Czy można używać słowa amen?

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Napisałem trzy lata temu dwu częściowy artykuł, który moim zdaniem jest  przesadzony. Każdy człowiek się myli i mnie także w moim życiu zdarzyła się pomyłka i to niejedna. Najpierw byłem katolikiem, potem świadkiem Jehowy, a teraz nie należę już do żadnej religii. Amen-ra, Amen-ra 2.

Ostatnio przypadkowo zorientowałem się, że mój dwuczęściowy artykuł o słowie amen zawiera jedną poważną pomyłkę, która błędnie wyjaśnia moje zrozumienie tego tematu. Nie wiedziałem, że słowo amen występuje w oryginalnej greckiej Torze. Amen jest oryginalnym słowem greckim, które znaczy - niech się stanie.

Obie części tego tematu pomijają fakt, że amen to greckie słowo ale nie hebrajskie. Nie posiadamy nawet skrawka wcześniejszego języka Izraelitów a wiarygodny Stary Testament (Tora) jest w języku greckim znany całemu światu. Nazwa jego; Septuaginta LXX i jest to jedyny wiarygodny tekst Starego Testamentu.

Skąd taka pewność? Ponieważ jest to najstarszy i znany jako jedyny rzeczywisty tekst Starego Testamentu w języku greckim, który nie zawiera żadnych pseudo 'imion' Boga, znanych z żydowskich tekstów. Rzeczywiści Izraelici nigdy nie mówili po hebrajsku i nie było potrzeby na Biblię w tym języku .

Także za czasów Isusa w Izraelu powszechnym językiem był język grecki. Dlatego wszystkie części Nowego Testamentu istnieją wyłącznie w języku greckim i dlatego są one nazywane - Chrześcijańskimi Pismami Greckimi.

Isus czytał w synagodze Torę po grecku i Izraelici za jego czasów także posługiwali się masowo językiem greckim.

Z tych przyczyn nie powinniśmy używać innych imion, poza imionami greckimi. W Torze czyli w Starym Testamencie słowo Bóg jest jedynym oraz właściwym imieniem Boga.

Tzw. język hebrajski, czy raczej aramejski został rozpowszechniony dopiero około 1800 roku w tzw. Kodeksie Leningradzkim. Przedtem mieliśmy jedynie różne wersje Septuaginty, w których zwykle istniało słowo amen, zamiast stwierdzenia 'niech się stanie'. Teraz pojawia się coraz więcej 'hebrajskich' Starych Testamentów.

Gwoli ciekawości, w czasach Mojżesza Izraelici byli otoczeni narodami, z których wyłonili się nowocześni Żydzi. Ale nie Żydzi spisali Torę czyli Stary Testament oraz Nowy Testament, ponieważ oni zawsze nienawidzili Boga, a potem znienawidzili Syna, którego nienawidzą także dzisiaj!

Dlatego powstała zmiana imienia z Isusa na Jezus, która powstała dopiero po wielu latach po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa Mesjasza.

Wracając do słowa - amen.

Istnieją dwie możliwości odnośnie amen i żadna z nich nie jest grzechem!

Można używać słowa amen zgodnie z naszymi Bibliami, jeżeli ono w niej występuje, lub używamy także polskiego tłumaczenia - niech się stanie. Takie jest wyjaśnienie po polsku słowa amen. Kiedy napisałem obie części artykułu o amen, nie miałem dokładniejszej wiedzy, jaką posiadam dzisiaj i nie wiedziałem, że w oryginalnej Septuagincie LXX jest także używane greckie słowo amen.

Czy powinniśmy używać słowa amen?

Moim zdaniem istnieją trzy możliwości. Używamy słowa amen, używamy także tekst; 'niech się stanie' a także możemy używać obojga słów w zależności od naszej potrzeby. Słowo amen jest powszechne w wielu przekładach Biblii i jest ono oryginalnym greckim słowem, które oznacza; niech się to stanie.

Także mówi się nam, że skoro tekst został przetłumaczony z języka greckiego na język polski, słowo amen powinno być także przetłumaczone na język polski.

Moim zdaniem obie wersje są prawidłowe i nigdy grzechem nie były. Słowo amen jest niezwykłym oryginałem i jego znaczenie po polsku mówi nam; niech się stanie. Większość chrześcijan używa słowa - amen. Nie ma w tym niczego złego i na pewno nie łamiemy żadnego Przykazania Bożego.

Nie jest grzechem słowo amen, ani nie jest grzechem zdanie; niech się stanie.

Nie warto tego brać pod uwagę, jeżeli cytujemy jakikolwiek werset biblijny. Nasze zrozumienie jest zrozumieniem pisarzy Biblii i to jest dla nas najważniejsze. Z tej przyczyny obie wersje: amen oraz 'niech tak się stanie' są prawidłowe i żadna wersja nie jest grzechem, skoro nie łamiemy Przykazań czy jakiegoś oczywistego biblijnego zakazu.

Logika poleca nam używania tłumaczenia słowa; amen na; niech się stanie -. Ale z drugiej strony zdecydowana większość ludzi używa słowa amen.  Obie formy są prawidłowe i nie ubliżają modlitwie. Co jest ciekawe, słowo amen zawiera w sobie trzy słowa - niech się stanie.

Nie mamy żadnego dowodu na to, że słowo amen jest słowem szatańskim

Dla nas kluczowym postępowaniem jest posłuszeństwo wobec 10 Przykazań. Złamanie przykazania jest grzechem i często je łamiemy. Ale wierząc w Boga i w Słowa Boże wiemy, że nie jesteśmy święci. Staramy się nadal unikać grzechów i liczymy na to, że Bóg je nam wybaczy. A Bóg obiecał nam wybaczenie wielu grzechów. Nie znaczy to jednak... że mamy pozwolenie na grzechy!

Gdyby słowo amen w Torze było grzechem, mielibyśmy ostrzeżenia w Chrześcijańskim Piśmie Greckim, ale  takiego ostrzeżenia nigdzie nie ma.

Zamiast uprzedzenia do słowa amen, rozpatrzmy inny i znacznie większy problem, a nasza postawa może być w takim przypadku potępiana przez Boga i Syna.

Syn Boży posiada imię - ISUS.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że imion i nazwisk nie zmienia się podczas jakichkolwiek tłumaczeń na inne języki. Rzeczywiste greckie imię Chrystusa to Isus i to jest imię Osoby, która oddając swoje życie za wielu z nas umożliwiła nam nie tylko życie wieczne a nawet życie dla wybranych w Niebie!

Używajmy więc Jego rzeczywistego imienia, ponieważ imię Jezus nie jest imieniem Syna Bożego. Tak się to przyjęło, ale nie powinniśmy się obawiać używania rzeczywistego imienia Syna Bożego! To Isus oddał za nas swoje życie, a naszym obowiązkiem jest używanie Jego rzeczywistego imienia.

Amerykanie i Anglicy wymawiają słowo Jezus jako Dzizas!!! Czy to jest wielkim grzechem?

Warto wiedzieć o innych imionach Isusa. Isus także posiada imiona jak: Pomazaniec oraz Mesjasz.

Mateusza 24:5 "Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Pomazaniec (Mesjasz), i wielu zwiodą." [BM]

Taka jest moja nowa opinia o imieniu Syna Bożego oraz o używaniu słowa amen. Nigdzie nie ma zakazu używania tego słowa, a zwłaszcza w Nowym Testamencie. Nie ma żadnego powodu, aby unikać słowa amen, które znaczyło i nadal znaczy; niech się stanie. Nie znalazłem także dowodu na szatańskie używanie słowa amen.

Co czynią po kryjomu sataniści z tym słowem; na to nie mamy dowodów. Ale dla nas to nie ma żadnego znaczenia. My zwracamy się do Boga z Bożym Słowem z Tory i z Pism Greckich i w brew pozorom, nie mamy niczego wspólnego z szatanem. Szatan nie używa tego słowa. Szukałem na to dowodu, ale żadnego dowodu nie znalazłem. Czyżby Bóg zabronił szatanowi używania słowa - amen!?