Jak zwracać się do Boga?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Jak zwracać się do Boga?

Należy to robić osobiście. Nasza modlitwa do nasza prywatna rozmowa z Bogiem. Jeżeli modli się grupa ludzi lub naród, to jest już inny rodzaj modlitwy, ale do naszej prywatnej modlitwy nie są potrzebni żadni 'pomocnicy', księża, pastorzy czy starsi.

Twoje zbawienie zależy od twoich modlitw oraz od twojego posłuszeństwa wobec Boga.

Żaden człowiek nie ma prawa dyktowania tobie, co musisz robić, aby być zbawionym. Jeżeli zaczniesz czytać Biblię i prosić Boga o zrozumienie, na pewno zrozumienie od Boga otrzymasz. Nie musisz być członkiem żadnej religii. Religie to wynalazek szatana, który je zawsze kontroluje.

Bóg nigdy nie założył żadnej religii i w Biblii słowo religia nie istnieje. Jest także ku temu ważna przyczyna. Szatan jest pseudo bogiem wszystkich religii. Można religie szatańskie (bez wyjątków) rozpoznać po tym, że nigdy siebie nie krytykują. Biblia praktycznie nie jest tobie potrzebna, poza dwoma ewangeliami, Mateusza oraz Jana.

Aby żyć wiecznie, nie MUSISZ należeć do jakiekolwiek religii i nie musisz nawet czytać Biblii. Ale MUSISZ poznać dokładnie 10 Przykazań i zaprzestać ich łamania. Przykazania są głównym Prawem Bożym, którego nie wolno nam łamać! Powinieneś także modlić się wyłącznie do samego Boga.

Słowo Bóg to Jego imię oraz Jego tytuł. Możesz modlić się według słów Isusa czyli Ojcze Nasz, któryś jest w Niebie itd. Ale najlepiej módl się do Boga swoimi słowami i proś także Boga o wybaczenie twoich grzechów. Módl się co najmniej raz dziennie. Będąc posłusznym wobec Przykazań a modląc się do Boga uzyskasz życie wieczne na Ziemi.

Najważniejszy jest twój stosunek z Bogiem i polega on na twojej modlitwie i na wypełnianiu Bożych Przykazań.

Ale jeżeli chcesz wiedzieć o Bogu, o Synu i o Biblii znacznie więcej, czytaj dalej ten artykuł a zrozumiesz z tego znacznie więcej i być może uzyskasz wkrótce życie wieczne, być może nawet życie w... Niebie.

Oszustwa fałszywych religii

Wiedz, że Lud Boży, czyli stworzony przez Boga to Słowianie - zdecydowana ich większość to katolicy, członkowie Kościoła Katolickiego, czyli według Biblii i słów samego Boga - są to notoryczni bałwochwalcy. Poniżej mamy Przykazania Boże, za których świadome łamanie każda osoba zostanie ukarana wcześniej czy później śmiercią.

Wyjścia 20:(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Powyższego przykazania Kościół tobie nigdy nie przeczytał. Powinniśmy się oczyścić z bałwanów, aby Bóg nas wysłuchał. Nie wyzwoli nas ani Królowa Niebios ani Jan Paweł II,  ale wyzwoli nas jedynie Bóg wraz z Synem, który oddał za wielu z nas swoje życie!

Musisz się modlić wyłącznie do samego Boga. Nawet nie wolno modlić się do Syna Bożego, dlatego, że Syn Boży nie jest Bogiem. Bóg jest Stwórcą wszystkiego i tylko do Boga możesz zwracać się w modlitwie. Modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem.

Odejście od bałwochwalstwa oznacza w szczególności usunięcie wszelkich jego form z naszego otoczenia. Tzw. 'świętych' obrazków, szkaplerzów, figurek, zdjęć papieży, krzyży z martwym zwłokami, różańców, świętej wody i innych wymysłów bałwochwalczych, których Bóg zakazał i bardzo nienawidzi.

Jeżeli tego nie uczynimy, Bóg ukarze nas za ciągłe łamanie pierwszego i drugiego Przykazania.

Ludzie czyści od bałwochwalstwa mogą w czystości serc wołać do Boga i odmawiać głośno razem modlitwę - Ojcze Nasz, któryś jest w niebie,... przyjdź Królestwo Twoje.

Isus Chrystus nie nauczył nas - Zdrowaś Mario, ale  Syn Boży nauczył nas - Ojcze Nasz!

On także modlił się do Boga, który Go wysłuchiwał.

To Chrystus umarł za nasze grzechy, a nie Maria - ona nadal nie żyje - to Isus (rzeczywiste imię Chrystusa) nas uczył wielbienia Boga, kiedy żył na Ziemi. Maria w tym czasie dbała o dzieci a nie o nauki swego Syna!

Porzucenie bałwochwalstwa to droga do czystego sumienia przed Bogiem.

Jedynie Bóg posiada moc, aby nas uwolnić od sił szatana oraz jego ohydnego nasienia węża.

Modlitwa bluźniercza - Zdrowaś Mario - niszczy wszystkie nasze wysiłki - dlatego władze popierają pedofilsko-gejowski, zbrodniczy i bluźnierczo bałwochwalczy Kościół Katolicki z bałwochwalczym papieżem  na czele. Czy wiesz o tym, że Kościół Katolicki wielbi szatana?

Papież Franciszek przyznał się, że czci LUCYFERA? Nagranie zadziwiło...

Aby zakamuflować modlitwy do szatana, używa się celowo imię szatana w innych celach po to, aby uspokoić podejrzliwych ludzi o wielbienie samego szatana. Szatan posiada wiele imion a Lucyfer jest jednym z nich. Obecnie jest już oczywiste wielbienie Lucyfera czy także otwarte wielbienie szatana.

Bałwochwalstwo i herezje docierają do nas wprost z Watykanu, czyli biblijnej Wielkiej Nierządnicy.

Ten 'święty' obraz i to kadzenie jeszcze nikomu i nigdy  nie pomogło!

papierz kadzi

Im większa ilość ludzi dobrej woli o skruszonych sercach będzie bez bałwochwalstwa błagać Boga, tym pewniejsza będzie Jego pozytywna reakcja. Czy można powyższe zdjęcie nazwać wielbieniem Boga? Oczywiście że nie, ponieważ papież kadzi zdjęcie osoby, która jest martwa i w ten sposób łamie podstawowe Boże Przykazanie!

Nie było w naszych czasach przypadku, aby cały naród z rozpaczą wołał publicznie i wyłącznie do samego Boga o pomoc!

Ostatni raz uczynili to nasi przodkowie jeszcze w Egipcie!  Rezultat znamy!

Bóg nas zapewnia:

Ezechiela 20: 33 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Bóg zaprzysiągł swoje królowanie nad nami na samego siebie. To nie są żarty a Jego przeogromny gniew  wyleje się w pełni na naszych ciemiężycieli, czyli na nasienie węża.

Nigdzie w Biblii nie znajdziemy nawet śladu modlitwy do 'Matki Boskiej'!

Jeremiasza 29:(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, (14) Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Spójrz na ten film. Przerażające wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy. Zwróć uwagę na to, że film ten nie mówi on o nieszczęściach w krajach słowiańskich. Czyżby była już widoczna pomoc Boga dla Słowian?

Rozpocznij swoje poszukiwania od poniższego krótkiego artykułu na temat okropnych skutków bałwochwalstwa, tak charakterystycznego dla Kościoła Katolickiego.

W obliczu kolejnej zawieruchy wojennej siły szatańskie wzmagają swoją aktywność i bałwochwalstwo ponownie wzmaga swój negatywny wpływ na losy zniewolonego przez nasienie węża kraju.

3 Maja 2016 roku miała być uczczona 50 rocznica aktu oddania narodu polskiego w macierzyńską niewolę Matki Boskiej, zwanej także Królową Niebios. Czy mamy jakiekolwiek pozytywne rezultaty po tych modlitwach?

Polska odzyskała niepodległość i rząd Polski stanowią tylko Polacy. Zlikwidowano bezrobocie i ubóstwo, uzyskano bardzo wysokie zarobki, nie brakuje niczego w sklepach a troskliwe władze szczepiąc nasze maluchy zlikwidowały większość chorób, z rakiem i autyzmem włącznie. Krajowa produkcja, stocznie, kopalnie, huty a zwłaszcza tak wspomagane przez władze rolnictwo są dumą narodową a wielkie zyski z eksportu pozwalają na budowanie wolnej i szczęśliwej Polski, bardzo cenionej na arenie międzynarodowej. niż kiedykolwiek przedtem. Naród polski przoduje pomysłowością, Polacy wsławili się wieloma wynalazkami a polskie samochody stanowią obecnie czołówkę niezawodnej i masowo dostępnej bezpiecznej motoryzacji. Kraj nasz rozwija się w zawrotnym tempie. Mamy także olbrzymi przyrost naturalny spowodowany powrotem do tradycyjnego modelu chrześcijańskiej rodziny i chrześcijańskiej moralności, a także zakazem jakichkolwiek form aborcji. Polacy wracają z innych krajów z radością do Ojczyzny. Rząd oraz media mówią tylko prawdę i wszelkie plany rządu są poddawane narodowi pod dyskusję.

Czy tekst w ramce u góry jest zgodny z twoimi prośbami?

Polska jest na progu stania się... Ukrainą!

Poznaj szatański plan 3 wojen światowych. Sprowadzono do Polski mnóstwo Ukraińców, wraz z tymi najbardziej morderczymi. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzani do krajów Chrześcijan w celu zupełnego nas wyniszczenia. Grozi nam z wielu stron całkowita zagłada!

Kto i dlaczego chce nas zniszczyć?

To Słowianie, a głównie Polacy są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść.

Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios. Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie szwedzkim zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji. Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

Po II W.Ś. fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem.

Polska była od lat oraz jest i teraz niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne. Ostatnio szatańskie władze podpisały ponowny rozkaz przymusowego szczepienia naszych dzieci - jako jedyny kraj na świecie.

Ostatnio szczepią nas najbardziej niebezpieczną szczepionką, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi!

Może jutro podpiszą przymusową... eutanazję! Wszystkiego po nich możemy się spodziewać!

Takie są skutki wielbienia Królowej Niebios, którego wielbienia zabronił nam Bóg!

Najprawdopodobniej nie wiesz, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół Katolicki. Oto Przykazania Boże wprost z Biblii w oryginalniej formie. Poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu? Przyczyną ukrycia części Przykazań jest ukrycie ostrzeżenia przed bałwochwalstwem. Ukrycie ich umożliwia łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży także do naszego unicestwienia! Sprawdź powyższy link!!!!

To Watykan - Kościół Katolicki stosuje prawo Lucyfera czyli negację 10-ciu Przykazań.

Bóg oczekuje, że zwrócimy do Niego z pokorą i prośbą o pomoc, ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze i tylko Bóg może nam pomóc! Jeżeli Kościół twierdzi, że wszyscy będą zbawieni, to Przykazania nie są nikomu potrzebne.

Ale Przykazania to najważniejsze prawo dla Nieba i dla Ziemi.

"Nie będziesz miał innych bogów poza mną." - Bóg jest jedyną Osobą, którą nam wolno wielbić. Ponieważ tylko Bóg jest Stwórcą i wszystko On może uczynić.

Ponieważ ON wszystko stworzył wszystko i  jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń w Niebie i na Ziemi. Nie uczyniła tego cudu Królowa Niebios, nie uczynił 'apostoł' Paweł, Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny 'święty'.

Nie dziękujmy nikomu, poza Bogiem, ponieważ my także istniejemy z Jego woli. 

Czy pochwaliłbyś swoje dziecko, gdyby wołało na obce osoby: tato i mamo?

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógł się kłaniać.

"Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył!"

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz: klękania i kłaniania się przed nimi. Nie ma absolutnie znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia, jak rozumiesz znak... stopu na drodze. Musisz się zatrzymać. W przypadku odmowy możesz dostać mandat lub... umrzeć w śmiertelnym wypadku na drodze.

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowania za Boże dary z naszym życiem włącznie muszą być kierowane tylko i wyłącznie do Boga. Jedynie Bóg, Dawca wszystkiego może dać nam życie wieczne na Ziemi. Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios !

Módlmy się bez używania obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko i wyłącznie do Boga, według wzoru jaki nam Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża. Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed taki wielkim grzechem!

Chrystus jest naszym Królem od wielu lat i wkrótce obejmie On władzę nad Słowianami. A Isus modlił się tylko do Boga.

Jeżeli Isus był i jest posłuszny Bogu Ojcu i do Ojca on się modlił, czy ty jesteś ważniejszy od Syna Bożego?

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych bałwochwalczych przedmiotów.

Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli rzeczywiście miłujesz Boga, natychmiast odrzuć pogańskie bałwochwalstwo oraz ohydny kult znienawidzonej przez Boga królowej niebios, nazywanej także matką boską!

 Bóg nie ma... matki!

Syn Boży nie jest Bogiem ale jest Synem Bożym. Cała chwała należy do Boga, Stworzyciela Wszystkiego!

Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków o wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emalii.

Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.