www.zbawienie.com

Symbolika szatańska

Symbolizm Globalizmu - Nowego Porządku Świata

Wiele zdjęć i obrazków - proszę być cierpliwym i pozwolić na ich załadowanie....

 

Cechą charakterystyczną Globalistów (Masonów, Iluminatów, Syjonistów) jest ich zamiłowanie do symboliki. Ich symbole przejawiają się w każdym ich działaniu i w każdym ich projekcie. Niemal każdy plan jest podporządkowany określonej symbolice. Mogą to być daty wydarzeń, jak 911! Mogą to być plany miast czy budynków, jak plan Waszyngtonu czy... Watykanu!

Symbolizm jest ich językiem, którym oni się porozumiewają.

Zacznijmy od podstaw. Przyjrzyjmy się bliżej Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, znanej nam głównie z banknotów dolarowych.

Mamy na nim słynną niekompletną piramidę z wszechwidzącym okiem na szczycie. Symbol boga słońca panującego nad światem i wszystko widzącego oraz nadzorującego wszystko.

Napis ponad piramidą - ANNUIT COEPTIS  - "On zaaprobował nasze plany". Poniżej piramidy widnieje napis - NOVUS ORDO SECLORUM - "Nowy Porządek Wieków."


Data, 1776 na górnym obrazku oznacza dwie rzeczy. Niezależność USA uzyskano w tym roku a także założono masońską grupę... Illuminati. (Oświeceni)

Na pieczęci USA mamy łaciński napis - 'E Pluribus Unum'. Znaczy to "Z pośród mas" co  dotyczy powstanie Nowego Porządku Świata czyli jednego rządu światowego, czyli... GLOBALIZACJI .  Ponad szczytem piramidy unosi się oko ale nie jest na samej piramidzie - jest ponad nią. Ponieważ Nowy Porządek Świata jeszcze nie panuje.

Na pieczęci mamy 13 gwiazd uformowanych tak w gwiazdę Dawida jak i w sześciokąt. Liczba 13, 33, 9, 11 to najważniejsze liczby Masonów.

9/11 coś przypomina?  Sześcioramienna gwiazda Dawida (godło Izraela) to najważniejszy znak demoniczny, używany przez Masonów oraz najostrzejszą formę staro żydowskiej Kabały. 13 gwiazd uformowanych w tzw. gwiazdę Dawida. Gwiazda ta nigdy nie była gwiazdą znaną Dawidowi czy Izraelowi ale znana jest w kręgach Masonów jako Gwiazda Salomona. Więcej w linku...
 

Znany wielu z nas banknot jednodolarowy USA, obfitujący wieloma symbolami masońskimi oraz liczbą masońską 13.

Symbolizm banknotu dolarowego posiada na odrębną stronę. Więcej w linku... Nie dajmy się wprowadzić w błąd zdaniem: IN GOD WE TRUST - (Bogu ufamy.) Nie chodzi o Stworzyciela nieba i ziemi ale ich 'bogiem' jest Lucyfer czyli szatan. Masoneria to najczystsza forma satanizmu, aczkolwiek jest ona ujawniana dopiero adeptom stopnia 32!

Niemal esencja całego projektu. Nie bez przyczyny nazywa się potocznie Globalizację - Lucyferiański Nowy Świata Porządek.
Dopiero teraz plany Masonów zaczynają być rozszyfrowywane dzięki Internetowi. Sprawdza się kolejne proroctwo biblijne - "I nie będzie tajemnicy, która nie byłaby wyjawiona"

Jedno ze skrzydeł ma 32 pióra, drugie ma 33 - niepełny plus pełny 33 stopień wtajemniczenia według najsłynniejszej loży masońskiej - Scottish Rite. Ogon orła ma 9 piór. Ilość rozdziałów w York Rite Freemasons.

Oba symbole masońskie mamy na banknocie 1 dolara USA. Najbardziej popularnej walucie świata.

Lucyperianizm - najnowsza religia zaplanowana przez konstruktorów Nowego Świata Porządku, polegająca na otwartym wielbieniu Szatana czyli Lucypera.

Lucyperianizm charakteryzuje się specyficznym językiem symbolicznym, który jest natychmiast rozpoznawany przez wszystkich wtajemniczonych adeptów Globalizacji.

Język ten dotychczas pozostawał w ukryciu chociaż nigdy nie był on ukrywany.

Paradoks jest pozorny. Język ten zawsze istniał i był od zarania dziejów wystawiany na widok publiczny.

Natomiast jego znaczenie nigdy nie było masom ludzkim wyjawiane.

Każdy z nas zna doskonale niemal wszystkie elementy tego skomplikowanego języka czarów, staro babilońskich rytuałów, kabały czy satanizmu, ale do tej pory niewielu z nas zdawało sobie sprawę ze znaczenia oraz celów owych symboli.

W XXI wieku, rzekomo nowoczesny świat nadal stoi na poziomie starożytnych narodów pogańskich, które wielbiły boga słońca, Ra, Horusa, Baala, Astarot. 

Dzisiejszy świat nadal składa w ofierze starożytnym bogom nie tylko zwierzęta ale składane są nadal masowe ofiary z ludzi, najczęściej dziewic oraz niemowląt!

Nic w dziejach świata się nie zmieniło od tysięcy lat w tej materii. Świat jest nadal na identycznym barbarzyńskim poziomie i stacza się coraz bardziej ku trwałemu samozniszczeniu.

Rozważmy kilka przykładów.

Najważniejszym symbolem w okultyzmie oraz magii jest pentagram umieszczony w okręgu.

Używa się dwa rodzaje Pentagramu.

Poniższy rodzaj Pentagramu ma dolny trójkąt skierowany ku dołowi, dwa na górze stanowią rogi Szatana czy też Bahometa.

Jest to tzw. odwrócony Pentagram, stosowany głównie w okultyzmie oraz ceremoniach (czarnych mszach) ku czci Lucypera.

Poniższy Pentagram jest używany przez czarowników oraz adeptów Kabały. Identyczna gwiazda ale trójkąt jest skierowany ku dołowi. Okrąg oznacza duchową sferę, poszczególne wierzchołki trójkąta oznaczają Ziemię, Powietrze, Ogień oraz Wodę. Górny trójkąt reprezentuje Ducha, oczywiście demona.

Oba Pentagramy odgrywają niezwykle ważną rolę w rytuałach oraz rzucaniu uroków czy zaklęć.

 

Poniższa sześcioramienna gwiazda, zwana nieprawidłowo Gwiazdą Dawida.

Szczegóły tego symbolu w linku - Gwiazda Dawida czy też znak Bestii.

Poniżej film ukazujący odmienne zastosowania sześcioramiennej demonicznej gwiazdy.

Wszechwidzące oko Horusa (RA))

 Poniżej kilka wersji oka Horusa, syna Ozyrysa i Izydy, znanego także ze starożytnego boga Egiptu, Ra.

 

Obie nazwy bóstw są w użytku. Jest to symbol mocy boga światła czy też boga słońca! Szatan przybiera postać anioła światłości, Światło niosący, czyli... Lucyper.

Takie jest współczesne znaczenie owego symbolu. Wszechwidzące oko Lucypera, władcy tego świata.

 

Zwróćmy uwagę na rzekomo chrześcijański symbol oka Boga w trójkącie, jaki można zaobserwować w Kościele Katolickim. Trójkąt według KK oznacza Trójcę, a promienie emanujące są rzekomą oznaką Ducha Świętego.

Tymczasem trójkąt ten jest szczytem piramidy a promienie to promienie słońca, czyli promienie Niosącego Światło - Lucypera.

Kombinacje owych symboli są widzialne w wielu miejscach i są one nam wszystkim doskonale znane.  Niemniej niewielu z nas dotychczas rozumiała znaczenie owych symboli.

Poniżej mamy przykład banknotu dolarowego USA. Mamy tutaj oko Lucypera, oraz wszelkie możliwe masońskie symbole Nowego Porządku Świata oraz wiele elementów numerologicznych, jak np. często pojawiającą się liczbę 13 oraz łacińskie teksty.

Temat ów zasługuje na osobną stronę - skupiam się jedynie na najważniejszych, najbardziej widocznych elementach owego starożytnego symbolizmu, stosowanego nadal w 21 wieku.

Gwoli ciekawości powtórzę, że USA zostały wybrane jako instrument wykonawczy w rękach Lucypera, który zaprowadzi Lucyferiański Nowy Porządek Świata na całym globie. Więcej szczegółów w linku...

Jeszcze jeden przykład fałszywej religii, Babilonu Wielkiego oraz jego połączenia ze starożytnym Babilonem.

 

Po lewej mamy obraz Dagona, filistyńskiego boga-ryby. Naszą uwagę przyciąga rybie nakrycie głowy, niemal identyczne z papieską mitrą czy też infułą.

 

"Powstanie mitry posiada długą historię. Jest ono związane z nakryciem głowy, używanym w kulcie bogini Kybele i Mitry." Źródło - Jan Paweł II

Na poniższej ilustracji widok z góry papieskiego nakrycia głowy.

Poniżej mamy zdjęcie z jednej z demonstracji katolików zebranych w Rzymie. Uczestnicy owego zebrania pokazują baner zaprogramowany niezwykłą wyrazistością.

Jest to piramida Horusa a w środku, zamiast oka Horusa (Lucypera) mamy... papieskie nakrycie głowy - mitrę.

Więcej w linku poniżej...

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/satanism_in_the_vatican.htm

Głównym mottem Iluminatów jest "Ordo Ab ChaoPorządek z Chaosu. Łacina - najmocniejszy język okultyzmu - dlatego też msze odbywały się po łacinie a i teraz obecny papież Ratzinger stara się powrócić do tego okultystycznego języka.

Poniżej różne formy tego hasła.

Wielbienie boga słońca


Niemal cały świat starożytny wielbił bogów słońca czy też samo słońce jako boga. Nawet Izraelici często bratając się z pogańskimi ludami także upadali oraz popadali w wielbienie boga słońca.

Ezechiela 8:15 I rzekł do mnie: «Czy widzisz, synu człowieczy? Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości od tych». 16 Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni Pańskiej i oto u wejścia do świątyni Pańskiej, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów, obróconych tyłem do świątyni Pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi: zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu.

Encyplopedia Britannica podaje nam taki tekst:

veneration of the sun or a representation of the sun as a deity, as in Atonism in Egypt in the 14th century BC. [EN]

wielbienie słońca albo reprezentowanie słońca jako bóstwa, jak w Atoniźmie w Egipcie w 14 wieku p.n.e.

Źródło - http://www.britannica.com/eb/topic-573676/sun-worship

Czy pamiętamy plagi egipskie, w którym roku się wydarzyły oraz rok wyjścia z Egiptu? Rok 1552 p.n.e.! Wielbienie boga słońca, Baala ma także bardzo doniosłe znaczenie w dzisiejszych czasach, i oczywiście chwałę odbiera Lucyper.

Sunday - po angielsku Niedziela.

Sun - słońce

day - dzień

Niedziela = dzień słońca!

Monday - poniedziałek. Moon - księżyc.

Poniedziałek = Dzień księżyca.

Tuesday -Tiwe's -day Tiwe - Tyr

Wednesday ("Woden's" day) - Dzień drewna

Thursday ("Thor's" day) - Thor's day Dziń boga Thora

Friday ("Frie's" day) 

Saturday - saturn - day dzień Saturna

 

Niedziela stała się na Zachodzie dniem słońca. Nie zapominajmy, ze USA oraz Wielka Brytania są kluczowymi partnerami Lucypera w ustanowieniu Nowego Porządku Świata i język angielski wiedzie w tym przypadku zrozumiałą wiodącą rolę

 

Ciekawostką jest halo wokół głów osób świętych. Halo oczywiście nie występowało wokół ich głów. Wzięło się ono zwyczajów artystycznych starożytnych Greków, wielbiących boga słońca, Heliosa. Chrześcijaństwo zaadoptowało owe pogańskie elementy i dlatego wodzimy je na tzw. świętych obrazach.

Halo jest praktycznie słońcem poza głową osoby uznawanej za świętą, tak jak na ilustracji z lewej. Po zapoznaniu się z jego znaczeniem wystarczy przyjrzeć się wszystkim obrazom chrześcijańskim aby natychmiast rozpoznać ów symbol słońca.

W ten sposób chrześcijaństwo przejęło czysto pogański element kultu słońca i zaadoptowało ten element w swojej kulturze.

Zdjęcie z Kalwarii w Jerozolimie. Proszę zwrócić uwagę na koło ze słońcem na podłodze.

Oto jak powstał taki obraz.

 

 

Bogini Izyda.

Symbol miłości do Szatana

Jest on demonstrowany publicznie w taki sposób.

Po lewej stronie mamy zdjęcie Antona LaVey'a, 'ojca' współczesnego satanizmu, założyciela oficjalnego kościoła Szatana oraz autora "The Satanic Bible" (Szatańska Biblia).

Jego lewa ręka właśnie ukazuje owe szatańskie pozdrowienie.

Głowa jego jest na tle pięcioramiennej gwiazdy, oczywiście jednego z najważniejszych symboli okultyzmu czy satanizmu.

Poniżej podaję kilka linków do anglojęzycznych witryn, na których są ukazane znane osobistości, głowy państw czy wielkiego biznesu a nawet gwiazd estrady. Wszyscy ci ludzie publicznie ukazują nam ów morderczy znak miłości do Szatana/Lucypera.

Nie trzeba znajomości języka angielskiego aby owe zdjęcia wraz z podpisami, kto na nich jest prawidłowo zrozumieć.

Dwie osoby przykuły moją uwagę. Benny Hinn, najbardziej znany ewangelista oraz 'chrześcijańska' piosenkarka. Amy Grant.

Znacznie więcej zdjęć i linków

Symbolika szatańska

Jak można wytłumaczyć to, że masoneria i syjoniści dążą do odbudowania świątyni Salomona. Czyżby oni wierzyli a zwłaszcza wielbili Boga Izraela? Absolutnie nie. To są sataniści wielbiący Lucyfera i owa świątynia jest dla szatana a nie dla Boga Izraela. Podobnie jest z Izraelem, czyli wybranym ludem  boga... masońskiego czyli szatana. Większość małej rangi syjonistów nie ma o tym zielonego pojęcia i są oni tak samo oszukiwani jak i my.

Nie bądźmy naiwni. Owa symbolika nie jest dziełem przypadku i satanizm masoński i iluminatów już jest znany większej części ludzi.

Jeżeli więc zobaczysz podobne ubiory, podobne rzeźby i symbole w jakikolwiek kościele czy organizacji, uciekaj jak najdalej.

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm  Kliknij na obrazek aby go powiększyć.

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/devil_companies.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/beast.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Tutaj mamy ciekawy link, ukazujący nam lucyferiańskie połączenie Świadków Jehowy, przede wszystkim poprzez ich 33 stopnia Masona, założyciela tej religii, Russella.

Link do kilku zdjęć. http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Jehovah%20Witnesses/jw.htm

Powyższa rycina, często używana w przeszłości przez Towarzystwo Strażnica. Dla niewtajemniczonych wygląda to na krzyż oraz korona Króla Królestwa Bożego. Tymczasem w tym przypadku krzyż służy jako tzw. falliczny symbol, symbol penisa w pochwie. Znany w świecie masońskim symbol degradujący Isusa.

Poniżej darmowa książka o połączeniu masońskim kultu Świadków Jehowy. Niestety po angielsku

Link do załadowania http://www.zbawienie.com/images/7540.swf

Wiele ilustracji ukazujących ściśle powiązania Towarzystwa Strażnica z Masonerią.

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/pope_eye.htm

O czym świadczy ten symbolizm?

Proszę sobie po naciskać na te wszystkie podane linki i obejrzeć dokładnie wszystkie symbole satanizmu. Warto się nad tym nieco zastanowić, ponieważ one świadczą niezwykle wymownie o jednej bardzo ważnej dla nas prawdzie. Niemal wszystkie większe firmy i rządy oraz kościoły z Kościołem Katolickim włącznie to różne narzędzia samego szatana.

Miałem dwa biznesy w Australii i początkowo bardzo mnie dziwiło, dlaczego nie mogłem ani więcej zarobić, ani nie otrzymać żadnego rządowego kontraktu czy też kontraktu z jakąś większą firmą. Takie kontrakty dawały wielkie zyski, ponieważ ludzie na ich szczytach zarabiali na oszustwach i kradzieżach olbrzymie pieniądze i zawsze cenili sobie uczciwych fachowców. Gdyby mnie się udało dla jednej większej organizacji pracować, zarabiałbym na czysto 3 x więcej niż zarabiałem.

Miałem biznes lakierowania samochodów a potem rozpocząłem budowanie i sprzedaż komputerów oraz ich serwisy. Podobna sprawa, która była także w tamtym czasie dla mnie zupełnie nie zrozumiała. Jednak złapałem taki kontrakt i zacząłem zarabiać co najmniej 3 x więcej, niż gdybym sprzedawał komputery z ogłoszenia z gazety. Żądano dobrej jakości oraz dotrzymywania terminu oraz napraw gwarancyjnych.

Dlaczego dano mi taką szansę? Byli to ludzie niezwykle rzetelni, Chrześcijanie, którzy mieli kontrakt z wielką rządową kompanią. Kiedy zarabiając duże pieniądze znaleźli przypadkiem kupca, który chciał kupić ich biznes, na drugi dzień ich kontrakt z rządową firmą został całkowicie zerwany bez ostrzeżenia i niemal nielegalnie.

Oni i ja nie wiedzieliśmy, kto, dlaczego i za co ich tak zniszczył. Teraz już wiem i wielu z nas domyśla się, kto za tym stał i nadal ta sama procedura rządzi całymi państwami oraz całym światem.

To nie jest 'teoria spiskowa' ale to są spiski masonów przeciwko każdemu, kto może produkować cokolwiek poza ich kontrolą.

Religie są także pod całkowitą kontrolą satanistów i masonów, z religią katolicką włącznie.

Dopiero teraz jest boleśnie jasne, że szatan rzeczywiście rządzi całym światem i poza zwykłym zatrudnieniem nie mamy żadnych szans na cokolwiek, poza... ścięciem głów za odmowę wzięcia 666 na rękę lub czoło.

Wiem dużo więcej niż mogę napisać z wielu powodów

Nie łudźmy się, że jakoś to będzie i Korona Wirus popuści. Ostatnio jest coraz więcej informacji o tym, że ten wirus to absolutne kłamstwo i jego celem jest zwiększenie totalnej kontroli nad masami ludzi i dąży to wszystko do rządu światowego czyli NWO.

Powrót na stronę główną