Wzięcie do Nieba II

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Postawa satanistów w stosunku do szatana oraz do Chrześcijan jest oczywistym objawem choroby psychicznej. Nic dziwnego, że sataniści czy też członkowie nasienia węża często są określani przez fachowców jako skrajni psychopaci.

Niemal żaden ze zwykłych ludzi nie zdaje sobie sprawy z wymogów szatana, który wymaga od satanistów obowiązku ścisłego przestrzegania doktryny lucyperiańskiej (odwrotność 10-ciu Przykazań) oraz wszystkich szatańskich reguł i przepisów.

Piszę - 'lucyperiańska' ponieważ dawniej szatan był nazywany Lucyperem. Ale ostatnio zmieniono to na Lucyfera. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy Lucyperem a Lucyferem.

Oprócz tego istnieje wiele innych wymagań, jak ścisłe stosowanie się do szatańskich protokołów wszelkich maści szatańskich świąt, ceremonii, specyficznych rytuałów, niezwykle skomplikowanej magii czy liturgii, specjalnych strojów, tog czy masek oraz obowiązkowego składania ofiar, uczestniczenia w tych mordach, konsumowania ludzkiego surowego ciała, picia ludzkiej krwi, picia moczu, konsumowania kału oraz wielu innych odrażających czynności.

Przepisy szatańskie są znacznie trudniejsze to wykonania niż... posłuszeństwo wobec zaledwie 10-ciu Przykazań Bożych!

Jako ludzie wielbiący Boga mamy olbrzymią wolność, wręcz nieporównywalną z okrutnymi wymogami szatana.

Szatańskie prawa to zaledwie posmak znacznie większego wysiłku, jaki trzeba wkładać w wykonywanie poleceń podczas służby dla szatana. A szatan nie posiada najmniejszego uczucia sympatii czy wyrozumiałości. Za każde uchybienie czy błąd satanisty, czy też zupełne odrzucenie wielbienia szatana czeka takiego delikwenta natychmiastowa i okrutna śmierć.

Oczywiście szatan płaci ludziom dobrami, które on stworzył, czyli płaci on w twardej walucie i pozwala ochoczo, a nawet zachęca do wszelkich możliwych grzechów, zbrodni czy zboczeń. Niestety przeciętny człowiek może korzystać z tych... 'wątpliwych dóbr' zaledwie kilkadziesiąt lat. Owe lata nie są wolne od chorób, nieprzyjemności życia w starszym wieku oraz nieuchronnej śmierci, z której szatan także nie jest w stanie nas wyzwolić.

Radość ze służby szatańskiej jest chwilowa, nietrwała i nie jest zbyt przyjemna. Jest jeszcze gorzej. Niemal wszyscy artyści filmowi czy muzyczni cierpią z powyższych powodów na depresję, która jest powszechna w tych kręgach. W ekstremalnych przypadkach owa depresja prowadzi wielu z nich do samobójstwa.

Służąc szatanowi nie mamy zbyt wielkiej szansy na dar Boga czyli życie wieczne w Bożym raju na ziemi.

W obliczu takiego ohydnego zwiedzenia i nikłej wartości 'darów' szatańskich, należy sobie zadać proste pytanie?

Czy to wielbienie szatana ma jakikolwiek sens? Czy warto mu służyć mając taką mizerną zapłatę!? Szatanowi służy głównie grupa 'ludzi' nazywana biblijnie nasieniem węża.

Najpierw zadajmy sobie bardzo proste i uczciwe pytanie.

Czy szatan ma prawo do odbierania Bożej czci?

Absolutnie nie!

Darzenie kogokolwiek szacunkiem wynika z naszego naturalnego doceniania osoby, która wyróżnia się kreatywnością, miłością, dobrocią czy też przyzwoitym i kulturalnym zachowaniem się.

Wielu z nas słusznie nie ma szacunku do władz, ponieważ żadne władze nie zasługują na jakikolwiek szacunek - właśnie z powodu służenia szatanowi. A owa służba powoduje upadek całych narodów a nawet cywilizacji.

Ale ludzie wielbiący Boga zachowują się wobec władz w typowy biblijny sposób ukazując miłość do owych nieprzyjaciół rodzaju ludzkiego, dążących do NWO oraz redukcji populacji Ziemi do zaledwie 500 mln. Oznacza to dążenia władz do masowej rzezi reszty całej populacji świata. Oni wcale nie żartują i zdołali wymordować w ciągu około 300 lat 350-400 mln ludzi na całej ziemi.

Oto dlaczego wielu normalnych ludzi nie posiada żadnego uczucia szacunku dla psychopatycznych Globalistów.

Jedyną istotą, której mamy oddawać cześć jest... Bóg, który stworzył absolutnie wszystko - Niebo i Ziemię oraz wszystkie żywe istoty, począwszy od archaniołów, cherubinów, serafinów a skończywszy na człowieku.

Cokolwiek dobrego uczyni człowiek czy anioł, zawsze oddajemy cześć Bogu, ponieważ to On stworzył te istoty, które kierowane Jego Duchem odzwierciedlają takie właśnie Boże przymioty, z których chętnie korzystamy. Owszem człowiekowi czy aniołowi możemy podziękować ale cześć boska należy się tylko i wyłącznie Bogu.

Dlaczego?

Ponieważ Bóg w taki sposób stworzył wszelkie istoty żywe aby właśnie w taki cudowny sposób odzwierciedlały wspaniałe przymioty swego Stwórcy, który stworzył nas na swój obraz.

Czynimy dobro dlatego, że naśladujemy Autora owego dobra i oddajemy Bogu za to cześć.

Oprócz tego Bóg stworzył niebo i ziemię. Czy wiemy, gdzie przebywał Bóg zanim stworzył niebo czy ziemię? Mielibyśmy wiele pytań do Boga, gdybyśmy mieli okazję Go pytać ale nasz problem polega na niezwykle wąskiej i prymitywnej ludzkiej świadomości.

Ogrom wiedzy Boga jest tak olbrzymi, że nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Nie tylko my ale nawet aniołowie mają problemy z ogarnięciem wiedzy i mądrości Boga.

Spróbujmy zrozumieć takie porównanie.

Mrówka widzi i rozumie do 1 metra. I jej to wystarcza na przeżycie.

Większość zwierząt widzi i przemieszcza się do kilku metrów a ptaki nawet do kilku tysięcy km. Nie oznacza to, że zwierzęta zbyt wiele rozumieją. Oznacza to, że kierują się wszczepionym im przez Boga instynktem.

Ponad najmądrzejszymi zwierzętami jest inteligentny człowiek. Ale czy człowiek wie wszystko i wszystko rozumie?

Człowiek potrzebuje jeść, spać, pracować, spłodzić potomstwo, któremu trzeba zapewnić utrzymanie, wychować je i przygotować je do życia samodzielnego. Po dokonaniu tego wszystkiego człowiek już nie ma wielu sił, aby cokolwiek więcej osiągnąć i oczekuje go nieuchronna... śmierć.

Powyższe działania człowieka wymagają pieniędzy na podstawowe potrzeby, które zarabiamy harując na... satanistów nasienia węża, które nas stale wyniszcza fizycznie, materialnie i nawet duchowo oraz morduje nas w wojnach, zabijając nas i nasze potomstwo. Jesteśmy także masowo okradani przez podatki oraz... za pomocą surowo zabronionej przez Boga lichwy. Jesteśmy także zatruwani na masową skalę truciznami w pokarmach, w wodzie i w powietrzu. 

Ale także na tych czynnościach kończy się jego zrozumienie. Nie wiemy bardzo wiele rzeczy, jak nie rozumiemy kodu Boga, czyli DNA, nie potrafimy niczego stworzyć, nie mówiąc już o sposobie programowania stworzeń, aby się rozmnażały. Nie znamy nawet w 100% kształtu ziemi i nie mamy absolutnie żadnego pojęcia o niewidzialnych osobach duchowych, jak aniołowie czy... demony.

Nasza wiedza jest bardzo fragmentaryczna i nawet nie wiemy, ile jeszcze można wiedzieć i że zupełnie nowa wiedza będzie nam potrzebna podczas życia wiecznego. Aniołowie Boży wiedzą od nas znacznie więcej z Synem Bożym włącznie ale i Syn przyznał, że dnia i godziny początku czasów końca nie zna nikt oprócz Ojca.

Czy w tym świetle można skrytykować Boga za cokolwiek Bóg uczynił?

Absolutnie nie ponieważ zbyt nikła jest nasza wiedza, aby zrozumieć cele, plany i zamiary Boga. W jakim więc świetle postawimy szatana i upadłych aniołów, którzy nieustannie zwalczają Boga i Go zniesławiają? Na domiar złego, oni wyrządzają świadomie olbrzymie krzywdy stworzeniom Bożym, czyli nam, aby POZORNIE udowodnić sobie oraz ludziom, że Bóg nie postępuje właściwie i mądrze.

Takie postępowanie wrogów Boga pozbawia te nikczemne osoby jakiegokolwiek szacunku w oczach bardziej świadomego i uczciwego człowieka.

Każdy mądry i uczciwy człowiek powinien zapytać satanistów i ich fałszywych 'bogów': a wy cóż takiego stworzyliście, że powinniśmy okazywać wam jakikolwiek szacunek?

Jakże można wielbić szatana, który jest ewidentnym wrogiem nie tylko Boga ale wszystkich ludzi!? Czy ma on jakiekolwiek powody do dumy ze swych dzieł?

W sumie człowiek jako istota niedoskonała jest prymitywny, nie ma wielkiej wiedzy poza niektórymi wyjątkami i z tych przyczyn Bóg traktuje nas jak dzieci, a nawet jesteśmy delikatnie nazywani... owcami. Czyli mówiąc bardziej dosadnie... baranami. Bóg nie chciał nas obrażać i z tej przyczyny używa On oraz Syn porównania ludzi do owiec, znanych z głębokiego zaufania do ich pasterza. Ten termin nam nie uwłacza. Jesteśmy Jego owczarnią a Syn Boży jest naszym Pasterzem. Pośród owiec są także kozły których poziom myślenia jest niższy od poziomu mrówki, nie ubliżając mrówkom.

Problem części owiec oraz wszystkich kozłów (tych po lewicy, skazanych za popełniane zło na śmierć) nie pozwala tej części stworzeń na zrozumienie Boga, aczkolwiek właśnie oni, nazywani kozłami są Jego największymi krytykami.

Szaleństwo kozłów polega na tym, że nikt z kozłów nigdy niczego pozytywnego nie zrobił, poza lichwą, kradzieżami, pedofilią, mordami i zupełnym bezprawiem.

Dlaczego nazywa się to szaleństwem?

Ponieważ kozły - czyli sataniści mają intelekt nawet niższy od kozłów/zwierząt, ponieważ zwierzęta definitywnie posiadają pewną dozę inteligencji oraz posiadają odczucia sympatii a nawet potrafią w skrajnych przypadkach pomagać nam, ludziom. Lewica to istoty uwielbiające przemoc, zło, masowe rzezie i tortury - słowem nasienie węża.

Niezwykle ciekawa jest opinia Isusa (Jezusa) w kwestiach... politycznych!

Mateusza 25:31 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. 32 I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33 I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. 34 Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

Czyli ci po prawicy uzyskają życie wieczne!

Lewactwo Chrystus ustawił po lewicy 2000 lat temu! Jakiż los spotka satanistów, lewaków czy komunistów - nasienie węża?

Mateusza 25:41 Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. 42 Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. 43 Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.... 46 I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Ogień wieczny oznacza śmierć wieczną z której ci po lewicy już nigdy nie powrócą do życia.

Czy owa LEWICA to przypadek proroczy? Jestem przekonany że nie!

Objawienie 20:14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

Na czym polega wielki problem satanistów?

Problem polega na wielbieniu kogoś, kto nigdy niczego nie stworzył poza buntem, mordem, gwałtem i zniszczeniem.

Jest nawet gorzej. Nie tylko niczego nie stworzył, ale nie zrobił on absolutnie niczego, co miałoby jakąkolwiek wartość w oczach ludzi a zwłaszcza w oczach Boga. A posiadając wielką moc mógłby wielu z nas bardzo pomóc.

Z jakich więc przyczyn szatan jest wielbiony?

Za jego decyzję łamania Przykazań Bożych?

Przecież przykazania szatana są wielokrotnie trudniejsze do wykonania i karą za jakiekolwiek nieposłuszeństwo jest... okrucieństwo i śmierć.

Mamy już dostępne biblie szatana i nie ma w nich ani jednego mądrego zdania, którego zastosowanie przyniosłoby jakiekolwiek korzyści dla kogokolwiek. Nawet, jeżeli istnieją pozory dobra, są to jedynie pozory oparte na kłamliwych obietnicach. Nie zapominajmy, że szatan jest ojcem kłamstwa, a władze lewackie zgodnie z szatańskim pochodzeniem nigdy nie mówią nikomu prawdy!

Jest jeszcze jeden OLBRZYMI problem z wielbieniem szatana, który wymaga przemyślenia.

Szatan jest całkowicie poddany Bogu i jest on skazany przez Boga na wieczną śmierć za dotychczasowe zbrodnicze postępowanie.

Jest jeszcze jeden olbrzymi problem!

Jakikolwiek zamiar dokonania czegokolwiek - złego lub dobrego przez szatana jest zależny ściśle od pozwolenia wydanego przez Boga.

Szatan musi być posłuszny Bogu i wykonywać ściśle Jego rozkazy w niemal każdym przypadku.

Nie zawsze tak było.

Przed potopem szatan i upadli aniołowie mieli wolną wolę i posiadali całkowitą wolność wyboru swych działań. To oni w rzeczywistości spowodowali potop. To ich działalność sprowadziła całkowicie katastrofalne warunki na ziemi - tak, dla ludzi jak i dla zwierząt i to oni niemal zniszczyli ziemię oraz żyjącego na niej człowieka oraz wielu innych stworzeń Bożych.

Najwyraźniej po odkryciu przez Boga aż tak daleko posuniętego nieposłuszeństwa i olbrzymiej niegodziwości i zła, Bóg pobawił ich wszystkich wolnej woli i dla naszej ochrony oni muszą otrzymywać na wszystkie swoje najdziksze pomysły specjalne pozwolenie od Boga. Za niezwykłe zbrodnie wszyscy nieposłuszni aniołowie wraz z szatanem, nazywanym także Lucyperem otrzymali wyrok śmierci w jeziorze ognia, który to zostanie wykonany po 1000 letnim Królestwie Bożym.

Bez takiej zdecydowanej protekcji Boga - ani człowiek ani ziemia dawno by nie istniały.

Wojny, mordy, gwałty, satanizm czyli wielbienie szatana to atrybuty tych istot, które nie mogą istnieć bez ścisłej kontroli ze strony Boga.

Czy sataniści zdają sobie całkowitą sprawę z tego, że służą temu, kto nigdy niczego dobrego nie uczynił? Na dokładkę musi się on przed człowiekiem ukrywać, ponieważ Bóg nie dał mu prawa ujawniania się przed światem.

A sataniści wielbią szatana, który nie zawsze otrzymuje pozwolenia od Boga. Jest więc oczywiste, kto jest Bogiem, jaką w rzeczywistości posiada moc i jakimi dziełami się wsławił.

Czy może je ktoś wyliczyć pozytywne cechy szatana czy upadłych aniołów?

Równie dobrze można wielbić drzewo, ale i to jest niemądre ponieważ drzewo stworzył Bóg i za Jego akty stwórcze także należy się podziękowanie Bogu a nie składać podziękowania... drzewu.

Podobnie jest z wielbieniem szatana, który został stworzony przez Boga i z tych samych przyczyn nasze wielbienie za wszelkie dzieła Boże powinniśmy kierować tylko i wyłącznie ku Bogu. Jest oczywiste, że za 'dzieła' szatana nikt z ludzi dobrej woli nigdy nie podziękuje za niego Bogu!

Dowody na ścisłą kontrolę Boga nad szatanem

Jednym z najbardziej znanych dowodów jest sprawozdanie w księdze Hioba.

Hioba 1:(12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. (13) I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, (14) Że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: Woły orały, a oślice pasły się obok nich. (15) Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (16) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (17) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy hufce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (18) Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. (19) Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. (20) Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon, (21) I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. (22) W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.

Na te wszystkie zbrodnicze działania szatan MUSIAŁ mieć pozwolenie Boga! A to znaczy, że pozycja Boga jest w ten sposób automatycznie wywyższona ponad szatana! A co mówi nam na ten temat Objawienie?

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Nic nie dzieje się bez pozwolenia Boga. A Bóg ma w tym swój niezwykle ważny cel. Wielu Jego sług oraz proroków jest w ten sposób sprawdzanych względem ich lojalności wobec Boga oraz Jego Prawa.

Nie znaczy to, że Bóg nie wie, czy oni są lojalni czy też nie.

Ale Bóg, podobnie jak w przypadku Hioba pokazuje szatanowi oraz upadłym aniołom, jacy wspaniali są niektórzy Jego słudzy. Tak dokładnie było w przypadku Hioba, który swoim postępowaniem w obliczu tak niezwykłej niesprawiedliwości... nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.

Takim wzorowym postępowaniem Hiob wydał wyrok na upadłych aniołów oraz szatana

Nastąpi wkrótce jedna akcja szatana bez Bożego pozwolenia. Szatan będzie atakował chłopczyka z Objawienia 12 rozdziału ale chłopczyk będzie porwany do Boga.

Szatan wtedy zbuntuje się otwarcie przeciwko Bogu i nastąpi walka w niebie i szatan zostanie zrzucony na ziemię wraz ze swymi aniołami. Będzie to pozbawienie szatana i upadłych aniołów możliwości powrotu do nieba.

Objawienie 12:3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. 5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Krótkie wyjaśnienie tego proroctwa. Niewiasta ciężarna to Naród Wybrany przez Boga. Nie mylić z fałszywym Izraelem syjonistycznym. Chłopczyk to symboliczne 144.000 wiernych Izraelitów, po 12 tyś z każdego plemiona Izraela.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. 9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

Są to wybrani i opieczętowani przez Boga słudzy Boży, którzy są częścią rzeczywistego Narodu Wybranego. Ktoś może zapytać: przecież Izrael to Żydzi, prawdaż?

NIE!!!

O Żydach Objawienie już mówiło wcześniej.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Oraz w tym wersecie.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Objawienie w oczywisty sposób odróżnia Żydów od rzeczywistych Izraelitów z 12 pokoleniami.

Jak wyjaśnić nagłą wojnę szatana i upadłych aniołów w niebie, tuż po porwaniu owego chłopczyka?

Szatan i upadli aniołowie dostaną szału z takiego obrotu sprawy i nie patrząc już na gniew Boga brutalnie wpadną do Nieba, aby Bogu ubliżać z powodu porwania 144.000, czyli symbolicznego chłopczyka.

Wybuchnie wtedy wojna w Niebie i pokonani - szatan i jego aniołowie zostaną wyrzuceni z nieba bez jakiekolwiek już szansy powrotu. Wtedy szatan skupi swoją nienawiść na rzeczywistym Narodzie Wybranym, ale Bóg także stanie w obronie swojej niewiasty, która symbolizuje Naród Wybrany i ochroni ją przez szatanem i jego aniołami.

Objawienie 12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. 15 I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. 16 Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. 17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Reszta potomstwa Niewiasty to światowe Chrześcijaństwo, także wierzące w Boga, nad którymi Naród Wybrany, głównie owe 144.000 będą wraz z Isusem (Jezusem) panować nad całym, światem.

To te proroctwa i wiele innych uzurpują sobie syjoniści do usprawiedliwienia swych rządów nad całym światem.

Widzimy wyraźnie, że Biblia nie nazywa nigdy Izraelitów Żydami i stawia sprawę niezwykle jasno!

A kogo wielbią światowi sataniści i syjoniści? 

Syjoniści wielbią szatana, który nadal jest posłuszny Bogu!

Cała ta grupa ma już wydany wyrok Boga za wszystkie swe zbrodnie. Sąd Boży nad nimi podczas Wielkiego Ucisku w pełni ten wyrok potwierdzi i jeszcze bardziej uprawomocni. Cały świat usłyszy Prawdę z ust dwóch świadków Boga, którzy ujawnią wiele rzeczy podczas ich służby głoszenia przed całym światem!

Bestia upadłych aniołów będzie publicznie urągać Bogu za działalność dwóch Bożych świadków i w końcu ich zabije, ale będą oni martwi tylko 3.5 dnia.

Oznacza to, że obecny władca świata, szatan jest władcą przejściowym i jego ograniczone rządy dobiegają smutnego dla niego i jego upadłych aniołów końca - zasłużonej kary śmierci!

Jakie perspektywy mają członkowie nasienia węża, którzy wielbią skazanych zbrodniarzy za ich zbrodnie na ludzkości?

Bardzo nieciekawe!

Jak traktować oczywistych lewackich satanistów?

Biblia mówi o miłości do naszych nieprzyjaciół. Czyli bunty w stylu żółtych kamizelek francuskich nie wchodzą w rachubę.

Nie pójdziemy do wojska i nie pójdziemy na wojnę ponieważ wojny niczego dobrego nigdy nie przyniosły, poza stosami wielu trupów. Za nas będzie walczył sam Bóg.

Nie weźmiemy znaku Bestii 666 ponieważ szatańskie obietnice czy groźby nie mają dla nas najmniejszego znaczenia.

Śmierć na gilotynie za odmowę znaku Bestii - 666 jest dla nas bramą do życia wiecznego. A cóż nam może zaoferować szatan, który sam posiada wyrok Boga na sobie?

Ale... jeżeli kiedykolwiek pojawi się jakiś satanista, dobrze jest go zapytać.

Jak można wielbić szatana, skoro szatan posiada wyrok śmierci i musi prosić Boga o zgodę na wszystkie swoje plany?

Dowodów mamy mnóstwo!

Mamy więc jak na dłoni olbrzymi paradoks.

Sataniści wielbią Lucypera i składają mu hołdy, wkładają w owo wielbienie znacznie więcej wysiłku oraz czasu niż Chrześcijanie służący Bogu. Słudzy szatana nie zdają sobie sprawy z tego, że żadna ich adoracja szatana nie zmieni absolutnie niczego.

Szatan zostanie wrzucony do jeziora ognistego, co oznacza wieczną śmierć. Na domiar złego, wszystkich wielbiących szatana spotka dokładnie taki sam los. Szatan, upadli aniołowie, demony oraz ludzie odrzucający Boga oraz jego miłosierdzie otrzymają taką samą zapłatę za wszystkie zbrodnie. Wieczną śmierć w jeziorze ognia.

Ową zapłatą za te grzechy jest wieczna śmierć, z której nie ma już powrotu do życia. Jest to w pełni zasłużona kara za wielbienie szatana i jego aniołów!

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co jest nam znane. Oznacza to, że On daje prawo, z prawem do życia włącznie. A prawo do życia jest ściśle związane z Prawem Bożym, które jest podstawą dla życia wiecznego. Życie wieczne jest darem Boga.

Oznacza to, że każda istota Boża ma wolny wybór. Albo żyć wiecznie na warunkach określonych przez Boga, albo ponieść śmierć w przypadku nie zaakceptowania tych warunków.

Prawo Boże polega na miłości Boga do swych stworzeń i Prawo to chroni owe stworzenia przed wszelkimi krzywdami, które wrogowie człowieka i Boga są w stanie wyrządzić innym stworzeniom Bożym.

Jest to bardzo wyraźnie określone w 10 Przykazaniach i tym samym jaskrawo widoczne dla każdego.

Prawo to działa w obie strony.

Gdyby szatan nie wyrządził nikomu krzywdy, byłby naszym królem, a jego aniołowie byliby naszymi troskliwymi opiekunami. Podobnie jest z nami, ludźmi. Celem Boga jest nasze życie wieczne w pokoju i wzajemnej miłości do siebie oraz do miłującego nas Boga.

Nie są to więc jakiekolwiek nierozsądne czy dziwaczne pomysły Boga ale jest to podstawa dla naszego postępowania oraz naszego wiecznego istnienia.

Jest to konieczność, aby ludzkość mogła żyć bezpiecznie i szczęśliwie pod opieką naszego Boga. Z tych przyczyn nazywamy Boga Miłością, który dla naszego wybawienia z rąk szatana i jego upadłych aniołów pozwolił szatanowi na okrutny mord na Synu Bożym, który dobrowolnie się na to zgodził, dając tym samym siebie za ofiarę za nasze przestępstwa.

Za ten heroiczny czyn Syn Boży stał się Królem Królestwa Bożego, które w oparciu na 10-ciu Przykazaniach rozpocznie już niedługo rządy na całej ziemi. Jeżeli chcesz żyć wiecznie, poznaj Boga bliżej, poznaj Jego Przykazania, żyj według Przykazań a będziesz mógł żyć wiecznie.

Szatan niczego takiego nikomu nie jest w stanie obiecać a zwłaszcza dotrzymać, ponieważ właśnie nad nim ciąży Boży wyrok wiecznej śmierci. Owa śmierć jest dla niego i zbrodniarzy po lewicy nieunikniona!

Zastanówmy się także nad najbardziej ważną kwestią naszego obecnego istnienia na Ziemi.

Każdy człowiek ma ograniczoną ilość czasu, aby pokazać Bogu, czy zasługuje on na Jego dar życia wiecznego czy też powinien umrzeć na zawsze. Nasza droga życia wygląda mniej więcej tak.

Mężczyzna lub kobieta............................................................. grób.

Zastanów się teraz, czy zdołałeś już przekonać Boga, że zasługujesz na życie wiecznie?

Czy wystarczy ci czasu, jeżeli o tym jeszcze nie zdążyłeś pomyśleć?

A może pozostało już niewiele czasu!

Nie odrzucaj tej myśli i zacznij jak najszybciej swym postępowaniem wielbić Boga.

Uzyskasz życie wieczne, które Bóg zaprzysiągł na samego siebie!

Powrót na stronę główną