Nowe zrozumienie Objawienia 5

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Jesteśmy okłamywani na dosłownie każdym szczeblu polityki oraz przez wszystkie media i wszelkie prywatne źródła informacji. Jesteśmy oszukiwani i czasami bezwiednie przekazujemy informacje kłamliwe, o których nie mamy zielonego pojęcia, że ONI ZAWSZE kłamią.

Spójrzmy na to w taki sposób. Około 80% populacji świata to nasienie węża. Nie jest to jedynie populacja żydowska czy syjonistyczna. Wiele innych narodów trzeba także zakwalifikować do grupy biblijnego nasienia węża.

Wspólną cechą nasienia węża jest absolutny brak ludzkich sumień.

Ludzie bez sumień posiadają całkowicie zboczone zasady prawa i  seksu, jak seks z dziećmi czy nawet z niemowlętami, tortury niemowląt, masowe ich mordy oraz mordy i okrutne tortury ludzi niewinnych. Państwa 'słynne' z takich ludzi to USA, Japonia, Chiny i wiele mniejszych państw, czyli wszystkie państwa azjatyckie.

Niemal wszyscy ludzie z tych krajów nie są nawet podobni do Słowian, poza USA. Podobnie jest w Afryce, chociaż niewielki procent ludzi czarnych także należy do Narodu Wybranego. W USA większość ludzi to biali członkowie nasienia węża.

Ci ludzie nie zostali stworzeni przez Boga, dlatego Boga z pasją nienawidzą.

Zdecydowana część ludzi w Azji i na świecie jest nasieniem węża i wielu z nich to obojnacy, znani z wielu filmów. Są to ludzie posiadający część genów upadłych aniołów oraz samego szatana. Poznaje się ich po czynach oraz różnicach w wyglądzie. Część tych ludzi posiada podwójną płeć.

Wiele prawdy dowiadujemy się także z filmów, które nam pokazują olbrzymie okrucieństwa i zboczenia, wraz z żołnierzami USA, którzy walczyli pośród tych ludzi i oni się niemal niczym od nich nie różnią. W USA jest także około 80% nasienia węża, które jest dumne z ich zbrodniczej armii popełniających masowe zbrodnie. Oni tytułują siebie... patriotami!

Podobna sytuacja jest także w całej Europie z Polską włącznie, gdzie istnieje podobny podział na rzeczywiste nasienie węża, oraz rzeczywistych Polaków. Jak nam mówi Słowo Boże; po uczynkach ich poznacie. Są Żydzi obrzezani i dumni z tego, że są Żydami, ale nimi nie są. Jest także odwrotnie.

Ludzie nie uważają się za Żydów, lecz są Żydami nie wiedząc o tym, z kim zostali poczęci. Większość ludzi nie ma pojęcia, kim oni w ogóle są! Dlatego władze świata zachęcają masowo ludzi do niewierności, aby tę mieszaninę obcych genów coraz bardziej rozpowszechniać.

Dlatego Prawo Boże nakazuje dziewictwo i zabrania cudzołóstwa!

Wszystko, co się dzieje na ziemi, dzieje się na przekór Słowu Bożemu, w którym mamy wystarczające dowody na to, że rzeczywiście istnieje Naród Wybrany przez Boga. Naród, który jest morderczym celem nasienia węża, dążącego do naszej eksterminacji. Tym razem Bóg im na to nie pozwoli!

Znając te realia, i rozpoznając tych ludzi po uczynkach widzimy, że świat dąży do obnażenia pewnej części nasienia węża jako zbrodniarzy, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji na całym niemal świecie. Oni będą część tych ludzi karać śmiercią, aby zyskać nasze zaufanie.

Władze, które ich zastąpią będą dokładną kopią tych, którzy stworzyli cały obecny bałagan. Nasienie węża doprowadzało CZASAMI do dobrobytu. Dlatego nowa grupa tego samego nasienia węża także będzie starała się początkowo o uzyskanie poparcia całego społeczeństwa.

Ale jest jeden olbrzymi problem, który zaistnieje podczas tej akcji.

Początkiem pierwszego kroku Boga na Ziemi będzie zabranie wybranych Bożych ludzi do Nieba.

Zaraz potem ukaże się znak Syna Bożego. Sam Isus pojawi się także i wraz z Bogiem Ojcem rozpocznie się separacja całego Narodu Wybranego od nasienia węża, czyli od szatańskich hybryd.

Rzeczywista Góra Synaj

Odseparowani od nasienia węża Słowianie, głównie Polacy zostaną zabrani przez Boga i Syna na tę samą pustynię, do której wiele lat temu Bóg wprowadził Izraelitów zabranych z morderczego Egiptu.

Szatan nadal rządzi całym światem i decyduje o tym, co się na świecie dzieje. USA i Rosjanie pracują ze sobą dążąc do rządu światowego... Bestii. Oni pozornie walczą ze sobą. Obecnie Rosjanie wycofują się z Ukrainy, bo jest tam rzekomo wielu żołnierzy z USA, Anglii i innych państw.

W Rosji żyje przeważająca ilość nasienia węża czyli bolszewicy, którzy nadal rządzą Rosją. Nie spodziewajmy się od nich miłości do prawdy i do Polaków. Już widzimy, że nienawiść 'Polaków' do Rosjan podsycana jest celowo przez 'polski' rząd, będący także nasieniem węża.

Cały problem polega na tym, że my zwykle wierzymy władzy oraz mediom, które są masowym źródłem propagandy, kłamstw, oszustw i ohydnych praw rządowych z Covid-19 włącznie. Biblia nam potwierdza, że  zaistnieje globalizacja, czyli nastąpi światowy czyli globalny rząd Bestii.

Atak szatana na Niewiastę

Bardzo dobrze znane nam wersety. Odczytajmy je jeszcze raz, ponieważ jest to kluczowy czas i dla Nieba i dla Ziemi. Te wersety mają znacznie głębsze znaczenie, niż do tej pory to rozumieliśmy.

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Jest to niezwykły moment w Niebie, które było także prześladowane przez szatana i jego upadłych aniołów. Całe Niebo było w wielkim bałaganie z powodu ciągłego oskarżania naszych braci, w dzień i w nocy przez naszym Bogiem. Jest to niezwykła informacja, ukazująca nam niezwykłą cierpliwość Boga i Syna przez długą ilość czasu.

Było w Niebie aż tak źle, że ani Bóg ani Isus nie sprawowali swojej władzy!

Najwyraźniej toczyła się słowna wojna szatana z mieszkańcami Nieba oraz następowały oskarżenia Boga i na Syna z powodu naszych grzechów! Szatan widząc grzechy oraz brak doskonałości wszystkich Słowian oskarżał ich przed Bogiem i Synem wiedząc, że przecież nie jesteśmy doskonali!

Po usunięciu szatana całe Niebo odetchnęło z ulgą wraz z wszystkimi jego mieszkańcami a Bóg oraz Isus mogli rozpocząć kontynuację swego władania w Niebie po usunięciu na zawsze tego olbrzymiego problemu, jakim był szatan i jego upadli aniołowie.

Bóg i Syn walczyli z szatanem nieustannie przez dłuższy okres czasu!

Rozważmy bezpodstawne ataki szatana na Lud Boży. Szatan był doskonałą osobą i pełną wiedzy, którą posiadł żyjąc bardzo długo. Ale on atakował przed Bogiem ludzi o bardzo niskim poziomie wiedzy, o krótkim doświadczeniu oraz niedoskonałości z powodu krótkiego życia oraz braku inteligencji, jaką posiada szatan żyjący tysiące lat.

Ataki szatana na ludzi są przykładem jego niezwykłej i bezpodstawnej nienawiści do ludzi, których on sam pozbawił życia wiecznego i śmiał ich oskarżać przed Bogiem. Bóg te ataki skutecznie pokonywał w Niebie podczas utarczki z szatanem. To ukazuje nam wyraźnie, że szatan wiedzę posiada, ale w kwestii mądrości... dopowiedzmy sobie sami.

Wyrok śmierci jest sprawiedliwym wyrokiem Boga nad szatanem!

Szatan po usunięciu go z nieba natychmiast próbował atakować Niewiastę Bożą, ale i w tym przypadku poniósł on wielką klęskę. Nie wiemy, kiedy dokładnie nastąpiły owe ataki i jak długo one trwały i trwają nadal! Prześladowania Ludu Bożego zakończą się dopiero na pustyni, do której Bóg swój Lud zaprowadzi.

Poniżej mamy proroctwo, które może się wypełnić w bardzo bliskim czasie.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Po wyrzuceniu szatana z nieba przez Michała i jego aniołów, szatan zacznie prześladować Niewiastę. Ona jednak otrzyma pomoc od Boga i pożywienie na 3.5 roku. Nastąpi więc kolejna porażka szatana, który wszystko przegrał w Niebie oraz przegra także na ziemi swój atak na Niewiastę.

Ten okres to bardzo bliska przyszłość, w której Bóg ochroni Niewiastę przed szatanem i nie pozwoli na jakiekolwiek jej skrzywdzenie. Najwyraźniej Lud Boży pojawi się na tej samej pustyni, na której Bóg opiekował się Mojżeszem oraz Narodem Wybranym.

W chwili obecnej jest widoczny plan szatana, który za wszelką cenę dąży do wojny Polaków z Rosją. Według proroctwa jest to niegroźne zagrożenie i Bóg na to szatanowi nigdy nie pozwoli. Co jest bardzo ciekawe, szatan nie zostanie pozbawiony władzy!

Szatan przekaże władzę Bestii i to z własnej woli!

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzącą z morza Bestię, która miała dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na głowach jej bluźniercze imiona. (2) A Bestia, które widziałem, była podobna do pantery, a nogi jej jak u niedźwiedzia, a paszcza jej jak paszcza lwa. I przekazał jej smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Werset 1-szy mówi nam, że Bestia wyjdzie z morza, czyli spośród ludzi. Bestia będzie postacią anielską, być może będzie to jeden człowiek z grona kilku władców, którzy już nie żyją. Jest możliwe, że John Kennedy otrzyma władzę z rąk samego szatana i będzie on posiadał olbrzymią władzę.

Najwyraźniej taki jest rzeczywisty plan szatana, który przekaże swoją moc Bestii, ale sam także będzie ją osobiście wspomagał w walce przeciwko Bogu i przeciwko Ludowi Bożemu. Takie są dalsze plany szatana, ale większość z nich nie będzie w pełni zrealizowana.

Kiedy Bóg zacznie działać na ziemi?

To wszystko zaczyna się coraz lepiej i wyraźniej układać. W chwili obecnej wypełnia się 6-ty rozdział Objawienia i doszliśmy do piątej pieczęci, która jeszcze się nie rozpoczęła.

Oto pięć pieczęci Bożych.

Objawienie 6:(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. (9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

Czwarta pieczęć wypełnia się w tej właśnie chwili. Zrozumienie Objawienia zaczyna być coraz bardziej wyraźne z powodu bliskiego czasu planowanych przez Boga dzieł wyzwolenia Narodu Wybranego z brudnych rąk nasienia węża, czyli szatańskich władz.

Większość ludzi zupełnie nie rozumie świata szatańskiego a nawet nie wierzy; ani w szatana ani w Boga. Jest to szczyt ignorancji, ponieważ dowody satanizmu pośród elit są tak olbrzymie, że brak tej wiedzy oznacza brak podstawowej wiedzy o szatanie oraz o Biblii.

Świat zaczął istnieć z woli Boga, ale został w wielkim stopniu zniszczony przez szatana. Nadszedł czas na odzyskanie świata oraz uratowanie oryginalnego Bożego Narodu, czyli Słowian, głównie Polaków oraz wielu ludzi nieco dalszej gałęzi Słowian i rasy białej.

Co jest niezwykle ważne, Bóg dał swoje Prawo Mojżeszowi i ono do dzisiaj nie uległo zmianie. Nadal nasze zbawienie zależy ściśle od naszego przestrzegania 10 Przykazań. Biblia nam wyraźnie mówi, że jedynie mała część Narodu Wybranego będzie zbawiona. O tym trzeba pamiętać ponieważ od naszego posłuszeństwa wobec Boga zależy nasze życie.

Wierzące w szatana elity także wierzą w Boga i oni dokładnie wiedzą, co ich czeka oraz jakie mają szanse na pozostanie przy życiu po sądzie Boga nad światem, sądzie, który wkrótce już nastąpi. Oni doskonale wiedzą, kto będzie wzięty na pustynię i być może także do Nieba.

Oni to wszystko śledzą, ale przed nami ukrywają. Z tych przyczyn Objawienie i inne proroctwa są napisane w szczególny sposób i są one ujawniane dopiero we właściwym czasie. Przeciwnicy Boga nie mają pojęcia, kiedy Bóg zacznie sąd na ziemi, ale oni także wiedzą, że jest to bardzo bliskie.

Oto przyczyna szaleństw obecnego świata, który panicznie boi się Boga.

Sąd rozpocznie się od wzięcia wybranych do Nieba

To już wiemy, ale nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi. Bóg nam daty nie podał i jeden werset nam wyjaśnia, w jaki sposób Bóg ukrył przed wszystkimi swoje mocne plany.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Według wielu badań tych samych wersetów staje się jasne, dlaczego musimy teraz czuwać. Nie mamy żadnej solidnej informacji o czasie, w którym nastąpi wzięcie wybranych do Nieba. Bóg to zorganizuje w taki sposób, aby nikt nie był w stanie temu przeszkodzić, nawet sam szatan!

Dlatego nikt na świecie nie wie, jak i kiedy to się wydarzy. Oto powód, dlaczego mamy ponaglenia Boga i Syna, abyśmy stale czuwali, ponieważ nie zorientujemy się, kiedy nadejdzie ten niezwykle ważny czas!

Bóg nie planuje naszego zaskoczenia ale planuje, aby ich zaskoczyć!

Według mego zrozumienia, już jesteśmy na etapie możliwości wzięcia do nieba i musimy to mieć w naszym umyśle każdego dnia i powinniśmy być do tego mentalnie i fizycznie przygotowani. Przyczyna aż takiego tajnego planu Boga jest oczywista!

Sąd Boga rozpocznie się od momentu wzięcia wybranych do Nieba!

Świat o tym wie i drży ze strachu, wiedząc o niezwykłej mądrości i mocy Boga. Jego przeciwnicy nie mają żadnych szans. Wszelkie rozmowy szatana z Bogiem są zakończone i zaczyna się dzień, w którym Bóg rozpocznie sąd nad mieszkańcami Ziemi. To zacznie się od wzięcia wybranych do Nieba!

Taki będzie początek i zaraz po wzięciu wybranych do Nieba świat ujrzy znak Syna Bożego, potem ujrzy Jego samego, a świat także będzie widział zgromadzanie Słowian przez Boga i Isusa do wymarszu na pustynię, ale nie będzie w stanie temu zapobiec.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

To znaczy, że po wzięciu wybranych do Nieba szatan dostanie niemal szału i zacznie prześladować Niewiastę czyli Słowian. Wtedy Bóg zorganizuje pochód do wprowadzenia Słowian na pustynię. Podczas tego wymarszu będą próby powstrzymania, ale szatan nie będzie miał żadnych szans.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą wagę zbliżającego się wzięcia do Nieba. Oczywiście wzięci będą bardzo radośni ale ten tekst w pełni nam potwierdza niezwykłą wagę wzięcia do nieba dla całego świata.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona."

Według tego wersetu wynika jasno cel Boga. Będzie to ukazanie całemu światu nie tylko faktu, że Bóg istnieje, ale także, że Bóg w pełni realizuje dawno nam obiecane  jego plany! To spowoduje zmianę serc wielu ludzi, których duch zostanie w ten sposób zmieniony.

Prawdopodobna strategia szatańskiego świata

Cała wojna na Ukrainie jest przygotowywaniem do przyjęcia światowego rządu i nowego systemu finansowego, którym oni chcą nas obdarować po to, abyśmy się Boga wyparli. Sataniści i szatan także czekają na pierwszy ruch Boga i wiedzą, że wielu ludzi uwierzy w Boga, widząc wzięcie ludzi do Nieba oraz bezradność władz, aby temu zapobiec.

Jest zrozumiałe, dlaczego Polska jest tak szczelnie nadzorowana przez USA oraz Rosję. Ponieważ obie strony nie są wrogami wobec siebie ale obie strony nienawidzą Boga i Słowian oraz wiedzą, co ich czeka w bliskim czasie.

Wszelkie wydarzenia na Ukrainie to ukrywane przed nami działania nasienia węża, które nie jest w stanie zaszkodzić Polakom a zwłaszcza tym wybranym. Zwróćmy uwagę na ten niezwykły tekst w II Ezdrasza.

II Ezdrasza 13:(3) I spojrzałem, a oto wiatr uczynił coś, jakby figurę człowieka wychodzącego z serca morza. I patrzyłem, a oto człowiek ten pofrunął z chmurami do nieba; gdziekolwiek zwrócił swą twarz aby spojrzeć, wszystko pod jego spojrzeniem się trzęsło. (4) Kiedy jego głos wychodził z jego ust, wszyscy słyszący jego głos topili się jak wosk się topi, kiedy czuje ogień. (5) Potem spojrzałem, a oto niezliczona ilość ludzi była zebrana od czterech wichrów nieba, aby rozpocząć wojnę przeciwko człowiekowi, który wyszedł z morza. (6) I spojrzałem, a oto on wyciął dla siebie wielką górę i poleciał na niej. (7) I ja chciałem zobaczyć region lub miejsce z którego góra była wycięta, ale nie mogłem. (8) A potem spojrzałem, a oto ci, którzy zebrali się aby razem walczyć przeciwko niemu, żeby stoczyć wojnę z nim, bardzo się go obawiali, ale ośmielili się walczyć. (9) I oto, kiedy on widział ruch zbliżającego się mnóstwa, nie podniósł swej ręki i nie dzierżył włóczni ani żadnej broni wojennej. (10) ale widziałem tylko jak on wysłał do przodu ze swych ust jakby strumień ognia i z jego warg płonący oddech, a z jego języka strzelał on do przodu sztormem iskier. (11) Wszystko to było razem połączone; strumień ognia i płonący oddech oraz wielki sztorm, i spadł on na zbliżającą się niezliczoną rzeszę, która była przygotowana do walki i spalił ich wszystkich tak, że nagle nic nie było widać z niezliczonej rzeszy, poza kurzem popiołu i zapachem dymu. Kiedy to widziałem byłem osłupiały.

To władza Bestii będzie Nowym Porządkiem Świata i widzimy obecnie zaciekły ruch w tym kierunku. Ale władcy także wiedzą, co ich czeka, ponieważ na Ziemi w tym samym czasie będzie działał Bóg oraz i Isus. Sataniści o tym doskonale wiedzą i boją się panicznie wyroku Boga. 

Zwróćmy szczególną uwagę na niezwykłą obietnicę Boga w poniższym cytacie.

II Ezdrasza 2:(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie. (25) Dobra niańko nakarm synów twoich i wzmocnij ich nogi. (26) Nikt ze sług, których ci dałem, żaden z nich nie zginie: bo się będę o nich dowiadywał z liczby twojej. (27) Nie trwóż się, bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, inni będą płakać i smucić się, a ty będziesz cieszyć się i mieć obfitość. (28) Narody będą ci zazdrościć, a nic nie będą mogli niczego zdziałać przeciw tobie, mówi Pan. (29) Moje ręce cię przykryją, aby synowie twoi Gehenny nie ujrzeli. (30) Wesel się matko z twoimi synami, bo cię oswobodzę." mówi Pan.

Bóg nam nakazuje powstrzymanie się od jakikolwiek konfliktów z kimkolwiek i poleca nam we wszelkich działaniach ciszę, aby nie działać na własną rękę i nie przejmować się czymkolwiek. Werset 26 mówi nam, że nikt z nas już nie zginie. Nie bójmy się władz oraz ich dzikich rozkazów.

Jeżeli władze jeszcze bardziej zaatakują niewinnych ludzi w Polsce, a to sugeruje ten cytat, nam niczego nie będzie brakowało. Nie jestem bogaty, ale mam obfitość w Australii. Mnie nie brakuje niczego, jakby nie było na ziemi wielkiego kryzysu. Australia ma wielkie problemy, powodzie, pożary, śmierć zaszczepionych ale w Zachodniej Australii jest cudowny spokój a sklepy są pełne!

Werset 28 mówi nam jeszcze więcej że oni nie są w stanie wyrządzić nam jakiejkolwiek krzywdy!

Weselmy się już teraz, bo wkrótce Bóg nas wszystkich wyzwoli z ich brudnych rąk. Świat będzie zazdrościł tym, którzy będą wzięci do nieba, jak podaje nam werset 28. Bóg to wszystko zaplanował wiele lat temu i skoro On jest Stwórcą wszystkiego, któż może Go powstrzymać?

Wzięcie do Nieba będzie powszechnie widocznym dla całego świata wydarzeniem. To będzie dzieło Boga, który otworzy oczy  całego świata i nagle świat dowie się, że Bóg rzeczywiście istnieje oraz że On posiada władzę oraz olbrzymią moc! Bóg także potwierdzi, że ziemia jest płaska!!!

Bliskie rządy Bestii czy też Zwierzęcia

Co jest najciekawsze, rządy Bestii nad całą ziemią będą także szalenie ograniczone, ponieważ będą one ściśle kontrolowane przez Boga. Wszyscy ludzie będą doskonale wiedzieli, o co będzie się toczyła walka na ziemi i jakie szanse będzie miała Bestia w zwalczaniu Boga i Isusa.

Szatan nie zostanie pozbawiony władzy ale ją odda Bestii, za co będzie on chwalony przez większość ludzi na Ziemi.

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Najwyraźniej siły Boga pozwolą Zwierzęciu czyli Bestii użycie tej bluźnierczej paszczy oraz mocy działania. To znaczy, że Bestia będzie działała w ograniczonej przez Boga formie i będzie realizowała wiele rzeczy, które Bóg jej rozkaże do wykonania. Kontrola Bestii oznacza, że będzie ona pracowała nie dla szatana ale dla Boga, sądząc ludzi wybranych przez Boga.

Nie zapominajmy, że na Ziemi jest około 80% nasienia węża. Zdecydowana większość z nich zginie z wyroku Boga. Oczywiści szatan oraz te 80% procent doskonale o tym wiedzą. Oni wiedzą, że ukorzenie się przed Bogiem uratuje im życie a nawet będą mogli uzyskać życie wieczne.

Ich los leży całkowicie w ich rękach! Ich śmierć będzie ultymatywną karą za odmowę posłuszeństwa wobec Boga i Isusa. Śmierć około 80% ludzi na ziemi będzie ich winą a nie winą Boga czy Isusa. To jest Ziemia stworzona dla Ludu Bożego przez Boga. Nasienie węża nie miało i nie ma nadal prawa do życia na Ziemi bez posłuszeństwa wobec Boga i Bożych Przykazań..

Nasienie węża nie jest Ludem Bożym, aczkolwiek nawet im Bóg daje szanse na życie, pod warunkiem przestrzegania 10 Przykazań i posłuszeństwa wobec Boga oraz Króla świata, Isusa Mesjasza. To będzie na całym świecie ogłaszane! Pewna część tych ludzi z tego skorzysta.

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Bóg wszystkim da wielkie szanse na zmianę tych ludzi a nawet da im szanse na życie wieczne. Ale zdecydowana większość z nich wybierze śmierć zamiast życia według Bożego prawa, bez krzywdzenia kogokolwiek. Oni nie są w stanie żyć bez jakichkolwiek zbrodni!

Objawienie 19:(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Oni zawsze pogardzali Prawem Boga i oni wybrali całkowicie świadomie śmierć, zamiast posłuszeństwa należnego Bogu oraz Królowi królów, Isusowi.

Tyle moich ostatnich wyjaśnień części Objawienia. Miejmy więc oczy i uszy otwarte, módlmy się o pomoc do Boga, ponieważ ludzie Boży są jedynym celem szatana i jego bandy upadłych aniołów. Oni będą naszymi wrogami i będą kłamać także w obecności Boga i Isusa na ziemi, aż niemal wszyscy przeciwnicy Bogu zostaną pozbawieni życia.

Informacja z ostatniej chwili. Już miałem wysyłać ten artykuł, ale otrzymałem emaila z tym filmem.

Fałszywa Inwazja - Część 1 (Ewaranon Polska)

https://www.youtube.com/watch?v=tkui5jKNIHo

Film pokazuje nam niezwykłe plany satanistów, którzy najprawdopodobniej w taki sposób chcą 'wyjaśnić' światu wzięcie wybranych do nieba, a w szczególności 'wyjaśnić' pojawienie się na Niebie znaku Isusa Mesjasza. W pewnym momencie jest pokazany na Niebie znak... Isusa!

Dla ułatwienia podaję czas, w którym ukazują się obrazy Isusa - 15:37. Najpierw jest postać z połową twarzy a zaraz potem są inne podobne obrazy.

Najwyraźniej pomysł Ziemi jako kuli, podróże na Księżyc oraz nonsensy NASA służą właśnie temu celowi! Spójrzcie na datę pojawienie się tego filmu. Pisze dzisiaj "1 day ago" czyli jeden dzień temu. Ponownie, trochę za wiele jak na zwykły przypadek. Dziękuję serdecznie za podesłanie!

Czuwajmy! Jest coraz bliżej do powrotu Isusa i wzięcia do Nieba!