Prawo Boże.

W obliczu stałych ataków na Boga, a zwłaszcza na Jego Prawa istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia owej najważniejszej kwestii we wszechświecie.

Prawo Boże jest najważniejszym elementem istnienia Wszechświata.

W jaki sposób Prawo Boże rządzi Wszechświatem?

Cały Wszechświat jest kontrolowany Prawem Bożym. Bóg jest Dawcą Prawa i atak na jakiekolwiek Jego Prawo jest bezpośrednim atakiem na samego Stwórcę.

Wszechświat jest oparty na niezliczonych prawach, jak prawo grawitacji, ciążenia, bezwładności, prawa chemiczne, molekularne magnetyczne  i wiele, wiele innych praw, z których większości najprawdopodobniej jeszcze nie znamy.

Owe prawa kształtują Wszechświat. Co najciekawsze, niewielu śmiałków owe prawa kwestionuje. Owszem, wielu je bada i wielu podziwia niezwykłą mądrość Stwórcy, która się w tych prawach objawia. To właśnie te prawa rozgłaszają Jego imię w całym Wszechświecie.

Weźmy przykład atomu. Prawo Boże, kontrolujące wszelkie aspekty atomu spowodowało istnienie całego świata materialnego. Istnieje także świat niematerialny, oparty głównie na energii... inteligentnej, której jeszcze nie zdołaliśmy poznać.

Perłą całego świata materialnego jest... człowiek.

 Mózg człowieka jest najbardziej skomplikowanych obiektem znanym ludzkości we Wszechświecie.

Podobnie jak Wszechświat życie człowieka zostało także objęte Prawem. Człowiek otrzymał Prawo wprost z rąk samego Boga i łamanie owego Prawa jest właśnie atakiem na samego Stwórcę.

Cel Prawa Bożego.

Zastanówmy się na tym.

Czy ktokolwiek kwestionuje prawo ciążenia? Czy ktokolwiek zarzucił Bogu, że prawo ciążenia jest nieludzkie, okrutne i powinno być zniesione? Nie słyszano także, żeby ktoś obwiniał prawo ciążenia o czyjąś śmierć! Prawo to jest niezwykle proste i powszechne, ale beztroskie łamanie go powoduje najczęściej tragiczne rezultaty. Wyobraźmy sobie spadający samolot na ziemię. Cała załoga i pasażerowie giną w katastrofie. Za błąd pilota czy błąd mechanika (zamach!?) wszyscy płacą karę śmierci. Ludzie ci najczęściej są zupełnie niewinni. Jednak owi niewinni ludzie giną w rezultacie kolizji z prawem przyciągania ziemskiego.

Czy ktokolwiek kwestionuje prawo ciążenia? Raczej doszukujemy się zupełnie innych przyczyn katastrofy i siła ciążenia jest poza wszelkim podejrzeniem, pomimo tego, że właśnie owo ciążenie - prawo Boga spowodowało śmierć całej załogi.

Niemniej nikt owego Prawa nie kwestionuje i traktowane jest ono jako absolutny pewnik, którego nie można zmienić. Jedyne, co można zmienić to naszą postawę i sposób wykorzystania owego Prawa dla naszej korzyści, a nie ku naszej zgubie.

Jeżeli jakiś zdesperowany człowiek wyskakuje z 20 piętra na beton - nikt nigdy nie oskarża Prawa. Winnym jest ów człowiek. Jeżeli w wypadku samochodowym ginie 4 ludzi, winnym jest może być kierowca, stan techniczny pojazdu lub kilka elementów w tym samym czasie. Prawa ciążenia czy grawitacji czy jakiekolwiek inne prawa fizyczne nigdy nie są oskarżane o śmierć niewinnych najczęściej ludzi. A przecież są to Prawa Boże.

W pewnych przypadkach, jak powodzie czy trzęsienia ziemi mówi się, że są one aktami Bożymi. Trudno się z tym zgodzić. Można powiedzieć że takie katastrofy są wynikiem pewnych bardziej złożonych i kolidujących ze sobą zupełnie przypadkowo Praw Bożych.

Trzęsienie ziemi jest często wywoływane napięciami skorupy ziemskiej, które na pewnym etapie powodują rozładowanie owych napięć i rezultatem jest trzęsienie ziemi. Nie jest to więc bezpośredni i celowy akt Boga.

Prawo Boże odnośnie człowieka.

Większość ludzi bezprawnie, bezpodstawnie i bezrozumnie kwestionuje Prawa Boże, dane człowiekowi przez Stwórcę. Celem owych praw jest normowanie egzystencji rodzaju ludzkiego. Podobnie, jak w przypadku praw fizycznych czy jakichkolwiek innym praw, Prawo dane człowiekowi przez Boga posiada identyczny cel - porządek.

Czy istnieje jakakolwiek logiczna przyczyna kwestionowania tego Prawa?  A B S O L U T N I E    N I E !

Prawa skierowane do człowieka są tak samo doskonałe, oraz tak samo ważne, jak wszelkie inne Prawa Boże we wszechświecie.

Podobnie jak Wszechświat nie jest w stanie istnieć bez Praw ustalonych przez Boga - rodzina ludzka także nie jest w stanie egzystować bez podporządkowania się Prawom swego Stwórcy.

Obecna sytuacja światowa jest tego wymownym dowodem.

Dlaczego?

Ponieważ Bóg będąc Stwórcą człowieka, zna doskonale wszystkie jego cechy, pragnienia. marzenia oraz funkcje wszystkich części ciała. On to wszystko osobiście w taki sposób zaprojektował.

Z tej właśnie przyczyny zadbał On także o to, abyśmy posiadali Prawo, które będzie nam gwarantowało wieczne szczęście i życie wieczne. Prawo to reguluje nasze fizyczne ciała oraz nasze zachowanie się. Nasze ciała podlegają wielu automatycznym prawom, na które nie mamy żadnego wpływu. Jednym z takich praw jest... ból. Ów ból chroni nas przed wieloma konsekwencjami nierozsądnego postępowania oraz jest sygnałem pewnych poważnych nieprawidłowości w naszym organizmie.

Nikt nie ma zbytnich chęci, aby wkładać palec do ognia.

Tylko pobieżne zapoznanie się z owym Prawem ukazuje nam natychmiast niezwykle cenną  oraz unikalną cechę Boga, której człowiek nie potrafi doskonale odzwierciedlać.

Ową niedoścignioną cechą jest... miłość.

Bóg jest miłością (Jana 3:16 ) i wszystkie Jego Prawa cechuje miłość do Jego stworzeń. On nas nie potrzebuje. Jesteśmy Jego stworzeniami, i nie jesteśmy w stanie niczym Mu za cokolwiek odpłacić. On jest Stwórcą i Autorem wszystkiego. Wszystko należy do Niego.

Wdychamy Jego powietrze, jemy Jego produkty, stąpamy po Jego Ziemi, oglądamy Jego gwiazdy. Jego mądrość jest wprost nie pojęta.

Zwróćmy uwagę na jeden niewyobrażalnie cudowny aspekt twórczości Boga.

Niemal każde Jego żywe stworzenie, roślina, zwierzę czy człowiek... rozmnaża się!

Czy człowiek ma szanse na wyprodukowanie czegokolwiek, co mogłoby być żywe i nawet się rozmnażać? Czy jesteśmy w stanie wyprodukować komputer, który będzie się żył i się rozmnażał?

Oczywiście że nie. Nasza technologia nawet nie ma pojęcia, jak rozpocząć proces rozmnażania się czegokolwiek bez dalszego udziału ręki ludzkiej.

Z pomocą najbardziej szaleńczej teorii, jaką ta gorsza część ludzkości wykreowała - teorii Ewolucji wyjaśnia się nam, że to się wszystko samo zrobiło a jedynym czynnikiem, który to uczynił możliwym był... czas.

Ludzki umysł nie jest w stanie nawet wyobrazić sobie procesu rozmnażania własnych produktów, ale masowe rozmnażanie się niemal wszystkiego, co nas otacza nazywa dziełem przypadku - tzw. tworem Ewolucji.

Czy jesteśmy w stanie za to wszystko czymkolwiek Bogu odpłacić?

Jego satysfakcją i celem Jego aktów twórczych jest nasze szczęście oraz pomyślny progres rodzaju ludzkiego - w miłości i szczęściu.

Wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, jego Słowo określa tak:

Rodzaju 1:(31) I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.

Celem Boga był i jest nadal Wszechświat tętniący życiem i szczęściem. Aby owo życie i szczęście było trwałe, Bóg dał wszelkim istotom żywym Prawo, które gwarantowało im życie wieczne oraz wieczne szczęście.

Biblia - źródło Prawa Bożego jest kolebką naszej cywilizacji.

Jeszcze do lat 50-tych Biblia była standardem moralnym największych cywilizacji świata. Państwa takie jak Niemcy, Anglia, Francja, Rosja a także Polska - cała Europa wraz z jej odnogą, czyli USA to państwa oparte na systemie prawnym, etycznym i moralnym Biblii.

Etyka i moralność biblijna spowodowały niezwykły rozkwit technologii i postępu technicznego. Ludzie zdolni, wychowani według czystych chrześcijańskich zasad opartych na przykazaniach Bożych, czyli nie skażeni moralnie, ludzie ci nie oddawali się rozpuście z Playboya, nie wędrowali z połamanymi krzyżami szatańskimi i nie składali ofiar z dzieci.

Ludzie ci, często bez wynagrodzenia, z miłości do wielkich rzeczy i wspaniałych pomysłów tworzyli technologię oraz sztukę. Powstało wiele wspaniałych dzieł i pieniądz nie był głównym motywem ich działań.

Niestety od roku 1913 - czyli od przejęcia przez Watykan Federalnego Banku w USA rozpoczął się początek najgorszej ery w historii świata - zaciętej walki z wszelkimi przejawami Chrześcijaństwa.

W ten sposób dotarliśmy do czasów dzisiejszych - okresu największego upodlenia i degeneracji rodzaju ludzkiego.

Upadek ten to masywne zbrodnie, wojny światowe, tortury i szaleńcze rzezie. Powszechna znieczulica jest efektem porzucenia sprawiedliwego i miłosiernego Prawa Bożego. Porzucenie tego Prawa jest nie tyle winą naszą, naszych ojców, czy matek.

Główna wina leży w mas mediach, które są źródłem masowej propagandy anty biblijnej, czyli narzędziem rozprzestrzeniania doktryny lucyferiańskiej, oraz winne są władze, które zmuszają nas coraz bardziej agresywnie do akceptacji najdzikszych, niemoralnych i nieetycznych norm, które z czasem stają się standardami 'nowego świata'.

Ów niesamowity kontrast pomiędzy pokoleniami sprzed pierwszej i drugiej WŚ, a pokoleniem chwili obecnej jest jaskrawym przykładem masowej ignorancji prawa Bożego, które doprowadziło ludzkość poprzez tysiące lat do chwili obecnej.

I właśnie w tym momencie istnienia rodzaj ludzki odrzucając Biblię i Prawo stanął na krawędzi przepaści, która wiedzie nieuchronnie ku samozniszczeniu.

Propaganda gejów, masowe trucie społeczeństw, nadludzka praca za marne wynagrodzenie, ciągle powiększające się długi, groźby straszliwych wojen, zatruwanie materiałami radioaktywnymi to rezultat wyraźnie celowego samobójczego kierunku naszych zbrodniczych przywódców i wspierających ich mediów.

Pomimo ewidentnych dowodów ich destruktywnej polityki twierdzi się, że wszystko jest OK. Nie zachęca się nikogo do dyskusji, jak taki stan rzeczy zmienić.

Nawet inwazja Libii jest chwalona i aprobowana przez media. A jest to identyczny przypadek - identyczna zbrodnia, jaką był najazd Niemiec i Rosji na Polskę w roku 1939.  Agresje Iraku i Afganistanu to przestępstwa wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości i wynik jaskrawego łamania praw Bożych jasno wyłuszczonych w Biblii. Polskie oddziały wojskowe jawnie łamią prawa człowieka oraz prawa konwencji Genewskiej. Lichwa jest także największą niszczącą nas siłą i nic nie wskazuje na to, że ów proceder, kategorycznie zabroniony przez Prawo Boże kiedykolwiek zostanie zniesiony.

Są to zbrodnie przeciwko ludzkości. Niestety nikt w mediach nie nazywa tego po imieniu, ale niemal wszyscy prześcigają się w wytykaniu błędów w... Biblii oraz w oskarżaniu Boga!

Trwają bezprecedensowe ataki na Biblię, Boga i Chrześcijaństwo. Nikt nie atakuje Islamu, Żydów, wyznawców najdzikszych szatańskich religii, magii, czarów, okultyzmu oraz składania ofiar ludzkich demonom.

Atakuje się głównie Chrześcijaństwo, Boga i Biblię sugerując bezpodstawnie, że to jest największym problemem dzisiejszego świata.

Podaje się nam, że przyczyną wojen jest ropa oraz pieniądze. Tymczasem chodzi tutaj o tworzenie stref tak niebezpiecznych dla życia, że przerażeni ludzie masowo uciekają w inne części świata . Otwiera się im drogę tylko i wyłącznie do krajów Chrześcijaństwa, dając owym uciekinierom masowe przywileje prawne oraz niezwykle wysokie zapomogi finansowe. Celem owego procederu jest wywoływanie konfliktów pomiędzy Islamem i Chrześcijaństwem.

Oczywiście każda próba samoobrony społeczeństwa przed tym spiskiem jest traktowana jako homofobia skierowana przeciwko Islamowi.

Każdy cytat z Biblii ujawniający samobójczy kierunek ludzkości doprowadza ludzi aktywnie wspierających ów kierunek do szału. Większość ludzi u sterów władzy oraz propagandy zdaje sobie z tego doskonale sprawę, że rodzaj ludzki nie jest w stanie funkcjonować bez Prawa Bożego. Oni wszyscy o tym doskonale wiedzą!

Kilka wersetów biblijnych na temat ważności Prawa Bożego.

Micheasza 6:8  "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem."

Sofoniasza 2:3 "Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana."

Jeremiasza 33:15 "W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi."

Psalm 89:15  "Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, Łaska i wierność idą przed tobą."

Psalm 103:6  "Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym."

Miłość największym wrogiem.

Miłość to bezinteresowne uczucie do drugich - bez nadziei na korzyści, dla czystego uczucia.

Mąż kocha żonę. Jeżeli ją kocha, jest to czysta miłość. Jeżeli kocha wspólne dzieci, ponownie jest to bezinteresowna miłość. Dzieci kochają rodziców - bezinteresowna miłość. Bóg kocha ludzkość - miłość bezinteresowna, ponieważ człowiek nie jest w stanie się Bogu odwdzięczyć. Isus z czystej bezinteresownej miłości do rodzaju ludzkiego oddał za ludzkość swoje życie. Co jest najciekawsze, rodzice posiadają tak silne uczucia miłości do swoich dzieci a także dla siebie, że w wielu przypadkach są oni gotowi oddać życie za współmałżonka czy wspólne potomstwo.

Z tej właśnie przyczyny niegodziwcy porywają komuś ukochane dziecko, czy współmałżonka - dla okupu. Porywacze doskonale wiedzą, że zrozpaczone rodziny zapłacą im niemal każdą cenę.

Oto największa miłość na świecie. Miłość, na którą nie ma ceny.

Ową bezinteresowną miłość odziedziczyliśmy wprost od naszego Stwórcy. Z tej właśnie przyczyny świat pod władzą szatana dąży do zabicia Boga w naszych sercach, ale drugim, nie mniej ważnym celem jest zabicie w nas jakiekolwiek formy miłości.

Wszelkie przypadki miłości we współczesnej sztuce są przez pro szatańskie media i władze usuwane z naszego życia, ponieważ miłość jest największym wrogiem satanizmu. Miłość jest najważniejszym atrybutem człowieczeństwa.

Człowiek bez miłości jest zwierzęciem. Dlatego wmawia się nam, że jesteśmy zwierzętami zmuszając nas do akceptacji teorii Ewolucji. W zamian za miłość ofiaruje się nam okazyjny i częsty seks, nienawiść do płci przeciwnej pod powłoką tzw. nowoczesnego stylu życia.

Miłość jest usuwana z mediów oraz świat szatana toczy walkę przeciwko rodzinie z dwóch powodów.

Miłość jest przeciwieństwem nienawiści. Ową nienawiść do człowieka, Boga, Biblii, Prawa Bożego oraz wszystkiego, co piękne można zaobserwować tak u władz jak i w mediach..

Wadze i media posługują się niemal zawsze kłamstwem i nienawiścią do jakiekolwiek miłości i Prawdy. Z tej przyczyny odzwierciedlają oni oblicze swojego zwierzchnika - szatana.

Kłamstwo i nienawiść to jego główna cecha! Dlatego media i politycy zawsze solidarnie nas okłamują.

Przedstawia się nam niezwykle fałszywy obraz wolności od Praw Bożych. Owa 'wolność' prowadzi nas wprost ku... śmierci. Jak na dłoni widać, że świat stacza się szybko ku upadkowi.

Brak miłości jest decydującym czynnikiem takiego stanu rzeczy.

W jaki sposób?

Jak wcześniej wspomniałem, największą siłą narodów jest miłość do własnej rodziny. Owa miłość także obejmuje miłość do innych ludzi. Miłość taka objawia się w niezwykłych heroicznych aktach samozachowawczych, mających na celu poprawę warunków życia własnej rodziny oraz najbliższego otoczenia.

Kochający swe dzieci rodzice zdobywali się na niezwykłe poświęcenia podczas wojen, podżeganych przez wszelkiej maści satanistów wierząc, że walczą o przyszłość swojego potomstwa.

Znane było w Polsce powiedzenie: "Niech nasze dzieci mają lepiej niż my." Obecnie nikogo to nie obchodzi, ponieważ władze wypowiedziały wojnę rodzinie i bezdzietni panowie nie mają celu życia i walki o lepsze jutro.

Trwa promocja homoseksualizmu i wszelkich innych zboczeń. W większości państw Chrześcijaństwa rodzina nie jest w stanie przeżyć dzięki manipulacjom ekonomicznym rządów.

Zatem nie ma komu stawiania czoła najdzikszym pomysłom ludzi posiadających władzę, którzy posuwają się do najbardziej nikczemnych czynów przeciwko rodzajowi ludzkiemu. Nikt nie protestuje przeciwko wojnom, przeciwko zbrojeniom, przeciwko stosowaniu straszliwie niebezpiecznej energii nuklearnej.

Nie posiadając potomstwa nie posiada się celu życia. U wielu pań po 30-tce budzi się naturalne pragnienie posiadania dzieci, ale  idiotyczne przepisy prawne powodują to, że większość mężczyzn ucieka od owych pań, które planują założenie rodziny.

Takie pasywne społeczeństwo jest celowo tak zaprogramowane, aby nie stanowiło ono żadnego zagrożenia dla władz. I ogólnie społeczeństwo to nie jest już wcale groźne dla władzy.

Walka z Prawem Bożym jest jedynie iluzją dla tych, którzy ową walkę zdołali już odkryć.

Cele owej walki nie tyle jest Prawo, ale rzeczywistym celem jest maksymalne wyniszczenie Chrześcijaństwa. Jednak szatan doskonale wie, że jest to niemożliwe i walkę z Bogiem przegrał już on sromotnie i w oczywisty dla wielu sposób.

Jest także ewidentne, że zawsze w każdym bezbożnym społeczeństwie znajdzie się grupa ludzi, którzy, podobnie jak w dzisiejszych czasach wzgardzą Bogiem i Jego Prawami. Mając do dyspozycji potężne technologie będą w stanie wcześniej czy później zmieść z ziemi nie tylko rodzaj ludzki, ale będą także w stanie zniszczyć cały układ planetarny, w jakim się znajdujemy.

Nie ma żadnych wątpliwości, że Prawo oznacza bezpieczeństwo i porządek a bezprawie oznacza zbrodnię i anarchię.

Brak prawa czyli szatański pomysł, aby człowiek był sobie bogiem, jest niedorzeczny, nielogiczny i co najważniejsze, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest on zdecydowanie szkodliwy dla każdej istoty na ziemi.

Nic we wszechświecie nie może istnieć bez Prawa, z rodzajem ludzkim włącznie.

Ruch drogowy, lotniczy, tysiące a nawet miliony  przepisów, regulaminów, praw, zakazów i nakazów wskazuje bardzo wyraźnie na to, że prawo jest konieczne. Problem polega na tym, czy owo prawo służy człowiekowi, czy tez jest skierowane przeciwko niemu. Prawo ludzkie w ostatnich latach jest często wielce krzywdzące. Po za tym prawo to jest stosowane wybiórczo. Istnieją osoby, które są ponad prawem i ludzie ci cieszą się niezasłużonymi przywilejami - są nietykalni bez względu na wagę popełnianych przez nich zbrodni.

Ludzkie prawo stało się bogiem tego świata, prześladowcą uczciwych oraz ochroną dla nieuczciwych i przestępców.

Jako kontrast Prawo Boże służy człowiekowi, istnieje tylko i wyłącznie dla jego dobra. W skrajnych przypadkach Isus wykazał, że Prawo (zakon) jest dla człowieka i aby komuś pomóc, czasami należy owo Prawo anulować, aby uczynić coś dobrego. Kiedy uczniowie Isusa byli głodni, pomimo sabatu Isus pozwolił im na małą pracę w celu posilenia się.

Mateusza 12: (1-8) Pewnego razu Isus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Wśród dzisiejszych prawodawców nagięcie prawa nawet w potrzebie jest najczęściej karane. Wszystko dlatego, aby rządy posłuszne szatanowi mogły kontrolować innych i zmuszać ich do aktów skierowanych przeciwko Bogu!

Bóg nie może dopuścić, aby ludzie o takich pomysłach i zamiarach żyli pośród Jego wiernych sług. Tacy ludzie nie zasługują na życie, a zwłaszcza na życie wieczne. Istoty tego pokroju zostaną wyeliminowani na wieczność z grona żyjących.

Nie z nienawiści Boga do nich, ale z miłości Boga do posłusznych Jego prawom mieszkańców Królestwa Bożego, ponieważ celem Boga jest szczęście Jego stworzeń, a Jego Prawo jest instrumentem, które doprowadzi ludzkość do doskonałości w życiu bezkresnym na ziemi.

Być może posłuszna Bogu ludzkość będzie zasiedlała otaczający nas Wszechświat!

Ezechiela 45:9  "Tak mówi Wszechmocny Pan: Dość tego, książęta Izraela! Zaniechajcie gwałtu i ucisku, a wykonujcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie wywłaszczać mój lud, mówi Wszechmocny Pan."

W przeszłości Izrael zupełnie zignorował Prawo Boże, za co spotkała go w pełni zasłużona kara - dwukrotnie zburzona świątynia oraz pozbawienie statusu Narodu Wybranego przez Boga.

Z dzisiejszego doświadczenia także wiemy, że współczesny Izrael nadal nie stosuje Prawa Bożego, gnębi większość świata zabronioną przez Boga lichwą, a sprawiedliwość jest w dzisiejszych czasach czystą utopią.

Psalm 37:28  "Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione."

Miłość Boga spowoduje wytępienie wszystkich tych, których jedyną drogą życiową jest wyzysk, ucisk, niesprawiedliwość, bezprawie oraz przelew niewinnej krwi.

Isus - obrońca i wykonawca Prawa.

Nasz Zbawiciel był i jest nadal jedynym doskonałym wykonawcą Prawa. Był On człowiekiem doskonałym i dał nam wszystkim przykład, że doskonała ludzkość jest w stanie bez większego wysiłku stosować się do Prawa Bożego. Nasi pra rodzice zupełnie nas zawiedli w tej kwestii i ponieśli za to w pełni zasłużoną karę. Ale ich niedoskonałe potomstwo nie jest w stanie sprostać w doskonały sposób Prawu. Z tej przyczyny nasz wyrozumiały Ojciec dał nam więc swego doskonałego Syna, który wskazał nam właściwą drogę.

Aby to uprawomocnić, przypieczętował swoje posłuszeństwo wobec Boga własną krwią.

Owa krew zmazuje nasze grzechy. Grzech jest łamaniem Prawa Bożego. Bez Jego ofiary nikt z nas nie byłby godny życia wiecznego i daru doskonałości.

Bóg nie spodziewa się od nas doskonałości w wypełnianiu Prawa już teraz. Ale spodziewa się tego, że zaczniemy kroczyć właściwą drogą.

Owa droga do zbawienia, droga posłuszeństwa wobec Prawa Bożego jest wąska, kamienista i niewielu ją znajduje.

Ci, którzy ją znajdują - potykają się na niej, upadają oraz podnoszą się aby kroczyć dalej.

Najważniejsze jest to, aby wejść na tę drogę oraz stale nią kroczyć - bez względu na przeszkody. Nie ma wątpliwości, że każdy z nas od czasu do czasu upadnie . Nawet apostołowie upadali. Ale stały wysiłek wraz modlitwą o pomoc, aby ową drogą kroczyć nadal doprowadzi nas w końcu do celu, jakim jest Królestwo Boże.

Jeżeli nie znajdziesz drogi do zbawienia, zbawienia nie uzyskasz. Jeżeli nie będziesz kroczył ową drogą, nie trafisz do celu.

Innej drogi nie ma!

Każde stworzenie Boże musi zrozumieć. że Prawo Boże jest podstawą egzystencji człowieka oraz istnienia całego Wszechświata.

Grzech to złamanie Prawa.

Walka dobra i zła to walka Prawa z bezprawiem.

Szatan rozpowszechnia bezprawie i Stwórca Wszechświata nie będzie tego już dłużej tolerował.

Każdy z nas musi zdać sobie sprawę z tego, że Prawo dla człowieka jest tak samo niewzruszone jak wszelkie inne prawa we Wszechświecie. Dopiero takie pojmowanie Prawa gwarantuje nam jego przestrzeganie. A owo przestrzeganie umożliwi nam bezkresne życie wieczne w sprawiedliwym Królestwie Bożym pod rządami samego Boga.

Prawdziwa wolność jest wolnością od grzechu oraz jego rezultatu - śmierci.

Zasługujemy na śmierć za ciągłe łamanie Jego Prawa. Od owej śmierci wykupił nas Isus Chrystus. Ale okup działa jedynie wtedy, kiedy kroczymy ku zbawieniu starając się podporządkowywać Prawu Bożemu.

Bóg jest święty, Święte są także wszystkie Jego Prawa. Święte jest także każde Jego Słowo.

Kroczmy więc po owej ścieżce, która doprowadzi nas w końcu do żywota wiecznego łaską naszego Pana.

Mateusza 7:14 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony

Napisane: 18 Maja 2011
Ostatnie uaktualnienie: 5 Lutego 2015