Nowa prawda biblijna

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Biblia jest księgą autorstwa samego Boga, dlatego jest ona najbardziej wartościową księgą, jaka istnieje na Ziemi oraz jest ona dostępna dla wszystkich. Warto ją czytać od początku do końca, ponieważ jej treść omawia nam początek istnienia Ziemi oraz ludzkości, jego upadek, a także jest planowany jego ponowny powrót do pierwotnego istnienia według planów Boga Wszechmogącego.

Treścią Biblii jest historia stworzenia Ziemi, Adama i Ewy, ich grzech przeciwko Bogu czyli grzech pierworodny oraz potop, który skrócił drastycznie długość  życia z 1000 lat na zaledwie 100 lat.

Wszystkie teksty Biblii są bezpośrednim dziełem Boga, jak pierwsze pięć ksiąg biblijnych. Reszta Biblii jest napisana przez ludzi Bożych, którzy byli poinformowani przez samego Boga o Jego planach i działaniach. Księga Objawienia jest także niezwykłym dziełem Boga, które mówi nam o dalszych planach Boga.

Objawienie 1:(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

W Biblii jest kilka ksiąg, które zawierają olbrzymie kłamstwa! Niemal nikt tego nie porusza, a wszystkie religie to w pełni akceptują nie próbując tego zmienić. Być może jestem jedynym człowiekiem, który zna ten problem i stara się to ujawnić Ludowi Bożemu, który jest głównym tematem całej Biblii.

Teksty 'biblijne' Pawła i Łukasza nie posiadają ani nauk ani słów Boga i są całkowicie fałszywe. Ich listy nie są Słowami Boga Wszechmogącego!

Sprawdź w tym linku olbrzymią ilość dowodów na fałsze Pawła! Jest tego masa!!! Sprawdź także dzieła Łukasza. Pierwsze zdanie to oczywista masakra! Jest także bardzo źle. Sprawdź dowody fałszów tych oszustów. Im większą masz wiedzę biblijną, tym szybciej owe fałsze cię obudzą.

Nie wszyscy wiedzą, że wszystkie religie; bez wyjątków, posługują się głównie fałszywymi tekstami Pawła i Łukasza. Tymczasem jest oczywiste, że nie mamy absolutnie żadnych dowodów na zgodność listów tych oszustów z resztą Biblii. A to powoduje wiarę w te oczywiste oszustwa... szatańskie.

Wszystkie religie na świecie cytują zgodnie fałszywe księgi biblijne opierając się głównie na ich oszustwach. Niestety większość ludzi rzadko czyta Biblię, a ci, którzy ją czytają, bardzo niewiele z niej rozumieją, ponieważ nie można się z Biblii wiele nauczyć, czytając głównie... fałszywych pisarzy!

Tymczasem chrześcijanie nie tylko czytają skażoną Biblię, czytając skażone żydowskie księgi. Oni polegają także na kościelnych 'wyjaśnieniach' opartych na tych właśnie fałszach. Takie podejście stawia nas całkowicie poza jakąkolwiek szansą na jej zrozumienie. 

Nie można polegać na Pawle i Łukaszu, ponieważ ich teksty są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii! Czytelnicy Biblii tego nie widzą, ponieważ niewielu Biblię zna. Jeżeli nawet Biblię czytają, oni rzadko w Biblię wierzą z powodu obszernych i zagmatwanych całkowicie prac Pawła i Łukasza!!!

Dowodem jest także niedawna ohydna zmiana Kościoła Katolickiego, który ostatnio publicznie i otwarcie stanął po stronie samego szatana!

Biblia jest księgą antysemicką, ponieważ ona ujawnia Żydów jako wrogów Boga, Chrystusa i ludzi miłujących Boga. To jest wyraźnie widoczne na całym świecie, także w wielu księgach biblijnych, w szczególności pisze o tym Mateusz. Paweł i Łukasz to przed nami ukrywają!

Żydowskie księgi umieszczone w Biblii oraz ich nauki w Kościele Katolickim całkowicie zmieniają oryginalną biblijną treść oraz anulują plany samego Boga!

Które księgi biblijne są fałszem?

Fałszem są wszystkie księgi 'apostoła' Pawła, 'ewangelisty'  Łukasza oraz 'ewangelisty' Marka, którego niewielu ludzi czyta. Jest także księga żydowskiej Estery, która nigdy nie istniała, ponieważ nie ma o niej absolutnie żadnych materiałów. Pamiętajmy, że szatan rządzi światem, z religiami włącznie!

Co jest bardzo istotne; szatan działa przeciwko Bogu i dlatego wszystkie religie - fałszywe, cytujące zgodnie według szatańskich rozkazów Pawła i Łukasza. Po zacytowaniu czegokolwiek od tych autorów, cytowane się wyłącznie te wersety, które nie są w konflikcie z Pawłem i Łukaszem.

Wszystkie religie tak nas 'nauczają'! Wyjaśnienie tego jest bardzo proste. Główną religią jest Watykan, który ma pod sobą wszystkie religie, które muszą wielbić Pawła i Łukasza. Wszystkie religie muszą być także zarejestrowane przez rządy, a one popierają wszystkie FAŁSZYWE religie.

Jest oczywiste, że światem rządzi sam szatan oraz jego grupa upadłych aniołów. Wszyscy ukrywają się przed nami, ponieważ tzw. nasienie węża pracuje dla szatana, a nasienie węża o tym wie i zabija mnóstwo niemowląt oraz małych dzieci, poświęcanych dla 'chwały' samego szatana.

Z tych powodów świat ludzi uczciwych nie ma wielkich szans na poznanie prawdy Bożej.

Ale prawdę można poznać. Trudne jest przeczytanie całej Biblii, a zwłaszcza jej zrozumienie, ponieważ tekst Biblii jest głównie dziełem samego Boga oraz ludzi Bożych, których pouczał sam Bóg. Dlatego teksty nie są łatwe do zrozumienia, ale Bóg daje zrozumienie Biblii tym osobom, które w Niego wierzą.

Ale bez modlitwy i pomocy Boga właściwe zrozumienie Biblii jest niemożliwe.

To jest widoczne przy rozmowach z księżmi czy innym 'specjalistami' fałszywej interpretacji, którą oni rozumieją, ale oni nie rozumieją treści Boga i Syna w Biblii. Jedynie osoby wybrane przez Boga mają aż taki wspaniały przywilej! Dlatego wielu ludzi także prosi Boga o pomoc i ją zwykle otrzymuje.

Paweł i Łukasz głoszą zbawienie z łaski, wzięcie wszystkich do Nieba, anulowanie Przykazań Bożych i Królestwa Bożego. Obaj odrzucają Naród Wybrany gloryfikując... Żydów, wrogów Boga oraz Isusa. Paweł i Łukasz to typowa, żydowska fałszywa droga do... śmierci!

Niewielu rozumie Biblię. Jest to mocne oskarżenie, ale jest ono zgodne z prawdą. Ponad 95% czytelników nie rozumie Biblii właśnie z powodu Pawła i Łukasza.  Zrozumienie jej mogą poznać jedynie ludzie wielbiący Boga oraz ludzie wybrani przez Boga do pójścia do Nieba. Zrozumienie otrzymują te osoby, które prosiły Boga o jej zrozumienie i dlatego zrozumienie otrzymały.

Jeżeli opierasz Biblię na Pawle oraz Łukaszu, kroczysz po zupełnie złej drodze!

Początek dzieła Bożego opisany w Biblii

Bóg stworzył jedynie Adama i Ewę oraz umieścił ich w Ogrodzie Eden. Oboje mieli żyć wiecznie, ale ich pierworodny grzech pozbawił ich życia wiecznego. To także pozbawiło życia wiecznego ich potomstwa. Adam i Ewa oraz ich potomkowie żyli nie dłużej niż 1000 lat.

Z czasem nastąpił potop, który zniszczył wszystkich ludzi na Ziemi, a Bóg pozostawił przy życiu zaledwie 8 osób, których długość życia skróciła się dziesięciokrotnie. Obecnie żyje także na Ziemi wielka grupa ludzi, czyli potomków Adama, Ewy i Noego, który przeżył potop ze swoją całą rodziną.

Uwaga... bardzo ważny szczegół

Nadal istnieje spora grupa potomków Adama, Ewy i Noego na Ziemi, ale niewielu ludzi jest o tym poinformowanych. Szatańskie siły o tym doskonale wiedzą, ale ale one starannie to przed nami ukrywają.

Owa słynna grupa potomków Noego na Ziemi to... Polacy i Słowianie.

Bóg stworzył ludzi tylko raz w Edenie. Jedynie Polacy i Słowianie są potomstwem Adama i Ewy oraz Noego. Skąd więc wzięły się inne rodzaje ludzi? Poza rodziną Noego rozpoczęła swe istnienie nowa grupa ludzi, która nie posiada ludzkich sumień. Są to ludzie poczęci przez upadłych aniołów.

W ten sposób powstał nowy rodzaj 'ludzi', którzy nie są ludźmi Bożymi, lecz są oni potomkami szatana, oraz potomkami aniołów, którzy od lat płodzą potomstwo ludzi, którzy nie posiadają sumień. Owe hybrydy fałszywych ludzi są zaciętymi wrogami Boga oraz rzeczywistego ludu Bożego, czyli... Izraela.

Na pewno znasz ludzi, którzy z pasją nienawidzą Polaków! Nienawidzi nas wrogie nam nasienie węża, które doskonale wie, kim jesteśmy, ale niewielu z nas wie, kim są oni! Temat jest bardzo obszerny.

Istnieją na Ziemi dwie grupy ludzi.

Co jest najważniejsze, jedynie rzeczywiści Izraelici czyli Polacy i Słowianie posiadają dane od Boga prawo do życia na Ziemi!

Polacy i Słowianie różnią się od nasienia węża posiadaniem serc z sumieniami, czego nie mają ludzie pochodzący od szatana i upadłych aniołów. I to jest przyczyna, dla której Polacy i Słowianie byli i są nadal znienawidzeni przez cały świat szatana. Przeczytajmy ten zalinkowany artykuł!

Zawdzięczamy życie Bogu, który dba o nas i nas często chroni.

Niewielu ludzi o tym wie, że Polacy i Słowianie mają sumienia w swoich sercach. Biblia o tym nam wyraźnie i wielokrotnie mówi!

Wkrótce nastąpi wzięcie do Nieba ludzi wybranych i będzie to głównym wydarzeniem Boga i Syna Bożego na całej Ziemi, które otworzy oczy Ludu Bożego, a także oczy całego świata. Po wzięciu do Nieba małej grupy Polaków i Słowian, zostanie zebrana ich reszta do wymarszu na pustynię, gdzie będą oni przebywali kilka lat pod wielką ochroną Boga i Isusa.

Obydwa wydarzenia ujawnią całemu światu obecność na Ziemi Boga Wszechmogącego oraz Syna Bożego, Isusa Mesjasza, który oddał za nasze grzechy swoje życie, co umożliwiło niektórym Polakom życie wieczne.

Cały świat szatański, a innego nie ma, będzie wiedział, że mała część wybranych Polaków i Słowian znajdzie się w Niebie, a druga, większa część Polaków i Słowian uda się na znaną nam pustynię, gdzie będą przygotowani do wzięcia całej ziemi Izraela, którą wiele lat temu opuścili ich potomkowie.

Także część Polaków oraz Słowian poza granicami Polski (jak w USA) zrozumie, co się z woli Bożej będzie działo i oni będą się także przygotowywać do życia w Izraelu, oraz także do życia poza Izraelem, w zależności od ich pochodzenia i genów. Jedynie ludzie Boży wierzący w Boga będą chronieni przez Boga i Isusa.

Dwie nieśmiertelne grupy wybranych przez Boga

Taki niezwykły plan Boży istnieje w Biblii. Nawet jeżeli o tym wiemy, nie znamy żadnych detali, które są wspaniałe dla tych ludzi, którzy będą wybranymi przez samego Boga. Co jest bardzo ważne, ludzie wybrani otrzymają niezwykłe przywileje i nieśmiertelność, a część z nich zamieszka w Niebie, z woli samego Boga.

Co jest bardziej niezwykle, nikt nie miał nawet najmniejszego wyobrażenia o niezwykłych planach dla wybranej części ludu naszego Boga. Czytajmy uważnie, ponieważ bardzo niewiele z nas wie, co nasz Bóg Wszechmogący przygotował dla wybranych swojego Ludu.

Objawienie 7:(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

144.000 opieczętowanych mężczyzn z plemion Izraela. Część owych wybranych ludzi Bożych umrze z rąk satanistów. Ale po kilku dniach oni wszyscy powstaną do życia wiecznego i będą oni nieśmiertelni. Także mała grupa wybranych sług do Nieba zaistnieje z woli Boga.

Obie grupy wybranych ludzi przez Boga będą żyły wiecznie w Niebie oraz częściowo na Ziemi.

Objawienie 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierworodni dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

 Musimy także zrozumieć jedno niezwykle ważne zdanie naszego Boga. 

Ezechiela 36:(32) Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! (BM)

Mocne słowa, które ukazują nasze zbawienie z właściwej perspektywy. Bóg nie wybawi swego ludu ze względu na nasze właściwe postępowanie oraz wielbienie Go. Jego słowa mówią o czymś zupełnie innym. Mamy wiele powodów do wstydu i wielu z nas postępuje wręcz ohydnie znieważając Boga i powodując kpiny przeciwników Boga z powodu takiego ohydnego znieważania naszego Boga i Ojca.

Ale ten tekst jest dla nas niezwykle pozytywny. Przecież Bóg wyraźnie nam mówi, żebyśmy się wstydzili, ponieważ jesteśmy w większości wielkimi grzesznikami, ale Bóg pomimo naszych masowych grzechów będzie nadal nas rządził w Izraelu.

W poniższych wersetach jest wyjaśnienie naszych grzechów wobec Boga, które nadal powtarzamy w w szatańskim Kościele Katolickim w obecnych czasach. Koniecznie przeczytaj podkreślony link!

Ezechiela 36:(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście. (BM)  [17 werset to tłumaczenie Brentona)]

Werset 17 mówi nam o zhańbieniu Ziemi naszym postępowaniem oraz bałwanami. Niestety Polacy nadal się hańbią bałwanami tzw. matki boskiej a także hańbią się nieczystością... seksualną.

Zwrócimy także uwagę na szczególne pogrubienie - Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. Któż wypowiedział te słowa? Czy przeciętni ludzie wiedzieli, kim byli Izraelici - 10 pokoleń, których Bóg usunął z Ziemi Obiecanej? Oczywiście, że nie, ale to Lud Boży ubliżał samemu Bogu.

Najbardziej bolesne dla Boga były wypowiedzi... upadłych aniołów, potomstw Nefilimów oraz satanistów, czyli nasienia węża; ludzi wyjątkowo podłych i okrutnych, którzy cieszyli się i nadal się cieszą ze swego pozornego zwycięstwa w walce z Bogiem oraz w walce przeciwko Ludowi Bożemu.

Szydzili z Boga, szydząc także z Jego Wybranego Narodu, który także się przeciwko Bogu zbuntował - zupełnie jak oni - upadli aniołowie. Bóg musiał wykazać wiele cierpliwości, aby to wszystko znieść i dokończyć swego planu przywrócenia ludzkości do doskonałości oraz do możliwości życia wiecznego.

Wspaniałe Boże Imię zostało ponownie znieważone. Najpierw przez grzesznych Izraelitów, potem przez tych, którzy kpili z Boga i jego Narodu Wybranego. Co najgorsze - profanacja imienia Boga trwa nadal i ona wcale nie ustępuje!

Ezechiela 36:(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach.  (BM)

Bóg miał świetną reputację, którą uzyskał podczas wyprowadzenia Izraela z ziemi Egiptu. Potomstwo upadłych aniołów otrzymało ostrą karę - tak w Egipcie jak i w Kanaanie. O Bogu Izraela huczało w całym ówczesnym świecie oraz panował wielki strach przed Jego gniewem.

Z powodu dłuższej ciszy naszego Boga, świat niemal zapomniał, że Bóg istnieje, a wielu zapomniało, że już niedługo Bóg Wszechmogący zacznie pojawiać się także na Ziemi, aby dokonywać Bożych wyroków. Sataniści o tym wszystkim wiedzą, a nawet wiedzą, kiedy to nastąpi!

Zwrócimy w powyższym cytacie uwagę na część podkreśloną na czerwono. Jest to bardzo ważna dla nas informacja. Bóg okaże się święty, czyli odzyska swoją reputację wśród nas oraz na ich oczach. Oznacza to cudowne działanie na naszą korzyść, a cały szatański świat będzie to wielce obserwował!

Czego Bóg dokona?

Ezechiela 36:(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (BM)

Tutaj jest wyjaśniona niezwykle ważna kwestia. Polskie bałwany istnieją od czasów usunięcia 10 pokoleń Izraela z ziemi izraelskiej. Niestety Lud Boży jest nadal niezwykle niemiły dla Boga, wypełniony masą wszelkich bałwanów, które dopiero sam Bóg usunie i oczyści Lud Boży.

Bóg poprowadzi swój lud na pustynię, a po ich oczyszczeniu powrócą oni do Izraela! Bóg oczyści lud od wszelkich nieczystości i bałwanów już po zabraniu z obecnych ziem, jak z Polski, USA oraz innych miejsc obecnego zamieszkania.

Któż jest tak nieczysty i posiada największą ilość bałwanów? Polacy i Słowianie!

Czyż katolicyzm i prawosławie nie są przeładowane nieczystością religijną i bałwanami? Nieczystość religijna - a w tym sensie Bóg przemawia - to oddawanie czci komuś innemu poza Bogiem... czyli wielbienie nieżyjącej od setek lat tzw. 'matki boskiej'. Czy Bóg planuje zbawienie katolików?

Przeczytajmy bardzo uważnie poniższy tekst!!! Słowa Boże są niezwykle mocne, ale trzeba je właściwie wyjaśnić. Nie jest to łatwe, ale... czytajmy dalej! Jest ponownie oczywiste, że Bóg zmieni nas bardzo mocno i to nastąpi bardzo prawdopodobnie tuż przed zamieszkaniem w Izraelu.

Ezechiela 36:(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem.  (BM)

Powyższy werset mówi nam wyraźnie, że to nie my się zmienimy, ale sam Bóg nas w ten sposób zmieni. Boża wyrozumiałość jest niezwykła i zdecydowana większość Polaków i Słowian do tego czasu nigdy nie wzięła pod uwagę owej cudownej obietnicy Boga dla Polaków i Słowian.

Przeczytajmy to bardzo uważnie!

Zauważyłem w swoich rodzinach oraz w innych rodzinach także, pewne interesujące rzeczy genetyczne oraz jeszcze ciekawsze połączenia, które początkowo były bardzo dziwne, ale teraz mają one głęboki sens.

Istnieje na Ziemi wielki problem z powodu szatana i jego aniołów. Pośród ludzi dzieją się bardzo dziwne rzeczy. W jednej rodzinie może być dwoje potomków i jeden może być Żydem, a drugi może być Polakiem (Polką). Nie znam dokładnie przyczyn, ale znam wiele takich przypadków z naszymi rodzinami włącznie. Dopiero teraz to możemy zauważyć, aczkolwiek przyczyny te rzeczywiście istnieją.

Polega to na tym, że większość ludzi używa nadmiernie seksu z powodu chęci oglądania filmów, TV a także pornografii. Taki sposób życia istnieje od lat; w Polsce czy w innych słowiańskich państwach i niewielu ludzi widzi w tym jakikolwiek problem!

Problem jednak istnieje, jest olbrzymi i jest on bardzo ohydny.

Wielu Polaków i Polek także ma seks z  Żydami oraz z innymi narodowościami i nawet nie zdaje sobie sprawy, kim w rzeczywistości jest ich zrodzone dziecko. Bez wiedzy, kim jest partner, czy partnerka, można nie mieć pojęcia, kim w rzeczywistości jest dziecko. Sama nazwa - Polak niewiele nam daje.

Czy mamy szanse rozpoznania, kto w tej rodzinie jest Polakiem a kto jest Żydem, czy jeszcze kimś innym? To jest celowo tak organizowane przez szatana oraz upadłych aniołów i to zawsze było przez nich zachęcane przez setki lat w takim właśnie celu. Zastanów się, czy rzeczywiście wiesz, kim jesteś?

Najważniejsze jest to, że Bóg jest w stanie lud Boży całkowicie naprawić!

Powyższe wersety nam właśnie o tym mówią, aczkolwiek nie w wielu detalach. Dlatego Bóg nie podał nam detali, ponieważ... jedynie Bóg może to naprawić. Powyższy cytat wyraźnie nam o tym mówi, ale detali w nim nie mamy, poza obietnicą, że.... zacytujmy najważniejsze dla wielu z nas zdanie, które wyraźnie nam mówi o dziele samego Boga!

Ezechiela 36:(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

Wiele naszych grzechów to wynik lekceważenia naszych genów, a czynimy to bez jakiekolwiek wiedzy, nie dbając jako Polacy o znalezieniu żony czy męża pośród Polaków. Jest to niemal niemożliwe, aczkolwiek ja mam grupę krwi 0 - co oznacza czystego genetycznie Bożego człowieka bez skażenia genetycznego. Dopiero niedawno to wszystko nieco zrozumiałem.

Nie jestem ekspertem od takich rzeczy, ale sporo się naczytałem i tak to właśnie rozumiem. Nie znaczy to, że ja nie potrzebuję także Bożej pomocy. Jestem pewien, że pomoc Boga jest dla nas wszystkich potrzebna, ale pozostawmy to Bogu, który jako Stwórca wszystkiego, doskonale wie, co czyni.

Poza tym miejmy na uwadze, że Bóg naprawi nasze DNA i będziemy ponownie rzeczywistym Ludem Bożym. Co jest jeszcze bardzo ważne, niektórzy Polacy nie będą jednak Polakami, ponieważ ich polskie geny będą całkowicie zniszczone wraz z ich charakterami i nie będą mogły być uzdrowione.

Ale osoby skażone jedynie częściowo innymi genami to właśnie osoby, które Bóg oczyści z niepotrzebnych genów i w zamian da im rzeczywiste geny Boże. A to spowoduje niemal nowy sposób życia oraz postępowania według wszelkich Bożych Praw.

Przykład.

Istnieje panna z dzieckiem, która uważa się za Polkę wierzącą w Boga, czytająca często Biblię. Najprawdopodobniej jest ona ofiarą jakiegoś wyjątkowego łotra, który pogardził nią i nie chciał się z nią ożenić. Nie chciałbym być w jego skórze, ale owa matka, wierząca w Boga otrzyma od Boga część nowych genów, dziecko najwyraźniej także je otrzyma i w ten sposób będzie to nowa i zmieniona osoba, którą w ten sposób uleczy sam Bóg Wszechmogący.

Bóg zapowiada danie wielu grzesznikom nowego serca i ducha i dopiero te atrybuty spowodują przestrzeganie Bożych rozporządzeń i Bożych postanowień. Jest to wyraźne określenie dla Królestwa Bożego na Ziemi. Jest także oczywiste, że żydowski Izrael nie jest Izraelem, ale uzurpatorem Izraela. Dzisiejszy Izrael jest więc powtórką starożytnego Kanaanu - siedliska Nefilimów.

Poniżej kilka wersetów, które omawiają podobne rzeczy i ujawniają nam Boże działania, które wyleczą wiele osób z takich problemów.

II Ezdrasza 6:(25) "I będzie tak, że każdy, który pozostanie po tym wszystkim co tobie przepowiedziałem, ten będzie zachowany i będzie oglądał zbawienie moje oraz koniec mojego świata. (26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Doskonale nam znany fragment II Ezdrasza, mówiący o nas, Polakach i Słowianach. Najprawdopodobniej II List Ezdrasza został usunięty z powodu takich niezwykłych tekstów.

Przeczytajmy bardzo dokładnie poniższą część, która wyjaśnia nam niemal wszystko!!!

Poniższy fragment wyjaśnia nam, kim w rzeczywistości jesteśmy!

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni.

Werset 46 podaje nam wyraźnie czas oraz miejsce pobytu Ludu Bożego. Arzareth to Polska, a ostateczny czas nadal trwa, ale się skończy wtedy, kiedy Polacy wyruszą z pomocą Boga na tę samą pustynię.

Co jest także bardzo ważne, Księga Objawienia w pełni nam potwierdza istnienie 10 pokoleń Izraela czyli Polaków oraz Słowian. 10 pokoleń to my, a pozostałe 2 pokolenia już są w Izraelu, aczkolwiek oni niemal niczego nie wiedzą o Polakach. Przeczytajmy jeszcze raz Objawienie 7:3-8.

Objawienie 7:(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Poniższa część jest także niezwykła, ponieważ podaje nam dokładnie nasze obecne życie! My mieszkamy w Polsce czyli w Arzareth, a mapy nam to wszystko doskonale potwierdzają i Bóg zapewnia nas, że On ponownie zatrzyma kanały rzeki, abyśmy mogli przejść. To oznacza, że na pustynię nie pojedziemy samochodami! Zapomnijmy więc o nich!

II Ezdrasza 15:(20) Mówi Pan - "Oto zwołam wszystkich króli ziemi, aby się mnie bali, którzy są od wschodzącego słońca i od południa, od wschodu od Libanu; aby przyszli i spłacili to, co oni im dali. (21) Tak jak oni uczynili moim wybranym aż do tego dnia, tak i ja im odpłacę w ich zanadrze". To mówi Pan Bóg: (22) "Moja prawica nie oszczędzi grzeszników, a mój miecz nie spocznie nad tymi, którzy przelewają krew niewinną na ziemi."

Powyższy tekst potwierdza działania satanistów, którzy zniszczyli wiele ludzi wybranych przez Boga. Znałem jedną młodą polską dziewczynę, córkę Świadków Jehowy, która została porwana z Perth i zaginęła na zawsze. Ona nadal ma szanse, ponieważ nastąpi wielkie wzbudzenie wielu zmarłych.

Poniższy tekst mówi nam o 144.000 ukoronowanych sługach Bożych.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Zakończenie

Bądźmy więc zawsze przygotowani. Jeżeli miłujemy Boga, ale mamy wiele grzechów, módlmy się o pomoc do Boga i starajmy się za wszelką cenę pohamować się od dalszych grzechów. Pamiętajmy wyłącznie o Bogu, a nie Marii, który o nas nigdy nie zapomniał. Jeżeli dopiero teraz dowiadujemy się czystej prawdy Bożej, bez  pomocy Boga byśmy jej nigdy nie poznali!

Jeżeli jesteśmy po stronie Bożej, zostaniemy na pewno przez Boga uratowani i Bóg zmieni nasze sposoby życia. W ten sposób część z nas otrzyma życie wieczne! To jest Boży plan, którym Bóg będzie naprawiał wiele problemów i Bóg nam zapowiedział, abyśmy nie byli tym zbytnio przygnębieni.

Jeżeli będziemy Bogu służyli i Go wielbili, Bóg naprawi nas genetycznie i staniemy się ponownie rzeczywistym Ludem Bożym, który w wielu przypadkach będzie żył wiecznie, a niektórzy z nas nawet pójdą do Nieba! Wszystko zależy od nas oraz od naszego wspaniałego Boga.

Miłujmy więc naszego Boga i wiedzmy, że Bóg to doceni i wyleczy nas z naszych problemów. Jak Bóg  to nam obiecał, także wielu grzesznikom właśnie Bóg to obiecuje, a On zawsze dotrzymuje swoich obietnic.

Starajmy się o to, ponieważ mała nasza część uda się niebawem do Nieba, albo uda się na pustynię pod opieką Boga i Isusa, albo będzie wybrana do grona wiecznie żyjących 144.000 sług Bożych.

Ezechiel 20:(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

Ten werset jest tak niezwykły, że trudno jest go publicznie przeczytać. Zwróćmy więc szczególną uwagę na jego niezwykłą treść, a nasze serca już się bardzo zmienią, jeżeli to głębiej przemyślimy. Jeżeli zmienimy te słowa na bardziej brutalne, to zrozumiemy to jeszcze dokładniej.

Ten fragment mówi nam, że jesteśmy ludźmi nie na swojej ziemi i jesteśmy straszliwie brudni duchowo. Zostaniemy z naszych wszelkich brudów oczyszczeni, także od naszych bałwanów!

Co jest w tym cytacie najważniejsze, ale już nam znane z II Ezdrasza, Bóg swój Lud zgromadzi spośród narodów i przyprowadzi Lud do naszej własnej Ziemi w Izraelu! Dopiero po przyprowadzeniu Bóg pokropi swój Lud czystą wodą oraz oczyści go od nieczystości oraz od wszystkich bałwanów.

To jest cytat bezsporny i opisuje nas w doskonały sposób, aczkolwiek nieprzyjemny z powodu naszych wielkich grzechów.

Mówiąc jeszcze dobitniej, jesteśmy wielkimi grzesznikami, którzy wierzą w Boga, który nas rozumie i który nas już zaczyna oczyszczać z naszego nieposłuszeństwa i grzechy nasze już nam przebaczył, rozumiejąc nasze pochodzenia i życie wśród ohydnych narodów, których czasy są już także policzone.

Czekajmy na życie wieczne w Niebie pod władzą samego Boga oraz Isusa, obiecane niektórym z nas przez samego Boga. Dlatego oczekujmy życia wiecznego i jeżeli spełnimy Boże wymagania, Bóg wymaże wiele naszych grzechów a pewna nasza część uzyska życie wieczne.

Podsumowanie

Jedynie dwie grupy Polaków i Słowian będą żyli wiecznie, głównie w Niebie. Jedna grupa pójdzie do Nieba i będą to kobiety i mężczyźni wybrani przez samego Boga. Druga grupa to 144.000 mężczyzn, wybranych także przez Boga. Będą to nie żonaci mężczyźni.

Są to jedyne osoby, które będą żyły wiecznie; obie grupy będą w Niebie ale członkowie obu grup będą często przybywały na Ziemię w określonych celach i pracach, aby nam w wielu rzeczach pomagać. Bóg otwiera nam szerzej oczy na zrozumienie tych proroctw.

Musimy więc zrozumieć, że właśnie zmiana naszych genów czy inne Boże dzieła wobec naszych ciał i umysłów muszą nastąpić dopiero po wzięciu do Nieba oraz po wzięciu na pustynię! Właśnie owo poznanie wzrosło!

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

 Widzimy wyraźnie, że nasze poznanie gwałtownie wzrosło!

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Czuwajmy więc nieustannie!