www.zbawienie.com

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. [BM]

Jak obliczyć rzeczywistą datę?

Jesteśmy masowo oszukiwani do takiego stopnia, jakiego nigdy się nie spodziewaliśmy. Największym oszustwem jest sytuacja, w jakiej dzisiaj żyjemy.

Wszystko, co wiemy poza Biblią, to olbrzymia góra kłamstw.

Dopiero teraz jest oczywiste, że światem rządzi czołowy kłamca świata, szatan. Właśnie te informacje całkowicie ujawniają nam władzę szatana oraz jego koszernych sług, czyli rządy wielbiące szatana, wiedzące o wszystko o tych kłamstwach.

Ale... zacznijmy od początku.

Najpierw sprawdźmy wiarygodność naszych władz oraz religii.

Oto częściowa lista mnóstwa szatańskich kłamstw.

Zastanów się teraz na poważnie.

Jeżeli dzisiaj, w erze TV, Internetu, Smartfonów, sieci telefonicznej i innych mediów karmi się wyłącznie kłamstwami.

Czy czy jest nadzieja na poznanie... PRAWDY z przeszłości? Nie mamy absolutnie żadnych szans!

Czy możesz tym mordercom w CZYMKOLWIEK zaufać? Czy można im wierzyć w cokolwiek, z czasów, które dawno przeminęły, a oni mieli i mają nadal totalną kontrolę nad wszystkimi informacjami z przeszłości, poza... Biblią?
Wiara w tych zbrodniarzy byłaby absolutnym szczytem naiwności!

Zapnij więc pas i zacznij uczciwie szukać prawdy, według zawsze wiarygodnej Biblii, poza Pawłem, Łukaszem, Markiem i Esterą. Ci 'pisarze' byli Żydami i stali po stronie szatana, podobnie jak to robią dzisiejsze władze.

Obliczmy więc według Biblii obecną datę!

W usuniętej księdze II Ezdrasza mamy arcy ciekawy fragment. (Chyba z tego właśnie powodu II Ezdrasza z Biblii usunięto, ale... pierwsza księga istnieje i zawsze istniała!)

II Ezdrasza 14:(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości. (11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło (12) wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części. [BM]

Pozornie nie ma to większego znaczenia, ale przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Według tego tekstu, od Adama i Ewy aż do czasu życia Ezdrasza przeminęło 9.5 części wieku. Wiek jest jednostką czasu, jaką posługuje się sam Bóg.

9.5 części wieku minęło w czasie Ezdrasza około roku 450 p.n.e. Dodajmy dwie i pół części wieku do czasu Ezdrasza i określimy czas początku władzy Boga na ziemi. W tym linku w tłumaczeniu na polski mamy dokładne daty pewnych wydarzeń biblijnych.

Mamy także dokładną mapę czasową arcybiskupa Jamesa Usshera PL - tłumaczenie, (żył 4 stycznia 1581 – 21 marca 1656). Był on przez świat szatański bardzo ośmieszany, ponieważ świat szatana już wtedy reklamował... ewolucję.

Istnieje bardzo dokładna mapa Jamesa Usshera, ukazująca nam czasy od stworzenia świata aż do naszej ery, która  załaduje się z tego linku. Znajomość angielskiego nie jest potrzebna, ponieważ interesują nas dwie daty. Stworzenie świata - rok 4004 p.n.e. oraz rok 454 p.n.e. czyli powstanie II księgi Ezdrasza.

W tym linku mamy artykuł mówiący o tym arcybiskupie w tłumaczeniu Google. Najwyraźniej Bóg go chronił z powodu prawdy, którą James ujawniał. Wracajmy więc do obliczeń a dowody są na zalinkowanej mapie.

Minęło 9.5 części Wieku od Adama i Ewy do... Ezdrasza

Powtórzmy jeszcze raz wersety z II Ezdrasza.

II Ezdrasza 14:(10) Ponieważ wiek stracił swą młodość a czasy chylą się ku starości. (11) Wiek jest podzielony na dwanaście części a dziewięć już przeminęło (12) wraz z połową dziesiątej części; tak dwie części pozostają, poza połową dziesiątej części. [BM]

Niezwykle ważny tekst, w którym w kilku słowach sam Bóg podaje nam niezwykłą prawdę. Bóg ujawnia nam, że od Jego stwarzania aż do czasów Ezdrasza minęło 9.5 części Wieku, który ma 12 części. Czyli od stwarzania minęło 9.5 części Wieku. Tak Bóg określa ten czas.

Według powyższego tekstu, od okresu, w którym żył Ezdrasz i został wzięty do nieba, pozostało zaledwie 2.5 części do czasu objęcia władzy przez Królestwo Boże.

To znaczy, że okres 9.5 części Bożego Wieku jest kilkukrotnie większy niż pozostały okres 2.5 części Wieku.

Nasz kalendarz mówi zupełnie inaczej. Ktoś więc ohydnie kłamie i na pewno nie jest to nasz Bóg! Sprawdźmy pewne szczegóły.

Z mapy Usshera wiemy, stwarzanie zakończyło się w roku 4004 p.n.e. a potop wydarzył się w roku 2349 p.n.e.

Od stworzenia ziemi i Adama do naszej ery minęły 4004 lata. Ezdrasz napisał swoją księgę około roku 454 p.n.e..

Odejmijmy 454 lat z okresu Ezdrasza, od daty stworzenia ziemi. Mamy więc 3550 lat od stworzenia Adama i Ewy do czasu Ezdrasza.  Bóg nazywa ten okres 9.5 części Wieku, który ma 12 części.

W czasach Ezdrasza był to rok 3550 licząc od czasu stwarzania Boga.

To oznacza, że według słów Boga; 9.5 części Wieku, które przeminęły w czasie Ezdrasza to 3550 lat.

Podzielmy teraz ten okres - 3550 lat na 9.5 części Wieku, aby wiedzieć, ile trwa jedna część wieku.

Otrzymujemy 373.7 lat, które stanowią jedną część Wieku. Pomnóżmy teraz jeden wiek, czyli 373.7 przez pozostałe 2.5 części Wieku. Pomnóżmy 373.7 lat x 2.5 = 934,3 lat.

Od momentu porwania Ezdrasza do nieba i do rozpoczęcia rządów Isusa i Boga w Królestwie Bożym już na ziemi powinno upłynąć 934.3 lat.

Żyjemy więc blisko obliczonego według Biblii roku 934.2 n.e. To wyliczenie nie oznacza, że 934.2 lat jest czasem naszej ery, ponieważ zgodnie ze słowami Boga,  ten czas ma trwać od czasu wzięcia Ezdrasza do nieba w roku 454 p.n.e czyli razem mamy liczbę 934.3 lat, która zawiera także okres od czasu Ezdrasza aż do naszej ery.

Z tej przyczyny musimy odjąć od obliczonego już czasu okres czasu pomiędzy wziętym do nieba Ezdraszem a naszą erą, czyli odjąć od tego czasu 454 lata.

934.3 - 454 = 480 n.e. licząc od pierwszego roku naszej ery.

Obecna data to rok 480 n.e.

Cesarstwo Rzymskie dodało nam: 1542 lata ! (2022 rok minus 480 lat)

480 rok n.e. oznacza nam bardzo bliski początek Królestwa Bożego 

Isus umarł około roku 33 n.e. czyli niedawno - 447 lat temu.

Podsumowanie obliczeń według proroctwa Boga z II księgi Ezdrasza.

4004 p.n.e (stwarzanie) -------------------------------------------------------------------------------- 1 n.e.------rok 480

Pozostało nam już bardzo niewiele czasu do porwania i do wyzwolenia nas z niewoli szatańskiej. Bliski jest sąd Boga i Syna oraz 1000 letnie rządy na ziemi naszego Króla, Isusa Mesjasza.

Co jest także oczywiste, dlaczego szatan usunął II księgę Ezdrasza. Szatan doskonale wie, kiedy utraci władzę na ziemi oddając ją Bestii. Dlatego tak mu się ostatnio bardzo spieszy!

Proroctwo w pełni potwierdzające nasze czasy

II Ezdrasza 14:(15) odłóż na bok myśli, które są dla ciebie najbardziej bolesne i pośpiesz się, aby uciec od tych czasów. (16) Ponieważ zło gorsze niż to, które widziałeś że się dzieje, będzie się działo także potem. (17) Dlatego, że im świat staje się słabszy ze względu na starszy wiek, tym więcej zła będzie się rozmnażało pomiędzy jego mieszkańcami. (18) Bo prawda odejdzie znacznie dalej, a fałsz przybędzie bliżej. Tak jak orzeł którego widziałeś w wizji już pospiesznie przychodzi." [BM]

Wersety te zapowiadają nam, że zło w czasach obecnych będzie jeszcze większe niż było ono za czasów Ezdrasza. Będzie jeszcze większy brak posłuszeństwa wobec Przykazań Bożych. Przyczyną takiego ohydnego stanu rzeczy jest istnienie kazirodczego, skażonego genetycznie potomstwa, spłodzonego z często nie znanych matkom ojców różnych ras oraz ojców... nasienia węża, a nawet upadłych aniołów i samego szatana.

To spowodowało poważny spadek inteligencji i mądrości ludzi spłodzonych przez wyuzdane matek i ojców, często będących pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, mających w każdy niemal weekend niczym nie pohamowywany seks z nieznanymi, często wieloma mężczyznami i kobietami, którzy miewali seks z wieloma innymi paniami nie interesując się tym, czy one są zabezpieczone przed ciążą czy nie.

Większość tych wyuzdanych pań nie dba wcale o środki antykoncepcyjne ale używa najnowszej formy aborcji mordując beztrosko swoje niechciane potomstwo bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia.

W takich warunkach dzisiejsza młodzież jest wychowywana w szkołach przez szatańskie rządy nauczycieli, wpajających dzieciom genderyzm, kłamstwa zmiany płci oraz wiele innych haniebnych i kłamliwych informacji, wpajanych dzieciom przez nasienie węża.

Widzimy wyraźnie, jak precyzyjnie Bóg skomentował te czasy w rozmowie z Ezdraszem. Świat zdąża bardzo szybko do upadku a nawet do samozagłady.

Prorocza zapowiedź Boga takiego stanu ludzkości jest niezwykle dokładna.

Sprawdźmy także poważne dowody oszustw historycznych, jakimi nas karmią 'historycy' naszego świata. Warto obejrzeć jeden lub więcej filmów z tego linku, gdzie ukazane są bardzo poważne i niepokojące dowody zupełnie sfałszowanej światowej historii, którą przedstawiają nam zakłamani szatańscy agenci rządowi z rozkazów Rzymu (Watykanu), który wielbi od stuleci samego szatana.

Pamiętajmy o jednym.

Nie mamy już dużo czasu na powrót do naszego Boga oraz Jego Syna, Isusa. Wykorzystajmy tę resztkę czasu mądrze, a uzyskamy życie wieczne.

Poniżej mamy jeden film, który natychmiast podważy wszelką narrację dzisiejszych 'autorytetów' historycznych.

Proszę koniecznie obejrzeć ten film i znaleźć jakąkolwiek logiczną odpowiedź na te pytania, wymagające konkretnych odpowiedzi!

AU Część II - Lupa w przeszłość
D

Narracja z tego filmu ukazuje nam w milczeniu jedną fundamentalną prawdę.

Jeżeli dzisiaj niemal nic nie wiemy, o naszej teraźniejszości, to jakie mamy szanse poznać prawdę z przeszłości, która jest znacznie bardziej zakłamana niż teraźniejszość z arcydziełem nowego kłamstwa - Corona Wirusa?

Jest więcej podobnych filmów na tym kanale. Oficjalny polski kanał Ewaranona.

Bardzo interesujący film Ewaranona o naszym księżycu, mapie ziemi na księżycu oraz o biegunie północnym na ziemi.

Część VII - Znany świat

Film nie jest łatwy w zrozumieniu, ale warto go obejrzeć oraz poznać kolejną, olbrzymią ilość kłamstw satanistów. Także ta część udowadnia nam, że czasy według władz i mediów, w jakich obecnie żyjemy absolutnie nie są czasami wiarygodnymi. Dzisiejszy fałsz i kłamstwo są nadal 'bogiem' satanistów.

Obejrzyjmy także ten film.

Bajki o rzeźbiarzach

Czy dzisiaj ktoś potrafi tak rzeźbić?

Powrót na stronę główną