Rzeczywista Prawda Boża

Amosa 3:(7) Dlatego Pan Bóg nie uczyni niczego bez ujawnienia instrukcji swoim sługom prorokom. [BM]

Żyjemy w szatańskich czasach końca!

Trafiłeś na niezwykle miejsce, na którym jest mnóstwo informacji biblijnych, o których niewielu ludzi ma jakiekolwiek wyobrażenie. Problem wszystkich religii polega na błędnym zrozumieniu Biblii z powodu celowego wprowadzania nas w błąd przez wszystkie religie chrześcijaństwa.

Taka postawa religii powoduje odsuwanie się wielu ludzi od Boga.

Wszystkie religie są ściśle kontrolowane przez szatana.

Chrześcijanie są zawsze wprowadzani w błąd i czasami jest trudno uwierzyć, że można tak wielu ludzi w taki zdradziecki sposób oszukiwać.

Niewielu o tym wie, że Biblia głównie służy... szatanowi, który założył wszystkie niemal religie na jej postawie. Ale Biblia jest poważnie zniekształcona przez szatana, ponieważ posiada cztery księgi szatańskich oszustów. Są to: apostoł Paweł oraz ewangeliści Łukasz i Marek, plus księga Estery.

Paweł, Łukasz i Marek to Żydzi potępiani w Biblii przez Chrystusa. Według całej Biblii Żydzi byli i są nadal głównym wrogiem Boga i wraz z szatanem to oni kontrolują wszystkie religie chrześcijaństwa.

Poniżej mamy najważniejszą naukę Chrystusa.

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 18 Mówi mu: Których? 19 Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 20 Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? 21 Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

To są słowa Syna Bożego skierowane do osoby, która chciała poznać uczynki, które doprowadzą ją do życia wiecznego. Jest to główne i najważniejsze przykazanie z 10 Przykazań Bożych. Te słowa skierował Chrystus do człowieka, który wielbił Boga - wielbienie Boga to pierwsze przykazanie Boże.

Zacząłem poznawać Biblię w roku 1973 i nadal ją studiuję. Dopiero niedawno zacząłem ją bardziej rozumieć. Zrozumiałem także najważniejszy cel Biblii. Biblia jest olbrzymim dowodem istnienia Boga, Syna Bożego, Prawa Bożego i Narodu Wybranego przez Boga.

Bóg w Biblii wskazał nam drogę, która zaprowadzi nas ponownie do życia wiecznego na ziemi. Taki był oryginalny cel Boga, kiedy stworzył Adama i Ewę. Ten cel nigdy nie uległ zmianie i Bóg doprowadzi wierną Mu część ludzkości do życia wiecznego na Ziemi.

Temat planów Boga, prowadzących nas ku powrotowi do życia wiecznego jest głównym tematem całej Biblii. Także wszyscy mieszkańcy Nieba żyją wiecznie!

Aby ten Boży plan udaremnić, szatan zorganizował fałszywe religie i skaził oryginalny tekst Biblii dodając wcześniej wymienionych oszustów, czyli Pawła, Łukasza i Marka a także fałszywą księgę Estery, osoby, która nigdy nie istniała.

Każda religia masowo cytuje tych oszustów, a z innych części Biblii cytowane są jedynie teksty, które tym oszustom nie zaprzeczają.

Lista największych kłamstw religijnych

Mamy w Biblii kilka planów Boga, o których niemal cały świat chrześcijański nie ma absolutnie żadnej wiedzy.

1. Religie nie ujawniają tego, co ludziom przygotował Bóg, który zaplanował życie wieczne na Ziemi. Do Nieba zostanie zaproszona jedynie mała i wybrana specjalnie przez Boga grupka ludu Bożego. Ziemia została stworzona dla ludzi po to, aby jej mieszkańcy żyli na Ziemi wiecznie.

2. Nauka o wzięciu wszystkich ludzi do Nieba jest szatańskim oszustwem. Bóg stworzył Ziemię dla ludzkości, aby ludzie na Ziemi żyli wiecznie. Niebo jest przeznaczone dla Boga, aniołów,  archaniołów i innych stworzeń Boga oraz garstki ludzi wybranych przez Boga.

3. Światem rządzi szatan, który niszczy dosłownie wszystko na Ziemi. Covid-19 to także jego zbrodnia. Ostatnio szatański świat coraz agresywnej dąży do zmuszania nas do wielbienia szatana, ponieważ to spowoduje śmierć z rąk Boga. Dopiero od niedawna ludzkość wie, kto rządzi światem i kto kontroluje niemal wszystko wraz z klerem i władzami.

4. Szatan posiada na Ziemi olbrzymią grupę uwielbiających go ludzi. Biblia nazywa ją nasieniem węża. Stanowią oni około 80% ludzkiej populacji. W nasieniu węża tkwi władza szatana oraz wszystkie jego oszustwa, zbrodnie, wojny i choroby i inne nieszczęścia, które właśnie spowodował szatan.

5. Wszystkie rządy na świecie są pod ścisłą kontrolą szatana, co jest już bardzo ewidentne. Widzimy nagle, że wszystkie rządy szatańskie szaleją i dążą do wymordowania miliardów ludzi. Wielu ludzi już ginie z ich rąk! Sataniści także wiedzą, że ich czasy się niemal zakończyły!

6. Wielu chrześcijan odchodzi od religii i od Boga, ponieważ kłamstwa Kościoła Katolickiego ujrzały światło dzienne. Siły szatana planują zniszczenie wszystkich religii oraz eksterminację wszystkich chrześcijan. Szatan dąży także do całkowitego zniszczenia stworzonej przez Boga rasy białej.

7. Bądźmy gotowi na powrót Isusa Chrystusa, ponieważ nasienie węża atakuje lud Boży i resztę świata coraz bardziej agresywnie. Wzięcie wybranych do Nieba może się wydarzyć w każdej chwili. Po tym wydarzeniu Isus i Bóg sprowadzą Słowian na pustynię oraz rozpocznie się Wielki Ucisk wywołany przez Bestię dla reszty całego świata,

8. Zdecydowana większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że Bóg już działa na Ziemi i niszczy USA, kierując jego władzami, które niszczą USA fizycznie i finansowo. USA już są na krawędzi upadku a niedługo pojawi się wielki głód i zamieszki uzbrojonych lecz głodnych ludzi.

9. Bóg przygotowuje swój scenariusz zbudowania systemu władz, czyli Bóg doprowadzi do przejęcia władzy przez dziesięciu nowych króli, którzy po krótkim okresie władzy oddadzą swoją władzę Bestii złożonej z upadłych aniołów. Być może na jej czele będzie stał Apollion.

10. Mamy wielką udrękę czyli Covid-19 i wielu zaszczepionych choruje i umiera. Najprawdopodobniej w krótce nastąpi wzięcie do Nieba na oczach całego świata grupkę ludzi wybranych przez Boga! Po tym wydarzeniu  ukaże się na Ziemi znak Isusa, Syna Bożego. Ewangelia Mateusza tak to opisuje.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Powyższych znaków na świecie nikt nie podrobi! UFO nie istnieje i nikt nas już nie oszuka, ponieważ... Bóg im na to nigdy nie pozwoli! Lud Boży jeszcze nigdy nie był aż tak udręczony. Natychmiast po tej udręce wypełni się cytowane proroctwo Mateusza i ukaże się znak Isusa.

Tak wygląda rzeczywisty temat Biblii, ukazany w największym skrócie.

Bóg stworzył Ziemię i parę ludzką, aby ludzkość żyła wiecznie na Ziemi. Bóg nigdy nie zaniechał swoich planów i nadal dąży do doprowadzenia ludzkość do życia wiecznego, podobnie jak żyją wiecznie wszyscy mieszkańcy Nieba. Nieposłuszeństwo Adama i Ewy spowodowało naszą śmierć!

Rodzaju 3:(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

Poniższe wersety zapowiadają nam powrót życia wiecznego na Ziemi dla ludzkości.

Objawienie 21:(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Te dwa cytaty ukazują nam rzeczywiste plany Boga i wszelkie nauki o pójściu wszystkich ludzi do Nieba to oszustwo i zakłamanie wszystkich szatańskich religii, opartych głównie na listach apostoła Pawła i księgach Łukasza - jego 'ewangelii' oraz Dziejów Apostolskich.

Czy jest możliwe, że nawet w Biblii istnieje tak olbrzymie oszustwo?

WSZYSTKIE religie są pod całkowitą kontrolą szatana, który kontroluje przywódców religii, a ci kontrolują członków religii!

Ludzkość wierzy, że w Biblii są tylko Słowa Boże. Niestety są tam także teksty szatana po to, abyśmy wiedzieli, dlaczego jest on naszym wrogiem. Ale największym problemem Biblii jest umieszczenie w niej 'apostoła' Pawła, którego Chrystus nigdy nie widział, a Bóg nigdy nie wybrał Pawła na apostoła!

Wszystkich uczniów Isusa Chrystusa wybrał dla niego sam Bóg!

Kłamstwa i herezje Pawła i Łukasza są głównym materiałem satanistów kontrolujących chrześcijaństwo. Ich prace są bardzo różne od proroków oraz od rzeczywistych ewangelistów, jak Mateusza czy Jana.

Biblia wymaga od nas posłuszeństwa od Boga i Syna. Wszystkie teksty w Biblii, oprócz Pawła i Łukasza pochodzą od Boga, proroków i Syna Bożego. Paweł i Łukasz nigdy nie zostali zaaprobowani przez Boga czy Syna. Rzekomo obaj żyli w czasach Chrystusa i w tym samym miejscu, ale Bóg, Syn i inni apostołowie biblijni o nich milczą!

Ani Isus, Mateusz czy Jan o Pawle i Łukaszu nigdy nie wspomnieli. Jan napisał Objawienie - ostatnią księgę Biblii i o Pawle oraz Łukaszu, który rzekomo założył 7 zborów w Azji Jan nawet nie wspomniał! Szaleńcze religijne sprzeczności dzielą świat chrześcijański na około 40 tyś. wyznań.

Dopiero ten artykuł podaje ci powody i logikę tych sprzeczności, a znajdziesz ich mnóstwo na tej witrynie.

Głównym zadaniem szatana i jego religijnych sług jest ukrywanie rzeczywistych planów Boga w stosunku do ludzi. To jest najbardziej zaciekle kontrolowane. Opinie przeciwne woli szatana są natychmiast usuwane z religii wraz z osobami, które odważą się o tym mówić.

Boże plany są przez nami ukryte

Celem stworzenia Ziemi oraz ludzi przez Boga było i jest nadal życie wieczne dla ludzi. Adam z Ewą zgrzeszyli przeciwko Bogu i utracili z tej przyczyny prawo do życia wiecznego. Żyli oni nieco krócej niż 1000 lat.

Bóg rozpoczął swoje przygotowania do powrotu potomków Adama i Ewy do życia wiecznego, ale grupa przyjaciół anielskich szatana zaczęła uprawiać seks z kobietami na Ziemi. Kobiety te rodziły gigantów. Cały niemal rodzaj ludzki został skażony a Bóg zniszczył to zbrodnicze potomstwo potopem.

Jedynie Noe z rodziną przeżyli potop. Reszta mieszkańców zginęła w głębinach wód. Ponownie ludzkość stworzona przez Boga mogła się rozwijać i żyć, ale ich czas życia z powodu gorszych warunków życia na Ziemi został skrócony do około 100 lat życia.

Szatan i upadli aniołowie nie poddali się i nadal trwał i trwa do dzisiaj seks szatana i upadłych aniołów z kobietami ziemskimi a ich mieszane potomstwo rządzi całą Ziemią. Jest ono nazywane nasieniem węża, czyli nielegalnym potomstwem szatana i upadłych aniołów.

Dzisiejsze ich potomstwo nie może żyć setek lat, ponieważ warunki życia na to nie pozwalają. Ziemia nie posiada takiej ochrony wodnej nad ludźmi, jaka istniała przed potopem.

Pomimo tych porażek szatan nie zrezygnował z walki przeciwko Bogu i Bożemu ludowi. W ten sposób szatan i upadli aniołowie, z pomocą seksu, być może nawet ze zwierzętami, stworzyli wiele ras ludzi na ziemi. Rasy te nie są dziełami Boga i nie posiadają one ludzkich dusz oraz ludzkich sumień.

Ale na Ziemi żyje nadal mała grupa rzeczywistych ludzi stworzonych przez Boga. Są to Słowianie oraz pewna część rasy białej. Niestety biała rasa także posiada olbrzymią ilość nasienia węża oraz Żydów. Oni także nie byli stworzeni przez Boga i także nie mają prawa do życia na ziemi.

To jest przyczyna, dla której oni nas tak bardzo nienawidzą!

Jest to także rzeczywista przyczyna wielkiej nienawiści do ludzi stworzonych przez Boga, czyli ludzi białych, głównie w Europie, która jest przez siły szatańskie drastycznie prześladowana oraz wyniszczana przez szatańskie rządy.

Nasienie węża nienawidzi Słowian i rasy białej oraz nienawidzi także Boga!

Zwróćmy uwagę, że ludzie stworzeni przez Boga są najpiękniejszymi ludźmi na Ziemi. Posiadają oni ludzkie sumienia, wspaniały wygląd, różnego koloru oczy, włosy, odcienie skóry; cechy których nie posiadają żadne inne rasy. Pewna część ludzi czarnych ma dusze ludzkie i oni także pochodzą od Boga.

Istnieje także spora część Żydów, która nie posiada żydowskich genów z powodów niewierności ich rodziców. Dlatego nie możemy jednoznacznie ich rozpoznać, kto jest Żydem a kto jest Słowianinem. Ale można to szybko rozpoznać po ich zachowaniu się. Oni chorobliwie nienawidzą Słowian!

Słowianie i Polacy nigdy nie są pedofilami czy innymi zboczeńcami. Sumienia im na to nie pozwalają. Ludzie Boży niezwykle rzadko są otwartymi wrogami Boga, łamiącymi wszystkie prawa Boże. Tak postępuje jedynie nasienie węża i dlatego Biblia ujawnia nam: po uczynkach ich poznacie!

Musimy poznać i zrozumieć plany Boga

Jedynie ludzie stworzeni przez Boga mają prawo do życia na Ziemi i wielu z nich otrzyma życie wieczne. Reszta ludzi jest pochodzenia szatańsko/anielskiego i zostanie niemal całkowicie zniszczona. Pierwszą egzekucją będzie doszczętne zniszczenie USA, które Biblia nazywa Babilonem Wielkim.

USA są najbardziej zbrodniczym mocarstwem w dziejach świata. Amerykanie nazywają swoich zbrodniarzy patriotami i bohaterami. Biali ludzie już się częściowo zorientowali, że byli oni przez szatańskie rewolucje - francuską, bolszewicką oraz dwie wojny światowe masowo mordowani.

Nienawiść do Ludu Bożego powodowała i nadal powoduje ataki satanistów na rasę białą. Innych przyczyn nie ma! W ostatnich czasach szatańskie rządy nasienia węża tego już nawet nie ukrywają. Europa jest wypełniana mieszkańcami Afryki, którzy są traktowani przez władze znacznie lepiej niż ludzie biali!

Większość populacji USA to biali ludzie pozbawieni dusz ludzkich!

Wyrok Boga nad USA już jest realizowany i USA upadają w szybkim tempie. Nawet po zniszczeniu wszystkich grzeszników Bóg nie pozwoli, aby po usunięciu wielu zbrodniarzy ziemia USA była ponownie zamieszkana. Są ku temu ważne przyczyny.

USA posiadają olbrzymie podziemne systemy transportu i pomieszczeń, gdzie popełnia się zbrodnie na dzieciach, które są torturowane i mordowane. Ich krew jest sprzedawana za wielkie pieniądze, ponieważ podczas tortur pojawia się we krwi adrenochrom - bardzo ceniony narkotyk, uwielbiany przez satanistów.

Z tych przyczyn teren zamieszkany dzisiaj przez mieszkańców USA będzie pustkowiem przez całe 1000 lat Królestwa Bożego. Po tym czasie Bóg stworzy nową Ziemię i dopiero wtedy cała ludzkość będzie żyła wiecznie na Nowej Ziemi .

Co się wydarzy w najbliższym czasie?

Pierwszy akcją naszego Boga będzie publiczne wzięcie wybranych przez Boga małej grupy Słowian, głównie Polaków do życia wiecznego w Niebie.

Szatan zostanie w tym okresie pozbawiony władzy nad światem a władzę po nim przejmie grupa króli (władców) która doprowadzi POCZĄTKOWO świat do lepszego życia, ale tylko po to, aby rodzaj ludzki wprowadzić w błąd i skierować ponownie przeciwko Bogu.

Nowi królowie po krótkim czasie przekażą swoją władzę Bestii - która będzie publicznie oczerniała Boga, Syna Bożego i Lud Boży, który w tym samym czasie będzie już zgromadzony na tej samej pustyni, na której przebywali Izraelici opisani w Księdze Wyjścia.

Dopiero po usunięciu wszystkich zbrodniarzy oraz uwięzieniu upadłych aniołów i szatana pod głębią oceanów nastaną na Ziemi rządy Isusa Chrystusa, który będzie miał po swojej stronie 144.000 współkróli, wybranych przez samego Boga.

To wszystko, co właśnie przeczytałeś jest zaciekle ukrywane przez wszystkie religie, ponieważ one są pod ścisłą kontrolą szatana. Dlatego one nigdy się wzajemnie nie krytykują.

Plany Boże są doskonale udokumentowane w Biblii, a dowodów jest olbrzymia ilość!

Jest jeszcze jedna wspaniała księga

Istnieje w Biblii niezwykle ważna księga II Ezdrasza, która wiele nam ujawnia. Ta księga była usunięta i jest nadal niedostępna dla większości czytelników, ale można ją czytać w Biblii Mesjańskiej!

Ta księga nie tylko nam ujawnia, co się będzie działo w najbliższym czasie, ale ona ujawnia nam dokładne przyczyny, dlaczego Bóg działa w taki właśnie sposób. Ta księga omawia także nasze postępowanie oraz kary za nasze zło i nagrody za nasze dobro. Bóg nam wyjaśnia bardzo wiele detali!

Poniżej jeden z wielu przykładów nie znanych nam dotąd informacji, jakie można w niej znaleźć.

II Ezdrasza 5:(53) A ona sama ci odpowie: ci są urodzeni w mocy młodości i są inni od tych urodzonych w wieku starszym, ponieważ łono zamiera. (54) Dlatego powinieneś to rozważyć, że ty i tobie współcześni jesteście mniejszego wzrostu, a niż ci, którzy byli przed wami, (55)a ci, którzy po was przyjdą będą jeszcze mniejsi niż ty, jako urodzeni ze stworzenia, które już się starzeje i przemija siła młodości."

Jest to tekst sprzed 400 lat. To znaczy, że jesteśmy jedynie cieniem tego, czym powinniśmy być a nasza młodzież z chęcią przedstawia nam dowody, że ich obecny świat nie ma wielkich szans na przeżycie i posiadanie rodzin w celu kontynuacji rozwoju życia rodzaju ludzkiego.

To jest przyczyną, dlaczego tak wielu ludzi niewiele cokolwiek rozumie i nie potrafi nawet myśleć. Upadek populacji Ziemi jest ewidentny a młodzież wielokrotnie szczepiona to w wielu przypadkach osoby ubogie intelektualnie, nie zdolne do samodzielnego myślenia.

Nasz świat według tego tekstu stale upada i jeżeli Bóg nie zainterweniuje, ludzkość dokona samozniszczenia. Pozostało nam  nie więcej niż 7 lat życia na Ziemi. Ta liczba jest oparta na proroctwach Objawienia i tekst powyższy z II Ezdrasza także nam to potwierdza choć inaczej.

Także ostatnie działania rządów, głównie od roku 2020 ukazują nam bardzo wyraźnie upadek rządowych elit, które dążą do masowego ludobójstwa, ponieważ rzekomo grozi nam brak pokarmów. W rzeczywistości grożą nam ich szaleńcze rządy, które doprowadziły nas do takiej sytuacji.

Zbrodnicze plany oszalałych rządów spowodowały olbrzymi kryzys na całym świecie. Plany Klausa Schwaba i Billa Gatesa to plany nieludzkich zbrodni na  niemal wszystkich mieszkańcach Ziemi. Hitler był przy nich świętym człowiekiem.

Te działania doprowadzą do pojawienia się Boga i Syna Bożego na Ziemi i w tym okresie czasu nastąpi sąd nad światem oraz eksterminacja wszystkich przeciwników Boga oraz życia wiecznego. Dlatego mamy maksimum 7 lat życia w takich warunkach.

Będą to rządy nowych 10-ciu króli, którzy lada dzień obejmą władzę. Będzie ona trwać poniżej 3.5 roku, ale najprawdopodobniej będą to rządy bardzo krótkie. Po nich obejmie władzę Bestia na całe 3.5 roku, która będzie chciała pokazać światu, że jej rządy przewyższą rządy Boga i Syna.

Bestia będzie ścinać głowy ludziom wielbiących Boga, wiedząc, że i Bóg i Isus są już na Ziemi i zaprowadzą na niej rzeczywisty porządek.

Biblia jest dziełem największego Umysłu, ale niewielu ją rozumie.

Ludzie będący członkami religii bardzo rzadko respektują Prawo Boga, są oni przekonani, że Prawo, które otrzymaliśmy od Boga oraz Syna Bożego już nas nie dotyczy. Jest to wynikiem dzieł fałszywych żydowskich pisarzy, 'apostoła' Pawła, Łukasza i Marka oraz szatana.

Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, co się stanie po śmierci i gdzie po śmierci pójdziemy. Do nieba? Do piekła? A może będziemy żyli wiecznie na ziemi? Tak wierzą Świadkowie Jehowy, aczkolwiek wielbią oni szatański tetragram i używają oni masowo uwłaczające Bogu fałszywe Imię!

Towarzystwo Strażnica nie podaje nam źródła swego tłumaczenia Biblii. Nic dziwnego, ponieważ mamy Stary Testament, czyli Septuagintę LXX z roku 285 p.n.e. w języku greckim oraz mamy Chrześcijańskie Pisma Greckie Nowego Testamentu oczywiście,  w języku greckim.

Isus czytając grecką Septuagintę LXX w synagodze nie musiał jej tłumaczyć, ponieważ wszyscy Judejczycy mówili po grecku!

Niemal cały świat chrześcijaństwa używa tzw. Biblię Hebrajską - Kittela z roku 1951. Sprawdź dokładnie ten artykuł! Żydzi nigdy nie wielbili Boga Wszechmogącego i oni nigdy nie mieli swojej Biblii, ponieważ oni wielbią szatana i opierają się na Talmudzie, który jest przed nami ukrywany!

Jest oczywiste, że Żydzi w Izraelu nie są narodem wybranym przez Boga!

Drastyczne różnice w tym, co głosimy

Przyczyna jest niezwykle prosta. Albo my rzeczywiście głosimy czystą prawdę biblijną, albo wszystkie religie drastycznie kłamią. Żaden ksiądz czy pastor nie jest w stanie zakwestionować tego, o czym ja i Bartek piszemy. Nikt z nich nas nie krytykuje i nie zwalcza, ponieważ ich milczenie jest dla nich złotem.

Gdyby religie głosiły Prawdę, głosiłyby te same doktryny a ich zrozumienie byłoby bardzo podobne. Jednak one się drastycznie różnią od siebie i dlatego wszystkie są w olbrzymim błędzie!

Niemal nie istniejący już Kościół Katolicki oraz Świadkowie Jehowy to religie, które niemal nie mają ze sobą niczego wspólnego, chociaż korzystają z tej samej Biblii!

Czy możesz sobie wyobrazić istnienie 20 artykułów o książce: "W pustyni i w puszczy" i że te opinie różnią się całkowicie między sobą a nawet imiona bohaterów są pozmieniane? O niczym takim nie słyszałem, ale istnieją tysiące szalonych pomysłów na temat Biblii i naucza się błędnie miliony ludzi.

Oto przyczyny, dlaczego wrogowie Boga i Syna unikają nas za wszelką cenę.

Wszyscy tym temacie zgodnie milczą, ponieważ za jakikolwiek ich artykuł czy film zarzucający nam cokolwiek, mogą oni otrzymać publicznie; na forum, na którym ja i Bartek Ignatiuk możemy podać dokładną i zgodną z Biblią odpowiedź, która zainteresuje tych, którzy już zaczęli w nich wątpić.

Jeżeli odpowiemy prawdą, to krytycy publicznie się ośmieszą.

Dlatego ufajmy NASZEMU Bogu i patrzmy na wszystko z nadzieją bliskiego naszego wyzwolenia. Szatan miał tysiące lat na ukazanie światu siebie jako lepszego od od Boga. Rezultaty są straszliwe i zbrodnicze. Dlatego władza zostanie mu odebrana za zbrodnie, jak Covid-19 oraz za wiele wojen i morza przelanej krwi ludzkiej, wylanej z pomocą upadłych aniołów.

Istnieje mnóstwo mordów i gwałtów spowodowanych przez rządowych pedofilów i  innych zboczeńców, który wywoływali wojny, mordy i rzezie na światową skalę. To wszystko niedługo będzie ujawnione CAŁEMU światu.