Czynię to ze względu na moje imię!

Ostatnie uaktualnienie: 15 Października 2015

Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! (Ezechiela. 35:32)

Mocne słowa, które stawiają nasze zbawienie z właściwej perspektywy. Bóg nie wybawi swego ludu ze względu na właściwe postępowanie oraz wielbienie Go. Jego słowa mówią o czymś zupełnie przeciwnym. Mamy wiele powodów do wstydu i wielu z nas postępuje wręcz ohydnie, znieważając Go i powodując kpiny przeciwników Boga z niego samego - z powodu naszego postępowania.

W poniższych wersetach jest wyjaśnienie naszej obecnej sytuacji.

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście. (BM)

Zwrócimy uwagę na pierwsze pogrubienie - Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię.

Któż mógł wypowiadać owe słowa? "Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię". Czy przeciętni ludzie wiedzieli, kim byli Izraelici - 10 pokoleń, których Bóg usunął z Ziemi Obiecanej? Częściowo tak, ale nie oni szczególnie ubliżyli Bogu wypowiadając te słowa.

Najbardziej bolesne dla Boga były wypowiedzi... upadłych aniołów, ich potomstwa - Nefilimów oraz szatana i satanistów, ludzi przemocy, ludzi podłych, okrutnych, którzy cieszyli się ze swego pozornego zwycięstwa w walce z Bogiem. Kpili sobie ze Stwórcy szydząc z Jego Wybranego Narodu, który także się przeciwko Bogu zbuntował - zupełnie jak oni - upadli aniołowie. Bóg musiał wykazać wiele cierpliwości, aby to wszystko przeboleć i dokończyć swego planu przywrócenia ludzkości do doskonałości oraz do życia w raju.

Jego reputacja, czyli jego wspaniałe imię zostało ponownie zszargane. Najpierw poprzez grzesznych Izraelitów, potem tych, którzy kpili sobie z Boga i jego Narodu Wybranego. Co najgorsze - profanacja imienia Boga trwa nadal oraz coraz bardziej się nasila.

 (23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach.  (BM)

Bóg do tej pory miał świetną reputację, którą uzyskał podczas wyprowadzenia Izraela z ziemi Egiptu. Potomstwo upadłych aniołów otrzymało tęgie baty - tak w Egipcie jak i w Kanaanie. O Bogu Izraela huczało w całym ówczesnym świecie oraz panował wielki strach przed Jego gniewem.

Oczywiście najbardziej bali się ci, którzy nie byli wpisani w Księgach Życia. Powód był oczywisty. Jedynie dla doskonałej rodziny ludzkiej Bóg zaplanował Ziemię oraz ogród Eden.

Zwrócimy uwagę na część podkreśloną na czerwono. Jest to bardzo ważna dla nas informacja. Bóg okaże się święty, czyli odzyska swoją reputację wśród nas na ich oczach. Oznacza to cudowne działanie na naszą korzyść a oni wszyscy będą to  widzieć!

Czegóż Bóg dokona?

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.  (BM)

Tutaj jest wyjaśniona niezwykle ważna kwestia.

Zastanówmy się teraz.

Któż jest taki nieczysty i posiada największą ilość bałwanów?

Czyż katolicyzm i prawosławie nie są przeładowane nieczystością religijną i bałwanami? Nieczystość religijna - a w tym sensie Bóg przemawia - to oddawanie czci komuś innemu poza Bogiem. Jak... Marii czy Matce Boskiej. Czyżby Bóg planował zbawić katolików i prawosławnych i wielu innych Chrześcijan?

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem.  (BM)

Zwróćmy uwagę na to, że zapowiada On danie im nowego serca i ducha, i te atrybuty spowodują przestrzeganie Jego rozporządzeń i Jego postanowień. Jest to wyraźna sugestia o nowym prawie w Królestwie Bożym na ziemi. Całość wypowiedzi daje nam pewność, że owa zmiana zacznie się odbywać podczas Wielkiego Ucisku i będzie kontynuowana w Królestwie Bożym.

Oznacza to także, że dzisiejszy Izrael nie jest Izraelem ale uzurpatorem rzeczywistego Izraela, a współczesny Izrael jest powtórką... starożytnego Kanaanu - siedliska Nefilimów.

Inny werset z Objawienie mówi nam o wypraniu naszych szat w krwi Baranka.

Objawienie 7:14 ...A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

To także wskazuje wyraźnie na czas wielkiego ucisku, w którym szaty nasze będą wybielone w krwi Baranka.

Czy istnieje jakieś logiczne wyjaśnienie takiego działania Boga, który według wielu w ten sposób sztucznie zrobi z wielu Chrześcijan zwyczajnych robotów wykonywających jego wolę? Moim zdaniem są ku temu poważne powody, które niewielu z nas bierze pod uwagę.

Kontrola umysłu

Jest to temat drażliwy i niewielu przyznaje, że taka możliwość istnieje. Niestety większość ludzi na świecie jest pod taką kontrolą. Większość z nas jednak twierdzi, że my pod żadną kontrolą nie jesteśmy i kierujemy się wyłącznie własnym rozumem.

Proszę najpierw obejrzeć sobie ten film, który wiele nam wyjaśni.

Pranie mózgu

Ten film ukazuje mechanizmy, jakim są poddane nasze procesy myślowe. Ale problem ten jest znacznie większy i znacznie mocniejszy, niż wielu z nas to podejrzewa.

Programowanie naszych mózgów jest tak mocne i skuteczne, że większość ludzi nie posiada żadnych szans na uwolnienie się od jego skutków oraz zmiany swego światopoglądu. Przeciwnicy Boga dobrze o tym wiedzą.

Istnieje na to wiele dowodów.  Jednym z nich jest polskie przysłowie - czym skorupka za młodu nasiąknie.

Członkowie wszelkich sekt są szczególnie mocno zaprogramowani i istnieją niewielkie szanse na ich wyzwolenie ze szponów owej niewidocznej okiem kontroli.

Byłem członkiem sekty przez 20 lat - byłem Świadkiem Jehowy i doskonale poznałem ten mechanizm. Jest on z pełną świadomością stosowany przez Towarzystwo Strażnica. Jeżeli dołoży się do tego przeświadczenie że cały świat kłamie, to POZORNIE pozostaje nam tylko wiara w Towarzystwo.

Gdzie więc pójdziemy? Pytają czasami ŚJ, którym nieco zawróciliśmy w głowie. Pytanie to jest cytatem z Biblii, który został zmanipulowany przez Towarzystwo Strażnica.

W rezultacie niewielu ŚJ rozumie argumenty biblijne przeciwne ich systemowi wierzeń i niewielu opuszcza ich szeregi. Waga dowodów błędów i oszustw Towarzystwa Strażnica praktycznie nie ma żadnego znaczenia.

Straszliwy uścisk umysłów istnieje w każdym społeczeństwie, w każdej religii oraz w każdym systemie władzy i mediów. Dlatego jest on stosowany.

Ja sam sobie nałożyłem Bożą kontrolę i stwierdziłem, że będę korzystał głównie z Biblii, jedynego źródła Prawdy w tym zakłamanym świecie i tylko na niej będę polegał. Różnica w moim przypadku polega na tym, że czytam ją, oraz myślę o tym co czytam i porównuję to z informacjami z tego świata. W takim przypadku można zauważyć olbrzymią przepaść pomiędzy światem kłamstwa a zawsze prawdomównym Bogiem, który często przemawia do nas z jej stronnic.

Czyli moje doświadczenie wskazuje wyraźnie, że bardzo niewielu ludzi jest w stanie zdobyć się na taki krok i zacząć polegać na Biblii a nie na truciźnie świata  mediów szatana,, władz i opanowanych przez szatana religiach.

Dlatego Bóg umożliwia niektórym ludziom poznanie Prawdy o sobie. W ten sposób Bóg wybiera swoich sług - czyli tych, którzy słuchają Jego głosu i podążają za Pasterzem.

I w tutaj dochodzimy do sedna sprawy.

Co czeka tych, którzy mają wyprane mózgi?

Także Bóg doskonale zna to zjawisko i właśnie z myślą o tych ludziach Bóg przedsięwziął właśnie takie kroki. Wiedząc, że władza szatana i jego mediów jest aż taka mocna, Bóg postanowił zbawić ludzi o uczciwych sercach w swój unikalny sposób.

Dlatego Królestwo Boże będzie takim olbrzymim obozem szkoleniowym dla wszystkich tych, którzy są zapisani w księgach żywota i dopiero w Królestwie Bóg będzie pouczał i wychowywał swoją wybraną Wielką Rzeszę, którą wyprowadzi On z Wielkiego Ucisku.

W tym świetle jest zrozumiały tekst księgi Wyjścia...

Wyjścia 20:(5) ... Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (BM)

Oczywiście zbawienie nie obejmuje nasienia węża ponieważ twórcą jego jest szatan, nie Bóg. Dlatego Bóg karze winę ojców do trzeciego i czwartego pokolenia, ponieważ skłonności do zła powodują to, że grzechy ojców ciągną się także za potomstwem, które w rezultacie kontynuuje drogi ojców brnących w zło. Ale nasze skłonności do zła są znacznie mniejsze niż skłonności do dobra - oczywiście pomijając kontrolę umysłów i dlatego obietnica Boga odnośnie tysiącznego pokolenia nas właśnie dotyczy, z powodu obietnicy danej przez Boga Abrahamowi.

Z tej właśnie przyczyny, z powodu naszych słabych charakterów i podatności na manipulacje wrogów Boga, także ze względu na swoje święte imię czyli reputację, Bóg wybaczy łaskawie nam wszystkie nasze grzechy i w ten sposób wypierzemy nasze szaty w krwi Baranka.

Taki dokładnie był cel Jego śmierci. Zostaliśmy wykupieni z rąk szatana - tylko ludzie wybrani przez Boga, czyści genetyczne w jego oczach i na mocy ofiary swego Syna, Isusa Chrystusa Bóg włoży w nasze wnętrza serca mięsiste oraz swego Ducha, abyśmy spełniali Jego wolę, byli Jemu posłuszni i dzięki posłuszeństwu żyli wiecznie w raju na ziemi.

W tym przypadku ponownie zaczyna być widoczna drastyczna różnica pomiędzy naukami fałszywych religii a naukami samego Boga oraz Isusa Chrystusa.

Podał on podstawowy sposób rozpoznania jego ludu.

"Po uczynkach ich poznacie."

Czyli nie po przynależności religijnej, nie po częstotliwości bywania na zebraniach czy mszach, czy święcenia świąt czy dawania na tacę.

Liczą się jedynie uczynki a najważniejszym z nich jest miłość do drugich, czyli miłość do bliźnich.

Przykład typowej babci mocherowej, wychowanej od pokoleń w tradycji katolickiej, która u schyłku życia niemal codziennie bywa w kościele i różańca z ręki nie wypuszcza.

Znałem osobiście taką kobietę - była to moja babcia, matka mojej mamy.

Jej mąż zmarł kiedy miała około 60 lat a dożyła niemal do 90-ki. Była mu wierna do śmierci i nie skorzystała z wolności ponownego za mąż pójścia. Pracowała ciężko przez całe swoje życie i nikogo nigdy nie skrzywdziła, Zawsze miła, pogodna i uśmiechnięta, zawsze miłująca Boga i... Maryję.

Kiedy wyjeżdżałem do Australii, udałem się do cioci i jej matki a mojej babci, aby się pożegnać. Babcia moja już była w szpitalu na łożu śmierci. Porozmawialiśmy chwilę i na koniec powiedziała dwukrotnie z mocą - "Henryku, nawróć się do krzyża." Byłem wtedy ŚJ. Obiecałem jej to, ze względu na sytuację, że tak zrobię, ale widziałem, ze mi nie uwierzyła. Kilka dni po pożegnaniu moja babcia zmarła.

Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że jej uczynki uczynią ją poddaną Królestwa Bożego.

Czy Bóg wybaczy jej bałwochwalstwo i wybieli jej szaty w krwi Baranka? Jestem teraz przekonany że tak. Ani ona, ani wielu innych katolików czy Chrześcijan z innych religii - z ŚJ włącznie - nie jest w stanie wyrwać się z tej szatańskiej matni i poznać rzeczywiste zamierzenia Boga oraz jego Prawdę - taką, jaka ona rzeczywiście jest.

Fałszywe religie tak zagmatwały Boży plan zbawienia, że zdecydowana większość Chrześcijan nie tylko nie wie, na czym polega nasze zbawienie. Oni nie wiedzą za co umarł Isus Chrystus, jakie jest Jego rzeczywiste imię a zdecydowana większość nie ma pojęcia o Królestwie Bożym oraz planowanym przez Boga Armagedonie.

Jest to mur nie do przebicia. Ale Bóg pomimo naszych olbrzymich błędów ofiaruje nam przebaczenie, zbawienie i życie wieczne.

Liczą się jedynie uczynki podyktowane wiarą w Zbawiciela, dobre uczynki i świat musi nas poznawać po naszych uczynkach miłości w stosunku do naszych bliźnich.

Niestety niemal wszyscy nie dopisujemy pod tym względem i musimy ciężko pracować, aby się zmienić!

Ze mną włącznie! Nadszedł czas, aby to skorygować i naprawić.

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy wszyscy braćmi i wyznanie nie ma z tym niczego wspólnego. Naszym bliźnim jest każdy człowiek, który miłuje prawdę,  Boga i jego Syna, a naszego Zbawiciela, Isusa Chrystusa.

Naszym przykazaniem jest miłość do Boga i do bliźniego!

Niestety, ja i większość z nas - nie wykazujemy owej miłości do bliźniego i dlatego nie jesteśmy rozpoznawalni jako słudzy Isusa Chrystusa.

Trzeba to jak najszybciej zmienić. Jak to zrobić?

Oczywiście nie będziemy chodzić do Kościoła oraz wpadać z powrotem w bałwochwalstwo. Niemniej każdy z nas ma w podświadomości... korygowanie innych. Jest to naturalny odruch ostrzegania innych, ale wykrzywiony przez fałszywe religie. One wymagają głoszenia innym, aby posiąść jak najwięcej członków do ich kościoła czy zboru. Owszem, trzeba się wytłumaczyć z naszej wiary, kiedy nas o to ktoś pyta, ale nikt nie dał nam prawa do wydawania w tych kwestiach jakiegokolwiek sądu nad innymi.

Jeżeli nasi bliźni postępują właściwie, ich ogólne uczynki są dobre, są oni naszymi bliźnimi i będą oni zbawieni, pomimo, że o tym jeszcze nie wiedzą. Ich wiara jest zniekształcona kontrolą umysłów ale oni także kochają Isusa a nawet... Jego Matkę!

Nie ma wielkich szans na wyjaśnienie im tego, więc nie róbmy tego na siłę i nie odrzucajmy ich w ten sposób od siebie!

Nie kalajmy się jednak świadomie ich bałwochwalstwem czy innym nie biblijnym postępowaniem, ale zawsze pamiętajmy o miłości do nich, ponieważ ci o czystych sercach, miłujący innych bliźnich będą z nami w Królestwie Bożym i dopiero w tym Królestwie poznają Prawdę i nauczą się żyć podług postanowień  i Praw naszego Pana, Isusa Chrystusa.

Także za nich oddał On swoje życie i dzięki temu ich grzechy mogą być wybaczone. Jakże niezwykle mądry i pełen miłości plan zbawienia!

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają!" (Mateusza 9:12;)

Czyli w miłości do nich nie wytykajmy im tego, co Bóg już im wybaczył, czyli bałwochwalstwa i innych złych rzeczy.

Spójrzmy jeszcze raz:

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

Przeczytajmy uważnie także poniższe wersety:

Ezechiel 20:(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami, gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan.

 (BM)

oraz...

Ezechiela 39:(7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu. (8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem. (9) Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez siedem lat będą tym palić. (10) A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali - mówi Wszechmocny Pan. (11) W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga. (12) I grzebać ich będzie dom izraelski przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj. (13) Pogrzebie ich całe pospólstwo, a będzie to ich chlubą w dniu, gdy będę uwielbiony - mówi Wszechmocny Pan.(14) I wyznaczą mężów, którzy będą stale chodzić po kraju, aby grzebać pozostałych na obszarze kraju, aby go oczyścić; po upływie siedmiu miesięcy zaczną go przeszukiwać. (15) A gdy przechodnie będą przechodzić przez kraj, a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, wtedy postawi obok niej znak, aż grabarze pogrzebią ją w Dolinie Hordy Goga. (16) Będzie też tam miasto o nazwie Horda - i tak oczyszczą kraj. (17) A ty, synu człowieczy - tak mówi Wszechmocny Pan - mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew! (18) Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu! (19) Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. (20) I nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami - mówi Wszechmocny Pan. (21) I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich. (22) I pozna dom izraelski, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. (23) I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni, i zakryłem moje oblicze przed nimi, i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza. (24) Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. (25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. (26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów. (28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. (29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski - mówi Wszechmocny Pan.

(BM)

Niezwykłe proroctwa Boga które w każdej chwili mogą zacząć się wypełniać. Pamiętajmy, że nie od znajomości wersetów zależy życie wieczne ale od uczynków, które są miernikami naszej wiary.

Bóg wyprowadzi z Wielkiego Ucisku Wielką Rzeszę:

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach..... 13 I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Czyli nie będzie nam grozić zagłada z rąk szatana i jego upadłych aniołów oraz ich potomstwa - Nefilimów. Owszem, ucisk będzie i niektórzy z nas stracą życie, ale tylko po to, aby je na zawsze odzyskać.

Czyli naszym zadaniem jest pokazywanie naszą postawą i naszą miłością do nich, że uważamy ich za naszych bliźnich i braci, pomimo naszych różnic doktrynalnych. Musimy się za wszelką cenę powstrzymać od nieustannego przypominania im, że nie powinni modlić się do Marii czy do różańca.

Kiedy nas sami zapytają, dopiero wtedy mamy okazję im to wyjaśnić i zachęcić do zapoznawania się z Biblią. Cokolwiek ponadto budzi ich niechęć do nas a to jest niepotrzebne.

Owszem, nie wszyscy członkowie rodziny są ludźmi dobrymi i czynią zawsze dobro. Nie mówię o ludziach złych, satanistów czy czarowników, ale o tych, za których Isus złożył swoją ofiarę. Za tych, którzy wierzą w Niego ale niewiele rozumieją.

I to jest najistotniejsze w naszym postępowaniu. W ten sposób naszym postępowaniem udowadniamy miłość do Boga oraz do naszych bliźnich.

Głoszenie im często jest przez nich odbierane, jako chęć naszego wywyższenia się nad nimi. Nigdy nie dajmy im tego w taki sposób odczuć.

Ale wielu z nich się od nas odwróci. Ale Isus zapowiedział, ze musimy im wybaczać aż do 77 razy, czyli zawsze, kiedy tylko poproszą o to.

Tak, jak Bóg otworzył nam oczy - w taki sposób powinniśmy postępować - nie jako ich nadzorcy ale... jako im służący. Po to mamy taki niezwykły przywilej, dany nam przez Boga jakim jest zrozumienie Jego Słowa.

Powinniśmy docenić ów przywilej dany wielu z nas od Boga i z miłością zacząć traktować wszystkich tych, którzy nadal popełniają te same błędy chcąc nas wciągnąć do Adwentystów czy Świadków Jehowy czy z powrotem zapędzić nas do Kościoła.

Miłością do bliźnich zrobimy najwięcej dobrego.

Napisano: 11 Maja 2013

Ostatnie uaktualnienie: 15 Października 2015