Kain synem Lucyfera

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Wstęp

Na świecie toczy się od wieków zacięta wojna dobra i zła. W rzeczywistości jest to walka genów Bożych z genami szatana i upadłych aniołów. Owe geny zostały rozpoznane dopiero w zeszłym stuleciu.

Isus pouczył nas - po uczynkach ich poznacie. I to jest wskazówka, jak rozpoznać nasienie węża czy też plemię żmijowe. Obydwa terminy pochodzą od Boga oraz Syna Bożego. Ludzie ci są w taki sposób określani przez Boga i Syna. Posiadają oni kłamliwe, mordercze, pedofilskie, narcystyczne, psychopatyczne i  hermafrodyczne charaktery i w ten sposób są właśnie rozpoznawani. Ich typowe cechy to zupełny brak sumień. Rozpoznajemy ich natychmiast, gdy podczas zwykłej rozmowy ONI nagle wybuchają jakąś bezprzyczynową nienawiścią.

Cały system psychiatryczny doskonale jest w tym doskonale zorientowany i istnieje na Internecie masa filmów, które uczą nas, w jaki sposób ich rozpoznawać i jakie stosować wobec nich taktyki, aby unikać kłopotów. Naszym problemem jest niedowiarstwo spowodowane brakiem wiedzy biblijnej o nich, ale to się szybko zmienia.

Owa walka genów jest widoczna na przykładzie wmuszanej nam imigracji  przez rządy syjonistyczne, a imigracja jest zmuszana tylko w krajach rasy białej. Oczywiście wyjątkiem jest... Izrael.

Imigracja niszczy drastycznie rasę białą a nasienie węża robi to z pełną świadomością. Z jednej strony przytakują oni ważności genów, ale z drugiej strony im zaprzeczają. Kiedy chcą 'udowodnić' że oni są narodem wybranym, to ich genetyka to 'potwierdza'. I to jest jedyny przypadek, kiedy się z tym zgadzają.

Temat ten jest zaciekle przez nich atakowany!

Nasienie węża nienawidzi z pasją dwie rzekome teorie spiskowe.

Nasienie węża zawzięcie atakuje każdego, kto o tym wspomni i to jest często skuteczną barierą dla wielu chrześcijan. Taka reakcja jest logiczna i spodziewana. Jest ona wymownym dowodem na to, że porusza się wielce niewygodną prawdę.

Autorem tych ataków jest wąż z Edenu, szatan oraz jego potomstwo - nasienie węża!

Nie daj się zwyciężyć złu i sprawdź najpierw przedstawione solidne dowody biblijne. Według mojego doświadczenia atakujący to właśnie plemię żmijowe czy też nasienie węża.

Nikt inny do tego tematu nie zieje nienawiścią.

Nie widzę także żadnej przyczyny, dlaczego ktokolwiek miałby dostawać spazmów z wściekłości tylko dlatego, że ktoś poszukuje prawdy w Biblii! Żadne inne nauki biblijne nie wzbudzają takich olbrzymich i gwałtownych sprzeciwów.

Zarzuca się chrześcijaństwu rasizm w stosunku do Żydów, których Objawienie nazywa także synagogą szatana a Isus nazwał ich wężami i plemieniem żmijowym a Bóg nazwał ich potomstwem węża.

Ataki tych ludzi już są wystarczającym bodźcem, aby te dowody poznać!

Żydom syjonistycznym nie przeszkadzają ich własne plany zniszczenia białej rasy z powierzchni ziemi, plany zniszczenia Palestyńczyków a w szczególności plany zniszczenia Słowian. Nie przeszkadzają im także plany ścinania głów za łamanie nie istniejących w Biblii praw noachidzkich. Za pomocą coraz bardziej drastycznej cenzury dążą oni do eliminacji jakichkolwiek negatywnych komentarzy w kwestiach ich morderczych planów.

Ich bezpodstawne wywyższanie się jako naród wybrany przez Boga nie jest według nich rasizmem, ale cytowanie Rodzaju 3:15 oraz Chrystusa w Objawieniu rasizmem jest.

Oto przyczyny natychmiastowego konfliktu, kiedy wspominamy o wydarzeniach w Edenie i używamy Bożego terminu - nasienie węża.

W sumie ten temat jest bardzo pożyteczny, ponieważ ujawnia nam... plemię żmijowe. Jest jeszcze jedna przyczyna owej niechęci do tego tematu.

Wydarzenia z Edenu wyjaśniają nam w pełni nadal trwającą walkę dobra ze złem.

Początek wszelkiego zła

Rodzaju 1:11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 24 Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. 25 I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre.

Te wersety informują nas o Bożych dziełach, które były stworzone w ściśle określony sposób, czyli według swego rodzaju. Tym samym mamy zakaz krzyżówek i eksperymentów na dziełach Boga.

Cokolwiek jest dobre, 'poprawianie' czegokolwiek po Bogu jest oczywiście złem!

Rodzaju 1:27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28 I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Pomimo, że Bóg nie powtórzył, że jego stwarzanie było dobre, zakaz eksperymentów z Bożymi dziełami był ewidentnie zabroniony i jest to logiczne. Zwłaszcza, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz.

Ingerencja szatana w geny człowieka stworzonego na obraz Boga była i jest wyjątkowym złem, nie tylko przeciwko człowiekowi (obojgu płci) ale także złem skierowanym przeciwko samemu Bogu.

Szczegóły popełnionej zbrodni

Literalne zrozumienie wydarzeń w Edenie powoduje szyderstwa synagogi szatana, która naśmiewa się z Chrześcijan oraz z Boga, ponieważ gadający wąż przekonał Ewę do złamania Bożego zakazu zjedzenia jabłka z drzewa poznania dobra i zła i jedynie za zjedzenie jabłka cała ludzkość cierpi do dzisiaj, kobiety rodzą potomstwo w wielkich bólach a największym problemem człowieka są choroby oraz nieuchronna śmierć. Wszystko rzekomo z powodu jabłka.

W ten sposób szatan szydzi z Boga.

Inni twierdzą, że duchowe istoty nie posiadają ciał fizycznych. Nie jest to zgodne z Biblią, która wyraźnie mówi o seksie córek ziemskich z upadłymi aniołami i płodzeniu potomstwa, zwanego gigantami lub nefilimami.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (BM)

Oto, do czego doprowadził bunt upadłych aniołów oraz szatana.

Na ziemi pozostał zaledwie jeden mężczyzna, całkowicie czysty genetycznie oraz prawy i uczciwy. Noe!

Szatan nie jest ani aniołem ani duchem. Jest on jednym z najwyżej postawionych cherubinów. Skoro Ewa była w ciąży już w Edenie mając w łonie szatańskie nasienie węża, z tej przyczyny Bóg dodał Ewie do kary śmierci karę zwiększenia bólów porodowych.

Szatan i upadli aniołowie rzucają nam kłody pod nogi w celu ukrycia swych zbrodni przeciwko ludzkości. Jest na to mnóstwo dowodów, jak usunięcie dwóch ksiąg Henocha oraz II księgi Ezdrasza. Dążono także do usunięcia Apokalipsy (Objawienia). W zamian za usunięte księgi dodano nam listy Pawła, który obiecuje zbawienie dla całego świata pod warunkiem wyznania Syna Bożego publicznie. Oczywiście każda osoba ujawniająca ich zbrodnie jest także zaciekle atakowana.

Bunt w Edenie spowodował straszliwy kataklizm na ziemi, potop oraz morze przelanej krwi i łez. Bunt Ewy i Adama spowodował także śmierć Syna Bożego. 

Zrozumienie wydarzeń w Edenie pozwala nam zrozumieć Biblię i historię świata.

Walczą przeciwko nam istoty podobne do ludzi, które pracują dla swego 'boga', szatana, którego celem jest wybielenie siebie z zarzutów z ogrodu Eden.

Chce on także udowodnić światu, że Bóg jest nieudolny, niesprawiedliwy, mściwy, rasistowski i cały Boży plan dla ludzkości posiada olbrzymie wady, których Bóg nie może rozwiązać. Nic dalszego od prawdy, ponieważ szatan nie dopuścił do tego, aby Adam i Ewa mieli jakiekolwiek szanse na życie wieczne.

Najbogatszym źródłem wszelkich zarzutów szatana wobec Boga jest drastycznie kłamliwy i pozbawiony jakichkolwiek dowodów gnostycyzm.

Walka toczy się pomiędzy nasieniem węża a Narodem Wybranym. Nasienie węża to potomkowie szatana i upadłych aniołów. Rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga to Słowianie, rzeczywiści biblijni Izraelici, rozproszeni głównie w Europie oraz innych państwach rasy białej.

Z tych oczywistych przyczyn Biblia jest jedynym źródłem Prawdy na ziemi!

Czy księga Rodzaju to tylko mit?

Sprawdźmy dokładniej bieg wydarzeń w Edenie.

Rodzaju 3:1 A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 2 A kobieta powiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3 lecz o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg: Nie wolno wam jego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Wypowiedź Ewy sugeruje jej błędne zrozumienie, że to owoc spowoduje jej śmierć oraz Adama.  Szatan jest bardzo przebiegły i jego wypowiedź jest tego dowodem.

Co jest ważne, Ewa wyjaśniła szatanowi, na czym polegał zakaz Boga odnośnie spożywania owocu z tego drzewa.

Największym problemem było posłuszeństwo wobec Boga, Stwórcy oraz Dawcy Prawa. Zakaz spożycia owocu był pierwszym prawem w Edenie. Bóg sprawdził w ten sposób lojalność Adama, Ewy.

Gdyby Ewa była posłuszną i wrażliwą osobą, nawet nie rozważałaby możliwości złamania Bożego zakazu. Mając umysł na znacznie wyższym poziomie niż my posiadamy obecnie, zdawałaby sobie sprawę z konsekwencji złamania Prawa Bożego i rezultatu grzechu, czyli śmierci. Zauważyłaby także, że łamiąc zakaz Boga uczyniłaby Bogu wielką krzywdę.

Bóg był Dawcą jej życia oraz Adama. Bóg miał prawo do odebrania daru im  życia z powodu złamania Jego Prawa, o czym wyraźnie Adama i Ewę ostrzegł.

Tymczasem Ewa, zamiast honorować Dawcę jej życia, uwierzyła szatanowi, być może licząc na możliwość uniknięcia kary śmierci za otwarty bunt Ewy przeciwko Bogu.

Ewa nie zawdzięczała szatanowi absolutnie niczego.

Jest to bardzo poważny akt pogwałcenia Bożego zakazu i kara za nieposłuszeństwo jest jak najbardziej sprawiedliwa.

Bóg nie omówił głównego problemu buntu

Zwróćmy uwagę właśnie na to. Bóg nie poskarżył się na owe wydarzenia ani jednym słowem. Dopiero tuż przed potopem Bóg ukazał nieco swoje uczucia względem straszliwego w skutkach buntu szatana, pierwszej pary ludzkiej, upadłych aniołów oraz skażonej genetycznie całej ludzkości.

Przeczytajmy z uwagą i zastanówmy się nieco głębiej.

Rodzaju 6:(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

Bóg się smucił!!! Nie był tyle gniewny ale był smutny.

Dotarło to w pełni do mnie dopiero po dokładnym przestudiowaniu wydarzeń w ogrodzie Eden. Boże akty stwarzania wzbudziły okrzyki radości i podziwu większości mieszkańców nieba. Nie wiemy ile czasu Bóg poświęcił na stworzenie ziemi, wszystkiego co na niej oraz na stworzenie pierwszej pary ludzkiej. Ale wiemy, że nie wszyscy mieszkańcy nieba cieszyli się z kolejnego stworzenia Boga.

O pierwszej parze Bóg powiedział:

Rodzaju 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Adam z Ewą byli odbiciem samego Boga, podobnie jak Syn Boży, Chrystus. Adam w tym zrozumieniu był w najwyższej randze stworzeń w niebie i na ziemi, na równi z rangą Syna Bożego oraz... szatana. Adam i Ewa otrzymali władzę królewską na całej ziemi, którą mieli zaludnić. Bóg dał obojgu swój sposób myślenia stwarzając ich na swój obraz.

Szatan z powodu zazdrości zaatakował samego Boga, jego imię i reputację oraz w brutalny sposób pozbawił życia... obraz Boga - czyli Adama i Ewę.

Cały wysiłek Boga został niemal zniszczony przez zdradę szatana w Edenie. Geny Boże zostały całkowicie skażone.

Ale taki atak szatanowi nie wystarczył. Nie tylko nadal atakował on Boga krytykując Hioba, ale wraz z upadłymi aniołami  owa zbuntowana grupa doprowadziła do potopu i zniszczenia ludzkości oraz wszelkiego życia na ziemi. Po potopie ataki tej grupy nasiliły się do tego stopnia, że w niezwykle brutalny i okrutny sposób zamordowano drugi obraz Boga, czyli Isusa (Jezusa) Syna Bożego.

I to wcale nie jest koniec ich zbrodni. W chwili obecnej nadal trwa nieustanny atak sił szatana oraz jego nasienia i nasienia upadłych aniołów na całą ludzkość, zwłaszcza na rasę białą, która zawiera Naród Wybrany. A wierna szatanowi grupa nasienia węża oszukuje cały świat stojąc w opozycji do Boga i przekonuje nas do kłamstwa, że to oni są Narodem Wybranym przez Boga. Okupują oni Ziemię Świętą po to, aby rzeczywisty Naród Wybrany nigdy jej nie zajął.

Szatan przez tysiące lat nie tylko niszczy wszystko, co jest wartościowe w oczach Boga.

On także oskarża wszystkich dobrych i posłusznych ludzi przed samym Bogiem!!!

Oto wielotysięczny okres zmagań Boga i ludzkości z szatanem z powodu stworzenia przez Boga człowieka na swój obraz i podobieństwo!

Rozważmy dalsze szczegóły wydarzeń w Edenie

Rodzaju 3:6 A kobieta widziała, że drzewo było dobre jako pokarm, że było piękne dla oczu, i było piękne i kuszące dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zjadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

W Edenie były dwa szczególne drzewa. Drzewo życia oraz drzewo wiadomości dobra i zła. Są duże poszlaki, że drzewo życia jest symbolem Syna Bożego a drzewo wiadomości złego i dobrego jest symbolem szatana.

Szatan spowodował, że Ewa wypowiedziała posłuszeństwo Bogu i zadecydowała, że Prawo Boga jej nie obowiązuje. Co jest warte uwagi, szatan nie przekonywał Adama do złamania Prawa i wypowiedzenia Bogu posłuszeństwa. Tego dokonała już Ewa. Dlaczego Adam posłuchał Ewy?

Trudne pytanie ale są nasuwają się pewne sugestie, że Adam zorientował się, że już utracił Ewę, która otrzyma teraz od Boga karę śmierci. Czy to spowodowało jego decyzję o przyłączeniu się do buntu Ewy? Strach przed utratą swojej ukochanej kobiety? Może kiedyś dowiemy się, dlaczego to uczynił.

Owoc z tego drzewa posiadał pewną właściwość, której Ewa po zjedzeniu natychmiast doświadczyła. Po jego zjedzeniu zauważyła ona swą nagość. Najprawdopodobniej zauważyła nie tylko nagość ale zauważyła także cielsne podniecenie seksualne, wcześniej jej nie znane.

Bóg wiedział co spowoduje zjedzenie owocu - DOSTRZEŻENIE WŁASNEJ NAGOŚCI.

Ewa zjadłszy owoc spostrzegła, że jest naga będąc w obecności... szatana.  Rezultat wydaje się oczywisty. Ewa zbuntowawszy się przeciwko Bogu nie miała już żadnych moralnych hamulców. Stała się jak Bóg, poznawszy dobro i zło i mogła sama decydować o tym, co jest dobre a co złe. Będąc świadoma swej nagości oraz podniecona była łatwym łupem dla pożądliwego szatana.

Kiedy pojawił się Adam, szatana już nie było, a 'szczęśliwa' Ewa bez wyrzutów sumienia przekonała go do zjedzenia owocu. Adam doświadczył dokładnie tego samego i także spostrzegł, że on jest nagi i Ewa jest także naga. Chyba nie trzeba tego rozwijać!

Szatan nie skłamał mówiąc, że będą oboje jak Bóg, znający dobro i zło. Oboje doświadczyli zła. Bóg osobiście to potwierdził oraz wydał na oboje wyrok, który z czasem doprowadził ich do śmierci.

Rodzaju 3:22 I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się jak my: poznał dobro i zło, ale teraz żeby tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, nie zjadł, a potem żyłby na wieczność 23 Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24 Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty. I wypędził  Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Bóg zabronił spożycia owocu z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ złamanie zakazu miało przynieść Adamowi i Ewie śmierć. Czy to owoc miał spowodować ich śmierć? Nie!  Przyczyną śmierci było nieposłuszeństwo a narzędziem kary było odseparowanie obojga od drzewa życia.

Owoc nie spowodował śmierci, co stało się oczywiste po jego spożyciu. Szatan nie nie okłamał Ewy. On sprostował jej błędne rozumowanie. 

Nie owoc miał przynieść obojgu śmierć ale śmierć przyniosło złamanie Bożego Prawa!

Wbrew pozorom szatan nie skłamał. Także Bóg powiedział czystą prawdę. Szatan był sprytny jak... syjonistyczny prawnik. To, że przekonał Ewę do zjedzenia owocu nie podlegało karze Boga.

Z tej przyczyny mamy ważne pytanie.

Za co więc Bóg ukarał szatana?

Poniższy fragment Biblii jest dla nas kluczowym i wyjaśnia nam bardzo wiele. Bóg po buncie w Edenie oświadczył, że położy nieprzyjaźń pomiędzy nasieniem węża a nasieniem niewiasty.

Rodzaju 3:(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Powyższy tekst jest oczywistą metaforą jak większość opisu tych wydarzeń. Nie wiemy także, czy owoc był symbolem seksu czy inny był jego cel. W tych wersetach mamy precyzyjny opis grzechu szatana.

Bóg nie powiedział mu - za to, co powiedziałeś Ewie - ale powiedział - za to, co uczyniłeś. Szatan otrzymał wyrok za swój zbrodniczy czyn, który był także atakiem na Boga oraz na obraz Boga, człowieka.

Szatan zaatakował obraz Boga w fizyczny sposób i spłodził z Ewą szatańskiego potomka, Kaina, niszcząc w ten sposób czyste geny ludzkie stworzone przez Boga.

Werset 15 ma jeszcze większy problem, tym razem logiczny. Bóg wydał wyrok śmierci na szatana.

Co jest przyczyną wyroku śmierci? Czyżby Bóg ukarał szatana za ujawnienie Ewie prawdy?

Przekonanie Ewy nie kwalifikowało szatana do wyroku śmierci. Podobnie szatan postąpił w historii z Hiobem. Szatan zarzucił Bogu obfite błogosławieństwa Boże względem Hioba i błędnie to ocenił jak formę przekupstwa. Błędne rozumowanie nie jest przez Boga karane.

Hioba 1:6 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. 7 I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. 8 Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. 9 Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? 10 Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. 11 Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył?

W tych wersetach widzimy ponownie niezwykłą tolerancję i cierpliwość Boga. Błędne a nawet oszczercze zarzuty nie były nawet powodem Bożego gniewu na szatana. Nie była to rozmowa, za którą Bóg powinien ukarać szatana i Bóg go za to nie skazał na natychmiastową śmierć.

Podobnie było z Jonaszem, mężem Bożym, którego Bóg pouczył ale go nie ukarał. Jonasz był zagniewany, że Bóg nie wykonał wyroku na mieszkańcach Niniwy ale z powodu ich ukorzenia się i błagań cofnął swój wyrok śmierci!

Jonasza 4:1 Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. 2 I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. 3 Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. 4 A Pan odpowiedział: Czy to słuszne, tak się gniewać?

Z tych przyczyn, kiedy już znamy cierpliwość Boga oraz Jego powściągliwość nawet wobec szatana, możemy natychmiast zauważyć, że nie rozmowa szatana z Ewą spowodowała taką reakcję Boga, czyli wyrok śmierci na szatanie, jednemu z najwyższych rangą cherubinów. Przecież Bóg Ewę i Adama ostrzegał wcześniej przed ewentualną śmiercią!

To co mówimy nie jest zawsze dosłownie traktowane przez Boga. Liczą się nasze czyny!

I dlatego jesteśmy sądzeni z naszych uczynków. Ale zwróćmy uwagę na uczynek szatana, za który otrzymał on wyrok wiecznej śmierci.

Jaki związek z Bożym wyrokiem mają wymienione dwa rodzaje potomstwa - potomstwo węża oraz potomstwo niewiasty?

Czy jest to proroctwo, czy też stwierdzenie faktu i wyroku wydanego za fakt?

W wersecie 15 mamy wyraźny wyrok Boga wydany na szatana za to, że Ewa już posiadała potomka szatana w swym łonie.

Taka jest kara śmierci na szatana - symboliczne ukręcenie jego głowy przez jednego z potomków kobiety.

Oto dlaczego szatan zamordował potomka niewiasty, syna Marii, Isusa (Jezusa) Mesjasza! Szatan chciał za wszelką cenę uniknąć śmierci z rąk Mesjasza! Najwyraźniej bardzo się przeliczył.

Swoją zbrodnią na Synu Bożym szatan w pełni uprawomocnił Boży wyrok śmierci na sobie samym. Nie próbował się tłumaczyć i nie prosił o wybaczenie. Szatan doskonale rozumiał wagę swoich zbrodni i nie próbował żadnych kroków, które mogłyby uchronić go przed konsekwencjami zbrodni w Edenie a także wydarzeń przed i po potopie, w których szatan także brał czynny udział.

Poniżej werset, który dodaje szczegółów do zbrodni szatana w Edenie.

Rodzaju 3:16 Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Werset pośrednio potwierdzający fakt, że Ewa była już w ciąży i każda ciąża zawsze będzie bolesna - taka jest kara za spłodzenie potomstwa szatana..

Wydarzenia z Edenu są powodem wszelkiego zła, jakie widzimy na ziemi.

Opis sytuacji z Edenu jest opisem symbolicznym w celu ukrycia rzeczywistych wydarzeń na pewien okres czasu.

Powodem ich ukrycia był zupełny brak naszego zrozumienia kwestii DNA . Dopiero od niedawna DNA jest zrozumiane i co najciekawsze, świat dąży do sporządzenia listy DNA każdego człowieka. Celem jest rozpoznanie, kto przynależy do której grupy genetycznej.

Szatan atakując fizycznie Ewę zaatakował obraz samego Boga, ponieważ Ewa i Adam byli stworzeni na obraz Boga!

Historia świata to walka genów - nasienia węża i nasienia niewiasty!

Nagroda życia wiecznego polega na dostępie do drzewa żywota, którego liście uzdrowią nasze geny!

Objawienie 22:2 Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.

Objawienie 22:14 Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.

Drzewo życia będzie leczyć naszą śmiertelność! Jest także wymieniona woda życia.

Objawienie 21:6 I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

Spójrzmy jeszcze raz...

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Bóg miał na myśli genetyczne skażenie rasy ludzkiej przez geny szatana, które spowodowały podział rasy ludzkiej na dwa zwalczające się wzajemnie obozy.

Samo stwierdzenie Boga - potomstwo szatana i potomstwo kobiety to dwa potomstwa różniące się od siebie genetycznie, posiadające odmienne geny.

W celu zapobieżenia dalszego mieszania się genów Bóg spowodował nieprzyjaźń pomiędzy nasieniem węża oraz nasieniem niewiasty. W ten sposób wymieszanie się genów jest poważnie utrudnione.

Nasienie węża wielbi szatana i jest posłuszne jego rozkazom a nasienie niewiasty jest ogólnie posłuszne Prawu Bożemu i nawet ma przykazaną miłość do swych nieprzyjaciół. W skład nasienia węża wchodzi także nasienie upadłych aniołów.

Szatański świat, w przeciwieństwie do Bożej woli dąży nieustannie do zatarcia jakichkolwiek śladów i różnic genetycznych pomiędzy dwiema grupami. W szczególności prześladuje on Naród Wybrany. Szatan i upadli aniołowie mają problem z rasą białą, głównie ze Słowianami.

Bóg a zwłaszcza Syn Boży wskazują nam wyraźnie, że istnieje grupa DNA i nazywa ją wielokrotnie nasieniem węża. Szatan także to potwierdza uważając Żydów za Naród Wybrany, którzy wierząc niemal oficjalnie w szatana zajęli Palestynę udając Naród Wybrany przez Boga. Jest to celowe wprowadzanie w błąd całego światowego Chrześcijaństwa.

Jest to ewidentna sprzeczność w stosunku świata do DNA. Stosowane to jest tylko w stosunku do Izraela a zupełnie ignorowane w przypadku Słowian.

Współczesny Izrael to naród wybrany przez samego... szatana!

Jeżeli szatan nie ma nasienia swego na ziemi, to Bóg wygląda na fałszywego oskarżyciela. Jeżeli jednak potomstwo szatana istnieje, to Bóg jak zwykle wypowiedział czystą prawdę, mówiąc nam o nasieniu szatańskim.

Nasienie węża będzie istniało aż do czasów końca; zginie ono wraz z wężem!

Czy Adam był ojcem Kaina?

Rodzaju 4:1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. (Biblia Warszawska)

Werset ten mówi, że przed narodzinami Kaina Adam obcował z Ewą. Jest to celowe i kłamliwe tłumaczenie co najmniej jednego słowa.

Ogólnie w języku oryginalnym, czyli greckim słowo γινώσκω znaczy: wiedział, poznał, zorientował się. Takie są znaczenia tego słowa. Niektóre polskie przekłady a także Biblia króla Jakuba (KJV) tłumaczy to zgodnie z oryginalnym tekstem.

(Wujek 1599 v.1.5)  Adam potym poznał żonę swoję, Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.
(BG) Potem Adam poznał Ewę, żone swoje, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam męża od Pana.
(Brenton ST Septuaginta LXX) And Adam knew Eve his wife, and she conceived and brought forth Cain and said, I have gained a man through God.

W angielskiej wersji mamy także słowo; knew, które oznacza; wiedział, zorientował się, dowiedział się itp.

Najciekawsze jest to, że w obu językach, tzw. hebrajskim (judeo-aramejskim) oraz w Grece słowa użyte w tym szczególnym wersecie słowa mające podobne znaczenie!

Oto tłumaczenie w Google znanego Lexiconu Stronga - język grecki - najstarszy znany język Biblii. Mamy tam wyjaśnienia znaczenia tego greckiego słowa.

γινώσκω poznaję, uczę się, realizuję biorę wiedzę, uczę się; aor: upewniłem się, uświadomiłem sobie. Strong's: γινώσκω "wiedzieć" (absolutnie) w wielu różnych zastosowaniach i przy wielu implikacjach (jak następuje, z innymi nie wyrażonymi w ten sposób jasno) Pochodzenie: przedłużona forma czasownika pierwotnego; Użycie KJV: pozwól, bądź świadomy, czuć, (masz) znać (kręcić), postrzegać, być rozwiązanym, mówić, być pewnym, rozumieć.

W dużym skrócie - słowo to oznacza poznanie czy też zorientowanie się. Ale według innego eksperta mamy taką adnotację.

1) nauczyć się poznawać, poznawać, zdobywać wiedzę na temat postrzegania, odczuwania 1a), aby stać się znanym 2) znać, rozumieć, postrzegać, posiadać wiedzę 2a), aby zrozumieć 2b) wiedzieć 3) Żydowski idiom dla stosunku płciowego między mężczyzną a kobietą 4) zapoznać się, wiedzieć

Język grecki panował w całym arabskim świecie i wydano w tym języku wiele dzieł - jak dzieła historyczne, czy Iliada Homera czy też dzieła Flawiusza. Ale jakimś cudem słowo - poznać - stało się tylko dla Żydów idiomem dla... stosunku płciowego. Korygując wielką ilość błędnych wersetów z wersji masoreckiej Biblii Warszawskiej niejako przyzwyczaiłem się do korygowania jawnych oszustw masoretów i zawsze w przypadku braku logiki, okazywało się, że... wersja masorecka zwyczajowo kłamie.

Sprawdźmy znaczenie tego słowa w słowniku biblijnym.

Spróbujmy przetłumaczyć ten werset na bardziej logiczną wersję. Wiemy już że nie chodzi o seks ponieważ nic na to nie wskazuje.

Rodzaju 4:1 Adam spostrzegł, że Ewa poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.

Widzimy zupełnie inne znaczenie tego tekstu, które jest bardziej logiczne. Te same metody tłumaczenia zastosowali inni tłumacze innych przekładów.

Mateusza 1:25

(Wujek 1599 v.1.5)  I nie uznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego. I nazwał imię jego (ISUS) JEZUS

(Nowa Biblia Gdańska)  ale jej nie uznawał, aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię (ISUS) JEZUS.

Jest to dowodem na to, że nie wszyscy tłumacze Biblii tłumaczą pod wpływem nacisków sił szatana. Szczególnie wymowne jest tłumaczenie jezuity Wujka z roku 1599 i jest ono także prawidłowe.

(Wujek 1599 v.1.5)  Adam potym poznał żonę swoję, Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.

Adam poznał, czy też zorientował się o jej ciąży. Nie ma mowy o stosunku Adama z Ewą!

Widzimy wyraźnie, że często tłumaczono to samo greckie słowo - γινώσκω, używane w Starym i Nowym Testamencie w sposób uczciwy i zgodny z wolą Autora Biblii.

Jakie to ma teraz dla nas znaczenie?

Bóg mówił czystą prawdę, jak to u Niego w zwyczaju. Szatan jest kłamcą i przestępcą Bożego Prawa. W ogrodzie Eden na jakimś etapie nastąpiło zapłodnienie Ewy przez szatana oraz być może także przez Adama, który spłodził Abla. Co jest jeszcze ciekawe...

Rodzaju 4:2 Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. (BW)

Powyższy werset także nie jest prawidłowo przetłumaczony. Słowo - potem- można także zrozumieć, że po pewnym, dłuższym czasie Ewa urodziła Abla. Prawidłowe tłumaczenie z Septuaginty podaje nam:

I znowu urodziła jego brata Abla. Taka wersja nie mówi o bliźniętach urodzonych w tym samym czasie, ale tego nie wyklucza, w kontraście do przekładu w Biblii Warszawskiej.

Przyczyną sądu Boga nad szatanem jest zapoczątkowanie nasienia węża oraz wymieszanie ras człowieka z genami szatańskimi. Mamy także pośredni dowód, który nam wiele wyjaśnia.

Czyim synem był Abel?

Co zrobi człowiek, który zje coś zabronionego, jak... czekoladę? Będzie zakrywał swoje usta. A co ukrywał Adam i Ewa po zjedzeniu owocu zakazanego?

Oboje ukrywali... narzędzie ich grzechu. Oboje poznali, że są nadzy. Spożycie owocu nie tylko spowodowało mądrość, ale spowodowało to także spostrzeżenie, że są nadzy i wstydzili się sami siebie.

Rodzaju 3:6 A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 7 Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

Dlaczego nie założyli przepasek na... usta?

Dlaczego się podejrzewa, że Adam także miał stosunek płciowy z Ewą?

Rodzaju 3:9 Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10 A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 11 Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 12 Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Najpierw owoc zjadła Ewa. Zorientowała się, że jest naga a w pobliżu był usłużny i chętny... i przystojny i uroczy szatan, nazwany wężem z powodu tego właśnie przestępstwa. Słowa jak; szatan, diabeł, czy wąż nie są imionami tego osobnika. Najbardziej znanym jego imieniem jest Lucyfer lub Lucyper. Argument, że jako wąż nie miał on penisa jest raczej nie do przyjęcia, ponieważ pojęcie wąż jest także alegorią. Poniższy werset potwierdza owe określenia Lucypera.

Objawienie 12:9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Jest także możliwe, że Ewa posiadała w swoim łonie dwa jaja oczekujące zapłodnienia. Z jednego urodził się Kain a z drugiego urodził się Abel. Mogli oni być bliźniętami z tego samego ojca ale jest oczywiste, że posiadali oni dwóch odrębnych ojców.

Najistotniejsze jest to, że Ewa w Edenie była już w ciąży z szatanem oraz Adamem.

To Bóg osobiście nas poinformował, że ojcem Kaina był szatan, ale nie ujawnił w jaki sposób to się stało. Dla nas najważniejszy jest rezultat tych wydarzeń - istnienie potomstwa szatana. Adam z Ewą zgrzeszyli, ponieważ złamali bezpośredni zakaz Boga spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła i wypowiedzieli w ten sposó Bogu posłuszeństwo.

Szatan zgrzeszył nie namową Ewy ale zapładniając ją swoim potomstwem węża czyli szatana.

Biblia nie wspomina o stosunku Ewy i szatana, ale mówi nam wyraźnie o istniejącym nasieniu węża i nasieniu niewiasty podczas wydawania przez Boga wyroku. Szatan otrzymał wyrok śmierci od Boga za spowodowanie istnienia nasienia węża. Atak na ludzkość był więc także atakiem szatana na samego Boga!

Najprawdopodobniej Abel był synem pierworodnym Adama, ale z powodu nagłej śmierci nie miał on kontynuacji rodowej i z tej przyczyny nie jest on wymieniany w rodowodach.  Abel nie zrodził nikogo i nie pozostawił po sobie potomstwa. Istnieje także druga opcja.

Abel nie mógł być uznany za syna pierworodnego, ponieważ pierworodnym synem Ewy był Kain.

Kain nie jest uznany w żadnym rodowodzie jako syn Adama!

To może być druga przyczyna, dlaczego Abel nie jest wymieniany w żadnych rodowodach. A Kain jest ojcem mnóstwa narodów, ale dlaczego...

... wszystkie rodowody biblijne ze strony Adama pomijają Kaina?

Kto więc był ojcem Kaina w Edenie, skoro Kain nie był synem Adama?

Czy jest dowód na to, że Adam był ojcem Abla? Oczywiście że jest.

Rodzaju 4:25 I obcował Adam z kobietą swoją, a ona poczęła i urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.

To jest właściwe tłumaczenie z Septuaginty. Zwykle zamiast - kobietą - tłumaczy się słowo kobieta jako żona. W tym przypadku Ewa była jedyną kobietą czyli tłumaczenie greckiego αυτου na kobieta nie jest błędne, a jako żona z powodu przypuszczalnej zdrady Ewy z szatanem, słowo kobieta jest bardziej adekwatne.

Ten werset wskazuje na to, że Abel był synem Adama a Set stał się drugim potomkiem po Ablu, zamordowanym przez Kaina. Także apostoł Jan potwierdza nam szatańskie ojcostwo Kaina.

1Jana 3:12 Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.

Co jest ciekawe, masoneria oraz Żydzi pod kierownictwem szatana znają dokładnie owe detale.

Tożsamość węża w Edenie

Apokalipsa 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Ten werset wyjaśnia nam jednoznacznie, że w Edenie nie literalny wąż zwiódł Ewę, ale zwiódł ją diabeł, szatan, smok czy też wąż starodawny. Jest to ewidentne nawiązanie do tekstu z Rodzaju 3:15.

Szatan posiada olbrzymią ilość imion oraz określeń. Jest także nazywany cherubinem. Opis w Edenie ukazuje nam jego wielce negatywny oraz szczególnie przebiegły charakter. Jego działalność przypomina działalność węża i dalszy tekst w Rodzaju to potwierdza. Jego zachowanie się po sprowadzeniu grzechu na Adama i Ewę będzie stale przypominało zachowanie się węża, który jest znany jako zwierzę bardzo przebiegłe i zdradzieckie. A szatan ukrywa się przed ludźmi właśnie tak, jak wąż.

Jeżeli założymy, że Adam i Ewa byli ludźmi co najmniej tak inteligentnymi jak szatan, możemy przypuszczać, że ziemia napełniona wyłącznie potomstwem pierwszej pary i w dodatku posłuszna Bogu mogłaby osiągać postęp na ziemi, jakiego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Szatan pozbawił pierwszą parę nieśmiertelności i jakiekolwiek szansy na rządy w Królestwie Bożym.

Jest prawdopodobne, że zawiść szatana była bezpośrednią przyczyną jego ataku na pierwszą parę ludzką.

Wyjaśnienie zagadki z Edenu na podstawie I Księgi Henocha

Opis księgi Henocha wydarzeń w Edenie był niezwykłą niespodzianką, która bardzo wzmocniła moją wiarę w Boga.

W rozmowie z jednym bratem z USA, Bertem dowiedziałem się, że w tej księdze jest wyjaśnienie wydarzeń w Edenie. Początkowo pomyślałem, że tego tekstu nie można w taki sposób interpretować, ponieważ zawiera on wiele metafor, które można tłumaczyć w różny sposób. Ale zacząłem czytać dalej. Dowody autorstwa Boga stały się absolutnie niepodważalne i z tej przyczyny niemal osłupiałem poznawszy w ten sposób Boga jeszcze bliżej.

Proszę się przygotować na sensację!

Jeżeli mnie to początkowo wprawiło w zdumienie, to podejrzewam, że wielu czytelników zareaguje w podobny sposób! Proszę więc o cierpliwość, ponieważ pierwsza wasza reakcja będzie... negatywna i podobna do mojej. Dopiero kontekst słów Boga ukaże nam żelazną logikę oraz... Bożą unikalną Prawdę, tak zaciekle zwalczaną przez siły szatana, których rezultatem było usunięcie obu ksiąg Henocha z Biblii!

Proszę więc zapiąć pasy i z cierpliwością przeczytać resztę artykułu. Proszę przeczytać ze zrozumieniem prorocze sny Henocha. Niczego takiego nie ma w całej Biblii!!!

Najpierw wyjaśnienie tej szczególnej terminologii.

Biblia nazywa ludzi owcami, barankami oraz... bykami i jałówkami. W tym przypadku Henoch użył podobieństwa do byków. Niezwykle istotne są kolory tych symboli. Biały kolor oznacza czystego genetycznie mężczyznę lub kobietę. Czarny kolor oznacza... skażonego genami szatana - czy też upadłych aniołów - mężczyznę lub kobietę. Kolor czerwony najprawdopodobniej wskazuje na efekt telegonii. Wikipedia 'zmieniła' zdanie na temat telegonii [PL] występującej powszechnie pośród zwierząt. Świat nauki to zakwestionował i... odrzucił. Czerwony byk to osoba urodzona z genów człowieka czystego genetycznie, czyli białego byka, ale biała jałówka utraciła dziewiczość z kim innym; w tym przypadku, z szatanem lub upadłym aniołem.

Oto sen Henocha.

I Henocha 85:3 Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu, a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony. 4 Czarny byk ranił czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem już zobaczyć czerwonego byka. 5 Lecz czarny byk urósł i poszła z nim jałówka, i widziałem, że wyszło z niego wiele byków podobnych do niego i one kroczyły za nim. 6 Pierwsza krowa odeszła od pierwszego byka aby znaleźć tego czerwonego, ale go nie znalazła i gorzko z tego powodu płakała i nadal go szukała. 7 I patrzyłem, aż ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, tak że od tego czasu już nie płakała. 8 Potem urodziła innego białego byka i jeszcze po nim urodziła wiele byków i czarnych krów. 9 W moim śnie ujrzałem, jak biały byk rósł i stawał się dużym białym bykiem i od niego pochodziło wiele białych byków, które były podobne do niego. 10 Oni zaczęli płodzić wielu białych byków, które były podobne jeden do drugiego.

Białym bykiem był Adam, który wyszedł z ziemi, ponieważ Adam został stworzony, nie zrodzony. Białą jałówką jest Ewa. Ona urodziła byka czarnego - z ojca szatana, który ją skusił w Edenie. Jej drugi syn, Abel był synem Adama, ale Ewa utraciła dziewiczość z szatanem i Abel nie był całkowicie czystym genetycznie synem Adama. Powodem była telegonia. 

Abel jednak nie był synem szatana.

Z opisów biblijnych wynika, że Abel posiadał głównie cechy ludzkie, a jego brat, Kain posiadał cechy czysto szatańskie. Czarny byk zaatakował czerwonego: oznacza to morderstwo Kaina na Ablu.

Ale ten temat jest jeszcze bardziej ujawniający.

Za czarnym bykiem poszła jałówka, czyli za Kainem - jedynym mężczyzną po Adamie. Za nim poszła Ewa i Kain jako czarny byk spłodził wiele byków podobnych do siebie, które 'kroczyły za nim'. Nasienie węża!

Potem Adam, pierwszy byk biały pocieszył Ewę i ona przestała rozpaczać po Ablu i w rezultacie 'pocieszenia' urodziła ona białego byka czyli był to syn Adama, Set, Set znaczy podmiana czy też zmiennik, spłodzony 130 lat po stworzeniu człowieka. Ale dalsze wersety podają nam, że po białym byku Ewa porodziła wielu byków i czarnych krów.

Na pierwszy rzut oka owa historia wydaje się nieprawdopodobna. Zdajmy sobie jednak sprawę z tego, że gdyby nie było udziału szatana w biblijnych czasach, i tak następowałyby przez krótki czas tak zwane dzisiaj 'kazirodcze' związki z powodu zbyt bliskiego pokrewieństwa. To było pośród ludzi doskonałych zjawiskiem normalnym i bliskie małżeństwa nie były przez Boga zabronione. Adam i Ewa byli ludźmi doskonałymi i najwyraźniej ich geny pozwalały bez jakichkolwiek komplikacji na bliskie związki małżeńskie w kręgach rodzinnych. Nawet Abraham miał swoją siostrę za żonę.

W dzisiejszych czasach takie bliskie związki powodowałyby mnóstwo problemów, jak utrata inteligencji, zdolności czy inne efekty uprawiania kazirodztwa. Jest oczywiste, że Bóg nie stworzył ludzi z takimi wadami i na początku problemów z bliskim pokrewieństwem nie było.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że po przeczytaniu tego sprawozdania wrogowie Boga i Biblii, czyli... nasienie węża od razu zakwestionuje powyższe wyjaśnienie snu Henocha jako zdecydowaną przesadę.

Ale sprawdźmy inne sny Henocha!

Rozdział 86 mówi nam o upadłych aniołach, którzy płodzili Nefilimów. Włącznie z rozdziałem 88 opis Henocha mówi nam o przygotowaniach do potopu oraz o sytuacji tuż przez potopem.

Księga Henocha mówi nam znacznie więcej o potopie niż Księga Rodzaju. Ale dalsze rozdziały Henocha w zupełności wystarczą nam, kiedy sprawdzimy je i porównamy z Księgą Rodzaju.

Opis przejścia przez Morze Czerwone jest szczególnie wymowny i pozwoli na zrozumienie celu owych snów oraz ich akceptację jako precyzyjnych proroctw. Sprawdźmy!

Henocha 89:22 Pan owiec wyszedł z nimi jako przewodnik, a wszystkie owce poszły za nim. Oblicze jego [było ] chwalebne, a wygląd jego straszny i wspaniały. 23 Lecz wilki zaczęły ścigać owce, aż te napotkały obszar wody. 24 Ale obszar wody rozstąpił się i wody utworzyły po jednej i po drugiej stronie [ mur]. Ich Pan, który ich prowadził, stanął pomiędzy nimi i wilkami. 25 Wilki nie widząc jeszcze owiec weszły do środka obszaru wody. Wilki goniły owce i wbiegły za nimi do tego obszaru wody. 26 Kiedy zobaczyły Pana owiec, zaczęły uciekać przed nim. Ale wtedy obszar wody zlał się znowu razem i nagle przyjął swój naturalny kształt. Woda nadpłynęła i podniosła się, aż przykryła wszystkie wilki.

W identyczny sposób mamy opisane w Księdze Rodzaju przejście przez Morze Czerwone i zatopienie armii faraona. Ale to nie wszystko!

Opisy w księdze Henocha także potwierdzają nam, że Kain był synem szatana!

Ale... o zgromadzeniu Narodu Wybranego, o zmartwychwstaniu na Sąd Ostateczny oraz zniszczeniu szatana i upadłych aniołów dowiedzieliśmy się dopiero z Apokalipsy, napisanej w I lub na początku II wieku naszej ery. Księga Henocha, datuje się na co najmniej 200 lat p.n.e. jeżeli mówimy jedynie o znanych nam kopiach tej księgi i nie mówimy o czasach, które księga ta opisuje.

Proroctwa w księdze Henocha są najbardziej dalekosiężnymi proroctwami w całej Biblii. Kończą się one na Sądzie Ostatecznym!

Czy te dowody nas przekonują?

Widzimy wyraźnie, że I Księga Henocha to jest definitywnie Słowem Bożym i to najwyższego formatu. Tak precyzyjne proroctwa naszego Boga i tak daleko wybiegające w czasie są czymś absolutnie niezwykłym i budzącym podziw dla mądrości oraz precyzji nie tylko stworzenia nieba, świata, aniołów i ludzi. Teksty te ukazują nam niezwykłą przenikliwość Boga, ujawniającą się w tych nadzwyczaj dokładnych proroctwach.

A to nas upewnia, że wszystkie proroctwa Boże będą w pełni zrealizowane!

Nie ma więc żadnych wątpliwości co do przyczyn usunięcia ksiąg Henocha z Biblii. Nasienie węża zawsze dostawało szału na jakiekolwiek Boże Słowa. Teraz wiemy, dlaczego sataniści Księgi Henocha nie mogli akceptować i usunęli ją z kanonu biblijnego. Ale nie na długo!

Księga ta, jak cała Biblia wymaga dokładniejszego zbadania w celu bliższego zrozumienia Boga oraz Jego działań i planów Królestwa Bożego. Umysł Boga jest czymś tak cudownym, że dopiero życie wieczne pokaże nam w pełni Jego niezwykłe dzieła oraz niewyczerpane możliwości.

Kim są członkowie nasienie węża?

Dopiero teraz staje się jasna sytuacja naszego szalonego świata, na którym żyją dwie zasadnicze grupy GENETYCZNE. Nasienie węża, czyli czarne byki oraz Naród Wybrany - białe byki i toczy się na świecie zaciekła walka czarnych byków zwalczających nieustannie byki białe.

Owa walka jest także nazywana walką dobra ze złem.

Dokładnie tak się dzieje, jak Bóg to zapowiedział w Księdze Rodzaju...

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Mamy wiele wersetów ujawniających nam tożsamość nasienia węża. Jest to cały rozdział 23 Mateusza oraz rozdział 8 Ewangelii Jana. Co jest najwymowniejsze, nasienie węża było i jest nadal doskonale zorientowane kogo ono ma za swego ojca!

Zakończenie

Jak wyraźnie to widać, biblijne sprawozdanie jest opisane w sposób wysoce obrazowy. Ale w przedstawionym materiale mamy podane niezbite faktyy. Poznane dowody nie budzą żadnych wątpliwości.

Nasze zbawienie nie polega na dokładnym zrozumieniu wszystkich wersetów biblijnych.

Nasze zbawienie jest zależne od posłuszeństwie wobec 10-ciu Przykazań Bożych.

Liczą się nasze charaktery oparte na Przykazaniach a nie nasze zrozumienie najbardziej zawiłych części Biblii. Nasze charaktery i nasze postępowanie są jawnym wskaźnikiem tożsamości naszych genów.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę..

Tożsamość potomstwa szatana jest nam od dłuższego czasu doskonale znana. Nasienie węża. Nawet samo nasienie węża przyznaje w wielu swoich pismach, jak Talmud czy Kabała, że ich ojcem jest sam szatan. Dlatego go wielbią i składają mu wiele krwawych ofiar. W ich 'świętych pismach' jest to także opisane w bardziej detaliczny sposób! "Nasienie węża" w tłumaczeniu Google. [PL] Poniżej kluczowy tekst:

W Targums znajdujemy również relacje z nasion węża: „Ta sadzonka zacytowała także kilka innych starożytnych dzieł inspirowanych Babilończykami: Ta interpretacja (linii początkowej) znajduje potwierdzenie w starożytnej literaturze Izraela, szczególnie w komentarzach do hebrajskiej Biblii napisanej po aramejsku i powszechnie znanej jako Targums. Komentarze zostały napisane po powrocie (resztki, ludu z plemion Judy, Beniamina i Lewiego) z Babilonu ... Jeden tekst podaje taką interpretację Księgi Rodzaju 4: 1: „I Adam znał swoją żonę Ewę, która była w ciąży przez Anioła Sammaela, a ona poczęła i urodziła Kaina, a on był jak istoty niebieskie, a nie ziemskie, a ona powiedziała: „Mam mężczyznę, anioła Pańskiego”. (Targum Jonatana do Księgi Rodzaju 4: 1)

Z tego tekstu wynika, że jest wiele źródeł poza biblijnych, które także potwierdzają szatańskie ojcostwo Kaina. Informacji w tym temacie jest znacznie więcej i one są także dowodem o nasieniu węża, kim ono jest  i co je w bliskiej już przyszłości czeka za ich olbrzymie zbrodnie.

Informacje w tym artykule służą wyjaśnieniu pewnych mitów czy niedopowiedzeń właśnie w temacie ojcostwa nasienia węża, które wraz z ich 'bogiem' jest źródłem wszystkich nieszczęść na naszej ziemi.

Nie wnosi to żadnej nowej doktrynalnej zmiany, ale pomaga nam zrozumieć pewne rzeczy w opisie Księgi Rodzaju, nie mówiąc już o jedynie pozornie nielogicznej sytuacji świata.

Nie ma znaczenia dla zbawienia, czy to ktoś zrozumie czy też pozostanie przy swojej opinii.

Ale ci, którzy dążą do  bardziej dogłębnego zrozumienia Biblii oraz zrozumienia czasów końca, powyższy materiał ukazuje znacznie jaśniejsze światło w podziale świata na te dwie wrogie sobie grupy ludzi.

Nasienie węża czyli morderczy prześladowcy oraz nasienie niewiasty czyli lud prześladowany.

Dopiero w tym świetle możemy zrozumieć charakter nasienia węża oraz jego motywy.

Nasienie węża nie jest normalne i nie jest ono heteroseksualne. Nie posiada ono wrażliwego ludzkiego sumienia. Oto dlaczego setki milionów ludzi zostało przez komunistyczne nasienie węża bestialsko wymordowanych i rzeź ludzka nadal trwa, a władze nasienia węża bezlitośnie nadal wyniszczają rasę białą wszelkimi możliwymi metodami.

To także wyjaśnia ich wręcz chorobliwą nienawiść do Słowian. My mamy obiecane życie wieczne a oni mają nikłe szanse, chyba że porzucą całkowicie wszelkie zboczenia oraz pedofilię. Objawienie mówi nam, że większość z nich wybierze śmierć.

I właśnie z tych przyczyn bardzo potrzebujemy teraz, niż kiedykolwiek przedtem Boga, aby nas przed potomstwem węża chronił i wypełnił swoją obietnicę o wyzwoleniu nas ze szpon nasienia szatana.

Bóg przysiągł nasze wyzwolenie na samego siebie!

Powyższy artykuł rzuca sporo światła na tą niezrozumiałą dla wielu sytuację. Wyjaśnia nam także, dlaczego władcy tego świata chcą się pozbyć rasy białej oraz wprowadzają LGBTQ oraz wspierają wszelkie inne zboczenia i za wszelką cenę dążą do legalizacji pedofilii. Celem jest zniszczenie rasy białej.

Otrzymałem bardzo ciekawego emaila w kwestii szatańskiego ojcostwa Kaina.

... skoro szatan naśladuje Boga, to mógł Ewę zapłodnić in vitro. Tak jak Maria, matka Jezusa została zapłodniona bez seksu.

Więcej detali znajdziemy w wielu artykułach linkach: www.zbawienie.com oraz www.proroctwa.com

Jest także oczywiste, że powinniśmy za wszelką cenę unikać informacji pochodzących od nasienia węża, ponieważ kłamstwo jest ich sposobem wysławiania się, a szatan jest ich b-ogiem. Dlatego tak go bronią i wybielają samych siebie.