Światowe ataki na Słowian

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Jesteśmy na progu wydarzeń z powyższego wersetu.

Biblia mówi nam w powyższym wersecie o wzięciu do nieba ludzi z ziemi. Podaje nam także bardzo ważną informację o zmianie serc ludzi, którzy będą mieli świadomość, że nastąpiło wzięcie do nieba. Co jest w tym najciekawsze... najważniejszy tekst nie istnieje!

Ale ten właśnie tekst rozumiemy. Nonsens? Oczywiście że nie! Wystarczy nieco przemyśleć powyższy werset i okaże się, że to, czego nie napisano jest oczywiste. Werset ten nam ujawnia obecną sytuację. Nie było wzięcia do nieba, więc serca się nie odmieniły. Zmiana serc nastąpi po wzięciu do nieba.

Osoby, którym dano zrozumienie tego niezwykłego proroctwa będą wzięte do nieba.

Wróćmy nieco do polityki światowej, która ujawnia nam wiele i część z nas widzi owe plany bardzo wyraźnie. Plan III wojny światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." Albert Pike EN)

Bóg zmusił szatana do opublikowania tego planu. Powód jest oczywisty. Bóg także opublikował swoje niezwykłe plany w Biblii.  Ta gra jest więc otwarta. Znamy już plany Boga i szatana.

Powyższy plan ukazuje nam rzeczywiste realia polityczno religijne i jedynie brak wiedzy o tym planie powoduje spekulacje, które całkowicie zaciemniają oczywistą sytuację świata. Na świecie toczy się  wojna pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Reszta wydarzeń nie ma większego znaczenia.

Posiadamy pisemne dokumenty, czyli plan III WŚ oraz Biblię autorstwa Boga.

Szatan ukrywa przed nami nieskutecznie swoje istnienie oraz swój zbrodniczy plan, a religie ukrywają Biblię przed nami.

III Wojna Światowa jest bliska

Szatański plan ukazuje początek III wojny, która rozpocznie się pomiędzy Izraelem a Islamem. Ów konflikt jest zorganizowany przez Iluminatów. Jest to niezwykle realne, ponieważ Iran oraz Syria, a także Palestyna dążą do zniszczenia Izraela. Co jest ciekawe, Rosja także dąży, aby w tym uczestniczyć.

Kogo na ziemi szatan nie uderzy? Chrześcijaństwa! Ateiści będą przez szatana powstrzymywani przed atakami na chrześcijaństwo, ale z czasem ta intryga szatańska zwycięży (według planu) i zacznie się wojna pomiędzy zawiedzionymi chrześcijanami a rzeczywistymi zbrodniarzami.

W ten sposób szatan, który zorganizował chrześcijaństwo, będzie dążył do jego całkowitego zniszczenia, zrzucając winę na Boga. Podsycani przez szatana chrześcijanie będą mordowali najohydniejszych pedofilów będąc przekonani, że oni wykonują wyrok samego Boga.

Jako alternatywę do Bożego Prawa szatan zaproponuje swoją doktrynę, którą cały świat odrzuci.

Szatan już teraz prowadzi świat do konfliktu Izraela z krajami Islamu.

Obecna sytuacja światowa

Z powodu nadal trwającej władzy syjonistycznej na niemal całym świecie, zdecydowana większość ludzi nie ma żadnego pojęcia, kto rządzi, w jaki sposób i jakie są ich cele. Ponieważ władze i media zaciekle cenzurują wszelkie informacje, które ujawniłyby i władze i media.

Cenzura jest narzędziem używanym wtedy, kiedy kłamstwo gubi swoją moc!

Jak rozpoznać władze syjonistyczne? Popierają Izrael, Żydów, USA oraz NWO.

Według planu, poza Rosją, Indiami i Chinami rządzą światem syjoniści. Biblia nazywa ich nasieniem węża, które zamordowało całkowicie niewinnego Syna Bożego. Sytuacja na świecie jest niemal identyczna, jak  podczas sądu nad Isusem. Nikt jeszcze nie wystąpił otwarcie przeciwko Żydom.

To Edomici, także nazywani Żydami, skazali niewinnego Isusa na śmierć i rękami Rzymian ów okrutny wyrok na najbardziej niewinnym człowieku na ziemi wykonano. Dzisiejsza postawa do tej zbrodni jest identyczna. Nikt nie próbuje tego usprawiedliwić, ale oni wszyscy nadal Go nienawidzą.

Nawet dzisiaj Żydzi nie mają wyjaśnienia dla okrutnej śmierci dla Isusa!

Rządy żydowskie (Edomitów) zostały zniszczone w roku 70 n.e w wojnie Rzymu przeciwko Jerozolimie. Mordercy niewinnego Syna Bożego zostali ukarani śmiercią, po części śmiercią głodową a owa wojna była z góry zapowiedziana przez Isusa.

Szatan nie dał za wygraną i przez wiele wieków dążył on do zorganizowania światowego rządu syjonistycznego na całym świecie i to zdołał osiągnąć. We wszystkich niemal państwach świata syjoniści sprawują rządy z rozkazu szatana wyniszczają wszystko, co można zniszczyć na świecie.

To oznacza, że niemal wszystkie władze na świecie, media, producenci kinematografii, pornografii, autorzy LGBTQ oraz zagorzali pedofile to właśnie owo nasienie węża, którego rządy, zwłaszcza w ostatnich 3 latach spowodowały straszliwy kryzys światowy, głód i masowe ubóstwo całego świata.

Oni nadal rządzą niemal całym światem, ale ich władza już upada i stale wzrasta opór całego świata przed zbrodniczymi władzami, które doprowadziły niemal cały świat to ubóstwa, nastąpił masowy głód ludzi okradanych lichwą i już narastają tzw. pretensje antysemickie.

Rzym i Babilon Wielki

Władza nad światem jest bardzo ukryta i niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, kto rzeczywiście sprawuje władzę nad całą ziemią i kto jest twórcą wszelkich zbrodni, wojen, degradacji społeczeństw a nawet całych regionów świata. Istnieją dwa główne elementy władzy na ziemi, które chylą się ku upadkowi.

Zbrodniarzem jest Rzym zwany Watykanem oraz Stany Zjednoczone, które Biblia nazywa Babilonem Wielkim. USA są w dużym stopniu bardzo podobne do oryginalnego Babilonu. Podobnie jak w pierwszym Babilonie rządy sprawuje elita nasienia węża, posłuszna samemu szatanowi.

USA to praktycznie państwo żydowskie, w którym żyje 80% obrzezanych mężczyzn. Można więc nazwać USA... większym Izraelem. Mniejszy Izrael był oczywiście zawsze chroniony przez armię USA. USA aż do chwili obecnej wykonywały wszelkie najdziksze rozkazy Watykanu w wielu różnych wojnach.

Poza Rzymem i USA mamy Iluminatów oraz inne grupy szatańskie, które wspomagały do chwili obecnej Rzym i Babilon. W chwili obecnej następuje wyniszczanie Rzymu i Babilonu. Miejsce obydwu zbrodniczych systemów przejmie 10-ciu króli (władców) którzy będą rządzili światem około 3.5 roku.

Potem przekażą oni wraz z szatanem władzę Bestii, złożonej z upadłych aniołów.

Obecnie istnieje wielki konflikt na Ukrainie. W rzeczywistości jest to wojna pomiędzy USA a Rosją, a udział w niej biorą głównie Ukraińcy. Pośród nich są także Amerykanie oraz inni 'ochotnicy' do utraty zdrowia i życia. Jest to wojna o byłą Chazarię, ponieważ jest ona oryginalną nazwą Ukrainy.

To wszystko, co dzieje się obecnie na świecie jest realizacją szatańskiego planu sprzed kilkuset lat. Szatan zaplanował objęcie przez Żydów terenów Izraela i zdołał on wmówić niemal całemu światu, że Izrael żydowski, czyli obecny jest rzeczywistym narodem wybranym przez Boga.

Samo poszukiwanie starego czyli chazarskiego miejsca dla Żydów przez Izrael jest oficjalnym przyznaniem się całemu światu, że Żydzi okłamali świat przedstawiając się za Izrael. A obecnie oni nie respektują Jerozolimy jako świętego miasta Bożego i dążą do powrotu na dawną Chazarię.

Syjonistyczny 'naród wybrany' przyznał się światu jako oszust. Jest on skazany przez szatana na zagładę!

Co jest szczególnie ciekawe, według planów Iluminatów Izrael musi opuścić Palestynę do końca tego roku 2022. Z tej przyczyny Żydzi zaplanowali powrót na Chazarię. Oni także wiedzą, że ich pozorny 'sojusznik', czyli USA już nigdy nie stanie w ich obronie i ich oraz USA dni są już policzone.

Żydzi z Izraela dążą od lat do powrotu na Chazarię, ponieważ ich rzeczywista nazwa to... Chazarowie rodem z Chazarii. Rosja jest, przynajmniej teoretycznie, anty chazarska i nie ustąpi Chazarom ukraińskim. W tych warunkach Żydzi z Izraela nie mają szans na powrót do Chazarii (Ukrainy).

Wszystko zaczyna się układać według planów szatana. Nie oznacza to, że szatan zdoła zrealizować wszystkie swoje plany. Dlatego będzie musiał on oddać swoją władzę Bestii. Także zniszczenie syjonizmu nie jest zapowiedziane dokładnie w Słowie Bożym.

Jakkolwiek na to nie spojrzymy, sytuacja Żydów w Izraelu jest tragiczna i grozi im zagłada z rąk Islamu. W Biblii nie ma wzmianki o zniszczeniu nasienia węża przez ludzi ale Biblia wyraźnie nam mówi, że ludzie, którzy odrzucą Boga i 10 Przykazań zostaną na zawsze pozbawieni życia.

Syjoniści utracą władzę nad światem.... i już się powinno pieprzyć

Światem rządzą ci, których nie wolno krytykować i  oraz ujawniać ich oszustw, jak lichwa bankowa. Ale to już się kończy wraz z okresem despotycznej władzy nasienia węża, która wprowadziła świat w ohydny rodzaj rządów totalitarnych, który prowadzą państwa świata ku pewnej zagładzie.

W chwili obecnej, od kilku dni zaczęły się zsynchronizowane akcje mas mediów, które do tej chwili zawsze popierały Żydów oraz lichwę, pedofilię i inne zbrodnie. Obecnie to wszystko zaczyna być już szeroko ujawniane i ludzie, którzy wcześniej uważali to za spiski, zmieniają swoje zapatrywania.

Wojna na Ukrainie jest wojną, od której to wszystko się zaczęło. Rosja jest powiązana z kilkoma państwami Islamu, także z zaciekłym wrogiem Izraela; Syrią i najwyraźniej wojna tak to nie tyle wojna z Ukraińcami, ale jest to wojna z całym światowym Zachodem, z USA włącznie.

Dopiero w tym świetle mamy pełny obraz sytuacji na świecie. Rosja z powodu bolszewickiej rewolucji, w której Rosja utraciła co najmniej 60 mln ludzi, do dzisiaj nienawidzi z pasją Żydów, którzy nadal w Rosji mieszkają. Cały niemal świat jest nadal pod pręgierzem syjonistów.

Z powodu braku pieniędzy i upadającego Rzymu (Watykanu) oraz USA pod niemal każdym względem, musi nastąpić całkowity upadek oraz wielka grabież Rzymu czyli Watykanu, co już jest pewne i zaawansowane, a USA są na krawędzi wojny domowej. Tego już nie można odkręcić.

Tymczasem Rosja jest uzbrojona w najnowsze rodzaje broni, Chiny także i to jest powodem zapowiadanej biblijnej klęski USA w wojnie z Rosją. Istnieje możliwość desperackiego i ostatniego ataku wojsk USA na Ukrainę ale to nie ma szans na jakikolwiek powodzenie.

W tym linku mamy dokładne wyjaśnienie 11 rozdziału księgi Daniela, która zapowiada kilkaset lat temu wojnę Rosji z USA . Jak do tej pory wszystko to wygląda na bliskie działania w tym właśnie kierunku. Cała sytuacja doprowadzi do przejęcia władzy przez nowych ale nadal kłamliwych ludzi, 'zaufanych' szatana. Ich podłe charaktery także nieco później wyjdą także na światło dzienne.

To wszystko wskazuje nam na zapowiedziane w Biblii działania Boga, który kontroluje większość wydarzeń. Bóg daje pozwolenia i Bestia dopiero z pozwolenia Boga obejmie władzę nad światem.

Światowe rządy

Wbrew zmianie czasu oraz nazw z powodu proroctw biblijnych, wystarczy nieco dobrej woli, aby zorientować się, że Boże proroctwa mówią nam czysta prawdę i są niezwykle dokładne w ostrzegawczych zapowiedziach działań światowych zbrodniarzy.

Niewielu ludzi wie, że nastąpiła już niejedna zmiana kalendarzy. Zmiana ta nastąpiła z powodu proroctw zapowiadających długie rządy Rzymu. Obecna RZECZYWISTA data to rok 480 n.e.! Gdyby pominąć światowe oszustwa, możemy podać Bożą datę bez szatańskiej tzw. naszej ery.

4004 p.n.e (stworzenie ziemi) rok 480 n.e. Aby to uprościć do Bożego standardu... jeżeli porzućmy światowe standardy czasu, uzyskamy dzisiejszą datę jako 4004 rok + 480 = 4484 rok od Bożego stworzenia świata.

Sprawdź dowody z Biblii a zrozumiesz, jak zaciekle zwalcza się Biblię oraz jej proroctwa!

W chwili obecnej dzieją się na świecie rzeczy wręcz nieprawdopodobne i rozpoczął się straszliwy kryzys na całym świecie, który jest dokładnie zapowiedziany przez proroctwa biblijne właśnie w tym nie tylko kalendarzowym okresie ale także w kalendarzu politycznym.

Władze robią niemal wszystko, aby biblijną prawdę przed światem ukryć i za wszelką cenę nikt  w szatańskich mediach nigdy nie wspomina o zapowiedzianych proroctwach właśnie w tym szczególnym okresie czasu. Sprawdźmy niektóre biblijne dowody z księgi, która najwyraźniej z tego powodu została usunięta z Biblii, ale nie na zawsze. Chodzi o księgę II Ezdrasza.

Co jest jeszcze ciekawsze, Słowianie byli i są ukrywani jako Lud Boży i nie znamy daty, kiedy Polska powstała, czy inne kraje Słowian. Ale... mamy dostępne detaliczne informacje o Rzymie z okresu życia Isusa oraz znamy niemal całą historię Rzymu, pełną wielu ohydnych zbrodni. Ani słowa o nas!

To jest dowód na chorobliwą wręcz opozycję całego szatańskiego świata do Słowian i to od wielu wieków. Owa nienawiść do nas jest widoczna niemal na każdym kroku. Doświadczam tego osobiście niemal każdego dnia, ponieważ wyglądam na Słowianina i nasienie węża natychmiast mnie rozpoznaje i traktuje mnie z wielką niechęcią z powodu bycia Słowianinem.

Skąd się ta nienawiść bierze i jakie są jej przyczyny?

Słowianie są Narodem Wybranym

Dlaczego Izrael - 'naród' uznający się za wybrany w taki oczywisty sposób kłamie. Niemal nikt nie wie, że istnieje rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga. Świat jest całkowicie odizolowany od tej informacji a syjonistyczne media stawiają na Izrael jako Naród Wybrany przez Boga, aczkolwiek niewielu z nich wierzy w Boga.

Narodem wybranym są Słowianie, głównie Polacy.

Są w Polsce grupy ludzi, którzy o tym wiedzą, ale nie są to informacje powszechnie znane wszystkim Słowianom. Taki przywilej Słowian wydaje się nieprawdopodobnym. Niemniej można to dosyć łatwo udowodnić. Wrogami Narodu Wybranego są syjoniści, którzy są fałszywym wybranym narodem.

Powody są oczywiste. Obie opcje wzajemnie się wykluczają a Izrael jest nadal uznawany przez świat za naród wybrany.  Dowody Słowian są wielkie i wyjaśniają nam całą historię Słowian, którzy od pierwszego dnia, po usunięciu z ziemi Izraela byli zawsze atakowani. Trwa to aż do chwili obecnej.

Słowianie są biali o różnych kolorach włosów, skóry, oczu, kształtu czaszki czy wielu innych drobniejszych detali, po których jesteśmy niemal natychmiast rozpoznawani przez nasienie węża. Mamy kilka innych szczególnych cech.

Większość z nas wierzy w Boga i Syna aczkolwiek nie wszyscy czytają Biblię. Jesteśmy także niezwykle kreatywni, czy to muzycznie czy wszelkich pomysłach. Znamy powiedzenie polskie: Polak potrafi. Nie bez przyczyn. Polska przeżyła wiele wojen, w tym pierwszą i drugą wojnę światową.

Zanim zorientowałem się, o co w tym wszystkim chodzi, nie mogłem w Australii się nadziwić, w jaki sposób byłem często i bez powodów niemile traktowany. Dopiero poznanie tych sekretów ujawniło mnie, co się w rzeczywistości działo i nadal dzieje się masowo na świecie.

To szatan rządzi światem i jego nienawiść zawsze była i jest nadal skierowana przeciwko Bogu oraz przeciwko Bożemu ludowi - Słowianom.

Owa nienawiść jest łatwa do zauważenia w wielu krajach. Nasienie węża wprost nie chce nas tolerować i ich negatywna postawa jest niemal zawsze bardzo widoczna. Większość Polaków tego zjawiska nie rozumie, ale wystarczy nieco obserwacji, nawet w naszych kręgach znajomych.

Natychmiast zauważymy wręcz nienawistne spojrzenia, zwłaszcza, kiedy zaczniemy wypowiadać się krytycznie o pedofilach, LGBTQ czy innych szaleństwach propagowanych przez mas media nasienia węża. Z uśmiechem nas traktują jedynie do momentu, kiedy za ich produkt zapłacimy gotówką.

Kiedykolwiek spotkałem kogoś z nasienia węża, byłem i jestem nadal traktowany z wielką nienawiścią. Doświadczyłem tego wiele i nadal tego doświadczam. Wyjaśnienie jest genialnie proste. Oni nas rozpoznają ale my, znając ich cechy fizyczne i ich mentalność, możemy ich także natychmiast rozpoznawać. Ten link wyjaśni nam bardzo dużo.

Czy rozpoznanie narodowości jest antysemityzmem?

W polityce mamy niemal nieustanne ataki na Słowian, atak całej Europy na Polskę w roku 1410 i bitwa pod Grunwaldem. Przed erą Mieszka I podobno nie istnieliśmy, ponieważ historia podejrzanie milczy w tej kwestii.

Niemal wszystkie wojny w Europie to wojny skierowane przeciwko Słowianom, z dwiema wojnami światowymi włącznie. Celem obu wojen światowych byli Słowianie i dążono do masowej eksterminacji. Rosyjska rewolucja to był także atak nasienia węża na słowiańską Rosję.

Rosja była w stanie rządzić całą Europą i światem. Zapobiegła temu rewolucja sowiecka, w której wymordowano wszystkie słowiańskie elity oraz wymordowano brutalnie ponad 60 mln Rosjan. Potomkowie oprawców bolszewickich nadal mieszkają w Rosji i jest ich bardzo wielu.

Co jest niezwykle ciekawe, Wikipedia (linkowana powyżej) niechcąco ujawnia nam, że bolszewicy to byli komuniści czyli nasienie węża. Nie byli to Słowianie. Najpierw Rosję zaatakowali Niemcy a potem po pewnym Rosji osłabieniu wybuchła druga rewolucja. Pierwsza rewolucja wybuchła w roku 1905 ale nie zdołała zrobić Rosji wielkiej krzywdy.

Przed tymi wojnami Rosja była na zdecydowanie wyższej pozycji niż USA, ale szatan miał inne plany!

Jeżeli chcesz poznać prawdę o bolszewickiej Rewolucji w Rosji, koniecznie przeczytaj jedną z książek Sołżenicyna. Wikipedia nie miała wyjścia, ale i tak zbyt wiele prawdy o nim nie podała, będąc jak zwykle anty słowiańską. Także i jego podważała.

Pod nazwiskiem Natalia Rieszetowska opublikowano bardzo krytyczną biografię Sołżenicyn: realia i mistyfikacje – polskie wydanie 1977.

Natalia Rieszetowska - nazwisko pierwszej żony Sołżenicyna, ale tekst nie podaje, że to ona napisała, tylko podaje nam, że pod jej nazwiskiem to opublikowano. Jest to chyba jedyna próba podważenia Sołżenicyna. Wniosek: szkoda czasu na czytanie.

W chwili obecnej Polacy i wszystkie kraje Słowian są pod kontrolą ścisłą nasienia węża, które niemal oficjalnie dąży do eksterminacji Słowian. Szczególnie wsławia się  morderczymi planami Chabad Lubawich. Sprawdź niektóre artykuły o naszych koszernych przyjaciołach!

Słowianie są rzeczywistymi Semitami a nazwa ich pochodzi od syna Noego, Sema!

Wystarczy nieco przyjrzeć się historii Słowian, a natychmiast zauważymy, że to nie my atakowaliśmy, ale zawsze my byliśmy atakowani bez żadnych przyczyn przez szatański świat. Wojny, rzezie, tortury, pedofilia i wszelkie 'atrakcje' w stylu LGBTQ itp, nigdy nie były i nadal nie są cechami Słowian.

Fałszywy Izrael w... Izraelu

Bóg nas stworzył i On o nas nie zapomniał. Mamy w Biblii zapowiedziany powrót do Ziemi Obiecanej (Izrael) i  nikt nie mówi o planie Boga, który jest obficie w Biblii udokumentowany.

Powstanie fałszywego Izraela w Ziemi Obiecanej jest wystarczającym dowodem takiego planu Bożego. Co jest znamienne, cały świat nadal ślepo to akceptuje...nie wierząc w Boga.

Sam pomysł 'powrotu na swoje ziemie', które nigdy nie należały do ciebie czy twoich przodków jest totalnym absurdem, zwłaszcza, jeżeli nie wierzy się w Boga a wielbi szatana.

Sprawa Ziemi Obiecanej jest bardzo przejrzysta według Biblii. Bóg obiecał Ziemię Obiecaną swemu Ludowi i zapewnił go, że wprowadzi ich z powrotem do Ziemi Obiecanej. Była to zapowiedź Boga przed wieloma wiekami. 

Ezechiela 20:(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. [BM]

Więcej detali w tym linku. Te wersety nie budzą absolutnie żadnych wątpliwości, który Naród jest tym wybranym, czyli jest to naród bałwochwalczy. Dopiero sam Bóg oczyści ten naród od jego bałwanów i wprowadzi go do Ziemi Obiecanej.

Nie ma więc żadnych wątpliwości, czy istnieje rzeczywisty Naród Wybrany oraz mamy pewność, że Izrael zajmujący to święte miejsce nie jest Izraelem Bożym ale Izraelem szatańskim, wielbiącym w ukryciu szatana, jak to robi Chabad Lubawich czy inne szatańskie sekty.

Jeżeli rządzący nami Żydzi w sposób, jaki dzisiaj obserwujemy, czyli walczący z każdym Bożym przykazaniem doprowadzili dzisiejszy świat do największej katastrofy w swej historii, możemy mieć 100% pewność, że zajmujący ziemię Izraela Żydzi z pewnością nie są Ludem Bożym.

Ludem Boga Najwyższego są wyłącznie Słowianie. Inna nasza nazwa to Semici, pochodzący od Sema, syna Noego.

Innych kandydatów nie ma. Nasze wielbienie Boga, nawet bałwochwalcze, zostanie powstrzymane. Większość Słowian powróci do Boga Ojca z pokorą i zacznie być Bogu posłuszna oraz Jego Przykazaniom i wobec Syna Bożego, Isusa, który za nas oddał swoje życie.

Zginął on w wielkich mękach, zamordowany przez tych, którzy dzisiaj rzekomo wielbią Boga, ale nadal pogardzają jego Synem, Isusem. To oni krzyczeli: śmierć jego na nas i na dzieci nasze. Ci którzy to krzyczeli, otrzymali za to zapłatę i to powtórzy się już w najbliższym czasie.

Mateusza 27:(25) A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. [BM]

Krew odrzuconego Syna Bożego zostanie ponownie wylana na ich głowy oraz na głowy ich dzieci.

Ale najpierw zostaną oni zmuszeni do oddania pokłonu.

Objawienie 3:(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. [BM]

Będzie to dla nas znakiem Bożego zwycięstwa. Aby żyć nadal na ziemi, podający się za Żydów Chazarzy będą musieli nie tylko pokłonić się rzeczywistemu Narodowi Wybranemu, ale będą musieli poddać się Bogu i Isusowi oraz Jego współkrólom, czyli 144.000. Będą musieli być także posłuszni 10 Przykazaniom Bożym.

Inne narody nie będą miały prawa mieszkania na terenie Ziemi Obiecanej Narodowi Wybranemu przez Boga. Narody będą jednak mogli bezpiecznie żyć na całej ziemi, wielbiąc Boga i żyjąc w posłuszeństwie Przykazań Bożych.

Najnowsze proroctwa - USA

W księdze Daniela 11 rozdziale mamy wyjaśnienie przyszłych działań Rosji, ataku na USA i na Izrael. Zalinkowany artykuł został napisany około 2 tygodni temu i już są pewne dodatkowe informacje, które wskazują na dalszą działalność Rosji w tym kierunku. Podobnie jak starsze zrozumienia proroctw biblijnych, to proroctwo także jest już realizowane.

W tym linku mamy detalicznie wyjaśniony upadek USA. Babilon Wielki. Najnowsze problemy amerykańskie stale narastają i nie ma żadnych wątpliwości, że owe proroctwa są także realizowane. Oczywiście znając Biblię i proroctwa, tych wydarzeń nie można już ukryć.

USA niemal całkowicie upadły i to jest przyczyną trzymania armii USA z dala od Ukrainy. USA nie są w stanie walczyć przeciwko doskonale uzbrojonej Rosji oraz przeciwko Chinom.

Biblijne proroctwa są całkowicie wiarygodne i one zawsze się w 100% sprawdzają. Dlatego religie nie zalecają czytania Biblii.

Dlaczego oni nas aż tak nienawidzą

Ponieważ my jesteśmy Ludem Boga Najwyższego, który nas stworzył  i umieścił w Edenie. Ale nie wszyscy o tym wiemy! Jesteśmy najpiękniejszą rasą ludzką, która posiada wiele odcieni skóry, wiele różnych barw oczu oraz włosów. Słowianki są najpiękniejszymi kobietami na ziemi.

Jesteśmy także najbardziej inteligentni, najzdolniejsi, najbardziej kreatywni na całej ziemi. Władze to przed nami ukrywają. Einstein niczego nie odkrył i jest dowodem, że inni tego także nie potrafią. Gdyby nie ciągłe ataki szatana i jego nasienia węża, bylibyśmy zawsze na szczycie tego świata.

To oni nas blokują, ponieważ oni nas z pasją nienawidzą. Dlatego od czasów wydarzeń z ogrodu Eden trwa otwarta wojna szatana skierowana przeciwko Bogu a szczególnie przeciwko Słowianom oraz rasie ludzi białych, którzy wywodzą się właśnie od Słowian.

Co jest szczególnie niebezpieczne, Covid-19 szczepienia zmieniają stworzone przez Boga geny i powodują według wielu ekspertów zmianę ludzkiego zachowania się po takim zaszczepieniu. Zmiana naszych genów była w planach szatańskich władz przez wiele lat i najwyraźniej jest to główny cel szczepień, skierowany głównie przeciwko rasie białej.

Słowianie nigdy nie splamili się masowymi rzeziami czy zboczeniami typu pedofilia, kazirodztwo i inne zbrodnie nasienia węża. Nie było nigdy żadnego imperium Słowian poza Rosją, która przed rewolucją bolszewicką nie była nigdy agresywnym państwem.

Kłopoty Rosji powstały z powodu dwóch rewolucji bolszewickich, które były atakiem nasienia węża na rosyjskich Słowian. Rosja, Słowianie czy jakiekolwiek inne państwo na ziemi nie brało udziału w masowych mordach USA, gdzie wymordowano wiele milionów niewinnych amerykańskich Indian.

Także obecnie Indianie są mordowani a dzieci ich są używane przez pedofilów oraz dla użycia ich cennych części ciała do... przeszczepów.

Ostatnie dwie wojny światowe były skierowane przeciwko Słowianom. Niemal cały świat kontrolowany przez nasienia węża, dąży do naszej zagłady tylko dlatego, że jesteśmy Narodem Wybranym przez Boga. Informacje medialne nadal ukrywają nienawiść świata do Słowian.

Ci, którzy nas nienawidzą, także mają w nienawiści Boga oraz Syna Bożego, Isusa.

Obecnie mamy białą Europę niemal zniszczoną przez USA oraz przez nasienie węża. Niemal do wszystkich państw rasy białej sprowadzono murzynów z Afryki i innych państw. Nie biali ludzie zniszczyli Afrykę ale białe... nasienie węża, które zrzuca swoje zbrodnie na rasę białą.

Plan szatana dąży do wyniszczenia Słowian rękami Boga. Do tego oczywiście nigdy nie dojdzie, ponieważ jesteśmy pod ochroną naszego Boga i Ojca. Bóg powstaje w naszej obronie i świat szatana wraz z nasieniem węża będzie całkowicie usunięty przez Boga z całej ziemi.

Ziemia stanie się ponownie zasiedlona jedynie Słowianami oraz ludźmi, którzy uwielbią Boga oraz Jego Prawo. Nagrodą dla nich także będzie pokój, olbrzymi dobrobyt i całkowite bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców Ziemi, którzy także będą miłowali Boga i Syna.

Królem świata na całej ziemi będzie Syn Boży, Isus Mesjasz, który za nasze grzechy oddał swoje życie. Do pomocy będzie posiadał 144.000 wspołkróli, którzy będą królowali i nadzorowali ludzi miłujących Boga, którzy nie będą częścią Narodu Wybranego.

Po tysiącleciu Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo. Wtedy cała ludzkość uzyska życie wieczne. Do ich szeregów dołączą masy ludzi uznanych do życia wiecznego przez Sąd Ostateczny.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. [BM]

Róbmy więc wszystko, abyśmy żyli wiecznie wraz z Bogiem i Synem.

Istnieje jeszcze jedna niezwykle ważna przyczyna nienawiści świata do nas.

Rodzaju 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Człowiek to mężczyzna i kobieta. W Edenie oboje byli sobie równi.

Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Najbardziej za to nas nienawidzą!

Pamiętajmy o tym i nie rzucajmy nigdy cienia na naszego Boga i Ojca!