Podczas wymiany emalii z Bartkiem, zwrócił on moją uwagę na arcy ciekawy fragment Protokołów mędrców Syjonu.

§ 5. Zadanie wybrańca Bożego

Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił rządzonych przez instynkt, nie zaś przez rozum, przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maską wolności i prawa. Zburzyły one cały porządek społeczny, by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwilą, kiedy on obejmie władzę. Wówczas trzeba będzie je znieść z jego drogi na której nawet pyłek nie powinien pozostać.

Wówczas będziemy mogli powiedzieć do narodów: dziękujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, który ma na czole pieczęć przeznaczenia. Gwiazdą jego kierował sam Bóg, bo nikt inny, tylko ów wybraniec mógł uwolnić was od wszystkich rzeczy zgubnych i od wszelkiego zła.

Proszę to uważnie przeczytać, ponieważ to nam wyjaśnia bardzo wiele. Oczywiście Protokoły nie są Słowem Bożym, ale ujawniają nam plany nasienia węża i to w szczegółowy sposób. Protokoły powstały około 1907 roku i jak do tej pory ich tekst jest niemal w 100% już zrealizowany. Oto przyczyna ich cytowania. Inną przyczyną jest poważne podejrzenie, że są one dziełem... szatana.

Według Protokołów Żydzi wykreowali celowo system syjonistycznych rządów po to, aby zburzyć cały porządek społeczny, a potem niepotrzebny syjonizm zniszczyć. W ten bałagan ma wkroczyć ich namaszczony mesjasz w tym tekście nazywany królem żydowskim. Rola syjonistów na tym się zakończy, kiedy ten król obejmie władzę. Są poważne podejrzenia, że owym królem może być Donald Trump. Dowody na samym początku zalinkowanego artykułu.

Sprawcy zburzonego porządku światowego, czyli syjoniści najwyraźniej najwyraźniej zostaną doszczętnie zniszczeni. Tym samym staną się kozłem ofiarnym zburzonego przez nich porządku.

Widzimy w tym wszystkim niezwykłą przebiegłość... szatana, który celowo wywołał straszliwy kataklizm w Zachodniej Europie oraz opanował niemal wszystkie rządy na świecie za pomocą syjonistów niszcząc w ten sposób wszelkie możliwe dobre strony wielu bogobojnych ludzi w różnych religiach. Nawet zachodnie Chrześcijaństwo uwierzyło w fałszywy Izrael i oni nadal w to wierzą. Trudno o większe zwiedzenie.

Nasuwa się więc pytanie. Która grupa żydowska zniszczy syjonistów?

Najbardziej podejrzany jest Chabad Lubawicz, który już posiada olbrzymie wpływy na całym świecie i jest on w stanie pociągnąć za sznurki wielu armii, władców, organizacji militarnych, a także podjudzić oszukanych Chrześcijan, którzy uwierzyli w łgarstwa syjonistów oraz syjonistycznych mediów. Temat planowanego zniszczenia syjonistów musi być głębiej zbadany. Protokoły wskazują wyraźnie, że jest to plan żydowski ale nie mówią ani słowa o tym, kto tego dokona.

Właśnie Chabad Lubawicz obiecuje nam ścinanie głów według ich szatańskich praw noachidzkich, co doskonale pasuje do planów... Bestii, czyli ścinania głów za odmowę wielbienia właśnie Bestii oraz wzięcia jej znamienia na rękę czy ramię.

Postawienie Europy w sytuacji w kilku krajach wręcz tragicznej, jak we Francji, Szwecji, Anglii a także w USA może spowodować olbrzymie ruchy oszukanych, wyniszczonych i zdesperowanych Chrześcijan, którzy łamiąc Przykazania będą mordować wrogów myśląc, że jest to wyrok samego Boga. W takim scenariuszu III Wojna Światowa nadal jest więc możliwa.

Najciekawsze jest zdanie s Protokołów mówiące, że Żydzi będą mówić do wyzwolonych od syjonizmu narodów: dziękujcie Bogu ponieważ nasz król to wybraniec samego Boga.

Żydzi wierzą w Boga!?

Najwyraźniej rozwiązałem proroctwo o fałszywym proroku prawidłowo. Czyli nasienie węża, a raczej to, co pozostanie po zniszczeniu syjonistów będzie w ten sposób fałszywie prorokowało i najwyraźniej na początku czasów końca nastąpi nagła zmiana 10-ciu króli według proroctwa z Objawienia.

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. [BM]

Dziesięciu - to jest nie tylko liczba 10, ale w wielu proroctwach biblijnych liczba 10 oznacza całość czy też wszystko. Czyli 10 króli oznacza zmianę niemal wszystkich władców wszystkich państw na ziemi. Praktycznie oni wszyscy są... syjonistami nasienia węża. Pojawią się więc nowi władcy 'wierzący' w Boga, ale także pojawi się także Zwierzę czy też Bestia. Jest to grupa wyjątkowo zdeprawowanych i ekstremalnie wrogich Bogu i ludzkości upadłych aniołów.

W jaki sposób królowie i Bestia będą rządzić?

Odpowiedź na to jest raczej prosta. Mamy doskonały pierwowzór z przeszłości i wiemy, w jaki sposób szatan kontrolował Judeę za czasów Heroda. Najwyraźniej tamta sytuacja się powtórzy.

System władzy i religii w Judei i Jerozolimie był następujący.

W Jerozolimie była świątynia. Był także król Herod oraz Sanhedryn: sąd religijny. Działali także arcykapłani (rabini!?) oraz... faryzeusze uczeni w Piśmie. Widzimy więc niezwykły schemat pozornych sług Boga, którzy w 'gorliwości' zamordowali Syna Bożego. Zostali za to srogo i słusznie przez Boga ukarani doszczętnym zburzeniem Jerozolimy oraz śmiercią 1.1 mln Edomitów. Apostołowie i ich uczniowie nie ucierpieli, ponieważ opuścili oni Jerozolimę wcześniej znając proroctwo Syna Bożego o Bożym wyroku na Jerozolimie.

Rządy 10-ciu króli oraz Bestii będą niezwykle dla nich trudne oraz... zgubne.

Moment przejęcia władzy przez Bestię i 10 króli nastąpi po pojawieniu się na niebie znaku Chrystusa, po porwaniu 144 tysięcy Izraelitów oraz podczas uchodzenia Narodu Wybranego na pustynię, lub tuż po wyjściu Słowian z obecnych ich miejsc zamieszkania.

W takich warunkach Bestia będzie mogła negować Boga!

Jedyne, co jej pozostanie do działania, to będzie publiczne urąganie i bluźnienie Bogu, oskarżanie Go o niesprawiedliwość, rasizm i okrucieństwo. Na pewno będą to kłamliwe oskarżenia o przyczyny potopu czy oczyszczania Ziemi Obiecanej z potomstwa upadłych aniołów, czyli gigantów i nefilimów. Oskarżą oni także Boga o śmierć hybrydy faraona i jego zbrodniczej armii w morzu podczas wyjścia z Egiptu, oraz wymyślą jeszcze jakieś podobnie nonsensowne oskarżenia.

Na domiar złego dla nowych króli i Bestii, na ziemi będzie działało dwóch świadków Boga, którzy będą ujawniali wszystkie zbrodnie szatana i upadłych aniołów, być może nawet te nieznane nam, popełnione wcześniej w niebie. Szatan  zgrzeszył  jeszcze w niebie, jak mówi werset;

Ezechiela  28:15 (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. [BM]

Poniżej mamy wersety z Apokalipsy opisujące mord na 2 świadkach Boga, za ujawnianie o nich prawdy dotychczas przed nami przez nich i szatana ukrywanej.

Apokalipsa 11:(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba. [BM]

Ten opis jest niezwykły ponieważ pokazuje nam kolejną zbrodnię upadłych aniołów, którzy na oczach Boga i całego świata zamordują Jego dwóch świadków za ujawnianie ich olbrzymich zbrodni. W ten sposób potwierdzą oni całemu światu słuszność Bożego wyroku śmierci na szatanie i upadłych aniołach.

Co jest ciekawe, ów opis wskazuje on wyraźnie na oglądanie tych wydarzeń przez niemal cały świat. Coś w rodzaju światowej transmisji TV czy YouTube czy obu na raz.

Bestia wystawi Boga na próbę myśląc, że zmartwychwstanie dwóch świadków się nie odbędzie. Ponownie się pomylą i cały świat zobaczy to na własne oczy.

Czy przywrócenie do życia przez Boga dwóch świadków podbuduje duchowo tych, którym Bestia zagrozi śmiercią za odmowę wzięcia jej ikony czy znamienia na czoło czy ramię? Oczywiście!

Ogrom zbrodni szatana i Bestii jest niepodważalny, jeżeli już nieco znamy Biblię. Cała ich inteligencja i wiedza była, jest i będzie zawsze skierowana przeciwko Bogu oraz przeciwko każdemu stworzeniu Boga, czy to ludzi, czy Syna Bożego czy posłusznych nadal Bogu aniołów różnych rang. Oto przyczyna wydania na nich wyroku wiecznej śmierci, ponieważ tylko śmierć powstrzyma dalsze pasmo ich zbrodni. Śmierć dwóch świadków za mówienie o nich prawdy będzie kolejnym dowodem dla świata o ich wyjątkowej podłości.

Wyrok na Nierządnicy i na Babilonie Wielkim

Wiemy już, że Wielka Nierządnica to Watykan a Babilon Wielki to największa potęga świata od wielu lat, czy zbrodnicze i skąpane we krwi milionów niewinnych ludzi i nie narodzonych dzieci z powodu masowych aborcji, czyli USA.

Kiedy czytam w news, że weterani armii USA to bohaterzy i patrioci, którzy narażali własne życie dla USA, nie podzielam entuzjazmu syjonistycznych morderczych władz i widzę żołnierzy jako morderców najgorszego gatunku, nie różniących się niczym od armii faszystowskich.

Gdyby ci żołnierze walczyli na ziemi należącej do USA i jej bronili przed najeźdźcami, bez wątpienia byliby bohaterami. Ale poza granicami ci bandyci wymordowali miliony niewinnych ludzi, (50 mln po II WŚ) nie znając nawet przyczyn ich zabijania. Dzisiaj wiemy, że cała wojna z Irakiem o posiadanie rzekomej broni atomowej była jednym wielkim oszustwem. Inwazja pochłonęła wiele setek tysięcy ofiar, a samych dzieci zginęło w Iraku ponad pół miliona. Nadal Irakijczycy są brutalnie mordowani przez amerykańskich zbrodniczych żołdaków.

Nie mam najmniejszych wątpliwości o tym, że wojska  NATO będą z radością mordować Słowian, jeżeli otrzymają taki rozkaz!

Zbrodnicza armia USA nadal okupuje Irak, Afganistan oraz inne państwa!

Jest to militarna siła pracująca dla Watykanu. Przeczytajmy werset opisujący Wielką Nierządnicę.

Objawienie 17:5 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. [BM]

Ponieważ za każde nieposłuszeństwo państw wobec Watykanu armia USA siłą zmuszała wszystkich do posłuszeństwa wobec Watykanu, a Nierządnica politykom była znana z tego, że w razie ich nieposłuszeństwa armia USA zmuszała opozycję do posłuszeństwa. Oto dlaczego nie znamy przyczyn wojen USA w Wietnamie, Korei czy w wielu innych państwach. Oczywiście liczby wymordowanych niewinnych ludzi są zaniżane. W Wietnamie zginęło około 2.5 miliona ludzi. Czy mamy wierzyć Wietnamczykom czy zwyrodnialcom z USA? Sami decydujcie!

Zupełnie nie znamy przyczyn wojny w Afganistanie, obecności armii w państwach na Bliskim Wschodzie, w Polsce i innych krajach Europy. Ale Biblia prorokuje wyraźnie o wykonania wyroku na Nierządnicy i na Babilonie Wielkim.

Jeszcze jedno, tym razem ukryte przed nami proroctwo

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Jest prawdopodobne, że anioł krzyknął coś w rodzaju - UWAGA! i siedem grzmotów coś ujawniło potężnym głosem, a to zostało przed nami tymczasowo ukryte. Najwyraźniej Bóg nie chciał poinformować wrogów o tym, co ich czeka w tym momencie.

Aby poznać dokładnie działania sześciu aniołów, są one zanotowane w 8 i 9 rozdziale Apokalipsy (Objawienia).

Zakończenie...

Niemal nie mam już żadnych wątpliwości odnośnie wielu biblijnych proroctw o czasach końca. Najwyraźniej wszystko zaczyna w doskonały sposób pasować do tych niezwykłych proroctw. Nigdy nie czytałem żadnych prac dotyczących proroctw, zwłaszcza Apokalipsy, które pokazałyby jakiekolwiek ich zrozumienie.

Jest oczywiste, dlaczego katolicki kler dążył do usunięcia Apokalipsy z kanonu biblijnego.

Dlatego, jeżeli się nie mylę w moich analizach, nie mamy już wiele czasu. Z tych przyczyn nawołuję wszystkich ludzi dobrej woli do sprawdzenia tych informacji.

Jeżeli moje zrozumienie jest prawidłowe i zgodne z Biblią, zacznijmy to traktować bardzo poważnie, ponieważ od tego zależy nasze życie wieczne. Jeżeli powstrzymamy się od bałwochwalstwa oraz wzięcia znaku Bestii na czoło lub ramię, uzyskamy życie wieczne w Królestwie Bożym na ziemi.

 

Powrót na stronę główną