Dwa wielkie uciski

Mateusza 24:14 I ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

Dwa Wielkie Uciski

Poniższy werset dopiero teraz jest prawidłowo zrozumiany. Książę Michał jest księciem oraz obrońcą Narodu Wybranego od wielu wieków. Tekst mówi nam o zdecydowanej akcji księcia Michała, który wystąpi w obronie Narodu Wybranego w czasie Wielkiego Ucisku.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Mamy więc podany dokładny czas pojawienia się księcia Michała, czyli obrońcy Słowian. Początek jego działania będzie niezwykle interesujący!

Nagle okazało się, że Covid-19 jest właśnie olbrzymim, aczkolwiek nie rozgłaszanym przez żadne religie Wielkim Uciskiem, skierowanym przeciwko białej rasie chrześcijańskiej. Czegoś aż tak drastycznego świat jeszcze nigdy nie widział i możemy to nazwać zgodnie z Biblią - Wielkim Uciskiem.

Ten ucisk nie tyle jest uciskiem na wszystkich ludzi. Ten ucisk to celowe, szatańskie prześladowanie Chrześcijan na całym świecie pod przykrywką rzekomej epidemii. Wiele państw - a ich politycy to pedofilscy sataniści - właśnie dlatego mamy pozamykane kościoły od prawie dwóch lat pod pretekstem obaw o zakażenia, ale burdele i sklepy z alkoholami i inne miejsca są oczywiście otwarte.

Miejmy także na uwadze to, że obecny ucisk nie jest ostatnim uciskiem!

Wtedy powstanie Michał, wielki książę i w tym właśnie czasie wybawiony będzie lud Boży, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Początek działania Boga i Jego sług

Poniżej mamy detaliczny początek działań, w celu uwolnienia całej Ziemi od sług szatańskich i nasienia węża. Ów początek to fizyczne usunięcie z nieba zbrodniarzy, czyli szatana i upadłych aniołów.

Ktokolwiek nam powie o dobrych, ziemskich aniołach 'miłujących' Boga, nie wierzmy! Aniołowie, którzy przejmą władzę po pozbawionym władzy szatanie to identyczni zbrodniarze, jak szatan, ale oni będą działać nieco inaczej, początkowo pozując na sług Boga!

Objawienie 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Jeżeli porównamy Daniela 12:(1) z powyższym tekstem, staje się zrozumiałe, że mamy omówiony ten sam czas, ściśle związany z wybawieniem Narodu Wybranego. Pierwszą olbrzymią akcją Michała w czasie końca będzie wojna ze smokiem (szatanem) w celu usunięcia jego oraz jego aniołów z nieba. Cel misji Michała zostanie wykonany.

Poniższy tekst ukazuje nam reakcję mieszkańców niebios na klęskę szatana i upadłych aniołów .

Objawienie 12:(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Będzie to olbrzymi przełom w dziejach nieba i ziemi, kiedy zbrodniarze zostaną siłą usunięci z nieba. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że szatan miał przez cały zbuntowany okres życia dostęp to nieba oraz do Boga. Całe niebo odetchnie po usunięciu tego osobnika z nieba, tym razem na zawsze. Niezwykłe zwycięstwo Michała zagwarantuje także zwycięstwo Isusa na ziemi.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Szatan za swą porażkę w niebie będzie chciał uderzyć na Naród Wybrany. Zwróćmy uwagę na to, że smok nie zaatakował niewiasty, kiedy ona porodziła chłopczyka, czyli Isusa, który został porwany do Boga na 3.5 roku. Szatan zaatakował niewiastę dopiero po wyrzuceniu go z nieba. Nie tylko Niewiasta będzie atakowana przez szatana ale jej nie zrobi on żadnej krzywdy. Poniesie on kolejną porażkę i zaatakuje on resztę jej potomstwa.

Są to inni Słowianie z zupełnie wymieszanymi genami wielu ras, którzy będą także stali po stronie Boga i Isusa.

Owo wyrzucenie z nieba jeszcze się (chyba) nie wydarzyło, ale w każdej chwili może się to dokonać.

Podsumowując tę część, Michał ma objąć komendę nad oddziałami anielskimi, które stoczą walkę w niebie z siłami szatana i jego aniołów i usuną na zawsze owych zbrodniarzy z nieba. Nastanie pełnia rządów Boga i Isusa ale na pewien okres czasu... biada ziemi!

Kiedy te wydarzenia się odbędą?

Zawsze mnie dziwiło, dlaczego Michał ma walczyć bez pomocy Isusa w niebie przeciwko szatanowi i przeciwko jego aniołom? Strategia może wyglądać w taki oto sposób.

Michał będzie walczył - przeciwko szatanowi i jego aniołom, ale w każdej chwil ukażą się pierwsze znaki Isusa na niebie. Poniżej mamy bardzo precyzyjny proroczy opis tego niezwykłego proroctwa. Chrystus ukaże się w postaci znaku na niebie. Kiedy szatan będzie walczył w niebie... Chrystus będzie działał na ziemi.

Mateusza 24:(25) Oto powiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Isus ostrzega nas, że wrogowie Jego będą starali się nas oszukać, że  Syn Boży jest tutaj czy w innym miejscu. Nie wierzmy im! Nasze widzenie Syna Bożego będzie CAŁKOWICIE od Jego wrogów niezależne i zobaczymy Jego znak na niebie własnym oczyma i będzie to widział cały świat.

Bardzo ciekawe jest jedno zdanie z tego proroctwa. Ten szczególny fragment.

Mateusza 24:(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29)

Natychmiast oszuści będą próbowali nas zwieść, że Isus jest na pustyni czy w kryjówce.

NIE WIERZMY TEJ PADLINIE I SĘPOM!!! Nigdy ich nie słuchajmy!!!

To będzie rzeczywistym znakiem i dowodem, że możemy zaufać Synowi i o oszustwie nie ma mowy. Słońce i Księżyc się zaćmią a nawet gwiazdy zaczną spadać, a tego sataniści nie są w stanie dokonać. Po krótkim spektaklu Isusa na niebie wyśle On armię aniołów, którzy zgromadzą wybranych do porwania z całej ziemi.

Poniżej mamy detaliczny opis porwania!

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Szatan zwalczał przez cały swój buntowniczy czas Boga i Lud Boży oraz stara się on nadal szkodzić wybranym przez Boga. W przeszłości wszyscy ludzie Boży oraz Izrael byli także atakowani przez sług szatana, jak n.p. w Egipcie czy też podczas najazdów szatańskich armii na Jerozolimę.

Wtedy ukarzą się znaki na niebie, w kilka dni po ich ukazaniu się nastąpi porwanie.

Szatan będzie zbyt zajęty wojną w niebie, aby pilnować Covid-19 na ziemi, który zostanie powstrzymany najwyraźniej przez Isusa! Szatan przegra wojnę i zostanie zrzucony na ziemię a w tym samym czasie nastąpi porwanie wybranych do nieba.

Jeżeli to tak dokładnie zadziała, a wiele na to wskazuje, to strategia Boga i Syna jest wręcz niezwykła!

Wtedy szatan zaatakuje z wyjątkową wściekłością resztę Słowian po porwaniu, tych uciekających na pustynię.

Objawienie 12:(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

Będzie to kolejna totalna klęska szatana. Wtedy szatan zostanie pozbawiony władzy na ziemi w obecności Isusa, a władzę obejmie na 3.5 roku grupa upadłych aniołów, czyli Zwierzę lub Bestia z Apokalipsy.

Objawienie 13:(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

Nigdy bym nie podejrzewał, że z fałszywego wirusa Covid-19 wyłoni się po 2 latach największy ucisk całego świata na przestrzeni dziejów. Mieliśmy dwie wojny światowe, ale nie dotknęły one całej ziemi i wszystkich państw, pomimo twierdzeń zakłamanych szatańskich historyków.

Zwróćmy także uwagę na szczególne określenie biblijne tego okresu. Chrystus nie nazywa tego wojną, która także powoduje ucisk, ale cytowane wersety mówią bardzo wyraźnie o ucisku na cały świat, wzmianki o jakiejkolwiek wojnie.

Oszustwo Covid rzuciło na Chrześcijaństwo świata tak wielki ucisk, jakiego świat nigdy jeszcze nie doświadczył.

Początkowo wyglądało to niewinnie i mieliśmy fałszywe nadzieje, że to się bardzo szybko zakończy. Ale to się nie zakończyło i pomimo coraz powszechniejszych informacji o morderczym fałszu władz szatańskich oraz wzmagających się oporów przeciwko władzom, ów ucisk nadal się nasila.

Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z wagi oraz celności tego, co Bóg miał na myśli, dyktując Danielowi oraz swemu Synowi termin - wielki ucisk, jakiego jeszcze na ziemi nie było.

Przyjmijmy do wiadomości, że Wielki Ucisk, jakiego nikt nigdy na całej ziemi nie widział - już istnieje i nie byliśmy w stanie temu zapobiec.

Nastanie drugi ucisk!

Mamy więc pozorną sprzeczność w proroctwach, które są niezwykle dokładne oraz wielce wiarygodne. Proroctwa mówią nam nie o jednym ucisku ale o dwóch oddzielnych uciskach.

Pierwszy ucisk mamy podany w Daniela. Zacytuję jeszcze raz.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Ogólny opis sprzed kilku tysięcy lat. Ten opis mówi nam o Wielkim Ucisku jakiego nigdy nie było.

Covid-19 jest pierwszym Wielkim Uciskiem, który najprawdopodobniej zakończy Isus.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Oto zakończenie pierwszego ucisku. "Zaraz po udręce owych dni..." Kiedy więc rozpocznie się drugi Wielki Ucisk?

Rozpocznie się on podczas rządów Bestii i będzie on jeszcze większy, ponieważ będą uciskani ludzie Boży a nawet niektórzy ze 144.000 będą mieli poobcinane głowy za odmowę wielbienia Bestii.

Poniżej detaliczny opis nawiązujący do proroctwa Daniela, cytowanego wcześniej. Trudno o bardziej precyzyjne proroctwo, jakie mamy poniżej. Przypomnę, że chodzi teraz o drugi ucisk.

Drugi ucisk nastąpi już po porwaniu oraz po objęciu władzy przez Bestię

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Te wersety ukazują nam dokładny scenariusz ucieczki... Judejczyków z Izraela. Oczywiście będzie to się działo już po porwaniu. Bracia w Judei będą pod śmiertelnym zagrożeniem sił Bestii, która będzie ścinała głowy tych, którzy odmówią pokłonu przed posągiem Bestii. To wskazuje nam na jeszcze większy ucisk niż obecny Covid-19.

Werset 21 mówi nam, że niebezpieczeństwo będzie tak olbrzymie, że jedynie skrócenie tego czasu przez Boga i Syna uratuje wielu wybranych przez Boga.

Sataniści będą za wszelką cenę próbowali wprowadzić w błąd Naród Wybrany i użyją nawet cuda.

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

W takim właśnie celu Izrael oznajmił kłamliwie światu, że on jest 'Narodem Wybranym' przez Boga. Cały syjonistyczny świat to zaakceptował, pomimo, że oni z pasją nienawidzą tak Boga jak i Syna i wielbią oni szatana!  Nie wiemy, czy wszyscy syjoniści zostaną ukarani za pierwszy ucisk, jaki wywołali ale jest niezwykle prawdopodobne, że Izrael będzie nadal ważnym pionkiem w tej anielskiej zbrodniczej grupie.

Donald Trump publicznie uznał Jerozolimę za stolicę Izraela!

Za ten oczywisty fałsz naraził się on bardzo Bogu i kara za zniesławienie Boga go nie minie. Co jest najciekawsze, w Izraelu nikt Bogu za to nie podziękował i Boga się tam nadal nie wielbi. Wielbią Boga jedynie Judejczycy czyli część Narodu Wybranego.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -

W Jerozolimie jest miejsce, w którym stała kiedyś świątynia Boża. Jest to znany nam z Objawienia rzeczywisty cel Bestii! Nie wierzmy w koszerne oszustwo, ze obecna ściana płaczu to część byłej świątyni. Jest to oszustwo sprzeczne z zapowiedzią Isusa, że po świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu.

Ostateczne zrozumienie rozdziału 24 Mateusza

Cały rozdział 24 omawia nam działania szatana oraz Boga i Syna w czasach końca podczas istnienia jednego pokolenia.

Mateusza 24:(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Zwróćmy uwagę na pogrubiony fragment powyższego wersetu, który mocno nam sugeruje, że pomimo naszych podejrzeń to pokolenie prawie przeminęło; ale ono nie przeminie, aż się to wszystko stanie.

Początek Jego wyjaśnień mówi o zburzeniu Jerozolimy i świątyni ale od 4 wersetu zaczyna się wyjaśnianie czasu tego jednego szczególnego pokolenia, za czasów którego nastąpi wyzwolenie Ludu Bożego.

Daniela 9:(27) I ustanowi trwałe przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres ofiarom i ofiarom z ziarna; a na skrzydle obrzydliwości pojawi się ten, który będzie czynił spustoszenie, aż do zupełnego zniszczenia, które jest postanowione i zostanie wylane na tego, kto czyni to spustoszenie. [BM]

To najwyraźniej sugeruje nam, że ten tekst będzie miał znaczenie w naszych czasach. Taki jest plan Bestii do użycia byłego ale jedynie bliskiego miejsca zburzonej świątyni, na którym powstanie jakiś bliżej nie znany posąg Bestii. Nie  myślę, że Bóg pozwoli im zbezcześcić  miejsce rzeczywiste Jego świątyni.

Najprawdopodobniej taki jest cel umieszczenia i uznania Izraela jako Narodu Wybranego przez Boga oraz odrzucenia Boga, który ten Izrael RZEKOMO wybrał.

Najbliższa przyszłość ukaże nam rzeczywiste zamiary Bestii i fałszywego Izraela, którego celem będzie zwiedzenie nawet tych wybranych przez Boga.

Z tych właśnie przyczyn Covid-19 jest pretekstem do prześladowania Chrześcijan na całym świecie. Niemal wszystkie kościoły Chrześcijaństwa są pozamykane i prześladowane. Powróćmy jeszcze raz do proroctwa Mateusza.

Mateusza 24:(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto powiedziałem wam.

To znaczy, że tylko Jego ostrzeżenie jest ważne Wszelkie ogłoszenia zbrodniczych władz o rzekomym pobycie Mesjasza tu czy tam będą MUSIAŁY BYĆ CAŁKOWICIE ZIGNOROWANE

II Ezdrasza 6:(25) "I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata. (26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona."

Proroctwa, które są błędnie zrozumiane

Są w Biblii opisy proroctw, których Bóg nie wyjaśnił detalicznie.

Objawienie 10:(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ostatnie zdanie także sugeruje nam, że inni prorocy także ową tajemnicę poznali ale jej nikt nie zrozumiał. Jak to można wyjaśnić?

Tutaj mamy bardzo ciekawe zrozumienie tych proroctw, które jedynie pozornie są nielogiczne.

Jak może dokonać się tajemnica, która była zwiastowana Bożym sługom?

Tajemnicą jest objęcie panowania nad ziemią i owa tajemnica była zwiastowana sługom Boga.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Dlaczego jest ona dla nas nadal podana jako tajemnica? Podejrzewam, że pozbawienie szatana władzy oraz objęcie panowania nie jest i nigdy nie było tajemnicą. Tajemnicą najwyraźniej jest strategia Boga, która do tego doprowadzi. Sam akt pozbawienia szatana oficjalnie władzy i wszelkie inne detale, które najprawdopodobniej będą dla szatana bardzo bolesne oraz bardzo mu uwłaczające.

To najwyraźniej nie zostało spisane i najprawdopodobniej jest to ową tajemnicą. Oto plan Boga.

Izajasza 27:(1) W owym dniu Bóg sprowadzi swój święty, wielki i mocny miecz na smoka, węża, który ucieka, na smoka, węża skręconego: On zniszczy smoka. [BM]

Te wersety są poważnie zniekształcone we wszystkich innych przekładach biblijnych, poza Septuagintą, która wyraźnie oznajmia nam, że chodzi o szatana! Zniszczyć go jako króla ziemi. Jak wielu z nas wie, szatan zostanie umieszczony pod ziemią na 1000 lat a po1000 lat zostanie wypuszczony na krótki okres czasu.

W taki sposób tłumaczą ten tekst tłumacze ze sfałszowanego Starego Testamentu. Czyli w tym czasie Bóg szatana jeszcze nie zabije. Poniżej skażony werset tekstu masoreckiego.

Izajasza 27:1 W owym dniu ukarze Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. (Biblia Warszawska i wiele innych, tłumaczonych z fałszywego tekstu masoreckiego (żydowskiego.)

Różnica jest potworna a przyczyna takiego tłumaczenia jest całkowicie zrozumiała. Jest też oczywiste, że szatan nie zostanie natychmiast zabity, ale zostanie on pozbawiony całkowicie władzy nad światem, którą przejmą na krótko upadli aniołowie, czyli Zwierzę nazywane także Bestią.

Objawienie 20:(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

A oto ostateczny wyrok Boga na szatana. Jest to wyrok wiecznej śmierci.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Poniżej mamy ostateczny los szatana i wszystkich jego współpracowników.

Objawienie 20:(14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (5) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Cały świat wie, że to się wydarzy, ale nadal świat szatana będzie tym zaskoczony.

Co jest najważniejsze dla nas, oni już zdają sobie sprawę z tego, że dobra nowina dla nas nie będzie dobrą nowiną dla nich!