Plan trzech wojen światowych

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Plan trzech wojen światowych jest kluczem do zrozumienia działań religijnych, politycznych i socjalnych oraz rzeczywistej struktury władzy światowej.

Nie żyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason - była głowa masonów USA - Albert Pike otrzymał szatańską wizję - precyzyjny plan wprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata czyli Globalizacji. Jest to plan... Lucypera, a także... Watykanu, który nawołuje do Globalizacji. Plan zapowiada trzy wojny o zasięgu światowym.

Pike wysłał listownie plan  innemu masonowi, Mazziniemu, ale ów ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i... został rozpowszechniony na cały świat.

Albert Pike

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć je w większym wymiarze oraz ujrzeć typowe masońskie insygnia, także widywane w Kościele Katolickim.

Szatański plan trzech wojen opublikowano w roku 1871

Jedna z kopii znajdowała się przez pewien okres w londyńskim muzeum.

Sekrety owych knowań wyjawił w swojej książce kardynał Chile - Carlo Rodriguez - "The Mystery of Freemasonry unveiled" ("Sekrety masonów ujawnione") link - Amazon.com. Książka ta została wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna na Amazon. Poniżej zrzut z Amazon.

Jest to przedruk z roku 1962 i Amazon także podaje, że oryginał był wydrukowany w roku 1925 czyli znacznie wcześniej niż wybuchła II WŚ.

Osobiście posiadam książkę Wiliama Guy Carr'a p.t. - "Satan Prince of This World" (Szatan książę tego świata) wydaną w roku 1953, czyli na wiele lat przez szansą wywołania trzeciej wojny. Jest to skan oryginalnej książki, który otrzymałem od jednego ze znajomych w roku 2009.

Carr ujawnia książkę kardynała Rodrigueza, wydaną w roku 1925 i twierdzi, że według Rodrigueza ów plan był przechowywany w Brytyjskim Muzeum, które temu obecnie zaciekle zaprzecza. 

Dlatego jakiekolwiek wyjaśnienia owego planu, czy próba jego dyskredytacji jest obecnie niemożliwa. Data powstania, data powstania książki Rodrigueza - nadal dostępnej, data powstania drugiej książki, Carr'a oraz.... treść i precyzyjna realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności oraz rzeczywistego autora lub autorów - szatana i upadłych aniołów. Ludzie nie są w stanie planować tak precyzyjnie na przestrzeni stuleci oraz plany te tak skutecznie realizować.

Karol Marks wydał w roku 1848 Manifest Komunistyczny ale rzeczywisty sukces tego dzieła nastąpił dopiero w roku... 1871. Do sukcesu przyczyniała się Paryska Komuna w roku 1871, działająca właśnie pod wpływem Marksa. (Oba linki po angielsku.)

Najwyraźniej plan szatana, sprawdzony we Francji jako funkcjonujący prawidłowo i na tej podstawie powstał ten szatański plan, właśnie w roku 1871. Szatan widząc plan w akcji zaplanował trzy wojny światowe, oparte na tym planie. Marks był Żydem, synem rabina, czyli... nasienie węża.

Satanizm w mas mediach, kinematografii i w muzyce jest także głośnym, wręcz krzykliwym świadkiem owego morderczego planu.

Cele I Wojny Światowej

Zwróćmy szczególną uwagę na pojawiający się trzykrotnie szatański plan. Jego celem jest zniszczenie WSZYSTKICH religii na świecie.

I Wojna Światowa musi był wywołana w celu umożliwienia Iluminatom zdetronizowania mocy Carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu.
Różnice pomiędzy agenturami Iluminatów pośród brytyjskimi oraz niemieckimi imperiami  będą użyte z celu wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm.
Zostanie on użyty do zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.

Cele te zostały precyzyjnie wypełnione. Po raz pierwszy na świecie powstał komunistyczny moloch - ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół Wschodu - wróg Watykanu został zdziesiątkowany.

Rzym/Watykan to główny wielbiciel szatana i nie jest on szatańskim celem.

Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności owego planu i w rezultacie zaczęto go rozpowszechniać analizując plan ze zwiększoną uwagą.

Obserwatorzy rządzących elit czekali na... II Wojnę Światową, której cele były także bardzo interesujące.

Cele II Wojny Światowej

"Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.
Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.
W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu" (link III WŚ EN)

Celami II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz... utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego.

Komunizm miał się wzmocnić na tyle, aby zrównoważyć chrześcijaństwo.

Blok ten jest wielką próbą przez wprowadzeniem komunistycznego NWO! Co jest znamienne... faszyzm w momencie powstawania planu w roku 1871 nawet nie istniał. Twórca planu zapowiedział jego powstanie oraz jego zniszczenie, na korzyść syjonizmu.

Mamy precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę.

Powyższe plany i ich realizacja wskazuje na architekta owego planu, jako na osobę żyjącą znacznie dłużej niż żyje człowiek, a skuteczna i precyzyjna realizacja planu jeszcze bardziej potwierdza jej architekta, czyli szatana. Rządy ludzkie nie są w stanie się tak zorganizować oraz zjednoczyć w realizacji.... czegokolwiek.

To nie Bóg spowodował powstanie Izraela w roku 1948 ale masońscy lucyperianie wraz z samym Hitlerem (Operacja Haarvara) byli założycielami Izraela.

Izrael został powołany do życia przez... Lucypera, rękami Churchilla, Hitlera za pieniądze rodziny Rothschild, która sfinansowała całą II wojnę światową!

Ten fakt obnaża błąd religii bratającymi się z syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael a jego mieszkańcy nie są Izraelitami, ale... Żydami. Oni sami nazywają siebie Izraelczykami, a nie Izraelitami!

Podstawowe wersety wskazujące na to fałszerstwo.

Apokalipsa 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i [znam] obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami (Judejczykami), a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Aby nie było wątpliwości Chrystus powtórzył to.

Apokalipsa 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Znacznie więcej dowodów w linku - Czy współczesny Izrael jest narodem wybranym przez Boga?

Faszyzm w roku 1871 nie istniał! Żeby zniszczyć faszyzm, należało go najpierw stworzyć. Hitler, znany okultysta i wielbiciel Madame Blavatsky był doskonałym narzędziem. Hitler i Stalin zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli z owych pogromów Żydzi otrzymywali pomoc oraz opiekę od Anglików w celu zamieszkania w... Palestynie.

Hitler za pieniądze Rothschildów transportował Żydów tuż po wygraniu wyborów do Reichstagu. Stał się on współ ojcem współczesnego Izraela!

Akcja ta była wynikiem oświadczenia rządu brytyjskiego w roku 1917, znanego jako Balfour Declaration. Polska Wikipedia niewiele rzuca światła na ten dokument, ale angielska wersja podaje całkowity jej tekst, który został przesłany Lordowi Rothschild, który jest uważany za ojca współczesnego Izraela. Nie był to żaden dekret rządowy ale prywatny list!

Balfour Declaration

Kopia oryginalnego listu.

Jakie były przyczyny utworzenia państwa Izrael?

Wszystkie cele II WŚ zostały osiągnięte, poza całkowitą kontrolą Jerozolimy. Powstało państwo Izrael, powstał także komunistyczny Układ Warszawski ale Jerozolima nie stała się stolicą Izraela, ale stolicą jest nadal Tel Aviv - światowa nieoficjalna stolica gejów! Nie bardzo to pasuje do ludzi rzekomo miłujących Boga Izraela.

Polskę oddano Sowietom w Jałcie a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego.

Z tych właśnie przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie, aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do Układu Warszawskiego.

Znając szatański plan II Wojny Światowej, wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych. Musiał istnieć zły, despotyczny władca. Musiał mieć złego despotycznego przeciwnika - Stalina

Faszyzm powstał jako zły, niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego mordercy Żydów w sposób doskonały a Holokaust ma także do spełnienia olbrzymią rolę.

Hitler mógł tę wojnę całkowicie wygrać, ale wiedział on doskonale, że jego zadaniem nie jest wygrana wojna. Jego osobiste rozkazy zapobiegły zdobyciu tak Moskwy jak i Stalingradu oraz innych kluczowych celów. Hitler był osobiście odpowiedzialny za klęski swych armii, ignorując rady niemieckich strategów wojskowych. Oto główny powód 17 prób zamordowania Hitlera. Link

Warte wzmianki jest to, że Hitler i jego Trzecia Rzesza to kolejna ingerencja sił okultystycznych w nasze dzieje. Hitler według wielu źródeł (podobnie jak Stalin czy inni) byli ludźmi opętanymi przez demony. Link, Link.

II Wojna Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi, głównie cywilów zamordowano w bestialski sposób po to, żeby szatański plan postawił kolejny krok ku Globalizacji!

Bez biblijnych aspektów tych wydarzeń nic innego nie ma sensu.

W chwili obecnej trwają intensywne przygotowania szatana i upadłych aniołów do III Wojny Światowej.

Planowana III Wojna Światowa to także wojna religijna.

Celem III WŚ jest zniszczenie wszystkich religii - głównie Syjonizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.

Plan Trzeciej Wojny Światowej

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą .

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Trzeba także zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt tego szatańskiego planu.

Jest to tylko plan - nie jest to proroctwo Boga. Jest oczywiste, że plan szatana nie będzie w całości zrealizowany. Jedynie proroctwa Boże są realizowane w 100%.

Tuż po II WŚ umieszczono fałszywy Izrael w Palestynie na morzu krwi niewinnych Palestyńczyków. Nie zapłacono im żadnej rekompensaty za zagrabione ziemie czy za utratę najbliższych, wymordowanych przez Żydów, którzy za Holokaust wymusili na Niemcach olbrzymie odszkodowanie.

Celem planu było i jest nadal utworzenie fali zbrodni, koniecznej do wywołania światowego potępienia państwa Izraela przez wszystkie państwa świata i wywołania w ten sposób III Wojny Światowej. W tym momencie zaczyna się akcja ujawniania zbrodni syjonistycznych.

6 Grudnia 2017 Trump uznał Jerozolimę po raz pierwszy od 2.5 tysiąca lat stolicą fałszywego Izraela i to jest praktycznie wypowiedzeniem wojny światu Islamu - co najmniej 1.5 miliardom ludzi.

Pierwsza część najwyraźniej się już zaczyna.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

Oczywistym celem szatana jest zniszczenie Islamu oraz Syjonizmu. Ten perfidny szatański plan realizuje rzekomy Chrześcijanin, Donald Trump, jezuita i mason. Niewielu wie, że Izrael dąży do tzw. Większego Izraela czyli... dąży do zajęcia wszystkich ziem z Syrią i Libanem włącznie.

Plan Większego Izraela

Co jest najciekawsze, cały ten teren jest wypełniony wieloma armiami tego świata.

Czyżby Izrael, USA, Rosja, Chiny i reszta armii świata dążyły do powstrzymania planu Boga?

Wiemy, że planem Boga jest umieszczenie w Palestynie rzeczywistego Ludu Bożego czyli Polaków oraz Słowian!

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Plan zakłada wielkie debaty, wymiany opinii w kwestii istnienia fałszywego Izraela oraz celu wojny wyniszczającej Izrael. Oczywiście syjoniści - rządy rasy białej będą po stronie Izraela. Normalni ludzie będą po stronie Prawdy i Boga.

Kontrola obu stron

Zwróćmy szczególną uwagę na kontrolę szatańską obu stron. Konflikty są fikcyjne i wojny są tłumaczone jako wynik rządów tyranów.

Ujawnia to ten diabelski plan. Wszelkie działania rządów oraz opozycji to działania szatana według własnych, wyznaczonych przez siebie celów. Stalin powiedział, że... "najlepsza opozycja to ta, którą sami kontrolujemy". Nie armie wygrywają na polu walki ale wygrywa szatan kontrolujący obie strony i wygrywa strona na którą postawił szatan i upadłe anioły.

Plany te nie byłyby możliwe, gdyby siły szatańskie nie kontrolowały wszystkich agencji terrorystycznych oraz WSZYSTKICH światowych polityków.

Szatan i jego siły ściśle kontrolują wszelkie partie, władze, organizacje polityczne i armie. W ten sposób siły szatana orkiestrują wszystkie wydarzenia światowe.

Podobnie, jak to miało miejsce w II WŚ, moce szatańskie zawsze stoją po obu stronach, czyli siły szatana zwyciężają a nie siły polityków, wojsk czy patriotów. Ludzkość nie ma szansy, aby przeciwko nim wygrać jakiekolwiek wojny czy uzyskać cokolwiek przeciwnego owej kontroli, jak wolność czy sprawiedliwość.

Weźmy pod uwagę rząd polski oraz jego opozycję, czyli ruch patriotyczny. Opozycja rządowa wraz ze wszystkimi religiami także jest kontrolowana przez szatana i zawsze taką była. Bez opozycji nie byłoby wojny. Jest więc oczywiste, że aby wywołać wojnę szatan musi zorganizować opozycję, uzbroić ją oraz wyszkolić przywódców w kwestiach ideologicznych i popularnych hasłach wolności i sprawiedliwości. Oznacza to także celową niesprawiedliwość rządów - po to - aby patrioci walczyli o sprawiedliwość i uczciwość.

Jakakolwiek walka zbrojna jest celem szatana. Nie dajmy się w to wciągnąć!

Jak temu zaradzić?

Nie pozwolić się wciągnąć w jakikolwiek zorganizowany ruch oporu. To nie partyzantka czy pospolite ruszenie opozycji wygrywa i zdejmuje rząd a nawet wykonuje na nim wyrok. Szatan tym kieruje a naśladowcy Chrystusa... naśladują swego Zbawiciela i Króla kiedy są neutralni. To Bóg nas wyzwoli ze szponów nasienia węża! Sami niczego dobrego nie dokonamy.

Bóg, Honor i Ojczyzna? Tak! Jedynie pod berłem Chrystusa i samego Boga. To Bóg będzie walczył za nas. Innej drogi nie ma!

Nie można powiedzieć, że wszyscy bohaterzy, którzy dokonali niezwykłych czynów, to sataniści i ludzie warci pogardy. Ale można z przekonaniem powiedzieć, że to ludzi sprawiedliwi, patriotyczni a nawet oddani Bogu, których szatan wykorzystał do swoich celów. Westerplatte, Powstanie Warszawskie czy inne heroiczne przykłady męstwa i patriotyzmu Słowian, Polaków.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Nihilizm to praktycznie forma ateizmu. Sprawdź. Nihilizm. Białą rasę zaczęli ostro atakować nihiliści i ateiści - dzieje się to już na skalę masową i niewiele brakuje do wielkiego przelewu krwi. Oczywiście obie grupy wspierają satanizm.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji...

Nie ma wątpliwości, że nasienie węża czyli okupacyjne siły syjonistyczne niszczą naszą cywilizację białej rasy. Z 25% po II Wojnie Światowej pozostało nas już poniżej 7%! Wikipedia polska nie podaje właściwego wyjaśnienia terminu - rewolucja.

Angielskie źródła podają: a forcible overthrow of a government or social order, in favour of a new system. Czyli... usunięcie za pomocą siły, rządu lub... porządku społecznego na korzyść nowego systemu.

Rewolucja jako nazwa jest wielkim paradoksem. Rewolucja z angielskiego czy łaciny to... kręcenie się w kółko.

Klasycznymi przykładami historycznymi są rewolucja francuska oraz rewolucja rosyjska. Czy wygrano w nich cokolwiek? Najwięcej wiemy o rewolucji rosyjskiej. Rothschild zadecydował usunięcie cara Rosji i całej jego rodziny oraz zniszczenie maksymalnej części kultury rosyjskiej i kościoła ortodoksyjnego. Rosja niemal upadła tracąc w masowych rzeziach do 65-80 mln inteligencji Rosjan.

Czy rewolucja cokolwiek zmieniła i już jest niepotrzebna?

To nie Rosjanie byli rewolucjonistami i nie oni buntowali się przeciwko carowi, ale rewolucjonistą był lord Rothschild. Wykonawcami było nasienie węża, z Leninem, Trockim, Kaganowiczem i wieloma innymi. Ta grupa wraz z wojskiem chazarskim, finansowanym przez Rothschilda działali na jego zlecenie i za jego pieniądze, które odzyskał z procentem po zupełnym ograbieniu Rosji.

Podstawmy teraz inne osoby w to miejsce. Rothschild - szatan (Lucyper), Lenin, Trocki i reszta to:  Duda, May, Trump, Putin, Tusk. Merkel itp. Celem jest maksymalne wyniszczenie rasy białej według planu Kalergiego.

Szatanowi pali się grunt pod nogami, ponieważ czasy końca i sądu nad nim oraz jego bandą upadłych aniołów są już w zasięgu ręki. Oczekuje go 1000 letnie uwięzienie w Otchłani, a po krótkim uwolnieniu czeka ich wszystkich wyrok śmierci.

Aby oszukać jak największą ilość najcenniejszych w oczach Boga ludzi zadecydowano, aby stworzyć pozory, że Bóg ich traktuje nieuczciwie i niesprawiedliwie. W tym celu plan zakłada zniszczenie syjonistów - (rewolucjoniści) - i ukaranie ich za zbrodnie przeciwko rasie białej. Szatan ich do tego zmusił a oni wykonali jego plan w 100%! Śmierć będzie ich nagrodą.

Oto najcenniejsza nagroda szatana za wierną mu służbę.

Identyczna taktyka, jak w II WŚ, kiedy Hitler transportował przez wojną Żydów do Izraela ale podczas wojny ich mordował. Podobna taktyka była w getcie warszawskim, gdzie Żydzi wraz z hitlerowcami mordowali... Żydów. W obozach koncentracyjnych było identycznie. Tak zaplanowano całą II WŚ.

Część Żydów sataniści wybiją rękami normalnych ludzi, Chrześcijan. W jaki sposób?

Poprzez ujawnienie masowych zbrodni dwóch wojen światowych, gigantycznych rozmiarów ohydnej pedofilii, prostytucji dzieci, ofiar krwawych dla szatana, zatruwania nas, handlu ludźmi, dziećmi i wiele innych powszechnych zbrodni na świecie, w które jeszcze dzisiaj niewielu chce uwierzyć a nawet o nich słyszeć.

W siedmiu brytyjskich miastach odbyły się kilkanaście miesięcy temu wielkie protesty przeciwko rządom odmawiającym jakiegokolwiek ścigania zbrodniczych pedofilów, pomimo olbrzymich ilości dowodów a nawet wielu bezpośrednich świadków tych zbrodni oraz samych ich ofiar, które to piekło przeżyły!

Niewielu wie, że za podobne zbrodnie dwaj papieże i królowa  Elżbieta otrzymali dożywotnie wyroki więzienia.

Naszym problemem jest wstręt i draza do czytania czy oglądania czegokolwiek na temat pedofilii.

Normalnemu mężczyźnie czy kobiecie seks z 6 miesięcznym niemowlakiem jest czymś absolutnie ohydnym i odrażającym. LUDZKIE sumienia starają się blokować takie informacje. Uciekamy z takich tematów i odwracamy głowę w innym kierunku mając nadzieję, że to jest kłamstwo i że nie jest to realne.

Proszę więc nie uciekać i przeczytać to, lub obejrzeć (przesłuchać) film po angielsku.

Fiona Barnett, australijska ofiara satanistów oraz świadek szatańskich rytuałów opowiada o zbrodni w Bathurst, której była naocznym świadkiem. Omawia ona szczegóły na filmie w pomieszczeniu, w którym dokonano wielu takich zbrodni. W wyniku jej zeznań w Australii pojawiła się Komisja Królewska z Anglii, która przeprowadziła powierzchowne śledztwo, w wyniku którego ojciec aktorki Nicole Kidman, dr.

Anthony Kidman został wypchnięty z okna hotelu w Singapurze, gdzie uciekł przed ową komisją. [EN] 2014. Fiona otwarcie mówi publicznie o tych niesamowitych zbrodniach i podobnie jak w Anglii, władze australijskie na to zupełnie nie reagują.

Oto krótkie streszczenie tego krwawego wydarzenia.

"Przyprowadzono kobietę w bardzo zaawansowanej ciąży do pomieszczenia. Kobieta ta zdawała sobie sprawę z tego, co ją czeka i nie była pod wpływem narkotyków czy hipnozy. Chciano pić 'czystą' krew jej i jej płodu. Dwóch osiłków położyło ją na scenie a kobieta krzyczała histerycznie wiedząc, co ją zaraz spotka. Położono ją na wznak i tak trzymano, a jeden z uczestników wziął miecz ceremonialny, wbił jej w ciało na początku mostka i rozciął ją do samego dołu, do macicy. Krew lała się strumieniami. Kobieta znieruchomiała i ucichła. Wyjęto z jej łona niemowlę, które zamordowano sztyletem, po czym pito ich obojga krew. Rozcięto niemowlę na kawałki dając je na dużą srebrną tacę jako komunię do spożycia w czarnej mszy. Czarna msza to katolicka msza i nie ma ona niczego wspólnego z Ostatnią Wieczerzą.

Potem przyprowadzono kilkanaście atrakcyjnych dzieci w wieku 8-10 lat, postawiono je na scenie w jednym szeregu. Dzieci te były zahipnotyzowane i na nic i na nikogo nie reagowały. Podszedł ku dzieciom człowiek z ostrym samurajskim mieczem i pojedynczo, raz za razem odcinał im jednym ciosem głowy. Krew się lała strumieniami a bezgłowe ciała padały w ciszy na podłogę. Wtedy obecne 'osobistości' oszalały i rozpoczęła się seksualna orgia. Takie sceny powodują u nich seksualne podniecenie. Wystarczy sprawdzić DNA tej drewnianej podłogi, aby to w pełni udowodnić" - powiedziała Fiona. "Powód, dlaczego nie zahipnotyzowano tej kobiety - w przypadku ekstremalnego przerażenia do krwi wydziela się olbrzymia ilość adrenaliny. Wypijana krew z adrenaliną jest największym rarytasem dla satanistów i najlepszym według nich narkotykiem na świecie.

Potem były premier Australii, Kim Beazley wziął jedną z głów tych dzieci i zmusił mnie do odgryzienia kawałka krwawego mięsa z tej ściętej głowy."

Filmów w takich tematach jest już sporo i stale ich przybywa. Także w Polsce są ludzie ujawniający owe zbrodnie elit. Pedofilia, satanistyczne rytuały - jak powyższy mogą więc być wystarczającą przyczyną, aby z władzami takiego formatu zrobić ostateczny porządek. Skoro siły szatana kontrolują wszystkie strony, we wszystkich państwach działają agitatorzy w celu ujawniania tych zbrodni. Są to... wszelkiej maści patrioci i ich zadaniem jest rozpowszechnianie takich informacji oraz organizowanie ruchu oporu, aby przywrócić rządy nacjonalistyczne i zdobyć w nich władzę.

W takim przypadku szatan nadal będzie wygrywał i będzie miał nas nadal  w swych szponach.

Nie dajmy się na 'patriotyzm' nabierać. Wyzwolicielem Narodu Wybranego jest Bóg!

Trump zaczyna ujawniać wiele zbrodni nasienia węża - głównie pedofilii, co nie czyni go dobrym prezydentem, ponieważ ewidentnie jest on nadal po stronie szatana oraz tych członków nasienia węża (Chabad Lubawitcz), które dąży do ostatecznej walki przeciwko Bogu.

Znany wielu z nas David Icke ujawnia olbrzymią ilość takich sekretów zwłaszcza w temacie pedofilii. Jakoś nikt nie powstrzymuje tych informacji i jeszcze mu włos z głowy nie spadł. Jest on nawet zapraszany jest do TV!

David ujawnił w jednym z filmów, że pedofile w Anglii mogą wybrać sobie jakieś atrakcyjne dla nich dziecko i wystąpić na drodze sądowej do odebrania tego dziecka rodzicom oraz skierowania go do sierocińca, prowadzonego przez zaufanych pedofilów.

Sprawa sądowa jest trzymana w tajemnicy dla... 'dobra dziecka' i za ujawnianie owej rażącej niesprawiedliwości rodzice mogą trafić do więzienia. Co jest najgorsze, w Polsce także dzieją się takie ohydy!

Trzeba zdać sobie sprawę z masowej choroby psychicznej pedofilów.  Jeżeli rząd odmawia śledztwa w wielu państwach jak USA, Anglia, Niemcy, Francja czy Polska, to oznacza tylko jedno. Rządy te zawierają taką masę pedofilów, że nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek śledztwo. Musi ich być w rządach od 50% wzwyż.

W przeciwnym wypadku nie byłoby problemów ze śledztwem w tej sprawie. Ale jest już powszechnie znane, że w tych kręgach nie ma ludzi niewinnych, ponieważ aby rządy kontrolowały w 100%, wszyscy członkowie muszą mieć 100% kontrolę w postaci materiałów stawiających nieposłusznych członków rządu przez sądem.

Upadli aniołowie karząc pedofilów mogą pozować na dobrych chłopców, ponieważ zaprowadzą jakiś tam porządek, ale ceną uwolnienia od syjonistów będzie materializm w formie wzięcia 666 na czoło i rękę.

Mogą oni oszukać miliony Chrześcijan i może nastąpić masowa rzeź zbrodniarzy a także bunt... przeciwko Bogu za rzekomo niesprawiedliwe traktowanie aniołów i samego szatana. Dlatego powstają ostatnio piosenki przeciwko Bogu, najprawdopodobniej pod nadzorem upadłych aniołów, którzy już się zaczynają użalać na... 'niesprawiedliwość' Boga.

Osobiście nie wierzę w taki bunt ale na pewno mała część ludzi bez sumień przy pomocy demonów będzie stawać po stronie szatana i upadłych.

Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela stanowi początek tego procesu i ma na celu zniszczenie Izraela oraz Islamu. Siły demoniczne manipulują w chwili obecnej takie właśnie działania. Kto wie, czy potępienie ONZ uznania Jerozolimy za stolicę Izraela nie będzie początkiem separacji USA od reszty świata. W ten sposób świat może się podzielić w kwestii poparcia dla Izraela lub nie.

Planuje się zniszczenie Chrześcijaństwa

Zwróćmy także uwagę na to, że plan szatana zakłada użycie Chrześcijaństwa do wywołania III WŚ oraz... do zniszczenia Chrześcijaństwa. Jeszcze nikt Chrześcijaństwa nie zniszczył przez 2 tyś lat i w tym planie szatan pozuje na ultymatywnego zwycięzcę. Tymczasem Bóg nigdy z nikim nie przegrał i z szatanem na pewno nie przegra. Plan III Wojny jest więc planem skazanym na fiasko.

Jeżeli szatan przegra, to zastanówmy się, w którym momencie realizacji tego planu. Przegrana oznacza, że ów plan na pewno spotka klęska.

Ciekawe jest proroctwo o 10-ciu królach...

Apokalipsa 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. 13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Wiele wskazuje na zmianę rządów syjonistycznych w krajach o białej populacji na inne rządy. Czy nowe rządy będą lepsze? Na pewno nie.  Mamy więc wiele poszlak, ale nawet sataniści nie wiedzą na 100% co i KIEDY się wydarzy.

Dopiero rozwinięcie się wydarzeń ukaże nam więcej. Nie zapominajmy, że praktycznie w każdej chwili może nastąpić ujawnienie się 2 proroków, może nastąpić wzięcie do Nieba i wymarsz na pustynię. Ujawnienie się dwóch proroków ujawni resztę kłamstw szatana. Ale co nastąpi jako pierwsze i kiedy to nastąpi, tego nikt poza Bogiem nie wie.

Ale uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela w tym właśnie kluczowym czasie nie ma żadnego innego znaczenia, poza oficjalną prowokacją krajów i ludów Islamu.

Jest to wielki ruch przeciwko Bogu, właścicielowi wzgórza Syjon.

A to pokazuje nam jasno, komu w rzeczywistości służy Trump.

Zajrzyjmy do jeszcze jednego dzieła Lucypera - przeczytajmy Protokoły Mędrców Syjonu, których treść napawa wielu czytelników przerażeniem. Niezwykła perfidia tego szatańskiego dzieła przekracza wszystkie znane nam granice moralne i etyczne. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nasienia węża, przeczytaj materiały na ten temat. Nasienie węża oraz artykuły na temat Żydów.

 Chrześcijaństwo w szponach szatana

Część planu szatana ujawnia, że Chrześcijaństwo jest prowadzone przez...

... masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące Chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

Tekst ten ujawnia nam, że istnieją duchy prowadzące Chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, czyli szatan sam ujawnia swoją kontrolę nad Chrześcijaństwem.

Kontrolerem szatańskim Chrześcijaństwa jest ekumeniczny szatański Watykan!

Chrześcijaństwo rzeczywiście jest pozbawione jakiegokolwiek rozsądnego kierunku biblijnego. Zamiast wykazywać posłuszeństwo wobec nauk Isusa Chrystusa oraz samego Boga, Chrześcijaństwo głównie posługuje się tekstami człowieka jako słowami samego Boga, cytując w 80% rzekomego apostoła... Pawła.

Z tych przyczyn dochodzi do zupełnych absurdów. Chrześcijaństwo podzieliło się pod nadzorem takich duchów na ponad 4 tyś. wyznań rzekomo wielbiących Boga. Tymczasem Bóg i Jego Prawo zostały zupełnie odrzucone z powodu 'objawień' Pawła a Chrześcijaństwo nie ma żadnego pojęcia o tym, czym jest zbawienie i Królestwo Boże, nie mówiąc już o tym, jak do Królestwa Bożego trafić i kto i jak w nim będzie żył, jako dusza czy jako żyjący wiecznie człowiek.

Nie oznacza to, że wszyscy Chrześcijanie zostaną potępieni przez Boga i zgładzeni. Oznacza to, że nadejdzie czas, kiedy Bóg przeprowadzi sąd na Chrześcijaństwie i usunie z niego owe 'boskie duchy' oraz usunie także świadomych fałszywych nauczycieli, nazywanych w Ewangelii Mateusza kąkolem.

Kąkol zostanie zebrany oraz spalony ogniem. Jest to w pełni zasłużony wyrok dla szatańskich sług w kościołach Chrześcijaństwa.

Mateusza 13:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. (26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły. (BM)

Jest to bardzo dosadne i wręcz przerażające ostrzeżenie skierowane do tych, którzy świadomie uczą fałszywych nauk i doktryn pośród ludzi dobrej woli. Co jest najważniejsze, pszenica uzyska zbawienie pomimo błędnego wielbienia Boga i grzesznego stylu życia w nieposłuszeństwie wobec Bożych Przykazań. Ale kąkol, głównie nasienie węża zostanie całkowicie zniszczony.

Jeżeli posiadasz pewną funkcję w kościele czy zborze i widzisz oczywiste błędne nauki oraz zmuszanie 'pszenicy' do grzechów bałwochwalstwa czy może do zbrojnego oporu wobec wrogów, jeżeli tak, nadal nauczasz trzodę - zastanów się nad Bożym sądem i zacznij pracować dla Boga.

Odrzuć fałsz Pawła i naśladuj Chrystusa nauczając trzodę wyłącznie nauką Isusa Chrystusa oraz nauk i proroctw Boga Ojca.

To może okazać się bardzo trudne, ale tylko taka postawa zostanie przez Boga wynagrodzona i nieświadome grzechy będą wybaczone. Niewiele czasu pozostało na podejmowanie takich decyzji i pozostawanie w letargu duchowym jest w czasach obecnych bardzo niebezpieczne.

Posłuszeństwo wobec 'duchów' szatańskich może spowodować śmierć w ogniu z wyroku Boga. Decyzja o twym losie należy do ciebie!

Być może nauczając Prawdy Bożej utracisz życie. Ale zrozum, że śmierć za Prawdę o Bogu jest początkiem życia, a nie końcem. Poniższy werset to potwierdza.

Mateusza10:(39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je.  (BM)

-------------------------------------------------------

Uaktualnienie 22.12.2017.

Kiedy miałem 15-17 lat, słyszałem od swego ojca oraz jego znajomych informację, że będzie drugi holokaust Żydów.

Kiedy to słyszałem - rozumiałem o co chodzi, ale utkwiło to w moim umyśle na długie lata z powodu głębokiego przekonania mego ojca i jego znajomych, że tak się stanie. Źródła tej informacji nie znałem.

Dopiero teraz staje się jasne, że był to plan III WŚ. W tym celu ujawniane są w alternatywnych mediach masowe zbrodnie nasienia węża, jak: pedofilia, krwawe ofiary składane szatanowi jak picie krwi itp. słowem niewypowiedziane zbrodnie. Owo ujawnianie to jedynie skromny początek tych informacji, do których zdołałem już dotrzeć, za pomocą Boga.

Staje się już oczywiste, że ujawnione będą wszystkie ich kłamstwa, zdzierstwo lichwiarskie, stopniowa, powolna i niezwykle skuteczna eksterminacja rasy białej, zniszczenie niemal całej słowiańskiej kultury i sztuki.

Także zostaną ujawnione: masowe pranie ludzkich mózgów za pomocą mediów, muzyki i szatańskiej propagandy, zbrodnicze wojny przeciwko Islamowi, wojny światowe oraz ten wyjątkowo cyniczny i zbrodniczy plan trzech wojen światowych, który już pochłonął co najmniej 200 milionów ludzi.

Nasienie węża okazuje się bez jakichkolwiek wątpliwości okrutnym i barbarzyńskim niszczycielem całej cywilizacji. Zdołało ono opanować skutecznie rządy wszystkich państw o białej populacji, wywołać wiele wojen, za które odpowiedzialność spada na białą rasę a nie na rządzące nią nasienie węża.

Szatan zrobi z syjonistów kozła ofiarnego i owo ujawnianie osiągnie z czasem apogeum, które doprowadzi do wielkiego gniewu wyniszczane masowo narody rasy białej.

Wtedy kościoły Chrześcijaństwa będą nawoływały (ich szatańscy słudzy) do sprawiedliwości czyli do eksterminacji nasienia węża. Obecnie głową Chrześcijaństwa jest Kościół Katolicki, służący już samemu szatanowi bez zbytniego ukrywania się. I to jest właśnie przyczyna, dlaczego Trump i Putin stawiają na...  Chrześcijaństwo.

Istnieje możliwość, że Chrześcijaństwo będzie się wzajemnie zwalczać z powodu stosunku do fałszywego Izraela. Ostatnia decyzja ONZ potępiająca Trumpa decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela skutecznie już dzieli Chrześcijaństwo na dwie części - amerykańskie pro syjonistyczne przeciwko anty syjonistycznym Chrześcijaństwem europejskim i rosyjskim.

W tym świetle sprawiedliwy wyrok Boga na najbardziej morderczym w historii świata imperium USA, nazwanym w Biblii Babilonem Wielkim, kontrolowanym przez Watykan.

Z tej przyczyny na amerykańskie Chrześcijaństwo, aktywnie wspierające wszystkie zbrodnie USA (ponad 200 mln) spadnie zasłużony wyrok Boga i USA doświadczy inwazji, być może z upadłymi aniołami z Antarktydy, Apollem i demoniczną Sztuczną Inteligencją. Te rzeczy nagle zaczynają się doskonale układać w jedną logiczną całość!

Nie wiemy tylko, do jakiego stopnia Bóg dopuści realizację III Wojny Światowej.

Według wielu ludzi EUROPA, zwłaszcza zachodnia jest już stracona i finalne zniszczenie to kwestia czasu. Główne problemy to gwałtownie rozmnażający się Islam oraz drastycznie mała ilość urodzin dzieci białych z powodu braku... małżeństw, feminizmu i aborcji a dzieci są w szkołach uczone ideologii gender i wyrosną z nich osoby nie zdolne do normalnego funkcjonowania i rozmnażania się.

Małżeństwa biblijne są wręcz szkalowane i sataniści stawiają na małżeństwa tej samej płci - powtórka Sodomy i Gomory.

Co to ma wspólnego z nazizmem? Historia się powtarza.

Judea ogłosiła w Marcu 1933 wojnę gospodarczą przeciwko Hitlerowi.

Judea deklaruje wojnę przeciwko Niemcom.

Była to kara nałożona przez Żydów za pewne ograniczenia rządu Hitlera dla... lichwiarzy. Owa wojna ekonomiczna obejmowała całkowity bojkot Niemiec na rynkach całego świata. Hitler nie poddał się i zaczął to zwalczać, m.in. transportował Żydów do Izraela, nieco ich przekonał o swych... 'dobrych' zamiarach.

Ale historia się powtarza.

Zaczęło się od ataku Żydów na Niemcy i Hitlera w roku 1933. Taka ostra postawa Hitlera spowodowała wielkie zaufanie narodu dla Hitlera, 'chrześcijanina' watykańskiego, cieszącego się ogromnym poparciem papiestwa.

Sytuacja w chwili obecnej jest bardzo podobna. Nasienie węża (Żydzi) zadeklarowało wojnę przeciwko całej rasie białej oraz przeciwko Słowianom. Europa jest w większości zdewastowana i są nikłe szanse na powrót do rozkwitu powojennego po II WŚ, która była także wojną syjonistów (Rothschild i Watykan) według planu II WŚ.

Scenariusz szatana jest niemal identyczny. Pokazują się więc władcy chrześcijańscy (Trump, Putin), przeciwni Żydom syjonistycznym, mający także, jak Hitler poparcie Watykanu. Rządzący będą stawiać na Watykan i katolicyzm jako dobrzy Chrześcijanie. Część z nich będzie agitować do usunięcia Żydów z rządu oraz krwi syjonistycznych lichwiarzy.

Ale musimy pamiętać o planowanym wyprowadzeniu Słowian na pustynię z powodu coraz ostrzejszych ataków i próbach wywołania przelewu krwi. Proroctwa Boże odnośnie Słowian mówią o ucisku i potrzebie ucieczki ale nie mówią nic o wojnie. To wskazywałoby, że niewielu ludzi nabierze się na śpiewki katolickich pedofilów i gejów i będzie ryzykować swoje życie, albo sam Bóg zapobiegnie kolejnemu przelewowi krwi Narodu Wybranego.

Mamy więc wiele nadziei oraz pewność, że będą nas naciskać aż do momentu... uprowadzenia na pustynię. Nasza praca to ujawnianie podstawowego wymogu Boga wobec ludzkości; przedstawiania ludziom 10-ciu przykazań oraz potrzebie ich przestrzegania.

Chodzi o 10 Przykazań Boga a nie zniekształconych przykazań szatańskiego i bałwochwalczego Watykanu.

Watykan powinien być zawsze tytułowany pedofilskim z powodu powszechnej wiedzy o tych zbrodniach i braku chęci ich naprawienia, oraz ukarania winnych, z obydwoma papieżami włącznie - Benedykta XVI  oraz Papieża Franciszka, obu skazanych na długoletnie  więzienia przez praworządny sąd w Brukseli.

Co jest jeszcze gorsze, dowody owych zbrodni nadal się mnożą a ów zbrodniczy proceder nie wygasł. Zbrodnie na dzieciach są nadal masowo popełniane. Jednego dnia mała iskra Prawdy rozpali wielki ogień. Miejmy pewność, że będziemy polegali tylko i wyłącznie na Bogu.

Widzimy wyraźnie, że cała polityka światowa toczy się właśnie o Syjon i Jerozolimę, święte miejsca naszego Boga. Jest także oczywiste, że jest to już ostateczna walka zła przeciwko dobru. Innych ukrytych przyczyn takich działań nie ma.

Miejmy więc pewność, że staniemy po stronie Boga a nie po stronie szatańskich agitatorów i prowokatorów. Z nimi możemy utracić życie i nigdy nie zobaczyć Królestwa Bożego.

Z Bogiem możemy uzyskać życie wieczne w Jego Królestwie. Wybierajmy więc... Boga, naszego Ojca.