Poznaj Boga bliżej

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Artykuł ten pozwoli wielu z nas nieco zrozumieć naszego Ojca i docenić to, co on dla nas przygotował, z ziemią włącznie, ale szatan wraz z upadłymi aniołami nie dali nam szansy, abyśmy skosztowali nieco życia, jakie dla nas Bóg zaplanował.

Bóg ma dla nas niezwykle ciekawe plany, ale wrogowie nasi robią wszystko, aby te plany Boże nie doszły nigdy do skutku. A przecież to jest absurd! Kto powiedział, że rola aniołów czy innych mieszkańców nieba jest na stałe powstrzymana? Czyż Bóg nie może nadal stwarzać, dodawać innych stworzeń czy powodować pewne udoskonaleń czy przymiotów, które mogą także życie w niebie jak i na ziemi wynieść na jeszcze wyższy poziom?

Zamiast ufności do Boga, szatan i upadli aniołowie postanowili dzieła Boże: ziemię oraz człowieka całkowicie zniszczyć!

Nasz Bóg jest Istotą tak niezwykłą, tak tajemniczą, obdarzoną niezwykłą wiedzą oraz... niezwykle wrażliwym... ludzkim charakterem. Niestety świat nawet religijny unika jakichkolwiek dyskusji na Jego temat. Niewielu dąży do przedstawienia nam Boga takim, jakim On w rzeczywistości jest.

Już jako 5-cio letni chłopiec miłowałem Boga nie wiedząc o Nim niemal nic.

Ale zacząwszy prowadzić dwie witryny oraz drugie z kolei forum zdołałem nabrać większej wiedzy o Bogu i im więcej jej nabierałem, tym bardziej nasz wspaniały Bóg ukazywał mi swoje cierpliwe i pełne miłości oblicze.

Ale większość z nas wolałaby, żeby to Bóg nas bardziej rozumiał. Bardzo nierozsądne myślenie.

Nie Bóg, ale my powinniśmy starać się poznać bliżej Boga. On nas zna doskonale, ponieważ nas stworzył i wie o nas dosłownie wszystko. Co lubimy, co kochamy, czego nienawidzimy oraz... zna nasze pokusy i zna doskonale naszych kusicieli i prześladowców oraz nasze skłonności do czynienia zła.

Kiedy usunąłem z Biblii Mesjańskiej księgi fałszywych i kłamliwych autorów, jak ks. Estery (bajka), Ewangelię Łukasza oraz jego Dzieje Apostolskie oraz wszystkie księgi 'apostoła' Pawła, dopiero wtedy zaczęła do mnie docierać niezwykła mądrość oraz sama osobowość naszego Boga i... Ojca.

Zastanówmy się nad tym problemem bardzo poważnie.

Jak można z czystym sumieniem wobec Boga i Syna czytać Biblię i... cytować innych ludzi?

Bóg zadbał o to, abyśmy mieli z pierwszej ręki Jego mądrość, rady, przestrogi i polecenia, a my zamiast słuchać i rozważać słowa Boga i Isusa cytujemy głównie z dodanych do Biblii szatańskich ksiąg napisanych przez ludzi, o których Bóg oraz Syn nigdy i nigdzie nie wspomnieli!

Musimy także zrozumieć naszą wartość w Jego oczach i Jego dążenia, abyśmy byli szczęśliwymi Jego dziećmi. Po to nas stworzył i polecił, abyśmy nazywali Go naszym Ojcem i abyśmy byli Jego posłusznymi dziećmi Bożymi. Jesteśmy więc z Bożego rodu, należymy do rodziny Boga, podobnie jak Syn Boży, Isus. Posiadamy Boże charaktery i Bóg dąży, aby nad doprowadzić do doskonałości oraz do życia wiecznego.

Nawet dzisiaj nie wiemy, po co istniejemy i jaki jest cel naszego życia wiecznego.

To wszystko powinno mieć dla nas olbrzymie znaczenie, aczkolwiek zdecydowana większość z nas nigdy tego nie analizuje i nie ma o tym żadnego wyobrażenia. Używamy słowa Ojciec bez wnikania w jakiekolwiek szczegóły a większość Jego ludu modli się do bałwanów reprezentujących nie żyjącą od ponad 2000 lat matkę Isusa, Marię. Ona jeszcze nie zmartwychwstała i Biblia o tym nam wcale nie mówi!

O nasz taki status człowieka właśnie wściekł się z zazdrości szatan, że Bóg stworzył rodzinę ludzką na swój Boży obraz i Boże podobieństwo.

Dopiero po odrzuceniu słów fałszywych 'apostołów', czyli Łukasza i Pawła dostrzegłem coś niezwykłego w słowach samego Boga. Uderza w nich niezwykła i absolutna wiedza, mądrość oraz... ludzkie uczucia... właśnie do nas, do nieposłusznych grzeszników!

Dopiero teraz porzuciwszy mądrości świata z fałszywymi apostołami włącznie NAJPRAWDOPODOBNIEJ Bóg pozwolił mi, abym Go bliżej poznawał i bardziej rozumiał Jego cele i zamiary.

I to się właśnie dzieje w moim umyśle. Dlatego zacząłem ten temat, ponieważ pewna wiedza, jaką posiadłem, nie tylko z Biblii ukazuje mnie właśnie niezwykły charakter Boga, który wyraźnie manifestuje się z Jego słów z Biblii.

Jedna przestroga. Nie obawiajmy się tego artykułu! Co wam ujawniam jest oczywiste, jeżeli się patrzy we właściwy kierunku. Mam także nadzieję, że spowoduje to także chęć głębszego poznawania Boga oraz Syna Bożego, który złożył za nas z siebie ofiarę, której nikt we wszechświecie się nie spodziewał. Isus pokazał nam właśnie część charakteru swego Ojca dając siebie za naszą ofiarę.

Zacząłem pisać przedmowę do artykułu - Tajemnicze przymierze - i ponownie zrozumiałem niezwykłą strategię Boga wobec swych wrogów. Przeczytaj owo Przymierze! To pomoże zrozumieć więcej.

Najpierw film i wyjaśnienie po polsku poniżej.

Owo wyjaśnienie jest niezwykle ważne i otwierające nam oczy na temat poza kulisowych kontaktów szatana oraz upadłych aniołów z Bogiem. Jak wielu z nas wie, oni mają nadal dostęp do Boga. Szatan jest nazywany w Objawieniu oskarżycielem braci naszych (Obj 12:10 BM) Także w Objawieniu mamy detaliczne wersety mówiące o tym, na co Bóg pozwoli Bestii.

Objawienie 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (BM)

Takich wersetów jest znacznie więcej. David Wilcock ujawnił sposób realizacji planów szatańskich, które są także ukazane nam w Biblii. Przeczytajmy poniższe słowa BARDZO UWAŻNIE!

Władcy tego świata MUSZĄ pracować według pewnych żelaznych przepisów. Oni wiedzą doskonale, że istnieją pozytywne siły, które dyktują im warunki istnienia. Owe warunki polegają na tym, że sataniści (Iluminaci itp.) MUSZĄ ujawniać swoje plany ludzkości. Jeżeli ludzkość nie wyraża sprzeciwu, oni mają pozwolenie na realizację swoich planów. Dlatego mamy szeroko dostępne Protokoły Mędrców Syjonu, a oni mogą je stosować we wszystkich rządach, jeżeli nie ma na sprzeciwu ludzkości. Dlatego Protokoły są nadal dostępne. Ale nikt nie protestuje przeciwko nim i dlatego są one przez władze, z 'polskimi' władzami włącznie drobiazgowo realizowane. Podobnie jest z Planem 3 Wojen Światowych. Jest on zawsze dostępny dla każdego i z powodu braku sprzeciwu odbyły się już dwie pierwsze wojny. Grozi nam III WŚ i jeżeli protesty, które już istnieją, zaczną się wzmagać, Bóg do owej wojny nie dopuści. Podobnie jest z rytuałami okultystycznymi, które muszą być drobiazgowo przestrzegane. Najprawdopodobniej drobiazgowe rytuały istnieją po to, aby nikt w niebie nie miał żadnych złudzeń odnośnie intencji tych, którzy wzywają określone demony do współpracy.

Ktoś może zapytać, w jaki sposób upadli aniołowie mogli nie tylko napisać taki tekst, ale spowodować bezkarną jego publikację na Internecie. Dopiero po głębszym studium Biblii poznałem jeden szczególnie ważny szczegół strategii Boga, którą Bóg wymusza na swoich wrogach; na szatanie oraz na upadłych aniołach.

Bóg doskonale wie, że wszystkie działania szatana i upadłych aniołów to bezsprzeczne kłamstwa, których celem jest zmuszenie świata, którym oni rządzą, aby świat stanął po ich stronie przeciwko Bogu. Dlatego oni stale oskarżają Boga za wszystkie swoje zbrodnie, a Bóg im na to wszystko pozwala wiedząc, że ich kłamstwa są oczywiste.

Bóg nie potrzebuje pomocy w sądzie nad światem oraz nad upadłymi aniołami i szatanem.

Ów szczegół jest dla nas bardzo ważny, aczkolwiek nie jest należycie doceniany.

Bóg kategorycznie wymaga, że szatan, upadli aniołowie oraz wszelkie siły ludzkie mają obowiązek informowania świata oraz Boga o swoich poczynaniach. Muszą oni także otrzymać na ich wszelkie działania pozwolenie od Boga.

Hiob 1:9 Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? 10 Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. 11 Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? 12 Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.

Widać to wyraźnie w prześladowaniu Hioba przez szatana oraz widać to wyraźnie także w Objawieniu, gdzie wobec Bestii złożonej z upadłych aniołów mamy takie prorocze zapowiedzi.

Objawienie 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Powyższy werset mówi o pozwoleniu dla Zwierzęcia (Bestii) na bluźniercze oskarżenia przeciwko Bogu oraz dano jej pozwolenie na działanie przez 42 miesiące. Chodzi o widzialną władzę nad światem przez 42 miesiące czyli 3.5 roku.

Objawienie 13:7 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

W tym wersecie Bóg nas informuje, że Zwierzę to otrzymało pozwolenie na walkę przeciwko świętym sługom Boga i pozwolono jej na na rządy ponad wszystkimi mieszkańcami ziemi, oczywiście poza Narodem Wybranym, który w tym czasie będzie już pod opieką Boga i Isusa.

Objawienie 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

Tym razem mowa jest o drugim zwierzęciu, któremu pozwolono na czynienie publicznie cudów. Owo zwierzę reprezentuje fałszywego proroka.

Objawienie 13:15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. [BM]

Jak widzimy wyraźnie, Bóg wyraża swoją aprobatę dla określonych działań Zwierzęcia (Bestii) oraz drugiego Zwierzęcia, czyli fałszywego proroka.

Dlaczego Bóg wydaje takie zezwolenia?

Przede wszystkim musimy zrozumieć, że Czasy Końca to niemal finałowy sąd Boga nad światem. Sąd na szatanam i aniołami już się odbył i wyroki są nam znane. Są nad nami trwa podczas naszego całego życia ale Bóg z powodu naszej niedoskonałości dąży do tego, abyśmy zrozumieli nasze błędy, nasze grzeszne postępowanie oraz naszą niedolę w nieustannych atakach szatana, upadłych aniołów oraz szatańskich władz, które nas straszliwie prześladują.

Bóg dąży do tego, abyśmy to zrozumieli, ponieważ olbrzymia nienawiść sił nam bez przyczynowo wrogich musi być w pełni ujawniona. Niewielu z nas to rozumie.

W takim przypadku nasze modlitwy do Boga przeciwko szatanowi, upadłym aniołom, władzom i mediom mogą powstrzymać wiele ataków. Nie my powstrzymamy te ataki ale nasz Bóg, czyli nasz Ojciec powstrzyma zbrodnie, które oni mogliby popełnić na nas.

Ale my MUSIMY poznać ich plany, aby protestować przeciwko nim. Chodzi o nasze... modlitwy do... Boga z prośbami o powstrzymanie ich morderczych planów.

Z tych przyczyn wielu z nas wie, do czego dąży świat szatana i że jego celem jest.... wymordowanie całej populacji świata. Ale nie wszyscy o tym wiedzą i jeszcze mniej ludzi modli się do Boga o pomoc.

Ale Bóg traktuje to jako zagrożenie dla nas nie wystarczające, aby On nam w tym w czymkolwiek pomagał.

Szczególnie jedno Boga smuci i wstrzymuje On jakąkolwiek pomoc dla nas.

MODLITWY DO BAŁWANÓW, OBRAZÓW, MEDALIKÓW, PAPIEŻY, TZW. ŚWIĘTYCH ORAZ TZW. MATKI BOSKIEJ.

Trzeba modlić się wyłącznie do Boga, ponieważ tylko On może nam pomóc!

Stare polskie przysłowie mówi czystą prawdę w tej kwestii.

"Stał się cud pewnego razu, chłop przemówił do obrazu. Obraz nie rzekł ani słowa i taka była ich rozmowa."

Prawda dziejąca się codziennie i wielokrotnie w wielu kościołach na całym świecie.

W ilu kościołach błagano matkę 'boską' o pomoc w II Wojnie Światowej? Niemal we wszystkich i matka 'boska' nie pomogła a Bóg częściowo nam pomógł tylko dlatego, aby Jego Naród nie zginął całkowicie w tej niewiedzy.

Bóg posiada niezwykłą osobowość

Będąc Bogiem posiada On niczym nie skrępowaną władzę. Czy ktokolwiek mógłby powstrzymać Go przed natychmiastowym wykonaniem wyroku śmierci na szatanie i upadłych aniołach? Oczywiście że nie.

Bóg mógłby to z czystym sumienie wykonać swoje wyroki i byłaby to w pełni zasłużona kara za otwarty oraz bezprzyczynowy bunt przeciwko Jego Osobie. Zwłaszcza w sytuacji, w której szatan otrzymawszy życie i wiele przywilejów nie tylko nie docenił owych darów Boga, ale nimi oraz Bogiem pogardził!

Jednak Bóg postanowił ich zbrodnie wykorzystać dla swoich sprawiedliwych celów. Zbuntowany szatan i upadli aniołowie otrzymali wyrok śmierci, który będzie w przyszłości na nich wykonany. Ich przykład jest wielu ludziom i mieszkańcom nieba znany i jest dowodem na to, że Bóg stworzył wszystko doskonałe i piękne, ale znalazły się osoby, które nie doceniły Go a nawet zakwestionowały Boże dzieła twórcze.

Kwestionowanie to jeszcze nie jest zbrodnia.

Spowodowanie śmierci Adama, Ewy oraz sprowadzenie śmierci na cały rodzaj ludzki to olbrzymia zbrodnia! Karą za nią jest wyrok wiecznej śmierci dla tych zbrodniarzy.

Wystarczy nieco poczytać Biblię i natychmiast zauważamy, że siły szatana i upadłych aniołów są tak zdeterminowane w czynieniu zła, że oni sami stale potwierdzają swymi czynami, że wyroki śmierci wiecznej są sprawiedliwe i powinny być przez Boga wykonane!

Widzimy niezwykłą cierpliwość Boga wobec najgorszych zbrodniarzy, o jakich kiedykolwiek świat słyszał. A przecież Bóg nie musiał tego wyjaśniać i nie musiał się przed nikim tłumaczyć. W takim przypadku właśnie MY wiemy, że wyrok Boga jest słuszny sprawiedliwy oraz konieczny.

Przeczytajmy uważnie te wersety!

Rodzaju 6:(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. [BM]

Niewielu rozważa te wersety i także niewielu je rozumie. Działanie szatana i upadłych aniołów zasmuciło Boga nie tyle z powodu szatana czy upadłych aniołów. O nich w tym tekście nie ma ani słowa.

Bóg był zasmucony tym, co ludzkości uczynili szatan i upadłe anioły.

Ten fragment nie ujawnia nam wielu innych rzeczy, ale pokazuje nam główne przyczyny potopu oraz rezultaty zabronionej przez Boga ingerencji zbrodniczych mieszkańców Nieba w życie ludzi na ziemi. Powyższy fragment mówi o rodzeniu olbrzymów czy też gigantów. Nietrudno jest się domyśleć, że wiele kobiet zmarło w straszliwych bólach, ponieważ płody gigantów rozrywały ich ciała!

Mało tego, owo nielegalne i niezgodne z Bożym planem potomstwo także w straszliwy sposób prześladowało i mordowało ludzi żyjących na ziemi. Nie dla nich Bóg stworzył ziemię! Ludzkość została przez nich całkowicie zniszczona genetycznie i tylko Noe był czystym stworzeniem Boga.

Decyzja Boga była niezwykle miłosierna i dzięki niej nadal istniejemy. Sprawdź detaliczne opisy zbrodni upadłych aniołów, opisane w Księdze Henocha. Oto przyczyna usunięcia tej księgi z Biblii.

Henocha 6:1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (...), Turiel, Jomiel, Araziel. 8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

Widać wyraźnie doskonałe zrozumienie aniołów wielkości planowanej przez nich zbrodni. Oni wypowiedzieli z pełną świadomością posłuszeństwo wobec Boga i w rezultacie częściowo zniszczyli nie tylko ziemię stworzoną dla ludzi ale niemal całą ludzkość! 

Potop okazał się jedynym ratunkiem dla rodzaju ludzkiego.

Czy zbrodniarze, którzy do tego doprowadzili przeprosili Boga? Czy zaprzestali zbrodni i pokazali chociaż trochę dobrej woli? Absolutnie nie! Ale wszyscy zdawali sobie sprawę z zasięgu ich zbrodni i zniszczeń, jakich dokonali ale skruchy przez Stwórcą nie okazali.

Wkrótce po potopie druga grupa upadłych aniołów pod przewodnictwem szatana kontynuowała  oraz kontynuuje w czasach obecnych niewypowiedziane zbrodnie przeciwko ludzkości.

Za swoje zbrodnie szatan i upadli aniołowie oskarżają prześladowanych przez siebie ludzi oraz oskarżają także Boga o potop oraz o wykonywanie wyroków na zbrodniczych Kananejczykach czy Egipcjanach zatopionych w Morzu Czerwonym!

Na ziemi żyją już miliardy ludzi!

Ludzie nie są na poziomie intelektualnym szatana i aniołów, dlatego tylko ludziom może Bóg wiele wybaczyć.

Przyznanie się do winy i posłuszeństwo wobec Bożego Prawa jest więc konieczne do uzyskania życia wiecznego.

Kryteria Boga są znacznie niższe dla niedoskonałych ludzi i dlatego Bóg cierpliwie czeka na nasze przebudzenie się.

Z tych przyczyn szatan i upadli aniołowie muszą nam ujawniać planowane zbrodnie wobec nas, abyśmy mogli je poznać i abyśmy zaczęli prosić Boga o ratunek przed nimi.

Jak do tej pory takich próśb do Boga było bardzo niewiele. Niektóre nasze próby w historii były ukryte. Nie wiemy o wszystkich ale z pewnością one były, ponieważ Naród Wybrany nadal istnieje.

Najwyraźniej Bóg pomógł Polsce w bitwie pod Grunwaldem, w której przeciwko polskiej i litewskiej armii stanęła wyborowa armia całej Europy.

Nam kościelna historia mówi, że śpiewano przed bitwą Bogurodzicę. Ja w to kłamstwo nie wierzę!

Ale przed zbrodnią Katynia nikt Boga nie prosił o pomoc. W II Wojnie Światowej także Go masowo nie proszono! Proszono... Matkę Boską i rezultaty tych bałwochwalczych próśb znamy. Zero Bożej pomocy!

Zarzuty szatana i upadłych aniołów wobec Boga

Główne zarzuty, to zniszczenie świata przedpotopowego oraz oczyszczenie Ziemi Obiecanej z Kananejczyków, spalenie Sodomy i Gomory oraz zatopienie faraona i jego armii w Morzu Czerwonym oraz śmierć pierworodnych w noc Paschy przed opuszczeniem przez Izraelitów Egiptu.

Zarzuty oskarżają Boga o to, że stosował on swoje Prawo w przypadku potopu. Przecież Bóg nie miał innego wyjścia! Ani upadli aniołowie ani szatan nie wykazali żadnej pokory czy chęci naprawienia niezwykłych szkód, jakie zostały popełnione przez okrutne, krwiożercze i bezprawne potomstwo upadłych aniołów.

Żaden z nich nigdy Boga o nic nie przeprosił. Szatan wymordował całe potomstwo Hioba i nie przyznał, że Bóg jak zwykle i w tym przypadku miał rację odnośnie doskonałego postępowania Hioba nawet w tak dramatycznej i bolesnej sytuacji.

Ktoś może zapytać: skąd ja wiem, że nikt z tych istot Boga nie przeprosił i nie prosił o wybaczenie?

W Objawieniu jest mowa i dalszym zbrodniczym postępowaniu szatana i upadłych aniołów. Zamiast ukorzenia się przed Bogiem, zamordują dwóch Bożych świadków oraz będą ścinać głowy tych, którzy im się nie będą kłaniać tylko Bogu.

Nasz wspaniały Bóg przez cały czas wykazuje niezwykłą cierpliwość i raczej gniewem nie wybucha. Owszem zapowiada zemstę na grzesznikach ale w przypadkach Izraelitów na pustyni powstrzymał się od wykonania na nich kary za wykonanie złotego cielca. Mojżesz przebłagał Boga.

Czyż Bóg w gniewie na Izraelitów na pustyni popełnił błąd? Absolutnie nie!

I tak owi Izraelici pomarli i nikt z nich do Ziemi Obiecanej nie wszedł. Bóg jak zwykle miał rację.

Padają także zarzuty o okrucieństwo podczas podboju Kanaanu przez Izraelitów, w którym główną rolę objęciu Palestyny odegrał sam Bóg. Kolejny fałszywy zarzut.

Ale szatan jak i upadli aniołowie na wieść o powstaniu Bożego Narodu Wybranego, czyli synów Jakuba (Izraela) oraz o przygotowaniu dla nich przez Boga Ziemi Obiecanej, natychmiast powtórzyli przed potopowy wyczyn i spłodzili mnóstwo hybryd i gigantów, Kananejczyków w większości wielkiego wzrostu, jak Goliat i czekali w Kanaanie czyli Ziemi Obiecanej, aby zniszczyć powracający Izrael i wybić go do nogi.

Dążyli także do wymordowania Izraelitów w Egipcie, mordując w pewnym czasie wszystkich pierworodnych. Dlatego Mojżesz został uratowany przez zamordowaniem. Zastanówmy się nieco. Oskarża się Boga o śmierć pierworodnych w Egipcie.

Czyż śmierć pierworodnych, najprawdopodobniej hybryd anielskich nie była właściwą odpowiedzią Boga na zbrodnie Egipcjan, szatana i upadłych aniołów na Narodzie Wybranym? Rzeź niemowląt męskich była egipskich faraonów i ludzi wielką zbrodnią i dzięki pomocy Boga Mojżesz z tej rzezi ocałał.

Potem armia faraona chciała wymordować cały Naród Wybrany i Bóg temu w cudowny sposób zapobiegł zatapiając cała armię wraz z bronią, jeźdźcami i pojazdami. Znowu Bóg winny a faraon i mordercza armia to święci?

Dlaczego Bóg nie zapobiegł wojnom, zwłaszcza światowym?

Ponieważ wojny niewiele zmieniają i zapobieżenie jakiejś wojnie nie zmieni za wiele. Prosty przykład. Ilu ludzi żyjących dzisiaj pamięta I Wojnę Światową? Praktycznie nikt. Aby ją pamiętać, człowiek musiałby mieć co najmniej 18 lat. Dodajmy je do dzisiejszej daty 2020 i chyba nikt na ziemi nie żyje mając 124 lata! Czyli powstrzymanie wojny niewiele by zmieniło w czasie dzisiejszym. Ci ludzi, którzy zginęli w tej wojnie, także by umarli. Jedni cierpieliby bardzo podczas przewlekłej choroby czy wypadku, inni umarliby bardzo szybko na wojnie. Wszyscy wcześniej czy później umierają z powodu grzechu szatana, Adama i Ewy!

Ci, którzy polegli w wojnach zmartwychwstaną a także zmartwychwstaną ci, którzy przeżyli wojny.

I jedni, i drudzy staną przed tym samym Sądem Ostatecznym. Jedni otrzymają życie wieczne ale inni będą musieli ponownie umrzeć. Czyli żadna wojna niczego w tym przypadku nie zmieniła. Owszem, wielu ludzi ucierpi wcześniej na wojnie niż ci, którzy na wojnie nie byli, ale strach przed śmiercią oraz ból umierania jest taki sam.

Bóg, który nie wywołał tych wojen jest zupełnie usprawiedliwiony, ale usprawiedliwienia nie mają ci, którzy te wojny wywołali. Oni za to poniosą srogie kary!

Czyli Bóg celowo nie ingerował w niemal żadne wojny poza wojnami przeciwko Jego Ludowi, ponieważ w ten sposób pozwalał On siłom szatańskim i upadłym aniołom na zbrodnicze działania, które jeszcze bardziej ich obciążyły przed całym światem i imię Boga jest i będzie nadal wywyższone, a zło szatana i upadłych aniołów będzie jeszcze wyraźniej potwierdzone przez nich samych.

Czego się spodziewać w czasach końca?

Niezwykły okres czasu, raczej dla większości świata będzie on bardzo nieprzyjemny, ponieważ duża część ludzi albo zginie z ręki Boga albo z rąk Bestii.

Czasy końca to Boży sąd publiczny nad całym światem.

Oraz sąd nad Narodem Wybranym, który w tym okresie już będzie na pustyni, gdzie nastąpi nad nim sąd Boga.

Jak mówi nam Objawienie w 13 rozdziale, czasy końca to rządy Zwierzęcia czy też Bestii upadłych aniołów, którym Bóg zezwoli na ujawnienie się oraz zezwoli na dosyć swobodne działanie, na używanie cudów oraz na otwartą i publiczną krytykę samego Boga.

Apokalipsa 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. 6 I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. [BM]

Niezwykła zapowiedź samego Boga, który pozwoli Bestii na jej publiczne bluźnierstwa skierowane przeciwko Bogu. Trudno sobie wyobrazić jakiegokolwiek władcę na ziemi, który pozwoliłby swym przeciwnikom ujawniać ich przestępstwa. Ale Bóg nie uczynił absolutnie niczego, co mogłoby rzucić jakikolwiek cień na Jego reputację. Oczywiście Bóg nie będzie wdawał się z Bestią w dyskusję, ale jego adwokatami będzie dwóch Jego świadków, którzy publicznie staną w Jego obronie.

Apokalipsa 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. 7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. [BM]

Apokalipsa 11:8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.. 9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. 10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Ponownie Bóg wykazuje się niezwykłą cierpliwością oraz pozwala na zbrodnicze potraktowanie Jego dwóch świadków czyli na ich mord.

Biblia mówi nam wiele rzeczy i ze względu na niezwykłą mądrość Boga rzadko rozumiemy pewne wersety i dopiero Duch Boży pomaga nam to zrozumieć. Biblia jest jednoznaczna w tej kwestii.

Wydarzy się kolejna zbrodnia Bestii, która brutalnie zamorduje dwóch świadków za ujawnianie prawdy o Bogu!

Czy wyobrażamy sobie jakikolwiek sąd, w którym oskarżyciel morduje świadka, ponieważ ten powiedział o nim prawdę?

A to ponownie ukazuje nam niezwykły charakter Boga, który postawi 2 świadków w Jerozolimie i z tamtego brudnego miejsca będą oni ujawniali kłamstwa i zbrodnie Bestii i szatana, o jakich nigdy jeszcze nie słyszeliśmy.

Dlaczego napisałem, że będzie to w Jerozolimie?

Werset 8 mówi nam o przenośni czyli symbolicznym nazwaniu Jerozolimy Sodomą i Egiptem. Boże proroctwa są zawsze zaskakująco trafne. Dlaczego Sodoma i Egipt? Bardzo proste. W Jerozolimie odbywają się gejowskie parady i jest mnóstwo domów publicznych, nawet z nieletnimi dziewczętami, porwanym głównie z krajów Słowian.

Egipt? Państwo niezwykle wrogie Narodowi Wybranemu! Fałszywy Izrael jest właśnie niezwykle wrogi krajom Słowian!

Bestia zabije ich i Bóg na to także zezwoli. Ponieważ po 3.5 dniach powstaną oni z martwych i na oczach całego świata wstąpią do nieba! A Bestia po raz kolejny potwierdzi słuszny wyrok śmierci, wydany na nią przez Boga jeszcze przed potopem!

Czyżby Bóg już w tamtych czasach wiedział o przyszłym Internecie i stacjach TV!? Oczywiście że tak i werset 9 w pełni to potwierdza! Cały świat będzie widział 2 świadków i słyszał ich obronę Boga oraz morderczą reakcję skazanych na śmierć upadłych aniołów!

W momencie ich wstąpienia do nieba wiara ludzi uczciwych niezwykle się wzmocni, ale dla kontrastu wielki strach padnie na wrogów ludzkości i wrogów samego Boga. Rozpocznie się także wykonywanie Bożego wyroku na mieszkańcach ziemi.

Podsumowanie...

Jak sami wyraźnie widzimy, aby poznać Boga bliżej, należy poznać Jego słowa zawarte w Biblii oraz prosić Go o zrozumienie Jego słów w wielu miejscach tej niezwykłej księgi. Mnie zabrało wiele lat, aby poznać Boga i Jego Słowo na tyle, aby pewną część Biblii z pomocą Jego Ducha zrozumieć.

Ale każdy z nas ma takie same szanse. Biblia jest nadal JESZCZE dostępna dla każdego z nas i... warto z takiej okazji skorzystać i poznać Boga, otrzymać od Niego jego Ducha, ponieważ On to dla ludzi Go miłujących zaplanował.

Nie czekaj do jutra! Zacznij ją czytać z modlitwą jeszcze dzisiaj!

Wystarczy nacisnąć na dwa poniższe słowa!

Biblia Mesjańska.

Powrót na stronę główną