Komu wierzyć ?

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Artykuł jest przeznaczony dla tych czytelników, którzy dopiero teraz zainteresowali się Biblią. Jest to wielki skrót rzeczywistych planów biblijnych Boga, które w każdej chwili zaczną się realizować. Artykuł ten jest szczególnie cenny dla tych, którzy niemal niczego nie wiedzą o Biblii, o Bogu i o zbawieniu.

Bardziej obszernym artykułem jest "Wstęp do Prawdy". Prawda biblijna jest raczej głęboko ukryta, a kłamstwa religii i rządów są tak powszechne, że wyjaśnienia Prawdy biblijnej wyglądają jak całkowicie zakłamane. Wszyscy kłamcy religijni zawsze kłamią, ponieważ bałagan światowy to ich dzieło.

Niemal nikt na świecie nie ma o tym żadnych informacji, ale wielu Słowian już o tym wie. Największym problemem jest fakt, że Biblia nie jest łatwa w zrozumieniu i na domiar złego część Biblii  jest sfałszowana przez szatana, czyli Kościół Katolicki oraz także akceptująca kłamstwa Pawła i Łukasza reszta innych religii chrześcijaństwa.

Komu powinniśmy więc ufać? Wierzmy wyłącznie Bogu oraz Słowu Bożemu, studiujmy Biblię i przestrzegajmy 10 Przykazań z sabatem włącznie, a uzyskamy zbawienie. Jeżeli jeszcze nie poznaliśmy Bożej łaski, są wersety biblijne ujawniające nam ową niezwykłą łaskę Boga.

Ten artykuł jest dobrym początkiem i pokaże nam wiele prawdy wspartej tekstami z Biblii. Kiedy zaczniesz to czytać i sprawdzać wersety biblijne, módl się często do Boga o zrozumienie. To jest jest jedyna droga ku Prawdzie i wtedy zaczniesz pewne części Biblii prawidłowo rozumieć.

Wszystkie kłamstwa w Biblii pochodzą od czterech Żydów. Estery, 'apostoła' Pawła, 'ewangelistę' Łukasza, który także napisał kłamliwe Dzieje Apostolskie. Jest także fałszywy 'ewangelista' Marek. Warto chociaż sprawdzić pobieżnie ten artykuł, który ustawi nas na właściwej drodze ku Prawdzie Bożej.

Wierzmy więc wyłącznie Bogu, rzeczywistemu Autorowi Biblii i sprawdzajmy, co Bóg ma do powiedzenia!

II Ezdrasza 16:(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami." [BM]

II Księga Ezdrasza jest księgą usuniętą z Biblii, ale I Ezdrasza fałszerzom w niczym nie przeszkadza. Odnośnie proroctw Bożych, II Ezdrasza jest poza Objawieniem najważniejszą i najdokładniejszą księgą proroczą. Dlatego II Ezdrasza usunięto, ale nie na długo!

Powyższy tekst (76) to obietnica Boga dla ludzi wybranych, którzy się tego spodziewają. Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy Jego wybaczenia naszych grzechów. Właśnie werset (76) mówi o tym aby strzec Przykazań i poleceń i żeby grzechy i nieprawości nad nami nie przeważały!

Bóg wie, że nasze życie w otoczeniu notorycznych grzeszników nie jest łatwe i wielu z nas popełnia grzechy i nieprawości. Ale nie pozwólmy, aby one nas pogrążały oraz kontrolowały!

Nie jesteśmy doskonali, ale starajmy się, aby nie upadać z tym, co dźwigamy na swoich barkach. Życie w zakłamanym szatańskim świecie nie jest łatwe, a my jesteśmy ciągłym celem sił szatańskich. Z tych przyczyn Bóg nam wybaczy wiele naszych grzechów, za które zapłacił swoją męczeńską śmiercią Isus Mesjasz. Isus to prawidłowe imię Chrystusa. Ale religie chrześcijańskie to imię odrzuciły.

Czy istnieje prawda w dzisiejszym świecie?

Jeżeli dzisiaj niemal niemal niczego nie wiemy, co się dzieje na świecie z powodu cenzury oraz masowych i straszliwie powszechnych kłamstw, to czy jest jakakolwiek szansa, że podano nam w jakiekolwiek formie prawdę z przeszłości? Tak naprawdę nie mamy na Prawdę żadnych szans!

Jedynie Biblia podaje nam prawdę i dlatego jest tak bardzo znienawidzona przez rządzących kłamców! Dlatego o niej niemal niczego nie wiesz!

Mój początek zainteresowania Bogiem poprzez poznanie religii można znaleźć w tym linku. Moja historia. W tym artykule zwracam uwagę na kilka pytań, które czasami mnie zadawano. Jest oczywiste, że wielu czytelników wolałoby wiedzieć więcej, ale nie wszyscy o to pytają czy tego poszukują.

Ja zdałem sobie sprawę z tego, że powinienem nieco napisać w skrócie swoje opinie o innych religiach w kontekście tego, co opisuję na dwóch witrynach. Także umieszczam informacje na forum, które ściśle kontroluję z powodu ewentualnych ataków na mnie, które występowały wcześniej.

Forum zamknąłem i obecnie tylko ja oraz Bartek na forum pisujemy, głównie podając informacje, które powinny nas interesować według naszego odczucia. Podaję niezwykle proste wyjaśnienie, co i w jakim celu robię i jakie są tego przyczyny, że poświęcam na to tak wiele czasu.

Nie założyłem żadnej religii! Po prostu przedstawiam wyłącznie moje opinie i wiedzę opartą na nieźle poznanej przeze mnie Biblii. Robię to z miłości do Boga i do Syna Bożego i uważam, że powinienem takimi informacjami dzielić się z innymi poszukiwaczami biblijnej prawdy.

Nawet nie wiem, kto mnie czyta czy słucha. Nikt nie ma żadnego obowiązku wobec mojej osoby. Czytający korzystają z mojej wiedzy i w ten sposób otrzymują wiedzę rzeczywiście biblijną. Wtedy zaczyna u nich pracować dotychczas nie pracujące prawidłowo sumienie oraz chęć poznania planów Boga.

Wszyscy oczywiście mają wolną wolę i tylko do nich należą decyzje, co oni będą czynili po zapoznaniu się z Biblią, czego od nas wymaga Bóg i na jakich rzeczywistych wersetach biblijnych możemy mieć nadzieję nie tylko na zbawienie, ale nawet na wzięcie niektórych z nas do Nieba!

To czytelnicy dochodzą do takich wniosków. Ani ja ani Bartek was nie znamy i nie prowadzimy żadnych list tych osób, którzy się tym interesują. Oczywiście nikt nie płaci nam za cokolwiek. Ja zorganizowałem dwie witryny, które sam utrzymuję z własnej kieszeni - nie jest to drogie - i w ten sposób nie błagam nikogo o jakiekolwiek datki finansowe. Szatański świat mnie także nie finansuje!!! To jest oczywiste!!!

Wszystkie opublikowane informacje są moimi ofiarami dla Boga.

Robię to dla Boga i On mnie za to wynagrodzi! Dawniej wierzyłem przywódcom religijnym. To nie znaczy, że nie doceniam ludzi. Staram się jednak robić wszystko według Bożych biblijnych wskazówek. Darmo wiedzę zdobyłem i darmo się nią dzielę, nie znając większości czytelników.

Nie założyłem żadnej religii, a nazwa 'religia' w Biblii nie występuje!

Cele istnienia religii

Co jest ciekawe, to znaczenie słowa - religion w języku angielskim. Re oznacza zrobienie czegoś podobnie lub inaczej. Ligion czy też legion oznacza odział wojska. Razem religion oznacza praktycznie oddział wojskowy. Hmmm... ciekawe. Czy to nie pasuje przypadkiem do religii?

Celem religii chrześcijaństwa jest nauczanie ludzi całkowicie fałszywych doktryn, które są rzekomo oparte na Biblii. Biblia nie jest łatwa do zrozumienia z powodu niezwykłej mądrości Boga. Wielu czytających Biblię jest całkowicie zagubionych i nie rozumieją jej treści. Ale to nie jest ich wina!

Biblia jest głównie skażona przez fałszywe religie - zwłaszcza Nowy Testament. Głównym punktem wielkiego oszustwa są dodane do Biblii księgi, które napisali ludzie nie potwierdzeni przez rzeczywistych pisarzy Biblii. Są to 'apostoł' Paweł, 'ewangelista' Łukasz, oraz Marek.

Istnieje także księga Estery ze ST, co do której nie posiadamy absolutnie żadnego dowodu, że ona w ogóle istniała. Czy to wszystko kiedykolwiek się wydarzyło? Nie ma na to  żadnych dowodów. Także  w innych częściach Biblii na ma dowodu istnienia tej księgi a nawet postaci Żydów ujętych w tej księdze.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że cała Biblia poza fałszywymi pisarzami, jest bardzo negatywnie ustosunkowana do Żydów. Największym problemem jest fakt, że Lud Boży nigdy nie był nazywany Żydami. W całej Biblii Żydzi są znani wyłącznie jako potomstwo samego szatana.

Paweł, Marek i Łukasz uwielbiają Żydów chełpiąc się swoim żydostwem!

Isus także miał olbrzymią niechęć do Żydów. Dlatego Żydzi z pasją Isusa nienawidzą. Sprawdź!

Biblia nigdy nie była napisana po hebrajsku (aramejsku)!

W roku 1838 pojawił się Kodeks Leningradzki, całkowicie sfałszowanej księgi Starego Testamentu. W rzeczywistości Biblia była pisana wyłącznie po grecku, ale religie nauczają fałszywe doktryny Pawła i Łukasza. Z Biblii cytuje się jedynie te teksty, które nie zaprzeczają narracji tych dwóch pisarzy.

Niemal wszystkie nauki Pawła i Łukasza to masa kłamstw, nie potwierdzonych przez innych apostołów.

Z tych właśnie powodów wszystkie religie chrześcijaństwa popierają język hebrajski oraz Żydów.

Abraham Firkowicz, kolekcjoner manuskryptów, który go zakupił, nie podaje nigdzie w swoich zapiskach konkretnego miejsca jego pochodzenia. Manuskrypt został przywieziony do Odessy w 1838 roku a w 1863 dotarł do Petersburga. To już powinno na rzucić wiele światła na ten podejrzany manuskrypt! (Wikipedia)

Religie bardzo rzadko krytykują inne religie chrześcijańskie. Dlaczego? To może wielu zaskoczyć, ale... wszystkie rządy świata oraz wszystkie religie świata są pod ścisłą kontrolą szatana, który kontroluje niemal wszystko. Z tych powodów religie niemal nigdy się nie zwalczają i nauczają gorliwie nauk... Pawła i Łukasza!

Jeżeli należysz do jakiekolwiek religii, sprawdź cytowane ciągle wersety Pawła i Łukasza.

Celem wszystkich religii jest wprowadzanie ludzi w błąd odnośnie tekstów oraz Bożych Przykazań. Szczytem oszustwa jest Kościół Katolicki, który łamie niemal wszystkie Boże zakazy i Przykazania. Sprawdź artykuł o rzeczywistych 10 Przykazaniach.

Czego naucza nas Biblia?

Z powodu masy kłamstw Biblia uczy nas historii świata stworzonego przez Boga od momentu jego stworzenia. Prowadzi ona nas od ogrodu Eden i kończy się ona na pełnym wypełnieniu planu Boga dla całej Ziemi. Mamy to opisane na końcu Biblii w 22 księdze Objawienia.

Biblia to cała historia ludzkości od Raju utraconego do zapowiedzianego Raju na całej Ziemi w księdze Objawienia.

Biblia omawia grzech Adama i Ewy, którzy pozbawili ludzkość życia wiecznego. Czas przed potopem oraz po potopie jest czasem, w którym szatan i jego nasienie węża dążą za wszelką cenę do zniszczenia wszystkich ludzi na Ziemi, poza.... nasieniem węża.

Na Ziemi jest mniej niż 20% rzeczywistych ludzi, pochodzących od stworzonych przez Boga Adama I Ewy. Reszta mieszkańców Ziemi to bliższe lub dalsze potomstwo szatana.

Niemal wszystkie religie chrześcijańskie (poza Świadkami Jehowy) wierzą o wiecznej nagrodzie Boga w Niebie po zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych. To jest wielkie kłamstwo, ponieważ Bóg weźmie do Nieba jedynie małą grupkę wybranych przez Isusa osób na końcu czasów końca. Tylko oni będą żyli w wiecznie w Niebie.

Druga grupa ludzi wybranych przez Boga to 144.000 współkróli Isusa, którzy niedługo będą przez Boga wybrani do życia wiecznego.

Isus oddał swoje życie tylko za te dwie wybrane przez Boga grupy ludzi.

Reszta ludzi stanie przed Sądem Ostatecznym, który wyda wyrok: albo życie wieczne na podstawie dobrych uczynków, lub wieczna śmierć. Tylko osoby wzięte do Nieba oraz 144.000 żyjących wiecznie nie staną przed Bożym sądem, ponieważ Bóg już ich osądził po ich uczynkach.

Przez pierwsze 1000 lat od czasu wzięcia wybranych do Nieba, będą żyli na Ziemi ludzie śmiertelni, zarządzani przez Isusa oraz 144.000 współkróli. Ludzie ci będą żyli do 120 lat, aż śmierć zakończy ich życie na Ziemi. Po upływie 1000 lat oni staną przed Sądem Bożym, który zadecyduje o ich życiu lub śmierci.

Dopiero po tym tysiącleciu Bóg stworzy Nową Ziemię, na której wszyscy ludzie Boży będą żyli wiecznie. Powodem zła był grzech w Edenie oraz potop, który skrócił czas życia od 1000 lat do maksimum 120 lat po potopie. Struktura Ziemi pogorszyła się po potopie a obecnie czas życia trwa zaledwie 80 lat, głównie z winy morderczych rządów nasienia węża.

Niemal wszystkie problemy na Ziemi spowodował szatan i on także zostanie pozbawiony życia.

Tymczasem niemal wszystkie religie nauczają świat, że prawie wszyscy ludzie pójdą po śmierci do Nieba.

Jest to wyjątkowe  kłamstwo i nie ma ono żadnego wsparcia na Biblii.

Studiując samodzielnie Biblię doszedłem do czystej biblijnej prawdy, o której niemal nikt na świecie nie uczy. Religie milczą na mój temat i za wszelką cenę unikają mnie z powodu mojego ujawniania ich olbrzymich, szatańskich i morderczych kłamstw. Liderzy szatańscy we wszystkich religiach kłamią!

Przywódcy religijni wolą milczeć, niż urazić ich 'boga', czyli szatana.

Członkowie religii nie są ludźmi potępionymi. Bóg jest w stanie nas osądzić bez względu na religie. Punktem zwrotnym będzie wzięcie wybranych przez Boga ludzi do Nieba. Będzie to ważny oraz widoczny akt dla mieszkańców Ziemi. Dopiero po tym cudzie Bóg otworzy oczy ludzi z całego świata na Bożą Prawdę w Słowie Bożym.

Niemal nikt na świecie nie uczy, że Biblia o tym wszystkim nas informuje.

Jednym z największych kłamstw chrześcijaństwa i Watykanu jest fakt, że ukrywa się przed nami nasienie węża, czy też plemię żmijowe. Jest to potomstwo szatana i upadłych aniołów, które nie ma prawa do życia na Ziemi z powodu ich niegodziwości, zbrodni i nienawiści do Boga i Syna.

Jest kilka rodzajów hybryd szatańskich z Żydami włącznie. Charakteryzuje ich brak ludzkiej duszy oraz sumień. Stanowią oni około 80% populacji Ziemi. Są także połączeni z innymi ludźmi i nie każdy Żyd jest Żydem. Jest także odwrotnie. Nasienie węża ma małe szanse na życie wieczne, ale szanse istnieją nawet dla nich!

Na Ziemi także żyje rzeczywisty Lud Boży, czyli Słowianie z Polakami na czele, którzy są potomkami rzeczywistego Izraela, czyli Ludu Bożego, pochodzącego wprost od Adama i Ewy.

Odkrycie pochodzenia Słowian i Polaków

Być może stałem się jedynym Polakiem, który odkrył i opublikował te badania biblijne, które wskazały nam niezbicie na rzeczywiste pochodzenie Słowian oraz Polaków. Jeżeli zaczniemy sprawdzać szatańskie 'udowodnione fakty' o Słowianach, bądźmy całkowicie pewni, że nas oszukują, jak to u nich w zwyczaju.

Jedynie poznanie prawdy wyjaśnia nam przyczyny nienawiści wielbicieli szatana do Słowian. Oto przyczyna zawsze grożącej nam wojny i eksterminacji.

Powtórzę to jeszcze raz, że jest to czysta prawda i pochodzi ona wprost z Biblii. Religie także nie pochwalają czytania Biblii, zwłaszcza robi to najbardziej zbrodniczy były władca świata - Watykan, znany jako Kościół Katolicki. Oni nawet zniekształcili 10 Przykazań!

Sprawdźmy kłamstwa o pochodzeniu Słowian. One są ze sobą całkowicie sprzeczne. Niemal nikt na Ziemi nie podaje rzeczywistej historii Słowian. Nagle pojawiliśmy się wraz z księciem Mieszkiem około roku 990.  Przeczytaj ten idiotyczny artykuł z szatańskiej Wikipedii!

Sprawdź teraz kilka mocnych dowodów w tych linkach.

Najmocniejszym dowodem prawdy o Słowianach jest olbrzymia nienawiść Żydów oraz niemal całej reszty świata właśnie do Słowian.

W USA są oficjalnie podawane plany i działania zniszczenia rasy białej. Nie dotyczy to Żydów. Biali Żydzi nie uważają siebie za rasę białą. Chyba już wiemy, dlaczego! Takie same plany są stosowane w wobec mieszkańców całej Europy

Dlaczego nie podaje się przyczyn nienawiści nasienia węża do Europejczyków, Słowian i Rosjan? Słowianie nie spowodowali żadnej wojny światowej i nie byli nigdy oskarżani o masowe mordy czy rzezie! Bolszewicy w Rosji byli także... nasieniem węża! Komunizm zawsze należał do nasienia węża. Cechą ich były uwielbiane przez nich gwałty, masowe mordy oraz wszelkie możliwe tortury. Słowianie nigdy się takimi zbrodniami nie brudzili, nawet podczas II Wojny Światowej.

Dlaczego cały świat z USA włącznie z taką pasją nienawidzi Słowian?

Odpowiedź jest prosta. Świat wielbi szatana i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to jest właśnie przyczyną nienawiści szatana do Ludu Bożego; Słowian i Polaków. 80% populacji tego świata to nasienie węża, wielbiące szatana a nas z pasją nienawidzące.

Z tych powodów Rewolucja Chazarów w Rosji wymordowała około 30 mln Rosjan. Także Polska, Rosja i wszystkie kraje Europy były głównym celem obu wojen światowych. Z tych samych przyczyn USA także z pasją nienawidzi Rosji i Europy i dąży do jej zniszczenia. USA całkowicie upadnie w bardzo bliskim czasie.

Żyję od roku 1980 w Australii i znam osobiście nienawiść nasienia węża do Słowian i Polaków

Co jest najważniejsze, nikt nie próbuje otwarcie ujawniać, że to wszystko, co opisuję to kłamstwo. Dlatego dla naszych wrogów milczenie jest jedyną drogą podważania moich wielu artykułów. Praktycznie oni nie mają szans i z tej przyczyny władze wolą stosować... milczenie.

 Odkryłem rzeczywiste plany Boga dla Słowian

Cała Biblia omawia nam Boże plany i Prawo. Według Biblii właśnie Słowianie są właścicielami całej Ziemi. Adam i Ewa byli pierwszymi Słowianami. Jesteśmy bezpośrednimi potomkami pierwszej pary ludzkiej w Edenie.

Co jest najciekawsze, grupa krwi 0 - jest najczyściejszą genetycznie grupą krwi człowieka stworzonego przez Boga. Najbardziej czystymi genetycznie ludźmi są ludzie o grupie krwi 0 -. Poniżej ważny cytat z tego bardzo ciekawego artykułu, który warto przeczytać. Takich artykułów jest wiele.

Dlaczego 0 to najstarsza grupa krwi?

Krew 0 uważana jest za najstarszą z występujących. Jej odkrycie datowane jest wprawdzie na pierwsze lata XX wieku, przypuszcza się jednak, że grupa zero pierwotnie występowała u wszystkich ludzi na świecie, a do pierwszych jej modyfikacji dość miało około 20 tysięcy lat temu.

Jeżeli masz grupę krwi 0, najwyraźniej jesteś jednym z bezpośrednich potomków Adama i Ewy. Nie znaczy to, że inne grupy krwi nie mają szansy na pójście do Nieba czy bycia królami w grupie 144.000 tysięcy. Ale o takich możliwościach nikt z nas nie posiada żadnej wiedzy.

Także pośród mieszkańców Afryki są ludzie o grupie krwi 0 i oni także należą do Ludu Bożego.

Miejmy więc na uwadze, że Bóg zaplanował dla człowieka życie wieczne, podobnie jak żyje wiecznie Bóg, Isus oraz aniołowie, archaniołowie czy wiele innych postaci w Niebie. Życie wieczne to cel... wiecznie żyjącego Boga. Niestety Adam i Ewa - nasi prarodzice ten przywilej odrzucili!

Dzisiaj problemem jest to, że znaczna większość mieszkańców Ziemi to nasienie węża. Są to hybrydy, podobne charakterami do gigantów przed potopem, czyli potomstwo szatana oraz upadłych aniołów, którzy nadal mają seks z kobietami ludzkimi. Nasienie węża to narodzone hybrydy z takiego genetycznego połączenia. Tego rodzaju 'ludzie' nie mają ludzkich sumień.

To oni są głównie mordercami, pedofilami, kłamliwymi oszustami. Są to w większości wszystkie władze i liderzy tego świata. To oni w dużym stopniu wyniszczyli rzeczywisty Lud Boga Wszechmogącego. To oni nienawidzą z pasją Boga, Syna Bożego i Słowian.

To oni eksterminują rasę białą, czyli białych mieszkańców USA, Europy i Rosji.

Ta zbrodnicza grupa hybryd wraz z szatanem i jego aniołami, jest winna wszystkich wojen na Ziemi oraz  niemal wszystkich zbrodni i kłamstw, jakie można sobie wyobrazić. Wszyscy ci zbrodniarze poniosą wielką karę za ich zbrodnicze postępowania. Sprawiedliwość już jest bardzo bliska.

Ich rządy są powodem wszystkich ziemskich nieszczęść, jak brutalne wojny, masowe mordy, ohydne zło oraz wszelkie łamanie wszystkich praw Boga. To czyni nas niewinnymi ofiarami tych pseudo 'ludzi', którzy ludźmi nie są. Zwłaszcza ostanie ich plany rządu światowego (NWO) zakładają wymordowanie wszystkich ludzi wierzących i wielbiących Boga!

Nasienie węża owych planów nawet przed nami nie ukrywa!

Obie wojny światowe to także ich rzeź, ale rzeczywistym ich celem jest zniszczenie Narodu Wybranego. Jedynie strach przed Bogiem ich powstrzymuje, ale wkrótce ich nawet strach nie powstrzyma. Powstrzyma ich jednak sam Bóg Wszechmogący wraz z Isusem, naszym królem.

Najważniejsze artykuły, ujawniające nam dowody w wielu tematach tego artykułu...

O tym wszystkim żadne religie czy tzw, poszukiwacze prawdy raczej nigdy nie mówią. Powodem jest strach przed szatańskimi władzami, które nadal ukrywają prawdę o ich ohydnych zbrodniach w dziejach całego świata. Oni sami pokazują nam publicznie, kim oni są w rzeczywistości.

Co przyniesie najbliższy czas?

Nawet czas mamy sfałszowany. W tym linku mamy wiele dowodów na dodanie co najmniej 1500 lat do naszego kalendarza.

Zbliża się niezwykłe wydarzenie, które zmieni serca u znacznej większości mieszkańców tego świata.Tym wydarzeniem będzie zabranie do Nieba wybranej przez Boga grupy Słowian, która będzie żyła wiecznie w Niebie.  Pozostali ludzie wierzący w Boga otrzymają zrozumienie tego, co się wydarzy i plany najbliższych wydarzeń, które będzie realizował Isus, Syn Boży.

Cały świat zmieni swój sposób myślenia. Ale nasienie węża nie pójdzie za Bogiem i Isusem. Początkowo nowy rząd z 10 nowymi władcami obejmie władzę. To może się wydarzyć w bardzo bliskim czasie. Rząd ten będzie udawał wiarę w Boga, ale po krótkim czasie władza nad Ziemią zostanie przekazana Bestii złożonej z upadłych aniołów.

Władza Bestii (Zwierzęcia) będzie tym razem całkowicie kontrolowana przez Boga, którego ultymatywnym celem będzie usunięcie z Ziemi wszystkich członków szatańskiego nasienia węża i pozbawienie ich życia. Ze wszystkich zbrodniarzy pozostanie przy życiu jedynie szatan, który będzie w niewoli Bożej przez całe 1000 lat.

Jedynie Naród Wybrany oraz część ludzi wierzących w Boga i posłusznych Prawu zostanie pozostawiona na Ziemi przy życiu, pod warunkiem przestrzegania Prawa Bożego.