Kto przeżyje sąd Boży?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Większość ludzi nienawidzi praw Boga, ponieważ uważa, że Boże zasady życia; prawo oraz kary za jego łamanie są okrutne i nie do przyjęcia. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że Bóg nie ukazał nam jeszcze swoich planów dla rodzaju ludzkiego. Nic na ten temat nie wiemy, ponieważ zanim Bóg cokolwiek osiągnął, szatan kilkakrotnie Boże plany powstrzymał.

Przed potopem jak i obecnie istnieje nieprzerwanie na Ziemi szatański system.

Zanim Adam i Ewa rozpoczęli życie pod Prawem Boga, szatan zdążył ich powstrzymać od posłuszeństwa od Prawa Bożego. Także po potopie 'prawa' szatańskie szybko powróciły na Ziemię. Szatan i upadli aniołowie natychmiast zaatakowali rzeczywisty lud Boży, czyli rodzinę Noego.

Czego obawiał się szatan powstrzymując plany Boga dla Bożego Ludu?

Adam i Ewa stanowili pierwszą ludzką rodziną, której celem było wypełnienie swoim potomstwem Ziemi, która została stworzona wyłącznie dla nich. Jednak szatan natychmiast zlekceważył plan Boga okłamując Adama i Ewę, aby oboje utracili wieczność, którą zaplanował dla nich Stworzyciel.

Oboje otrzymali zakaz Boga, który natychmiast przy pomocy szatana został złamany.

Rodzaju 3:(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Ewa zerwała zakazany owoc z drzewa życia, zjadła jego część oraz dała część mężowi swemu.

Oto, jak Biblia wypowiada się o stosunku Boga do swojego ludu Bożego.

Powtórzonego Prawa 7:(6) Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (7) Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8) Lecz z miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. (9) A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. (10) Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. (11) Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.

Jest to uproszczona przez Boga obietnica, którą podaje Bóg swemu ludowi po to, aby był on pod ochroną samego Boga, który ich miłuje. Celem Boga były światowe masy pokoleń Ludu Bożego, pod warunkiem posłuszeństwa wobec przykazań Bożych, które są wieczną podstawą dla Bożych ludzi.

Nikt poza potomstwem Adama i Ewy nadal nie ma prawa do życia na Ziemi, którą Bóg stworzył wyłącznie dla swego Ludu!

Wszyscy wiemy, że pierwszym potomkiem Ewy był syn samego szatana, Kain, który później zamordował swojego młodszego brata, Abla, syna Adama i Ewy. Idąc tym tropem dochodzimy do czasów tuż przed potopem, kiedy Bóg zadecydował o uratowaniu jedynie rodziny Noego.

Wcześniej istniała także grupa okrutnych gigantów, czyli potomstwa aniołów z kobietami ludzkimi. Bóg to ohydne potomstwo pozbawił życia, ponieważ mordowało ono i jadło ludzi, zagrażało rzeczywistemu Ludowi Boga. Bóg podjął decyzję zniszczenia zła na Ziemi. Krótko po zniszczeniu gigantów Bóg także uczynił potop.

W potopie zginął cały ówczesny niegodziwy świat, poza rodziną Noego. Bóg rozpoczął wszystko niemal od zera, czyli ponownie istniała mała rodzina, która miała wypełnić Ziemię swoim potomstwem. Czas życia w mniej doskonałych warunkach ziemskich Bóg skrócił z 1000 lat do zaledwie 120 lat.

To, co wydarzy się wkrótce na Ziemi będzie praktycznie powtórką wydarzeń sprzed potopu oraz podczas samego potopu. Przed potopem Ziemia była znacznie większa i liczba mieszkańców była także podobna do dzisiejszych ilości ludzi, ponieważ wtedy ludzie żyli niemal do 1000 lat!

Teraz nasz czas życia daje nam maksymalnie 120 lat życia, aby Bóg osądził, czy dany człowiek nadaje się do życia wiecznego. Szatan ponownie nie ustąpił i zaczęły się ponowne problemy i Lud Boży był nadal w wielkim kłopocie. Bóg pozamieniał hybrydom języki i w ten sposób Lud Boży mógł się trzymać razem. Ale i to nadal nie trwało zbyt długo.

Szatańskie działania były skrajnie drastyczne i niszczyły z pasją cały lud Boży!

Minęło wiele lat i najważniejsze dla nas jest zrozumienie oryginalnego planu Bożego, który będzie w bliskim czasie zrealizowany. Nadal istnieje ten sam problem, który tym razem będzie całkowicie rozwiązany. Według Bożych planów na Ziemi pozostaną wyłącznie członkowie Ludu Bożego.

Ani szatan, ani jego potomstwo nie będzie już nigdy żyło na Ziemi!

W obecnym czasie rzeczywistym Ludem Boga są Polacy. Jest nas w Polsce kilka milionów, jest nas sporo także w Niemczech, Austrii oraz istnieje także duża część w USA. Lud Boży nadal nie jest posłuszny Bożym Przykazaniom ale zostanie on przez Boga i Syna wzięty na pustynię, na której będzie przez Boga osądzony. 

Wtedy Bóg wybierze takich, którzy będą żyli z Isusem w Królestwie Bożym. Gwarancją życia jest oraz nadal zawsze będzie posłuszeństwo wobec przykazań Bożych. Bez posłuszeństwa wobec Boga i Syna nie ma można żyć w bezpieczeństwie, pokoju i szczęściu

Posłuszeństwo wobec 10 Przykazań jest niezbędne dla istnienia Ludu Bożego!

Istnieje także trzecia grupa dalszej genetycznej linii. To znaczy, że także ona posiada wiele cech Ludu Bożego. Jeżeli ta grupa podda się woli Boga, będzie ona także żyła na Ziemi, ale nie w Izraelu, które było i jest nadal zarezerwowane jedynie dla rzeczywistego Ludu Bożego, czyli Polaków.

Reszta ludzi, którzy nie są ludźmi Bożymi ani nie są nawet z Ludem Bożym czymkolwiek związani, jeżeli nie zadeklarują się, że będą żyć według prawa Bożego, oni zginą. Ich ilość jest olbrzymia. Większość z nich odrzuci Boga oraz Jego Prawa, dlatego wszyscy zginą jako zagrożenie dla Ludu Bożego.

Dopiero po usunięciu nieposłusznych ludzi z Ziemi; z szatanem włącznie  z jego upadłymi aniołami, Bóg będzie królował nad posłusznym Jego Prawu ludem, który pierwszy raz w dziejach świata zacznie żyć dokładnie według praw naszego Stworzyciela. Wtedy zobaczymy piękno Bożego dzieła na całej Ziemi.

Na Ziemi istnieje także grupa ludzi nazywana według Biblii Żydami. Zdecydowana ich część była, jest i zawsze będzie bardzo wroga Bogu. Z tej przyczyny bardzo niewielu z nich zostanie przy życiu. To oni rządzą całym światem wielbiąc szatana i wykonując jego najbardziej zbrodnicze i śmiertelne polecenia.

Oni nie posiadają sumień ludzkich i z pasją nienawidzą Boga, Ludu Bożego oraz Bożego Prawa. Większość ludzi nienawidzących Boga i Jego Prawo to 'ludzie' uwielbiający pedofilię, wszelkie wojny oraz masowe rzezie niewinnych ludzi z powodu ich ulubionych rozrywek, czyli śmierci ludzi okrutnie przez nich zabijanych.

Takiego rodzaju 'ludzie' rządzą całym światem według bezprawia szatana, którego oni wielbią za udostępnianie im najdzikszych mordów i tortur, w szczególności dzieci dla pedofilii. To właśnie oni podniecają się bardzo, kiedy niewinni ludzie są okrutnie mordowani i umierają w długich, straszliwych i bolesnych mękach.

Szczególnie zbrodniczym państwem na Ziemi jest USA, złożone niemal całkowicie z takiego rodzaju ludzi, którzy słyną z największych zbrodni na Ziemi od czasów potopu. Oto, dlaczego zostali oni zorganizowani jako prawa ręka szatana. Amerykanie wsławili się najokropniejszymi zbrodniami w dziejach całego świata.

Ich poprzednicy nie byli aż tacy ohydni, jacy są obecnie Amerykanie w USA. Poprzednicy nazywali siebie Babilonem. Było to do czasu istnienia USA najbardziej krwiożercze państwo. Ale USA stało się jeszcze bardziej mordercze. Z tego powodu USA według Biblii jest słusznie nazwane Babilonem WIELKIM!

Wielce ostrożne przypuszczenia mówią nam, że jest to liczba 20 milionów pomordowanych niewinnych ludzi przez liczne wojny USA, ale te dane to zaledwie jedna kropla w rzeczywistym morzu ich szaleńczych zbrodni. Szczytem ich zbrodni jest masowa pedofilia, masowe aborcje, handel dziećmi oraz handel częściami ich ciał, oraz ich masowe tortury i mordy.

Zaczęła się ostania faza zbrodni nasienia węża

W Grudniu roku 2019 rozpoczęła swój niechlubny początek największa i najbardziej  mordercza zbrodnia  w dziejach całego świata. Pojawił się w wielu państwach tzw. Covid-19, oparty na panice choroby nazwanej Covid-19, która była i jest nadal jedynie nową nazwą zwykłego przeziębienia.

Nastąpił okres rzekomej epidemii, którą zaczęto 'leczyć' za pomocą znacznie wcześniej przygotowanych morderczych szczepień, które nie zabezpieczały nikogo przed przeziębieniem, ale z czasem natychmiast zabijały masowo zdrowych ludzi, którzy zostali zaszczepieni.

Mordercze szczepienia były gotowe kilka lat przed pojawieniem się Covid-19.

Stosunkowo niedawno w wielu krajach świata powstrzymano te mordercze szczepienia i zaczął się rozwijać ruch w kierunku pozwania zbrodniarzy pod sądy za masowe mordy milionów ludzi. Według badań już wiemy, że zmarło z powodu szczepień co najmniej 20 milionów ludzi oraz wielka masa płodów, które zostały zamordowane szczepionką w czasie ciąży matek. Zbrodniarzami w tej mega zbrodni byli i są nimi nadal lekarze!

Obecna liczba 20 milionów jest bardzo niepewna z powodu różnych opinii, zakazów informowania, zwykłych szpitalnych oszustw oraz przeciwnych działań zbrodniczych rządów. Inny wielki problem! Nie wiemy, kiedy nastąpi koniec zgonów po zaszczepieniach, ponieważ listy osób nadal umierających ciągle wzrastają.

Według wielu ekspertów lekarskich, zgony ludzi zaszczepionych oraz śmierć nowych płodów nie są nawet obliczane z powodu zakazów zbrodniczych rządów. Świat zaczął się budzić z powodu coraz liczniejszych dowodów największego oszustwa na Ziemi. Są planowane pozwy sądowe wielu lekarzy!

Większość zbrodniczych rządów nadal się jeszcze broni, aczkolwiek... szatan dąży do 'ukarania winnych', czyli Żydów za popełnione zbrodnie, wraz z mordami Covid-19 włącznie. Szatan będzie dążył w ten sposób do uzyskania  pozytywnej reakcji i aprobaty największej ilości ludzi na Ziemi.

Szatan wie, że lada dzień Bóg oraz Syn Boży będą całemu światu ujawnieni.

Świat zostanie niedługo całkowicie zaskoczony

Zaskoczeniem dla większości ludzi na Ziemi będzie wzięcie do Nieba grupy ludzi wybranych przez Boga. W podanym poniżej cytacie jest mnóstwo dowodów planu Bożego. Co jest bardzo ciekawe, niemal cały świat nie zdaje sobie sprawę z wagi takiego publicznego cudu, który będzie widziany przez cały świat.

Poniższy tekst biblijny jest proroctwem na obecny okres czasowy, w którym te wydarzenia się według proroctwa zrealizują.

1 Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (6) Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (7) Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. (8) Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,

Cały pierwszy list Piotra jest skierowany do osób wybranych do życia wiecznego w Niebie. Zachęcam do UWAŻNEGO przeczytania 1 list Piotra, a zauważymy kilka wersetów, które to w pełni potwierdzają. 2-gi Piotra jest także skierowany dla osób wybranych do Nieba; czyli apostołów, a także dla osób żyjących wtedy w posłuszeństwie wobec Boga.

Jak wygląda społeczeństwo całej Ziemi?

Istnienie mała garstka Polaków oraz podobnych innych ludzi spokrewnionych z Polakami. Są to ludzie także  stworzeni przez Boga. Ale na Ziemi jest około 8 miliardów ludzi! Niestety zdecydowana większość tych ludzi to potomstwo szatana oraz upadłych aniołów.

Niemal wszyscy ludzie pochodzący bezpośrednio od szatana i upadłych aniołów posiadają od Boga wyrok śmierci, ponieważ oni nigdy nie mieli prawa do życia i tego prawa nie uzyskają z powodu braku sumień.

Tylko ludzie stworzeni przez Boga, czyli potomstwo ludzi Bożych posiada sumienia, które - jeżeli używane - mogą doprowadzić ludzi do wielbienia Boga, co oznacza szanse na życie wieczne. Większość ludzi nie posiada dusz ludzkich i sumień, czyli są oni wrogami Boga oraz ludu Bożego. Są także wyjątki!

Istnieje olbrzymia ilość ludzi w Chinach oraz w Japonii. Wokół tych podobnych do siebie grup jest także wiele innych podobnych ludzi jak w: Korei, na Filipinach, w Wietnamie, Tajlandii, Mongolii i w innych narodach, które niewiele się od siebie różnią. Część z nich ma kontakty z Europą i istnieją mieszane małżeństwa.

A to daje szanse dla niektórych członków rodzin na wielbienie i posłuszeństwo wobec Boga. Jednak są to wyjątkowe przypadki i zdecydowana większość tych ludzi nie posiada ludzkich sumień, czyli oni nie mogą pozostać przy życiu z powodu zagrożenia dla Ludu Bożego.

Za ich wieczną śmierć jest całkowicie odpowiedzialny szatan oraz upadli aniołowie!

Mamy także Afrykę, w której istnieje wielka ilość czarnoskórych chrześcijan, którzy będą także zbawieni, jeżeli ukorzą się przed Bogiem i będą posłuszni Jego Przykazaniom. Pewna ich część to potomstwo Hama, syna Noego, który także przeżył potop.

W Indiach są wielkie połączenia różnych grup ludzi i niektórzy z nich są niezwykle zdolni i wykształceni na najwyższym światowym poziomie. Część tych ludzi pochodzi także z Polski i innych krajów Europy. Część z nich będzie żyła w Królestwie Bożym także, jeżeli ukorzą się oczywiście przed Bogiem.

USA i Kanada. Większość z tych ludzi to ludzie obrzezani, co oznacza, że są oni Żydami. Oba państwa najprawdopodobniej są skazane na śmierć przez Boga. Nie jest pewne, czy Biblia ma na myśli cały północny kontynent czy tylko USA.

Widzimy wyraźnie, że istnieje grupa Polaków, czyli bezpośrednich potomków Noego. Grupa ta mieszka głównie w Polsce, aczkolwiek spora ich część jest rozproszona po takich państwach jak USA, Anglia czy inne państwa. Większość tych ludzi zostanie zabrana do życia w Izraelu.

Bliski sąd Boży nad światem

Nie mamy pojęcia, jakie rzeczywiste plany dla rodzaju ludzkiego zaplanował nam Bóg. Z pewnością nie są to drogi pełne niebezpiecznych pojazdów, pociągów, domy publiczne czy wojny zorganizowane przez ludzi szatana. Nie mamy nadal absolutnie żadnego pojęcia o bliskiej już realizacji planów Bożych.

Plany Boga znienawidził szatan oraz upadli aniołowie. To oni zmienili plany Boga i widzimy wyraźnie, jak ohydne są dzieła szatana oraz jego aniołów. Są to masowe wojny, brak ludzkich uczuć oraz głęboka i całkowicie bezpodstawna nienawiść do planów Boga oraz dla stworzonego przez Boga ludu Bożego.

Ale planów Boga dla ludzkości w detalach nie znamy. Bóg zaplanował dla nas życie wieczne, bez chorób, śmierci czy wojen, które spowodował dla rodzaju ludzkiego szatan. Ale nie wiemy niemal niczego o dalszych planach Bożych. Nadal plany Boga nie są nam ujawnione.

Dopiero życie wieczne oraz Boże Prawo i Boże plany które będą nam przedstawione. Wtedy zobaczymy niezwykłą kreatywność Boga, widoczną w pełni dopiero podczas życia wiecznego pod Prawem Boga. Szatan i upadli aniołowie nawet nie próbowali krytykować planów Boga.

Mamy na Ziemi 8 miliardów ludzi, ale bardzo mała ich ilość jest stworzona przez Boga.

Zdecydowana ich większość to potomstwo szatana oraz upadłych aniołów. Ono nie miało i nadal nie ma wielkich szans na życie wieczne w Bożym świecie z powodu śmiertelnego zagrożenia dla rzeczywistego Ludu Bożego, stworzonego przez Boga Wszechmogącego!

Pedofile nadal rządzą światem?

Wszystkie rządy na całej Ziemi są dobierane w taki sposób, aby nasienie węża było zawsze na szczycie. Owo nasienie to głównie pedofile i dlatego niemal wszystkie rządy złożone z pedofilów są one doskonale kontrolowane. W ten sposób świat szatana jest zawsze doskonale zorganizowany i nikt nigdy nie protestuje.

Taki wygląda rząd szatański, który w ten sposób kontroluje wszystkie rządy świata. Nie ma zbyt większych szans na ujawnienie czegokolwiek, ponieważ wszystkie niemal rządy są złożone z pedofilów i dlatego są one zawsze całkowicie posłuszne szatanowi. Ujawnienie ich zboczeń jest dla nich największym problemem. Dlatego oni to zaciekle przed nami ukrywają.

Jak Hitler oraz Stalin oraz... wszelkie obecne władze, szatan realizuje plan trzech wojen w ten właśnie sposób! Oto, dlaczego tak bardzo rzadko słyszy się o pedofilii i nikt nie jest praktycznie za to stawiany przed sądem. Niemniej wiemy doskonale o olbrzymich ilościach dzieci, które są porywane od rodziców.

Ujawnienie pedofilii obejmie cały świat, ponieważ szatan obecnie zmienia wszystkie pedofilskie rządy. To jest dowodem, że nasienie węża jest pedofilskie i rządzi całym światem. Dlatego Epsteina zamordowano, aby niczego w sądzie nie ujawnił, a był on wielkim kolegą Trumpa!. Dlatego władze tego świata są z tych powodów posłuszne szatanowi.

Ale teraz rozpoczął się ich wielki problem, o którym nie bardzo wiemy, jak daleko się on posunie. Pedofilia jest stygmatem nasienia węża, które nadal rządzi całym światem. Dlatego Epstein został zamordowany i umorzono wtedy wszelkie szanse na ujawnianie pedofilów w USA, ponieważ jest ich olbrzymia masa. W taki właśnie sposób szatan kontroluje wszystkie rządy na całej Ziemi.

Rządowi pasożyci i pedofile wiedzieli przez wiele lat, że nastąpi na świecie Covid-19. Oni także wiedzieli znacznie wcześniej, które wojny były z góry opracowane i ukartowane. Szatański plan trzech wojen światowych jest tego wymownym dowodem.

To nam wiele wyjaśnia, ponieważ szatan nie jest prorokiem, ale to on rządzi całą Ziemią oraz to on wydaje swoim podwładnym wszystkie rozkazy, które są realizowane dokładnie według jego planów. W ten sposób szatan rządzi światem od tysięcy lat!

Według Biblii nadszedł już czas na działania Boże, które uwolnią Polaków oraz innych ludzi Bożych od władzy, którą nadal ma nad nami szatan i jego demony. Ten czas już jest bardzo bliski i w każdej chwili może nastąpić wzięcie wybranych przez Boga do Nieba oraz zgromadzenie Ludu Bożego do wejścia na pustynię pod ochroną samego Boga.

Z tych właśnie przyczyn na całym świecie zaczyna się panika stworzona przez szatana, który bezskutecznie będzie chciał ową zmianę powstrzymać, ale moc Boga oraz moc Isusa nie są do pokonania przez siły szatana. Oto przyczyna gorączkowych działań sił szatana który wie, że czasu ma już bardzo niewiele.

Niewielu przeżyje sąd Boży

Poniżej mamy dosadny werset z księgi Objawienia.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Szatan został więc zmuszony, aby na zawsze pozostawić Niebo i zstąpił na Ziemię całkowicie i bezpowrotnie z wielką wściekłością, wiedząc, że czasu już ma bardzo niewiele. Jego gniew jest wyraźnie widoczny po bardzo nerwowych działaniach szatańskich rządów wielu państw.

Sąd Boga rozpocznie się w najbliższym czasie. Biblia mówi nam wyraźnie, że niewielu ludzi zostanie przy życiu po Bożym sądzie. Głównie przeżyją Polacy oraz inne odłamy ludu Bożego, czyli część Europejczyków a także pewna część ludzi z Afryki.

Reszta świata, stanowiąca zdecydowaną większość świata, czyli nasienie węża, zostanie ona całkowicie zniszczona bez jakichkolwiek nadziei na powrót do życia. Szatan zostanie uwięziony pod powierzchnią Ziemi na 1000 lat i po wyjściu z Ziemi zostanie on zniszczony także na wieczność.

Objawienie 20:(7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Objawienie 20:(14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Jezioro ogniste oznacza drugą i bezpowrotną śmierć, jaką otrzyma szatan, upadli aniołowie oraz szatańskie nasienie węża. Na Ziemi pozostaną przy życiu wyłącznie członkowie posłusznego Bogu Ludu Bożego oraz osoby poza Izraelem, które także wierzą w Boga. Oni także otrzymają szanse na życie wieczne.

Większość religii wierzy wyłącznie w Pawła i Łukasza, których fałszywe księgi zostały dołączone do Biblii przez bluźnierczy Watykan po to, aby unieważnić Biblię jako Słowo Boże. Ich księgi są całkowicie odwrotne od rzeczywistego Bożego planu odnośnie Ziemi oraz jej mieszkańców.

Paweł, Łukasz i Marek to Żydzi, których potępił Isus w całym rozdziale 23 Ew. Mateusza. Biblia nigdzie nie wspomina o Żydach jako o rzeczywistych Izraelitach. Jest wręcz odwrotnie!