Dlaczego rzeka Eufrat?

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Istnieje słynna rzeka na Ziemi, którą Bóg nazwał rzeką Eufrat! Rzeka ta powstała jeszcze przed czasami Adama i Ewy w ogrodzie Eden.

Rodzaju 2:(14) A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

Najciekawsze jest to, że rzeka Eufrat istniała jeszcze przed potopem, istniała po potopie i nadal istnieje w obecnym czasie. Artykuł z witryny - newworldencyclopedia w języku polskim. Fragment poniżej. Oczywiście wrogowie Boga nie wspominają o jej istnieniu przed potopem a sam potop jest uznawany jako mit.  Świat szatański podobnie odnosi do kary Boga za grzechy ludzi zamieszkujących Ziemię przed potopem.

Eufrat to największa rzeka w Azji Południowo-Zachodniej, ma długość 2781 kilometrów. Powstaje z połączenia dwóch odnóg, rzeki Karasu (która wypływa z Wyżyny Ormiańskiej w dzisiejszej wschodniej Turcji, na północ od Erzurum) i rzeki Murat (która wypływa z obszaru na południowy zachód od góry Ararat , na północ od jeziora Van). Schodzi pomiędzy głównymi pasmami gór Taurus.

Nie tylko ludzie zamieszkiwali Ziemię przed potopem. Także mieszkali na Ziemi aniołowie, którzy mieszali się z kobietami ludzkimi. Ich potomstwo to byli olbrzymy, które z czasem zaczęły zagrażać życiu wszystkich ludzi. Po zniszczeniu olbrzymów przez Boga, pozostała ludzkość nadal nie była podporządkowana Bogu. Dlatego Bóg spowodował światowy potop, a uratowała się jedynie rodzina Noego. (Siódmy rozdział Księgi Rodzaju 7 i ósmy rozdział Księgi Rodzaju 8)

Eufrat istniała także po potopie i z tego powodu rzeka ta nosi także dzisiaj tę nazwę, czyli Eufrat. Podczas potopu Bożego Eufrat chwilowo zniknęła, ale po potopie po pewnym czasie ukazała się Ziemia godna zamieszkania, oraz pojawiła się ponownie rzeka stworzona przez Boga, czyli rzeka Eufrat.

Najwyraźniej istnienie tej rzeki ma olbrzymi wpływ na ostatnie wydarzenia szatańskiego świata!

Tak rzeczywiście wygląda Ziemia po potopie. Mamy na samym środku miejsce w białym kolorze, w którym nadal istnieje najbardziej święte miejsce, które Bóg stworzył na Ziemi, ale obecnie jest za wszelką cenę ukrywane przed ludźmi tego świata przez szatańskich zbrodniczych władców Ziemi. Jest to ogród Eden!

Powyżej mamy rzadki obrazek środkowej Ziemi.

Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek obrazki czy zdjęcia Ziemi, aby szybko zauważyć, że ten biały fragment zdjęcia jest bardzo rzadko pokazywany na jakiejkolwiek mapie Ziemi. Niemal wszystkie mapy środkowe drastycznie się od siebie różnią, co sugeruje wielkie i powszechne kłamstwo o tej części Ziemi. Oczywiście jest to środkowa część Ziemi a nie północna, jak nam się to ogłasza wraz z Ziemią 'kulą'!

Nawet dzisiaj zdecydowana większość ludzi nie ma absolutnie żadnej wiedzy o tym, co istnieje na środkowej północy naszej Ziemi i dlaczego jest to przed nami ukrywane.

W tym miejscu istnieje nadal stworzony przez samego Boga ogród Eden, w którym przebywali Adam i Ewa! Była to oraz jest nadal najwspanialsza część naszej Ziemi. Szatański świat ukrywa przed nami to miejsce oraz ukrywa wszystko, co da się ukryć, ponieważ są to niezwykłe dzieła twórcze naszego Boga.

Szczególnym oszustwem jest to, że wmawia się nam bez jakikolwiek dowodów potwierdzających, że Ziemia nie jest płaska, ale rzekomo jest ona absurdalną kulą ziemską. Biblia w kilku wersetach potwierdza nam otwarcie, że Ziemia jest płaska. Sprawdź więcej detali w tym linku.

Poniżej trzy wersety biblijne potwierdzające płaskość Ziemi stworzonej przez Boga.

1 Kronik 16:30 Zadrżyj przed obliczem Jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdził okrąg ziemski, ten nie poruszy się.

Psalm 96:10 On ustawił Ziemię mocno, nieruchomo”.

Psalm 93:1 Świat jest również ustawiony tak, że nie może być ruszony.

Pamiętajmy o rzeczy najważniejszej; Biblia nigdy nie kłamie!

Biblia wielokrotnie potwierdza, że Ziemia jest “rozciągniętą” płaszczyzną dając biblijny dowód, że Ziemia nie jest wirującą kulą. W tym linku mamy dobry materiał, czyli podaną historię rzeki Eufrat (PL). Warto nieco wiedzieć o tym dziele Boga. Także drugi artykuł przetłumaczony na polski podaje nam wiele informacji o rzece Eufrat.

Właśnie ta rzeka odegra wielką rolę w ostatniej walce świata szatana przeciwko Bogu. Rzeka Eufrat czy raczej ziemia po byłej rzece będzie miejscem ostatecznej walki szatana przeciwko samemu Bogu oraz przeciwko Isusowi. Praktycznie będzie to kilku sekundowa akcja Boga, która całkowicie zamieni w popiół wszelkie oddziały wrogów, zebrane do walki przeciwko Bogu i Synowi.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że rzeka Eufrat jest rzeką, wokół której żyli i żyją nadal zawzięci wrogowie Boga oraz wrogowie rzeczywistego Izraela, czyli Polaków oraz Słowian. Na Internecie są osoby, które całkowicie unikają znaczenia proroctw odnośnie rzeki Eufrat, obniżenia jej poziomu wody przez ludzi, a także zapowiedziane w Biblii przyszłe całkowite jej wyschnięcie, które zorganizuje szósty anioł.

To już jest w trakcie realizacji!

Objawienie 12:4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

To już jest realizowane i szatan rozpoczął swe ostateczne działania skierowane przeciwko Bogu. W świetle tych wersetów, zwłaszcza cytatu dolnego jest oczywiste, że skoro szatan przegrał wojnę w Niebie i został wyrzucony siłą z Nieba, nie ma on żadnej szansy na jakąkolwiek dalszą walkę przeciwko Bogu!

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Powyższy cytat w pełni potwierdza nam wynik pierwszego starcia w Niebie i możemy mieć pewność, że na Ziemi szatan zostanie identycznie zwyciężony i zamknięty na 1000 lat w podziemnym miejscu Ziemi. Rozdział 16 Objawienia jest opisem działań Bożych tuż przed ostateczną walką Boga i Syna przeciwko szatanowi.

Będzie to początek końca zbrodniczego działania; tak szatana, jak i jego grupy aniołów oraz wszystkich członków nasienia węża, którzy odważą się wystąpić przeciwko Bogu i Synowi.

Poniższy werset ukazuje nam przygotowaną akcję Boga, tuż przed bitwą Armagedonu.

Objawienie 16:16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

To Bóg ich zgromadzi na drodze wielkiej rzeki Eufrat, a nawet wysuszy dla nich całą rzekę, aby było jasne, że Bóg zachowa się w sposób całkowicie uczciwy i gotowy do ostatecznej walki oraz wyroku, jaki Bóg z Isusem wykona nad największych zbrodniarzach naszej Ziemi.

Objawienie 16:(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Poniższy werset oraz cały ten rozdział zapowiada nam najbliższe wydarzenie na Ziemi, które już niedługo się wydarzy. Skąd takie przypuszczenie?

Objawienie 7:(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Mamy w powyższym tekście wyjaśnienie. Nie będzie drastycznych działań czyli szkód dla Ziemi i morza, dopóki nie zostaną zapieczętowani członkowie 144.000. Nie wiemy, kiedy i gdzie zobaczymy kogokolwiek z grona 144.000, ale ten tekst mówi nam, że nastąpi to już po ich zapieczętowaniu.

Tymczasem dzieją się wielkie szkody; na Ziemi, na morzu i na drzewach. Po zapieczętowaniu 144.000 zrealizują się takie inne niezwykłe plany.

Objawienie 7:(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Tłum wielki to mnóstwo ludzi z każdego niemal narodu, którzy poznawszy zbawienie Boże na Ziemi, wyszli z wielkiego ucisku. To nam ukazuje wyraźnie, że oprócz Słowian i Polaków w Ziemi Obiecanej, będzie olbrzymia masa ludzi, którzy poddadzą się Bogu oraz królowi Bożemu czyli Isusowi, zawierzą oni Bogu i Synowi, stając się wielką grupą poza Ziemią Obiecaną, zajętą przez Naród Wybrany przez Boga.

To wszystko jest dowodem, że istnieje na Ziemi grupa ludzi dobrej woli, która oddała się Bogu i Synowi, ponieważ oni wybielili szaty swoje we krwi Baranka, czyli ich grzechy zostały anulowane przez Boga na podstawie poświęcenia życia przez samego Isusa. Są to głównie Polacy.

Objawienie 7:(15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Te wersety nie mówią nam o Niebie ale o Ziemi. Werset 17 mówi o prowadzeniu tych ludzi do źródeł żywych wód. Będzie to całkowite oddanie się Bogu i Isusowi przez ludzi Narodu Wybranego, którzy będą prowadzeni do źródeł żywych wód. To znaczy, że oni nie uzyskają nieśmiertelności, ale będą ku niej zmierzać, podobnie jak Naród Wybrany, który także nie będzie żył wiecznie w 1000 letnim Królestwie Bożym.

Pisałem już o tym, że Ziemia jest skażona i nikt żyjący na niej nie może żyć wiecznie. Przed potopem było to możliwe, ale po potopie woda chroniąca ludzkość spadła deszczem 40 dniowym na Ziemię. W ten sposób odebrało to nam życie wieczne na skażonej w ten sposób Ziemi.

Dlatego obecna Ziemia będzie po 1000 lat usunięta, a Bóg stworzy dla ludzkości nową Ziemię. Bóg także stworzy nowe Niebo, które jest także skażone przez szatana i jego aniołów. Niebo nie spowodowało niczyjej śmierci, ale nowe Niebo także będzie doskonalsze niż to, które istnieje obecnie.

Straty, jakie poniósł Bóg i Isus z rąk szatana są więc straszliwie wielkie i Bóg ma wiele pracy, aby to wszystko doprowadzić ponownie do doskonałości - tak Niebo jak i Ziemię.

Dlaczego rzeka Eufrat?

Rzeka ta żywiła wiele narodów, które nadal są wrogie Bogu. Bóg pokaże im swoją moc przy tej rzece i wszyscy ludzie zbiorą się na miejscu suchego Eufratu w celu walki przeciwko Bogu i Synowi. Taka jest wdzięczność  nasienia węża wobec Boga. Ono obficie korzystało z Ziemi oraz wód Eufratu, ale Bogu nigdy za cokolwiek nie dziękując.

Rzeka Eufrat była i jest niezwykłym darem dla wszystkich wrogów Boga. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, każde stworzenie na Ziemi oraz każda istota ludzka, nawet nasienia węża; żyje i funkcjonuje z woli Boga a nie z woli szatana. Niemal nikt z satanistów za to nigdy Bogu nie dziękował i nadal nie dziękuje.

Wszyscy ci ludzie, bez względu na ich pochodzenie zawdzięczają swoje życie Bogu. Wszystko, co jest Boże utrzymuje ich przy życiu. Szczególnie rzeka Eufrat jest niezwykłym darem Boga dla niewdzięcznych ludzi, którzy żyją na Bożej Ziemi, piją wodę rzeki Eufrat, ale nigdy nikt Bogu za to nie dziękuje!

Taka sytuacja istnieje niemal na całej Ziemi Bożej. Wszyscy mieszkańcy żyją z woli Bożej pomimo, że wiele narodów 'stworzył' szatan i upadli aniołowie. Ci ludzie pogardzają Bogiem jedząc Boże dary i mieszkając na Bożej Ziemi. Co jest najciekawsze, Bóg daje im nawet szanse na... życie wieczne!

Gdyby szatan stworzył dla nich swoją ziemię z pożywieniem i ich tam umieścił, byłoby to zrozumiałe, ale życie na Ziemi Bożej ale pogardzanie Bogiem jest szczytem niesprawiedliwości i ohydnych charakterów, jakie posiadają te stworzenia 'ludzkie', które nie powinny nigdy istnieć. Dlatego zostaną  oni wkrótce zniszczeni.

Rzeka Eufrat jest szczególnym darem Boga, za który niemal nikt z ludzi mieszkających w tym terenie Bogu nigdy za ten wielki dar nie podziękował! Jest jeszcze gorzej! Oni Boga za wszelkie dobro, pokarm, pogodę i za rzekę Eufrat... z pasją nienawidzą. Oni niestety wielbią nadal największego mordercę świata, szatana.

Podobnie jest z wielbieniem przez Polaków tzw. Matki Boskiej. Matka Isusa, Maria - poza urodzeniem Isusa nie zrobiła niczego dobrego dla ludzkości. Ona umarła i nadal Maria nie żyje. Tymczasem duża część Polaków wielbi kogoś, kto jest od wieków martwy. W taki sposób wielu porzuca Boże zbawienie i życie wieczne.

Trudno o większą niewdzięczności człowieka wobec Boga!

Ostateczna bitwa wrogich Bogu istot!

Pierwsi czterej aniołowie stoją na czterech krańcach Ziemi. Oni wyrządzą szkodę Ziemi i morzu z polecenia samego Boga. Poniżej werset 14 mówi o uwolnieniu aniołów, którzy są spętani nad rzeką Eufrat. Ich zadaniem jest wytracić jedną trzecią część ludzi wrogich Bogu. Ten fragment wszystko nam wyjaśnia!

Objawienie 9:(13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, (14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. (17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. (18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Poniższy tekst o rzece Eufrat ujawnia nam niezwykłą reakcję Boga w stosunku do swoich wrogów.

Wysuszając rzekę Eufrat Bóg umożliwi nadejście olbrzymiej armii 200 mln żołnierzy ze wschodu.

Objawienie 16:(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Powyższy tekst ujawnia nam, że woda Eufratu wyschnie po to, aby przygotować drogę dla królów ze wschodu Słońca. Olbrzymia masa wrogów Boga oraz ich króli będzie zgromadzona na byłym miejscu rzeki Eufrat. Ludzie nienawidzący Boga nadal mają szanse na zmianę swoich ohydnych poczynań za ich życia. Ale większość z nich zginie. Widzimy więc przygotowania do ostatecznej walki wrogów Boga i Isusa.

Bezpodstawna nienawiść dla Dawcy wszystkiego, co jest potrzebne do życia jest olbrzymia. Jedynie nieliczne wyjątki zmienią swoje opinie o Bogu i staną po Jego stronie, ratując w ten sposób swoje życie. Oczywiście Bóg im wszystko wybaczy, pod warunkiem podporządkowania się Bożym Przykazaniom!

Poniższe wersety ukazują nam zapowiedź działań Boga przeciwko jego wrogom.

Jeremiasza 46:(2) O Egipcie; przeciwko wojsku faraona Nechona, króla egipskiego, które stało nad rzeką Eufrat pod Karkemisz, a które pobił Nebukadnesar, król babiloński, w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego.

Jeremiasza 46:(6) Nie zdoła uciec chyży, nie zdoła ocalić się bohater; zachwiali się i padli na północy, nad brzegiem rzeki Eufrat.

Jeremiasza 46:(10) Lecz ów dzień należy do Wszechmocnego, Pana Zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami! Miecz Pana pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat.

To nam wskazuje, że rzeka Eufrat była i jest nadal głównym miejscem zaciekłych wrogów Boga. Poprzednie pokolenia także walczyły przeciwko Bogu i oczywiście te wojny były przez nich przegrane. W tym kontekście rzeka Eufrat jest szczególnym miejscem Boga, w którym Bóg pokonuje swoich wrogów.

Szczególna ważność rzeki Eufrat?

Eufrat jest najczęściej cytowaną rzeką w Biblii i jest ona źródłem życia dla wszystkich ludach mieszkających wokół tej wielkiej rzeki. Eufrat. Eufrat 2. W drugim linku mamy wiele informacji o stopniowym zanikaniu rzeki Eufrat, a zapowiedzi biblijne także nam to w pełni i dokładnie potwierdzają.

Jest to po prostu kara Boża dla narodów, które zawsze korzystały i nadal korzystają z dobroci Boga, który stworzył Niebo i Ziemię. Jednak olbrzymia ilość mieszkańców Ziemi, zwłaszcza na terenach bliskich rzeki Eufrat pogardza Bogiem i wielbi innych bożków, jak Allacha, który nigdy i niczego nie stworzył.

Plany i działania Boga w stosunku do narodów korzystających z rzeki Eufrat ukażą tym ludziom, kto tę rzekę stworzył i komu należy się chwała za istnienie Ziemi oraz rzek, jak Eufrat, aby ludzkość zdała sobie sprawę z tego, że jedynie wielbienie Boga może Go przebłagać i dać im nawet życie wieczne.

Same wysuszenie Eufratu było, jest i będzie dziełem Boga, zapowiedziane przez setki lat w Biblii i że nadszedł już czas ostatecznego sądu Boga, Stwórcy wszystkiego nad mieszkańcami Ziemi. Nastąpi wkrótce wybór dla tych ludzi: albo ukorzenie się przed Bogiem i uwielbienie Stworzyciela lub wieczna śmierć!

Oczywiście możemy mieć pewność, że Eufrat zostanie po oczyszczeniu Ziemi ponownie bogata w czystą wodę i będzie ona służyła wszystkim ludziom, którzy zamieszkają blisko Narodu Wybranego przez Boga. Nikt inny nie będzie miał prawa do życia na Bożej Ziemi, jeżeli nie zacznie wierzyć i miłować Stworzyciela.

Oto kilka dowodów na szczególnie ważną w oczach Boga rzekę Eufrat.

Rodzaju 15:18 W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:

Powtórzonego Prawa 1:(7) Wyruszcie więc i idźcie w stronę gór Amorejczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na pogórzu i na nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu.

Powtórzonego Prawa 11:(24) Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. (24) Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego.

1 Kronik 18:(3) Następnie Dawid pobił Hadadezera, króla Soby Chamackiej, gdy ten wyprawił się, ażeby rozciągnąć swoją władzę nad rzeką Eufratem.

1 Królewska 4:(21) A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską; składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie.

Bliski koniec szatańskiego systemu

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak to już jest blisko. USA czyli Babilon Wielki upadają ekonomicznie codziennie w różnych sytuacjach po utracie wartości dolara. Szatan nie jest w stanie tego powstrzymać. Ale to jest dopiero mały początek tego, czego spodziewamy się według informacji z księgi Objawienia.

Najciekawsza jest planowana przez Boga ostatnia wojna na Ziemi, wojna na suchej ziemi po zatrzymaniu wody rzeki Eufrat. W tym właśnie miejscu nastąpi decydująca walka sił Boga i Isusa przeciwko siłom szatana. Chiny już  mają armię w sile około 200 mln żołnierzy. W czasie pisania tego tekstu biblijnego żyło na całej Ziemi zaledwie 200 mln ludzi!

Objawienie 9:(16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwieście milionów, bo usłyszałem ich liczbę. (PUBG)  (17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. (18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.

Objawienie 16:(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. (19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. (20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. (21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Bardzo ciekawe wersety w księdze Ezechiela, jak dokona tego Bóg Wszechmogący w taki sposób, że Naród Wybrany to zobaczy i święte imię Boga będzie bardziej niezwykle wywyższone na Jego wrogach.

Ezechiela 39:(7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.

Pozostała część tego proroctwa Bożego.

Ezechiela 39:(25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. (26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. (28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. (29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.

W ten sposób cały świat zobaczy moc Boga Wszechmogącego, który zniszczy wszystkich wrogów Narodu Wybranego oraz wrogów samego Boga i Syna. Nastąpi wypełnienie się Bożych proroctw; w szczególności na Narodzie Wybranym, czyli głównie na Polakach, którzy będą głównym Bożym Narodem, który powróci do dawnej swojej chwały.

Bóg obiecuje nam, że osobiście ukarze się nam na oczach wielu narodów i wyleje swego Ducha na dom izraelski czyli na Polaków i Słowian!

Ale to jeszcze nie będzie finałowym celem Boga. Ten okres Królestwa Bożego będzie trwał około 1000 lat. Ludzie będą żyli do 120 a nawet do 130 lat, ale nie będą oni żyli wiecznie, poza wybranymi do Nieba oraz poza gronem nieśmiertelnych 144.000, którzy będą wspomagali władzę Isusa podczas 1000 letniego Królestwa Bożego na obecnej Ziemi, która nie jest doskonała dla ludzkości.

Ziemia jest na znacznie niższym poziomie, niż była przed potopem, który Bóg był zmuszony, aby Boże nasienie kontynuowało swoje życie ku chwale Boga. Przed potopem przeciętny człowiek żył do 1000 lat. Masowy deszcz, który spadł na Ziemię w potopie zmienił ochronę Ziemi i życie na niej trwa nie więcej niż 100 lat.

Dopiero po 1000 latach obecna zamieszkana Ziemia będzie zastąpiona całkowicie nową Ziemią, na której wszyscy ludzie Boży uzyskają życie wiecznie. Rozdziały Objawienia 20 oraz 21 nam to w pełni ujawniają.

Żadna ze znanych nam religii tego nie naucza! A dowody biblijne są jasne i oczywiste.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. (7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Niewielu ludzi czyta i rozumie ten niezwykle ważny cel naszego Boga. Fałszywe religie uczą nas kłamliwie o życiu wiecznym w Niebie dla niema wszystkich ludzi. Jedynie dwie grupy pójdą do Nieba. Niedługo, grupa kobiet i mężczyzn będzie wzięta do Nieba, a także w niemal tym samym czasie część 144.000 sług Boga także pójdzie do Nieba.

Bóg stworzył Ziemię dla ludzi, którzy mieli żyć wiecznie. Ziemia jest miejscem dla ludzi, stworzonych przez Boga. Nasienie węża nie ma żadnego prawa do życia na Ziemi. Istnieje jednak mała ich część, która posiada sumienia ludzkie i jeżeli oni będą Bogu posłuszni, oni także będą żyli wiecznie, otrzymując od Boga wodę żywota.

Niech tak się stanie, Boże Wszechmogący!