Jak działa szatański system?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Większość ludzie nie wie, że szatan rządzi całą Ziemię,  Posiada on także grupę upadłych aniołów pod swoją kontrolą. Głównym państwem szatana są USA, które stanowią niższą górę, nad którą istnieje oko szatana. To od razu nam wskazuje, że szatan nie wydaje rozkazów nawet swoim zaufanym ludziom.

Annuit cœptis to jedno z dwóch motto na odwrocie Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych. Dosłowne tłumaczenie brzmi: „[On] sprzyja (lub „sprzyja”) [naszym] przedsięwzięciom”, z łaciny annuo („Aprobuję, sprzyjam”) i coeptum („rozpoczęcie, przedsięwzięcie”). Ze względu na kontekst napisu nad Okiem Opatrzności, standardowe tłumaczenie to: „Opatrzność sprzyja naszym przedsięwzięciom”.

Novus ordo seclorum

Podobny symbol władzy w USA.

Wyrażenie Novus ordo seclorum („Nowy porządek wieków”) to jedno z dwóch łacińskich haseł znajdujących się na odwrocie Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych.

Jest oczywiste, dlaczego szatan wybrał USA jako główne państwo, które rządziło do niedawna całą Ziemią. Szatan wyposażył USA w mocną armię oraz dał mu totalną kontrolę nad całą Ziemią. Nie łudźmy się; rządy nad światem posiadały mordercze USA, które teraz... systematycznie upadają!

Większość ludzi nie wierzy we władzę szatana oraz w takiego rodzaju symbole. Jednak w taki właśnie sposób szatan ujawnia się swoim zaufanym ludziom. Jeżeli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej, musisz zrobić własne poszukiwania, które są dla każdej osoby wysoce niebezpieczne.

Ten najważniejszy dowód polega na tym, że rząd USA używa oba symbole, aczkolwiek nie mamy dokładnego wyjaśnienia, kogo owe symbole reprezentują. Z podobnych przyczyn nie mamy żadnego dokładnego zdjęcia szatana ani rzeźby, oraz jakiegokolwiek wyjaśnienia, kim on w rzeczywistości jest.

Jakie istnieją dowody władzy szatana?

Głównym dowodem są ciągłe wojny, także wojny światowe, które są dziełami samego szatana i jego upadłych aniołów. Szatańskie rządy zajmują się zawsze czarami oraz magią. Ostrzegam; nie szukajmy żadnych dowodów, ponieważ wpadniemy w olbrzymie problemy, które mogą nas drogo kosztować.

Ludzie, którzy odeszli od szatana są oszustami. Człowiek, który oddał swoje życie dla szatana nie ma szans na złamanie szatańskiej przysięgi. Nawet poznanie Praw Boga i przejście na stronę Boga niewiele pomoże. Szatan odbierze człowiekowi prawdo do życia, jeżeli on złamie szatanowi śmiertelną przysięgę.

Nie można odejść od szatana oraz żyć, jeżeli podpisało się szatański układ za cenę swego życia.

Szatan zabezpieczył się bardzo mocno, ale to nie oznacza, że szatan jest nieśmiertelny. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ szatan otrzymał od Boga wyrok śmierci i w znanym nam czasie zostanie on pozbawiony życia na wieczność. Stanie się to za około 1000 lat!

Dlaczego szatan się zbuntował?

Pytanie jest trudne, ale istnieją mocne dowody. Szatan był wyjątkowo mądry i był on praktycznie prawą ręką samego Boga. Poniżej wersety Biblii, które nas o nim informują. Nie mógł on tego usunąć z Biblii!

Ezechiel 28:(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. (19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Z tego cytatu jest oczywiste, że szatan był najwspanialszym dziełem Boga. Niestety pewnego dnia szatan najwyraźniej wyniósł się ponad Boga; porzucił on także swoją miłość dla Boga. Największym jego grzechem było zniszczenie jego własnej mądrości z powodu braku jego posłuszeństwa wobec Boga.

Wszelkie dary Boga dla szatana były cudowne, ale jego postępowanie pozbawiło go także mądrości, którą otrzymał on od Boga, dającego swoim stworzeniom wiele darów, których celem jest świetność mieszkańców Nieba. Ale warunkiem świetności są działania zgodne z planami Bożymi oraz z posłuszeństwem wobec Boga.

Co jest szczególnie ciekawe, znacznie wcześniej szatan nie był władcą Ziemi i nie miał on pośród ludzi stworzonych przez Boga przyjaciół, ale posiadał on głównie wrogów, którzy nawet z niego szydzili. Dopiero masowe nasienie węża, czyli potomstwo szatana i upadłych aniołów miało dla szatana szacunek oraz pracowało dla niego z całą chęcią, także stając przeciwko Bogu i Ludowi Bożemu.

Wyraźnie widzimy, że nie znamy żadnego mądrego zdania szatana ani żadnego jego wspaniałego dzieła, które mogłoby uczynić nasze śmiertelne życie znacznie przyjemniejszym. Mamy więc całkowite zrozumienie dzieł Boga a fragment Ezechiela ukazuje nam niezwykłą mądrość Boga.

Wszelkie nasze postępowanie powinno być zawsze posłuszne Bogu.

Innej drogi nie ma. Nie mamy najmniejszego wyobrażenia, co jeszcze może stworzyć Bóg! Nie wiemy o Bogu niemal niczego. Dlatego bądźmy Bogu zawsze posłuszni, ponieważ innej drogi dla  stworzeń Boga nie ma. Wszelkie próby ignorowania praw Boga będą tragicznie, ponieważ bez posłuszeństwa wobec Boga, który stworzył wszystko, nie ma dla nas życia.

Przykład szatana oraz upadłych aniołów jest tego wymownym dowodem. Ani szatan ani jego aniołowie nie zrobili absolutnie niczego dobrego dla ludzkości, a nawet oni posunęli się jeszcze dalej w grzechu. Tak szatan jak i upadli aniołowie mieli i nadal mają seks z kobietami ludzkimi, płodząc w ten sposób ohydne i mordercze nasienie węża.

Jest to doskonałym dowodem, że żadne dzieła szatana oraz upadłych aniołów nie spowodowały niczego dobrego, poza powszechnym złem na Ziemi, które niedługo zostanie całkowicie zniszczone z rozkazu samego Boga. Szatański system będzie także całkowicie usunięty z Ziemi; wraz z nasieniem węża.

Na Ziemi pozostaną jedynie Polacy i Słowianie, którzy także będą przesiani przez Boga, który zadecyduje, kto powinien żyć na Ziemi, a kto będzie stanowił wielkie zagrożenie dla Ludu Bożego.

Jest jeszcze jeden problem w zrozumieniu naszego Boga. Jeżeli Bóg przebywa w Niebie i zasiada na swoim Tronie, wszyscy wiemy, że to Bóg stworzył ogromne Niebo oraz Ziemię. W jaki sposób Bóg stworzył aż tak olbrzymie swoje dzieła jak Niebo i Ziemię będąc znacznie mniejszego ciała?

Czy poza Ziemią Bożą istnieje coś innego, większego czy nawet bardziej zaawansowanego niż znany nam obecny system Nieba i Ziemi? Widzimy, że niewiele wiemy o Bogu a zwłaszcza o Bożych możliwościach. Nie znamy absolutnie niczego poza Ziemią, a Nieba także nigdy nie widzieliśmy.

Dlatego jesteśmy ludźmi, którzy niemal niczego nie wiedzą, a nasza droga do przyszłej wiedzy jest z pewnością jeszcze bardzo daleka.

Co więc nam pozostaje? Poniżej mamy tekst Syna Bożego, Isusa, który tak nam to wszystko wyjaśnił.

Mateusza 22:(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Nie oznacza to, że nie powinniśmy używać naszych mózgów. Jest wręcz odwrotnie. Powinniśmy miłować Boga oraz bliźniego, co jest absolutnym naszym obowiązkiem. Nasze niezbyt doskonałe umysły powinny zająć się głównie naszymi sprawami, a nie oceną prawa Bożego.

Powinniśmy uczyć się wszystkiego, co nam jest potrzebne do życia, wraz z 10-cioma Przykazaniami, oraz powinniśmy uczyć się wszystkiego, co spowoduje wspaniałe życie na Ziemi, ale nadal, to wszystko MUSI opierać się na miłości do Boga i do bliźniego.

Taki jest nasz cel, bardzo prosty ale niezwykle ważny dla nas wszystkich. Idąc takimi krokami zajdziemy... hmmm... Bóg doskonale wie, dokąd dotrzemy, ale nasza obecna i skromna wiedza nie ma o tym absolutnie żadnego wyobrażenia.

Mamy także inny niezwykle ważny werset z księgi Ezechiela. Oto, co spotka w niedługim czasie Polaków i Słowian, zwłaszcza od wersetu 35!

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Wszyscy zobaczymy Boga na własne oczy! Jest oczywiste, że wielu Polaków i Słowian ma sumienia niezbyt czyste, ale mają oni szanse na oczyszczenie się ze swoich grzechów, zwłaszcza z ohydnego kultu Kościoła Katolickiego, a zwłaszcza kultu Marii, która od kilkuset lat jest martwa.

Naszym obowiązkiem jest miłość do Boga Wszechmogącego oraz miłość do wszystkich bliźnich. Są to najważniejsze Przykazania Boże, których absolutnie nie wolno nam łamać!

Miłuj Boga swego oraz bliźniego swojego

Niewielu ludzi słyszało o II Księdze Ezdrasza, którą sataniści celowo usunęli z Biblii; najprawdopodobniej z powodu poniższego cytatu oraz kilku innych, które zmieniają nasze zrozumienie Boga i Syna. To nie jest pierwsza zbrodnia satanistów wobec Biblii. Usunięto więcej ksiąg; m.in. dwie księgi Henocha. Są także przypuszczenia, że usunięto księgi, o których nawet nigdy nie słyszeliśmy.

Nie tylko usunięto kilka ksiąg, ale dodano do Biblii oszustów Marka i Łukasza oraz dodano wyjątkowego kłamcę; 'apostoła' Pawła. Właśnie ci trzej są jedynymi 'pisarzami żydowskimi' Biblii, która nigdzie nie chwali Żydów, z powodu ich grzechów oraz ich wielbienia szatana na przestrzeni wielu wieków.

Poniższy cytat jest wyjątkowo ważny i najwyraźniej ten cytat jest przyczyną usunięcia II Ezdrasza z Biblii.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę, gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Arzareth to... Polska! Ten werset mówi nam o naszym bardzo bliskim powrocie do naszej rzeczywistej Ziemi, czyli Izraela.

Zwróćmy szczególną uwagę na werset (48). Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. Tylko my zostaniemy zbawieni przez samego Boga, a narody przeciwne Bogu oraz przeciwne nam zostaną na zawsze zniszczone.

Pamiętajmy o tym, że Biblia jest dziełem Boga, które spisali jego apostołowie. Ani Stary Testament ani Nowy Testament nie wspominają o jakichkolwiek żydowskich pisarzach Biblii. Oni nigdy nie napisali tekstów Boga, ale wpisali oni do Biblii własne teksty szatańskie, które są sprzeczne z Biblią.

Na Ziemi, którą stworzył Bóg będą żyli jedynie ludzie osądzeni przez samego Boga. Wszyscy wrogowie Boga i Isusa zostaną całkowicie i na zawsze usunięci z Ziemi Bożej.

Pamiętajmy o niezwykle trudnej sytuacji Polaków w Polsce i ludziom na całej Ziemi. Praktycznie niemal wszystkie rządy na Ziemi to rządy szatańskie, z 'polskim' rządem włącznie. Dopiero teraz jest to już oczywiste i cały świat, z Polską włącznie jest pod całowitą kontrolą szatana i jego szatańskich władz.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Nie obawiajmy się polskich satanistów rządowych. W bardzo bliskim czasie zostaniemy wszyscy zabrani przez Boga oraz Isusa na bezpieczną dla nas pustynię. Czuwajmy i nie ulegajmy im nigdy. Bóg jest całkowicie po naszej stronie i niedługo Bóg nas wyzwoli z rąk szatana i satanistów na wieki!

Jeżeli chcesz poznać olbrzymią ilość dowodów, że Ziemia jest płaska, obejrzyj poniższy film!

200 Dowodów że Ziemia Nie Jest Wirującą Kulą Eric Dubay Zbadaj Płaską Ziemię!