Mega kłamstwo bibline

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Biblia jest najpopularniejszą, najmądrzejszą, najbardziej wiarygodną księgą na Ziemi. Jest ona dowodem na istnienie jej Autora, Boga Wszechmogącego. Bóg zadbał o to, aby każdy człowiek miał do niej dostęp. Świat robi wszystko, aby zniechęcić za wszelką cenę każdego, kto chciałby ją czytać. Usunięto z niej księgi biblijne, które ukazują nam wiele Prawdy a w zamian dołączono do niej księgi, które ową Prawdę topią w jeziorze olbrzymich kłamstw.

Z powyższych powodów zdecydowana większość ludzi na ziemi Biblii unika. Są jednak ludzie, którzy ją poznali dogłębnie i cały schemat szatański zniechęcenia mas do Biblii został rozpoznany. Rozpoznano także, które księgi usunięto i z jakich przyczyn. Wiemy także, które dodano. Właśnie one zawierają masę kłamstw i sprzeczności.

Dlaczego Bóg do takiego stanu rzeczy dopuścił?

Biblia mówi o ludziach nieuczciwych "... po uczynkach ich poznacie". Wielu ludzi doskonale wie, jak się zachowywać i zna 10 Przykazań. Nie jest im do tego potrzebna cała Biblia. Apostołowie i Ewangeliści Biblii nie mieli. Sam Chrystus nie nosił swojej Biblii!

Dzisiaj wielu szuka w niej dowodów na istnieje jej Autora, czyli Boga a Biblia podaje mnóstwo dowodów: na Jego istnienie i na Jego działania. Owe dowody to niezwykłe informacje oraz dalekosiężne proroctwa, czyli z góry zapowiedziana przyszłość, której nikt poza Bogiem nie jest w stanie przewidzieć a zwłaszcza dokonać.

Próba fałszu największego proroctwa!

Tematem Biblii jest Królestwo Boże. Mówią o Królestwie zaledwie dwie religie. Świadkowie Jehowy oraz... Żydzi.

Niewielu ludzi jest świadoma tego, że władze świata znają i w pełni popierają plan światowego Królestwa Bożego, które ONI nazywają NWO czyli... Nowym Porządkiem Świata.

Nie jest to przeoczenie czy pomyłka. Nowy Porządek Świata, z angielskiego NWO to plan Boży wzięty wprost z Biblii. Dopiero od niedawna poznaliśmy nowe szczegóły NWO, jak... prawa noachidzkie. Narodem Wybranym jest Izrael, który powrócił do Palestyny, czyli Ziemi Obiecanej w roku 1948 i w chwili obecnej naród ten przygotowuje się przy poparciu całego świata do objęcia władzy nad światem oraz wprowadzeniem Prawa Bożego na całą ziemię.

Owe prawa nazywane są przez rabinów prawami noachidzkimi i karą za ich łamanie jest kara śmierci, która także zgodna z Biblią. „Każdy, kto grzeszy, umrze.” (Ezech. 18:4)

Tak ogólnie wygląda sytuacja polityczno-religijna obecnego świata. Najbardziej znanym mężem stanu, który prawdopodobnie stoi po stronie Biblii jest prezydent USA, Donald J. Trump, który w pełni popiera Izrael.

W tym właśnie celu z inicjatywy Trumpa przeniesiono stolicę Izraela z Tel Aviv do Jerozolimy. Planowane jest także zwiększenie terytorium Izraela na tzw. Większy Izrael - od Nilu do rzeki Eufrat. Taki  jest właśnie obszar Ziemi Obiecanej Izraelowi przez samego Boga.

Istnieje wielka opozycja w stosunku do tego planu. Wrogiem planu jest... Watykan, który nadal rządzi całym światem, także nieoficjalnie i dąży do totalnej i oficjalnej władzy nad ziemią.

Władze w pełni popierają ten plan Boga, który jest bardzo dokładnie w Biblii udokumentowany. W mas mediach nie znajdziemy ani słowa krytyki skierowanego przeciwko Izraelowi i jego Ziemi Obiecanej oraz praw noachidzkich, które zastąpią nam świeckie prawa, które są niesprawiedliwe.

Plan Boży światowego Królestwa Bożego - detale

Bóg rzeczywiście zaplanował królestwo światowe, w którym przez pierwsze 1000 lat Naród Wybrany przez Boga, Izrael  będzie sprawował rządy w Jego imieniu nad całym światem. Stolicą świata będzie Jerozolima, a 144.000 wybranych Izraelitów będzie władzą nadzorczą nad wszystkimi państwami całego świata. Owi Izraelici będą nauczali narody praw Bożych oraz 10-ciu Przykazań.

Życie pod takim Prawem będzie obfite we wszelkie wygody, mieszkania, doskonałe zdrowie, pokarm najwyższej jakości, bezpieczeństwo i co najważniejsze, poszanowanie dla życia, szacunek wszystkich do wszystkich ludzi, brak zamków i kluczy, brak banków, brak rozbitych rodzin, brak przestępstw, napadów, morderstw, włamań, ponieważ tego wszystkiego zabrania Prawo Boga i karą za złamania tych praw będą stosowane wyroki śmierci.

Dowody biblijne Bożego planu

Ten plan jest to oryginalnym planem Boga w stosunku do stworzonej pary ludzkiej oraz do Ziemi.

Adam i Ewa - pierwsza para ludzka miała żyć wiecznie oraz płodzić potomstwo w celu było napełnienia ziemi ludźmi. Ziemia została więc stworzona dla ludzi, którzy mieli na niej w ciałach fizycznych żyć wiecznie.

Na przeszkodzie stanął szatan, który powstrzymał na długi czas plan Boga. Z czasem do niego dołączyli upadli aniołowie. Winni otrzymali wyroki śmierci, Adam i Ewa już umarli, ale szatan i upadli aniołowie, pomimo otrzymaniu wyroków śmierci nie dali za wygraną.

Ich celem było i jest nadal zniszczenie ludzkości i ziemi.

Przed potopem sytuacja stała się dramatyczna, ponieważ jedynie Noe był jedynym człowiekiem na ziemi, który nie był w skażony genami upadłych aniołów oraz szatana. W niemal ostatniej chwili Bóg uratował Noego wraz z jego rodziną, ale wszystkie inne stworzenia ludzkie i zwierzęce - te poza arką - musiały zginąć z powodu skażonych genów.

Skażenie spowodowali upadli aniołowie, mieszając własne geny z genami ludzkimi a nawet ze zwierzęcymi. Obok normalnych ludzi pojawili się giganci, którzy mordowali i jedli... ludzkie ciała. Ludzie ze skażonymi genami nie byli już normalnymi ludźmi z powodu braku sumień i ludzkich uczuć.

Po potopie rodzina Noego rozpoczęła ponowne rozmnażanie się ludzi na ziemi. Zaczęto niemal od zera ale upadli aniołowie - tym razem już inna ich grupa - kontynuowała zbrodnie tej pierwszej grupy. Po raz kolejny ludzkość skaziły hybrydy anielsko - ludzkie. Tylko jedna rodzina pozostała czysta genetycznie. Hebrajczyk Abraham ze swoją żoną, Sarą.

Bóg postanowił, aby jeszcze raz dać ludzkości szanse na istnienie. W tym celu wybrał On czystą genetycznie linię rodową Abrahama i jego wnuk, Jakub stał się ojcem Narodu Wybranego. Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael i w ten sposób powstał naród Izraelitów, czyli Narodu Wybranego przez Boga.

Co było powodem takiej zdecydowanej postawy Boga w stosunku do ludzi skażonych genami aniołów?

Ludzie skażeni nie posiadali ludzkich sumień i nie kontrolowali swoich zbrodniczych czynów. Zagrażali oni życiu ludzi Bożych, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga.

Bóg stworzył ziemię wyłącznie dla ludzi przez Niego stworzonych.

Niestety zbrodnicze postępowanie szatana i upadłych aniołów stale zagrażało i zagraża nadal istnieniu ludzi stworzonych przez Boga. Owe hybrydy są nazywane w Biblii... nasieniem węża i to one są współodpowiedzialne z szatanem oraz upadłymi aniołami za wszelkie zło, jakie powstało na ziemi.

Młodzi Izraelici udali się na ponad 400 lat do Egiptu, a Bóg w tym czasie przygotował dla nich nowe miejsce zamieszkania w Kanaanie, czyli w Ziemi Obiecanej, dzisiejszej Palestynie. Ponownie hybrydy czyli nasienie węża, w większości olbrzymy jak Goliat, zajęły pośpiesznie przygotowaną Ziemię Obiecaną dla Izraelitów. Bóg eksterminował nieproszonych 'gości' i Izrael zamieszkał bezpiecznie w Kanaanie, czyli w Ziemi Obiecanej.

Za czasów dwóch króli Izraela - Dawida i Salomona Izrael był najpotężniejszym i najbogatszym państwem na ziemi. Izrael był oparty na Prawie Bożym.

Porównajmy tych 2 króli z 'nowoczesnymi' lewackimi wielopartyjnymi pasożytami, którzy nas okradają, trują, szczepią truciznami i najgłupszymi pomysłami w stylu LGBTQ itp.

Zbrodnie upadłych aniołów i szatana nadal trwały na ziemi i Izrael został przez nich skażony genetycznie. W rezultacie zaczął on wielbić Baala, Astarte i inne ohydne, mordercze i mściwe szatańskie bóstwa. Izrael został za karę po wieloletnich ostrzeżeniach proroków usunięty przez Boga z Ziemi Obiecanej. Najpierw Bóg usunął 10 pokoleń Izraela a po około 300 latach zostały usunięte z tej ziemi także ostatnie 2 pokolenia: Judejczycy oraz Lewici.

Ta druga grupa powróciła po 70 latach niewoli babilońskiej do ziemi izraelskiej i ponownie owe dwa pokolenia mieszkały w Ziemi Obiecanej. Pierwsze 10 pokoleń Izraela nie powróciło do Ziemi Obiecanej aż do chwili obecnej.

Oni nawet zapomnieli o tym i większość nadal nie wie, kim w rzeczywistości są, ale Bóg o nich nie zapomniał.

Kontynuacja planu Bożego

Powtórzmy jeszcze raz plan Boga.

Ziemia zamieszkana przez ludzi posiadający ludzkie sumienia, miłujących Boga i posłusznych Prawu. Dla ludzie bez sumień nie będzie miejsca w Królestwie Bożym. Teraz na ziemi jest wielu ludzi, którzy posiadają sumienia, pełne lub częściowe i ludzie ci nie należą do Narodu Wybranego, czyli Izraelitów. Właśnie dla nich Bóg w swoim miłosierdziu postanowił odnowić im geny na czysto ludzkie.

W tym celu Naród Wybrany Izraelitów wraz ze 144.000 specjalnie wybranymi sługami Boga będzie pod berłem Króla Jezusa (Isusa) Syna Bożego nauczał inne narody wyposażone w sumienia, Praw Boga i w ciągu 1000 lat z wielu ludów powstanie w ten sposób całkowicie odrestaurowany Lud Boży, który będzie żył wiecznie w Królestwie Bożym.

Taki jest plan Boga w stosunku do ludzkości oraz do ziemi.

Cały świat religijny i polityczny zna ten plan i go w ukryciu akceptuje. Ale nie jest uznawany Król tego Królestwa, Chrystus oraz rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga!

Najbliżej tej Prawdy są Świadkowie Jehowy i nowe królestwo nazywają oni Królestwem Bożym lub... Nowym Porządkiem Świata.

Plan Boży najwyraźniej jest już kontynuowany. Istnieje Izrael w Ziemi Obiecanej który nieoficjalnie rządzi całym światem, nieoficjalnie, ale dąży on do oficjalnej władzy, która będzie sprawowana z Jerozolimy a prawem dla świata będą... prawa noachidzkie, za których łamanie będą wydawane wyroki śmierci.

Pozornie wszystko się zgadza z biblijnym planem Boga, ale jedynie... pozornie.

Pierwszy problem.

Dzisiejszy Izrael nie jest Narodem Wybranym, nie jest nawet narodem ani nie jest rasą. Jest to zlepek niemal wszystkich narodów i ras. Większość... Żydów nie posiada ludzkich sumień! Z powodów zbrodni Żydzi byli wypędzani ze 109 państw!

Drugi wyraźnie widoczny dla świata problem.

Według proroctw biblijnych Naród Wybrany przez Boga miał być wprowadzony w nadprzyrodzony sposób do Ziemi Obiecanej przez Syna Bożego z mocą Syna i samego Boga. Syn Boży miał się pojawić na niebie i miał On rozpocząć sąd nad ziemią i jej mieszkańcami. Objęcie władzy przez Chrystusa Biblia nazywa Jego powrotem.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Przeczytaj cały rozdział 24 Mateusza!

Także w ST mamy wiele zapowiedzi powrotu Jezusa (Isusa) oraz mamy wiele zapowiedzi w księdze Objawienia.

Naród Wybrany ma być najpierw osądzony na pustyni i dopiero po sądzie ma być on wprowadzony do przygotowanej dla niego Ziemi Obiecanej czyli Palestyny przez samego Króla Izraela, Syna Bożego Jezusa (Isusa) Chrystusa.

Widzimy wyraźnie, że istnieją olbrzymie problemy z proroctwami a ich dokładnego wypełnienia się na Żydach nikt nigdy nie widział!

Największym problemem jest brak widocznej mocy Boga na ziemi, brak obecności Syna Bożego na Ziemi oraz brak sądu Boga i Syna nad Izraelem przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Widać także, że to nie Bóg wprowadził dzisiejszy Izrael do Palestyny w cudowny sposób ale zrobiła to... mordercza armia. Żydzi nadal czekają na swojego mesjasza!

Ale ich mesjasz za nikogo życia swego nie oddał! Różnic jest o wiele więcej.

Widzimy olbrzymie rozbieżności i nadal nie ma Chrystusa Króla i Mesjasza na czele Izraela!

Syjonistyczny Izrael to największe kłamstwo w dziejach świata!

Dowodów na to kłamstwo jest olbrzymia ilość.

Niestety większość Chrześcijan jest w szponach szatana, autora żydowskiego oszustwa i Chrześcijanie są kontrolowani przez pracujących dla szatana pastorów, księży czy starszych. Owi liderzy zaciekle ukrywają rzeczywisty Boży plan ustanowienia na ziemi Królestwa Bożego. Dlatego niewielu o tym planie cokolwiek wie!

Dlaczego świat nie nienawidzi żadnych innych ras ludzkich i nigdzie nie ma praw anty polskich, anty niemieckich, anty rosyjskich, anty japońskich czy... jakichkolwiek innych ludzi. Za to świat z zapałem nienawidzi większość rządów syjonistycznych.

Czyżbyśmy ponownie byli antysemitami wobec rządzących nami, ale ukrywających się pod fałszywymi nazwiskami elit... syjonistycznych!?

Żydzi byli usuwani ze 109 państw. Któż jest temu winien? Czy winni są Żydzi ze swymi aspiracjami do wypełniania proroctw biblijnych, czy też winny jest świat, który nienawidzi ich kłamstw i kolejnych dążeń do kolejnej światowej masakry?

Dlaczego na całym świecie wzrasta antysemityzm?

Dlatego, że Żydzi dążą do objęcia władzy nad całym światem z ich talmudycznych powodów religijnych oraz dążą oni do ścinana naszych głów na podstawie szatańskich fałszywych praw noachidzkich.

Żydzi znienawidzeni przez cały świat przez 3000 lat muszą robić coś źle!

Biblia nie zapowiada wyraźnie, kto zaatakuje Słowian w czasach końca ale to może się wydarzyć i Bóg z tych przyczyn spowoduje porwanie 144.000 oraz wyprowadzenie Słowian na pustynię pod opiekę Boga i Syna.

Świat szatana także planuje III Wojnę Światową w której planuje zniszczenie Izraela i masowe mordy Żydów. Co się w rzeczywistości wydarzy, czas nam pokaże.

My nie zapominajmy o jednym.

Nasza przemoc do kogokolwiek nigdy przez Boga nie będzie usprawiedliwiona. Naszym obowiązkiem jest miłość nawet do naszych... nieprzyjaciół, czyli także do Żydów!

Tymczasem na ziemi powstał straszliwy paradoks!

Niemal nikt nie zna planu Królestwa Bożego na ziemi, poza Świadkami Jehowy. Niemal wszyscy Chrześcijanie wybierają się wbrew woli Boga do... nieba. Nikt nie dba o 10 Przykazań oraz nie dba o to, że w niebie jest miejsce głównie dla osób duchowych, aniołów a nie dla ludzi. Jedynie kilku ludzi, jak Henoch, Ezdrasz, Eliasz czy apostołowie Jezusa tymczasowo przebywają w niebie.

Bóg stworzył najpierw istoty duchowe - aniołów, potem Bóg stworzył człowieka, który posiada i duszę i ciało. Owego ciała ludzkiego pozazdrościli szatan i niektórzy aniołowie i w ten sposób rozpoczął się ich seksualny atak na ziemskie kobiety, który nadal jest kontynuowany.

Izrael fałszuje autentyczny biblijny plan Boga i świat to przed nami ukrywa!

Jeszcze raz - poniżej - aktualny plan Boga.

Plan Boga to Królestwo Boże nad całą ziemią, nadzorowane przez Izrael - Naród Wybrany. Królem będzie Isus a 144.000 wybranych przez Boga Izraelitów (Słowian) będzie sprawować rządy nad resztą ludów świata w oparciu o 10 Przykazań.

Główny temat Biblii jest większości Chrześcijan w ogóle nieznany!

A o tym Królestwie mówi nam znana niemal wszystkim modlitwa Pańska... Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Poza Świadkami Jehowy nie ma żadnej religii na świecie, która wierzy w Królestwo Boże. Jestem byłym Świadkiem Jehowy i odszedłem od nich z powodu ich wielu błędnych nauk.

Głównym ich błędem jest rzekomy plan Boga wybicia WSZYSTKICH ludzi w bitwie Armagedonu a jedynie Świadkowie Jehowy według ich nauk będą żyli wiecznie na ziemi. Biblia takiej niesprawiedliwości nie potwierdza.

Świadkowie także nie wierzą w istnienie na ziemi 10 plemion Izraela oraz nie wierzą w rządy Izraela - Narodu Wybranego nad całą ziemią.

Wszystkie religie Chrześcijaństwa to jeden wielki fałsz oparty na doktrynach szatańkich oraz na listach faryzeusza Pawła.

Wielu mówiło od lat o największym zwiedzeniu całego świata. Mówiono o tym właśnie zwiedzeniu!

Chrystus ostrzegał nas przed kwasem faryzeuszy i Sanhedrynu. Sprawdź rozdział 23 Ewangelii Mateusza. Faryzeuszy  Mesjasz nazwał plemieniem żmijowym.

Sanhedryn został ukarany śmiercią podczas oblężenia Jerozolimy w roku 70 n.e.

Jeżeli Sanhedryn był Boży, dlaczego zginął i dlaczego, za jakie grzechy Bóg spowodował taką straszliwą karę na Żydów Jerozolimy? Była to kara za śmierć Jego Syna!!!

Ale dzisiaj nasienie węża wzbudziło ponownie zbrodniczy Sanhedryn, znany nam z Nowego Testamentu z wydania WYROKU NA NASZYM NIEWINNYM KRÓLU!

Zwróć szczególną uwagę na poniższe słowa Chrystusa.

Mateusza 23:(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać nauczycielami, bo jest tylko jeden Nauczyciel wasz, Mesjasz, a wy wszyscy jesteście braćmi. (9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Mesjasz (Namaszczony). (11) Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,

χριστός - po grecku znaczy Namaszczony, Mesjasz, Nauczyciel.

Postarajmy się dobrze zrozumieć powyższe wersety, ponieważ większość Chrześcijan zna je, ale ich zupełnie nie rozumie.

Którą religię założył Chrystus? ŻADNEJ!

A to wyklucza świętość WSZYSTKICH religii na świecie. Religie jako odskocznia od Biblii muszą pewne cytaty z Biblii pokazywać wiernym. Ale niektórzy wierni zaczynają owe wersety rozumieć ale nie w sposób zachęcany przez te religie.

Powyższy cytat z Ewangelii Mateusza znaczy dokładnie: - jest tylko jeden Nauczyciel, Przewodnik czyli Chrystus - Syn Boży oraz jest jeden Ojciec, Ten w Niebie.

Dzięki Bogu posiadamy Biblię powszechnie nam dostępną, abyśmy mogli poznawać nauki tylko Jednego naszego Nauczyciela i Przewodnika, Chrystusa, Syna Bożego.

Ja także nie jestem nauczycielem czy przewodnikiem. Jedyne co czynię, to kieruję ludzi dobrej woli przez Biblię do Chrystusa oraz do naszego Ojca, Boga Wszechmogącego. Na tym moja rola się kończy. Nie rozkazuję nikomu ale ukazuję wielu biblijne Prawo oraz nasze biblijne opcje.

Nie ma żadnego innego religijnego autorytetu na ziemi. Obowiązkiem każdego człowieka jest posłuszeństwo tylko wobec Boga oraz Syna.

Właśnie Biblia zawiera słowa Boga oraz Syna. Jak je zrozumiemy, tak będziemy przez Boga sądzeni. Jeżeli zrozumiemy słowa Boże niewłaściwie, zostaniemy przez Boga skorygowani i być może usprawiedliwieni.

Nikt na ziemi nie ma prawa do sądu nad nami, poza Bogiem i Synem.

Problem chrześcijan nie polega tylko na tym, że ich liderzy to głównie słudzy szatana, którzy popierają wszystkie szatańskie doktryny i ich nigdy nie zmieniają.

Drugim i największym problemem jest ich olbrzymia niechęć do czytania Biblii. Panuje głębokie przekonanie, że Biblia jest zbyt zawiła na nasze głowy. Nie jest to dalekie od prawdy. Proroctwa biblijne nie są łatwe w zrozumieniu. Na domiar złego błędne ich tłumaczenie oraz z reguły sprzeczne w niemal wszystkich religiach dolewają oliwy do ognia. Zdecydowania większość chrześcijan polega na wiedzy swych liderów i ufając im zamiast Bogu do Biblii nie zagląda.

Ale na końcu artykułu podam kilka linków, aby te problemy szybko i w bardzo łatwy sposób rozwiązać.

W jaki sposób religie zniszczyły wiarygodność proroctw?

Z Biblii usunięto co najmniej 3 bardzo ważne księgi, dwie księgi Henocha oraz jedną księgę II Ezdrasza. W zamian za to wstawiono do Biblii fałszywego apostoła Pawła oraz jego dwóch przyjaciół, Łukasza i Marka.

Żaden z tych trzech mężczyzn nie znał Chrystusa i nigdy Go nie widział a nawet żaden z nich nie znał Jego nauk o Królestwie Bożym na ziemi. Dodano także do Biblii jedno oszustwo żydowskie w postaci księgi Estery. Jest to bajka żydowska i nie ma najmniejszych śladów historycznych potwierdzających istnienie Estery a nawet tego króla.

Pseudo apostoł Paweł nauczał o anulowaniu Prawa Bożego oraz o masowym porwaniu WSZYSTKICH Chrześcijan do nieba, ponieważ według Pawła plan Boga rzekomo został zmieniony i Prawo Boże już nikogo nie obowiązuje. Według Pawła wystarczy uwierzyć w Jezusa i wyznać Go przed ludźmi, aby być zbawionym, czyli głównie uwierzyć... Pawłowi.

A to oznacza odrzucenie nauk jedynego Nauczyciela, Chrystusa, który za nas oddał swoje życie!

W ten sposób nauki Syna zostały usunięte i zastąpione herezjami Pawła, który nauczał, że wszyscy Chrześcijanie będą porwani do nieba a Bóg rzekomo zrezygnował z Narodu Wybranego i Królestwa Bożego na ziemi.

Za owo Królestwo i za nasze grzechy Syn Boży oddał swoje życie!

Nauki Pawła to największa herezja chrześcijańska, która usprawiedliwia wszystkie grzechy i zbrodnie Chrześcijan!

W jaki sposób Żydzi nas oszukali?

Największym dowodem jest wiara wielu Żydów oraz głów państw, polityków światowych a także akceptacja współczesnego Izraela jako Narodu Wybranego przez Kościół Katolicki (Watykan).

Oczywiście nikt o tym planie Boga jeszcze oficjalnie nie mówi. Najbardziej prawdopodobnym powodem jest unikanie wszelkich pytań czy próśb o wyjaśnienie tych zagadnień.

Największym problemem jest tożsamość rzekomego Izraela. Biblia nazywa ich synagogą szatana oraz kłamcami.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Bóg nigdy niczego dobrego nie obiecał Żydom. Jego Naród Wybrany to Izrael i nigdzie w Biblii Bóg nie użył słowa Żyd. Żydzi nie są nawet rasą, ponieważ są oni zlepkiem wszystkich możliwych ras. Są Żydzi w Chinach, w Japonii, są Żydzi arabscy, czarnoskórzy... Żydzi polscy, rosyjscy, chazarscy, sefardyjscy, Edomici: słowem są oni jedną wielką mieszanką najróżniejszych genów. Oczywiście Żydzi nie są Semitami - Arabowie nimi są.

Ale są oni znani z tego, że nie posiadają sumień i świat już o tej szczególnej ich wadzie wiele wie i są oni nazywani psychopatami. Sprawdź serię artykułów na temat nasienia węża. Są także pośród nich Żydzi z sumieniami, którzy są wspaniałymi ludźmi. Ale istnieją także zwykli ludzie, nie uważający siebie za Żydów, którzy także nie posiadają sumień. Oni są rzeczywiście Żydami ale o tym nawet nie wiedzą.

Sekty masońskie czy Iluminaci to w większość Żydzi wielbiący szatana czy też Bahometa/JHVH (imię szatana) czy też wielbiący tetragram. Szatański NPŚ to program żydowski, aczkolwiek przedstawiany nam jest ostatnio jako program Boga! Nie ma on nic wspólnego z Bogiem i słusznie jest nazywany lucyferiańskim NWO.

Żydzi znani są z Kabały, Talmudu, Protokołów Mędrców Syjonu oraz masońskiego planu Trzech Wojen Światowych. Znani są także jako lewacy, komuniści i socjaliści z rzezi około 400 milionów ludzi w dwóch rewolucjach - we Francji, 2 rewolucji w Rosji, z rewolucji kulturalnej w Chinach oraz znani są z dwóch wojen światowych.

Tak Stalin jak i Hitler byli członkami nasienia węża a ich rządy i dowództwo stanowili głównie Żydzi. Celem obydwu była masakra Słowian. To Hitler zorganizował transport Żydów do Palestyny w roku 1933, kiedy doszedł do władzy.

Nie ma na ziemi ludzi, którzy wymordowali więcej niewinnych ludzi niż komunistyczni Żydzi. Z tych przyczyn trudno jest ich nazwać Ludem Bożym. W tym kontekście jest oczywiste, że Boga i Jego Prawa Żydzi z pasją nienawidzą. Nienawidzą oni w szczególności... Słowian! Nasuwa się proste pytanie.

Z jakich przyczyn Żydzi nienawidzą Słowian? Odpowiedź jest prosta.

Żydzi doskonale wiedzą, że nie tylko oni nie są Narodem Wybranym, ale wiedzą, że Narodem Wybranym są bałwochwalczy Słowianie - tak katolicy jak i ortodoksyjni.

Owa świadomość powoduje pośród nich taką chorobliwą do Słowian nienawiść oraz zawiść z powodu nikłych szans na życie wieczne, które jest obiecane Słowianom przez samego Boga. Ich szanse są bardzo małe, ponieważ oni nienawidzą Boga oraz Jego Prawo.

Co jest konieczne do zbawienia?

Bóg nie spodziewa się tego, że każdy z nas będzie ekspertem od Biblii oraz proroctw biblijnych.

Poniżej planowane przez Boga Królestwo Boże.

Królestwo pod panowaniem Króla i Mesjasza, czyli Chrystusa. Jego najbliższe otoczenie to 12 apostołów. Pod nimi mamy 144.000 współkróli Syna Bożego. Istnieje także spora grupa proroków i wiernych sług Boga z przeszłości. Ci wierni Bogu (Mojżesz czy Dawid czy wielu innych) będą z Mesjaszem i Królem panować nad całą ziemią i całą ludzkością.

Takie ważne pytanie zadał Chrystusowi pewien młodzieniec.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności

Słowa Syna Bożego ponownie mówią nam wprost, że jeżeli ktoś chce żyć wiecznie, musi przestrzegać Bożych Przykazań. Pełny tekst 10-Przykazań poniżej.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną. (4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (13) Nie zabijaj. (14) Nie cudzołóż. (15) Nie kradnij. (16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. [BM]

Jak widzisz nie jest tego wiele. Ale to nie są... sugestie. To są Przykazania czyli Prawo Boże.

Kościół Katolicki je przerobił na swoją modłę, aby ukryć grzech bałwochwalstwa. Nie ma nigdzie w Biblii o Matce Boskiej, Bóg zabrania wszelkich obrazów i modlenia się do kogokolwiek poza samym Bogiem! I to jest wszystko, co jest KONIECZNE do zbawienia i życia wiecznego.

Masz więc dwie drogi do życia wiecznego.

Posiądziesz wielką wiedzę i będziesz być może pośród 144.000 króli, wybranych z ziemi przez Boga. To oni są uznani przez Boga za ludzi doskonałych.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst z Objawienia, który potwierdza nam, że celem Boga  zawsze była ziemia wypełniona Jego Ludem.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. [BM]

Bóg obiecuje nam nową ziemię i nowe niebo po 1000 letnim Królestwie Bożym.

Co więcej, Bóg będzie mieszkał ze swoim ludem na Nowej Ziemi!

Ponownie widać wyraźnie, że Ziemia dla nas jest stworzona i na nowej Ziemi będzie z nami mieszkał sam Bóg oraz Syn Boży.

Abyśmy mogli z tego skorzystać, musimy przestrzegać Bożych Przykazań. To jest podstawa do skorzystania z tak cudownej Bożej propozycji.

Zakończenie...

Jeżeli chcesz żyć wiecznie, przestrzegaj Przykazań.

Jeżeli chcesz naśladować Syna Bożego, droga staje się nieco trudniejsza. Musisz poznać i zrozumieć większość Biblii. Mnie to zajęło 46 lat, ale uczyłem się na wielu błędnych doktrynach, na wielu własnych błędach oraz błędach tych, którzy mnie nauczali.

Poniżej masz link do najbardziej wiarygodnej Biblii w języku polskim, która zawiera 3 ukryte przed nami księgi.

Jest to Biblia Mesjańska. Aby ją lepiej poznać, przeczytaj wstęp do niej. Jeżeli chcesz szybko poznać wiele tematów biblijnych, przeczytaj kilka ważniejszych artykułów na witrynach - www.zbawienie.com oraz www.proroctwa.com. Sprawdzaj wszystkie dowody biblijne!

Na obu witrynach są obszerne wyjaśnienia wielu tekstów biblijnych. Oczywiście są w nich pewne małe błędy, ponieważ Biblia jest niezwykle obszerna w treści i ja także pewnych rzeczy dokładnie nie rozumiem. Dlatego nadal ją studiuję.

Teksty na witrynach są informatywne i jest nich wiele wskazówek oraz wyjaśnień, które bardzo pomogą tym, którzy będą szukali znacznie głębiej w Biblii, niż tylko 10 Przykazań. Jest to wielka pomoc w zrozumieniu wielu trudnych tekstów biblijnych, a zwłaszcza biblijnych proroctw. Ale decyzję w co uwierzysz podejmiesz ty!

Najważniejsze rozdziały z Ewangelii Mateusza.

Najważniejsze moim zdaniem artykuły na witrynie, to:

Jeżeli zgadzasz się z planami Boga oraz chcesz żyć wiecznie w Królestwie Bożym, zadbaj o swoich przyjaciół, rodziny oraz współmałżonków, wyślij im ten artykuł mailem. Nie zabierze ci to wiele czasu, ale będziesz mógł w ten sposób wykazać swoją miłość do wielu bliźnich i im bardzo pomóc. Wykażesz w ten sposób także miłość ku Bogu i Synowi.

Nie każda osoba ci za to podziękuje, ale nikt oprócz Boga nie wie, kto i kiedy Go pozna bliżej oraz pozna Jego plany wobec nas!

Życzę każdemu czytelnikowi życia wiecznego w Królestwie Bożym na Nowej Ziemi!

 "Czas jest bowiem bliski." Objawienie 1:3