Szatan władcą świata

II Ezdrasza 6: (26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Szatan to twórca zła i śmierci

Satanizm jest znanym kultem śmierci. Wszyscy politycy na całym świecie celebrują szatana i składają mu ofiary z ludzi, głównie z dzieci w wielu różnych miejscach na ziemi.

Jest to niezwykle nieludzki i morderczy rytuał. Także w przeszłości kładziono niemowlęta na rozpalonych do czerwoności  rękach Molocha (robi się to także dzisiaj), a niemowlęce ofiary w straszliwych bólach umierały ku uciesze szatana i jego sług.

Szatańska ideologia bezprawia i kultu śmierci stosuje ohydne rytuały także obecnie, wraz z szatańskimi władzami światowymi a cel tego jest raczej szaleńczy. Wszyscy uczestnicy tych rytuałów wielbią śmierć, której nie są w stanie uniknąć i którą preferują odrzucając 10 Przykazań Bożych.  Oni nienawidzą z pasją Przykazań!

Ci uczestnicy to tzw. nasienie węża, czyli potomstwo szatana i upadłych aniołów, dla których nie ma życia wiecznego z powodu odrzucenia Boga, Stwórcy 10 Przykazań.

Ani szatan ani jego wielbiciele nie biorą pod uwagę tego, że szatan i upadłe anioły zostali stworzeni także przez Boga i ich potomstwo z kobietami ludzkimi nigdy by nie istniało, gdyby nie Boże akty stwarzania. 

Sataniści nie rozważają faktu, że bez Boga nic by nigdy nie zaistniało. Za stworzenie ziemi, nieba, aniołów oraz ludzi należy się Bogu chwała i wielki szacunek.

Szatan i upadli aniołowie uważają, że świat stworzony przez Boga... nie spełnia ich zboczonych wymagań, czyli nie jest doskonały. Największym problemem dla szatana i nieposłusznych aniołów oraz ich nasienia szatańskiego jest obowiązek przestrzegania Przykazań Bożych. Oczywiście nikt z tych istot nie przedstawił nam jakichkolwiek dowodów ich niedoskonałości oraz braku sprawiedliwości Bożej w 10 Przykazaniach.

Nikt nie pokazał nam prawa, które byłoby dla świata bardziej sprawiedliwe.

Mamy więc olbrzymi światowy problem stworzony przez zbuntowane istoty. To one spowodowały masę krwawych wojen, mordów, rzezi i straszliwych ofiar złożonych krwiożerczemu szatanowi.

Nasza cywilizacja bardzo ucierpiała pod rządami owych zbrodniarzy oraz udziałem ich nieprawego potomstwa, spłodzonego pod kategorycznym zakazem współżycia aniołów z kobietami ludzkimi. Oni wszyscy już wcześniej znali skutki i konsekwencje takich zbrodniczych poczynań.

Istnieje na ziemi znany kierunek spowodowany przez te dwie zdegenerowane siły.

Można punkt 1-szy określić jako szatański kult śmierci a plan 2-gi jako Boży plan życia wiecznego.

Mamy więc prosty wybór.

1. Jesteśmy posłuszni światu pod władzą szatana i czeka nas śmierci.
2. Jesteśmy posłuszni Bogu i Przykazaniom i będziemy żyli wiecznie.

Oznacza to, że na świecie ważą się losy ludzi tego świata a wyrok śmierci wydany przez Boga na szatana i upadłych aniołów już już wydany i będzie zrealizowany.

Pośród miliardów ludzi są także tacy, którzy nie są pełnej krwi potomkami szatana czy upadłych aniołów. Nawet i to nie jest ważne, ponieważ najważniejsza jest potrzeba przestrzegania prawa Bożego, bez którego nikt na ziemi nie może czuć się bezpieczny, jak to obserwujemy w chwili obecnej.

Cała historia świata oraz próba wymordowania ziemskiej populacji za pomocą rzekomej pandemii jest fundamentalnym dowodem rzeczywistych zamiarów szatana, upadłych aniołów oraz ich nasienia węża. Szatan i jego klika doskonale wiedzieli wcześniej, że kara śmierci za ich zbrodnie była i jest nadal pewna.

Oni nadal popełniają zbrodnie i pogardzają życiem wiecznym pod władzą Boga, przeklinając Boga i 10 Przykazań Bożych.

Ta mordercza grupa nie zrobiła nigdy niczego dobrego, aby kogokolwiek - z Bogiem włącznie - przekonać do swoich 'dobrych' poglądów.  Dla nich największym problemem jest to, że w Królestwie Bożym nie będzie kłamstw, morderstw, nielegalnego seksu, ohydnej pedofilii, narkotyków czy adrenochromu; największego zbrodniczego narkotyku uzyskanego z krwi ohydnie torturowanych dzieci a nawet niemowląt.

W zamian za zbrodnie szatańskie będzie panowała wieczna i czysta sprawiedliwość Boża a każdy człowiek będzie wynagradzany za swoją pracę dla mieszkańców Królestwa Bożego. Boże dary będą czyniły życie nasze coraz bardziej miłe, przyjemne i radosne. Jednakowe traktowanie wszystkich bez względu na pochodzenie ale według zasług dla Królestwa jest także dla nasienia węża i dla upadłych aniołów nie do przyjęcia.

Dlaczego wolą wybrać śmierć niż podporządkowanie się Bogu.

Ich charaktery są na znacznie niższym poziomie niż charaktery krwiożerczych i morderczych dzikich zwierząt, które posiadają jedną niezwykłą przewagę nad szatanem, upadłymi aniołami oraz ich potomstwem ludzkim.

Zwierzęta nie zabijają innych zwierząt dla przyjemności czy dla rozrywki.

W takim przypadku ludzkość powinna mieć większy szacunek dla zwierząt, niż ma dla szatana i upadłych aniołów, morderców i pedofilów.

Satanizm to religia wszystkich władz

Szatan jest kłamcą. Dowody z szatańskich źródeł mamy w trzech artykułach Wikipedii, która oczywiście jest także kontrolowana przez szatana, zwanego Lucyferem. Wikipedia o szatanie, Wikipedia o Lucyferze i Wikipedia o diable.

Mamy więc olbrzymią ilość dowodów na to, że WSZYSTKIE elity polityczne, religijne i militarne z Watykanem włącznie wielbią szatana i to na wysoką skalę. Zobacz ilości wielbicieli szatana w rock muzyce i w muzyce metal. Zobacz szatański Hollywood i szatańskich aktorów.  Do tego dochodzi ohydna masowa szatańska pedofilia.

Wszystko to jest przed nami ukrywane. Dlaczego?

Wszyscy politycy są satanistami, ale ich wierzenia nie byłyby nigdy akceptowane przez narody. Dlatego te informacje są  przed masami ukrywane.

Dlatego dostęp do satanizmu mają wyłącznie ci, którzy to aprobują i w tym ochoczo uczestniczą. A zwykli, normalni ludzie? Większość ludzi uważa satanizm za teorię spiskową i nie chce o tym słyszeć. Żaden argument tego raczej nie zmieni. Satanistom jest to szczególnie bardzo na rękę.

Większość ludzi rozsądnych wie, że istnieje zdziczały margines społeczny, którego mózg już nie funkcjonuje normalnie. Są to władze i autorytety medialne.

Prawda jest taka, że ci, którzy znają te rzeczy, mają je w zasięgu ręki i z nich korzystają, ale zwykli ludzie myślą, że jest to wysoko ograniczone szaleństwo ludzi pozbawionych rozumu i nie warto na to marnować czasu i sprawdzać takie informacje. Nic dalszego od smutnej rzeczywistości i niedługo poznamy wiele detali.

Czy wiesz, że premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson ożenił się z satanistką?

Na pewno o tym nie wiesz, ale bez wielbienia szatana nie można być politykiem. Zwróć uwagę na oczywiste dla wielu cele szatańskich i syjonistycznych władz w USA. Co jest ich celem?

Celem USA władz jest zniszczenie chrześcijaństwa i rasy białej.

Doszło nawet do tego, że niemal wszystkie  kościoły chrześcijańskie w USA są już pozamykane. Ale domy publiczne, supermarkety, kluby wraz ze sportem są otwarte. Przeciwko rasie białej jest używana całkowicie kłamliwa, uwłaczająca nam Krytyczna Teoria Rasowa.

Jest to najnowszy szatański wynalazek, który jest rozpowszechniany szeroko przez szatańskie media, dążące to zlikwidowania całej białej rasy, za wyjątkiem Żydów. O nich owa teoria nie mówi ani jednym słowem. Dlaczego?

Ponieważ w ten sposób nasienie węża usprawiedliwia swoje codzienne mega zbrodnie zrzucając całą swoją winę na Chrześcijaństwo.

Nikt z nas nie chciałby mieszkać w Nowym Jorku w Harlemie. W tym linku jest mnóstwo prawdy i Wikipedia twierdzi, że jest to niezupełnie dokładny opis tych problemów i że niektórzy ludzie nie zgadzają się z tym tekstem. Którzy to ludzie, nie trudno jest odgadnąć.

Mnie natomiast uderzyła odrobina prawdy w Wikipedii.

"Wielki Harlem był postrzegany jako wyrafinowany w drugiej połowie XIX wieku. Jednak z biegiem lat w Harlemie zaczęła narastać zorganizowana przestępczość gangsterów pochodzenia włoskiego, żydowskiego i irlandzkiego, takich jak barwne osobistości, jak Lucky Luciano. To stopniowo zbudowało swoją słynną reputację. "

To nasienie węża zawsze stosuje skrajny rasizm nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie nienawidząc i prześladując Palestyńczyków oraz... nienawidząc rasy białej. Żydzi w szczególności nienawidzą Słowian. Sprawdź te linki. Prawa noachidzkie. Plan Kalergiego.  

Oni są rasistami i używają Krytycznej Teorii Rasowej przeciwko nam.

Wina nasienia węża jest zrzucana na rasę białą oraz podsycana jest nienawiść imigrantów sprowadzanych do USA i Europy, którzy bardzo często są bezrobotni z powodu braku jakiegokolwiek wykształcenia czy potrzebnych umiejętności do zatrudnienia. Ale powróćmy do szatana, pseudo boga, wielbionego przez... nasienie węża.

Żaden z artykułów w Wikipedii nie podaje nam nawet śladu prawdy o szatanie. Skoro szatan jest ojcem kłamstwa i jest władcą całego świata, jego polityka idealnie pasuje do pojęć używanych przez Wikipedię, w celu wybielania za wszelką cenę szatana i satanistów, co jest całkowicie niemożliwe.

Główne cechy Boga

Niemal wszyscy znamy cechy Boga, aczkolwiek nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Bóg stworzył Naród Wybrany, czyli Słowian na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, że nasze postrzeganie rzeczywistości jest bardzo podobne, o ile nie identyczne z postrzeganiem Boga, który nas stworzył.

Jesteśmy więc synami i córkami samego Boga.

Bóg przewidział nieposłuszeństwo i zapowiedział odpowiednie działania wobec istot nieposłusznych. Problemy skutków nieposłuszeństwa to olbrzymie szkody ludzi nieposłusznych, którzy łamią wszelkie zakazy samego Boga. Szatan tworzy olbrzymi konflikt pomiędzy ludźmi nieposłusznymi oraz tymi, którzy są lojalni wobec Boga.

Bóg jest Istotą najbardziej inteligentną, pośród wszystkich stworzonych istot. Posiada On największą i nieporównywalną z kimkolwiek wiedzę. Wiedza Boża i mądrość nadal nie jest rozumiana przez współczesny świat. Z tych przyczyn wiedza Boga i mądrość jako Stworzyciela zobowiązuje nas do absolutnego posłuszeństwa, które obdarzy nas życiem wiecznym oraz wiecznym szczęściem.

Prostym dowodem naszego braku zrozumienia Boga jest nasze posłuszeństwo w miejscach naszej pracy.

Pieniądze są celem naszej pracy. Mamy także obowiązek posłuszeństwa w ruchu drogowym. Nieposłuszeństwo w ruchu może nas doprowadzić nas  oraz inne osoby nawet do śmierci. Z tych przyczyn powyższe prawa staramy się dokładnie wypełniać.

Niestety Prawo Boże, pomimo że pochodzi od samego Boga, jest ono w dużej części ignorowane. Nie świadczy to dobrze o naszej mądrości oraz o naszym sumieniu. Mamy jednak do pewnego stopnia usprawiedliwienie, które Bóg także widzi. Dlatego Bóg wybacza często nasze błędy a nawet są one usprawiedliwiane.

Żyjemy na ziemi wspólnie, z potomstwem upadłych aniołów oraz z potomstwem szatana, a oni posiadają nad nami władzę. Wpływ ich potomstwa oraz ich ohydnej postawy wobec Boga oraz wobec nas powoduje, że czasami tych 'ludzi' naśladujemy, mniej lub bardziej świadomie.

Pomimo złego przykładu nasienia węża mamy jednak sumienia oraz wolną wolę po to, aby zrozumieć naszą pozycję wobec Boga i Jego Prawa i postępować w taki sposób, aby przynosić Bogu chwałę. To da nam zbawienie, czyli życie wieczne. To jest nasza próba przez Bogiem.

Wszystkie części naszego ciała są cudownie stworzone a podział na mężczyznę i kobietę jest najpiękniejszym podziałem, jaki możemy sobie wyobrazić.

Upadli aniołowie także to potwierdzają!!!

Dowodem na nasz brak zrozumienia tych rzeczy są częste rozwody, zdrady małżeńskie i wiele różnych straszliwych konsekwencji z morderstwami włącznie (aborcja), a wszystko to dzieje się dlatego, że nie chcemy tego zrozumieć, ponieważ myślimy, że wiemy wszystko lepiej niż wie to sam Bóg!

Bierze się to wprost od szatana, który nas upewnia za pomocą mas mediów, że nasz bunt przeciwko Bogu jest w pełni usprawiedliwiony. Dlatego posłuszeństwo wobec szatana jest olbrzymim błędem.

Ale... czy wiesz, w jaki sposób nas wychowuje szatan?

Używa on przeciwko nam TV, radia, muzyki, filmów i smartfonów.

Przykład błędnie rozumianego małżeństwa

Wyobraźmy sobie parę małżeńską, która pobrała się w 20 roku swego życia. Dlaczego się pobrali? Ponieważ się pokochali i oboje byli najpiękniejszymi osobami, stworzonymi właśnie do tego małżeństwa. Skąd więc późniejsze rozwody? Z braku wiedzy, zrozumienia i wygasłego początkowego szacunku dla współmałżonka oraz... z powodu zmiany naszej wyobraźni, w której rodzi się często bardzo niebezpieczna myśl.

Główną rolę w naszych błędach odgrywa... szatan i jego demony a my pozwalamy szatanowi na to, aby on nam to wszystko pokazywał i wyjaśniał!

Poniżej szatański przykład błędnego myślenia!

Przecież ten mężczyzna czy ta kobieta jest o wiele atrakcyjniejsza niż mój obecny mąż czy moja obecna żona.

Jest to podstawowy błąd... pożądanie czegoś, czego nie mamy, a o czym mamy błędne wyobrażenie. Z upływem czasu ponownie pojawi się wokół nas ktoś znacznie 'lepszy' lub 'piękniejszy', on czy też ona i oddadzą się oboje całkowicie pokusie.

Największym problemem jest to, że ludzkość STALE popełnia te same błędy.

Dlaczego istnieją małżeństwa nawet pośród 90-cio letnich osób? Istnieją one dlatego, że ci ludzie zdołali rozpoznać rzeczywistą wartość małżeństwa.

Nasza postawa wobec Bożych Przykazań powinna być następująca.

Nie bądźmy przestępcami Prawa Bożego. To Prawo jest naszym największym dobrodziejstwem, ponieważ dał je nam Bóg i On doskonale wie, dlaczego ono jest dla nas dobre, ponieważ On nas stworzył oraz stworzył dla nas Prawo.

Łamiąc Prawo Boże wykazujemy się brakiem zrozumienia Prawa oraz nie doceniamy mądrości naszego Stworzyciela. Łamiąc Prawo działamy na własną szkodę. Grzech jest brakiem szacunku dla Dawcy Prawa, czyli Boga.

Spróbujmy nieco Boga zrozumieć!

Mieszkańcy nieba żyją kilka tysięcy lat i posiadają umysły oraz wiedzę na znacznie większym poziomie niż my. Zwłaszcza, że nasze umysły pracują w zaledwie 10% a ich... w 100% i tysiącach lat doświadczeń!

To znaczy, że jeżeli czasami Boga nie zrozumiemy, świadczy to wymownie, że to my czegoś nie rozumiemy i że jednak to błądzimy, a nie Bóg!

Żyjemy teraz bardzo krótko, maksimum 100 lat i jest to mała ilość czasu, aby wszystko w życiu zrozumieć, zwłaszcza zrozumieć Boga. Nawet żyjąc wiecznie, nadal będziemy musieli całkowicie Bogu ufać!

Tylko to nam pozostaje i jest to bardzo logiczne! Ufajmy Bogu, który doskonale wie, w jakim celu nas stworzył i jakie będą następne kroki naszego życia. O dalszej przyszłości nie mamy absolutnie żadnego wyobrażenia.

Plan Boga życia wiecznego nie robi żadnego wrażenia dla nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będziemy robili żyjąc wiecznie. Ale Bóg to wie!!!

W tym kontekście bunt szatana, wyjątkowo inteligentnego stworzenia Bożego to bunt, który rozpoczął się jeszcze w niebie, świadczy o niezwykle ohydnym jego charakterze. Jego zbrodnicze działania na ziemi nam to na każdym kroku potwierdzają.

Szatan nie ma przeciwko Bogu żadnego zarzutu!

Do czego dąży szatan?

W jego własnym dokumencie, czyli planie III Wojny Światowej szatan przyznał, że jego 'doktryna' dopiero będzie ujawniona po III wojnie światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."

Co jest przerażające; wielbiciele szatana nadal nie znają doktryny ich pseudo boga, ale podziwiają Go, miłują, wielbią i cenią tę zbrodniczą istotę bardziej, niż samego Boga. Nie grzeszą oni ani mądrością ani inteligencją!

Zastanówmy się nieco nad tym dylematem!

Doktryna szatana nie została ujawniona od kilku tysięcy lat! Szatan stawia czoła samemu Bogu i jest on przekonany, że kiedy on swoją doktrynę przedstawi całemu światu, cały świat złoży mu za to pokłon. Chyba, że celowo on wszystkich oszukał, w co najłatwiej jest uwierzyć.

Dlatego każda wersja satanizmu jest absolutnym nonsensem!!!

Proste pytanie. Kto rządzi całą ziemią i kto jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie wojny oraz masowe rzezie? Wszelkiemu złu na ziemi jest winien szatański władca świata.

Szatan chce za pomocą własnych zbrodni ukazać rzekomą winę... Boga! Oczywisty i zupełny nonsens!

Nie wiemy także, czy Bóg na III Wojnę Światową wyda swoje pozwolenie!

Szatan spowodował olbrzymie zniszczenia dzieł naszego Stworzyciela, któremu szatan powinien wiernie służyć. Każde nieposłuszeństwo winne jest śmierci, według wyroku wydanego przez Boga na pierwszą parę ludzką.

Szatan nigdy nie przedstawił ani swego usprawiedliwienia ani nawet propozycji naprawienia swego błędu.

Szatan postąpił niezwykle zdradziecko wobec Boga oraz wobec pierwszej pary ludzkiej. Nie zachował się jak wierny Ojcu syn, ale uderzył on w dzieła Boże z niezwykle wielką i ohydną mocą i praktycznie zniszczył on w zarodku Boży plan Królestwa Bożego na ziemi, zanim Królestwo się pojawiło!

Życie człowieka zostało skrócone z wieczności do maksimum 1000 lat życia. Dzisiaj jest jeszcze gorzej z powodu szatana i upadłych aniołów i żyjemy zaledwie do 100 lat!

Ludzie z powodu szatana często urągali Bogu za to, że Bóg pozwolił... na dwie wojny światowe czy inne masowe zbrodnie. Jest oczywiste, że nikt nie wiedział wtedy a nawet i dzisiaj, co się dzieje i co działo się w przeszłości na ziemi.

Niewielu wie, że ludzie, którzy umarli wcześniej staną na Sądzie Ostatecznym przed Bogiem i wielu z nich z powrotem otrzyma życie... wieczne.

Ich śmierć to nie wyrok Boga i o tym MUSIMY dzisiaj pamiętać.

Szatan także zwiódł część aniołów, którzy ośmieleni jego bezczelnością oraz brakiem natychmiastowej kary Boga za jego atak na ludzkość, oni także rozpoczęli seks z kobietami ziemskimi skażając w ten sposób niemal całą ludzkość na ziemi.

I najważniejszy punkt, który wyjaśni nam całą kwestię we właściwy sposób.

Ani szatan ani grupa upadłych aniołów nie dążyła do rozwiązania konfliktu interesów. Oni nigdy o czymś takim nigdy nie wspomnieli. Nikt nie próbował wskazać na jakikolwiek błąd czy niedopatrzenie Boga!!!

Oni zachowali się jak banda nieposłusznych, niedojrzałych, niegrzecznych i niedouczonych młodych wyrostków, którzy chcieli sobie bezprawnie poużywać z pięknymi i niczego nie podejrzewającymi dziewczynami.

Na domiar złego, to oni sprowadzili je na drogę ku brutalnej i bardzo bolesnej śmierci.

Księga Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

To jest dowód, że upadli aniołowie wiedzieli dokładnie o czekających na nich konsekwencjach za popełnione zbrodnie i byli oraz nadal są oni przygotowani na wykonanie Bożego wyroku.

Skruchy z ich strony nie było, nie ma i nigdy nie będzie!

Oni zaakceptowali karę jeszcze przed grzechem!

Sprawdźmy te szczegóły!

I Henocha 6:3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

Jest zmowa podobna do smarkaczy na zabawie wiejskiej, którzy chcą sobie pofolgować. Objaw braku rozumu, kultury i wdzięczności dla Boga za dar Jego życia - dla ludzi i dla aniołów.

Kara śmierci za grzech jest doskonale zrozumiana i zaakceptowana przez anielskich zbrodniarzy. Jest sprawiedliwa, konieczna a oni się na to zgodzili.

To także oznacza pełną akceptację ich egzekucji w jeziorze ognia.

I Henocha 7:1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. 2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. 3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. 4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. 5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że normalne kobiety często nie mogły przeżyć porodu niemowlaków tak wielkich gigantów. Czyli 'ukochane' przez tych zbrodniarzy kobiety umierały w straszliwych mękach przed porodem. Warto przeczytać tę historię z tego linku. http://www.bibliamesjanska.com/Hen/1.html

I Henocha 10:9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

To oznacza, że wszyscy giganci, potomstwo grzesznych aniołów, równie ohydne na wzór rodziców zostało zniszczone w bratobójczej walce pomiędzy sobą. Znacznie później w potopie zginęła wyłącznie sama ludzkość, także zdeprawowana i zwiedzona przez szatana, upadłych aniołów oraz przez gigantów i ich hybrydy szatańsko-anielskie.

Ta zbrodnicza grupa z szatanem na czele nie zabłysnęła ani mądrością, ani chęcią pokornej negocjacji, ani jakiejkolwiek próby naprawienia ich zbrodniczych poczynań.

Nawet dzisiaj nie wiemy, w jakim innym celu zrobili oni to, co zrobili, niemal niszcząc bez jakiekolwiek przyczyny ludzkość, swoje potomstwo - gigantów oraz zniszczona została głównie z ich powodu ziemia wodami potopu.

Dlatego nasze życie po potopie trwa zaledwie 100 lat maksimum a przed potopem ludzie żyli niemal do 1000 lat.

Najprawdopodobniej przyczyną naszego krótszego życia jest zupełnie inna atmosfera na ziemi, pozbawiona naturalnej ochrony, czyli pary wodnej w powietrzu, która nawilżała całą ziemię i dawała wspaniałą ochronę przed jakimkolwiek promieniowaniem.

Dlatego w Królestwie Bożym na obecnej ziemi uczciwi słudzy Boga będą żyli zaledwie do 120 lat. Życie wieczne zacznie się dopiero po 1000 letnim Królestwie Bożym, na Nowej Ziemi i pod Nowym Niebem.

Nowej Ziemi będzie drzewo życia oraz woda życia, które istniały w Ogrodzie Eden.

Objawienie 22:1 I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. :2 Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. 3 I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą 4 I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. 5 I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. 6 I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Jest wiele przyczyn, dla których za wszelką cenę dążono do usunięcia księgi Objawienia z Biblii. Bóg nie zezwolił na ukrywanie swych obietnic: ani przed swoim ludem, ani przed resztą świata.

Istnieją zarzuty, że biblijne opisy szatana i upadłych aniołów są jedynie mitami! Zarzuty te są całkowicie błędne a dowody na to są przytłaczające. Dowodem są olbrzymie kłamstwa szatańskie, jak... Covid-19.

To kłamstwo doprowadza nas do stanowczego wniosku.

Na ziemi istnieje jedyne źródło Prawdy - Biblia.

Wszystko inne to kłamstwo, z wszystkimi religiami włącznie. Nic dziwnego, skoro światem rządzi kłamca, czyli szatan.

Światowe kłamstwa szatana

W przypadku Corony Wirusa jakiekolwiek materiały negatywne na ten temat są bardzo szczelnie przed nami cenzurowane. Cenzura jest mieczem kłamstwa i  jest zawsze stosowana w ochronie największych kłamstw.

Próby dociekania pewnych zdarzeń w stosunku do Żydów, zwłaszcza próby podważania liczby 6 mln zabitych w Holokauście mogą zaprowadzić takich badaczy wprost do więzienia.

Najbardziej znienawidzoną księgą na świecie jest... Biblia, ale jest ona nadal dostępna. Czy jest to cud Boży!? Oczywiście że tak!

Wyłącznie Biblia obnaża całkowicie olbrzymią falę kłamstw szatana oraz upadłych aniołów, oraz ujawnia szczegółowe detale Narodu Wybranego przez Boga, czyli Słowian.

To unieważnia samozwańczy syjonistyczny Izrael, który zajmuje w tej chwili Ziemię Obiecaną przez Boga Abrahamowi. Biblia zapowiedziała, że Bóg osobiście sprowadzi swój Wybrany Naród do Palestyny i usunie z niej wrogów Boga i fałszywego Izraela.

Wiemy doskonale, że Bóg nie wprowadził Żydów do Ziemi Obiecanej. Co jest najciekawsze w tym mega kłamstwie - cały świat uznał żydowski Izrael za naród wybrany, ale Bogiem świat ten pogardził! To świadczy o braku mądrości i inteligencji szatana, upadłych aniołów oraz mnóstwa... chrześcijan.

Kłamstwa szatańskie to niemal wszystkie informacje poza biblijne.

Oto częściowa lista wielu szatańskich kłamstw.

Lista ta nie jest pełna. Kłamstw jest ZNACZNIE więcej. Praktycznie niemal wszystko co wiemy to kłamstwo. Łatwiej jest zrobić listę zawierającą prawdę niż listę kłamstw. W szczególności mas media niemal zawsze nas oszukują.

Jakiekolwiek nauki szatańskich władz, uniwersytetów, naukowców, służb medycznych oraz media rządowe to jedno przelewające się bagno kłamstw. Dowodem głównym jest... Covid-19.Sprawdź także dowody dodania do naszego kalendarza 1542  lat.  Jak obliczyć rzeczywistą datę?

Czy z szatańskich źródeł mamy jakiekolwiek szanse na prawdę!?

Struktura władzy Rzymu nad światem

Ale... jakimś cudownym sposobem każdy niemal człowiek ma swobodny dostęp do Biblii, nawet na Internecie i to nawet w niemal każdym możliwym języku. Ani szatan, ani upadli aniołowie, ani kontrolowani przez nich masoni nigdy nie byli i nie są w stanie kontrolować Biblii oraz Prawdy. Nadal wszystko możemy przeczytać!

To oznacza, że rzeczywistym władcą Nieba i Ziemi jest Bóg, który wkrótce rozliczy cały zakłamany świat z ich straszliwych zbrodni.

Talmudu nikt z nas nigdy nie czytał, a przecież jest to najbardziej 'święta biblia' Żydów. Najwidoczniej mają oni wiele do ukrycia! Szatan, upadli aniołowie oraz sataniści wolą milczeć niż publicznie usta otwierać, ponieważ nie są oni w stanie niczego dobrego zrobić, ani nie są oni w stanie niczego mądrego i dobrego nas nauczyć.

Kto przejmie władzę na światem? Kto zadecyduje o wszystkim? Ten, kto będzie ich wszystkich sądził na Sądzie Ostatecznym, Bóg Wszechmogący i Stworzyciel wszystkiego, co istnieje na ziemi oraz w niebie.

Dowody nieznanych nam innych ich zbrodni dostarczą światu dwaj świadkowie podczas rządów Bestii.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. 7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. 8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. 9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. 10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. 13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Ciekawe proroctwo, które nam mówi subtelnie o Internecie i smartfonach. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy. Jedynie Internet oraz sieć TV i smartfony to wszystko umożliwiają.

Jest to jedna z tysięcy przyczyn, dlaczego Bóg udostępnia światu swoje prorocze słowa. Ale świat nadal śpi. Już niedługo pewne wydarzenia całkowicie obudzą wszystkich śpiących w letargu ludzi. Będzie to wielkie biada dla bezbożników i radość dla Narodu Wybranego..

Jedynie naród stworzony przez Boga

ma prawo do życia wiecznego na Ziemi!

Owo prawo do Ziemi jest jedynie zwykłym pretekstem do dalszych działań szatana i upadłych aniołów. Ich celem jest przekonanie wszystkich ludzi na ziemi, że potomstwo szatana i upadłych aniołów powinno także żyć wiecznie na naszej Ziemi.

Dlaczego? Przecież Bóg im absolutnie niczego w tej kwestii nigdy nie obiecał i to Bóg rozwiąże tę kwestię w prosty i oczywiście genialny sposób.

Cechą szatana i upadłych aniołów jest bezpodstawny brak szacunku dla Boga i Isusa, Syna Bożego, nienawiść do Narodu Wybranego oraz szczególna nienawiść do 10 Przykazań Boga, czyli Prawa, gwarantującego pomyślność oraz szczęście Ludu Bożego, którzy będą żyli wiecznie na Nowej Ziemi.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że sam Bóg także stosuje się do swego własnego Prawa i jeszcze nikt nigdy nie zarzucił Mu złamania Jego Prawa czyli... popełnienia grzechu! Także Syn Boży posiada taką reputację i właśnie On oddał swoje życie za Naród Wybrany, według wymogu Prawa Bożego, aby w ten sposób złożyć ofiarę za grzechy m.in bałwochwalstwa, w które naród został wciągnięty przez szatana i upadłych aniołów.

Problem genetyczny jest niezwykle trudny dla większości ludzi na ziemi ale Bóg i na to znalazł sposób. Jest to ofiara złożona przez Jego Syna. Ogólnie nie tyle chodzi o genetykę.

Za pomocą prostego sprawdzianu umysłów ludzi, czyli ich stosunku do 10 Przykazań Bóg odseparuje ludzi złych, pogardzających Przykazaniami od ludzi miłujących Boga, Syna oraz 10 Przykazań.

Oczywiście ci źli to głównie nasienie węża, które zna swoje przeznaczenie. Oni sami nie chcą się ukorzyć i wolą zginąć, niż zaprzestać swoich ohydnych grzechów pedofilii, masowych mordów i chorego seksu z niemowlętami oraz wszechobecnego ich wynalazku wprost z ich ojca szatana: kłamstwa i zakłamania.

Od tego, co oni uczynili i nadal czynią nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia i w zgodzie z 10-cioma Przykazaniami Syn Boży, Isus poświęcił własną krwią oraz śmiercią na krzyżu swoją osobistą ofiarę, oddając swoje życie za wszystkich członków Ludu Bożego, oraz za tych, którzy ukorzą się przed Bogiem i Synem i zadeklarują swoje bezwarunkowe poddanie się i przestrzeganie Prawa Bożego.

Szatana oraz upadłych aniołów żadem prawnik nie jest w stanie uwolnić od pewnej śmierci za zbrodnie popełnione przez tysiące lat.

W tym świetle masoneria i inni wielbiciele szatana i upadłych aniołów posiadają taką samą mentalność, jak ich pseudo bogowie. Oni także otrzymają identyczną i zasłużoną w pełni karę śmierci w jeziorze ognia.

Szczególnie ciekawe jest to, że tak szatan, jak i upadli aniołowie dokładnie znają swoje grzechy i jak do tej chwili nikt z nich nie próbował nawet tego światu wyjaśnić czy usprawiedliwić. Dlatego konfrontacja Bestii z dwoma świadkami doprowadzi ich do szału i obu świadków oni w końcu zamordują!

Objawienie 11:11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Kilka tysięcy lat grzechów szatana i upadłych aniołów doprowadzi ich do zasłużonej śmierci w jeziorze ognia.

Chwała za to Bogu i Synowi. 

Powrót na stronę główną