Szatański system świata

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Niewielu ludzi na ziemi rozumie światową politykę. Jest ku temu poważny powód. Rzeczywiste cele władców świata są ukrywane przed nami w nadziei, że ich nigdy nie poznamy. Główną prawdą liderów świata jest ich służba dla szatana. O to przyczyna ukrywania przed nami tego faktu.

Czy możemy uwierzyć szatańskim liderom, że oni zorganizują Nowy Porządek Świata?

Nie można w to uwierzyć, ponieważ historia świata jest na to wystarczającą odpowiedzią. Nasza historia to historia światowych i lokalnych morderstw, które nadal trwają i jedno jest pewne. Nic nie wskazuje nam na zmianę tej szatańskiej polityki.

Nie wierzmy szatanowi, że on ustanowi sprawiedliwy system na całej Ziemi!

Ale wróćmy do samego początku...

Początek szatańskiego systemu został skąpany we krwi Abla, którego zamordował syn szatana, Kain, który był bękartem Ewy i szatana. Właśnie z powodu seksu szatana z Ewą narodził się Kain, którego szczytowym osiągnięciem był zawistny mord własnego brata.

Powodem mordu Kaina była akceptacja ofiary Abla przez Boga a ofiara Kaina była odrzucona.

Szatański system na ziemi, czyli nadal nie zrealizowany Nowy Porządek Świata rozpoczął się od zakazanego seksu szatana z Ewą oraz wziął także początek od mordercy syna szatana i Ewy, Kaina. Początek strategii szatana nie był zbyt obiecujący dla mieszkańców Ziemi.

W niezwykle krótkim okresie czasu szatan całkowicie zniszczył małżeństwo Adama i Ewy oraz skutecznie pozbawił obojga życia wiecznego. Na domiar złego, rozpoczął on na ziemi egzystencję swojego obfitego potomstwa, którego nigdy nie wsławiło się absolutnie niczym dobrym.

Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Szatan tymi słowami nazwał Boga kłamcą, oszustem oraz narcyzem, który rzekomo bał się, że ludzie będą zbyt mądrzy i inteligentni, niemal jak sam Bóg!

Kłamstwa i zbrodnie szatańskie zainspirowały także grupę aniołów, która zapragnęła seksu z kobietami ziemskimi i podobnie jak nasienie węża, potomstwo anielskie żyło po kilkaset lat i zaczęło dochodzić do niezwykle wysokiego wzrostu, sięgających czasami setek metrów wysokości.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Ich działalność aniołów oraz ich potomstwo spowodowały konieczność usunięcia bękartów szatańsko anielskich. Ratując rzeczywistych ludzi Bóg MUSIAŁ spowodować  potop i uśmiercić nieprawe potomstwo wraz z tymi ludźmi, którzy stali po stronie szatana i jego aniołów.

Długość życia ludzkiego wynosiła 1000 lat. Teraz żyjemy zaledwie do 100 lat!

Taki był początek rządów szatana na Ziemi, który chciał dorównać samemu Bogu. Rezultaty działań szatana i aniołów w tamtym czasie były absolutnie tragiczne, Po potopie oprócz skrócenia życia ludzkiego na Ziemi nic się na lepsze nie zmieniło.

Nastała nowa era w dziejach ludzkości ale to już nie byli ludzie na poziomie umysłowym tych, którzy zginęli w potopie. Człowiek żyjący do 1000 lat będzie posiadał 10-krotnie większą wiedzę niż człowiek żyjący 100 lat! Szatanowi to było najwidoczniej na rękę, aczkolwiek mentalność i uczciwość ludzie wcale się nie zmieniła. Czy przed potopem czy po; wybór szatana się wcale nie zmienił!

Po potopie ludzie Noego zaczęli się rozmnażać i rozpoczęli budować miasto i oraz wieżę.

Rodzaju 11:(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! (5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. (6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! (8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. (9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

Nietrudno jest się domyśleć, kto im w tym wszystkim pomagał!

Rodzina Abrahama - Narodem Wybranym

Ludzie żyjący i rozmnażający się po potopie byli Boga wrogami. Oni posiadali geny szatana i upadłych aniołów, którzy do dzisiaj nie zaprzestali swoich zakazanych przez Boga rozrywek. Ale z czasem znalazł się jednak człowiek bogobojny i czysty genetycznie. Był to Abraham.

Zdajmy sobie sprawę, że szatan nieustannie kłamie i uważa, że jego potomstwo oraz potomstwo jego aniołów jest tak samo ważne, jak ważny jest Abraham oraz jego potomstwo. Nic dalszego od prawdy, ponieważ potomstwo szatana i aniołów z córkami ludzkimi nie posiada duszy i sumień!

Posiadanie duszy oznacza chęć służeniu Bogu a bez duszy jest to niemożliwe. Dlatego ludzie pozbawieni dusz ludzkich nie są w stanie wielbić Boga oraz być Jemu posłusznymi.

Brak duszy czyni z nich najgorszych morderców i oprawców i wszelkiej maści, bandytów, łamaczy Prawa Bożego. Nienawidzą oni do Boga oraz mają niepohamowany pociąg do seksu z dziećmi a nawet niemowlętami.

Dlatego trwa nieznana całemu światu wojna przeciwko Narodowi Bożemu, prowadzona przez nasienie węża, czyli potomstwem szatana i aniołów. Owa walka zostanie niedługo przez Boga zakończona i wszyscy wrogowie Boga i Prawa Bożego zostaną pozbawieni życia!

Oto problem całego świata, który trwa od Ogrodu Eden z czasów Adama i Ewy.

Rodzaju 12:(1) I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. (2) A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. (3) I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.

Dopiero Abraham, nazywany wcześniej Abramem był rzeczywistym człowiekiem, nie skażonym przez geny szatana czy upadłych aniołów i z niego Bóg planował utworzyć wielki naród. Teraz wiemy, że Abraham był praojcem ludzi, którzy posiądą całą Ziemię i będą posłuszni Bogu.

Abraham stał się początkiem Narodu Wybranego przez Boga i z jego rodziny powstał z czasem Izrael, czyli Lud Boży. Poniżej mamy tekst mówiący nam o Narodzie Wybranym przez Boga oraz plany Boga wobec tego narodu.

Rodzaju 13:(14) I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, (15) Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki, (6) I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone.

Ową ziemią był oczywiście dzisiejszy teren zamieszkały przez Żydów, czyli dzisiejsza ziemia Izraela. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg nie zmienił Abramowi imienia na Izrael ale zmienił na Abraham.

Rodzaju 15:(13) I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat. (14) Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. (15) A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. (16) Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. (17) A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. (18) W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat: (19) Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, (20) I Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, (21) I Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów.

Co to wszystko oznacza?

Jaki jest cel Boga i dlaczego w taki sposób cel zaczyna  się realizować? Winnym tego wszystkiego jest oczywiście szatan i jego upadli aniołowie. Reszta tamtego świata była nasieniem węża oraz upadłych aniołów, których celem było zniszczenie rzeczywistych ludzi, stworzonych przez Boga.

Ta wojna jest drastycznie pomijana przez chrześcijaństwo. Co jest ciekawe, nasienie węża można natychmiast rozpoznać po ich bezpodstawnej nienawiści do rzeczywistego Narodu Wybranego. Warto poznać wiele detali w artykule o nasieniu węża. Oni zawsze wiedzą, kim my jesteśmy, ale my rzadko wiemy o nich z powodu cenzury, która ich zaciekle przed nami ukrywa!

Rodzaju 35:(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.

Oto, skąd wzięło się imię Narodu Bożego, czyli skąd wziął się naród Izrael!

Następny etap to pobyt Józefa w Egipcie. Z czasem został on pierwszym człowiekiem po faraonie. To on sprowadził resztę Izraela do Egiptu, skąd po wielu latach Bóg wyprowadził Izrael na pustynię, na której Izraelici przebywali ponad jedno pokolenie. Potem zostali oni umieszczeni ponownie w Izraelu.

Sam Bóg ich tam zaprowadził a nawet walczył za Izrael wspomagając go przeciwko nasieniu węża, które okupowało cały ten region z ziemią izraelską włącznie. Ponownie, gdzie miał się pojawić Izrael, natychmiast pojawiał się szatan dążący do zniszczenia Izraela.

Kilka tematów już omówionych wcześniej!

Cały temat mamy opisany w tym linku. 12 pokoleń Izraela nadal istnieje.

Bóg obiecał nas wybawić z rąk nasienia węża. wybawienie-ludu-Bozego.htm

Czy obecny Izrael jest Narodem Wybranym? Jest to także oszustwo - Izrael.

Wystarczy to wszystko przeczytać a zwłaszcza sprawdzić, a natychmiast okaże się, że cała historia świata ukrywa przed nami tą prawdę. Wszelkie działania świata zawsze nas prowadzą do wojen, w których rasa biała ponosi straty, w szczególności Polska czy inne kraje Słowian, z Rosją włącznie.

Obecne plany i satanistów

Nadal główną rolę odgrywa prawda biblijna, a rządy szatańskie próbują te informacje ukryć.

Pojawiła się największa zbrodnia w dziejach świata, czyli masowy mord głównie rasy białej, znienawidzonej przez nasienie węża. Jesteśmy znienawidzeni z pasją, ale nikt przeciwko nam nie wysuwał jakichkolwiek oskarżeń. Ową szatańską bronią są szczepienia Covid-19, które zamordowały miliony osób na całej ziemi, głównie ludzi rasy białej.

Co jest szczególnie widoczne, zaczynają się już groźne ataki na wszystkie religie chrześcijańskie. Chrześcijanie są mordowani w Afryce, napadani w USA i w całej Europie, ale te informacje są przed nami całkowicie ukrywane.

Obecna wojna na Ukrainie to jest jakiś wyraźny sposób na odwrócenie naszej uwagi od nas samych, jako Polaków i Słowian. O co w tym wszystkim chodzi? Czyżby rząd dążył do zabijania nie wyszkolonych Polaków w wojnie agresywnej na Ukrainie?

Dlaczego jest to przed nami ukrywane?

Oni nie chcą abyśmy o tym wiedzieli że oni boją się panicznie Boga. Mają oni pewność, że nasze modlitwy o pomoc Bożą tym razem spowodują olbrzymią Bożą reakcję. Dlaczego?

Ponieważ nastał czas na wypełnianie się proroctw Bożych, które zaprowadzą nas w szybkim czasie do wolności a nawet niektóre osoby do Nieba. Ma nastąpić także zebranie całego Narodu Wybranego na tej samej pustyni, na której przebywał dawniejszy Izrael.

Celem Boga jest umieszczenie Narodu Wybranego w obecnym Izraelu. Czyli Żydzi będą zmuszeni do opuszczenia tego miejsca. Świat dąży za wszelką cenę o ukrywania tych detali przed nami. Ale to im w niczym nie pomoże.

Szatańskie światowe 'osiągnięcia'

Wszelkie działania szatana oraz jego aniołów były i są nadal skierowane przeciwko rasie białej i w szczególności przeciwko Słowianom. Wszystkie te działania zabijały wielu uczciwych ludzi. Mieliśmy dwie wojny światowe w Europie i większość mniejszych wojen także była w Europie.

Królowie biorący udziały w tych wojnach byli zawsze gloryfikowani jak wielcy bohaterzy.

Szczególnie jest do dzisiaj wielbiony Aleksander Macedoński, który niczego innego nie potrafił oprócz masowych mordów. Warto przeczytać ten artykuł wychwalający tego najprawdopodobniej upadłego anioła lub bliskiego krewnego jakiegoś anioła, który niczego poza wojną nie potrafił.

Szatan nakazuje uwielbianie wszystkich wojen na ziemi, które nigdy niczego dobrego nie uzyskały. Pamiętajmy o tym, że to sam szatan prowadził je za pomocą swoich wiernych morderców, którzy go oficjalnie wielbili.

Druga ohydna strategia szatana to zorganizowanie wszystkich fałszywych religii na świecie, z główną bałwochwalczą religią Rzymu/Watykanu, która istnieje do dzisiaj i także dzisiaj uprawia skrajne bałwochwalstwo, wielbi szatana i uwielbia martwą od wieków matkę Isusa, Marię.

Religie szatańskie zawsze stawiają ludzi w pozycji wrogiej Bogu poprzez nauczanie łamania Bożych Przykazań. W ten sposób szatan chce pozabijać Słowian rękami samego Boga. Z pomocą fałszywych  religii szatan skutecznie odwraca ludzi od Boga i Syna.

Spowiedź i 3 x Zdrowaś Mario to największe oszustwo religijne świata!

Jest to wynalazek szatana. W ten sposób kontrolowany Lud Boży łamie przykazania myśląc, że Bóg je wybacza i... grzeszy dalej. To szatan spowodował odsunięcie się pokolenia Dana z Izraela i powstanie mocarstwa szatańskiego, Grecji, w której zwykle władcami byli sataniści jak Aleksander Wielki. Sprawdź dowody!

Niemal wszystkie decyzje na całym świecie były i nadal są podejmowane z rozkazów szatana. To szatan zabronił nam używania bardzo wielu wspaniałych pokarmów, danych nam przez Boga, jak np. mleko wprost od krowy. Niemal wszystko, co jemy jest w pewnym zakresie zatrute i te trucizny powodują nasze choroby z rakiem włącznie oraz skracają nasze życie.

Sposoby naszego wyżywienia, plus rozpylane trucizny za pomocą samolotów skracają poważnie długość naszego życia. Bóg dał nam wspaniałe pożywienie, bezpłatne źródła energii dla naszego użytku, a szatan za pomocą swoich rządów to wszystko do dzisiaj przed nami ukrywa.

Cały grzeszny styl życia całego niemal świata to głownie dzieło szatana. Dzisiejsza młodzież z powodu masowych szczepień jest niemal nienormalna i nie nadaje się ani do życia, ani nawet do pracy.

Szczególnie szatańskim wynalazkiem jest pseudo epidemia Covid-19, czy raczej lekarstwo na tę chorobę, czyli szczepienia, zabijające lub poważnie uszkadzające ludzi zaszczepionych. Kłamliwe media szatana to za wszelką cenę przed nami ukrywają.

W ten ohydny sposób szatan chce udowodnić światu, że Bóg nie powinien rządził światem, ponieważ on, szatan musiał się tym bardzo 'skutecznie' zająć. Jego działania są takie wspaniałe, że grozi nam... całkowita eksterminacja, jeżeli Bóg tego nie powstrzyma.

Sam transport samochodowy, spalanie benzyny czy gazu i wydalanie wydechów wprost na zasysanie ich przez twój samochód w korku jest także wynalazkiem szatana, który w ten sposób nas stale zatruwa. Przed II WŚ żyliśmy do 100 lat, Teraz żyjemy znacznie krócej.

Największym absurdem szatańskim jest stosowanie lichwy żydowskiej na całej Ziemi. Jest to zabroniony przez Boga proceder, który skutecznie oraz drastycznie okrada wszystkich ludzi na Ziemi czyniąc zdecydowaną ich większość żebrakami.

Musimy zrozumieć niezwykłe proroctwo

Prorocze słowa samego Boga oraz Isusa ujawniają nam plany Boże na czasy końca rządów szatańskich i część tych planów jest już realizowana. Szatan zostanie w bardzo bliskim czasie całkowicie pozbawiony władzy a w jego miejsce będzie rządziło przez krótki okres czasu 10 nowych władców. Po nich władzę obejmie tzw Bestia czy Zwierzę opisane w Objawieniu.

Wielka ilość dowodów biblijnych na obecne działania Boga w tym linku!

Poniżej mamy detale, których świadomy tego świat bardzo się obawia!

Obecny szatański świat będzie jeszcze istniał najprawdopodobniej 8 lat maximum! Nie znaczy to, że 8 lat nadal będzie rządził szatan. 8 lat to maksymalny czas, ponieważ Bestia będzie rządzić 3.5 roku czyli czas, czasy i połowę czasu. Jan podaje nam takie okresy czasu, ponieważ Bóg wie, że ludzkość odrzuciła Boży kalendarz a władze "poprawiają" Boga w kwestii lat, sabatów i świąt wyznaczonych przez Boga.

Mamy także możliwość 3.5 roku czyli rządy 10 króli jeszcze przed rządami Bestii.

Jeżeli policzymy to nieco inaczej - na minimum, oto, co nam wyjdzie: 1 miesiąc na wzięcie do Nieba. Rządy 10 króli przez 6 miesięcy oraz rządy Bestii działające 3.5 roku - ta liczba jest pewna, ale także jest werset mówi wyraźnie o skróceniu pewnych dni! Gdyby nie powstrzymano tego zbrodniczego czasu, nie pozostałaby przy życiu ani jedna osoba!

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

W najlepszym przypadku z naszego punktu widzenia czasu, może nas dzielić około 4 lat do Królestwa Bożego na ziemi.

Świat będzie istniał około 7.5 lat ale jest możliwe, że będą to zaledwie 4 lata.

Władze szatańskie o tym wszystkim dokładnie wiedzą. To jest główna przyczyna ich szaleńczej narracji medialnej, ponieważ oni wiedzą o tym znacznie dłużej, niż nam jest to znane. Szatan z pewnością ich poinformował o ich szansach, które są bardzo pewne.

Sataniści doskonale o tym wiedzą i ich coraz bardziej paniczne działania polityczne czy wojenne to w pełni potwierdzają. Jest już jawne, że oni są wielce przestraszeni, ponieważ oni znacznie więcej wiedzą o działalności sił Boga na ziemi, niż nam jest to ujawniane. Ale my także to widzimy.

Sataniści doskonale wiedzą, że Bóg nie żartuje i potop jest tego głównym dowodem. Dlatego oni ukrywają wszelkie informacje, które mogłyby nam pomóc, ale to zdaje jedynie częściowo egzamin. Nadal większość ludzi jest przekonana, że kryzys światowy zaniknie i wszystko wróci do normy.

Świat posiada dwie możliwości do wyboru.

Weźmy pod uwagę, że olbrzymia większość nasienia węża to mordercy, pedofile, lichwiarze i kłamcy, którzy wolą umrzeć niż być pozbawionymi tych morderczych uciech. Większość z nich rozumie, na jakim etapie świat jest w chwili obecnej, ale jest to nadal przed nami przez nich ukrywane.

Wkrótce wydarzy się pewien element, który to wszystko jednoznacznie wyjaśni.

W bliskim czasie nastąpi publiczne wzięcie do nieba grupę ludzi do Nieba. Najprawdopodobniej nastąpi najpierw zgromadzenie ich w bezpiecznym miejscu. Potem nastąpi widoczne dla miliardów ludzi wzięcie bezpieczne wybranych przez Boga ludzi do Nieba!

Krótko tym wydarzeniu pojawi się na niebie znak Syna Bożego Isusa, który będzie z pewnością widoczny dla całego świata. Oba powyższe wydarzenia: wzięcie do Nieba oraz znak Isusa będą widzialne przez cały świat. To spowoduje nagłe zainteresowanie się Bogiem u wielu ludzi.

Oni pozostawią wszystkie religie szatańskie i pójdą oni za Bogiem i Isusem. Dlatego o tym nie mówią nam żadne religie!

Także w tym samym czasie Bóg oraz nasz Król Isus zgromadzą na oczach całego świata Naród Wybrany na tej samej pustyni, na której byli poprzedni, po wyjściu z Egiptu. Na tej pustyni odbędzie się sąd, jaki był znacznie wcześniej.  Złoczyńcy zostaną usunięci z Ludu Bożego.

To wszystko spowoduje wielkie przebudzenie się mieszkańców całej Ziemi i wielu bogobojnych ludzi pozostawi szatańskie religie i będzie wielbić Boga. Ale na ziemi istnieje około 80% nasienia węża. Pewna ich część posiada sumienia i ta część także przejdzie na stronę Boga i Isusa Króla.

Szatan przegra w tym czasie wszystko a władzę na krótko obejmie Bestia czyli jej ostatni król, który będzie nastawiony także przeciwko Bogu i będzie Mu publicznie bluźnił, a nawet będzie mordował tych, którzy publicznie będą wyznawać Boga i Syna.

Objawienie 13:(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

W tym okresie czasu ludzie wierzący w Boga będą odmawiali oddania pokłonu posągowi zwierzęcia i za to poniosą śmierć. Ale oni natychmiast zmartwychwstaną i otrzymają życie wieczne!

Te czasy są już w zasięgu ręki i wzięcie do Nieba jest bardzo bliskie! Obecne szalone czasy są dokładną realizacją proroctw Boga na koniec obecnego szatańskiego systemu władz. Większość ludzi nie wie, że to wszystko jest zapowiedziane w Biblii, ponieważ niewielu Biblię czyta i rozumie!

Czy masz niewierzącego męża czy żonę, dzieci dorosłe itd? Jeżeli oni nadal niczego nie wiedzą, postaraj się ich o tym poinformować! To jest szaleństwo, ponieważ szatan o tych proroctwach wszystko wie, a Biblia nam także wyraźnie mówi, że szatan wie, że mało ma czasu!

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

To wszystko jest teraz bardzo widoczne. Mamy wiele trzęsień ziemi, powodzi, wybuchów wulkanów, masowych problemów na Ziemi, głodu, przestępczości i to się coraz bardziej nasila. Tego już nie można cofnąć. Nikt tego przed nami nie ukrywa i będzie jeszcze gorzej.

Szatańska armia także o tym doskonale wie i dlatego tak się ostatnio wściekają na rasę białą i zaczynają coraz ostrzej atakować religie chrześcijańskie. Oni wiedzą o tym wszystkim i widać coraz większą i szaleńczą akcję, która ukazuje nam, że oni o tych proroctwach także są poinformowani.

Większość z nich jest przygotowana na odrzucenie i Boga i Syna i oni wolą umrzeć, niż żyć wiecznie bez zbrodni, władzy oraz ich ulubionej pedofilii.

Pamiętajmy o naszych rodzinach i naszych przyjaciołach. Może warto o tym niezwykle poważnym wydarzeniu nieco ich zainteresować, ponieważ innej drogi nie ma i nigdy już nie będzie!!!

Całemu światu pozostało zaledwie 4 do 7 maximum lat do przeżycia!!!

Jeżeli z Bogiem się jeszcze nie pojednałeś, masz jeszcze trochę czasu! Jeżeli masz nadal wątpliwości co do podanych w tym artykule realiów, zacznij czytać Biblię, czytaj które chcesz artykuły i sprawdzaj wszystko osobiście. Jeśli to kłamstwo; szybko najdziesz jego dowody.

Ale jeżeli nie znajdziesz dowodów kłamstwa, zwróć się natychmiast do Boga i proś Go o wybaczenie twoich grzechów. Nadal wszyscy mają szansę na życie, ale czasu jest już coraz mniej.

Jest to jedna z ostatnich szans dla ludzkości. Skorzystaj z niej!