Stop bałwochwalstwu!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Stop bałwochwalstwu!

kn

Stop kultowi Królowej Niebios

(Główny i obszerny artykuł grzechu bałwochwalstwa w tym linku. Bałwochwalstwo.)

Dlaczego chcą nas zniszczyć?

Ponieważ Słowianie są rzekomo zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela. Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna, dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

Podczas potopu szwedzkiego zginęło 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy. 

'Królowa' Polski nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, mszy świętych, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest bliska miliona, a fala zbrodni kolejnych władz prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują nas samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem z powodu  wyniszczenia kraju przez zawsze wrogie nam władze syjonistyczne.

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo zniekształconych przez Kościół.

Oto Przykazania wprost z Biblii w oryginalniej formie. a poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych nam Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia najważniejszej części Bożych Przykazań, czyli... ostrzeżenia przed bałwochwalstwem jest zachęcenie wiernych do łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży on do naszego potępienia! Dowody w linkach na końcu artykułu...

Czy istnieje wyjście z tak bardzo groźnej dla Polski sytuacji?

Istnieje i jest ono bardzo proste.

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą o pomoc.

Tylko do Niego ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze!

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg jest jedyną Osobą, którą możemy i powinniśmy wielbić.

Ponieważ to ON wszystko stworzył i Bóg jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. Królowa Niebios,  Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty nigdy niczego nie stworzyli i nigdy nikomu w rzeczywistości w niczym nie pomogli.. Nikogo nie wolno nam wielbić, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli.

Pamiętajmy także, że to są Boże Przykazania a nie jedynie sugestie. Żaden człowiek na ziemi nie ma absolutnie żadnego prawa, z papieżem włącznie do anulowania jakiegokolwiek Przykazania Bożego!

Bóg także kategorycznie zabrania NAWET czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby się kłaniać.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,

Dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz klękania i kłaniania się przed nimi.

Nie ma wobec Boga absolutnie żadnego znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie!

Jest to kategoryczny zakaz bez szansy na jego pominięcie!

Kategorycznie nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, medalika, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dar życia należy się tylko i wyłącznie Bogu.

Tylko Bóg jest dawcą życia wiecznego w niebie lub na ziemi.
Jako Dawca życia ma prawo, aby je nam za nasze grzechy odebrać.
Wielbienie innej osoby, lub przedmiotu jest aktem wrogim, skierowanym przeciwko Bogu!
Kara za złamanie tych przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za posłuszeństwo jest olbrzymia.
Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Dopiero wtedy Bóg nas wyzwoli z tej wielowiekowej morderczej niewoli.

Módlmy się - bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem!

Chrystus jest naszym Królem i On wkrótce obejmie władzę i Słowiańszczyzna będzie całkowicie bezpieczna pod Jego panowaniem.

Bóg liczy na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak stanie.  (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego, szatańskiego, egipskiego boga!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie, Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu Słowian, przyspieszy Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Mamy się modlić samotnie, nie na pokaz. nie w obecności innych ludzi. Nasza modlitwa jest poufna i musi być skierowana tylko do Boga. W wyjątkowych przypadkach osoba wyraźnie wybrana przez Boga, (w żadnym wypadku ksiądz, biskup czy bluźnierczy papież) może w imieniu narodu zebranego publicznie odmówić modlitwę do Boga.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Mateusza 6:(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, eskaluje opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, odrzuć natychmiast pogańskie bałwochwalstwo oraz pogański kult Królowej Niebios!

Czy wiesz, jak bardzo Bóg nienawidzi bałwochwalstwa? Bałwochwalstwo - dlaczego go mamy unikać?

Inny, bardzo obrazowy artykuł - powstrzymaj się od tego bałwochwalczego szaleństwa!

Ulotki w celu zwalczania bałwochwalstwa. Ulotki itp.