Księżycowe oszustwo

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Niewielu chrześcijan rozumie cel ostatniej wieczerzy Isusa. Izraelici byli przez Boga zobowiązani do celebrowania Paschy do upamiętnienia wyjścia z Egiptu oraz przejścia w cudowny sposób przez Morze Czerwone. Bóg dał Izraelowi 10 Przykazań Bożych na górze Synaj i one nadal nas obowiązują. Jednak Pascha została całkowicie zmieniona przez Isusa, ponieważ od tego momentu złożenia krwawej ofiary przez Isusa zaczął funkcjonować nowy plan Boży!

Olbrzymie światowe oszustwo

Niedawno dowiedzieliśmy się, że mamy obecnie rok 480.  Kłamstw na skalę światową jest taka olbrzymia ilość, że dużo łatwiej jest podawać prawdę niż robić listę kłamstw.

Nigdy nie polegam na żadnych religiach, w szczególności na Rzymie (Watykanie) oraz na żydowskich pracach, w szczególności nie ufam Chabad Lubawich, który z pasją nienawidzi Boga oraz Isusa Mesjasza. Ale właśnie oni zajęli Ziemię Obiecaną Rzeczywistemu Narodu Wybranemu, czyli Słowianom, głównie Polakom!

Obie religie - Rzym/Watykan oraz Chabad Lubawicz wielbią szatana i są przez niego kontrolowane.

Pascha czy jakiekolwiek inne informacje biblijne z obu powyższych źródeł to kłamstwa.

Jedynym wiarygodnym przekładem Biblii jest grecka Septuaginta LXX. Istnieje kilka jej wersji, ale zdecydowana jej większość jest nieskazitelna. Sam fakt, że nadal posiadamy Biblie oraz mamy do nich dostęp jest świadectwem kontrolowania świata przez Boga.

'Znaleziony' w XVIII wieku Kodeks Leningradzki, napisany po aramejsku posiada mniejszą wiarygodność niż... Gazeta Wyborcza.

Nie posiadamy żadnej informacji, kto to napisał i kiedy, ale wiemy, że znalazł to Żyd, który nie podał żadnych dowodów na pochodzenie tego żydowskiego 'dzieła'.

Ale jest to zawsze używany "przekład' Biblii czy też przeróbka Septuaginty, w którym mamy bluźniercze uwłaczające Bogu imiona szatańskie; Jehowa czy też Jahwe. Niestety około 98% chrześcijan posługuje się właśnie tym szatańskim przekładem i z niego cytuje wiele kłamstw.

Dołóżmy do tego dzisiejszy Izrael jako rzekomo 'naród wybrany' przez Boga. Otrzymamy największe dwa kłamstwa szatańskiego  świata.

Niemal wszelkie poszukiwania biblijne na Internecie kierują nas do tej sfałszowanej wersji Biblii i oszukuje się nas, że jest ona pisana językiem hebrajskim. Jest to nieprawda! Język hebrajski dzisiaj istnieje - ale niemal nikt nie wie, który to język. Oryginalnym językiem Kodeksu Leningradzkiego jest aramejski język Babilonu, który nie miał niczego wspólnego z Izraelitami.

Naród Wybrany (2 plemiona) będąc w Babilonie używał język... słowiański i z czasem przejęto język aramejski. Dlatego po wyjściu Izraelitów z 70 letniej niewoli Babilonu przetłumaczono Stary Testament na grecką Septuagintę LXX.  którą cytował Isus, kiedy mówił w Izraelu także po grecku i doskonale wiedział, że Septuaginta LXX jest godna zaufania.

Wszystkie cytaty Starego Testamentu w Nowym Testamencie pochodzą z Septuaginty.

Stary i Nowy Testament używa wyłącznie język grecki, potwierdzony przez Isusa Mesjasza. Ale... język Izraelitów jest nam doskonale znany! Jednak całe światowe chrześcijaństwo kontrolowane przez demony i szatana cytuje zwykle z Kodeksu Leningradzkiego w języku aramejskim, o którym nikt nigdy wcześniej nie słyszał, jak dopiero w osiemnastym wieku!

10 pokoleń Izraela, które wywędrowało z czasem do Europy wschodniej oczywiście posługiwało się wtedy... językiem Słowian. Nawet Bóg posługiwał się językiem Słowian i w takim samym języku Słowianie mieli Torę, która wygodnie... zaginęła. W zamian za Torę otrzymaliśmy warty zaufanie grecki Stary Testament czyli Septuagintę LXX. Nigdy przedtem nie mieliśmy Starego Testamentu w języku aramejskim czyli pseudo hebrajskim.

Nowy Testament nosi oficjalną nazwę: Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Język hebrajski nie istnieje i nigdy nie istniał!

Księga Objawienia podsumowała oszustów i morderców Isusa w taki sposób po grecku.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Nowe nazwy faz księżyca

Czy wiesz, że w Biblii nie znajdziesz terminu - pełnia księżyca lub księżyc w pełni? W Biblii są używane jedynie terminy: nów lub nowy księżyc.

Tym dwóm nazwom zmieniono znaczenie.

Czytaj dalej uważnie, ponieważ oszustwo jest wyjątkowo przebiegłe ale już jest odkryte oraz ujawnione. W słownikach zmieniono znaczenia nazw faz księżyca w taki sposób, że nawet dzisiaj dojść do sedna sprawy jest rzeczą dosyć trudną, chociaż... nie jest to niemożliwe.

Dlatego daty celebrowania świąt są tak zagmatwane z pomocą zmian nazw faz księżyca oraz odwróconego ich znaczenia.

Sataniści zniechęcają nas do pełni księżyca, aby nas do Stworzyciela zrazić.

Sataniści jak Chabad Lubawicz i masoni zrobili tak masową dezinformację, że przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego opisy stanów księżyca w Biblii są całkowicie ze sobą sprzeczne. Są ku temu ważne powody.

Takie odwrócenie oznacza poważną zmianę dat świąt Bożych opisanych w Biblii.

Jeżeli szukamy dnia w pełni księżyca w Biblii, okazuje się, że to Pascha żydowska nie jest w pełni, a pełnia księżyca była i powinna  być 14 dni wcześniej. Biblia mówi nam, że księżyc jest zawsze w pełni na początku miesiąca. Dlatego data celebrowania Paschy wypada 14 Nisana, który wypada 1 Kwietnia roku 2022! . A wtedy jest to noc nie oświetlona przez księżyc.

Taka manipulacja powoduje nieumyślne nieposłuszeństwo wobec Boga i Syna Bożego.

W tym celu zmieniano kalendarz a także zmieniono częściowo Stary Testament. Ale nie wszystko zmieniono i są na to obfite dowody. Powodem fałszów jest celebrowanie Paschy czy innego święta w niewłaściwym czasie.

Nie możemy celebrować święta podanego przez Boga w niewłaściwej części miesiąca.

Poniżej mamy ciekawe wersety, które mają głębokie znaczenie.

Rodzaju 1:(14) Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! (15) Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. (16) I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

To księżyc według Boga pokazuje nam znaki pór, dni i lat! Słońce - większe światło i nie pokazuje nam ono pór roku. Księżyc bierze swoje światło od słońca i jedynie księżyc może nam wskazywać miesiące. Słońce tego nie czyni. Z tej przyczyny otrzymaliśmy od Boga kalendarz księżycowy.

Poniżej mamy wyjaśnienie sprytnego oszustwa, które już jest rozpoznane!

Liczb 10:10 W dni waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu; Jam jest Pan, Bóg wasz.

Werset mówi nam prawdę. Po angielsku - nów - nazywa się - new moon! Nowy... księżyc!

Num 10:10 And in the days of your gladness, and in your feasts, and in your new moons, ye shall sound with the trumpets at your whole-burnt-offerings, and at the sacrifices of your peace-offerings; and there shall be a memorial for you before your God: I am the Lord your God.

Mamy więc dwa cytaty mówiące nam prawdę, jeden po polsku a drugi po angielsku. Nas interesują podkreślone na czarno i na czerwono określenia.

Po polsku: dni nowiu, a po angielsku - new moon (nowy księżyc). Biblia nie kłamie i wszystko w jest prawidłowe, ale tylko pozornie.

Problem tkwi w zmianie znaczenia dwóch biblijnych terminów.

Nów oznaczał zawsze pełnię księżyca a angielski termin - new moon (nowy księżyc) także oznaczał pełnię księżyca.

Przykłady tekstów biblijnych.

Ezechiela 46:1 Thus saith the Lord God; The gate that is in the inner court, that looks eastward, shall be shut the six working days; but let it be opened on the sabbath-day, and it shall be opened on the day of the new moon. (Brenton)

Ezechiela 46:(3) I lud pospolity będzie oddawał Panu w sabaty i nowie pokłon u wejścia do tej bramy. (4) Ofiarą całopalną, którą książę będzie składał Panu w dniu sabatu, będzie sześć jagniąt i jeden baran bez skazy. (5) Ofiarą z pokarmów będzie efa na każdego barana, a ofiarą z pokarmów do jagniąt tyle, ile może; do tego oliwy jeden hin na efę. (6) W dniu nowiu złoży cielca bez skazy i sześć jagniąt oraz barana bez skazy.

Na czym polega oszustwo fałszywych religii?

Ostatnia linia po angielsku mówi nam (tłumaczenie pogrubionego tekstu): (1) i będzie otwarte w dniu sabatu i będzie otwarte w dniu nowego księżyca. (6) werset po polsku mówi nam: w dniu nowiu złoży cielca.

W jaki sposób nas okłamano?

Według satanistów (to nie jest żart - sataniści celebrują sabat!) Pascha w roku 2022 następuje w niedzielę 24 Kwietnia. To oni 'celebrują' 24 Kwietnia!

Żydzi nadal używają kalendarz księżycowy, ale z odwróconymi fazami księżyca.

Kalendarz, jaki używamy obecnie jest kalendarzem sprzecznym z kalendarzem Bożym. Boży kalendarz księżycowy opiera się na fazach księżyca. Oszustwo polega na odwróceniu nazw jego faz.

Sataniści także zmienili Boży kalendarz na szatański i z jego pomocą dodano nam 1542 lata!

W jaki sposób to zmieniono?

Mówi się nam, że nów nie jest pełnią księżyca ale jest to jedynie najmniej widoczna część. Nów jest skrótem od new czyli... nowy. Wmawia się nam, że polski nów oraz angielski new moon to najmniej oświetlona i widoczna część księżyca. Oszustwo polega na odwróceniu znaczeń tych pojęć.

Nów oraz new moon były przez wieki rozumiane jako pełnia księżyca. Są one nadal w Biblii  i nadal powinny być tak rozumiane!

Drugie oszustwo polega na tym, że odwrócono do góry nogami w kalendarzach fazy księżyca i każda data jest oparta na błędnych kalendarzach jest także błędna.

Oto jak to działa.

Poniżej mamy właściwe, czyli Boże zrozumienie faz księżyca.

Pierwszy i ostatni księżyc jest w pełni na tym obrazku. Od pełni Bóg polecił nam używać kalendarz księżycowy. Każdego pierwszego dnia każdego miesiąca powinniśmy mieć pełnię księżyca! Jest to jedyny logiczny sposób na dokładne obliczanie czasu.  Zwróćmy uwagę na to, że słowo miesiąc także oznacza... księżyc!

Słyszeliśmy o... miesiączce?

Księżyc w pełni według Biblii jest początkiem każdego miesiąca.

Te małe rogaliki w środku obrazka będą widoczne jedynie przy całkowicie czystym niebie a w pochmurną pogodę można się będzie łatwo pomylić a nawet je pominąć. Co jest szczególnie  ciekawe, na środku tego obrazka księżyca nie widać.

Bóg nie polecił obserwować księżyca, ale  polecił, aby to... obliczyć!

Czyli w tej sytuacji 14 dzień po pełni był świętem wymaganym przez Boga. Nie patrzymy na niebo tylko dodajmy 14 dzień i w tym dniu było właśnie zapowiedziane przez Boga święto.

Małe rogale księżyca nie są nam potrzebne... ponieważ liczymy 14 dni od pełni księżyca.

W roku 2022 pełny księżyc powinien być 1 Kwietnia. gdyby to był kalendarz Boży. Ale w tym linku mamy nów (ten zły czyli bezksiężycowy) 1 Kwietnia i on wskazuje nam... cytat z Wikipedii.

Nów – w astronomii, jedna z faz Księżyca, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, czyli jest w koniunkcji ze Słońcem patrząc z Ziemi. W tej pozycji cała strona Księżyca widoczna z Ziemi jest w cieniu[1], wobec czego Księżyc nie jest widoczny gołym okiem.

Pogrubienie moje.

Aby powrócić do Bożego kalendarza księżycowego, musimy przesunąć 1 Kwietnia 2022 z nowiu bez księżycowego na pełnię księżyca.

Pełnia księżyca jest widziana nawet przez chmury, lepiej lub gorzej, ale mamy pewność, że to jest właściwy dzień wraz z pełnią księżyca. Wiemy także, kiedy pełnia się już zbliża. Fazy księżyca to: nów (kłamliwie rozumiany w szatańskim znaczeniu) - księżyc widoczny w pełni oświetlony, a potem widzimy resztę księżyca aż do następnego nowiu czyli pełni księżyca.

Spójrzmy teraz na kłamliwą odwrotność.

Według tego obrazka pracuje Rzym oraz Chabad Lubawicz. Chabad stosuje właśnie księżycowy, czyli biblijny kalendarz ale czas liczy od małego rogala i nawet to jest błędne. Przy nieco zachmurzonym niebie nie mamy wielu szans na zobaczenie małego 'rogalika' księżyca. Teraz już wiemy, czy sataniści są posłuszni Bogu czy też szatanowi. Ale to dopiero początek dowodów.

Wikipedia często nam jednak pomaga, Spójrzmy na oczywistą prawdę. Link - Wikipedia.

Spójrzmy na napis obok słowa - nów (1) - Księżyca nie widać. (Cytat z Encyklopedii).

Czy Bóg polecił nam rozpoczynać miesiąc od niewidocznego księżyca?

Co jest bardzo ciekawe, księżycowe fazy działają także doskonale na płaskiej ziemi! Film YouTube, ale po angielsku. Wystarczy nawet spojrzeć na rysunki w tym filmie, aby natychmiast zauważyć, że to wyjaśnienie jest znacznie prostsze i bardzo wiarygodne.

Poniżej mamy dwa roczne kalendarze nałożone na siebie. Ten zewnętrzny to kalendarz żydowski. Jest on odwrotny do rzeczywistych faz księżyca czyli ich kalendarz jest całkowicie błędny. Ale ten kalendarz używają oni obecnie jako rzekomo Boży. Zupełny nonsens!

Według Biblii początkiem każdego miesiąca jest pełnia księżyca. Stąd pochodzi druga nazwa księżyca - miesiąc.

Czy jest to przypadkowa zbieżność nazw w języku słowiańskim?

Kalendarz środkowy to nasz obecny kalendarz, który posiada dodatkowe dni jak 29 dzień w Lutym. W sumie jest to ten sam rok, tylko że żydowski jest zrobiony odwrotnie. Początkiem ich miesiąca jest brak księżyca a pełnia jest w środku miesiąca. Teraz wiemy, jak to zostało sfałszowane pod każdym względem i wszystko jest zrobione odwrotnie, ku chwale... szatana, którego oni wielbią!

Największym problemem dla tych oszustów jest to, że w Biblii nie można było zmienić nazw faz księżyca. W Biblii te słowa są od tysięcy lat niezmienione.

Nie mogąc zmienić słów, oni zmienili... ich znaczenie!

Poniżej rysunek sfotografowany z Google, czyli OFICJALNE tłumaczenie polskiego słowa - nów.

Nów według Google to nowy księżyc (new moon - eng) czyli według Google jest to najmniejszy rogal księżyca. (Google jest oczywiście szatańskim narzędziem i stosuje szatańską cenzurę!)

Kolejna informacja po angielsku.

Tłumaczenie na polski.

Ludzie też pytają: czym jest księżyc w nowiu? Księżyc w nowiu (nowy Księżyc) występuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, a zatem strona Księżyca, która jest w cieniu, jest skierowana w stronę Ziemi. Pełnia księżyca występuje wtedy, gdy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi od Słońca, a więc oświetlona strona Księżyca jest zwrócona w stronę Ziemi. 25 stycznia 2022

Nów księżyca według powyższego tekstu to mały rogalik księżyca, ten najmniejszy lub zupełny jego brak.

Ale według Biblii jest to... pełnia czyli całkowita odwrotność kłamliwego opisu.

Poniżej mamy podstawowy dowód na to, w jaki sposób Biblia nam opisuje te terminy. Tego fałszerze nie mogli zmienić, dzięki samemu Bogu!!! (W niektórych przekładach jest nieco inna numeracja.)

Wszystkie wersje tego wersetu mówią nam wyraźnie, że nów jest... podczas pełni!

To jest niezwykły dowód, który pokazuje nam wyraźnie, w jaki sposób różni tłumacze Biblii tłumaczyli na polski język Psalm 81:4 (czasami jest to werset 3) i wszyscy rozumieli to w ten sam sposób, na przestrzeni wielu wieków.

Wszyscy tłumaczą nów jako... pełnię, włącznie z przekładem Wujka z roku 1599 !

Mamy więc bezsporny dowód na to, że dla pisarzy Biblii i dla tłumaczy, słowo - nów zawsze oznaczało... pełnię!!!

Psalm 104:19 Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód.

Dlatego Izraelici posługiwali się zawsze księżycem do określania pór roku. Chabad także posługuje się kalendarzem biblijnym, ale odwrócono znaczenia tych terminów i wszelkie święta są przesunięte, aby mylące fazy do nich pasowały. Ale i to jest oszustwo pod innym względem.

Według Biblii każdy miesiąc zaczynał się od księżyca w pełni.

Problem tkwi w zrozumieniu zmienionych przez oszustów owych terminów czy określeń.

Mamy także wersety wskazujące wyraźnie na to, że dwie noce podczas rzekomej pełni księżyca były... ciemne.

Jana 18:(2) Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. (3) Judasz tedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami, i z orężem.

Drugi werset jest bardziej wymowny.

Wyjścia 13:(21) A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. (22) Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.

Możemy mieć pewność, że nie była to pełnia księżyca!

Jak obliczyć rzeczywistą datę 14 Nissana 2022 roku?

15 dni trzeba odjąć od 14 Nisana, lub dodać, aby mieć pełnię księżyca.

Zrzuta z linku... Fazy księżyca.

Mamy więc dwie możliwości obliczenia Pamiątki Isusa. Stosujemy obecny skażony kalendarz!

Rok 2022 - pełnia oznaczająca nów jest 18 marca, Pascha wypada nam 1 Kwietnia.

W tym roku Pascha wypada według obecnego kalendarza 1 Kwietnia.

To znaczy, że w pewnym momencie czasu określenie nów uznano kłamliwie za niewidoczną fazę księżyca, ale nas na o tym nigdy oficjalnie nie poinformowano!

Dlatego nadal istnieją starsze wersje Biblii i wrogowie Boga nie są już w stanie zmienić słownictwa biblijnego we wszystkich znanych Bibliach. Powyższy diagram wyraźnie nam to pokazuje, a cytaty z Biblii mówią nam wyraźnie w wielu różnych przekładach i wersetach, że... nów to pełnia księżyca.

Żydzi nie celebrują Pamiątki Isusa i oni Syna Bożego z pasją nienawidzą. Nasienie węża także nienawidzi samego Boga. Dowodem na to jest ich brak publicznego używania Biblii.  Oni używają szatański Talmud, który przed nami ukrywają i celowo celebrują Paschę w niewłaściwym, czyli w odwrotnym czasie. Jest to ich typowy, odwrotny, czysto szatański rytuał.

Także obliczenia kalendarza współczesnego przez Żydów są całkowicie błędne, ponieważ wszystkie miesiące w Izraelu zaczynały się od pełnego księżyca. Taki sam kalendarz stosowano w Babilonie, kiedy Izraelici i Ezdrasz byli w niewoli.

Początkiem każdego miesiąca kalendarza Bożego była... pełnia księżyca.

Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden prosty i olbrzymi dowód.

Uwaga! Bardzo ważna informacja!

W polskich i angielskich Bibliach nie występuje obecnie - pojęcie - pełnia księżyca lub księżyc w pełni, ponieważ poniższe terminy różnych tłumaczy były zawsze rozumiane jako księżyc w pełni!

Nie sprawdzałem tego we wszystkich polskich i angielskich przekładach, ale sprawdziłem w kilku starszych wersjach. Spójrzmy, co można jeszcze w Bibliach znaleźć...

W tłumaczeniach księgi Liczb 10:10 mamy tłumaczenia różnych tłumaczy Biblii z różnych czasów.

Wersety te mówią nam także wyraźnie, że pełnia księżyca to nów!

Przekłady z Kodeksu Leningradzkiego stosują imiona szatana - Jahweh czy Jehowa jako imię Boga 

Nie wiem,, skąd taka forma przekładu King James Version, ale mamy tam wyraźne określenie, że... na początku waszych miesięcy. To oczywiście oznacza, że na początku każdego miesiąca była pełnia księżyca, podobnie jak według polskich przekładów.

Każdy miesiąc w roku (miesiąc to także... księżyc!) zaczynał się od pełni księżyca!

https://www.almanac.com/content/full-moon-april

Poniżej mamy fazy księżyca na Kwiecień według fałszywego kalendarza księżycowego 2022

Oszustwo jest powalające. New Moon czyli księżyc w pełni jest... NIEWIDOCZNY!

Pomiędzy 1 Kwietnia a pełnią księżyca jest prawie 16 dni. Jednak Bóg polecił im celebrować dzień 14.

Od razu widzimy odwrotność tych rzeczy i nie chodzi tyle o kalendarz, który nam w chwili obecnej nie przeszkadza, ale chodzi nam o porę księżyca w dniu święta, opartą o zmienione lub błędne stosowane nazewnictwo.

Data Paschy

Powtórzonego Prawa 16:6 Tylko na miejscu, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu,

Izraelici stosowali (oczywiście) podczas wyjścia z Egiptu miesiące księżycowe. Wikipedia. Miesiące te wbrew dzisiejszym 'dowodom' zaczynały się od pełni księżyca.

Ważnym powodem święta w pełni księżyca jest specyficzne działanie księżyca na ludzkie umysły. Pełnia księżyca powoduje większe zrozumienie, bystrość i inteligencję z powodu lepszej pracy mózgu.

Dlatego sataniści to uwielbiają, ponieważ oni oraz wróżbici i czarownicy także korzystają z pełni księżyca z tych samych powodów. Dlatego nie chcą, abyśmy my także z nich korzystali... z ich rzekomego 'przywileju'. To jest kolejny powód, dlaczego się o tym rzadko się mówi a pełnię księżyca uważa się za dzień czczenia szatana, zamiast czczenia Boga! Trudno o większy policzek dla Boga!

W dzisiejszych czasach data Paschy jest brana z kalendarza żydowskiej sekty Chabad Lubawicz. Co 3 lata dodaje się do kalendarza żydowskiego jeden miesiąc i w tym roku celebruje się zamiast Paschy niebiblijne żydowskie święto Purim. Chabad popełnia wielkie oszustwo, ponieważ on nie wielbi Boga Izraela, a Bóg nie obiecał Chabadowi wzięcia do nieba ani nie obiecał im życia wiecznego. Tzw. prawa noahidzkie nie są tekstem z Biblii.

Z tych przyczyn Pascha dla Żydów nie ma absolutnie żadnego biblijnego sensu, ponieważ Jerozolima nadal nie jest stolicą Izraela. Izrael w Palestynie nie jest uznany przez Boga za Naród Wybrany. Chabad całkowicie pogardza Isusem, królem Izraela  oraz Go z pasją nienawidzi.

Dlatego święta szatańskie Chabadu nas nie interesują.

Nie mamy polecenia Isusa aby święcić Jego śmierć!

Niestety popełniłem błąd w oryginalnym artykule i teraz po dokładniejszym zbadaniu podaję właściwe moim zdaniem zrozumienie. Sprawdźmy dokładniej biblijne dowody.

Ostatnia wieczerza według Mateusza była Paschą, która zaczynała się w pierwszy dzień Przaśników. Proszę zwrócić uwagę na niezwykłe detale owej wieczerzy.

Mateusza 26:(17) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Isusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? (18) A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. (19) I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. (20) A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. (21) I gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. (22) I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie? (23) A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. (24) Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. (25) A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.

Co jest niezwykłe, mamy tekst... a gdy oni jedli. W momencie jedzenia ktoś umaczał rękę w misie wraz z Isusem.

To nam daje 100% dowód, którego bardzo potrzebujemy. Wiemy, że Pascha była celebrowana z niezakwaszonym chlebem oraz przygotowany był baranek. Judasz umaczał rękę w misie razem z Isusem, czyli jedzono mięso i sos z baranka paschalnego. Nie ma w tym momencie wzmianki o winie. Ale... co uczynił Judasz po otwartym i publicznym oskarżeniu go przez Isusa o zdradę?

Judasz ujawniony przez Isusa jako zdrajca, natychmiast w pośpiechu wyszedł.

Dalsza część Paschy odbywała się już bez Judasza i dopiero po wyjściu Judasza w celu dokonania zdrady Mesjasza, Isus i apostołowie nadal siedzieli w tym samym miejscu i jedli. Oto, co się dalej wydarzyło.

Mateusza 26:(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Co jest dla nas szczególnie ważne, Bóg doskonale wie, że Słowianie nie wiedzą kim są i że nikt ze Słowian nie celebruje ani święta Przaśników ani Paschy.

Większość Polaków wielbi damskiego demona, zwanego bluźnierczo - 'matką boską'.

Wyjścia 13:(4) Wychodzicie dzisiaj, w miesiącu Kłosów.

Powtórzonego Prawa 16:(1) Bacz, abyś w miesiącu Kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga twego, gdyż w miesiącu Kłosów wyprowadził cię Pan, Bóg twój, z Egiptu w nocy.

Według dzisiejszych standardów miesiąc Kłosów to Nissan i zaczyna się on od pełni księżyca, co znaczy że Pascha była 14 dni po pełni księżyca.

Kiedy uczniowie się zebrali, aby jeść baranka oraz niezakwaszony chleb i popijać to winem, zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się tuż po zjedzeniu baranka.

Mateusza 26:(23) A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. (25) A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.

Judasz sam się przyznał że został zdemaskowany. W tym właśnie momencie wyszedł on do Żydów, (nie do Judejczyków) aby Isusa wydać w ich ręce.

Mateusza 26:(47) I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu.

Powyższy cytat nam dosłownie tego nie mówi, ale jest oczywiste, że... Isus nie oddał swego życia za Judasza. Gdyby Judasz spożywał z Isusem chleb i wino, które oznaczało Jego krew i niewinne ciało, Judasz byłby uświęcony i wszystkie jego grzechy byłyby wybaczone, włącznie z jego zdradą.

Jest to niezwykle ważny dla nas tekst, ponieważ Isus wyraźnie powiedział, że jego krew, która będzie za nas przelana a chleb bez zakwasu symbolizuje Jego doskonałe ciało. Sprawdźmy to jeszcze raz.

Mateusza 26:(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Na pewno nie mówił tych słów do Judasza, którego już pośród nich nie było!

Niezwykle mocne słowa skierowane do apostołów, z którymi Isus zawarł Nowe Przymierze wylewając swoją krew i oddając swoje życie. Jest to wydarzenie, o którym niewielu mówi i jeszcze mniejsza ilość chrześcijan to rozumie. Na pewno nie jest to opłatek kościelny, zjadany codziennie w bałwochwalczych kościołach.

Wyprowadzenie z Egiptu dało wolność Izraelitom a baranek i chleb to symbolizowały.

Czy Isus polecił nam celebrowanie nowego święta?

Nie ma o tym ani słowa. Sprawdźmy jeszcze raz.

Mateusza 26:(29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Początkowo tego właściwie nie zrozumiałem, ale teraz jest pewien, że rozumiem ten werset właściwie. Isus wyraźnie mówi że nie będzie pił z owocu winorośli aż do dnia, kiedy ponownie będzie je pił z apostołami... w Królestwie swego Ojca.

To ma nastąpić w momencie, kiedy rozpocznie się Jego władza w Królestwie Ojca, czyli na Ziemi.  

Przeczytajmy ten werset 29 uważnie kilka razy. Isus będzie pił z apostołami na nowo w Królestwie Ojca.

Bliższe zapoznanie się z tym wersetem mówi nam coś innego. Że następna tego rodzaju celebracja odbędzie się z Jego uczniami, czy raczej z apostołami w Królestwie - na ziemi. Aby tego dokonać Isus musi być na ziemi oraz muszą być także z nim jego apostołowie.

Ten werset sugeruje nam, że Isus nie polecił celebracji tego rytuału bez niego i dał wyraźnie do zrozumienia, że jest to celebracja z Jego udziałem oraz wyłącznie z udziałem Jego apostołów. Nie jest pewne, czy to będzie miało miejsce także w niebie czy wyłącznie na ziemi.

Owszem, w Bibliach istnieje taki tekst... 'apostoła' Pawła, który nigdy nie brał udziału w tej szczególnej chwili.

1 Koryntian 11:(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb (24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

Paweł oczywiście nie był na tej uroczystości Paschy i Isus tego nie wypowiedział. Ale... znając ten werset niestety pomyliłem się!

Część wykupionych przez Isusa jego krwią będzie wziętych do nieba i oni nigdy nie zaznają śmierci. Podobnie zostaną potraktowani członkowie 144.000, z których większość nigdy nie umrze, chociaż będą pośród nich tacy, którym Bestia zetnie głowy. Ci natychmiast zmartwychwstaną także do życia wiecznego.

Reszta Narodu Wybranego będzie żyła w Królestwie Bożym na ziemi osiągając wiek nieco ponad 100 lat.

Izajasza 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. ... 25 Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.

Członkowie Królestwa nie będą żyli wiecznie. Obiecane życie wieczne nastąpi dopiero po stworzeniu przez Boga Nowej Ziemi i Nowych Niebios.

Jest więc ewidentne, że owa Ostatnia Wieczerza dotyczyła wyłącznie uczniów (apostołów) Isusa i była dla nich i będzie nadal wyjątkowym świętem, które będzie celebrowane wyłącznie przez apostołów wraz z Królem Isusem.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykle ważny dla nas szczegół i zadajmy sobie pytanie.

Dlaczego właśnie teraz dowiadujemy się o tym wszystkim?

Jeżeli rzeczywiście należymy do jednej lub drugiej grupy naśladowców Isusa, będziemy żyli wiecznie.

Zwróćmy uwagę na to, że Isus oddał swoje życie wyłącznie za osoby wybrane przez Boga; czyli za apostołów, za wybranych do wzięcia do nieba, oraz za przyszłych współkróli Isusa w liczbie 144.000.

Wszyscy inni muszą sobie zasłużyć na życie wieczne, będąc posłusznymi Przykazaniom!

Poniżej mamy wiele wersetów potwierdzających, co Biblia na rzeczywiście mówi o początku każdego miesiąca oraz o świętach po 14 dniu?

Zwróćmy uwagę na to, że nów i sabat są zawsze w Biblii wymieniane osobno!

Henocha 40:8 Albowiem jaśniejące słońce dokonuje licznych obrotów na błogosławieństwo lub na przekleństwo, a bieg księżyca jest światłem dla sprawiedliwych, a ciemnością dla niegodziwców, w imię Pana, który oddzielił światłość od ciemności, rozdzielił duchy i umocnił duchy sprawiedliwych w imię swej sprawiedliwości.

Izajasza 66:23 I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon - mówi Pan.

Psalm 104:19 Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, Słońce zna swój zachód.

Liczb 28:11 W każdy pierwszy dzień każdego waszego miesiąca złożycie Panu na ofiarę całopalną dwa cielce, jednego barana i siedem rocznych jagniąt bez skazy

Liczb 28:16 A w miesiącu pierwszym, czternastego dnia miesiąca jest Pascha Pańska.

Izajasza 1:13 Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. 4 Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

I Kronik 23:30 Wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu, i tak samo co wieczór. 31 Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.

II Kronik 2:3 Oto ja chcę wznieść świątynię imieniu Pana, Boga mego, która jemu byłaby poświęcona, aby składać przed nim wonne ofiary z kadzidła i kłaść stale chleby pokładne, i przynosić ofiary całopalne rano i wieczorem, w sabaty i dni nowiu księżyca, i w święta Pana, Boga naszego, jak to po wsze czasy jest w Izraelu,

II Kronik 8:13 Mianowicie zgodnie z wymogami każdego dnia, aby składać ofiary całopalne według nakazu Mojżesza w sabaty, w święta nowiu i w trzy coroczne święta, w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów.

II Kronik 31:3 Wyznaczył też król ze swojego majątku jako jego udział w ofiarach całopalnych: ofiary całopalne i wieczorne, ofiary całopalne w sabaty, na nów księżyca i święta uroczyste, jak to było przepisane w zakonie Pańskim.

Ezechiela 46:1 Tak mówi Wszechmocny Pan: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez sześć dni roboczych. Ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu.

I Samuela 20:5 Odpowiedział Dawid Jonatanowi: Oto jutro będzie nów, a ja zwykle zasiadam z królem do uczty. Pozwól mi zatem ukryć się w polu aż do wieczora dnia trzeciego.

2 Królewska 4:23 A on rzekł: Po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: Daj spokój!

Amosa 8:5 Kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę,

Ozeasza 2:13 I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom.

Źródło podanych wersetów - https://bible.knowing-jesus.com/topics/New-Moon-Festival

Widzimy nienawiść nasienia węża do wszystkiego, co posiada jakiekolwiek ślady pochodzenia od Boga.

Zwróćmy szczególną uwagę na niezwykłą postawę szatana i jego nasienia węża.

Oni nienawidzą Boga i Jego Prawa, ale nigdy nie podają żadnej przyczyny ich nienawiści do Boga i Syna.

Niech się więc dzieje Twoja wola, nasz Ojcze, Boże i Panie.