Powrót na stronę główną

Fałszywe oskarżenia Boga

Ostatnie uaktualnienie: 28 Sierpnia 2017

Ludzie rządzący światem często oskarżają Boga o okrucieństwo, ludobójstwo, niesprawiedliwość, brak wyrozumiałości i cierpliwości oraz brak postępu. Istnieje także krytyka Jego dzieł twórczych.  Najgorsze jest to, że Prawo Boże jest uznawane przez władców świata jako archaiczne i niemodne więzy i pęta, które należy natychmiast  zrzucić.

Niestety większość naiwnych ludzi widzi w tym mądrość i troskę władz o dobro oraz pomyślność rodzaju ludzkiego.  Troska władz o ludzkość to niesmaczny żart!

Psalm 2: (1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: (6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8) Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Będziesz rządził nad nimi berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! (BM)

Powyższy Psalm ukazuje nam naszą katastrofalną sytuację światową. Wersety te ukazują nam plan Boga - ustanowienie Króla na Syjonie, świętej górze Boga w Jerozolimie oraz sąd tegoż Króla nad całą populacją ziemi.

Oto kompletny plan Boga, który nie uległ jakiekolwiek zmianie, aczkolwiek niewielu ludzi wie, że taki plan istniał oraz istnieje w chwili obecnej. Na dokładkę ów plan jest niezwykle bliski do wprowadzenia w życie. Zanim plan ten zostanie w pełni zrealizowany, musi nastąpić sąd nad ludzkością.

Zastanówmy się nad obecnym stanem dzisiejszego świata i zadajmy sobie proste pytanie. 

Czy rzeczywiście światowe władze i elity posiadają lepsze rozwiązania dla naszych problemów niż posiada je Bóg, który stworzył  świat z nami włącznie? Czy władze kiedykolwiek rozwiązały nasze światowe problemy?

Rozważmy ostrożnie jedną niezwykle ważną myśl!

A może to władze są główną przyczyną naszych wszystkich problemów?

Wyjaśnienie owego znanego trendu istnieje, oraz istnieją wyjaśnienia motywów władców świata. Zacznijmy od władz.

Nie są to ludzie, których słowa powinniśmy brać na serio, ponieważ władze posługują się tylko i wyłącznie kłamstwem. Małe wyjątki jedynie potwierdzają tę regułę. Większość z nas wie, że politycy, prawnicy, pracownicy mediów oraz wszelkiej maści dilerzy to profesjonalni kłamcy. Powszechne masowe mordy, rzezie, gwałty, masakry ludności cywilnej oraz zbrodnie przeciwko ludzkości są nadal na porządku dziennym i są dla nas wystarczającym dowodem. Tak władze jak i media nie protestują z powodu nieustannych mordów Muzułmanów a nawet wysyłają wojska aby w owych mordach... pomóc.

Za wszystkie zbrodnie wojenne oraz zbrodnie na ludzkości odpowiedzialne są tylko i wyłącznie władze tego świata.

Patrząc na efekty ich władzy jest oczywiste, że światem od tysięcy lat rządzą zboczeni szaleńcy, którzy wymordowali  w ostatnich 300 latach co najmniej 350 mln niewinnych ludzi. Wymordowano miliony Indian amerykańskich, dokonano okrutnych rzezi w dwóch wojnach światowych oraz wielu konfliktach po II WŚ, jak wojna w Korei, Wietnamie, Iraku, Afganistanie, Somalii, Jemenie, Syrii czy też rewolucja kulturalna w Chinach, która pochłonęła około 80 mln ofiar.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że rządzi nami od tysięcy lat tzw. nasienie węża. To właśnie ono jest odpowiedzialne za wszystkie zbrodnie na świecie od początku jego istnienia. To oni nienawidzą Boga z wielką pasją, ponieważ większości z nich Bóg nie bierze pod uwagę w przyszłym Królestwie Bożym a przyczyny są oczywiste.

W Królestwie Bożym pod panowaniem Chrystusa nie będzie wojen, zabójstw, zdrad małżeńskich, satanizmu, lichwy, kradzieży, wyzysku, olbrzymich podatków, szczepień, protekcjonizmu, pedofilii i homoseksualizmu.

Nie będzie miejsca dla ludzi, którzy nie są w stanie odróżnić mężczyzny od kobiety!

Ich rządy cechuje kłamstwo, które jest wielowarstwowe i praktycznie przeciętny człowiek nie ma pojęcia o tym, co dzieje się na świecie, ponieważ jest on zupełnie omamiony szatańską, kłamliwą propagandą władz i podporządkowanych władzom mediów.

Z tych prostych przyczyn jakiekolwiek informacje pochodzące spoza Biblii to... kłamstwa.

Dlatego wszelkie oskarżenia oraz krytyki Boga są także manipulacyjne oraz kłamliwe.

Z tych przyczyn możliwość krytyki Boga przez człowieka jest absurdem.

Czy 3 letnie dziecko może krytykować rodziców i stawiać im jakiekolwiek warunki czy zarzuty? Załóżmy, że rodzice są normalnymi oraz dobrymi ludźmi. Jest oczywiste, że 3 latek nie posiada wiedzy i zrozumienia świata dorosłych, którą można by wziąć pod uwagę.

Nasza pozycja wobec mądrości, wiedzy oraz majestatu Boga jest w jeszcze gorszej sytuacji niż pozycja 3 latka w stosunku do rodziców.

Bóg jest tak niezwykłym Umysłem, że nasz mózg nie jest w stanie tego pojąć i ogarnąć. Nawet większa liczba, jak 128 000 000 000 000 000 000 jest dla nas nie pojęcia.

Wiedza i mądrość Boga, którą widzimy wokół nas jest tak głęboka i olbrzymia, że rozumiemy zaledwie małe fragmenty tego, co nas otacza. Nie mamy pełnej wiedzy o atomie, o budowie naszego ciała a coraz głębsze rozpoznanie naszego DNA jeszcze bardziej pokazuje nam naszą bezradność wobec niezwykłej mądrości oraz wiedzy Boga, która manifestuje się w naszym ciele, DNA oraz wszędzie, gdzie tylko spojrzymy.

Wiemy już, że DNA jest bezspornym dowodem na istnienie Boga i doszło już do tego, że władze nie pozwalają na publikowanie informacji odczytanych w naszym DNA.

Posiadamy bardzo mgliste pojęcie o dziełach Boga. W porównaniu z Bogiem jesteśmy jak mrówki, które niewiele widzą, niemal nic nie wiedzą i niemal niczego nie rozumieją.

Patrząc na Ziemię, Słońce, Księżyc czy gwiazdy natychmiast widzimy, że niemal nic nie wiemy o niczym. Ziemia jest dla nas wielką zagadką, nie mamy żadnego pojęcia o Słońcu i Księżycu czy gwiazdach. Na dokładkę z Biblii dowiadujemy się także o Niebie, którego nikt z nas nie widział i nawet nie wiemy gdzie oraz jak długo ono istnieje. Wiemy jedynie, że Niebo zamieszkuje Bóg i żyją w nim istoty fizyczne oraz duchowe. I to wszystko, co wiemy o otaczającym nas świecie.

Mając tak znikomą wiedzę nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiegokolwiek rozwiązania czy ulepszenia czegokolwiek, co Bóg stworzył.

Brak wiedzy i zrozumienia naszego świata oznacza, że nie mamy żadnej szansy na jakąkolwiek krytykę Stwórcy, który to wszystko stworzył i oczywiście znając doskonale swoje dzieła, posiada On rozwiązania na wszystkie nasze problemy

Krytyka Boga jest olbrzymim moralnym problemem

Nasza zależność od Boga jest oczywista. Tak Ziemia jak i wszystko, co nas otacza - z nami włącznie - to dzieło Boga.

Czy człowiek żyjący tylko i wyłącznie z woli Boga, człowiek niczego nie rozumiejący i niewiele wiedzący może krytykować swego Stwórcę i Dawcę życia za cokolwiek? Czy byłoby to logiczne a zwłaszcza moralne? Czy świadczyłoby to o całkowitym zaufaniu do nasze Stwórcy?

Nie posiadamy innych opcji!

Jesteśmy stworzeni przez Boga na stworzonej także przez Niego Ziemi i jedyne, co powinniśmy robić to zaufać Mu w absolutnie wszystkim, czego Bóg od nas wymaga i dostosować swe plany i pragnienia do Jego wymogów Jego Prawa. Sytuacja nadal staczającego się świata z powodu porzucenia Bożych przykazań jest tego wymownym dowodem.

Mówiąc bardziej obrazowo - pewien właściciel olbrzymiego i pięknego domu z wielką ilością wygód daje nam klucze do tego domu na całe nasze życie. Po prostu używajmy tego niezwykłego daru i bądźmy wdzięczni za ów dar i wszelkie polecenia odnośnie obsługi urządzeń i zaopatrzenia traktujmy bardzo poważnie abyśmy nie zniszczyli nie naszej własności.

Jakakolwiek krytyka czy niezadowolenie może spowodować słuszne i moralnie sprawiedliwe usunięcie nas z tego domu.

W przypadku daru życia na pięknej ziemi, wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo i jesteśmy Jego absolutną własnością. Cała ziemia z wszystkimi mieszkańcami jest Jego własnością, a On, Bóg ma moralne prawo wszystko zniszczyć.

Już raz to zrobił w obliczu straszliwego bezprawia oraz w obliczu groźby zupełnej zagłady rodzaju ludzkiego. Jedynie Noe wraz z rodziną zostali uratowani, a reszta ówczesnego świata pod rządami szatana i upadłych aniołów zginęła w potopie. Bóg wydał swój sąd i wykonał sprawiedliwy wyrok na dążącym do samozagłady świecie, ratując w ten sposób rodzaj ludzki.

Bóg posiada pełne prawo do odebrania nam Jego daru życia, ponieważ On jest Dawcą życia oraz Stwórcą wszystkiego, co nas otacza. Jesteśmy Jego dziełem i własnością.

Obecny świat przypomina sytuację świata tuż przed potopem. Sąd Boga jest z tej przyczyny niezwykle bliski.

Istnieją dwie możliwości.

Innych opcji nie ma.

Szczytem arogancji oraz głupoty ludzkiej jest wielbienie szatana, upadłych aniołów oraz demonów. Istoty te posiadają chorobliwą nienawiść do Boga i Jego dzieł; z ludzkością włącznie. Szczególnym ich celem jest nienawiść do rasy ludzi białych, w szczególności do Słowian.

Czy ktoś słyszał o jakimkolwiek pozytywnym dziele szatana czy upadłych aniołów?

Jeżeli o niczym takim nie słyszeliśmy, to jest oczywiste, że tym istotom nie ma za co dziękować i nie ma żadnych przyczyn, aby ich wielbić jak bogów! Dlatego satanizm oraz doktryna lucyferiańska to cecha zdegenerowanych ludzi, którzy nad nami panują.

Możemy postawić taką tezę.

Ataki na Boga i wielbienie szatana to absolutny szczyt głupoty, braku wiedzy, zrozumienia a także brak dobrej woli. Są to wymowne cechy... nasienia węża, które sprawuje okrutną władzę nad całą ludzkością. Sytuacja 'postępu świata' jest tego wymownym dowodem.

Jeżeli władcy świata nie odróżniają mężczyzny od kobiety i widzą w seksie analnym największe powody do dumy, oraz  rozpowszechniają swą dumę przez światowe media, to jakiej przyszłości można się od nich spodziewać?

Jeżeli owe rządy dążą z maniackim uporem do legalizacji seksu dorosłych z niemowlętami to... człowiek nie może już upaść niżej. Najgorsze jest to, że rządowe autorytety oddają się z lubością gwałtom nieletnich i niemowląt, składaniem krwawych ofiar szatanowi, regularnemu piciu ludzkiej krwi, kąpania się w niej, ludożerstwu, torturom i wielu innym ohydnym i nieludzkich zbrodniom.

Istnieją miliony ofiar tych zbrodni a pro rządowe media przed nami to ukrywają.

Trwa masowy handel ludźmi, nastoletnimi dziewczętami, dziećmi w szczególności ludzi białych i dopiero w ostatnich latach owe zbrodnie ukazują nam swoje ohydne oblicze.

Czy wiesz, że najwyższe 'autorytety moralne' jak papieże oraz królowa Elżbieta (EN) II to osoby skazane przez ITCCS za zbrodnie przeciwko ludzkości na 25 lat a nawet na dożywocie?

Jest to jedynie szczyt wielkiej góry lodowej. Wielu ocenia, że owymi zbrodniami przeciwko ludzkości zajmuje się co najmniej 50% członków władz, banków oraz korporacji. A pozostali członkowie? Oczywiście że o tym wiedzą i ukrywają przed nami owe mega zbrodnie.

Sprawdź!!!

Filmy z tych linków już nie działają! CENZURA!

Uwaga! 28 Sierpnia 2017.

Niestety Fundację Dobrego Pasterza zamknięto na YouTube - ohydna komunistyczna cenzura chroniąca pedofilów i zbrodniarzy rządowych' Cenzura jest mieczem kłamstwa a rządzą ci, których krytykować nie wolno. Zamknięto w ostatnich tygodniach kilkanaście tysięcy kont, zwłaszcza niemieckich z obawy przez ich wpływem na wybory w Niemczech we Wrześniu tego roku. Inny kanał na YouTube pana Pawła Bednarza - może się coś tam pojawi. Owo zamknięcie jest dowodem na to, że ujawnia się prawdę władzom niewygodną i przerażającą.

Oto klasyczny przykład niegodziwości ludzi nienawidzących Boga i Jego prawa, kochających kłamstwo, szatana - ojca kłamstwa oraz... pedofilię i wszystkie zbrodnie na świecie.

 

Około 2 lata temu w siedmiu miastach w Anglii odbyły się masowe demonstracje przeciwko seksualnym nadużyciom rządu w UK. Rodzina królewska jest znana z tego, że jest otaczana przez znanych powszechnie pedofilów, jak już nie żyjący Jimi Saville czy inni.

Rodzina królewska nigdy nie skomentowała wyroku 25 lat więzienia dla królowej Elżbiety. Międzynarodowe oraz brytyjskie prawo kategorycznie zabrania bez dowodowego oczerniania osoby królewskiej. W tym przypadku na ten wyrok nikt oficjalnie nie zareagował.

Zastanów się więc drogi czytelniku nad wiarygodnością ludzi, którzy są odpowiedzialni za wszelkie kłamstwa oraz nieustające zło na ziemi! Odpowiedz sobie na podstawowe pytanie. Czy warto brać pod uwagę opinie zawodowych kłamców, satanistów fałszywie oskarżających Boga oraz Jego Prawo?

Rozmawiając z ludźmi krytykującymi Boga, pytajmy ich.

Czy posiadasz większą wiedzę od Boga? Czy wiesz co jest w głębi ziemi, czym jest Księżyc, Słońce i inne ciała niebios? Czy możesz wyleczyć wszystkie choroby? Masz receptę na życie wieczne? Czy świat ma jakiekolwiek szanse na rozwiązanie swych problemów?Czy władze są w stanie pokazać nam doskonale pracujący system państwa NWO, zanim nie wprowadzą tego na skalę globalną? Czy istnieje państwo demo-model?

Dlaczego nasze problemy powiększają się z dnia na dzień pomimo RZEKOMEJ dobrej woli rządzących?

Dlaczego w mediach, kinematografii i muzyce widzimy niemal zawsze seks, często wręcz porno oraz zdeprawowany satanizm? Czy dlatego, że władze i media to właśnie sataniści? Dlaczego władze nie próbują powstrzymać handlu ludźmi oraz galopującej pedofilii? Dlaczego zamiast tę ohydę powstrzymywać, władze i autorytety starają się pedofilię zalegalizować?

Niestety jakakolwiek opinia tego typu ludzi dla normalnego prawego człowieka nie posiada absolutnie żadnego znaczenia.

Poniżej dwa nieudolne przykłady takich ataków.

Ataki satanistów na Boga

Szczególnie słynie z owych ataków witryna zatytułowana - Racjonalista. Pozornie witryna ta wygląda na źródło myśli głęboko przesączonych zdrowym racjonalizmem. Niestety są to jedynie pozory.

Główny błąd - racjonaliści owej witryny nie rozumieją lub nie chcą rozumieć dwóch diametralnie różnych pojęć - wiary i religii.

Wiara jest oparta na wiedzy. Religia jest oparta na mitach.

Idąc za owym błędem utożsamiają oni Chrześcijaństwo z Kościołem Katolickim, który jest szatańską religią w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest to właśnie zbiór rytuałów, przepisów, świąt i zwyczajów zupełnie nie związanych ze Słowem Bożym ale związanych z kultem Lucyfera.

Przykłady ataków na Boga i na Jego sprawiedliwość.


Poniżej kilka przykładów, w których autorzy liczą na nasz ogólny brak wiedzy biblijnej. Niewielu z nas studiuje przez lata Biblię i na to oni właśnie liczą.

Pierwszy artykuł - List otwarty do kreacjonistów - autorstwa Lucjana Ferusa.

Lucjan Ferus. Lucyfer(us) Przypadek? Czy rzeczywisty wielbiciel szatana?

Autor od razu przechodzi do ostrego ataku na Boga i Biblię ubolewając, że 'drodzy' kreacjoniści i kreacjonistki świadomie oszukują świat, ponieważ nazywają Boga Bogiem miłości, a według autora jest to jedno wielkie kłamstwo.

Chrześcijanie nie oszukują nikogo i w ogóle nie zaprzeczają, że Bóg wydawał na wielu ludzi wyroki śmierci oraz często je wykonywał osobiście, w celu ochrony ludzi Mu posłusznych. Jest jeszcze gorzej! 

Bóg zapowiedział, że zniszczy dużą część ludzkości w tzw. czasach końca. Większość Chrześcijan czeka z wielką niecierpliwością, kiedy to wreszcie nastąpi. Są oczywiście ważkie powody owego oczekiwania- chrześcijanie czekają na zbawienie. Ale Bóg dawno temu zapowiedział, że da każdemu szanse na życie wieczne, pod warunkiem zaprzestania krzywdzenia innych.

Pan Lucjan celowo manipuluje faktami i łączy wszystkie religie w jeden organizm, wybierając z nich najbardziej kontrowersyjne cechy i najostrzejsze błędy doktrynalne. Niestety Biblia jest skażona listami rzekomego apostoła Pawła, a Paweł podaje wiele kłamstw, które doprowadziły do powstania syjonizmu. Istnieje nawet chrześcijaństwo syjonistyczne!

Autor nie bierze pod uwagę prostej prawdy.

Isus nie założył żadnej religii, a jego uczniowie powinni być rozpoznawani po wzajemnej miłości do siebie oraz po tym, że są Jego naśladowcami.

Jest oczywiste, że religie nie słyną z naśladownictwa Isusa. Zdecydowana ich część jest całkowicie kontrolowana - tak przez rządy jak i przez największą religię świata - Katolicyzm, którego szczytowym osiągnięciem było wywołanie dwóch wojen światowych. Ostatnia wojna zakończyła się detonacją dwóch bomb nuklearnych i Holokaustem. Do dzisiaj Watykan nie potępił zbrodni hitlerowskich oraz własnych zbrodni w Jugosławii.

Ale... gdyby pan Lucjan atakował religie, miałby wiele racji. Syjonizm i Islam to także religie! Jednak jego celem najwyraźniej jest atak na Chrześcijaństwo, Biblię oraz na Boga, atak bazujący na dogmatach fałszywych religii!

Czyli pierwsze kłamstwo... Lucjana.

Moralny dylemat zabijania ludzi przez Boga.

Problem moralny zabijania jest elementem, w który Bóg wyposażył człowieka. Bóg ma prawo do pozbawienia życia ale człowiek takiego prawa nie posiada. Piąte Przykazanie mówi: nie zabijaj.

Jedynie Bóg - Dawca życia posiada prawo odebrania życia swym stworzeniom.

Wszechświat jest wspaniale skonstruowany przez Boga, ponieważ panują w nim najrozmaitsze prawa Boga. Prawa termodynamiki, fizyki, chemii, i wiele innych. Owe prawa są gwarancją porządku na świecie i są podstawą wszystkiego, co na ziemi i w niebie istnieje.

Także Prawo Boże jest dane człowiekowi przez samego Boga z tego samego powodu - regulacji stosunków między Bogiem a człowiekiem oraz regulowania stosunków międzyludzkich.

Prawo Boga jest podstawą istnienia cywilizacji.

Największe mocarstwo świata - USA powstało na bazie 10-ciu Przykazań. Szatańscy masoni zakładając USA wiedzieli, że Prawo Boże gwarantuje niezwykły rozkwit tego mocarstwa. Stosowanie Prawa to sprawiedliwość. Sam Bóg przestrzega swego Prawa oraz wymaga owego posłuszeństwa od swych stworzeń. Zachowanie się człowieka jest regulowane przez to Prawo.

Jeżeli istnieją prawa fizyki czy chemii i nikt konieczności owych praw nie kwestionuje. Dlatego muszą także istnieć Prawa  określające zachowanie się człowieka. 

Nie słyszano jeszcze, aby ktoś urągał prawu ciężkości z powodu śmierci osoby, która rzuciła się z 20 piętra na beton.

Śmierć w takim przypadku jest naturalną konsekwencją podjętej akcji i nikt nie kwestionuje prawa ciężkości. Prawa we Wszechświecie oraz Prawo Boże dla człowieka są konieczne i niezbędne. Prawo dla człowieka jest ustanowione przez Boga - Stworzyciela człowieka, który jest jedyną autoryzowaną Osobą do ustalenia tego Prawa.

Prawo Boga jest podstawą naszej cywilizacji. Dzięki różnym formom Jego Prawa nadal istniejemy. Usuwanie Prawa Bożego w ostatnich 100 latach jest powodem narastającego największego kryzysu w dziejach świata.

Czy może istnieć ruch drogowy bez kodeksu drogowego? Byłoby to czystym nonsensem. Wszyscy wiemy, że kodeks drogowy jest niezbędny i dzięki niemu liczba ofiar jest dużo mniejsza od liczby, która wystąpiłaby po zlikwidowaniu wszelkich przepisów z ograniczeniami szybkości włącznie.

Z tej samej oczywistej przyczyny Bóg dał człowiekowi Prawo i Przykazania - aby zredukować ilość ofiar oraz nieobliczalnych szkód w społeczeństwie w przypadku łamania owych Praw.

Bóg dał człowiekowi Prawo, które nie tylko go chroni. Prawo Nowego Testamentu daje gwarancje samego Boga na życie wieczne - w szczęściu i pomyślności! Bóg gwarantuje życie wieczne tym, którzy będą posłuszni Jego Prawu. Gwarantuje On śmierć wszystkim tym, którzy będą notorycznie ignorowali Jego oraz Jego Prawo. Prawo Boże jest wyrazem miłości Boga do człowieka.

Isus jest doskonałym przykładem doskonałego postępowania, opartego na Prawie Bożym.

Kara śmierci dla zbrodniarzy jest sprawiedliwa oraz konieczna.

Unicestwienie istot szkodzących stale innym jest Bożą troską o trwałe szczęście ludzi Jemu posłusznych.

Sprawiedliwość jest wypełnieniem Prawa Bożego. Bóg nie pozwala człowiekowi krzywdzić i zabijać innych ludzi. Karą za grzech, czyli za łamanie Jego Prawa jest... śmierć! Ponieważ grzech to łamanie Prawa Bożego, czyli... przestępstwo.

Śmierć skazanego zbrodniarza chroni jego ewentualne przyszłe ofiary.

Bóg zabijając grzeszników czyni to z miłości do ludzi mu posłusznych. Jego motywem jest miłość i troska o tych, którzy szanują Jego Prawa, żyjąc według Prawa, nie krzywdząc innych. 

Nie ulega więc wątpliwości że Prawo jest konieczne.

Owo Prawo zawiera głównie 10 Przykazań.

Bóg nigdy nie zabijał nikogo z powodu kaprysu, złego humoru czy dla rozrywki.

Wykonywanie wyroku śmierci jest dla Boga smutną koniecznością. Jednakże Bóg w swojej miłości dla człowieka wziął także pod uwagę okoliczności łagodzące.

Bóg chętnie wybacza nasze grzechy.

Niewielu oskarżycieli w ogóle o tym wspomina!

Bóg nigdy nie odbierał życia tym, którzy prosili Go o darowanie ich przestępstw i deklarowali szczere chęci zmiany grzesznego stylu życia.

Wybaczanie Boga nawet najcięższych przewinień jest przez przeciwników Boga zawsze unikane.

Adam i Ewa nie  przeprosili Boga za złamanie Jego bezpośredniego zakazu i nie prosili Go o wybaczenie. Ludzie przed potopem także nie prosili Go o wybaczenie. Egipcjanie nie prosili Go o wybaczenie swych zbrodni nawet w obliczu Bożych plag.

Spośród grzesznych mieszkańców Jerycha jedynie nierządnica (oczywiście grzesznica!) Rachab prosiła o wybaczenie i życie swoje uratowała. Także Gibeonici ukorzyli się przed Bogiem i uratowali swoje życie wiedząc o losie, jaki spotkał zbrodniarzy egipskich.

Izraelici nie prosili Boga o przebaczenie - tak przed pierwszym jak i przed drugim zburzeniem Jerozolimy.  

Nawet w chwili obecnej niewielu Go prosi o wybaczenie grzechów oraz o życie wieczne. Dlatego niewielu wybaczenia dostąpi i niewielu owo życie wiecznie uzyska. 

"Proście, a będzie wam dane"

Każdy człowiek jest przestępcą Prawa Bożego i z tej przyczyny każdy człowiek posiada wyrok śmierci. Wcześniej czy później ów wyrok zostanie wykonany. Albo człowiek ten zginie na wojnie czy w wypadku, lub po prostu umrze ze starości. Każdy z nas jest praktycznie skazany na śmierci i oczekuje na wykonanie wyroku.

Gdyby Bóg nie zniszczył plemion kananejskich, czy też Sodomy i Gomory - ludzie ci umarliby nieco później, być może znacznie bardziej bolesną śmiercią.

W ostatecznej bitwie Armagedonu Isus zniszczy wszystkich tych, którzy Go nie będą prosić o miłosierdzie i nie zareagują pozytywnie na ofertę życia wiecznego po Jego panowaniem oraz pod Jego Prawem.

Jeżeli ktoś będzie chciał sprawiedliwości, szczęścia i życia wiecznego, owe dary z pewnością od Isusa otrzyma. Bez Jego Prawa świat nie będzie nigdy rajem. Historia świata już to w pełni nam potwierdziła. 

Raj bez Prawa nie byłby rajem!

Wolność człowieka jest gwarantowana Prawem, które musi być respektowane przez wszystkich, z Bogiem włącznie.

Lucjan zapytuje:

"Dlaczego (Bóg) nie przebaczył im kiedy zjedli owoc zakazany?"

Dlatego, że Go nie proszono o wybaczenie! Ani Adama ani Ewy nie było stać na zwykłe - "przepraszam, więcej nie będę!" Po za tym Bóg wyraźnie ostrzegł o śmiertelnych konsekwencjach złamania tego zakazu.

Rodzaju 3:(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

Cała wina oraz odpowiedzialność leży po stronie pierwszej pary. Było to świadome ryzyko śmierci. Oboje zaryzykowali  i żadne nie prosiło o wybaczenie i anulowanie kary śmierci.

Inny cytat Lucjana:

"Czyż zatem — biorąc powyższe pod uwagę — nasi prarodzice w raju mieli choć najmniejszą szansę nie popełnienia tego niewybaczalnego występku, za który zostali tak bezlitośnie ukarani przez swego „miłosiernego" i „miłującego" ich Boga?"

Występek pra rodziców był, jest i zawsze będzie niewybaczalny. Nie był to malutki błąd niedoskonałego człowieka, odruch chwili słabości czy niewinna pokusa.

Adam, Ewa i szatan wypowiedzieli otwarcie Bogu posłuszeństwo. Był to otwarty bunt, a Bóg był przez ową trójkę oskarżony o nieuczciwość. Szatan oskarżył Boga o kłamstwo i zasiał wątpliwości w umyśle Ewy! Ona z kolei zdołała przekonać Adama  który także przyłączył się do ich buntu, oskarżając Boga o stworzenie mu TAKIEJ żony. (Bunt Adama i Ewy oraz jego konsekwencje są dokładnie opisane w linku - Co to jest zbawienie?)

Dalej Lucjan twierdzi:

"Przecież to jest ten sam Bóg, który później żałował, że stworzył ludzi..."  

Ponowne kłamstwo oparte na niezbyt właściwym tłumaczeniu z aramejskich tekstów żydowskich masoretów"było Bogu przykro" z powodu takiego obrotu sytuacji, ale Bóg niczego nie żałował.

Następnie autor manipuluje fałszywymi pojęciami fałszywych religii, pisząc:

"dysponuje on jeszcze wszechwiedzą; czyli wiedzą o wszystkim w każdym czasie jednocześnie."

Owszem Bóg jest doskonale zorientowany we wszystkim, ponieważ On to wszystko stworzył i posiada wgląd we wszystko. Jest On także w stanie wszystko kontrolować. Jednak Bóg dał człowiekowi wolną wolę i wiele możliwych opcji wyboru, aby człowiek mógł się rozwijać według swoich osobistych planów i marzeń, a nie być pozbawionym wolnej woli robotem.

Rządy szatana wykazują niezbicie, że każda odchyłka od Prawa Bożego wychodzi na naszą niekorzyść. Sytuacja dzisiejszego świata ukazuje nam zupełny nonsens praw ludzkich, które staczają człowieka na samo dno moralne, socjalne i ekonomiczne. Zabroniona przez Boga lichwa okrada cały świat powodując skrajną nędzę wraz z drastycznym wzrostem populacji, który jest bezpośrednim efektem ubóstwa tworzonego przez stosowanie lichwy.

Inny cytat artykuł pana Lucjana:

"Żadne boże stworzenie /nawet niech będzie najbardziej przebiegłe jak na przykład wąż, nie może zrobić niczego wbrew woli bożej, ani też sprzeciwić się Bogu, czy też zaskoczyć go czymkolwiek."

Jak wyżej... Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, które czynią istoty obdarzone wolną wolą, podobni do Adama i Ewy buntownicy, jak szatan czy upadłe anioły.  Zupełny absurd. Autor sugeruje tym samym, że on także pisze nonsensy zgodnie z wolą Bożą!  Sytuacja ludzkości ukazuje nam ponad wszelką wątpliwość jakość pomysłów szatańskich. Wojny światowe, rewolucje, ponad 350 milionów ofiar wojennych w ostatnich 300 latach i świat nadal uparcie stacza się na dno najstraszliwszego kryzysu, jaki świat kiedykolwiek widział. Są to efekty wolnej woli człowieka - bez kierownictwa Boga czyli bez Jego Prawa, ale pod kierownictwem szatana, który ściśle kontroluje wszystkie rządy za pomocą Watykanu oraz podległych mu organizacji jak CIA, masoneria czy syjonizm.

Na szczęście dla nas Bóg wkrótce położy kres władz podporządkowanych szatanowi a zwycięzcą będzie Syn Boży, Isus Chrystus, który wyzwoli ludzkość spod okrutnych rządów lucyferiańskich, oraz zaprowadzi wspaniałe Prawo, które zapewni ludzkości szczęście na wieczność.

Biblia tak o tym mówi:

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Zauważmy, że nie Bóg walczył, nie walczył także jego Syn, Isus,  ale walkę tę stoczył Michał, jeden z archaniołów. Zwróćmy także uwagę na fragment podkreślony na czerwono. To była walka, a nie bicie słabego przeciwnika. Szatan ową walkę przegrał i pozostała mu mała ilość czasu - tylko i wyłącznie na ziemi.

Czyli... biada nam, ludziom, ponieważ szatan będzie miał wkrótce nad nami niemal całkowitą kontrolę.

Na stronie drugiej swego artykułu autor stara się udowodnić że Bóg chciał grzechu Adama i Ewy a faraona egipskiego ukarał za to, że sam Bóg osobiście zatwardzał jego serce!

Owszem, Bóg w swej mądrości doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Adam i Ewa mogą złamać jego zakaz i miał na to przygotowane wyjście. Wyjściem była ofiara Isusa. Bóg był z góry zabezpieczony na ewentualne konsekwencje dla rodzaju ludzkiego.

Odnośnie celowego zatwardzenia serca faraona... jawne kłamstwo pana Lucjana Ferusa.

Pan Ferus napisał to w taki sposób:

"Dla Boga wszystko jest możliwe, jak sam o tym mówi w swoim Słowie, w którym pełno jest przykładów jego „możliwości" jeżących włosy na głowie /na przykład choćby ta, kiedy 10 x z rzędu utwardza serce faraona po to by nie wypuszczał Izraelitów z Egiptu, a następnie 10 x karze go za to,… iż właśnie ich nie wypuszcza!"

Tymczasem Biblia opisuje to tak:

Wyjścia 9:(12) Lecz Pan spotęgował upór faraona i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. (13) I rzekł Pan do Mojżesza: wstań wcześnie rano i idź do faraona, i powiedz mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby mi służył, (14) gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. (15) Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, tak że byłbyś starty z powierzchni ziemi, (16) lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.

Wyraźnie widać, że wyrok śmierci za zbrodnie popełniane na Izraelitach zapadł na faraona znacznie wcześniej. Wyrok był jak najbardziej sprawiedliwy a zatwardzenie jego serca miało jeden cel - rozgłaszanie imienia Boga po całej Ziemi.

Bóg wydał wyrok śmierci za wcześniejsze zbrodnie faraona, a nie za to, że Bóg zatwardził jego serce.

I w tym przypadku nikt z Egipcjan - podobnie jak Adam, Ewa i szatan - także nie prosił Boga o przebaczenie!

Co jest jeszcze niezwykłe - z jednej strony zarzuca się Bogu, że wystąpił w obronie Izraelitów i wyprowadził ich z Egiptu. Z drugiej strony pomstuje się, że nie zareagował na Holokaust. Nawet będąc Bogiem nie jest On sprostać sprzecznym wymaganiom... grzeszników.

I ostatni już cytat pana Lucjana.

"Przekonajcie mnie, że wszechmoc i miłosierdzie Boga nie polegają na stworzeniu istot doskonałych i wolnych nawet od jego zaborczej miłości, lecz na litowaniu się nad ich marnością i ułomnością, która została z góry zaplanowana przez ich Stwórcę."

Bóg nie jest zaborczy. Dał On Prawo człowiekowi i spodziewał się On, że ów człowiek będzie to Prawo ze względu na swoja pomyślność oraz pomyślność całego rodzaju ludzkiego respektował i był temu Prawu posłuszny. Ludzie, którzy pogardzają owym Prawem pogardzają także Bogiem oraz innymi ludźmi, których krzywdzą łamiąc właśnie owo Prawo.

Poniżej słowa samego Boga:

Ezechiela 18:(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?...  (31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!

Jedni łamią Prawo w pełnej świadomości, inni nie zdają sobie z tego sprawy. Dla tych drugich Bóg ma... miłosierdzie. Wszechmoc i miłosierdzie Boga polega na wybaczaniu, ale trzeba się pokornie ukorzyć oraz o miłosierdzie Boga prosić.

Bóg stworzył parę doskonałych ludzi, którzy byli znacznie inteligentniejsi niż my jesteśmy i dał tym ludziom wolny wybór - posłuszeństwo wobec Niego albo nieposłuszeństwo powodujące śmierć. Bóg był przygotowany na obie opcje. Pierwsza para oraz szatan dokonali już wyboru. Pierwsza para poniosła już tego konsekwencje, a szatan wkrótce otrzyma swoją karę - śmierć w jeziorze ognia.

Na nasze szczęście Bóg zabezpieczył potomstwo pierwszych rodziców przed wyginięciem i ofiarował dlań swego Syna, Isusa Chrystusa, który będąc w postaci ludzkiej nie tylko stawił czoło jeszcze większej pokusie szatana podczas kuszenia na pustyni, ale oddał za nasze grzechy swoje życie, przypieczętował swoje oddanie Ojcu własną krwią i niezasłużoną męką, abyśmy mieli w nim najbardziej wiarygodnego Króla, jakiego świat kiedykolwiek widział.

Wszystko z miłości - tak ojca, jak i Syna do niedoskonałego rodzaju ludzkiego. I właśnie dlatego, że jesteśmy niedoskonali, dzięki Jego ofierze Bóg WYBACZY nam wszystkie grzechy i obdarzy nas doskonałością wiedząc, że jako doskonali ludzie nigdy nie wkroczymy na drogę buntu przeciwko naszemu Bogu, którego jedynym celem jest nasze szczęście.

Podobnie zachowują się miliony czy może i miliardy wiernych Bogu stworzeń w Niebie.

Ofiara Isusa.

Ofiara Isusa jest przypieczętowaniem winy Adama, Ewy oraz szatana. Nasz Król, Chrystus pokazał nam czynem, jak powinniśmy żyć, i do jakiego stopnia powinniśmy miłować Boga i jego Prawo

Życie i śmierć Isusa posiadały dwa cele. Życie Jego jest dla nas doskonałym wzorem do naśladowania. Isus jest doskonałym przykładem, jak powinniśmy stosować Prawo Boga.

Jego śmierć oraz zmartwychwstanie dają nam gwarancje Bożej obietnicy życia wiecznego. Żaden z władców świata nigdy nie potwierdził czynami swoich obietnic. Niemal wszystkie obietnice współczesnych polityków to serie ohydnych kłamstw.

Tymczasem Isus poniósł okrutną śmierć za Prawdę, którą się nieustannie posługiwał. Męczeńska śmierć nie była w stanie powstrzymać jego miłości do Ojca i do jego Prawa.

Jedynie taki Król Królestwa z pewnością dotrzyma wszystkich swych obietnic.

Mamy wiele dowodów na Jego prawdomówność oraz Jego oddanie się dla szczęścia człowieka.

Jego śmierć zmazuje nasze winy, ale wyłącznie tym ludziom, którzy porzucają grzeszny styl życia oraz proszą Boga o wybaczenie ich grzechów.

Zwróćmy uwagę na jeden szczególny przykład miłosierdzia Boga w stosunku do króla Judy, Manassesa. Król ten nie tylko grzeszył osobiście, ale wplątał w swoje grzechy i zbrodnie mieszkańców Judy i Jerozolimy .

II Kronik 33:(6) On nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. (7) Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić, w świątyni Bożej... (9) Lecz Manasses zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. (10) Pan przemawiał do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. (11) Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manassesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. (12) A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców (13) i modlił się do niego, a On dał się uprosić i wysłuchał jego błagania, i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu do swego królestwa. Wtedy Manasses poznał, że Pan jest Bogiem.

Podobnie jak Bóg wybaczył okrutne zbrodnie króla Manassesa, także każdy z nas ma szanse na wybaczenie nawet największych grzechów. Owe wersety są niezwykłym dowodem miłości Boga do człowieka oraz Jego chęci wybaczania niemal wszystkich naszych zbrodni!

Ale trzeba Go o to po prosić!


Innym atakiem jest artykuł pana Mariusza Agnosiewicza - Przemilczana historia Jehowy.

Nie będę komentował dywagacji autora na tema jego utarczek z panem Janem Lewandowskim. Skupię się na racjach podanych nam przez owego czołowego 'racjonalistę'.

Dlaczego tzw. racjonaliści nie walczą z ciemnogrodem klątw, horoskopów i wróżb w mas mediach? Ani słowa o pedofilii Watykanu i władz?

W paragrafie 2-gim pan Agnosiewicz dokonał niezwykłego dla całego świata odkrycia!

"2. W jednym ze swoich bardzo wczesnych tekstów napisałem, że monoteizm Izraelici zaczerpnęli z Egiptu. Nie sformułowałem do tego żadnego uzasadnienia, ale miałem na myśli wpływ reformy Amenhotepa IV (1364-1345 p.n.e.), wprowadzającej państwowy monoteizm, który jednak okazał się efemeryczny."

Pan to sam wymyślił? Czy też stara się pan ściemniać na maksa posługując się manipulacją wraz z czystymi i jawnymi kłamstwami?

W całym Egipcie czczono około 800 różnych bogów,... Źródło - Wikipedia.

Potwierdzeń politeizmu Egiptu jest znacznie więcej w innych źródłach.

Także sama Biblia mówi, że...

Wyjścia 12:Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

W późniejszym czasie Bóg postawił Izraelitom taki kategoryczny zakaz:

Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

O których cudzych bogów chodzi? Czyżby bogów Egiptu, którymi wielu Izraelitów się splamiło? A pan nam takie kwiatki...!

Według tego źródła - http://potop-exodus.w.interia.pl/exodus/echnaton.html po wyjściu Izraelitów przez niezwykle krótki okres czasu Egipcjanie wielbili Atona ale to było po wyjściu z Egiptu i wcale nie oznaczało to monoteizmu. Aton został po prostu na krótki okres czasu dodany do panteonu wielu bóstw Egiptu.

Jest to kolejny dowód na to, że inni czerpali z Biblii z Egipcjanami włącznie, a nie jak pan Agnosiewicz nam sugeruje.

No cóż, zajrzałem na pańskie dotychczasowe osiągnięcia... link. Pisywał pan w Wyborczej, Rzeczypospolitej, tygodniku „Przegląd", miesięczniku „Focus", „Dziś", „Poradnik Domowy", kwartalniku „Bez Dogmatu", dwutygodniku „Monitor Prawniczy" i „Nasza Anglia", tygodniku „Fakty i Mity",

Pańskie 'sukcesy' świadczą wyraźnie o tym, że jest pan wyraźnie po ich stronie. W tym linku mamy nieco więcej - link. Wspomniano tam także, że jest pan masonem, czyli... ukrytym wielbicielem Lucyfera.

Dokładne sprawozdanie Mojżesza wyjaśnia precyzyjnie cały ten szczególny okres.

Ulany za złota cielec pod górą Synaj został tak opisany przez Mojżesza:

Wyjścia 32:(4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Najwyraźniej złoty cielec był oczywistym wyraźnym wpływem wierzeń w byka egipskiego, Apisa.

Kolejny cytat:

Plemiona hebrajskie przybyły do Kanaanu [ 11 ] z pustyni, stopniowo wypierając i niszcząc rdzennych jej mieszkańców. Ułożyli sobie mit (Rdz 9,18-27), w którym „uzasadnili", dlaczego Kanaanejczycy powinni być ich niewolnikami. Choć plemiona hebrajskie były bardziej waleczne i zaborcze, co pozwoliło im opanować tę krainę, jednak pod względem kultury stały niżej niż rodzimy lud Kanaanu.

Nie rozumie pan Biblii i sam pan sobie zaprzecza w dwóch kolejnych zdaniach! Albo Izraelici chcieli ich wybić, albo chcieli ich zrobić niewolnikami. Wersety, które pan zacytował są proroctwem, które w tym czasie nie było znane Izraelitom. Niewielu wtedy umiało pisać i  czytać.

Wyjścia 9:(25) rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich! (26) Potem rzekł: Błogosławiony nich będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego! (27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

Nie ma w Biblii ani jednej sugestii, że Kananejczycy zostali podbici przez Izraelitów z powodu chęci ich ujarzmienia.

Zdecydowana większość Kananejczyków została wycięta w pień za swoje zbrodnie - z wyroku Boga. Ciekawie pan wspomniał o tym, że plemiona hebrajskie rzeczywiście przybyły z Egiptu do Kanaanu.

Przyznaje pan, że Izraelici wyszli z Egiptu. Dlaczego? Kto im zezwolił, aby tłum ponad 3 miliony ludzi, opuścił sobie  swoje długoletnie miejsce zamieszkania? Co na to faraon i władze Egiptu? Nikt ich nie zatrzymywał? Żadne wojsko czy konnica? Nikt nie miał pretensji, że nagle niewolnicy zbuntowali się i po prostu odeszli? Przecież Egipcjanie utracili olbrzymie źródło zysków!

Którędy udali się do Kanaanu? Którą wędrowali drogą? Potwierdził pan, że wędrowali po pustyni. Co jedli? W co się ubierali? Jak długo byli na pustyni? 

Oczywiście są to pytania retoryczne, ponieważ Biblia daje nam dokładną odpowiedź na każde z nich.

Może wyjaśni nam pan takie zjawisko, jak długie czaszki faraonów egipskich?

W jaki sposób niedoświadczeni w bojach wojownicy izraelscy podbili tak potężne i wyćwiczone w bojach plemiona Kanaanu, zwłaszcza, że w przeważającej liczbie plemiona składały się z rodu olbrzymów i archeologia to wyraźnie potwierdza?

Pobyt Izraelitów w Egipcie oraz podbój Kanaanu to doskonale udokumentowane fakty - nie tylko za pomocą Biblii ale z pomocą wielu znalezisk archeologicznych - z przejściem przez Morze Czerwone oraz okopconą do dzisiaj górą Synaj włącznie!

Czy ma pan jakieś alternatywne oraz RACJONALNE wyjaśnienia owych faktów!?

Proszę sobie obejrzeć tę serię. Takich dowodów filmowych jest znacznie więcej.

ARCHEOLOGIA - odkopywanie prawdy

Co jest znamienne pośród wszelkiej maści wrogów Boga i Biblii, że podważa się dziesiątki tysięcy kopii oraz fragmentów Starego Testamentu.

Jako kontra szuka się za wszelką cenę najbzdurniejszej bajki starożytnej czy mitu, jakim jest właśnie tekst ugarycki, aby go postawić na piedestale Prawdy przeciwko owym tysiącom, i rzec - 'tutaj jest jedyna Prawda'.

Fragment zwoju z nad Morza Martwego.

Następny pański kwiatek:

"System ofiarny Izraelitów jest w większości pochodzenia kanaanejskiego. Dopiero wówczas Izraelici dokonują ofiary całopalenia (olah), które są przez nich interpretowane jako ofiary dla Jahwe."

Istniała pewna subtelna różnica pomiędzy ofiarami Kananejczyków a ofiarami Izraela. Kananejczycy uprawiali nierząd świątynny i składali ofiary ludzkie dla swoich bogów, Baala i Astarte - dla przyjemności demonów, którzy paradowali jako bóstwa. Także  istniał nierząd świątynny i masowa pedofilia, jak zresztą i dzisiaj! I nic dziwnego, że Kananejczycy pod natchnieniem demonów kopiowali co mogli z Pięcioksięgu Mojżesza. Robiono to po to, aby dzisiaj tacy jak pan mieli o czym pisać i debatować. 

Pierwsze ofiary składali Kain i Abel - synowie Adama i Ewy.

Tak Hebrajczycy (Abraham, Izaak czy Jakub) jak i Izraelici składali Bogu ofiary ze zwierząt jako ofiary za swoje grzechy.

Biblia potwierdza, że z czasem Izrael stał się jeszcze gorszy, niż narody podbitego przez nich Kanaanu. Plemiona te Izrael usunął z tej ziemi na bezpośrednie polecenie Boga oraz przy Jego pomocy. Jedynie Biblia jest źródłem owych informacji. Izraelici nie wytrwali przy Bogu i rzeczywiście z czasem naśladowali ohydne zbrodnie Kananejczyków. Dzisiaj grzechy i zbrodnie powiela rządzące nasienie węża.

Jest także poważna różnica pomiędzy sprawozdaniami Starego Testamentu a historią Kananejczyków. Ci ostatni nie mieli Prawa, moralności oraz jakiekolwiek przymierza z Bogiem, aczkolwiek Prawo nie było im obce.

Natomiast Izraelici byli srogo i sprawiedliwie ukarani przez Boga właśnie za naśladowanie postępowania narodów kananejskich. Ich uprowadzenie do niewoli babilońskiej, całkowite zburzenie Jerozolimy wraz z Świątynią Salomona oraz śmierć zdecydowanej z nich większości wskazują wyraźnie, że Bóg nie zmienił ani swego zdania ani swojego Prawa.

Napisał pan także:

"Izraelici wierzyli, że w zajęciu Kanaanu dopomógł im ich bóg plemienny — Jahwe. Lecz w procesie przejmowania wierzeń Kanaanu ich bóg de facto umarł, zmienił się zasadniczo jego charakter. Jahwe po prostu zastąpił Baala z panteonu kanaanejskiego. A jeszcze później wchłonął też inne bóstwa."

Pan to sam tak sobie wymyślił? Zdegradował pan Boga do jakiegoś bóstwa plemiennego? Jakieś podstawy, dowody? Biblijne zwłaszcza?

Biblia otwarcie podaje, że na pewnym etapie Izraelici upadli duchowo i z czasem także czcili tak Baala jak i Astarte, którą Biblia nazywa Królową Niebios. Stało się to dlatego, że nie posłuchali ostrzeżeń Boga przez jego proroków i żenili się z ocalałymi kobietami kananejskimi. Łamali tym Prawo Boga - oddawali się bałwochwalstwu i za ów zwyrodniały politeizm zostali przez tegoż Boga najpierw ostrzegani a potem srogo ukarani. Biblia tego nie ukrywa, wręcz przeciwnie. Księgi prorockie są powtarzanymi wielokrotnie ostrzeżeniami przeciwko bezprawiu i zbrodni upadłych Izraelitów.

W tym kontekście pańskie insynuacje, jakoby Biblia zmieniała się stopniowo i następowało połączenie Prawa Bożego z wyuzdaniem bałwochwalczych plemion kananejskich jest czystym absurdem, nie mającym żadnego wsparcia w Biblii. Zwłaszcza, że opiera pan swoje opinie na oczywistych mitach!

Stary Testament jest niezwykle konsekwentny w stosowaniu tego samego Prawa na przestrzeni 1500 lat i w tej materii nie nastąpiły absolutnie żadne zmiany w tekstach biblijnych. Pan nieuczciwie sugeruje takie zmiany stosując pseudo naukę i wspierając się pseudo autorytetami cytuje pan nam mity i baśnie!

Cytowany przez pana Prof. Herbert Niehr jest znany z tego, że uważa on, że we wszystko można wierzyć poza tekstami biblijnymi. Oczywiście nie posiada on na swoje twierdzenia jakichkolwiek dowodów - podobnie jak pan!

Napisał pan także:

"Natomiast Baal i Jahwe mieli za towarzyszkę boginię Anat (Asztarte, Atargatis), jedno z wcieleń sumeryjskiej Inanny, która przy Marduku występowała jako Isztar."

Powinien pan dodać, że... "Jahwe miał także wnuczkę - Jadwisię, kelnerkę z baru SKODA!" Jak żartować, to na całego! Pan zaczął! Oczywiście cytuje pan źródła adekwatne do pańskich celów.

Jest jasne, że jest pan wrogiem Boga i Biblii a pańskim celem jest podważanie zaufania do wszelkich tekstów biblijnych.

Nie będę dalej cytował pańskiego artykułu, ponieważ jest on niemal zupełnie wyssany z palca oraz oparty całkowicie na micie ugaryckim. Dalsze studium pańskiego 'dzieła' to czysta strata czasu! Pańskie intencje są oczywiste.

Nie przyszło panu do głowy, że było całkowicie odwrotnie? 

Że mity powstały na bazie autentycznych wydarzeń opisanych jedynie w ST i ze mity są jedynie mitami?

Nie czytał pan tego wersetu, który wyraźnie wyjaśnia, że dzieła Boga w Egipcie były znane wszystkim mieszkańcom Kanaanu?

Według tej historii mądry i miłosierny Bóg doskonale przewidział, że wyjście Izraelitów z Egiptu odbije się głośnym echem po całym świecie. Jak zawsze Bóg miał i w tym przypadku rację i do dziś się o tym mówi i pisze.

Jozuego 1:(9) i rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. (10) Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. (11) A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.

Ciekawe, jak pan podchodzi do kwestii współczesnego Izraela, jako Narodu Wybranego przez Boga.

Czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że podważanie Pięcioksięgu Mojżeszowego oraz statusu Izraela jako Narodu Wybranego jest uważane za skrajny antysemityzm? Czy wie Pan kto jest rzeczywistym Izraelem?

Mało tego! Wszelkie roszczenia Izraela do Ziemi Obiecanej przez Boga są także w ten sposób przez pana podważane.

Co na to pańscy masońscy koledzy?

Tak wygląda większości ataków na Boga oraz na Jego Słowo, czyli Biblię. Trwa coraz bardziej zacięty atak na wszelkie objawy Chrześcijaństwa a atakującymi są wierni szatanowi ludzie, którzy jako nagrodę otrzymują za ową brudną robotę nieco więcej sławy i sporo pieniędzy. 

Zwróćmy uwagę na to, że atakuje się innych religii, ale trwa wyłączny atak Boga, Biblię oraz białe Chrześcijaństwo. Istnieją religie, które nie są atakowane: Islam, Hinduizm, Shintoizm, czy wiele innych. Nauki tych religii są całkowicie absurdalne i religie te nie posiadają absolutnie żadnych dowodów. Ogólnie mówiąc są to głównie mity.

Najciekawsze jest to, że rzekomi obrońcy niewinnych ludzi nigdzie nie krytykują zwyrodniałego satanizmu i okultyzmu. Poza Chrześcijaństwem niemal nikt nie ostrzega przez niebezpieczeństwami  Quija tablic, kartami tarota czy zagrożeniu... pedofilami. 

Przyjrzawszy się bliżej owym atakom widać wyraźnie, że atakującymi są głównie sataniści, okultyści, przedstawiciele New Age, mas media i... władze.

Wszelkie ataki cechuje główna szatańska cecha - kłamstwo. Atakujący liczą na twoją całkowitą ignorancję oraz na twój brak wiedzy, aby owe kłamstwa dostrzec i ostrzec innych. Jest zrozumiałe, że znaczna większość z nas nie ma zbyt wiele czasu na dogłębne badanie Biblii. Będąc nieustannie ograbiani przez rządy i korporacje musimy wszyscy ciężko pracować, aby się jakoś utrzymać przy życiu.

Siły wrogie ludzkości właśnie w tym celu obarczają nas ciężkimi pracami, jak to się działo za czasów Izraelitów w Egipcie. Jesteśmy w niemal identycznej sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici w Egipcie i także czekamy na wyzwolenie nas w podobny sposób, czyli wymarsz do Ziemi Obiecanej. Nasza nędzna zapłata, okrawana lichwą powoduje to, że musimy pracować znacznie dłuższe godziny, często na dwa etaty, tylko po to, aby jakoś przeżyć.

Taki jest właśnie cel naszego systemu ekonomicznego - żebyś nie miał ani chwili czasu, ani siły na sprawdzenie wielu kłamstw, którym jesteśmy nieustannie karmieni.

Na szczęście dla nas, ludzie posługujący się owymi kłamstwami mają od Boga wyrok śmierci. Jeżeli nie nie nastąpi w ich postępowaniu drastyczna zmiana, wyrok ten zostanie wykonany i spotka ich śmierć - czy to z naturalnych powodów czy też z ręki samego Boga.

Życie wieczne jest obiecane tylko tym, którzy ukorzą się przed naszym Zbawicielem i zechcą z radością się podporządkować Jego sprawiedliwym prawom, które będą używane w bliskim już Królestwie Bożym.

Objawienie 22: (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!

Oskarżenia Boga

Najczęściej powtarzanym jest oskarżanie Boga o masowe mordowanie wielu niewinnych ludzi, a nawet całych narodów. Dodaje się także oskarżenia Boga o okrucieństwo oraz faworyzowanie jednego narodu przeciwko wszystkim innym narodom, czyli ekstremalny rasizm. 

Nikt w owych atakach nigdy nie podaje żadnych przyczyn, które spowodowały takie drastyczne działanie Boga, o którym Chrześcijanie z reguły wyrażają się z najwyższym szacunkiem, nazywając Boga - Miłością

Jako dowód podaje się cytat biblijny z Ewangelii Jana 3:16 oraz cytat z I Listu Jana 4:8-11.

I Jana 4:(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

To jest czyste podsumowanie stosunku Boga do ludzkości. Bóg, jako nasz dobry Ojciec miłuje swe stworzenia jak dzieci i owa miłość jest bezwarunkowa.

Przeciwnicy Boga dla kontrastu cytują wersety biblijne z Księgi Powtórzonego Prawa 7 i 8-my rozdział. Często przytacza się także Księgę Wyjścia 34:11-16 - link -wersety.

Największymi dowodami na Jego rzekome okrucieństwo są wersety ukazujące nam, w jaki sposób Bóg potraktował  Egipcjan obrzucając ich 10-cioma plagami. Szczególnie podkreśla się ostatnią plagę - śmierć istot pierworodnych z synem faraona włącznie. 

Dla podkreślenia rzekomych złych intencji Boga podaje się także wersety mówiące o złupieniu Egipcjan z kosztowności, które zostały pożyczone Izraelitom przez... szczególnie "dobrze im życzących" Egipcjan.

Ukazuje się także opisy krwawych ofiar składanych dla Boga w Jego świątyni, którą zbudowali według Jego rozkazów Izraelici.

Bez podania przyczyn reakcji Boga, rzeczywiście wygląda On na tyrana żądnego krwi niewinnych ludzi a nawet zwierząt!

Dlatego właśnie nikt z atakujących owych przyczyn nie podaje! Oczywiście takie oszczerstwa są wysoce nieuczciwe i manipulatywne. Pozory jednak są bardzo mylące. Skoro jest On Bogiem mądrości i miłości, muszą istnieć przyczyny takiego postępowania Boga.

Atakujący Boga zgodnie milczą o tych przyczynach, licząc na twoją ignorancję i lenistwo. Są oni niemal pewni, że nigdy do owych przyczyn nie dotrzesz i w ten sposób zdołają oni zabić ostatnią iskierkę twojej nadziei, opartej na miłosiernym i sprawiedliwym Bogu.

Jakoś nikt z oskarżycieli Boga nie oskarża dzisiejszego, nowoczesnego Izraela, ani o rasizm, ani o etniczne czystki w stosunku do innych narodów.

A przecież współczesny Izrael jest rzekomą kontynuacją Izraela starożytnego, w dokładnie tym samym miejscu, który morduje mieszkańców Kanaanu (Palestyny)!

Ekstremalny rasizm w Izraelu, masowe wysiedlania Palestyńczyków a nawet otwarte ludobójstwo i etniczna czystka nie spotykają się z ani krytyką Izraela ani... Boga, który Izraelowi na to pozwala.

Bóg jest atakowany bez jakiegokolwiek połączenia z współczesnym Izraelem. Jest to wyjątkowa hipokryzja!

Do tego dochodzą zbrodnie Watykanu - wyprawy krzyżowe, Inkwizycja czy też zbrodnie Zakonu Krzyżackiego.

Pozornie wygląda na to, że Bóg Starego Testamentu oraz Bóg Katolicyzmu jest Bogiem niezwykle okrutnym, mściwym oraz wręcz uwielbia przelew krwi. (Więcej w linku - Jedyna Prawda) Nic dalszego od prawdy.

Zbadajmy bliżej przyczyny i okoliczności owych działań Boga.

Przede wszystkim Bóg był zmuszony do tak drastycznego działania. Wszelkie działania Boga w Starym Testamencie to w rzeczywistości działania jego Syna, Chrystusa, który oczywiście żył w formie duchowej znacznie wcześniej, zanim urodził się jako człowiek z niewiasty o imieniu Maria.

Jana 1:(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Według wielu innych wersetów aktualnym współtwórcą  naszego świata był Syn Boży, Isus, który wykonywał polecenia swego Ojca, ściśle według Jego wskazówek.

Stwarzając pierwszą parę ludzką Bóg powiedział do swego Syna:

Rodzaju 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas...

Najwidoczniej Bóg rozmawiał z Isusem i oboje uczynili człowieka na swój obraz. Czyli Ojciec i Syn. Rodzina ludzka odzwierciedlała identyczne stosunki, jakie zachodzą pomiędzy ojcem a synem.

Po buncie pierwszych rodziców Isus działał w imieniu swego ojca i to On był autorem wielkich dzieł, które prowadzą nas do Królestwa Bożego.

Szatan stawia często Boga w sytuacji, w której istnieje tylko jedno wyjście. Zwrócimy uwagę na wielki epizod dziejów świata, w którym szatan wraz z demonami postawił Boga w sytuacji, w której istniało tylko jedno wyjście.

Potop

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

Pewni aniołowie Boży postanowili sobie poigrać w ciałach ludzkich. Przyjmowali więc ciała ludzkie i rozpoczęli życie na ziemi, porzucając sfery nieba, ich oryginalnego miejsca zamieszkania.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

W powyższym wersecie jest źródło przedpotopowego problemu. Bóg stwarzając człowieka zaplanował tylko jedyną możliwość współżycia seksualnego - pomiędzy mężem i żoną, a nie pomiędzy ucieleśnionymi aniołami. Kiedy pewni aniołowie złamali w ten sposób prawo Boga, rodzaj ludzki stawał się coraz bardziej skażony, ponieważ następowała wymiana genów pomiędzy zmaterializowanymi aniołami a ludzkimi kobietami. Dawało to w rezultacie wynaturzone potomstwo ludzi-olbrzymów.

Jedną z takich rodzin po potopie była rodzina Goliata z Gat. (1 Samuela 17:4, I Kronik 20:5)

Skażenie fizyczne rodzaju ludzkiego nie było jedynym problemem. Najwyraźniej potomstwo aniołów (hybrydy) nie posiadało ani sumień ani duszy ludzkiej. W czasach po potopowych ów proceder także miał miejsce, aczkolwiek nie na skalę światową.

V Mojżeszowa 3:(10) Wszystkie miasta na równinie i cały Gilead, cały Baszan, aż po Salcha i Edrei, były miastami królestwa Oga z Baszanu. (11) Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego.

Og, król Baszanu był hybrydą anioła i człowieka. Taki człowiek był królem i aż strach pomyśleć o rządach, jakie taki olbrzym mógł sprawować, skoro był pozbawiony sumienia.

(5) A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

Aniołowie ci spowodowali straszliwy kataklizm i rodzajowi ludzkiemu groziła całkowita zagłada..

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (BM)

Postawiono Boga oraz rodzaj ludzki w wyjątkowej sytuacji. Rodzaj ludzki staczał się w zupełną ruinę krocząc ścieżką ultymatywnego zła. Plan Boga w stosunku do człowieka żyjącego radośnie na ziemi został przez Lucyfera i upadłe anioły całkowicie zrujnowany.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

Werset ten mówi nam wszystko. Zaledwie jedna ludzka istota, Noe nie dał się sprowokować reszcie skażonych istot. Był on jedyną szansą dla ludzkości. Bóg postanowił tę jedyną szansę wykorzystać.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Najprawdopodobniej także zwierzęta posiadały skażone geny. Znane są nam z wielu fresków pół ludzie, pół konie, pół ludzie, pół węża. Znając skłonność niektórych ludzi do bestialstwa czyli seksu ze zwierzętami nietrudno się domyślać, kto był autorem takich pomysłów i najprawdopodobniej pierwszym wykonawcą.

 

Jeżeli istniała możliwość łączenia genów zmaterializowanych aniołów z genami ludzkimi, nie jest błędem sformułować przypuszczenie, że seks owych istot ze zwierzętami także przynosił nieprzewidziane rezultaty w formie najdziwniejszych hybryd. Mitologie wielu narodów mówią o związkach tzw. bogów z ludźmi i zwierzętami. Polakom znana jest legenda o warszawskiej Syrence.

Z tej właśnie przyczyny Bóg postanowił rozpocząć niemal wszystko od nowa. Cała Jego praca z człowiekiem a nawet ze zwierzętami została kompletnie zrujnowana. Szatan spowodował olbrzymie nieszczęścia.

Rozwiązaniem był potop

Po potopie nadal zdarzały się przypadki ingerencji w genetykę człowieka oraz potomstwa olbrzymów jak Goliat z Gat. Potop był aktem miłosierdzia nad rodzajem ludzkim. Ci, którzy zginęli nie byli ludźmi. Najprawdopodobniej było to potomstwo aniołów.

Powyższe przykłady ukazują nam oblicze zasmuconego Boga, którego plany krzyżuje nieustannie Jego własne stworzenie - niegdyś najpiękniejszy cherubin. Co gorsze, owo stworzenie - szatan żąda od człowieka uwielbienia i hołdu jaki należy się wyłącznie Stwórcy. 

Co jeszcze gorsze, nie ma ani jednej pozytywnej przyczyny, dla której człowiek musiałby dziękować za cokolwiek szatanowi. Jedyną przyczyną wielbienia szatana było to, że przestawał on wyrządzać ludziom krzywdę!

Ludzkość musiała dziękować szatanowi za to, że ich nie krzywdził!

Przyczyny ukarania Egipcjan przez Boga. 

Plagi były były odpowiedzią Boga na sposób, w jaki Egipcjanie traktowali Hebrajczyków.

Wyjścia 1:(8) Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. (9) Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. (10) Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. (11) Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. (12) Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich. (13) Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót (14) i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.

Wersety te ukazują nam niedolę Izraelitów pod ciężką ręką Egipcjan z jednego tylko powodu. Lud Izraela stawał się coraz liczniejszy. Zamiast zastosować multikulturalizm, jak powiedziałoby się dzisiaj, Egipcjanie separowali się od Izraelitów - stosowali radykalny, okrutny rasizm oraz obarczali ich ciężką niewolniczą pracą za minimalne wynagrodzenie.

Ale to nie wszystko.

(22) Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.

Egipcjanie rozpoczęli ludobójstwo na Izraelitach. Faraon rozpoczął systematyczne wyniszczanie Izraela poprzez mordowanie nowo narodzonych chłopców, pozostawiając przy życiu jedynie dziewczynki. Nie trudno się domyśleć, że takie traktowanie oznaczało z czasem zupełne wyginięcie całego narodu. 

 Była to zbrodnia ludobójstwa!

Bóg musiał wystąpić w obronie Izraelitów, aby uchronić ich przed zagładą.

Ochrona Izraela nie była więc jakimś kaprysem mściwego Boga, ale była ona koniecznością

Bóg został postawiony w sytuacji,  która wymagała szybkiej reakcji. Z miłości do potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa Postanowił On dotrzymać swej obietnicy danej Abrahamowi i przyszedł z pomocą potomkom Abrahama. Zwróćmy uwagę, że Abraham nie żył już ponad 400 lat!

Prawdomówny Bóg nadal dotrzymywał obietnicy danej temu niezwykłemu człowiekowi ponad 400 lat wcześniej. Właśnie podczas trwania zbrodniczego procederu zabijania męskich potomków Izraelitów urodził się Mojżesz.

W cudowny sposób uratowano mu życie i właśnie jego wybrał Bóg jako tego, kto wyprowadzi naród Izraela spod bata egipskiego. (Wyjścia 2-gi rozdział)

(23) Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. (24) I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. (25) I wejrzał Bóg na Izraelitów: Bóg ujął się za nimi.

Wyjścia 3:(16) Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. (17) Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perezyjczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. (18) A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. (19) Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. (20) Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. (21) Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. (22) Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze złota i srebra oraz szaty; włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt.

Trudno jest określić ile dzieci zginęło w Egipcie, jednakże Bóg o wszystkim doskonale wiedział i postanowił położyć kres ludobójstwu oraz niedoli z powodu ciężkich prac, zwłaszcza, że Izraelici wołali do Boga o pomoc!

Bóg postanowił więc nie tylko wyprowadzić naród izraelski, ale zadecydował On ukarać Egipcjan za ich zbrodnie i wynagrodzić Izraelitów za pracę ponad siły bez należytego wynagrodzenia. Bóg zastosował niezwykłe środki, aby sprawiedliwości stało się zadość. Powiedział im wprost - złupicie Egipt! I słusznie! Zapracowali sobie na to.

Należała się im sowita zapłata za ciężką pracę oraz odszkodowania z powodu zabijanych niemowląt izraelskich. O tych właśnie detalach, rzeczywistych przyczynach takiej akcji Boga, przeciwnicy lucyferianiści milczą, zarzucając Bogu okrucieństwo i ludobójstwo, zupełnie pomijając zbrodnie Egipcjan na Izraelitach.

Bóg byłby okrutny, gdyby nie wystąpił w obronie Izraelitów

Sprawiedliwości i miłosierdziu stała się zadość, a Bóg okazał przy tym wielką moc, o której do dzisiaj się mówi na całym świecie. Z miłości do Izraela Bóg wykonał sprawiedliwy wyrok na Egipcie a faraon poniósł śmierć z Jego ręki w Morzu Czerwonym. 

Najciekawszy jest fakt istnienia czarów w Egipcie. Czary są głównym elementem całej tej historii. Czary to oczywista działalność demonów oraz Lucyfera. Czarownicy egipscy wraz z faraonem dokonywali mocami demonów wiele cudów. Ale Bóg okazał się znacznie mocniejszy od wszelkich mocy demonów i szatana. Bóg przy takiej właśnie okazji odbył... "sąd nad bogami Egiptu"

Wyjścia 12:Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

Dzisiaj doskonale wiemy, że Egipt był rzeczywiście ośrodkiem kultu szatana, nazywanego wtedy Horusem. Znane nam są starożytne wierzenia egipskie oraz wszyscy znamy dzieła Egipcjan pod rządami szatana oraz słynne piramidy egipskie - centrum wielbienia Lucyfera. 

To właśnie w piramidach egipskich Aleister Crowley otrzymał pouczenia demoralizacji rodzaju ludzkiego w celach zmuszenia okaleczonej mentalnie ludzkości do wielbienia szatana. Inny wielbiciel mocy piramid egipskich, Charles T. Russell założył nową religię, będąc zainspirowany istotami okupującymi słynne piramidy.

Lucyfer wraz z demonami ponieśli w Egipcie dotkliwą porażkę i wieść o tej porażce rozprzestrzeniła się po całej ziemi.

Oto główna przyczyna sądu Boga nad fałszywymi bogami Egiptu oraz Egipcjanami.

W mediach oraz w wielu dziełach adeptów New Age mamy nieustanne ataki szatana na Boga. Niemal cały ten ruch to tłumaczenie się szatana ze swojego buntu oraz ukazywanie siebie jako niewinnej ofiary okrutnego i mściwego Boga.  

Przykład niewoli narodu Izraela w Egipcie jest klasycznym przykładem rządów szatana, jego prób obrony swej doktryny oraz jego stylu rządów. Owym stylem była i jest nadal zbrodnia, wyzysk, niesprawiedliwość oraz śmierć. 

Wróćmy ponownie do czasu wyjścia Izraelitów z okropnej zbrodniczej niewoli egipskiej. 

Oczyszczenie Kanaanu

Oskarżyciele Boga ponownie zarzucają Bogu niesprawiedliwość, mściwość, nieludzkie traktowanie, krwawe rzezie, czystki etniczne i ludobójstwo. Ową pozorną skałą zgorszenia jest wybicie mieszkańców Kanaanu mieczem Izraelitów oraz ramieniem samego Boga.

Sprawdźmy rzeczywiste przyczyny kolejnych wyroków sprawiedliwego i miłosiernego Boga.

Bóg zaofiarował Izraelowi niezwykle żyzną ongiś Ziemię Obiecaną, czyli Palestynę, nazywaną w tamtych czasach Kanaanem

Palestynę czyli Kanaan zamieszkiwały plemiona Filistyńczyków, Kananejczyków, Jebuzejczyków i innych plemion, a ich cechą charakterystyczną był satanizm - kulty i rytuały wielbiące demonów i szatana, którzy maskaradowali pod różnym nazwami bóstw kananejskich, jak Marduk, Baal, Astarte czy Astarot, (Królowa Niebios) Lilith, Tammuz i wiele innych.

Jest znane wielu z nas że szatan i demony ogólnie nie mają fizycznych ciał. Dlatego istoty te zwykle posługują się ludźmi.

Aby wielbić szatana i demony musiano sporządzać im posągi i przed nimi składano hołdy i ofiary. Spalano także ludzkie ofiary demonom, które owe figury i posągi reprezentowały.

Styl życia byłych mieszkańców Kanaanu przechodził wszelkie nasze wyobrażenia. Uprawiano seks świątynny, zatrudniano w świątyniach cudzołożników, nie było żadnego poszanowania dla człowieka, małżeństwa ani dla życia. Królował wszelkiej maści seks. Symbole falliczne i obeliski były przedmiotami czci i uwielbienia.  Spalano żywcem ku czci owych 'bóstw' własne dzieci, niemowlęta i dziewice, często obdzierając je przedtem na żywo ze skóry.

Bezprawie było prawem. Gwałcono i mordowano własne dzieci, okradano się i mordowano się wzajemnie. Odbierano sobie żony, nałożnice, córki i synów. Jedynie najsilniejszy miał szansę na przeżycie. Uprawiano seks w najdzikszym możliwych formach - z pedofilią i seksem ze zwierzętami włącznie.

Panował krwawy i okrutny terror. Kanaan był po Egipcie drugim centrum światowego lucyferianizmu.

Czary i magia stanowiły specjalnie wartościową część życia mieszkańców Kanaanu. Parano się  wróżbiarstwem, astrologią, okultyzmem i wywoływaniem duchów osób zmarłych.

Wielką część tych ludzi stanowiły rody olbrzymów. Żył także w tym czasie olbrzym - król Og w Baszanie. Z olbrzymów znanych jako Anak i jego synowie wywodził się późniejszy Goliat, którego zabił kamieniem z procy późniejszy król Izraela, Dawid.

Biblia niedwuznacznie daje do zrozumienia, że owe olbrzymy były rezultatem łączenia się fizycznego zmaterializowanych upadłych aniołów z rodzajem ludzkim. 

Olbrzymy były rezultatem seksu ziemskich kobiet ze zmaterializowanymi aniołami.

Olbrzymy (Nefilimowie) praktycznie nie były ludźmi, ponieważ genetyka homo sapiens była całkowicie skażona obcymi genami. Cechą charakterystyczną owych hybryd była przemoc oraz niezwykłe okrucieństwo - brak ludzkich uczuć oraz brak ludzkiego sumienia. Pewne hipotezy podają, że ludzie ci nie posiadali ludzkiej duszy.

Bóg nie mógł dłużej tolerować takiego bezprawia i postanowił zniszczyć owe narody - częściowo rękami narodu izraelskiego, a pewną część wyroku wykonywał On osobiście. W ten sposób szatan i jego demony po raz kolejny utraciły swoje wpływy i rządy nad rodzajem ludzkim.

Co jest warte wzmianki, cały region Kanaanu doskonale wiedział o cudownym wyjściu Izraela z pod ciężkiej ręki Egipcjan. Pomimo owej wiedzy jedynie Gibeonici oraz nierządnica Rachab z Jerycha prosili Boga o łaskę i wyrozumiałość.

Bóg w swojej mądrości i miłosierdziu udzielił tym ludziom łaski i nie zostali oni pozbawieni życia. Z wielu mieszkańców Kanaanu przeżyła zaledwie bardzo niewielka grupa ludzi a Izrael przejął Kanaan, czyli Ziemię Obiecaną i zamieszkiwał w niej przez kilkaset lat.

Po wyroku Boga na Kananejczykach Izrael...  rozpoczął naśladownictwo najgorszych cech Kananejczyków. Bóg dokładnie przewidywał taki obrót rzeczy i kategorycznie zabronił Izraelitom bratania się z ludami Kanaanu. Niestety Izrael nie wytępił ich doszczętnie i rozpoczął naśladować ich najgorsze obyczaje.

Trzeba dokładnie przestudiować te wersety, aby uzmysłowić sobie stopień późniejszego zepsucia narodu izraelskiego, którzy upadli w swych zbrodniach jeszcze niżej, niż wytępione wcześniej przez nich narody.

II Król 17:(7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy.

(9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;

Już w tych zamierzchłych czasach Izraelici kpili sobie z Boga i Go szkalowali. Podżegaczem ewidentnie był szatan.

(15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu.

Kapłańska 18:(1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (2) Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (3) Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. (4) Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (5) Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!...  (21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan. (22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. (24) Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. (26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. (27) Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, (28) aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. (29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. (30) Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!

Po dokładnym przeczytaniu powyższych tekstów włos się na głowie jeży, co wyprawiano w tamtych czasach. Nie było chyba zła, które byłoby tamtym ludziom nieznane. Wyjście bez miecza na zewnątrz a zwłaszcza po ciemku było wyczynem wysoce niebezpiecznym. Posiadanie czegokolwiek wartościowego niemal gwarantowało śmierć, ponieważ jeżeli ktoś tego pragnął,  najlepszym sposobem uzyskania tego było zabójstwo właściciela. Masowe kazirodztwa, gwałty nieletnich a nawet dzieci, seks z najbliższą rodziną, seks ze zwierzętami, homoseksualizm i co najgorsze, składanie własnych dzieci na ofiary dla demonów.

Trudno jest sobie wyobrazić, że można uczynić coś jeszcze gorszego.

Czy istnieje cokolwiek gorszego, niż styl życia tamtych zdegenerowanych narodów?

Nawet dzisiaj pomysły najdzikszych zbrodni nie wybiegają dalej niż pomysły tamtych ludzi. Znamy Hiroszimę i Auschwitz.

Dzisiaj stawia się dwa oskarżenia przeciwko Bogu.

Jedno oskarżenie wyklucza drugie!

Jak powyższe teksty biblijne wykazują, Bóg ponownie nie miał wyjścia, ponieważ ludzkie zbrodnie osiągnęły taki poziom, że musiał On zareagować i osądzić tamte narody - wyrok był oczywisty - śmierć. Podobnie jak w potopie i podobnie w przypadku Sodomy i Gomory.  Nawet w tej sytuacji Bóg oszczędził im więcej cierpień, których doznaliby, gdyby żyli dłużej.

Ale Isus zapowiedział, że ci ludzie jeszcze zmartwychwstaną i będą mieli jeszcze jedną szansę! Cały ówczesny świat doskonale znał wyrok Boga na Egipcjanach, oraz sposób, w jaki ten wyrok został wykonany. Znane także były przyczyny tego wyroku.

Wiedziano także o planach podboju Ziemi Obiecanej i oczywiście wiedziano, że jest to także wyrok Boga  i strach przed Bogiem był olbrzymi. Czy Bóg dał im szansę na zmianę stylu życia i poprawę przed wykonaniem swego wyroku?

Mądry i miłosierny Bóg doskonale przewidział, że wyjście Izraelitów z Egiptu odbije się głośnym echem po niemal całym świecie. Jak zawsze Bóg miał rację.

Jozuego 1:(9) i rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. (10) Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. (11) A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.

Czy to spowodowało nagłą skruchę i powrót do normalnego życia?

Rachab - prostytutka żyjąca pośród tak haniebnych ludzi zdała sobie sprawę z tego, że dalej tak żyć nie można. Uratowała siebie i najbliższych. Warto przeczytać całą tę opowieść z księgi Jozuego.

Nie tylko Rachab przeżyła. Przeżył także jeden naród - naród Gibeonitów.  (Jozuego rozdział 6). Gibeonici także wiedzieli na co się zanosi, ale podstępem ukorzyli się przez Izraelem oraz przez Bogiem, który będąc wiernym obietnicom danym Izraelitom darował im życie.

W ten sposób Gibeonici stali się częścią Izraela i rozpoczęli wielbienie ich Boga. Oczywiście porzucili swoje ohydne postępki. Potem także korzystali z wielu Bożych błogosławieństw podczas rządów króli Dawida i Salomona. (Więcej w linku - Czy Izrael jest nadal Narodem Wybranym)

Niniwa - Księga Jonasza

Przykład miasta Niniwy jest także wymownym przykładem Bożego miłosierdzia. Kiedy mieszkańcy Niniwy ostrzeżeni przed konsekwencjami bezprawia jakie stosowali, nawrócili się i błagali Boga o miłosierdzie, Bóg im miłosierdzia nie odmówił.  Bóg jest miłością i w swojej miłości nie pozwala on krzywdzić niewinnych. To w ich obronie Bóg występuje karząc grzeszników, którzy uciskają i gnębią ludzi sprawiedliwych.

Przeciwnicy Boga zarzucają mu wiele nie zdając sobie sprawy z tego, że Bóg reaguje głównie z powodu ucisków i krzywd ludzi uczciwych i Jemu posłusznych.

Jego sądy przynoszą wyrok prześladowcom Jego uczciwych sług, błagających Go w modlitwach o pomoc!

A On często na ich modlitwy odpowiada!

Największym aktem miłości Boga do człowieka było przeznaczenie własnego Syna na ofiarę za nasze zbrodnie i grzechy. To Syn Boży wykonywał wyroki Boga na Izraelu oraz na mieszkańcach Ziemi Obiecanej. Ten Syn Boży postanowił dać osobisty przykład do naśladowania jak należy żyć, jak należy postępować, a nawet jak należy umierać!

Aby nie być gołosłownym przypieczętował swą miłość do Ojca i jego Prawa swoją ofiarną i niezwykle bolesną śmiercią na krzyżu! Jego śmierć daje nam szanse na życie wieczne w Królestwie Bożym w którym On będzie Królem i Sędzią - nie tylko żywych ale tych, którzy wcześniej pomarli, ponieważ oni zmartwychwstaną do życia ponownie i będą mieli ponowną szansę na zmianę swego dawnego, grzesznego trybu życia. 

Chrystus zapłacił za nas okup własną przelaną za nas krwią.

Który władca ziemski dokonał czegoś takiego?

Bóg celowo pozwala szatanowi na rządy na ziemi. Celem jest ukazanie wszystkim stworzeniom Bożym z aniołami włącznie, do jakich skutków prowadzi nieposłuszeństwo wobec Boga. Nieposłuszeństwo człowieka czy anioła czy nawet archanioła, jakim był Lucyfer.

Mamy mnóstwo drastycznych przykładów 'osiągnięć' szatana oraz ludzi, którzy mu zaufali. Wszyscy do tej pory... zginęli! Nie był on w stanie dać życia wiecznego nikomu!

Życie ludzkie pod rządami szatana, czy to w starożytnym Egipcie, czy pośród dzikich plemion Ziemi Obiecanej, czy też życie odstępczych Izraelitów pod władzą szatana przed Chrystusem oraz w naszych czasach okazało jednym pasmem nieszczęść i łez.

Spójrzmy na sytuację dzisiejszą

Sytuacja na świecie wskazuje wymownie na to, że po ponad 7 tysiącach lat szatan nie był w stanie dokonać niczego pozytywnego dla ludzkości i kilkukrotnie zmusił on Boga do wystąpienia w obronie srogo prześladowanej ludzkości, której groziła totalna zagłada. 

Zwłaszcza ostanie kilka lat wskazują na niezwykły wzrost bezmiaru zła, które wznieca coraz bardziej ogień najprawdopodobniej ostatniej wojny na ziemi - III Wojny Światowej.

Nie widać absolutnie żadnej szansy na jakąkolwiek poprawę stanu rzeczy. Wszelkie możliwe formy rządów pod kontrolą szatana zostały sprawdzone i okazały się zupełnym fiaskiem - poza rządami dwóch króli - Dawida i Salomona, którzy byli posłuszni Bogu oraz stosowali prawo Boże. (Więcej w linku - Izrael) 

Człowiek dzisiejszy jest po prostu szaleńcem, które chce się równać z Bogiem a nawet ma czelność Go oceniać i oskarżać.

Nasza kosmologia, biologia, astronautyka są pod ścisłą kontrolą lucyferianistów i wszelkie dowody naukowe wskazujące na inteligentnego Projektanta są w drastyczny sposób cenzurowane.

Praktycznie niewiele wiemy o naszej planecie, nic nie wiemy o kosmosie - ziemia jest płaska a my jesteśmy zupełnymi ignorantami z powodu cenzury nauki. Zupełny bezsens i zero wiedzy o wszechświecie. Nie mamy nawet pojęcia czym jest grawitacja czy magnetyzm. Nie wiemy nadal czym jest światło!

Współczesna nauka to zupełne szaleństwo, bezsensowna religia, oparta na najdzikszych teoriach typu ewolucja, wielki wybuch, teoria relatywistyczna czy teoria kwantowa. 

Po raz kolejny świat rzucił wyzwanie Bogu.

Celem jest zniszczenie jak największej ilości Jego stworzeń a Chrześcijaństwo jest najważniejszym celem Lucyferianistów.

Ponownie szatan zmusza miłościwego Boga do akcji ratowania swoich stworzeń i Bóg ponownie wystąpi w naszej obronie. Gdyby nie miłował rodzaju ludzkiego, pozostawiłby nas na pastwę szatana i jego hord. 

Ponownie świat szatana oskarży Boga o okrucieństwo!

Jednakże Isus nie bez przyczyny oddał swoje życie i przelał swoją krew.

Świat zbliża się do punktu czasu, w którym po raz pierwszy od niemal 2000 lat Isus Chrystus zareaguje z wielkim gniewem przeciwko tym, którzy krzywdzą jego trzodę.

Objawienie 19:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Okrucieństwo Chrystusa?

Isus Chrystus byłby okrutny, gdyby nie zareagował w taki właśnie sprawiedliwy sposób!

Taką sprawiedliwą karę poniosą wojska, rządy, politycy, sędziowie, prawnicy oraz wszyscy ci, którzy prześladują chrześcijan służących wiernie Bogu. Podobną karę poniesie także Babilon Wielki czyli... Watykan!

Ponieważ ludzie ci są całkowicie odpowiedzialni za ogrom nieszczęść spadających na całą ludzkość na Ziemi.

Majątki Watykanu oraz współpracujących z nim rodzin - Rothschildów i Rockefellerów pozwoliłyby wybudować każdemu mieszkańcowi dom z pełnym wyposażeniem oraz zapewnić pełne utrzymanie, bez potrzeby pracy.

Świat jest tak ubogi ponieważ oni są tacy bogaci.

Czy istnieje jakiekolwiek inne wyjście?

Wystarczy zmienić nasze postępowanie !

Tak w przeszłości jak i obecnie świat swego postępowania i nierozsądnej polityki nie ma zamiaru zmienić.

Ale ty możesz zmienić swoje postępowanie. Dzięki temu nie tylko możesz przeżyć nadciągającą burzę światową. I ty możesz uzyskać życie wieczne w Królestwie Bożym, w którym zwycięski Chrystus będzie sprawiedliwie panował po usunięciu obecnych zbrodniczych rządów.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Czy plan Królestwa Bożego to 'okrucieństwo' Boga czy też Jego niezwykłe miłosierdzie?

Chrystus zapłacił przecież za nas swoją własną krwią!

Mając taki Jego testament możemy mieć pewność, że Pan powróci, jak to zapowiedział niemal 2000 lat temu i zacznie panować jako Król w bliskim już Królestwie Bożym - tutaj na ziemi. 

W Królestwie tym będzie miłość, pokój i sprawiedliwość Boża dla żyjących wiecznie wiernych poddanych Isusa Chrystusa, nagrodzonych przez Niego za umiłowanie Prawdy i sprawiedliwości.

Jak otrzymać tę nagrodę? Dokładne informacje znajdziesz w tym linku - Dokąd pójdę, Panie?

Napisano: 2 Lipca 2017

Ostatnie uaktualnienie: 28 Sierpnia 2017

Powrót na stronę główną