Początek działań Boga i Syna

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Stany Zjednoczone w chwili obecnej są osądzone i niszczone systematycznie przez samego Boga. Do tej pory nikt o tym nie mówił, a wielu Amerykanów nadal się dziwi, dlaczego USA upadają w takim szybkim tempie. To Bóg rozpoczął realizację swojego sądu nad USA oraz także nad resztą całego świata.

USA są więc na etapie całkowitego zniszczenia, które będzie nadal trwało aż do całkowitego upadku oraz śmierci większości Amerykanów, którzy są największymi grzesznikami na świecie. Jedynie Polacy i emigranci z innych państw Europy oraz Rosji będą przez Boga uratowani.

Bóg realizuje totalny upadek całej struktury rządu i przemysłu USA. Co jest najważniejsze, jest to dzieło Boga, który już przeprowadza totalny sąd nad USA, nad mieszkańcami całej Ziemi oraz sąd nad swoim Ludem, który będzie sądzony po wyjściu na pustynię.

USA było do tego czasu największym mocarstwem, jakie kiedykolwiek istniało na Ziemi i nie widać żadnej przyczyny, dla której nasienie węża niszczyłoby samo siebie. Gdyby istniało inne państwo, które mogłoby zastąpić USA, miałoby to sens, aczkolwiek... po co zmieniać coś, co funkcjonowało doskonale do chwili obecnej!? Czy istnieje inny kandydat na Ziemi, mający pod sobą aż tyle państw?

Wystarczy nieco rozważyć proroctwa, aby zorientować się, że USA nie są niszczone przez siły ludzkie czy też siły nasienia węża. Obserwacje pokazują nam, że USA czy też Ameryka jest ofiarą samo zniszczenia. O tym nigdy nie przeczytamy w żadnej gazecie, ani w TV nigdy nie będziemy o tym poinformowani.

To Bóg sądzi rząd USA, niszcząc go systematycznie za jego zbrodnie!

Jest oczywiste, że szybkie niszczenie USA nie jest powodowane przez siły zewnętrzne, ale czynią to sami Amerykanie.

W jakim celu szatan miałby niszczyć USA, które były do niedawna doskonale uzbrojone i posiadały totalną kontrolę nad całą Ziemią?

Wiele źródeł podaje nam różne przyczyny, ale one nie mają żadnego sensu. Nikt nie podaje nawet przypuszczenia, że to może być wyrok Boga. Widzimy jednak rzeczywistą przyczynę upadku USA oraz wzrost mocy innych państw, które już stały się znacznie mocniejszymi mocarstwami, niż obecne USA!

Rozpoczął się także wielki ucisk w USA i na całej Ziemi, jakiego jeszcze nigdy nie było!

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

O tym już wiemy, ale ten tekst dopiero teraz jest całkowicie jasny. Rzeczywiście nastał już wielki ucisk świata. Jesteśmy już świadomi, ale analizując to, nie wiemy, że takiego ucisku na całej Ziemi jeszcze nigdy nie było. Ucisk całego świata będzie w jednak skrócony ze względu na wybranych!

Dalsze słowa proroctwa jeszcze się nie wypełniają. Nikt nam nie oznajmił, że Chrystus się już pojawił gdziekolwiek. Nie ma także śladu o fałszywych prorokach, którzy będą z czasem czynić wielkie znaki a nawet i cuda, aby zwieść cały świat. Głównym ich celem będą członkowie Ludu Wybranego przez Boga.

Właśnie to na nas czeka i w każdej chwili możemy się tego spodziewać. To wszystko oznacza tylko jedno.

Szatan jest pokonany i on nie kontroluje tego świata, ale kontroluje go Bóg!

Poniżej wydarzenia, które doprowadziły cały świat do takiego stanu!

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

To wszystko się już wydarzyło i szatan został usunięty z Nieba. Co jest szczególnie ważne, od tej chwili istnieje w Niebie zbawienie, moc oraz panowanie Boga oraz władza Pomazańca, czyli Isusa. Dopiero po wojnie w Niebie Bóg objął z powrotem swoją władzę w Niebie, oraz z władzę objął Syn Boży, Isus.

Poznaliśmy wiele szczegółów z tych tekstów, ale dopiero teraz jest to całkowicie jasne. Obecny upadek USA stale się pogłębia oraz jest doskonałym dowodem wypełniania się Bożych proroctw. Zrozumienie upadku Babilonu Wielkiego - czyli USA jest kluczem do naszego zrozumienia.

Co jest szczególnie ważne, po zrzuceniu szatana z Nieba nastąpiło zbawienie, moc i panowanie w Niebie Boga oraz Isusa Mesjasza.

To także znaczy, że szatan mając dostęp do Nieba, w którym ani Bóg ani Syn Boży nie sprawowali przez wieki rządów, powodował on wiele problemów w Niebie wykorzystując okazję na zbuntowanie przeciw Bogu innych aniołów.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

12 werset nam potwierdza, że szatan już prześladuje niewiastę, czyli Naród Wybrany. Szatan także prześladuje Polskę wojną ukraińską. Nie jesteśmy zabijani przez szatana, ale on nas jedynie prześladuje, bojąc się nas atakować z powodu możliwości wielkiego gniewu samego Boga.

Co nastąpi wkrótce?

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

To szatan powoduje na świecie wielki ucisk, jakiego jeszcze świat nigdy nie widział. Oczywiście szatan doskonale wie, że czasu ma już bardzo niewiele i popełnia on wiele błędów. Wielki ucisk na Lud Boga jest także wielkim błędem szatana, który doskonale wie, że Bóg mu nigdy nie pozwoli na zniszczenie jego Ludu! Szatan spowoduje jedynie ucisk, jakiego jeszcze nie było!

Ów ucisk spowoduje przemieszczenie Niewiasty czyli Narodu Wybranego na pustynię na okres czasu, czasów i połowy czasu, w bezpieczeństwie od ewentualnego ataku szatana, który tak łatwo się nie podda.

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

To proroctwo jest bardzo dokładne i to się właśnie realizuje. Mamy także dodatkowe wyjaśnienie, że skoro szatan zbudował Babilon Wielki jako największe i najbardziej mordercze mocarstwo na Ziemi, ono już niemal upadło. Szatan został pozbawiony władzy a USA są już poza jego zasięgiem.

Na próżno Amerykanie go wielbią! Dopiero teraz to wszystko jest doskonale zrozumiałe i widzimy dokładnie rezultaty działania Boga w USA oraz działania samego szatana, który utracił władzę nad całym USA i nad całym światem.

Do czego to wszystko nas prowadzi?

Jak już wyraźnie widzimy, USA niemal upadły całkowicie, a na świecie istnieje wielki bałagan i następuje zmiana kierunków gospodarczych i militarnych. Rosja oraz Chiny podzieliły się zgodnie całym światem a na niemal wszystkie narody nastał wielki ucisk, zwłaszcza na narody całej Europy, z Polską włącznie.

W każdej chwili nastąpi uwolnienie Europy od kontroli szatańskiej i od upadającego USA. Ale wróćmy na moment do jednej najważniejszej w tym przypadku kwestii. USA drastycznie upada, a wyrok na USA jest realizowany przez samego Boga, który po usunięciu szatana z Nieba powrócił na tron w Niebie.

Zaczęła się ostatnia część szatańskich słabszych rządów, a wkrótce nastąpi większy ucisk na Ziemi, który będzie spowodowany ukazaniem się znaku Isusa Mesjasza. Wyjście Słowian pod ochroną Boga na pustynię będzie wielkim postrachem dla całego świata. A Słowianie będą wtedy sądzeni przez Boga .

Na Ziemi będzie także trwał sąd Boga nad resztą potomstwa Niewiasty.

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Resztą potomstwa Niewiasty jest część białego ludu Europy, z Rosją włącznie, która także jest w dużej części potomstwem Niewiasty, czyli Słowian. Ludzi posłusznych sam Bóg uratuje z rąk szatana a Lud Boży opuściwszy Polskę uda się na pustynię na sąd Boga, gdzie będzie on osądzony i oczyszczony.

Cała biała Europa jest częściowym potomstwem Niewiasty, nadal prześladowanym i niszczonym; nadal przez chazarską mafię, która to potomstwo gnębi, oszukuje i okrada. Europę także Bóg oczyści ze szponów chazarskiej mafii, która w dużej części będzie zniszczona. 

Jesteśmy obecnie w wielkim ucisku szatańskim i w każdej chwili może nastąpić wzięcie wybranych do Nieba, objęcie władzy Isusa na Ziemi oraz zorganizowanie bezpiecznego przeniesienia Narodu Wybranego na pustynię, z dala od szatana i od jego morderczych planów.

Wiedzieliśmy wiele o 12 rozdziale Objawienia, ale dopiero teraz najwyraźniej rozumiemy cały ten rozdział! Na wszystko musi być odpowiedni czas i my w tym właściwym czasie poznajemy coraz dokładniej znane nam wcześniej, ale nie całkowicie rozumiane proroctwa Boże.