Satanizm

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

O satanizmie rzadko się mówi

Kaznodziei 1:9 To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.

Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi: 3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

Satanizm istnieje od tysięcy lat a szatan posiada totalną władzę nad ziemią. On zbuntował się przeciwko Bogu, w szczególności przeciwko Prawu Boga. Bóg zezwolił szatanowi na rządy nad ziemią i rezultaty szatańskich rządów są nam doskonale znane.

Nikt nie żyje wiecznie, nie ma sprawiedliwości oraz pokoju, a szatańska władza niszczy jakiekolwiek pozytywne reakcje ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że jedynie rządy Boga mogą doprowadzić do wiecznego szczęścia, dobrobytu i sprawiedliwości dla stworzonych przez Boga mieszkańców ziemi.

Rządy szatana to absolutna klęska! Szatan w pełni udowodnił wszystkim mieszkańcom Nieba oraz ziemi, że nie jest on w stanie zrobić absolutnie niczego dobrego dla ludzkości. Bóg okazał się jedyną Istotą, która ma zawsze rację i wie absolutnie wszystko.

Tego powinniśmy się spodziewać od Stworzyciela wszystkiego, co istnieje w niebie i na ziemi.

Tymczasem ohydny świat potajemnie wielbi szatana a korzenie tego wielbienia mają tysięce lat. Dlaczego my o tym tak niewiele wiemy? Ponieważ szatan i nasienie węża; wszystkie rządy, media rządowe, kinematografia (sami sataniści) ukrywają ten fakt przed nami i nawet nas ośmieszają!

Tajemnica ta nie jest aż taka szczelna, jeżeli zaczniemy patrzeć we właściwą stronę. Wystarczy rozejrzeć się za hasłami jak: masoneria i satanizm a natychmiast zaczynamy dostrzegać to, o czym POWINNIŚMY widzieć.

Powinniśmy także to poznać bliżej aby wiedzieć, z kim mamy do czynienia oraz jaką moc posiadają szatańskie władze. Nie tylko władze są szatańskie, ale wszystkie religie są szatańskie także.

Solidnym dowodem polskiego satanizmu  jest temat... nasienia węża. Warto googlować także na YouTube, które jakimś dziwnym trafem nie blokuje tych informacji. Najwyraźniej Bóg im zabrania tej cenzury, aby sataniści zbytnio nie ukrywali swoich zbrodni.

Szatan spowodował śmierć, wojny, zbrodnie, choroby, konflikty między ludzkie oraz jest spowodował wszystkie grzechy ludzkie i wszystkie nieszczęścia na całej ziemi. Nikt nie zna absolutnie żadnej przyczyny, aby szatana... wielbić pogardzając w ten sposób Bogiem.

Niestety istnieje na ziemi masa ludzi, którzy go wielbią!

Jeden człowiek chciał nieco PRAWDY w polityce. Nazywał się Lepper. Obejrzyj koniecznie film z ostatnim przemówieniem senatora Leppera, który został za próbę wprowadzania sprawiedliwości zamordowany.

Ten film ukazuje nam grupę satanistów rządowych nasienia węża oraz wskaże ci, że za zbrodnię na Lepperze nikt nie został ukarany a szatańskie bezprawie nadal cechuje polskojęzyczny rząd.

W tym filmie Lepper wyraźnie mówi, że mu grożono śmiercią za zajmowanie się śledztwem nietykalnych szatańskich zbrodniarzy, którzy potem... pozbyli się Leppera.

Andrzej Lepper. Służby specjalne, politycy i mafia - PEŁNA WERSJA

Dzięki filmowi mamy oczy bardziej otwarte, kto i jak rządzi naszym krajem, według jakich standardów i jak funkcjonuje w rzeczywistości nie tylko polski rząd, ale w identyczny sposób funkcjonują wszystkie rządy na całym świecie.

Już od czasów budowy wieży Babel wielbiono szatana. Narody buntowały się przeciwko Bogu, a dzisiaj działa to w taki sam sposób. Jak można buntować się przeciwko komuś, kto nie istnieje? Ten nonsens jest częścią szatańskiej kultury.

Ateizm jest przeznaczony dla najmniej inteligentnej części społeczeństwa. Ale bardziej 'oświeceni' (Iluminaci) czy też władze wierzą także w Boga oraz w Biblię.

Poparcie Izraela przez cały świat to dowód wiary świata w Boga i Biblię.

Świat wierzy w to, że Izrael jest narodem Wybranym przez Boga oraz wierzy, że Izrael ma pełne prawo do biblijnej Ziemi Obiecanej, czyli Palestyny.

Czy wiara świata w Izrael oznacza wielbienie Boga?

Świat wierzy w Boga i w szatana, nazywając go Lucyferem i oddaje szatanowi potajemnie cześć i chwałę. Owa wiara nazywana jest satanizmem. Ale Bóg jest przez satanistów zaciekle zwalczany.

Wielu ludzi myli dwa różne pojęcia - Satanizm oraz okultyzm. Satanizm jest wielbieniem szatana, natomiast okultyzm ( occult - ukryte) jest związany z satanizmem, ale zawiera znacznie szerszą gamę znaczeń.

Okultyzm to: magia, astrologia, super naturalne moce czy agencje, wiedza tajemna, UFO, sekrety ujawniane jedynie osobom wtajemniczonym. Innymi słowy  okultyzm jest to wiedza tajemna, nadal szatańska, ale ukryta przed masami.

Jesteśmy nieustannie oszukiwani przez media, podręczniki, dzieła historyczne. Prawdy dowiadujemy się najczęściej wtedy, kiedy osoby, których owa prawda dotyczy nie są już w gronie żyjących. Ukrywane informacje często jednak przeciekają do publicznej wiadomości i zadają ostre ciosy szatańskiej ideologii. Władze niemal całego świata ukrywają przed nami wszelką Prawdę.

Światem rządzi ukryty satanizm

Istnieje grupa Iluminatów - (Synagoga Szatana), którzy posiadają okultystyczną, czyli ukrytą przed nami wiedzę. Ludzie ci ukrywają przed nami, a ich wiedza to starożytna wiedza tajemna, pochodząca od samego Lucyfera, czyli szatana.

Iluminaci ukrywają się przed nami poza parawanem bardziej liberalnych rządów państw, które są przez nich ściśle kontrolowane. Stolicą Iluminatów jest Watykan, a poszczególnymi gałęziami są organizacje jak Skull 'n' Bone, Thule Society, CFR, Bilderberg Group, Bohemian Grove, Różokrzyżowcy czy wiele innych.

W przeszłości mieliśmy Zakon Krzyżacki, Zakon Templariuszy czy jeszcze inne organizacje. Krzyżacy ponieśli straszliwą klęskę z powodu ataku na rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga, czyli naród polski.

Cechą wspólną owych organizacji jest wielbienie szatana. Wiedza ta jest ukrywana przed nami i nawet adepci satanizmu twierdzą, że szatan nie istnieje, a oni jedynie dążą do ukazania innej drogi człowieczeństwa, opartej na nauce i wolności umysłu.

Większość niedoinformowanych adeptów w to rzeczywiście wierzy a sama Masoneria ujawnia owe detale doktryny lucyferiańskiej swym członkom dopiero na ostatnich dwóch stopniach wtajemniczenia w ten kult. Nie spodziewajmy się od satanistów jakiekolwiek prawdy. Władze szatańskie ZAWSZE kłamią.

Prawda jest raczej szokująca. Słowo Boże nazywa szatana pierwszym kłamcą i pierwszym zabójcą. Okłamał on pierwszą parę ludzką w Edenie oraz spowodował ich śmierć, stając się pierwszym mordercą. Jego działalność to kłamstwo a celem jego zawsze jest... śmierć!

Kolebką okultyzmu jest Kabała uważana za żydowski wynalazek, aczkolwiek jej rzeczywiste pochodzenie nie podejrzane. Judejczycy posiedli Kabałę w niewoli babilońskiej po pierwszym zburzeniu Jerozolimy, które było karą Boga za czary, okultyzm oraz za wielbienie Baala, Marduka, Dagona, Astarte i wielu innych bożków szatańskich.

Kabała jest więc głównym elementem tajemnej wiedzy, strzeżonej przez Iluminatów. Wiedza ta jest zawarta w geometrii, wymiarach geometrycznych figur oraz numerologii (Przykładem jest liczba 13 oraz piątek).

Najprawdopodobniej  wiele ważnych zasad nigdy nie zostało spisanych i nadal są one nam nieznane. Owa najskrytsza tajemna wiedza jest powielana ustnie podczas bezpośrednich kontaktów z Lucyferem czy z jego demonami.

Istnieje także sposób na ukrywanie wielu spisanych planów a klasycznym przykładem są tzw. Protokoły Mędrców Syjonu. Wpisano w nim kod, którego celem było wprowadzenie w błąd przypadkowego czytelnika w przypadku ich odkrycia.

Zamiast słowa 'Iluminaci' wstawia się termin 'mędrcy syjońscy' a zamiast 'mas' stosuje się termin - 'goje'. Szatańska sprytna pułapka. Niemniej Protokoły są dziełem samego szatana.

Składanie ofiar

Główną częścią satanizmu są ceremonie składania ofiar lucyferowi oraz demonom. Najczęściej są to ofiary z ludzi a najbardziej wartościowymi ofiarami są niemowlęta oraz dziewice. Historia ludzkości posiada udokumentowaną historię dziecięcych ofiar na ołtarzach szatańskich.

Także Słowo Boże podaje nam wiele przykładów starożytnego Izraela, który także ulegał presji demonów i poddawał się owym okrutnym obyczajom, za które Bóg ich surowo karał. Składanie ofiar nie tylko polega na zabijaniu ludzkich ofiar, stosuje się także tortury.

Jeszcze inną częścią rytuałów ofiarnych jest spożywanie krwi a nawet części ciał (kanibalizm) mordowanych ofiar. (Istnieje obecnie wiele prac w języku polskim na temat ofiar satanizmu. Link - Rytualne ofiary ludzkie)

Cel tortur jest jednoznaczny. Paniczny strach ofiar przez bólem oraz śmiercią wyzwala w ofiarach negatywną energię o wielkiej mocy, która jest pożywką szatana i demonów. Z drugiej strony ludzkie ciało podczas strachu oraz nieludzkiego bólu wyzwala andrenochrom czy inne wydzieliny organów ludzkich.

Owe substancje dostają się do krwi a krew z takich ofiar, po wypiciu daje niezwykłe efekty euforyczne.

Osoby spożywające krew czy surowe organy z krwią przejmują także (podobno) genetyczne cechy ofiar. Z tej właśnie przyczyny pito krew zabijanych gladiatorów na arenach Rzymu. Wiele podejrzeń budzą transfuzje krwi, których produktem ubocznym jest poważna zmiana charakteru odbiorcy. Służby medyczne nie kwapią się z publikowaniem żadnych danych na ten temat - przyczyny wydają się raczej oczywiste.

Przepisy rytualne są przez satanistów przed nami ukrywane. Przyczyną jest gniew społeczeństwa. Istnieje jednak dzieło Aleister'a Crowley'a, które dokładnie omawia sposoby oraz procedury owych rytuałów. Omawia także korzyści, jakie adepci satanizmu i okultyzmu uzyskują podczas rytuałów lub w związku z nimi.

Crowley stał się nowoczesnym guru magii, okultyzmu i satanizmu. Seks, pedofilia, seks z nieletnimi, homoseksualizm i lesbianizm to także niezwykle ważne detale satanizmu. Satanista, Aleister Crowley, tak to wyjaśnił:

“Krew jest życiem To proste wyjaśnienie przez  Hindusów mówiących, że krew jest głównym wehikułem życia Prana... Taka była teoria starożytnych Magów, że każda żywa istota jest pojemnikiem energii w różnych ilościach w zależności od rozmiaru i zdrowia zwierzęcia oraz jakości zgodnej z mentalnym oraz moralnym charakterem. Podczas śmierci energia zwierzęcia jest nagle wyzwolona [Dla celów Magii] Zwierzę powinno więc być zabite w kole lub trójkącie, aby energia nie mogła uciec. Zwierzę wybrane do rytuału powinno mieć naturę zgodną z zastosowaną ceremonią. Dla najwyższych duchowych celów trzeba wybrać takie ofiary, które posiadają największą i najczystszą energię. Dziecko - chłopiec z doskonałą niewinnością jest najbardziej pożądaną i właściwą ofiarą. Magowie mający problemy z użyciem krwi starali się zamienić ją na kadzidło. Ale krwawa ofiara, aczkolwiek bardziej niebezpieczna jest bardziej właściwa: w niemal każdym przypadku ludzka ofiara jest najlepsza.

Oto przyczyny składania krwawych ofiar z ludzi a zwłaszcza z dzieci. Krwawe rytuały odbywały się przez tysiące lat i trwają nadal. Nic dziwnego, że Crowley był i jest nazywany najpodlejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Ale zabijanie dzieci nie jest jedynym celem.

 

Bahomet

Spójrzmy na rysunek przedstawiający Bahometa.

Przedstawiona postać jest obojnakiem. Polska Wikipedia nie jest aż tak dokładna jak jej angielska wersja. W angielskiej wersji jest znacznie więcej informacji: tak na temat Crowley'a jak i na większość tego typu tematów. Bahomet przedstawia nam Lucyfera.

Teraz widać wyraźnie, dlaczego homoseksualiści, lesbijki,  obojnaki oraz wszelkie inne zboczenia seksualne są szczególnie chronione przez rządy. Najczęściej pedofilami są potomkowie szatana i upadłych aniołów.

Pedofilia jest przez tych ludzi szczególnie ceniona a pedofile są chronieni. Pozornie walczy się z wszelkimi jej objawami, tymczasem rzeczywistość jest zupełnie odmienna.

Walczy się jedynie z niezwykle jaskrawymi przypadkami, których nie da się już ukryć przed opinią publiczną i tworzy się mit... sprawiedliwości. Jest to tylko iluzja!

Istnieje jeszcze jedna, poważna przyczyna, dla której pedofilia jest także cennym dodatkiem do arsenału NWO. Pedofilia jest wyższym etapem homoseksualizmu, który jest jej korzeniem. Fizyczne igraszki i przyjemności nie są jedynym elementem pedofilii. Używana się jej także do rytuałów.

Szczególną część tych nieludzkich rytuałów zawierają rytualne nadużycia dzieci. W tym artykule Wikipedia kłamie. Temat owych nadużyć jest niezwykle obszerny na necie ale także istnieje wiele kłamstw, których celem jest nie tylko zminimalizowanie owych przestępstw. Oni chcą się ujawnić!

Wielu stara się o usprawiedliwienie oraz ukrycie przed masami. Istnieje tzw. klucz Dawida - określona procedura pedofilska penetracji analnej chłopca, która otwiera drogę ku opętaniu demonami. Podczas takiego stosunku następuje PODOBNO otwarcie tzw. trzeciego oka, oka duchowego i dziecko od tej chwili jest znacznie bardziej podatne na opętanie oraz totalną kontrolę przez demony.

Konkretnych dowodów na to nie ma. Epstein nie podał nam żadnego dowodu, ponieważ został zamordowany w więzieniu. Natomiast jest kilka poszlak wskazujących na istnienie takiego prawdopodobieństwa.

Pedofilia jest niezwykle rozpowszechniona, a rządy dążą systematycznie to zmniejszenia kar za takie wyczyny. Obniża się coraz bardziej legalny wiek seksu i pedofilia jest powodem edukacji dzieci nawet w przedszkolach. 

Szczytem pedofilii jest mord kilkumiesięcznego dziecka podczas seksu z dorosłym mężczyzną, który niemowlę wręcz rozrywa od wewnątrz. Zanim niemowlę umrze, jest krojone na części do przeszczepów. Lekarze, często nasienie węża, o tym także doskonale wiedzą.

Istnieją osoby, które były ofiarami takich wyczynów oraz nieludzkich tortur, które były zapoczątkowane przez hitlerowskiego Dr. Mengele. Celem tortur rytualnych jest umożliwianie opętania demonicznego poprzez kilka demonów. Osoby takie są przygotowywane do tych rzeczy już w wieku lat trzech!

Svali wyjawiła, że w USA jest 1 procent ludzi w ten sposób 'przygotowanych' na wypadek Nowego Świata Porządku. To wynosi ponad 3 miliony. System ten nosi nazwę - MK-Ultra. (Linki po angielsku! Temat wymaga olbrzymiego artykułu, jest bowiem dobrze udokumentowany, aczkolwiek niemal zupełnie w Polsce nie znany.)

Kilka dowodów.

Poniżej niezwykły film - były prezydent USA, Bill Clinton przeprasza w imieniu rządu USA ofiary nadużyć rytualnych MK-ULTRA! Film po angielsku. Niezwykły dowód na to, że owe rzekome 'teorie konspiracyjne' to nie teorie ale fakty, do których czasami rządy są zmuszone się przyznać. 

Clinton publicznie przyznał, że rząd USA stosował szatańskie rytuały nadużyć!

Czy teraz wiesz, na jakich pseudo ludzi głosujesz w wyborach? Oto spiski rządów, które czasami ukazują się  w pełnym świetle dziennym i w tym przypadku opinia publiczna była w stanie zmusić prezydenta USA do publicznych przeprosin.

http://thesenatorhillary.blogspot.com/ W linku tym jest niezwykła ilość linków do materiałów dowodowych dotyczących rytualnych nadużyć, morderstw i aktów seksu z dziećmi. Tytuł tego bloga - The Criminal Hillary Clinton. Blog ten jest kopalnią dowodów. Małżeństwo Clintonowie są bezpośrednio odpowiedzialni za masakrę w Waco [EN] - publiczne spalenie 86 ludzi w tym 24 dzieci. Oboje małżonkowie zostali sowicie wynagrodzeni przez Lucyfera za tę zbrodnię.

Zasięg satanizmu wyraźnie ukazuje nam, że światem rządzi Lucyfer, a jego przedstawiciele na ziemi to rządy oraz organizacje takie jak Watykan, Syjonizm, Bohemian Grove, Masoneria, oraz wielki wachlarz organizacji pokrewnych, które wykonują polecenia tych najważniejszych i najmocniejszych.

Kilka jaskrawych przykładów satanizmu.

Niezwykły film, ukazujący czarownicę w jednym z najbardziej popularnych programów amerykańskiej TV, Ophra Show. W filmie tym jest wywiad Ophry z żydowską czarownicą, która sama na ochotnika zgłosiła się na udział w jej programie.


Viki urodziła się w rodzinie (żydowskiej) czarowników i czarownic, wielbicieli Lucyfera. Owe 'tradycje rodzinne' mają ponad 300 lat! Wyjawia, że jej rodzina prowadzi dokładne raporty drzewa genealogicznego odnośnie innych związanych z kultem Lucyfera rodzin żydowskich oraz że raporty te zawierają przede wszystkim dane, które rodziny uczestniczą w wielbieniu Szatana.

Viki - "Ślady naszej rodziny sięgają siedemnastego wieku i ja urodziłam się w takiej właśnie rodzinie"

Ophra - "Całe społeczeństwo myśli, że wasza rodzina jest dobrą żydowską rodzin, a ty jesteś przyjemną żydowską dziewczyną"

Viki - "Oczywiście".

O- "Tymczasem wszyscy w domu wielbicie szatana?"

V- "Tak... Nie tylko nasza rodzina, ale istnieje wiele rodzin żydowskich na obszarze USA, podobnych do naszej, które podobnie wielbią szatana. Będąc wychowana w tym duchu, myślałam do niedawna, że jest to rzecz normalna a nawet dobra."

O - "Darując nam drastycznych opisów, powiedz nam jakie rzeczy działy się w rodzinie podczas rytuałów."

V - "ummm... więc były rytuały, podczas których dzieci były ofiarowywane" "Będąc dzieckiem byłam zmuszana do uczestnictwa w owych rytuałach"

Viki była wielokrotnie gwałcona, zmuszana do uczestnictwa w czarnych mszach ku czci Lucyfera, podczas których składano dzieci na ofiarę Lucyperowi. Zapytana, dlaczego składa się ofiary z dzieci czy w ogóle ofiary z ludzi, odpowiedziała, że dla uzyskania władzy.

V - "Moja matka jest normalną kobietą w Chicago na wysokim stanowisku i nikt jej nie podejrzewa o coś takiego. Którejś nocy zdałam sobie sprawę z tego, że to, co uważano w rodzinie za zło, było dobrem a co złem, było dobrem." 

Viki rekomenduje wszystkim zapoznanie się z książką pt. "Satan's Underground"

Poniżej mamy pierwszą część filmu przedstawiającego ludzi, którzy brali udział w rytualnych morderstwach ku czci Lucyfera, zostali ujęci oraz skazani. Między innymi mamy krótkie zdanie 'słynnego' mordercy, Mansona, który zamordował m.in. Szaron Tate, żonę Romana Polańskiego.

Reporter pyta jednego z morderców z więzienia dlaczego dusił i mordował młotkiem ludzi ku czci Szatana. Ponieważ po śmierci będzie on (morderca) miał władzę na 10-cioma tysiącami dusz w piekle!

Następnie reporter, Geraldo pyta znanego w USA, byłego szefa FBI, Ted'a Gunderson'a o zorganizowane ogniwa satanizmu oraz składania ofiar Szatanowi. Ted potwierdza to mówiąc, że oczywiście są w wszystkich stanach USA jednostki organizacji satanistycznych, grupy motocyklowe, handlarze narkotyków itp. Ted potwierdza, że owe zbrodnie składania ludzkich ofiar dzieją się stosunkowo często, jest wiele ofiar a reprezentanci rządu niewiele robią aby na serio się tym problemem zająć.

Geraldo Rivera - dziennikarz amerykański, który jaki jeden z pierwszych rozpoczął dochodzenie w kierunku seksualnych szatańskich nadużyć w USA. Opublikował w USA sieci ABC dwuczęściowy film zawierający sceny z Robertem Berdella oraz policją tuszującą szatańskie działalności w stanie Missouri. (Stan, w którym Mormonizm jest niezwykle aktywny).

Link polskiej Wikipedii nie podaje, że Berdella stosował okultystyczne rytuały w swoich morderstwach, a Geraldo Rivera przeprowadził z nim wywiad, w którym Berdella przyznał się do wielbienia Szatana. W filmie tym Rivera ukazał w jaki sposób policja z Kansas tuszowała wszelkie wzmianki cech okultystycznych owych rytualnych morderstw.

Pomimo wielu świadków oraz mnóstwa dowodów, skazano tę ludzką bestię na dożywocie udaremniając dalsze śledztwo oraz ujawnienia innych osób, które uczestniczyły w jego zbrodniach. Jeden z policjantów stwierdził, że wszelkie próby głębszego śledztwa w te sprawy spotkały się z drastycznym oporem władz.

Najprawdopodobniej Berdella został w więzieniu zamordowany za to, że zbyt wiele ujawniał, a Geraldo Riverę wyrzucono z ABC i jego kariera jako dziennikarza została poważnie przyhamowana.

Geraldo ukazuje inne przestępstwo ubolewając, że przedstawiciele władz albo nie rozumieją tego, albo po prostu nie chcą przyznać że wiele takich przestępstw ma miejsce i świadomie torpedują wszelkie wysiłki w ujawnianiu owych zbrodni.

W filmie tym występuje niedoszła ofiara, która była przez kilka dni torturowana i niemal cudem uniknęła śmierci! Udało mu się niemal cudem uciec. Nadal władze utrudniały śledztwo unikając jakiegokolwiek powiązania z satanizmem.

Oba filmy są dostępne ponownie w języku angielskim.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=qocBf3_mmic 

  2. https://www.youtube.com/watch?v=4kK4yAmwpCU

Ted Gunderson jest także niezwykle ciekawą oraz rzeczywistą postacią, która zasługuje na osobną książkę. Według Teda, ślady tych rytuałów prowadzą także do Białego Domu i urzędu Prezydenta. Tego nie ma w filmie, do którego podałem link, ale wiem to z Teda źródeł! Sporo informacji na temat Gundersona w tym linku - link.

http://ritualabuse.us - niezwykła witryna, bardzo obszerna, ukazująca niezwykłą ilość dokumentów dotyczących rytualnych nadużyć. Witryna ta jest blokowana przez wiele serwisów! Ilość materiałów jest wręcz przerażająca.

Inny niezwykle ciekawy film przepełniony wieloma dowodami - zassać zanim zniknie!

Conspiracy of Silence - Konspiracja Milczenia - po polsku!

Film ten został wycofany z projekcji, zanim ktokolwiek go obejrzał na Discovery Channel. Producent został z góry wynagrodzony, film zniszczono, ale... ktoś posiadał kopię i rozpowszechnił ją na Internecie.

Obszerny film o pedofilii w instytucji dla sierot, "Boys Town" w stanie Nebraska. Zaangażowanie wysokiej rangi polityków w tym Georga Herberta Walkera Busha i Ronalda Reagana. Oczywiście żaden nie wylądował w więzieniu!

Film został wyprodukowany przez przez senatora Nebraski, Johna W. DeCamp. W tym linku jest znacznie więcej na ten temat oraz dokładniejszy opis filmu. Franklin Cover-Up  Wystarczy napisać na Google - Franklin Cover-Up (tak nazywa się owa ohydna historia) aby znaleźć mnóstwo materiałów a także filmów na ten temat.

Ślady, ponownie, jak w przypadku śledztwa prowadzonego przez Teda Gundersona prowadzą wprost do Białego Domu. W filmie tym De Camp przeprowadził śledztwo w sprawie pedofilii w stanie Nebraska, gdzie istnieje sierociniec o nazwie "Boys Town", prowadzony przez KRK. Z pozoru wielce nobliwa instytucja, która okazała się być...  centrum pedofilii.

Ofiary zaczęły mówić, władze i media zaczęły ich opluwać, straszyć i w końcu kilka osób zostało zamordowanych a kilkadziesiąt siedzi w więzieniu za... fałszywe oskarżanie najwyższych urzędników państwowych. Do dzisiaj nikt ze zbrodniarzy nie został ukarany.

John De Camp starał się zrozumieć, jak można było oskarżyć ofiary o zniesławienie i nie oskarżyć zbrodniarzy. Pytał sędziego, jak to jest możliwe, aby dopuścić do tak rażącej niesprawiedliwości. John doszedł do jedynej konkluzji, która wyjaśniała taki a nie inny przebieg wypadków.

Rząd USA, czy też cały system był na ławie oskarżonych w owej sprawie. Próba skazania kogokolwiek stałaby się początkiem likwidacji 'demokratycznego' systemu w USA. Aby zapobiec upadkowi całego systemu, zdecydowano się na poświęcenie kilku ofiar.

Ludzie nagłaśniający te ohydne historie - Ted Gunderson, John De Camp oraz Geraldo Rivera są ostro prześladowani i można znaleźć sporo artykułów z najróżniejszymi oskarżeniami przeciwko owym niezwykle śmiałym i odważnym osobom.

Co ciekawe, oskarżenia te pojawiają się znacznie później, wiele lat po odkryciu przez tych panów owych ohydnych zbrodni, które nadal trwają do dzisiaj. W USA ginie co roku ponad 150.000 dzieci. Po 50.000 ślad całkowicie ginie. Czy możemy sobie wyobrazić 50 tysięcy szpilek na globusie, wbitych w państwo USA!?

Możemy jedynie zgadywać, jaki procent zaginionych umiera na ołtarzach satanistów, zostaje sprzedanych do domów publicznych czy po wykorzystaniu seksualnym zostają te dzieci złożone w ofierze demonom.

W tym linku mamy kilka dowodów w sprawie Franklin Cover-up - Link [EN]

W tym linku mamy ciekawą postać - Svali - kobieta, która kiedyś była zmuszana do programowania dzieci. Udało się jej uciec i podać nam wiele informacji na temat planów Iluminatów. Svali precyzyjnie opisała kilkanaście lat temu program światowego kryzysu. Więcej w linku - Svali [PL]

Czy jedynie rząd USA jest uwikłany w pogańskie rytuały?

Satanizm oraz Kabała są główną siłą napędową synagogi szatana, czyli nasienia węża, która faktycznie sprawuje władzę nad całym światem. Dzięki Kabale oraz jej symbolizmowi posiadamy mnóstwo dowodów na rządy szatana, który posługuje się synagogą szatana. Linki najpierw prowadzą nas do Białego Domu. Z Białego Domu ślady idą dalej, do Londynu a z Londynu ślady prowadzą do Rzymu.

Ze względu na specyficzny język symbolizmu Kabały mamy możliwość wglądu w wiele elementów owej konspiracji. Link do kilku stron i witryn ukazujących nam ów kabalistyczny symbolizm.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie każdy znak czy logo to czysty satanizm. Każda niemal figura geometryczna posiada także znaczenie okultystyczne i dzięki takiemu właśnie użytkowi praktycznie nie ma znaku, w którym nie można by się dopatrzyć tajemnego znaczenia.

Patrząc na to trzeźwo i z dystansu zwróćmy uwagę, że znaki te to... litery alfabetu. Za pomocą owych liter można pisać niemal wszystko. Skupmy się więc na odczytaniu rzeczywistej treści tych przekazów. Nie każde logo z okiem w gabinecie okulisty oznacza... oko Horusa!

Niemniej istnieją zdecydowanie pewne dowody na rzeczywisty przekaz, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, co do intencji autorów.


Zwróćmy uwagę na logo Supermana. Pozornie wygląda to na niewinny symbol z literą S, która symbolizuje pierwszą literę - Superman.

Zwróćmy uwagę na mały trójkącik na szczecie tej litery po czym pogrubienie jej. Zwróćmy uwagę na pogrubioną końcówkę tej litery. Czy teraz owa litera nie wygląda na... węża? Czy S nie sugeruje... Szatana?

Na domiar złego owa litera s, czyli wąż jest umieszczony w piramidzie, która jest także pięciokątem czy też pentagramem? Przypadek?

Zwróćmy także uwagę na symbolizm postera Supermana. Jego postawa wyraźnie wygląda na piramidę, oczywiście pierś ozdabia słynne logo z wężem w pięciokącie. Całość na tle flagi amerykańskiej, na której widać kilka gwiazd pięcioramiennych, które także symbolizują Bahometa.

Obejrzawszy kilka filmów z ową postacią staje się jasne, ze Superman jest zbawicielem świata, istotą nadprzyrodzoną o nadprzyrodzonej mocy oraz masie wszelkiego symbolizmu, który niedwuznacznie wskazuje na jego rolę jako zbawiciela, Lucyfera czyli szatana. Synagoga szatana uważa go także za zbawiciela!

W tym linku mamy Supermana ubranego jako świętego Mikołaja.

Odnośnie Mikołaja jest także wiele szczegółów, które budzą  poważne zaniepokojenie. Po angielsku nazywany jest on Santa ( Claus ).

Santa - Satan!?

Kabala posiada szczególne przywiązanie do anagramów. W powyższym przypadku wystarczy przesunąć jedną literę - n - ze środka na koniec słowa.

W tym linku mamy bardzo obszerny artykuł na temat pochodzenia Mikołaja. Co jest niezwykle istotne, to fakt, że niemal wszyscy naukowcy zgadzają się, że niektóre cechy Santy zostały zapożyczone od nordyckiej Skandynawskiej mitologii.

Badacz mitologii nordyckiej, Helene Adeline Guerber prezentuje bardzo przekonujące przypadki podobieństwa Santy do nordyckiego boga Thora w Myths of Northern Lands:

Thor był bogiem chłopów i zwykłych ludzi. Był reprezentowany jako starszy człowiek, miły i przyjacielski, ciężkich konstrukcji, z długą siwą brodą. Jego elementem był pożar, jego kolor czerwony. Na grzmoty i huk gromu mówiono, że były spowodowane przez walcowanie na swoim rydwanie, bo nie tylko on wśród bogów jechał na koniu, ale pojechał na rydwanie zaprzężonym w dwie białe kozy (tzw. Dziadek do orzechów ).  Mówiono o nim, żyć w "Northland", gdzie miał swój pałac wśród gór lodowych.Według naszych pogańskich przodków był uważany za boga, pogodny i przyjazny, nigdy nie szkodzący ludziom, ale raczej pomagający i chroniący. Kominek w każdym domu był szczególnie święty dla niego, a on schodził przez komin w swój żywioł - ogień. (Guerber, HA Myths of Northern Lands . New York: American Book Company, 1895, p. 61) (Guerber HA Myths of Northern Lands. New York: American Book Company, 1895, str. 61)

Szczególne cechy wspólne Santa i Thora są zbyt bliskie, aby je zignorować.

Nawet dziś w Szwecji, Thor reprezentuje Santa Claus.  Więcej w artykule - Link. [EN]

To, co zostało ukazane w tym artykule to jedynie mały szczyt potężnej góry lodowej. Władze świata starają się za wszelką cenę ukryć te właśnie elementy spisku NWO. To jest właśnie przyczyna, dla której władze za wszelką cenę chcą cenzurować Internet. Sytuacja tak się pogorszyła w tym temacie, że coraz rzadziej można znaleźć jakiekolwiek filmy na YouTube ukazujące co się w rzeczywistości dzieje na naszej planecie.

Niewielu także zdaje sobie sprawę z tego, że wojny są doskonałą okazją do składania masowych ofiar ku czci demonom! Analiza Hiroszimy i Nagasaki, spalenia Drezna, Holokaust czy innych wskazuje wyraźnie na taki właśnie ofiarny cel zbrodni przeciwko ludzkości.

Znaków i dowodów jest niezwykła ilość. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na promocję homoseksualizmu, oraz zwracajmy szczególną uwagę na zaginięcia dzieci! Ginie ich znacznie więcej, niż raportują to media. Zaginięcie dziecka to najgorsza informacja, jaką rodzic może otrzymać.

Zwróćmy uwagę na inne elementy owych czarów, często nam doskonale znane, ale do tej pory nie przywiązywaliśmy do nich żadnej wagi. Na naszych oczach odbywają się rytuały pogańskie a my im z podziwem przyklaskujemy.

Weźmy przykład Olimpiady! Wieczny znicz, biegnący człowiek chroni ogień, który symbolizuje... ogień mitycznego Prometeusza? Olimpiada, niezwykły spektakl ku czci bogów czyli demonów Olimpu. Pogański symbolizm i rytuał? A cóż innego! Spójrzmy teraz innym okiem na dwa wystąpienia prezydenta USA, Baraka Obamy.

Inny film o Obamie. Wyjątkowo szokujący. W tym krótkim filmie Obama oświadcza, że zamierza rozpoczynać edukację seksualną dzieci amerykańskich w przedszkolu!


W tym krótkim filmie (podczas kampanii wyborczej) Obama cytuje oponenta, McCain'a, że oskarża Obamę, że chce on edukacji seksualnej dzieci w przedszkolach. Ze zrozumiałych względów publiczność wybucha śmiechem. Następnie Obama stwierdza po chwili milczenia -"nie wiem, co mu powiedzieć" po czym dodaje (22 sekunda) "but it's the right thing to do" (jest to dobra rzecz do zrobienia).

Dopiero w kontekście tego artykułu możemy jasno zrozumieć pewne nieprawdopodobne posunięcia naszych równie zbrodniczych rządów.

 

Powrót na stronę główną