Nasienie węża

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Nasienie węża to około 80% populacji całej Ziemi. Dzieli się ono na różne grupy, ale grupy te nadal wielbią szatana i sprawują władzę nad całym niemal światem. Poniższe trzy linki posiadają wiele informacjami, które pomogą nam zrozumieć ten świat. Kogo na świecie nie wolno krytykować? Izraela.

Poniżej trzy linki na temat nasienia węża.

Co to jest nasienie węża?

Nasienie węża posiada inną nazwę, także bardzo powszechnie znaną oraz popieraną przez cały szatański świat. Nasienie węża jest potomstwem szatana oraz upadłych aniołów! Niewielu ludzi o nich wie i nie zdaje sobie sprawy, że oni w ogóle istnieją. Władze wielbiące szatana doskonale to znają i rozumieją, ponieważ rządzący tym światem wielbią szatana nazywając go Lucyferem.

Nasienie węża to największa grupa etniczna na ziemi.

Termin - nasienie węża jest terminem ogólnym, który jest czasami używany. Nasienie węża zawiera także grupę swych współbraci, których oficjalnie nazywamy Żydami. Jest to niemal ta sama grupa, która posiada największe przywileje oraz jest uwielbiana na całym świecie jako... rzeczywisty lud Boży.

Większość wie, że jest to mowa o Izraelu obecnym, zamieszkałym przede wszystkim przez Żydów.

Początek nasienia węża

Wspólne potomstwo aniołów oraz szatana istnieje już od ogrodu Eden. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego zjawiska, aczkolwiek wielu wierzy w Boga i w Biblię. Szatan z jego aniołami także kontroluje wszystkie religie, z Watykanem włącznie. Dlatego w kościołach nikt o tym nie informuje.

Globalna mapa masowego obrzezania mężczyzn według Country.svg

Mapa ta celowo nie pokazuje nam rozpowszechnienia obrzezanych w Europie z Polską oraz Rosją włącznie. Najprawdopodobniej liczby są bardzo podobne do danych z USA, Australii, czy Kanady, tzn. około 80% mężczyzn jest obrzezanych. Powyższe dane są z roku 2007 i posunęły się one znacznie dalej! Link do Wikipedii po polsku.

Jest oczywiste, że górna mapka nas wprowadza w błąd. W Rosji żyje wiele milionów bolszewików, którzy wymordowali ponad 60 mln Rosjan. Jest zrozumiałe, że bolszewicy znacznie lepie się rozmnażali niż uciskani Rosjanie/Słowianie.

W Polsce jest także wiele Ukraińców. Sprowadzono ich trzy razy, po około 2 mln za każdym razem oraz według obserwacji wojny na Ukrainie i postawy 'Polaków' do niej, nie ma najmniejszej wątpliwości, że z Polaków Słowian także nie pozostało nas już wiele. Oni zawsze się rozmnażali naszym kosztem!

Przewaga mężczyzn obrzezanych była budowana przez szatana i przez Chazarów przez kilka tysięcy lat. Pomogły im bardzo dwie wojny światowe, czyli mordy rasy białej i gwałty białych kobiet, które trwają do dzisiaj we wszystkich krajach Europy. Zapładniają je często obrzezani Afrykańczycy sprowadzeni z tego właśnie powodu i popierani przez chazarskie rządy.

Prawda ta jest ukrywana przed nami, ponieważ nasienie węża jest odwiecznym wrogiem rasy białej. Oni wiedzą, że czeka ich śmieć z wyroku Boga za odrzucanie Boga a zwłaszcza Jego 10 Przykazań. Dlatego ziemia zostanie całkowicie oczyszczona z wrogów Boga i 10 Przykazań Boga.

Żydzi doskonale wiedzą, że nie są Narodem Wybranym, ale wielu z nich ma szanse na życie, jeżeli oni zaakceptują Boga i  będą posłuszni Jego 10 Przykazaniom

Jak powstało nasienie węża ?

Pierwszym potomkiem węża był Kain, pierworodny syn Ewy, spłodzony przez szatana w Edenie. Za spłodzenie Kaina szatan otrzymał od Boga karę wiecznej śmierci, ponieważ złamał on Prawo Boże oraz pokazał on drogę innym aniołom.

Upadli aniołowie także rozpoczęli seks z kobietami ziemskimi, płodząc przed potopem swoje hybrydowe potomstwo, które Biblia nazywa gigantycznymi Nefilimami. Bóg spowodował potop, który niemal całkowicie zniszczył ówczesne nasienie węża.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (BM)

Najwyraźniej za Bożą aprobatą w rodzinie Noego, znalazł się hybryda, czyli członek nasienia węża, prawdopodobnie Chama syn, Kanaan, praojciec narodu kananejskiego, znanego z wielkiej ilości gigantów jak... Goliat, którego zabił Dawid, zanim jeszcze stał się królem.

Rodzaju 6:(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (BM)

Ale nie to spowodowało kolejne pojawienie się  potomstwa szatana i upadłych aniołów na ziemi. Pojawiła się nowa grupa upadłych aniołów, która rozpoczęła ten sam proceder. Początkowo powoli ale stale poszerzała się ilość nasienia węża, a rzeczywiści mieszkańcy ziemi ginęli w wielu wojnach spowodowanych przez szatana i... nasienia węża.

Obecnie dzieje się dokładnie to samo z powodu istnienia nasienia węża, które rządzi ponownie całym światem.

Lud Boży jest śmiertelnie zagrożony, a nasienie węża rozpoczęło drastyczne mordy rasy białej na całej ziemi, zabijając je pseudo epidemią Covid-19 oraz organizując Nowy Porządek Świata.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

Zwróćmy uwagę na opis Noego. Był on jedynym nieskazitelnym człowiekiem na świecie.

Rodzaju 7:1 Rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. 7:(13) W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Cham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi, (BM)

9 rozdział Księgi Rodzaju mówi nam o wydarzeniu, po którym Noe przeklął syna Chama, Kanaana i uznał go za sługę swych braci. Naród Kananejczyków został także przeklęty przez Boga oraz także skazany na zagładę, jako... nasienie węża.

Pierwsza grupa upadłych aniołów została przez Boga skazana na śmierć. Została uwięziona pod ziemią na tysiące lat.

To nie było wystarczającą lekcją dla kolejnej grupy aniołów chętnych do seksu. Po potopie oni schodzili z góry Hermon na ziemię i kontynuowali zbrodnie swych poprzedników. Szatan także nie próżnował. Armia nasienia węża rosła w siłę i ich zbrodnie oraz ich potomstwo skaziło czysty genetycznie Izrael, który także zmieszany z hybrydami  rozpoczął wielbienie Baala i inne szatańskie bóstwa.

Nasienie węża nigdy nie wielbiło Boga ale zawsze wielbiło i nadal wielbi szatana, swego 'stworzyciela'. Oni wiedzą, kto jest ich 'ojcem'.

Kiedy Izrael a później i Juda także pokalali się satanizmem, 10 pokoleń Izraela poszło do niewoli asyryjskiej a potem na Kaukaz, a Judejczycy poszli do niewoli babilońskiej. Podczas życia Syna Bożego, Isusa, rządy nad Judą sprawowało nasienie węża, czyli Edomici. Król Herod oraz cała kasta kapłańska Sanhedrynu oraz zdecydowana większość mieszkańców Jerozolimy także byli Edomitami... nasieniem węża. 

To oni skazali niewinnego Syna Bożego na męczeńską śmierć.

W roku 70 naszej ery, kiedy dzieci Edomitów osiągnęły dojrzałość, zdecydowana ich większość poniosła karę Bożą za śmierć Syna Bożego. Oni sami ochoczo przyjęli pełną odpowiedzialność za śmierć Isusa, Syna Bożego, krzycząc:

Mateusza 27:(24) A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. (25) A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. (BM)

I stało się według ich woli. Podczas oblężenia Jerozolimy przez armię Rzymu zginęło ponad milion członków nasienia węża.

Chrystus tak ich podsumował mówiąc do uczonych w Piśmie i do faryzeuszy.

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (Przeczytaj cały rozdział 23.)

Co jest niezwykle ważne dla nas w dzisiejszych czasach.

Atak Edomitów na Boga, Prawdę oraz na Lud Boży widziany jest w religiach chrześcijaństwa kontrolowanego przez szatańskie nasienie węża. Jest ono źródłem wszystkich fałszywych nauk w całym chrześcijaństwie.

Edomici nazywani są dzisiaj Chazarami oraz Żydami. Oni nadal sprawują totalną władzę nad całym światem, nad każdym państwem z Polską włącznie oraz... nad każdą religią. Oni  wielbią szatana!

To jest bezpośrednia przyczyna niezmiennych nauk we wszystkich religiach Chrześcijaństwa.

Pośród Chrześcijan jest niewielu uczciwych pastorów, księży czy starszych. Niewielka ich część to rzeczywiście oddani słudzy Boga i Syna. Ale oni nie są w stanie dokonać jakichkolwiek zmian w religii z powodu ścisłej kontroli szatana, nasienia węża oraz... służb bezpieczeństwa.

Drugim problemem jest zamknięcie umysłów całego świata na zrozumienie, które nastąpi dopiero po powrocie Syna Bożego, jako Króla.

Do czego zmierza nasienie węża?

Najbardziej znienawidzonymi ludźmi przez nasienia węża są Polacy, Rosjanie, Serbowie i inni, czyli wszyscy Słowianie. Jako ludzie stworzeni przez Boga posiadamy dusze ludzkie i sumienia, ale ONI ich nie posiadają. My mamy obiecane przez Boga życie wieczne. Oni takiej obietnicy nigdy nie otrzymali.

Dlatego oni z pasją nienawidzą Słowian, rasy białej, oraz Boga i Isusa!

Największą ich wadą jest brak jakiekolwiek kreatywności, która jest normą dla Słowian. Niczego nie dokonują, nie mają patentów i nagród Nobla, nie komponują muzyki, nie piszą powieści i za te zalety Słowian nas z pasją nienawidzą. Jeżeli nawet ktoś został nagrodzony za kreatywność, autorem był okradziony...Słowianin.

Samo ich zachowanie się jest ekstremalnie wrogie przeciwko wszystkim LUDZIOM. Dlatego się przed nami ukrywają, zmieniają często nazwiska, abyśmy nie wiedzieli, komu zawdzięczamy nasze nieszczęścia oraz wojny.

Nie łudźmy się! Nastąpi wkrótce zmiana władz na świecie. Obecne władze zostaną ukarane za ich zbrodnie, ale... ich następcy będą także nasieniem węża, czyli powstanie 10 nowych króli, a z nimi  nastąpi władza Bestii, która będzie złożona z upadłych aniołów, czyli rzeczywistych ojców Żydów.

Ich religią jest wielbienie szatana, który nimi pogardza.

Główną bronią oraz ich ochroną jest ukrywanie się przed nami.

To powoduje mieszanie się ras Słowian z Żydami i występują spore ilości ludzi, którzy mają wspólne cechy i Słowian i Żydów.  Część z nich posiada nawet dusze i sumienia.

Co jest ciekawe, niektórzy Żydzi myślą że są Żydami, ale powodów rozwiązłości ich matek nie są Żydami. Dzieje się także odwrotnie. Dlatego rozpoznawanie ich po wyglądach jest tylko częściowo skuteczne. Ale poznawanie ich preferencji politycznych, religijnych oraz ich postawy do Słowian jest w 100% pewne

Nasienie węża okupuje wszystkie rządy, uniwersytety, siły policyjne, dowództwo armii, służby zdrowia, TV, Radio, wytwórnie filmowe i inne środki masowej kontroli i informacji. Niemal wszystko, co oglądamy, czego słuchamy i co czytamy jest ich zwodniczą propagandą.

Temat nasienia węża jest niezwykle ważny, ponieważ ochroni nas przed wieloma kłamstwami oraz przed wieloma kłopotami. Brak tych informacji powoduje, że jesteśmy naiwnymi ofiarami ich kłamstw i oszustw. Nawet możemy stracić współmałżonka, zwłaszcza dzieci porwane dla zysków czy dla ich ulubionej rozrywki... pedofilii.

Stracimy pieniądze, jeżeli będziemy naiwni i będziemy kupowali bezmyślnie wierząc, że ta czy inna niezwykle 'miła' osoba nie jest w stanie nas oszukać. Nic dalszego od prawdy! Oni są zawsze mili i oni niemal zawsze sprzedają... samochody, domy, ziemię itp. rzeczy. Zawsze bądźmy bardzo uważni!

Wiedza o nasieniu węża wyjaśnia nam historię świata oraz całą Biblię.

W tym artykule jest mocny dowód. "Wywiad z Rosenthalem". Za jego ujawnienie Rosenthal został zamordowany. Oni są żołnierzami samego szatana.

Część z nich czyta nasze myśli! Nigdy nie myśl w ich obecności... o nich!

"Nad światem sprawuje całkowitą kontrolę niewidzialna ludzkim okiem, olbrzymia i przerażająca moc. Nie ma polityka, generała, prezydenta czy innej ludzkiej postaci, która nie byłaby umieszczona na stanowisku bez jej zgody. Oni otrzymują władzę po to, aby wykonywać wyłącznie polecenia owej mocy, czyli... szatana." Jordan Maxwell

Jak ich rozpoznawać?

Przede wszystkim oni są wszędzie na szczytach. Także i głównie w religiach chrześcijańskich! Dlatego religie nigdy się nie krytykują i nie zwalczają a zwykle są one posłuszne władzom, które są także nasieniem węża.

Oni to: władze, premierzy i przywódcy z powodu ich 'czarujących' charakterów. Także sędziowie, prawnicy, bankierzy, adwokaci, dilerzy, aktorzy, muzycy, komicy i wszystkie osoby na świecznikach w TV, w teatrach, operach, dziennikach i magazynach, profesorowie i lekarze wszelkich maści. Oni okupują najwyższe stanowiska w religiach, które rozpowszechniają ich duchowe trucizny. Oni prowadzą cały świat ku zniszczeniu i owe pasożyty robią to z pełną świadomością.

Jeżeli podczas kontaktów z nimi nie jesteśmy podejrzliwi, to jest przyczyną, że jesteśmy łatwymi ofiarami ich oszustw. Oni zawsze wiedzą, kim my jesteśmy i rozpoznają nas po wyglądzie. Ale żeby nas podejść i oszukać, oni studiują naszą psychikę, którą w niemal doskonały sposób naśladują.

Dlatego aktorzy teatralni i filmowi to najczęściej... ONI!

Najprzyjemniejszy człowiek w naszym otoczeniu, najbardziej grzeczny i wyjątkowo uczynny to właśnie... Żyd lub Żydówka, który w ten sposób pozyskuje sobie nieświadomych gojów, aby w najbardziej niespodziewanym momencie wsadzić nam przysłowiowy nóż w plecy, czy to podczas sprzedaży samochodu, biznesu, kupna domu czy organizowaniu pożyczki. Dlatego są oni głównie handlarzami i politykami.

Banki lichwiarskie to także ich wynalazek.

Zawsze ich rozpoznajemy w popieraniu: marksizmu, socjalizmu, komunizmu, nazizmu oraz dalszych podgrup, jak liberalizmu (pogarda dla Boga i Bożych Przykazań), demokracji (komunizm), wszelkiej maści lewactwa, feminizmu, LGTBQ-P, genderyzmu, pedofilii i wielu innych najdzikszych pomysłów, których celem jest zniszczenie ludzkości na ziemi.

Ich główną bronią są oskarżenia, że wszędzie widzimy konspiracje i spiski. Wielu z nas widzi obecny chazarski rząd, którzy chce zjednoczyć morderczych nazistów ukraińskich z narodem polskim. Dlaczego? Czyż dążą do powtórzenia... Wołynia!? Rzekoma opozycja 'drugiej partii' to ich oszustwo.

To jest ta sama partia, ale podzielona na dwie części. Wielu z nas widzi ich coraz wyraźniej, ponieważ ich oszustwa, spiski i grabieże są na porządku dziennym. Rząd to ich szczególna gra! Ktokolwiek wmusza nam nobliwość polityków, jest częścią nasienia węża.

Nasienie węża to jedyna grupa ludzi na ziemi, której nie wolno krytykować, sprawdzać ich prawdomówności oraz ich historii.

Jest to fundamentalnym dowodem, że właśnie oni rządzą całym światem i oni są odpowiedzialni za jego najdziksze zbrodnie.

Nasienie węża rządzi światem od wieluset lat

Czy wiesz, że Hitler był Żydem i synem Rothschilda? Jego matka, Maria Anna Schicklgruber (żydowskie nazwisko) pracowała u jednego z nich jako sprzątaczka.  Z pewnych 'niejasnych' powodów jej mąż, Alois Hitler ją zostawił i nietrudno się domyśleć, dlaczego!

Wystarczy nieco przemyśleć bardzo łatwą drogę Hitlera do władzy w Niemczech, aby natychmiast zorientować się, dlaczego on (był w wojsku zaledwie kapralem) nagle został... kanclerzem Wielkiej Rzeszy. Niemców finansowali Rothschildowie ku wojnie oraz przygotowywali grunt w Izraelu pod Żydów, którzy mieli ziemię Izraela posiąść.

Hitler po objęciu władzy natychmiast wysłał Żydów... do Izraela - Ziemi Obiecanej.

Oczywiście takie poszukiwania są zwyczajowo określane antysemityzmem, aczkolwiek Żydzi nie są Semitami. Żydzi nienawidzą, kiedy ich ktoś rozpozna. Jest to jedyna grupa ludzi na Ziemi, która z tych właśnie przyczyn zmienia swoje nazwiska.

Czy ich można fizycznie rozpoznawać?

Mają oni pionowe, wysokie czoła oraz często uszy wyrastające wprost z głowy, jakby rosły z czaszki. Często ich nosy zdradzają. Niemniej z powodu ciągłego mieszania się ich genów z genami ludzkimi istnieje wiele osób, które wyglądają na Żydów ale z zachowania nimi nie są. Jest także odwrotnie!

Chcesz wiedzieć o nich więcej? Zacznij czytać w tym linku.

Niektórzy z nich są chrześcijanami i wspaniałymi ludźmi. Są także Słowianie, których nigdy byśmy nie posądzili o bycie Żydami. Dlatego ocena z powodu wyglądu może być bardzo myląca.

Najłatwiej jest ich rozpoznawać po ich zachowaniu się i ich preferencjach!

Główną cechą rzeczywistych Żydów jest faworyzowanie wszystkich 'progresywnych' zachowań, pochwalanie wolnego seksu, pedofilii, wszystkiego, co jest lewackie, szatańskie, ohydne, kłamliwe czyli jest czystą nienawiścią do WSZYSTKICH przykazań Boga oraz nienawiścią do samego Boga.

Uwielbiają wszelkie zło, wysokie stanowiska polityczne, wojny, jak na Ukrainie i wszystko, co czyni nasz świat jednym wielkim bagnem. Oni posiadają niezwykły pęd ku tolerancji niemal każdego zachowania się, poza... ujawnianiem Żydów.

Potomstwo  w rodzinie nigdy nie jest jednoznaczne. W jednej rodzinie może być dwoje dzieci, ale jedno może być Żydem a drugie Słowianinem.

Ich tożsamość bezbłędnie ujawniają ich charaktery.

Dlatego Biblia mówi nam: po owocach ich poznacie.

Bądźmy więc bardzo ostrożni i nie oceniajmy nikogo wyłącznie po wyglądzie, ponieważ Bóg polecił nam obserwację ludzkich charakterów oraz ich postępowanie. Zachowanie się ukazuje nam NATYCHMIAST, czy dana osoba posiada sumienie i duszę, czy nie. To jest dla nas najważniejsze.

Możesz mieć poważny problem!

Co zrobisz, kiedy zorientujesz się, że twój współmałżonek na pewno jest Żydem czy Żydówką? Jedyna strategia to stosowanie... miłości do naszych nieprzyjaciół oraz pełne zaufanie do Boga. Pierwsza reakcja - nie mów ani słowa, że ją czy jego rozpoznałeś!

Po to Isus podał nam przykazanie: miłujcie nieprzyjacioły wasze. Nie jest to sytuacja łatwa, ale skoro do tej pory można było jakoś z tą osobą żyć, z pewnością nie ma konieczności, aby ten związek rozbijać. Byłoby to niebiblijne podejście. Najlepszą metodą jest unikanie jakichkolwiek konfrontacji.

Wartości moralne nasienia węża są zupełnie inne niż rzeczywistych ludzi.

Chrystus dał nam ocenę oraz wyjaśnienia odnośnie ludzi, których tak trudno jest nam zrozumieć.

Jana 8:44  Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Isus podał nam opis tych ludzi, których ojcostwo, czy też genetyka pochodzi od samego szatana. Ich główną cechą jest... posiadanie 'moralności' szatana, czyli pożądanie, które jest zupełnym brakiem moralności. Dlatego oni wielbią szatana a nie Boga.

Nie warto jest sprawdzać czyjegoś pochodzenia, ponieważ ich zachowanie się jest najważniejsze oraz... oni sami mogą nie wiedzieć kim są, ale my ich potrafimy rozpoznać po zachowaniu się.

Poznałeś cwaniaka, kombinatora, który inaczej nie potrafi żyć, jak na kłamstwie, oraz nie posiada on ludzkich uczuć? Jego pochodzenie jest oczywiste! Unikaj takich osób! Bądź zawsze bardzo ostrożny!

Inna łatwo rozpoznawalna cecha dzieci szatana to skrajna nienawiść do Prawdy w jakiekolwiek formie - oraz nienawiść do Boga i do Biblii. Na dźwięk słowa Bóg oni dostają szału.

Nasienie węża oskarża nas - widzicie wszędzie spiski

Widzimy!!! Ponieważ całe nasze życie to walka ze spiskami. Kiedy powiemy prawdę o czymkolwiek, natychmiast otrzymujemy szyderczą ripostę - taa... wszędzie są spiski i masoni.

Tak! Oni istnieją i jest ich wielu! Prawda o spiskach i o masonerii ich rozwściecza! To ich ujawnia!

Masoneria i Iluminaci to ich kluczowe organizacje Globalizacji. Z ich rozkazów wybuchły wszystkie wojny i rewolucje. Zwróćmy uwagę na jedno bardzo ważne pytanie.

Czyżby wszystkie media kłamały a teorie spiskowe były prawdą? OCZYWIŚCIE!!! Ich media zawsze kłamią.

W jaki sposób nasienie węża zawładnęło światem?

Celem szatana była totalna władza nad światem. W tym celu robił on niemal wszystko, co mogło powiększać ilość nasienia węża oraz zmniejsza populacje ludzi Bożych. Głównym narzędziem był seks z kobietami posłusznymi Bogu. Religie dawały ochoczo rozgrzeszenia a władze za wszelką cenę pozbawiały dziewictwa wychodzących za mąż dziewcząt.

Bardzo częstym sposobem były wymagania księży, króli czy niższej rangi władców, aby byli pierwszymi 'partnerami' dziewic wychodzących za mąż. Do tego dochodziły częste wojny, które były obfite w gwałty oraz morderstwa ludzi Bożych.

W obu wojnach światowych zginęły miliony Słowian!

Rosja stała się państwem bolszewickim - także nasienie węża - i wiele państw w ten sposób, powoli ale stanowczo redukowało masowymi mordami populację Słowian a rozmnażało się nasienie węża, czy też plemię żmijowe.

Zwłaszcza rozluźnienie zwyczajów ludzkich i masowy seks oraz aborcje dołożyły to arsenału szatańskiego dodatkowe możliwości eliminacji rasy białej. Jest ona poważnie zubożona z powodu wmuszanej imigracji kolorowych 'kochanków, którzy nie są karani za gwałty, zbrodnie i zabójstwa.

W chwili obecnej zaczynają się coraz ostrzejsze sprzeciwy przeciwko Biblii i Bogu i lada dzień nastąpi całkowity zakaz jakichkolwiek działań religijnych na całym świecie. Tak bardzo ONI nienawidzą Boga!

Co to jest nasienie węża?

Wielu mądrych ludzi widzi to dokładnie w taki sam sposób! Niestety masy ludzkie, ogłupione kłamliwymi mediami tego nie dostrzegają.

Ale dzięki Covid-19  wielu z nas wreszcie wie i rozumie, że władze i media zawsze kłamią.

Cały film w tym linku - film, który warto go obejrzeć.

Film ten ukazuje nam smutną rzeczywistość, a producent filmu pokazał olbrzymią ilość faktów za pomocą symboli i ukrył grupę koszernych pod przykrywką fikcji filmowej. Ciemne okulary symbolizują poznanie owej tajemnicy, że pośród nas są 'obcy' czyli... nasienie węża.

Owe okulary to nasza świadomość. Naucz się ich używać!

Tytuł filmu po polsku - Oni żyją.

Na prawej stronie na górze mamy taki napis:

"Widzisz ich na ulicy. Patrzysz na nich w TV. Być może będziesz na jednego z nich głosował w tym roku. Ty myślisz, że oni są ludźmi, jak my. Ty się mylisz. Bardzo się mylisz"

Aktor grający główną rolę, Rody Piper powiedział: "Oni żyją" to... film dokumentalny. John Carpenter, reżyser tego filmu w wywiadzie dla Yahoo w roku 2015 to potwierdził.

"Musicie zrozumieć coś. To jest film dokumentalny. To nie jest fikcja." - John Carpenter.

Film ukazuje system opresji totalitarnej dokonywanej przez 'obcych', którzy mają do swej dyspozycji... media, wszelką władzę, czyli policję, aparat sądowniczy oraz pomoc od demonów i samego szatana, którego oni niemal otwarcie wielbią..

Zwróć uwagę na pewien znany częściowo fakt.

W transmisjach radia czy TV na 'żywo' jest zawsze stosowane 4 do 12 sekundowe opóźnienie transmisji. Powodem jest zagrożenie dla mediów z powodu jakiegoś wyskoku kogoś, kto chciałby ukazać nam nieco... prawdy.

Wystarczy przyjrzeć się newsom, aby zauważyć, że jakiekolwiek wywiady z kimkolwiek na 'żywo', jakimś dziwnym sposobem ich głosy są co najmniej kilka sekund opóźnione. Nikt nie odpowiada od razu. Zwróć na to uwagę!!!

Jaka informacja mogłaby powstrzymać transmisję i... obudzić świat? Dlatego władze w taki drastyczny sposób starają się zapobiec ujawnieniu Żydów?

W niemal każdej sytuacji stykamy się nieświadomie z nasieniem węża z powodu braku wiedzy o ich tożsamości i ich pochodzeniu.

Oni zawsze wiedzą z kim się spotykają i zawsze przed nami grają komedię.

Zobacz także film z polskiego podwórka i zdaj sobie sprawę z tego, co nasienie węża robi z Polską i z polskim narodem. Postawa obecnego 'polskiego' rządu względem Ukraińców potwierdza nam, kim są 'nasze' władze oraz kim są Ukraińcy.

Co oni zrobili z Polską? Filmik dla osób o mocnych nerwach! +18

Tego samego doświadczają wszystkie kraje o białej populacji. Dlaczego oni tak zapobiegliwie ukrywają się przed nami?

Abyś nie zorientował się, że jesteś w rzeczywistości ich niewolnikiem i że jesteś przez nich stale okradany, oszukiwany i zdradzany. Twoja wiedza o ich tożsamości jest dla nich wielkim problemem. Niewielu Polaków głosowałoby w wyborach na Żydów, gdyby wiedzieli że oni są Żydami. Lichwa to ich największe oszustwo!

Szczególne ich cechy

Oni uwielbiają pedofilię - seks z dziećmi a nawet z niemowlętami. Oni składają dzieci na ofiarę szatanowi mordując je brutalnie bez jakichkolwiek hamulców. Hollywood i historia Jeffrey'a Epsteina są znane wielu ludziom, nawet w Polsce.

Ale większość polityków nadal dąży do legalizacji pedofilii. Teraz już wiesz, kim są ci politycy!? To wszystko powoduje nienawiść władz do NORMALNYCH ludzi, którzy nienawidzą pedofilów. A większość członków władz to właśnie pedofile, którzy są chronieni prawem, a policja... odmawia interwencji.

W przeciętnych rozmowach są oni bardzo opanowani, łagodni, kulturalni i cierpliwi. Swoją grzeczną liberalną tolerancją starają się nas przekonać, że wszyscy jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, popełniamy błędy, ale powinniśmy być wyrozumiali dla NICH i dla siebie, zwłaszcza dla; gejów i lesbijek, pedofilów, władzy i mediów... słowem... dla nich.

Oni zawsze stosują grzeczny i prosty język, co maskuje ich rzeczywiste charaktery. Proszę się przyjrzeć temu śledztwu z Donaldem Tuskiem - i proszę zaobserwować ich taktykę, która działa na ich korzyść.

Im grzeczniej taki człowiek odpowiada, tym łatwiej wprowadza niczego nie spodziewających się widzów w błąd a nawet budzi ich sympatię. Co jest najważniejsze...

Charaktery Narodu Wybranego nie są aż takie zimne i kulturalne i najczęściej przeciwko takim panom czy paniom przegrywamy większość spraw sądowych, nie tylko z powodu ICH kultury, ale także z powodu naszego braku opanowania się oraz... żydowskich sędziów i prawników. 

Ich wyćwiczony do perfekcji język zawsze gwarantuje im pozycje najwyższych władz w każdym państwie. Oni zawsze stawiają na liberalizm i tolerancję, która jest im oraz nam wyjątkowo potrzebna.

Wyćwiczony język oraz powierzchowna wiedza gwarantują im sukcesy i władzę.

Ludzie ci popierają wszelkie odchyłki od norm w stosunku do młodzieży twierdząc, że młodość ma swoje prawa. Według nich nie powinniśmy przesadzać z ich kontrolą oraz zakazywać młodzieży czegokolwiek.

Oto ich oryginalny tekst. Sprawdź jak cię szanują!

Oni nasze zachowanie dokładnie studiują i wiedzą, jak można nas wprowadzać w błąd, do jakiego stopnia i w jakich okolicznościach.

Dasz własnemu dziecku klapsa, nazwą to zbrodnią, ale... ich policja ma broń palną i pałki przeciwko tobie do ich dyspozycji. Pałek nie żałują, kiedy ich krytykujemy! Ale rozerwanie niemowlęcia penisem jest dla pedofila niewinną rozrywką i należy na to im pozwolić!

Armie z ich rozkazów rozrywają pociskami ciała milionów niewinnych ludzi podczas wojen przez nich wywołanych, ale klaps dla dziecka i wyroki dla pedofilów są w ich narracji... zbrodnią!

Niemal wszystkie rządy na świecie chronią... pedofilów!

Ich emocjonalne hamulce gwałtownie zawodzą wtedy, kiedy wiemy, kim oni są. W takim przypadku otwierają się całkowicie i tracą panowanie nad sobą.

Następuje ich wybuch i ukazują nam swoje rzeczywiste nieludzkie charaktery czyli uczucia skrajnej, wręcz chorobliwej nienawiści do wszystkiego, co dobre, moralne oraz... polskie.

Oni nie wierzą, że III WŚ będzie przeciwko nim, dlatego się jej nie boją.

Najbardziej zwalczane jest Chrześcijaństwo

Istnieje księga wyjątkowo znienawidzona - Biblia, ponieważ mówi Prawdę o Bogu oraz o... nasieniu węża.

Oni nigdy nie zdołali usunąć Biblii z naszej kultury!

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Owo potomstwo to oni. Powyższe zdanie jest najbardziej treściwym proroctwem w całej Biblii, w którym Bóg w jednym krótkim zdaniu umieścił całą historię nieba i ziemi. Proroctwo to obejmuje kluczowe wydarzenia w niebie i na ziemi oraz ujawnia nam ich bezpośrednie przyczyny.

Proroctwo to omawia czas od Edenu do śmierci szatana i jego aniołów.

Owo proroctwo usprawiedliwia naszą niechęć do nasienia węża. Bóg wyposażył ludzi w sumienia i niemal nigdy ludzie Boży nie są przyjaciółmi bezbożników, złodziei, kłamców, pedofilów i wszelkich innych zboczeńców.

Ta nieprzyjaźń powoduje naszą izolację od nich i w ten sposób ich złe postępowanie nie ma na nas zbyt wielkiego wpływu, poza Internetem i  szatańskimi filmami.

Biblia nam mówi o miłości do nieprzyjaciół. Nie chodzi tutaj o miłość do nasienia węża ale o unikanie ich za wszelką cenę z powodu ich nienawiści do nas.

Miłujemy ich w ten sposób, że im w niczym nie szkodzimy, nie zabijamy, nie powodujemy rewolucji czy samosądów ale sąd pozostawiamy Bogu. Zawsze trzymajmy się od nich z daleka.

Szatan, zbuntowani aniołowie oraz ich potomstwo starają ukryć przed światem siebie, swoje zbrodnie oraz szatańską propagandę i doktrynę lucyferiańską. Ta doktryna to... odwrotność Przykazań Bożych.

Z tych przyczyn mamy olbrzymią cenzurę, która hamuje wszelkie próby wyjaśnienia motywów ich działania. Cenzura jest skutecznym i ostrym mieczem kłamstwa i zwalcza ona wszelkie próby ukazania faktów.

Dlatego pozornie wolno nam omawiać niemal wszystkie zbrodnie, ale jeden temat jest objęty ścisłą cenzurą. Nie wolno sprawdzać... Holokaustu. Badania bolszewickich zbrodni podczas rewolucji czy II Wojny Światowej, popełniane przez nasienie węża są także bardzo niemile widziane i często cenzurowane, jak zbrodnia Katynia czy zbrodnie na Wołyniu.

Niewielu wie, że szatan dodał fałszywe księgi biblijne, jak dzieła apostoła Pawła, Łukasza, Marka oraz Estery. Wszyscy wymienieni pisarze to... Żydzi. Także usunięto z  Biblii  kilka bardzo ważnych ksiąg, jak dwie księgi Henocha czy II Księgę Ezdrasza. Linki -1 Henocha, 2 Henocha, II Ezdrasza.

Te właśnie księgi ujawniają nam mnóstwo detali grzechów szatana, Adama i Ewy z Księgi Rodzaju 3:15 oraz księga II Ezdrasza podaje nam wiele proroctw dotyczących Czasów Końca. Księgi te ujawniają nam także dobitniej rzeczywiste pochodzenie nasienia węża.

Nasienie węża to... psychopaci

Znalazłem niezwykły film ukazujący nam typowe sumienie czy raczej jego brak u... nasienia węża. [EN]. Istnieją grupy ludzi, którzy są nazywani psychopatami i grupy te są doskonale zbadane przez psychiatrów i psychologów.

Najgorszy w tym wszystkim jest fakt, że prosta matematyka 2+2-2=0, czyli para małżeńska posiada 2 dzieci, z czasem para ta umiera i pozostaje ponownie 2 dorosłych ludzi. Zero wzrostu naturalnego.

Psychopaci pochodzenia szatańskiego z dumą dążą do... wyniszczenia rodzaju ludzkiego.

W filmie temat psychopatów omawia pani dr. psychologii, Raman Durvasula, znana szeroko na zachodzie.

Socjopata - człowiek normalny, który jest wychowany przez alkoholików, zbrodniarzy, przez współwięźniów itp jako stale łamiący prawo, będący ciągle w kłopotach, czyli jest on wrogiem establishmentu.

Cechy socjopatyczne przejął od swego otoczenia i jest przyzwyczajony do łamania prawa oraz do krzywdzenia innych ludzi. Niemniej posiada on sumienie i czasami się wstydzi, że go rozpracowano, ujawniono jego pewne grzechy itp. Nie jest urodzonym psychopatą i jest w stanie się zmienić.

Często budzi się z tego stanu stając się normalnym i wrażliwym człowiekiem. Często staje się... chrześcijaninem.

Najprawdopodobniej takim socjopatą jest były bankier - Ronald Bernard, znany z kilku wywiadów, [PL] który ujawnił wiele detali najwyższej światowej finansjery. Gdy dano mu nóż do ręki z poleceniem zabicia na ofiarę niemowlęcia, jego sumienie obudziło się z pełną siłą i... stał się ponownie normalnym i wrażliwym człowiekiem.

Pani doktor podaje, że socjopata, kiedy napada na bank z bronią w ręku, zwykle ma nadzieję, że broni nie użyje i że nikt nie zostanie skrzywdzony. Natomiast psychopata nie dba zupełnie o nic i przelew krwi jest dla niego czymś normalnym oraz przyjemnym.

1:57 minuta filmu - pani doktor wyjaśnia różnicę pomiędzy psychopatą a socjopatą.

Psychopata istnieje od urodzenia!!!

I to jest bezspornym dowodem na szatańskie pochodzenie nasienia węża.

Jest to zupełnie inny 'rodzaj' człowieka, który takim się właśnie rodzi z powodu genów szatańskich czy anielskich. Taka osoba nie posiada żadnych ludzkich uczuć, ponieważ posiada ona zupełnie inny system nerwowy.

Lekarze i psycholodzy doskonale wiedzą, że psychopaci mają inną budowę mózgu i po tym można ich rozpoznać. Jest ewidentne, że biblijne nasienie węża to właśnie... psychopaci! Dowodów jest masa!

Jeżeli normalny człowiek, który popełnił przestępstwo, jest zatrzymany przez policjanta: jego serce zaczyna bić szybciej, jest zdenerwowany i sytuacja jest dla niego bardzo nieprzyjemna. Zalewa go pot, nie potrafi się opanować i... gryzie go sumienie.

Obawia się ze wstydem oczekujących go konsekwencji. Nawet będąc niewinnym obawia się on... wrobienia w jakąś aferę, co się niestety często zdarza. Psychopata niczego z tych rzeczy nie odczuwa.

Oni potrafią nawet oszukać... wykrywacz kłamstwa.

Oni się nie denerwują, nie przeżywają żadnych wydarzeń, nie mają żadnego poczucia wstydu i nie czują się nieswojo w jakiekolwiek sytuacji, nawet złapani na kłamstwie. Psychopaci twierdzą, że nie czynią nic złego i są zwykle bardzo spokojni, ponieważ oni nie mając sumień nie odróżniają dobra od zła.

Oni muszą się tego nauczyć. Dlatego oni nie są nigdy pod stresem i zawsze zachowują kulturalne zachowanie.

Widząc policjanta za sobą w lusterku podczas jazdy, nie widzą w tym żadnego problemu, poza tym, że gdzieś się mogą spóźnić. Ale nie spóźnienie jest ich problemem ale ewentualne straty finansowe z powodu nie pojawienia się w określonym miejscu o określonej godzinie.

Oni mogą mieć trupa w bagażniku i nie odczuwać żadnego zdenerwowania z powodu zbliżającego się policjanta. Jeżeli dostaną mandat, jest to nieistotna drobnostka, żadnych uczuć gniewu czy nawet niezadowolenia oraz pełna kultura z ich strony.

Większość kryminalistów to właśnie psychopaci!

Część psychopatów potrafi udawać osoby wrażliwe, ale są to reakcje wyuczone i stosowane przez nich w jedynie w szczególnych sytuacjach.

Tego typu ludzie są bardzo cenni w wielu zawodach, jak: oficerowie wojska, policji, sędziowie, prawnicy, politycy, dziennikarze, pracownicy mediów, lekarze, naukowcy czy inne wysokiej rangi stanowiska czy pozycje. Oni zajmują wysokie pozycje w korporacjach, na uniwersytetach, w aparatach rządowych. To oni są zwykle najwyższymi autorytetami religijnymi na najwyższych szczeblach religijnych organizacji.

W Anglii istnieje szczególnie pielęgnowany sposób ich zachowania się. Nazywany jest on brytyjską flegmą.

Brytyjczycy są zachęcani, aby nie ukazywać publicznie swoich uczuć, ponieważ jest to słabością, która powinna być ściśle kontrolowana.

Psychopaci są najczęściej szefami gangów, mordercami, bankierami okradającymi bez sumień mnóstwo ludzi. Mogą oni bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia zabijać ludzi i czuć się z tym zupełnie dobrze. W jednym wywiadzie z seryjnym mordercą skazanym na śmierć, powiedział on, że zabójstwo dla niego jest największą przyjemnością.

Nie może on zapomnieć o pierwszym morderstwie, widoku ciętej skóry i masowego upływu krwi. To wszystko powodowało u niego wielką gęsią skórę. Nie mógł odżałować, że następne tego rodzaju odczucia nie były już tak mocne, jak to pierwsze.

Inne znane cechy psychopatów

Są oni zwykle inteligentni, co powoduje, że rzadko są przyłapani na gorącym uczynku i często robiąc świadomie dobre wrażenie oszukując skutecznie policję. Dlatego wiele zbrodni uchodzi im bezkarnie. Uczą się prawidłowego zachowania się w społeczeństwie, ale jest to jedynie zewnętrzna fasada, czyli udawanie ludzkich uczuć, których oni nie posiadają.

Często są przystojni i czarujący, a ich kobiety są także często piękne. Z tych właśnie powodów naiwni ludzie wybierają ich do... rządów! Już jako dzieci są znani jako podpalacze, złodzieje, łobuzy, manipulatorzy jeszcze przed wiekiem 15 lat. Dlatego fachowcy rozpoznają ich jako psychopatów po ich zachowaniu się w młodym wieku.

Socjopaci nie zachowują się w taki sposób przez 15 rokiem życia.

Pani doktor podaje przykład psychopaty, który odrzucony przez panienkę z jakichś tam powodów zrobił następujący wysiłek. Był dla niej bardzo miły, kochający, kupujący kwiaty i stał się wzorowym kandydatem na męża. Potrafił działać w taki sposób przez cały rok!

Narzeczona uwierzyła w jego zmianę ale... kiedy było już blisko ślubu, powiedział jej wprost, że udawał to wszystko po to, aby ją rozkochać w sobie i porzucić ją za to, że ona go pierwsza odrzuciła. A ona rzeczywiście uwierzyła, że on się zmienił i... zakochała się w nim.

Najohydniejszą ich cechą jest pedofilia

Uczucie to jest zupełnie nieznane normalnemu człowiekowi, który nie podnieca się seksualnie na widok nagiego 3 latka.

Dlatego w reklamach widzimy głównie pół nagie kobiety a nie dzieci.

To my mamy być zachęcani do kupna, a nie oni. Oni posiadają NASZE pieniądze na wszystko i nie potrzebują telewizyjnych reklam.

Słyszałeś na pewno o próbach legalizacji pedofilii i o próbach protekcji pedofilów! Teraz wiesz, kto za tymi pomysłami stoi!

Jaka organizacja religijna jest najbardziej znana z masowej pedofilii?

W katolicyzmie istnieje ponad 10 milionów raportów pedofilii księży na całym świecie. Podobno jest to raport fragmentaryczny ponieważ większość oskarżeń jest natychmiast odrzucana.

Świadków Jehowy także prześladuje masowa pedofilia.

Wszystkie religie są kontrolowane przez wrogów Boga i Prawdy. Chrześcijaństwo jest w rękach satanistów, psychopatów i pedofilów. W piątki, czyli w szatański sabat oni gwałcą, mordują niemowlaki i piją ich krew, a w niedzielę cytują Biblię na kazaniach dla Chrześcijan. Stąd bierze się masowa pedofilia w wielu religiach!

Ich sabat zaczyna się w piątek o zmierzchu i kończy się w sobotę o zmierzchu. Doskonałe złamanie prawa Tory i niezwykle wygodne przy czczeniu Lucypera. Ofiary składa się o północy w piątek.

Po zmierzchu zabiera się dzieci na rzeź, kiedy już jest ciemno, potem jakieś przygotowania i morduje się je o 24:00. W sabatni dzień można się wyspać po 'pracowitej' nocy. W niedzielę, jeżeli jest się pastorem czy księdzem, mówi się o... miłości do bliźnich.

Ujawniono ostatnio wiele połączeń brytyjskiej korony ze znanymi pedofilami, jak nie żyjący już Jimmy Saville.[EN] Jimmy nie był skazany za masę pedofilskich wyczynów i wiadomo, że to rząd go chronił.

Rząd brytyjski jest także masowo uwikłany w pedofilię, podobnie jak niemal wszystkie rządy na świecie. Informacje w tym temacie są natychmiast cenzurowane.

Odbyła się wielka demonstracja przed brytyjskim parlamentem, na którego bramie przymocowano transparenty a także listy oskarżanych wielu członków parlamentu oraz rządu o skrajną pedofilię. Policja nie reagowała ale także nie pomogła.

Czy widzisz te zrozpaczone masy normalnych ludzi, żyjących pod oprawcami nasienia węża, którzy jawnie już gwałcą i mordują ich potomstwo? Źródło - April 11th [PL]  W Australii, USA czy innych krajach nie jest lepiej. Polska także nie jest wyjątkiem.

Jeżeli rząd nie jest przeciwko pedofilii, jest on... za!

Jeden z ostatnich przykładów. Oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski, były nuncjusz apostolski w Dominikanie, został aresztowany przez żandarmerię Watykańską. Źródło - http://www.rp.pl. Tego jest znacznie więcej.

Aby w tylu miastach zorganizować takie wielkie protesty, pedofilia musi być masowa!!!

Czy wiesz, że organizacja watykańska została uznana za organizację zbrodniczą a papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości?

Zwróć szczególną uwagę na to, że tego rodzaju ludzie kontrolują niemal wszystkimi religiami na całym świecie! Informacje są w pełni potwierdzone, aczkolwiek nie są one rozpowszechniane przez... nasienie węża pracujące w mas mediach.

Dlaczego większość z nas wierzy kłamcom?

Z powodu posiadania sumienia jesteśmy bardzo łatwymi ofiarami każdego sprytnego oszusta czy kłamcy.

Nie ufajmy ludziom z kręgów znanych z przynależności do nasienia węża!

My, kierując się sumieniami często nie jesteśmy w stanie... uciąć głowy kurczakowi. Ale oni potrafią beztrosko a nawet z przyjemnością mordować i torturować miliony ludzi bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Wojny światowe oraz dzikość Rewolucji Październikowej w Rosji są tego oczywistym dowodem. 

Zbrodnie pedofilów to tortury ofiar dla szatana

Biblia opisuje nam kaźnie dzieci ofiarowywanych Baalowi. Kładziono na stalowych dłoniach posągu Baala, rozżarzonych do czerwoności kilkumiesięczne niemowlęta w ofierze. Satanizm czy wielbienie tzw. starożytnych bogów zawsze było i jest związane z krwawymi i okrutnymi rytuałami. Szatan jest zawsze odbiorcą tych ofiar pomimo zmian nazwy bóstwa.

Nasienie węża nie ma szans na zbawienie, dlatego nienawidzi ono Boga.

Rytuały krwawe połączone z torturami są ulubioną rozrywką dla szatana oraz nasienia węża. Z powodu pedofilii dochodzi do horrendalnych sytuacji gwałcenia kilkumiesięcznych dzieci. Potem owe maleństwa zabija się w jeszcze bardziej okrutny sposób, aby sprawić im maksymalny ból fizyczny oraz przerażający strach.

To powoduje reakcję ciała, które wydziela adrenalinę do krwi ofiary, która jest przysmakiem dla uczestników takiej 'uczty' oraz jest niezwykle mocnym narkotykiem. Także owa młoda i świeża krew jest według tych 'ludzi' czynnikiem przedłużającym ich długość życia

Taka krew jest nazywana: Adrenochromem.

Oto rzeczywiste przymioty nasienia węża, które uwielbia takie ofiary. Jest sporo zeznań świadków o takich wyczynach papieży oraz są członkowie angielskiej rodziny królewskiej, którzy z radością uczestniczą w orgiach rytualnych, kanibalizmu i piciu - Adrenochromu. Rytuały takie są masowe i wiele tysięcy dzieci ginie co roku na ołtarzach szatańskich.

Jest to szczelnie ukrywana zbrodnicza działalność politycznych i królewskich elit. W USA Area 52 jest najbardziej podejrzanym miejscem wielu zbrodni.

Praktycznie szanse są niewielkie, aby kogokolwiek za to ukarać, a dowodem są zbrodnie księży katolickich, także rzadko karanych. Ostatni przykład morderstwa Jeffreya Epsteina jest tego wymownym dowodem. Z tych przyczyn nazwa - nasienie węża - jest jak najbardziej adekwatna dla tych nieludzkich stworzeń.

Dlatego nadal jest rzadko ujawniana masa zbrodni światowych elit. Dlatego ogólnie świat o tym milczy, ponieważ niemal wszystkie władze to akceptują oraz uczestniczą w tych ohydnych zbrodniach.

W USA mamy OLBRZYMIĄ masę dowodów na zbrodnie pedofilów oraz składania ofiar z dzieci a nawet niemowląt. Jak na razie sprawa pedofila Epsteina niczego nie zmieniła, pomimo, że niemal wszyscy Amerykanie o tym wiedzą i... nie protestują.

Ich motto: Jedzmy i pijmy adrenalinę, bo jutro pomrzemy!

Z powodu braku większych szans na zbawienie, powiedzenie to jest ich rzeczywistą postawę życiową, która w ich zachowaniu się jest ewidentna oraz logiczna, zwłaszcza w wielu przypadkach depresji i związanych z nią samobójstw, które często są ich plagą.

Myśl o śmierci oraz nicości po niej jest dla nich nie do zniesienia.

Ich ideologia religijna oraz polityczna, posiada wiele określeń. Najpopularniejszym jest... lewactwo, ponieważ oni stoją i to nie przypadkowo po lewicy. Po prawicy są zawsze ludzie prawi .

Ową ideologię najlepiej określa tzw. doktryna Lucypera.

Jest to odwrotność Bożych przykazań oraz odwrotność wszelkich Bożych praw, które kategorycznie zabraniają mordercze zachowania się człowieka.

W to wchodzi także nienawiść do życia, do piękna, do szlachetności, współczucia dla innych, radości z dokonania czegoś altruistycznego i wiele innych typowych ludzkich cech, znienawidzonych przez nasienie węża.

Inwazja imigrantów na Europę oraz na USA to chyba ostatnia szansa na zupełne wyniszczenie rasy białej, przeciwko której w krajach zachodnich są oni otwarcie pałają nienawiścią. Trwa ostry rasizm przeciwko rasie białej w wielu krajach.

Nasze dzieci są bez wiedzy rodziców przekonywane do zmiany płci, co powoduje straszliwe okaleczenie do końca życia, które trwa często krótko, ponieważ oszukane ofiary często popełniają samobójstwa.

Olbrzymia część nasienia węża posiada wady w stylu obojnactwa, czyli podwójnej płci. Skąd się to bierze? Są to pozostałości po upadłych aniołach, którzy mają nawet dzisiaj seks z ludzkimi kobietami ale sami aniołowie są NAJPRAWDOPODOBNIEJ obojnakami.

Na wielu rzeźbach starożytnych w przypadku bóstw czy też aniołów niemal wszyscy są obojnakami i te cechy są przekazywane podczas seksu nieprawemu potomstwu ludzkim kobietom. Właśnie w taki sposób tworzy się odrębna rasa ludzi pozbawionych sumień oraz jednej, a nawet obu płci.

Przeczytaj koniecznie ten artykuł oraz obejrzyj w nim ten film. Na pewno doznasz szoku ale zrozumiesz owe wysiłki władz nasienia węża, dążące za wszelką cenę do zalegalizowania pedofilii oraz wszystkich możliwych zboczeń.

To oni uzurpują sobie imię Narodu Wybranego chociaż... Boga nienawidzą.

Z 25% rasy białej pozostało nas już zaledwie 7%. Liczba ta nadal maleje z powodu nieludzkiego podsycania nienawiści mężczyzn do kobiet, LGBTQ-P, niebezpiecznej ideologii gender oraz zachęty do masowych aborcji.

Za pomocą trudnych warunków życia, szanse na potomstwo pośród białej rasy są nikłe, ponieważ wszelkie możliwe fundusze są przekazywane imigrantom. Europa wymiera w szybkim tempie.

Podsumowanie...

Czytelniku, otrzymałeś wielką broń do ręki, czyli wiedzę o twoim śmiertelnym wrogu. Nie po to, abyś go zwalczał z bronią w ręku, ale abyś unikał za wszelką cenę jakichkolwiek konfrontacji. Znając ten materiał z łatwością rozpoznasz psychopatów i najrozsądniej dla ciebie będzie unikanie ich.

Jeżeli spotkasz nieznanych ludzi, pytaj co planują na święta, czy czytają Biblię, co myślą  o feminizmie, o aborcji, czy o Covid-19 itp. Pytaj ich, co myślą o religiach a w szczególności o moralności i uczciwości.

Zawsze znajdź nieco czasu, aby jak najszybciej ich rozpoznać. Kiedy już nie masz żadnych wątpliwości, bądź wobec nich grzeczny ale nigdy nie darz ich zaufaniem. W szczególności zwracaj uwagę na swoje dzieci, zwłaszcza w ich obecności.

Nigdy nie powierzaj swych dzieci pod ich 'opiekę'!

Istnieje olbrzymia szansa, że je możesz... utracić. Zanim zostaniesz oszukany czy okradziony, zrozumiesz niebezpieczeństwo i już nigdy nie zaufasz ludziom tego rodzaju.

Kiedy już wiesz, z kim masz zaszczyt, nadal zachowuj neutralność.

Nie szukaj pośród nich przyjaciół czy współmałżonków. Unikniesz wielu rozczarowań.

Jak powiedział Isus, chcą od ciebie butów, oddaj im jeszcze płaszcz. Twoim celem jest pokój z nimi a Bóg osobiście ich osądzi i wykona na nich sprawiedliwy wyrok.

To wojna Boża - nie nasza. Unikaj konfliktów za wszelką cenę. Zaufajmy Bogu a nasze wyzwolenie już jest bliskie!

Sprawdź także ten artykuł. Jak rozpoznać Żyda?

Spójrz na te zdjęcia z Watykanu, stolicy... nasienia węża.

Druga grupa wykonawcza owych rodzin nasienia węża to politycy, bankierzy i przemysł militarny, media oraz korporacyjne, które otrzymują rozkazy od rodzin królewskich oraz z Watykanu.

Panuje błędne przekonanie, że Izraelici biblijni to Żydzi

Jest to nieprawda i w Biblii w ST praktycznie nie ma słowa Żyd, poza I Księgą Ezdrasza oraz księgą Estery, która jest zwykłą baśnią.

Bóg osobiście zmienił imię syna Izaaka, Jakuba na Izrael i w ten sposób powstał Naród Wybrany, złożony z 12 pokoleń synów Izraela (Jakuba).

Bóg nigdy nie nazwał Izraelitów Żydami.

Żydzi w Palestynie także nie nazywają siebie Izraelitami ale nazywają siebie Izraelczykami. Przypuszczalnie Bóg na to im także nie pozwolił.

Apokalipsa 2:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Żydzi zawierają najrozmaitsze rasy, jak biała, chazarska (najliczniejsza), tatarska, kozacka, arabska czyli znaczna część z nich to Edomici, potomkowie Ezawa z linii rodowej Abrahama. Ale owa linia, skundlona z Kananejczykami (Nefilimami) została przez Boga całkowicie odrzucona. (Sprawdź tekst jedynego rozdziału księgi Abdiasza!)  Są także Żydzi czarnoskórzy, Żydzi chińscy i japońscy, czy jeszcze inne odgałęzienia.

Jak powiedział Chrystus: po uczynkach ich poznacie. Nie musimy więc badać ich DNA a rozpoznajemy ich łatwo po ich czynach.

Znani byli z okrucieństwa mnisi i kaci Inkwizycji Kościoła Katolickiego oraz znane są nam całe narody uwielbiające przelewy krwi i przemoc.

W Chinach komuniści przeprowadzili rewolucję kulturalną i w okrutnych mękach zginęło 60- 80 mln. niewinnych ludzi. Ulubioną karą Chińczyków jest śmierć tysiąca nacięć. Nacina się ciało skazańca w bezpiecznych miejscach dla życia i człowiek taki umiera godzinami w straszliwych mękach. W reżimie Pol Pota zginęło w torturach 4.5 mln. ludzi.

W Armenii Turcy wymordowali brutalnie około 1.5 milionów Ormian ludności cywilnej. Znamy ukraińskie zbrodnie wołyńskie na Polakach, zbrodnię w Katyniu oraz tortury... polskich dzieci. Znamy zagłodzenie co najmniej 11 milionów Ukraińców za Stalina. Japończycy słynęli z masowych rzezi, podobnie jak Chińczycy.

W Japonii z powodu ciągłego przelewu krwi naród ten skutecznie powstrzymał przyrost naturalny na kilkaset lat. Chińczycy mordowali się z podobnym zapałem i oba narody słyną z niezwykłego okrucieństwa, czyli 'słyną' z braku sumień.

Znanym przykładem nieludzkiego postępowania Japończyków jest samobójstwo harakiri. [PL] Zwróćmy uwagę na niezwykły szacunek, jakim Wikipedia darzy takich samobójców!

Znając ten temat już wiesz, kim jesteś i unikniesz wielu pułapek i nieszczęść. Być może nie tylko uratuje to tobie życie, ale doprowadzi cię to do życia wiecznego.

Jedna ważna przestroga! Znajdziesz takich, którzy będą starali się ciebie powstrzymać przed przeczytaniem tego materiału. To czynią właśnie... ONI!!!

Jeżeli chcesz poznać więcej faktów na temat nasienia węża z ich własnych publikacji, sprawdź artykuły zawarte w tych linkach.

Materiałów oraz dowodów jest wiele wa tym temacie.