Jak obliczyć rzeczywistą datę?

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Jak obliczyć rzeczywistą datę?

Wszystko, co wiemy poza Biblią, to olbrzymia ilość kłamstw i oszustw.

Światem rządzi największy kłamca świata, szatan. Jego informacje całkowicie ujawniają nam jego władzę oraz jego sług, czyli rządy wielbiące szatana, wiedzące wszystko o źródle tych kłamstw. Oto przyczyna masowych kłamstw medialnych na całym świecie, chronionych ostatnio przez coraz większą cenzurę

Oto częściowa lista szatańskich kłamstw, pseudo prawdy i typowego medialnego szaleństwa.

W erze TV, Internetu, Smartfonów i innych mediów karmi się nas wyłącznie kłamstwami oraz absolutnymi masowymi nonsensami.

Czy mamy szanse na PRAWDĘ od satanistów? Oczywiście, że nie mamy!

Czy możesz ufać władzom, które uwielbiają wojny? Czy można im w czymkolwiek ufać? Oni kontrolują niemal wszystko... poza Biblią! Zaufanie dla kłamliwych zbrodniarzy jest szczytem ludzkiej naiwności!

Dopnij więc pas i zacznij uczciwie szukać prawdy, w zawsze wiarygodnej Biblii, poza Pawłem, Łukaszem, Markiem i Esterą. Ci 'pisarze' byli Żydami i stali po stronie szatana, podobnie jak to robią dzisiejsze  władze. Dlatego większość cytatów z Biblii to cytaty złożone z kłamstw tych właśnie Żydów.

Żydzi są opisywani w całej Biblii bardzo negatywnie!

Jaką mamy datę według Biblii?

Księga II Ezdrasza została usunięta z Biblii z powodu dokładnych proroctw, które właśnie teraz są w w tym czasie realizowane! I księga Ezdrasza także istnieje, ale w niej nie ma niemal żadnych proroctw. W księdze II Ezdrasza widzimy arcy ciekawy fragment.

Zwróćmy najpierw uwagę na zupełnie inny rodzaj czasowy, używany przez samego Boga a odrzucony przez szatański świat wraz z Bożym kalendarzem. Odrzucony po to, aby nas zawsze oszukiwać.

II Ezdrasza 14:(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości. (11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło (12) wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części. [BM]

Wiek jest jednostką czasu, jaką posługuje się Bóg. Według wersetu 10-go żyjemy w starej części wieku, pełnej wielkich problemów. To ma olbrzymie znaczenie dla nas i wiele nam wyjaśnia. Oto stąd idą masowe problemy w obecnych latach. Od Adama i Ewy do czasu Ezdrasza minęło 9.5 części wieku.

9.5 części wieku minęło w czasach Ezdrasza w roku 450 p.n.e. Dodajmy dwa i pół części wieku do czasu podanego przez Ezdrasza a obliczmy czas początku władzy Boga i Syna na Ziemi. Bóg znając słabość obecnego i skażonego wieku, wybiera się do uporządkowania naszych problemów.

Istnieje bardzo dokładna mapa Jamesa Usshera, ukazująca nam czasy od stworzenia świata aż do naszej ery. Mapa ta  załaduje się z tego linku. Znajomość angielskiego nie jest potrzebna, ponieważ interesują nas dwie daty. Stworzenia świata - rok 4004 p.n.e. oraz rok 454 p.n.e. czyli powstanie II księgi Ezdrasza.

Bóg najwyraźniej  chronił Usshera z powodu prawdy, którą James ujawniał. Wróćmy więc do obliczeń a dowody są na zalinkowanej mapie. Obecnie poszukiwania mapy Ussera oraz ważniejszych informacji nie jest już dla nas możliwe. Ale rok temu była dla nas w pełni dostępna i mapa i inne informacje.

Oczywiście chodzi o wiarygodny czas biblijnie historyczny, podany przez Jamesa Usshera. Ten czas jest przed nami coraz bardziej aktywnie ukrywany, co potwierdza nam jego niezwykłą dokładność i zaufanie, o którym dowiemy się w dalszej części tego artykułu.

Minęło 9.5 części Wieku od Adama i Ewy do... Ezdrasza

Powtórzmy jeszcze raz wersety z II Ezdrasza.

II Ezdrasza 14:(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości. (11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło (12) wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części. [BM]

Niezwykle ważny tekst, w którym Bóg podaje nam niezwykłą prawdę. Bóg ujawnia nam, że od Jego stwarzania aż do czasów Ezdrasza minęło 9.5 części Wieku, który posiada 12 części. Od okresu, w którym żył Ezdrasz, pozostały nam 2.5 części Wieku do czasu objęcia władzy przez Boga i Syna.

Okres 9.5 części Bożego Wieku jest większym od pozostałej części 2.5 Wieku.

Z mapy Usshera wiemy, że stwarzanie świata zakończyło się w roku 4004 p.n.e. a potop wydarzył się w roku 2349 p.n.e. Od stworzenia Ziemi oraz Adama i Ewy do tzw. naszej ery minęły 4004 lata. Ezdrasz napisał swoją księgę około roku 454 p.n.e..

Odejmijmy 454 lat z okresu Ezdrasza, od daty stworzenia ziemi. Uzyskujemy wtedy 3550 lat od stworzenia Ziemi do okresu życia Ezdrasza.  Bóg nazywa ten okres 9.5 części Wieku, który ma w całości 12 części.

Ezdrasz żył w roku 3550 od stworzenia Ziemi

9.5 części Wieku, które przeminęły w czasie Ezdrasza to właśnie 3550 lat.

Podzielmy ten okres - 3550 lat na 9.5 części Wieku, aby wiedzieć, jak długo trwa jeden Wiek.

Jeden Wiek trwa 373.7 lat.

Pomnóżmy 373.7 przez 2.5 części Wieku == otrzymujemy 934.3 lata.

Od momentu wzięcia Ezdrasza do nieba i do rozpoczęcia rządów na Ziemi przez Isusa i Boga powinno upłynąć 934.3 lat.

To wyliczenie nie oznacza, że 934.3 lat jest czasem naszej ery, ponieważ zgodnie ze słowami Boga,  ten czas ma trwać od czasu wzięcia Ezdrasza do nieba (454 p.n.e) czyli razem otrzymujemy liczbę 934.3 lat, która zawiera także okres od czasu Ezdrasza aż do współczesnego czasu.

Z tej przyczyny musimy odjąć od obliczonego już czasu okres pomiędzy wziętym do nieba Ezdraszem a naszą erą, czyli odjąć od tego czasu 454 lata.

934.3 - 454 = 480 n.e. licząc od pierwszego roku naszej ery.

Mamy obecnie Boży rok - 481

Cesarstwo Rzymskie dodało nam: 1542 lata! (2022 rok minus 480 lat) Rok 480 przeminął 6 Kwietnia tego roku. Dlatego mamy obecnie rok 481!

481 rok n.e. oznacza, że jest już bardzo bliski początek Królestwa Bożego 

Isus umarł około roku 33 n.e. czyli niedawno - 448 lat temu.

Podsumowanie obliczeń według proroctwa Boga z II księgi Ezdrasza.

4004 p.n.e (stwarzanie) -------------------------------------------------------------obecny rok 481

Jeżeli porzucimy światowe oszustwa czasu, to znajdziemy rzeczywistą biblijną datę jako 4004 rok + 481 lat = 4485 rok od stworzenia świata.

Aby poznać rzeczywistą i dokładną datę, musimy wziąć pod uwagę Boży Kalendarz, który w obecnym  roku; rzeczywisty Rok Boży 480 skończył się 5 Kwietnia roku 2023.

Od 6 Kwietnia (2023) w roku Bożym w roku 481 Bóg rozpoczął działania nad Ziemią, aczkolwiek nie jest to Boża pełna władza nad całą Ziemią.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na końcu świata, który jest już w zasięgu ręki

Okres czasu po 6 Kwietnia 2023 roku Biblia nazywa czasem końca świata.

Ma to nieco inne znaczenie, niż tzw. koniec świata czyli jakiś tam wybuch, który rzekomo zniszczy Ziemię. Biblijny koniec świata oznacza koniec rządów szatańskich oraz samego szatana. Początkiem będzie także przybycie Isusa oraz trwająca władza Boga z wyrokiem wydanym przez Boga na USA.

To także oznacza, że rządy światowe już muszą się liczyć z Bogiem i z Synem.

Nam pozostało już mało czasu do wzięcia pewnej części z nas do Nieba i do wyzwolenia Słowian z niewoli szatańskiej. Wtedy rozpocznie się sąd Boga i Syna nad mieszkańcami Ziemi oraz rozpoczną się 1000 letnie rządy naszego Króla, Isusa Mesjasza na całej Ziemi.

Z tych właśnie powodów szatan usunął II Księgę Ezdrasza. Szatan doskonale wie, kiedy utraci swoją władzę na Ziemi i odda ją Bestii. Dlatego mu się ostatnio bardzo spieszy, co powoduje jego pomyłki!

II Ezdrasza 14:(15) odłóż na bok myśli, które są dla ciebie najbardziej bolesne i pośpiesz się, aby uciec od tych czasów. (16) Ponieważ zło gorsze niż to, które widziałeś że się dzieje, będzie się działo także potem. (17) Dlatego, że im świat staje się słabszy ze względu na starszy wiek, tym więcej zła będzie się rozmnażało pomiędzy jego mieszkańcami. (18) Bo prawda odejdzie znacznie dalej, a fałsz przybędzie bliżej. Tak jak orzeł którego widziałeś w wizji już pospiesznie przychodzi." [BM]

Werset 17 omawia nam obecny starszy wiek jako przyczyna większego zła na Ziemi. Są to najwyraźniej rezultaty braku odpowiedniej ochrony wielkiej ilości wody, jaką Ziemia posiadała przed potopem. Dlatego po potopie czas życia człowieka na Ziemi skrócił się dziesięciokrotnie!

Wersety powyższe zapowiadają nam, że zło w czasach obecnych będzie jeszcze większe, niż było ono za czasów Ezdrasza. Nastąpi także jeszcze większy brak posłuszeństwa wobec Przykazań Bożych. Przyczyną takiego buntu w obecnych czasach jest i będzie niezwykła cenzura oraz agresywna propaganda rządów, a także zmiany genetyczne osób zaszczepionych przeciwko Covid-19!

To wyjaśnia nam większą pobłażliwość Boga wobec Jego Narodu Wybranego!

Także inna przyczyna jest przed nami ukrywana. Otóż dzięki promieniowaniu z góry, które jest szkodliwe dla nas i żyjemy nie więcej niż 100 lat, (przed potopem ludzkość żyła prawie 10 razy dłużej) podczas 1000 letniego królestwa Isusa wiek człowieka nie będzie dłuższy niż 120 lat.

Dlatego do 120 lat, ponieważ spożywane jedzenie będzie według Bożych zasad, które zabraniają jedzenia wieprzowiny, gadów czy wielu innych szkodliwych dla nas zwierząt, ryb bez łusek czy sztucznych substancji. Życie wieczne nastąpi dopiero po zakończeniu 1000 letniego Królestwa i stworzenia Nowej Ziemi, która będzie doskonała, jaką była oryginalna Ziemia, na której mieli żyć wiecznie Adam i Ewa

Plany Boga dla dalszej generacji ludzkości są niezwykle dokładne.

Pamiętajmy o jednym.

Powrót naszego Boga oraz Jego Syna, Isusa odbędzie się w bardzo bliskim już czasie. Wykorzystajmy resztkę tego czasu, a uzyskamy życie wieczne.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na końcu świata, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana.

Niemal wszystkie informacje na całym świecie są oszustwem. Nastąpiła także straszliwa cenzura i jest niezwykle trudno znaleźć jakąkolwiek prawdę. Media chronione przez szatańskie władze oszukują nas we wszystkich newsach, ponieważ oni walczą przeciwko Bogu i przeciwko Prawdzie wielbiąc szatana.

Niemal wszystkie informacje z mediów z całego świata to kłamstwo.

Świat doskonale wie, że Bóg już zaczął działać, co nie oznacza, że objął On władzę nad całą Ziemią. Bóg już kontroluje USA, które prowadzi do całkowitego upadku. Jest to skromnym początkiem tego, co ma spotkać USA za ich olbrzymie zbrodnie. Wiele państw zechce rewanżu za jego wszystkie zbrodnie.

Sataniści doskonale wiedzą, co Bóg planuje i ich świadomość powoduje panikę!

Putin nigdy nie był wrogiem USA i jest niemal pewne, że on pracuje i zawsze pracował z bolszewikami czyli komunistami oraz stoi on za USA ukrywając to przed nami, ponieważ rzeczywistym ich wrogiem jest Bóg oraz Syn, co sataniści zaciekle przed nami ukrywają.

Wojna na Ukrainie jest wypełniona po brzegi fałszywymi informacjami. Najwyraźniej jedynym ich celem jest walka przeciwko Bogu i Synowi, co jest oczywistym zagrożeniem dla Słowian, czyli dla Narodu Wybranego. To jest ostatnią rzeczą, o jakiej sataniści chcą mówić. Słowo Bóg jest dla nich obrazą.

Istnieje możliwość, że wojna na Ukrainie trwa w celu... zniszczenia Polski, w której już mieszkają miliony Ukraińców, wiele milionów Żydów, a rzeczywistych Polaków jest jedynie mała grupa. Jest prawdopodobne, że nastąpi połączenie Polski z częścią Ukrainy, zmiana języków oraz nazwa państwa.

Być może będzie to Wielka Ukraina lub coś w tym rodzaju. Jest także bardzo prawdopodobne, że Żydzi z Izraela także zamieszkają na Wielkiej Ukrainie (jest ich około 9 mln) i pozostawią Izrael i Jerozolimę pod opiekę Bestii.

Najwyraźniej nastąpi wielki ucisk na Polaków i Słowian, który będzie się stale nasilał. To nie będzie miało wpływu na wzięcie wielu do Nieba, aczkolwiek to będzie przyczyną zabrania przez Isusa Słowian i Polaków na pustynię, na której wiele lat temu także przebywali Izraelici pod opieką Boga.

Po wzięciu do Nieba wybranych rozpocznie się ucisk na całym świecie z powodu olbrzymiej ilości ludzi, którzy zwrócą się do Boga i Syna, opuszczając kłamliwe, szatańskie religie chrześcijaństwa. Ruch ten będzie ostro i śmiertelnie atakowany, pomimo widzialnych przez świat działań Isusa oraz samego Boga.