Przyczyny kłamstwa o ziemi kuli

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]


Główny artykuł o płaskiej ziemi - Płaska ziemia - czyżby świat oszalał?

Istnieje prosty sposób umożliwiający dojście do prawdy w jakiejkolwiek sytuacji.

Tym sposobem jest śledztwo!

W każdym przypadku wątpliwości wystarczy odrobina śledztwa, aby ukazać prawdę. Jeżeli ktoś kłamie i podejrzewamy kłamstwo, śledztwo pozwoli nam w szybkim tempie dotrzeć do prawdy. Jeżeli ktoś podaje prawdę, śledztwo ją zawsze potwierdzi.

Istnieją wielkie kłamstwa, o których władze marzą, abyś nigdy nie przeprowadził żadnego śledztwa. Istnieją także pewne wydarzenia, odnośnie których jakiekolwiek śledztwo czy próba dojścia do prawdy są prawnie zakazane przez wiele rządów. Próby śledztwa w wielu przypadkach są ośmieszane i radykalizowane. Wszystkie te elementy perswazji mają na celu ukrywanie wszelkich kłamstw i oszustw. A władze i nauka mają bardzo wiele do ukrycia.

Temat płaskiej ziemi jest jednym z takich tematów, który jest ośmieszany i wszelkie próby dyskusji są radykalizowane. Autorytety zniechęcają nas do jakichkolwiek prób śledztwa czy nawet dyskusji. Dlaczego?

Czy temat płaskiej ziemi komukolwiek czymś grozi?

Teoria heliocentryczna czyli ziemia kula okrążająca słońce to główny element frontalnego ataku szatańskiego świata na Boga i na Biblię.  Ujawnienie tego kłamstwa natychmiast ukazuje nam Boga i Biblię w zupełnie innym świetle. Dowody na płaską ziemię rozbijają w kosmiczny pył jakąkolwiek wiarygodność wszelkich władz oraz przedstawicieli wielu gałęzi nauki, ponieważ wszyscy aktywnie popierają teorię ziemi kuli.

Oto przyczyny skutecznego powstrzymywania debat publicznych na ten szczególny temat.

Jakiekolwiek śledztwo ukaże nam prawdę i prawda ta całkowicie podważy zaufanie mas do władz i świata nauki. Głównym elementem protekcji masowych kłamstw władz, mediów i świata nauki jest.... cenzura, która jest mieczem kłamstwa.

Płaska Ziemia potwierdza Biblię i Boga.

Ziemia kula krążąca wokół słońca  wskazuje na słońce jako kontrolera ziemi. Słońce to symbol szatana, rzekomo niosącego nam... światło.

Ziemia kula jest więc negacją Boga Stworzyciela, któremu odbiera się w ten sposób Autorytet Stwórcy Wszystkiego.

Olbrzymi wszechświat otwiera ludzkości drogę do nikąd i w zamian Boga ukazuje się nam UFO czyli siły szatana!

Ziemia kula jest więc instrumentem zniszczenia wszelkiego zaufania do Biblii oraz jej Autora, Boga Wszechmogącego. Ziemia kula daje nam także obraz ważności tego tematu - tak dla nas jak i dla władz i autorytetów naukowych.

Dlaczego władzy i autorytetom naukowym tak zależy na zabiciu Boga w naszych umysłach? Ponieważ zdecydowana ich większość to sataniści służący Lucyferowi, wrogowi człowieka oraz jego Stworzyciela.

Drastyczny przykład zakłamania władz i wszelkiej maści autorytetów.

Historia jest najbardziej zakłamaną... hmmm... trudno to nazwać wiedzą.

Dobitny przykład.

Na kartach historii Biblia, jej sprawozdania historyczne to jedynie fikcja oraz mity. Wiara w Biblię to objaw wyjątkowej naiwności. Nie powinniśmy w to wierzyć a nawet nie powinniśmy jej czytać..

Historia starożytna nie potwierdza istnienia państwa Izrael!

Według historii królowie, Dawid i Salomon to postacie wyłącznie biblijne a Izrael to także fikcja biblijna i mit.

Według Biblii Izrael za czasów tych króli był najpotężniejszą i najbogatszą potęgą w dziejach świata.

Ale historia zupełnie o tym milczy, pomimo wielu dowodów archeologicznych.

Wikipedia omawia ostrożnie starożytną biblijną historię Izraela raczej wstrzymując się od komentarzy odnośnie wiarygodności tekstów biblijnych.

W jednym przypadku w Wikipedii pada takie zdanie:

Przy samym końcu inskrypcji Merenptah wymienił kilka państw, miast i obszarów z terenów Syro-Palestyny, które rzekomo ujarzmił i zmusił do uległości. Najbardziej interesującą jest wzmianka dotycząca Izraela, jako że jest to jedyny przypadek użycia tej nazwy w starożytnych dokumentach egipskich.

Oznacza to, że cała historia Izraela to według Wikipedii zbiór mitów biblijnych.

Zastanów się drogi czytelniku, jak można wyjaśnić takie bezwzględne poparcie niemal całego świata dla istnienia dzisiejszego Izraela, o którego historii dzieła historyczne nie wspominają ani jednym słowem. Dlaczego dzisiejszy Izrael ma prawo do swojej ziemi, skoro według historii Izrael i jego poczet królów nigdy nie istnieli!

Mało tego, zdecydowana większość polityków w Jerozolimie bije głową w mur byłej rzymskiej twierdzy Antonia, nazywając go ścianą płaczu oraz jedyną częścią świątyni Salomona.

A przecież ani Salomon, ani Izrael ani Świątynia nigdy nie istniały i według historii są to postacie mityczne.

Sprawdź ten link i zobacz, jak większość polityków wierzy w biblijny Izrael, z papieżem włącznie.

Przytoczony powyżej przykład wiarygodności historycznego Izraela  powoduje zupełny brak zaufania do władz i historyków, ponieważ jest boleśnie oczywiste, że oni to przed nami starannie ukrywają. Ukrywają przed nami wszelką prawdę, zwłaszcza fakt, że sami także wierzą w Boga nienawidząc Go z pasją i.... służą szatanowi.

Jest oczywiste, że świat posuwa się aż tak daleko aby zabić Boga w naszych sercach i umysłach. Nic dziwnego, że ziemia kula jest także kolejnym elementem tego zmasowanego ruchu świata w tym samym kierunku!

Motywy są więc oczywiste.

Czy można popierać ziemię kulę?

Nie można pójść na kompromis i popierać ziemię kulę oraz... Biblię, ponieważ ziemia kula i Biblia wzajemnie się wykluczają.

Nie można wykluczających się wzajemnie tematów akceptować, ponieważ nie mogą one koegzystować. Akceptacja obu oznacza akceptację kłamstwa, co oznacza hańbienie w ten sposób imienia Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Przeanalizujmy prosty opis biblijnego aktu stwarzania.

Rodzaju 1:(1) Na początku Bóg uczynił niebo i ziemię. (2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło. (4) I widział Bóg światło, że było dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności. (5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień. (6) Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli wody, i tak się stało. (7) I uczynił więc Bóg firmament, i podzielił Bóg pomiędzy wodą pod firmamentem, a wodą, która była nad firmamentem. (8) I nazwał Bóg firmament niebem, i widział Bóg, że to było dobre, i tak nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. (9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił. (10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd, a zgromadzenie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. (11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało. (12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre. (13) I tak upłynął wieczór i nastał poranek - dzień trzeci. (14) I rzekł Bóg: Niech się staną światła w firmamencie niebios, aby świeciły nad ziemią, aby oddzielały dzień i noc, i niech będą znakami pór, dni i lat! (15) Niech będą światłem na firmamencie nieba, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. (16) I Bóg uczynił dwa wielkie światła: większe światło, aby zarządzało dniem, i mniejsze światło, aby zarządzało nocą, także gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na firmamencie nieba, aby świeciły na ziemię. (18) I rządziły dniem i nocą oraz aby rozdzielały pomiędzy światłem i ciemnością. I widział Bóg, że to było dobre. (19) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.

Widzimy, że Bóg najpierw stworzył ziemię, którą otaczał mrok. Ziemia była wypełniona wodą czyli niczego nie było poza wodą i nad powierzchnią wody panowała zupełna ciemność.

Werset 3 mówi nam o powstaniu światła oraz o tym, że Bóg rozdzielił światło od ciemności. Zwróćmy uwagę na to, że Słońce czy Księżyc jeszcze nie istniały ale światło już było stworzone. Następnym aktem twórczym Boga było stworzenie firmamentu czy też sklepienia nad ziemią, które rozdzielało wody ponad firmamentem od wód pod firmamentem. Ów firmament Bóg nazwał Niebem.

Nadal nie było lądu ale istniała woda na całej powierzchni Ziem - woda pod firmamentem czyli Niebem.

9-ty werset mówi o zebraniu wód na ziemi w taki sposób, aby spod wody ukazał się suchy ląd. Wody te Bóg nazwał morzem.

Potem Bóg rozkazał Ziemi wydanie ziela, roślin, drzew owocowych, i owe rośliny miały nasiona. Pamiętajmy, że światło istniało przez Słońcem i było już oddzielone od ciemności.

Dopiero trzeciego dnia Bóg stworzył dwa światła w firmamencie niebios aby oddzielały dzień od nocy świecił księżyc i gwiazdy. Najwidoczniej światło istniejące wcześniej Bóg usunął i dał ziemi inny rodzaj światła, czyli Słońca i Księżyca.

Dopiero po stworzeniu Słońca i Księżyca Bóg stworzył zwierzęta i ryby, a w szóstym dniu Bóg stworzył parę ludzką.

Nawet pobieżne zapoznanie się z aktem stwarzania powoduje natychmiastowy konflikt pomiędzy stwarzanem a założeniami systemu heliocentrycznego, który jest teoretycznie oparty na siłach grawitacyjnych pomiędzy Słońcem a Ziemią. Grawitacja jest także teorią i nie ma na nią dowodów naukowych. Grawitacja neguje eter a eter neguje kolejną teorię, teorię względności Einsteina.

Według Biblii Słońce nie jest gwiazdą czy planetą ale jest większym światłem, a światło... nie posiada grawitacji.

Według zasad heliocentryzmu istnienie oraz funkcjonowanie Ziemi przed stworzeniem Słońca nie ma żadnego sensu ponieważ olbrzymie słońce - według zasad TEORII heliocentryzmu - powinno utrzymywać ziemię na swojej orbicie. Brak słońca spowodowałby wielki kataklizm i ziemia spadłaby gdzieś w daleką przestrzeń lub byłaby pochwycona przez inne ciało niebieskie i byłaby rozbita na pył kosmiczny.

W ten sposób jest oczywiste, że nie można pogodzić heliocentryzmu i wielkiego wybuchu z aktem stwarzania. Nie można także pogodzić aktu stwarzania zwierząt oraz człowieka z teorią ewolucji oraz teorią wielkiego wybuchu.

Obserwujemy frontalny atak szatana i jego upadłych aniołów na boski akt stwarzania - Ziemi, Słońca, Księżyca, fauny i flory oraz aktu stworzenia samego człowieka.

Pobieżna analiza aktu stwarzania ukazuje nam wyraźnie, że wszystkie teorie naukowe uderzają bezpośrednio w Boga oraz jego akty twórcze.

Większość Chrześcijan już doskonale wie, że teoria ewolucji jest jednym wielkim i bezdowodowym kłamstwem. Teoria wielkiego Wybuchu nie jest nawet teorią ale luźną hipotezą opartą niemal na niczym. Dowody na płaską ziemię są nie do podważenia,  a brak logiki oraz dowodów w systemie heliocentrycznym spędza sen z powiek NASA i astronomów.

Niemal wszystko, co wiemy od sług świata szatana to kłamstwo.

Czy uwierzymy jednak w ziemię kulę, ale nikt z nas nigdy nie widział żadnego naukowego dowodu jej kulistości?

Mamy więc niezwykle poważny problem.

Celem tych kłamstw jest usunięcie z naszych umysłów Boga i jego aktów stwarzania, czyli podważenie zaufania człowieka do Autora Biblii, Boga.

Mamy także w Biblii opisy kataklizmu spadania gwiazd na ziemię. Jeżeli ziemia jak kulą, to jest to absurd, ponieważ całe galaktyki musiały by spadały na ziemię a jest to w świetle astronomii absolutnie niemożliwe..

Czy jest możliwy spadek z nieba na Ziemię chociaż jednej galaktyki, która posiada miliony planet, gwiazd, 1000 lub nawet 1000000 razy większych od Ziemi?

Albo Biblia jest absurdem, albo... absurdem jest teoria heliocentryczna.

Większość ludzi wykształconych wierzy w pseudo naukowe teorie i dla wielu z nich z punktu widzenia teorii naukowych Biblia jest absurdem.

Wielu z tych ludzi nie zadaje sobie trudu, aby przeprowadzić małe śledztwo i poznać prawdę. Z drugiej strony dla większości z nich oznaczałoby to ośmieszenie, utratę możliwości awansów na wyższe stanowiska, a szczególnych przypadkach mogłoby to spowodować utratę pracy a nawet śmierć.

Wersety biblijne o spadających na ziemię gwiazdach.

Izajasza 34:(4) i moce niebios się rozpłyną, a Niebo będzie zwinięte jak zwój księgi i wszystkie gwiazdy spadną, jak liście z krzewu winnego i jak spadają liście z drzewa figowego.

Daniela 8:(10) i wywyższał się aż do wojska niebios i upadły na ziemię niektóre zastępy niebios i gwiazdy, a oni deptali po nich.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.

Apokalipsa 6:13 I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; 14 I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

Nasza postawa wobec teorii ziemi kuli powinna być identyczna, jak postawa wobec teorii ewolucji. Obie nauki to pseudo naukowe teorie nie posiadające żadnych dowodów.

Czy człowiek miłujący Boga może pójść na ugodę z satanistami i twierdzić, że to nie Bóg stworzył wszystko tylko teoria ewolucji!?

Oczywiście że nie, ponieważ ujmujemy chwałę Boga oraz hańbimy Jego święte imię Boga, Stwórcy Wszystkiego. W ten sposób stawiamy bezmyślną ewolucję ponad genialnego i fenomenalnego Boga.

Jesteśmy obecnie na etapie poznawania Prawdy o Bogu i Jego dziełach. Wiemy już, że szatan, kłamliwy władca świata rzeczywiście jest kłamcą i WSZYTKO ze świata szatańskiego jest kłamstwem.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że stając po stronie kłamstw; ewolucji, ziemi kuli i teorii pra wybuchu, oddajemy w ten sposób pokłon szatanowi i odbieramy chwałę Bogu. 

Mamy więc wybór przed sobą; Bóg lub szatan.

Albo wierzymy i wielbimy Stworzyciela Nieba i Ziemi, albo wielbimy kłamcę, stworzyciela światowego chaosu, szatana.

Dopiero teraz jest zrozumiałe, dlaczego istnieją owe teorie oraz dlaczego współczesna nauka opiera się głównie na teoriach.

Czy wiemy, dlaczego Einstein  opracował teorię względności? Ponieważ teoria ta wyklucza istnienie eteru. A eter potwierdza... płaską i nieruchomą ziemię. Eter został rozpoznany i naukowo udowodniony przez Teslę, najwybitniejszy umysł naukowy w dziejach świata. Dlatego wszyscy sataniści stawiają na piedestale plagiatora i oszusta, Żyda Einsteina a nie Słowianina Teslę,

Słowianina zmiata się po 650 patentach pod dywan. Wikipedia nie jest zbyt przychylna Tesli i nie wszystko w tym małym artykule jest prawdą. Mnie w szkole nigdy nie uczono o Tesli ale o plagiatorze Einsteinie mówiono przy niemal każdej okazji.

Teoria względności jest także... teorią, ponieważ nie mamy żadnego dowodu na nie istnienie eteru.

Wszystko więc sprowadza się do jednego fundamentalnego stwierdzenia. Świat pod wodzą szatana zaatakował Boga w bezpośredni i masowy sposób.

Odizolowano Boga od stworzonego przez Niego człowieka za pomocą pseudo naukowych teorii. Celem wszystkich teorii naukowych jest podważenie Biblii oraz Boga.

A Chrystus nakazał nam, abyśmy wielbili Boga duchem i... PRAWDĄ, ponieważ Prawda uświęca i wysławia Jego imię.

Zastanówmy się, w jaki sposób możemy uświęcać Boże imię? Poprzez ukazywanie Boga jako Stwórcę wszystkiego.

Najświętsze imię - Stworzyciel Nieba i Ziemi. (Niech się święci imię twoje). 

Bóg ostrzega nas - nie oddam mojej chwały nikomu! I słusznie!

Zastanówmy się.

Czy jest w kwestii Boga Stwórcy jakakolwiek szansa pójścia na kompromis i uznanie ewolucji czy ziemi kuli, czy teorii pra wybuchu?

Uznanie jakiekolwiek z tych teorii, zwłaszcza publiczne jest aktem buntu przeciwko Stworzycielowi wszystkiego, co istnieje.

Nie oznacza to, że każdy, kto uważa w chwili obecnej że jest to wielka przesada zginie z ręki Boga.

Ale nadchodzi czas, w którym Bóg będzie to traktował w taki właśnie sposób i w Królestwie Bożym nie będzie miejsca dla ludzi, którzy będą Boga odzierać z chwały i będą podważać Jego reputację jako Stworzyciela oraz jako Prawodawcę.

Bóg doskonale wie, że większość z nas to istoty niezbyt inteligentne i na domiar złego z poważnie wypranymi mózgami, którzy nawet posuwają się do tego, że... głosują na swoich oprawców.

Zbawienie to sprawa prosta.

Albo wierzysz Bogu i w każde Jego Słowo, jesteś mu bezwzględnie posłuszny i żyjesz wiecznie, albo wierzysz światu szatana, ignorujesz Boga i Prawo i zginiesz w dniu Sądu Ostatecznego.

Wiara w każde słowo Boga oznacza zupełne i publiczne odrzucenie wszystkich anty Bożych teorii.

Akceptacja teorii pseudo naukowych to kompromis wobec szatana oraz... tchórzliwy brak szacunku dla naszego Stwórcy. 

Już teraz dla wielu jest to pewnikiem i dowodów jest olbrzymia ilość. DNA, czysty komputerowy kod w każdej ludzkiej komórce, zawierający ponad 3 Gb kodu obala całą teorię ewolucji i jest gwoździem do jej trumny. Świat nauki stara się to ukryć ale... bezskutecznie.

Jeżeli to już wiemy, wybór jest prosty: Teorie szatana i śmierć czy... Słowo Boga i życie wieczne!?

Niestety zdecydowana większość Chrześcijan oddaje nieświadomie hołd szatanowi akceptując nie tylko pseudo naukowe teorie, ale akceptując szatańską doktrynę, na której jest oparty szatański styl życia. Chrześcijańskie religie stoją wyraźnie na straży owej doktryny i nie cytują Boga, jako źródła Prawdy, ale cytują kłamliwego apostoła Pawła, stawiając w ten sposób słowa człowieka ponad słowa Boga i Syna.

Sprawdź kilka dowodów na płaskość ziemi w tym linku - Płaska Ziemia.