www.zbawienie.com

Szatańskie i anielskie zbrodnie

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Zanim przeczytasz ten artykuł, przeczytaj uważnie artykuł: Telegonia - dlaczego ją ukrywają?

Wyjaśni on tobie wiele rzeczy związanych z tematem płci oraz posiadania potomstwa. Uzmysłowi tobie także, dlaczego Bóg dał nam takie a nie inne prawa oraz dlaczego szatan i upadli aniołowie są aż takimi zawziętymi wrogami Boga i Narodu Wybranego.

Cel naszego życia

Niewielu rozumie cel swego życia.

Po co istnieję i ku czemu zmierzam?

Nasze postępowanie pokazuje ludziom oraz Bogu, kim  jesteśmy i do czego zdążamy. Jeżeli zapraszamy grupkę ludzi do swego domu, spodziewamy się od nich szacunku dla twej rodziny, zachowanie czystości oraz podstawowej kultury, jaka z reguły panuje u kulturalnych osób.

Takie są nasze zwyczaje i są one uznawane za dobre wychowanie, które posiada swe korzenie w Biblii.

Mateusza 22:37 A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Miłujemy Boga za powołanie nas do życia, za nasze warunki życiowe i miłujemy bliźniego tak, jak nas samych.

Taki sposób życia jest zaciekle prześladowany przez szatana i upadłych aniołów, którzy otwarcie nienawidzą takie postępowanie.

Istnieją ku temu bardzo wyraźne powody, których źródeł wielu z nas nie zna i...raczej w nie nie uwierzy. Ziemia jest miejscem zamieszkania Ludu Bożego. Została ona stworzona przez Boga dla istot, które także Bóg stworzył.

Ani szatan ani upadli aniołowie nie otrzymali nigdy pozwolenia na życie pośród ludzi, oraz na seks ze zwierzętami czy z... kobietami ziemskimi.

Niestety niemal żadna religia nie omawia tych rzeczy a przyczyna jest oczywista. Wszystkie religie są kontrolowane przez szatana.

Poniżej mamy detaliczny opis zbrodni upadłych aniołów. Dosłownie wszystkie elity, masoneria, illuminati, rodziny królewskie, rządy całego świata i wszyscy wtajemniczeni w satanizm, przemysły jak muzyczny, filmowy i wiele innych światowych biznesów, wszyscy oni wielbią szatana i mu służą, ale zbyt oficjalnie jeszcze się z tym zbytnio nie afiszują. Dlatego tych tematów niemal nikt nigdy w mas mediach nie porusza.

I Henocha 6. 1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (...), Turiel, Jomiel, Araziel. 8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. [BM]

Szatan popełnił olbrzymią zbrodnię i niemal zniszczył jakiekolwiek szanse na rozwój człowieka na ziemi poprzez swój akt seksu z Ewą, żoną Adama.

W tym przypadku mamy olbrzymi problem. Według biblijnego opisu, szatan i upadli aniołowie doskonale wiedzieli, że ryzykują wieczną śmierć za swoje grzeszne działania. Powyższy cytat mówi nam, że upadli aniołowie doskonale wiedzieli, jakie konsekwencje były dla nich przygotowane w przypadku złamania tego zakazu. Oni już otrzymali wyrok śmierci, który zostanie na nich niedługo wykonany.

Szatan był o wiele sprytniejszy. W bardzo wyrafinowany sposób zwiódł Ewę, wciągnąwszy ją do grzechu. Zgrzeszyli oboje i oboje także otrzymali wyrok śmierci.

Potem szatan skrytykował Boga oraz Jego wiernego sługę, Hioba (Joba) Link: Hioba. W ten sposób szatan fałszywie podważył mądrość Boga, który go stworzył.

Spójrzmy na to z rozsądkiem

Jeżeli szatan i upadli aniołowie mają takie szaleńcze pomysły, krytykują Boga oraz mają takie pragnienia, to powinni oni stworzyć dla siebie drugą ziemię, drugie słońce i wszystko, co można jeszcze stworzyć według ich wyobraźni, zdolności i mądrości.

Wtedy mogliby na ich ziemi umieścić stworzone przez nich potomstwo oraz dać im własne Prawo, które mogłoby utrzymać porządek na ich ziemi.

Nietrudno się domyśleć, że pomimo wielki przewagi intelektualnej nad ludźmi, oni są na niewiele wyższym poziomie intelektualnym od nas ale sprawy moralne i duchowe to ich największa klęska i upadek.

Oni z chęcią krytykują Boga za niemal wszystko, ale sami jeszcze nigdy niczego dobrego nie uczynili i nie stworzyli dla własnego potomstwa, które mogłoby być dla nas grzeszników wzorem do naśladowania. Ich cała praca warta jest - ZERO!

Bóg tworzył olbrzymią ilość wspaniałych istot. Jednymi z najbardziej znanych są: archanioł Michał, obrońca Izraela oraz Syn Boży, Isus Mesjasz i Król bliskiego już Królestwa Bożego. Wiernych Bogu stworzonych przez Boga aniołów i archaniołów są miliony!

Ani szatan, ani upadli aniołowie nie znaleźli; ani u Boga ani u Syna oraz u Michała najmniejszej skazy.

Ani Syn Boży, ani Michał nie oskarżają Boga za jakiekolwiek błędy rozumiejąc doskonale swoją pozycję w niebie czy na ziemi oraz prowadzą bezkompromisowe trzymanie się Prawa Bożego, które jest gwarancją cudownego życia wiecznego w niebie.

Niestety, ani szatan, ani upadli aniołowie nie posiadają absolutnie żadnych wartości, które gwarantowałyby nam wspanialsze życie na ziemi pod ich władzą, a nie pod władzą Boga i Syna.

Wartości pomysłów szatana oraz upadłych aniołów są równe zeru.

Podobną wartość posiadają ich nasienia żyjące pośród nas, a wielbiące bez jakichkolwiek przyczyn szatana.

Szatan i upadli aniołowie odseparowali się od Bożej mądrości z powodu grzechów i stali się istotami na bardzo niskim poziomie intelektualnym oraz duchowym. Ich olbrzymi pociąg do ludzkich kobiet czyni ich zwyrodnialcami seksualnymi.

Są oni gotowi porzucić Boga a nawet życie wieczne dla... seksu. Oto ich szczyt mądrości!

W takim kontekście szatan i upadli aniołowie posiadają mentalność 15 letniego chłopaka, którzy z radością podgląda nagie dziewczyny planując z nimi sex.Z szatanem i jego aniołami jest jeszcze gorzej niż z tym chłopcem. W niemal każdej możliwej kwestii chcą oni pouczać Boga, Stwórcę wszystkiego ale ich wiedza w porównaniu z wiedzą Boga jest niemal równa zeru. Na przekór temu chcą oni dyktować Bogu, co powinien poprawić w Prawie i na co powinien pozwalać im oraz ich skażonemu i nielegalnemu potomstwu.

Według nich Bóg powinien im wybaczyć wszystkie zbrodnie i dać im pełną autoryzację do sprawowania rządów nad ohydnym światem, jaki oni zorganizowali. Oni otrzymają pełną władzę, ale na 3.5 roku podczas sądu Bożego nad nimi, która zakończy się ścinaniem głów ludziom miłującym Boga!

Trudną o większą nieudolność tych osób, którzy nigdy niczego dobrego poza straszliwymi zbrodniami i wojnami nie stworzyli na ziemi. Oni nadal używają niewinnych ludzi a zwłaszcza dzieci do krwawego i okrutnego zaspokajania ich szalonego popędu seksualnego.

Poniżej niezwykle ważne i najbardziej ukrywane przed nami informacje o upadłych aniołach, szatanie oraz o ich potomstwu. Są one zaciekle przez światem ukrywane, ale Bóg nie pozwolił na ukrycie ich zbrodni i pomimo fałszu tzw. religii (Bóg nie stworzył żadnej religii.) informacje bardzo ich obciążające są dla nas dostępne. Oczywiście religie szatańskie o tym solidarnie milczą.

Szatan i aniołowie oraz ich potomstwo to hermafrodyci

Oni doskonale wiedzieli o tym, że ich pobyt na Ziemi oraz seks z kobietami był i jest nadal kategorycznie zabroniony. Powody były i są oczywiste.Telegonia to także potwierdza!

Bóg nie mógł im pozwolić na zniszczenie niewinnych ludzi.

Z powodu kategorycznego łamania Bożego zakazu, Ziemia wraz z jej mieszkańcami została skażona przez nich zbrodnicze działania. Jeszcze gorsze jest to, że z powodu grzechu szatana, Adama i Ewy cała ludzkość utraciła życie wieczne. Ale na tej pierwszej zbrodni szatana to się wcale nie zakończyło.

Do seksu z kobietami ludzkimi przystąpili upadli aniołowie i spowodowali straszliwe zagrożenie dla ludzi stworzonych przez Boga, ponieważ aniołowie płodzili z kobietami dużą ilość Nefilimów czyli gigantów, którzy byli znacznie więksi oraz także żądni seksu oraz morderstw. Byli oni także kanibalami i jedli ludzi. Ludzkość znalazła się dzięki ich zbrodniom na drodze ku anihilacji.

Rodzaju 6:(1) A Noe miał pięćset lat i spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (2) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki, (3) a synowie Boży widząc córki ludzkie, że są piękne, wzięli sobie za żony wszystkie, które sobie wybrali. (4) I Pan Bóg rzekł : Mój Duch na pewno nie pozostanie wśród tych ludzi na wieczność, ponieważ są ciałem, ale ich dni będą trwały sto dwadzieścia lat. (5) Wtedy giganci byli w tamtych czasach na ziemi; a potem, kiedy synowie Boży przychodzili do córek ludzkich, one rodziły im dzieci, to były olbrzymy z dawnych czasów, mężowie sławni. (6) A Pan Bóg, widząc, że niegodziwe czyny ludzkie rozmnożyły się na ziemi i że każdy w swym sercu nieustannie rozmyślał nad złem, (7) wtedy Bóg rozważał w sercu, że ​​stworzył człowieka na ziemi i głęboko się nad tym zastanawiał. (8) I rzekł Bóg: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, człowieka z bydłem oraz gady z latającymi istotami z nieba, bo jestem zasmucony, że ich stworzyłem. (9) Ale Noe znalazł łaskę przed Panem Bogiem. [BM]

Ten tekst był w pewnym stopniu zniekształcony przez nieuczciwych tłumaczy. W Septuagincie LXX nie ma wzmianki o tym, że Bóg rzekomo żałował, że stworzył człowieka na ziemi. Wystarczy przeczytać uważniej cały ten tekst, przetłumaczony z Septuaginty LXX, a nie  z dzieła żydowskich masoretów, a zrozumiemy, że głównymi istotami odpowiedzialnymi za te wielkie problemy byli upadli aniołowie oraz ich gigantyczne potomstwo, złożone z olbrzymów.

Taki stan rzeczy i nieustanne odbieranie żon mężom przez upadłe anioły oraz zbrodnie Nefilimów miały wyjątkowo negatywny wpływ na całą ludzkość zamieszkującą ziemię. Być może utracili oni nawet zaufanie do Boga. Tekst ten nie wyjaśnia nam tego problemu. Jest także oczywiste, że duża część ludzi była także skażona genami aniołów oraz Nefilimów.

Takie wyniszczanie genetyczne Ludu Bożego widzimy także w dzisiejszych czasach.

Wszelkie zbrodnie zahamował dopiero potop, który także zniszczył wszystkich skażonych ludzi, pozbawionych jakichkolwiek ludzkich uczuć. Pozostało przy życiu zaledwie 8 osób wybranych przez Boga, z Noem na czele.

Werset 6-ty jest niezwykle dramatyczny, ponieważ jest bardzo widoczne, jak Bóg starał się o nasze szczęście, a w jaki ohydny sposób postąpili szatan i upadli 'aniołowie'. Okazało się ponad wszelkie wątpliwości, że szatan i upadli aniołowie nie posiadali żadnych ludzkich uczuć i w ten sposób swoim zbrodniczym postępowaniem rzucali cień na Boga, który ich stworzył do życia wiecznego.

Bóg nie popełnił absolutnie żadnego błędu, dlatego błędu do dzisiaj nikt nie wypomniał!

Jest oczywiste, że szatan i upadli aniołowie w swych zbrodniach działali oraz nadal działają jak masowi niepoprawni mordercy. To kwalifikuje ich wszystkich do całkowitej anihilacji. Nie mają oni absolutnie żadnych pozytywnych uczynków, za które Bóg mógłby im darować ich olbrzymie winy. Oni działają NADAL przeciwko ludzkości, ale także działają przeciwko Bogu, rzucając na Boga cień swym zbrodniczym postępowaniem.

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Jakoś nikt nie wyjaśnia tej szczególnej przypowieści.

Mateusza 13:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. (26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły.

Poniżej mamy Isusa wyjaśnienie.

Mateusza 13:(37) A On odpowiedział: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. (38) Rolą jest świat, a dobre nasiona to synowie Królestwa, a kąkol to synowie Złego. (39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. (40) Tak, jak zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. (41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów a oni zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy popełniają nieprawość, (42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

Isus sieje dobre nasiona, czyli synów Królestwa. Wiemy, że Synowie Królestwa to Słowianie. Czyli pośród Słowian Chrystus sieje dobre nasiona i część z nich przyjmuje nauki Syna Bożego. W ślad za Isusem kroczy szatan i sieje... nasienie węża, czyli osoby popełniające nieprawość. Chodzi oczywiście o grzechy łamania Prawa Bożego.

Wszyscy ludzie grzeszą, ale nie każdy grzesznik zostanie wrzucony do jeziora ognistego, które oznacza wieczną śmierć bez szansy powrotu do życia.

Pojawiają się więc pośród ludzi osoby poinformowane o Prawdzie przez Isusa. Ale razem z nimi są zasiani synowie szatana czyli nasienie węża, które jest wymieszane z Ludem Bożym, czyli Słowianami (Izraelitami).

Nasienie węża cechuje jedna niezwykle paskudna cecha. Jest to pedofilia oraz wszelkie inne możliwe zboczenia seksualne. Jednak Isus nie pozwala nam tych chwastów wyrywać ze społeczeństw ziemi, aż do czasu ustanowienia Królestwa Bożego.

Jak wszyscy doskonale wiemy, świat całkowicie w ostatnich latach oszalał z powodu LGBTQIA+ i genderyzmu. To jest najnowszy wynalazek szatana i upadłych aniołów.

Ich potomstwo najczęściej jest dwu płciowe, podobnie jak ich rodzice.

Na domiar złego, ich nieprawe potomstwo także nie posiada ludzkich sumień oraz dusz ludzkich. Koniecznie przeczytaj artykuł o nasieniu węża, a zrozumiesz znacznie więcej. Sprawdź koniecznie ten link - Hermafrodytyzm czyli obojnactwo.

Sataniści zmuszają nas do akceptacji ich zboczeń

Istnieje niezwykły film, nakręcony przez chrześcijanina pochodzenia greckiego, który w pełni udowadnia w filmie dwu płciowość upadłych aniołów oraz ich równie skażonego potomstwa. Link do artykułu i filmu. Tajemnica bestii ujawniona. Film jest po angielsku, ale wstawiłem polskie napisy w formie, jaką można skopiować. Warto film oglądać i jednocześnie czytać napisy po polsku. Można oglądać film na YouTube i czytać teksty przetłumaczone według określonego czasu filmu.

Film ujawnia nam bardzo wiele oraz przedstawia masę dowodów zbrodni szatana oraz upadłych aniołów od czasu wydarzeń w Edenie. Owe zbrodnie nie wygasają ale stale się powiększają.

Co jest najbardziej ciekawe, Bóg ZMUSIŁ artystów czyniących rzeźby upadłych aniołów oraz ich potomstwa, aby pokazywali zgodnie z faktami ich narządy płciowe, czyli dowody posiadania obydwu płci.

Owe dowody nawet teraz nie są ukrywane, tylko my nie mamy pojęcia, co one znaczą i zbytnio się nimi nie interesujemy.

Trzeba UWAŻNIE obejrzeć ten film, aby zrozumieć, o co toczy się obecna straszliwa wojna na ziemi.

Jest to walka upadłych aniołów  o akceptację Boga zboczonego potomstwa upadłych aniołów. Walczą oni także przeciwko nam, abyśmy mieli szacunek dla ich nieprawego potomstwa i traktowali ich potomstwo na równi z ludźmi Bożymi, czyli mężczyznami i kobietami.

Oni zmuszają ludzi do aktywnego współżycia z ich nieprawym potomstwem, nawet dążąc do zjednoczenia ich z nami. Jakakolwiek informacja z Biblii w tym temacie powoduje zaciekłe ataki na ludzi miłujących Boga i jego Prawo dla ludzi stworzonych przez Boga. W ten sposób oni starają się nas poniżać na korzyść ich nieprawego i kategorycznie zakazanego przez Boga potomstwa.

Znamy wszyscy posąg Bahometa w różnych formach. Jest to także obojnak i wszelkie naciski na transgenderyzm pochodzą właśnie z od tych ohydnych istot.

Co jest ciekawe, ich nieprawe potomstwo stale wzrasta, aczkolwiek ono nie jest w stanie się rozmnażać.

https://duckduckgo.com/?q=nephilims+pictures&t=h_&iax=images&ia=images

https://godinanutshell.com/2015/04/20/nephilim-easiest-breakdown-of-nephilim-nephilim-hybrid-skulls-on-the-internet/

Takich obrazów i wykopalisk jest masa! Skąd się to bierze?

Upadli aniołowie żyją pośród nas nadal i nadal mają seks z kobietami. Kiedy one zachodzą w ciążę, rodzą się właśnie takie dzieci. Były także tzw. najazdy 'kosmitów', którzy rzekomo zabierali do statków kosmicznych kobiety i je w ten sposób zapładniali. Były także opisy sytuacji, że do sypialni kobiecej wchodził przystojny i piękny anioł. Zahipnotyzowana kobieta nie mogła i nawet nie chciała się jemu oprzeć. Oczywiście jej mąż nigdy nie był o tej wizycie poinformowany!

Film oraz podstawowa wiedza z Biblii w pełni wyjaśniają nam współczesne motywy szatana i zbrodniarzy anielskich, którzy obejmą niedługo całkowitą władzę nad światem na 3.5 roku.

Ich problem polega na tym, że oni obwiniają Boga za zniszczenie ich potomstwa przed potopem. W czasach dzisiejszych oni nadal dążą do uratowania ich potomstwa kosztem egzystencji ludzi stworzonych przez Boga, pomimo, że wiedzą, że Bóg ponownie zniszczy: ich oraz ich zbrodnicze potomstwo.

Co jest ciekawe, ale przed nami ukrywane, że w starożytnym Egipcie faraonowie także bywali i to często hermafrodytami. Ich rzeźby i obrazki nam to pokazują.

Mamy obecnie naciski władz i mediów na uznanie oraz ochronę osób dwu płciowych.

Mamy w wielu miejscach wspólne ubikacje w szkołach i w wielu innych publicznych miejscach. Dochodzi do zupełnego absurdalnego ataku satanistów na rasę białą, stworzoną przez Boga, a znienawidzoną tylko za to, że jest to najlepsza, najmądrzejsza rasa na ziemi i jest ona - pomimo ciągłych mordów i prześladowań - nadal na najwyższym poziomie na ziemi pod każdym niemal względem.

Co jest najgorsze, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką wartość posiadamy u Boga. Oczywiście jeżeli przestrzegamy Jego Przykazań!

W Afryce na przestrzeni tysiącleci nie wynaleziono nawet koła nie mówiąc o statku.

Ludzie stworzeni przez Boga nie są i nigdy nie byli dwu płciowi. Jak wszyscy wiemy, istnieją wyłącznie dwa rodzaje płci ludzi stworzonych przez Boga. Mężczyzna oraz kobieta i tego nikt nigdy na ziemi nie zmieni.

Bez dwóch odmiennych płci ludzkość nie może istnieć z powodu braku możliwości rozmnażania się.

Niemal cała ludzka cywilizacja jest oparta na rasie białej i rasa biała jest systematycznie wyniszczana i mordowana na przestrzeni kilkuset lat przez nasienie węża.

Innych opcji Bóg nie zaplanował. To oznacza, że osoby dwu płciowe nie są ludźmi stworzonymi przez Boga, nie posiadają oni ludzkich sumień oraz dusz i nie mają prawa do życia pośród nas na Ziemi należącej do Boga z powodu ich zagrożenia dla ludzi stworzonych przez Boga.

Odpowiedzialnymi za ich los są wyłącznie ci, którzy spowodowali ich istnieje na przekór Bożemu Prawu, które takich rzeczy kategorycznie zabrania. Oprócz dwu płciowości oni posiadają inne ohydne cechy, jak masowe oddawanie się pedofilii oraz inne ohydne działania, jak mordowanie niemowląt.

Wielu z nas doskonale wie, że władze (nasienie węża) dba szczególnie o ukrywanie pedofilii oraz do niedawna ukrywanie podwójnej płci przed nami. Najwyraźniej te ohydne sekrety już są w pewnych kręgach znane i informacje te zaczynają zataczać coraz większe kręgi w świadomości normalnych ludzi.

Tego rodzaju plany są szczególnie ważne w planach NWO!

Rzeczywistość zboczonego świata

Najwyraźniej plan III Wojny Światowej przybiera na sile. Rozpoczynają się ataki na władze a władze ciężko przestraszone atakują społeczeństwa w nadziei, że to się da odwrócić.

Tego się nie da odwrócić. Wszystko wskazuje nam, że światem rządzą zboczeńcy seksualni, czyli szatan i upadli aniołowie. To natychmiast budzi następne zdanie, które trzeba poznać i zrozumieć. Nasienie węża to tego samego gatunku istoty, czyli potomstwo szatana i upadłych aniołów, miłujące pedofilskie zabawy.

Niemal wszystkie władze są głęboko uwikłane w pedofilię. Przedsmak tego, co grozi teraz światu mamy w postaci Jeffrey'a Epsteina, któremu władze USA nie pozwoliły na ujawnianie żadnych pedofilskich dowodów na kogokolwiek ważnego. Uwikłani w to byli politycy USA, brytyjska rodzina królewska i wiele innych osobistości.

Pojawiały się rzadkie filmy i artykuły, które udowadniały owe zbrodnie na ludzkości, ale większość ludzi nie była w stanie w to uwierzyć.

Obecnie zbliża się proces Ghislaine Maxwell, która ma zeznawać na temat 'biznesu', w którym pracowała wraz z Epsteinem, czyli przy kontroli pedofilów za pomocą szantażów. Biznes polegał na tym, że filmowano najwyższe 'osobistości' jak Bill Clinton, książę Andrew i masy innych delikwentów, aby mieć nad nimi pełną kontrolę. Teraz grozi im ujawnienie ich zbrodni, których są olbrzymie masy.

Plan III WŚ zakłada zmiany rządów światowych. Fragment tego planu.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego...."

Zanosi się na ostry atak na syjonistów politycznych, którzy rządzą niemal wszystkim państwami na świecie i są zaangażowani po uszy w pedofilię. Najprawdopodobniej będzie to ujawnione całemu światu a syjoniści będą eksterminowani za swoje zbrodnie. Proces Ghislaine Maxwell być może jest początkiem takiej akcji.

W ten sposób zbrodnie syjonistyczne zostaną ujawnione, co spowoduje olbrzymią nienawiść do pedofilów oraz ich masowe zbrodnie na dzieciach. Jest to najwyraźniej szczególna droga, aby chrześcijanie zaczęli mordować masowo innych ludzi. Owa sytuacja powoduje niezwykle drakońskie próby politycznych syjonistów, którzy chcą to za wszelką cenę powstrzymać.

Co jest bardzo interesujące to termin: polityczni syjoniści. Czy są inni syjoniści? Oczywiście że tak i oni po eksterminowanymi pedofilach obejmą władzę jako 10 króli, a potem przekażą swą władzę Bestii.

Tak wygląda plan szatański i jest jeden film, który tak powszechnie panującą pedofilię potwierdza. Film jest po angielsku. The Stark Reality - Całkowita rzeczywistość. [EN] Rzadko ktokolwiek o tym mówi z wiadomych przyczyn. Temat pedofilii jest olbrzymi i także częściowo znany i ujawniony w Polsce.

W USA w skuteczny sposób uciszono media i każdego, kto starał się to ukazywać w jakiekolwiek formie. Wiele wskazuje na to, że ten wrzód zaczyna nagle pękać i pedofile bronią się zawzięcie i to jest przyczyna stałego zwiększana ich władzy, w celu powstrzymania tego groźnego dla wielu trendu. Ale skoro sam szatan stoi za tym... czyż oni mają szanse na uniknięcie kary za swe ohydne zbrodnie?

Plan Boga zostanie zrealizowany bez jakichkolwiek zmian

Bez względu na jakiekolwiek opinie kogokolwiek na ziemi, problem taki zostanie niedługo na zawsze przez Boga rozwiązany. Za te niewypowiedziane zbrodnie na ludzkości - szatan i upadłe anioły oraz ich potomstwo zostaną spaleni w jeziorze ognia bez jakiekolwiek szansy na miłosierdzie, którego oni nigdy względem nikogo na ziemi nie użyli.

Jedynymi wyjątkami będą ludzie częściowo skażeni genami anielskimi i szatańskimi. Jeżeli oni zaakceptują 10 Przykazań, Bóg pozwoli im na życie pośród ludzi przez Boga stworzonych oraz naprawi ich skażone DNA.

Co jest niezwykłe, nasze DNA może być tylko męskie lub żeńskie. Innych opcji nie ma.

Oto artykuł usprawiedliwiający dwupłciowe istoty w Wikipedii.

Bóg jest Stworzycielem, Właścicielem Nieba i Ziemi oraz wszystkiego, co istnieje; tak w niebie jak i na ziemi. Oryginalny plan Boży zostanie realizowane przez Boga oraz Isusa, naszego Króla Królestwa Bożego na ziemi. Dla nikogo nie będzie jakiekolwiek taryfy ulgowej.

Albo zaakceptujemy życie wieczne według Praw Boga albo... poniesiemy śmierć. Innej drogi do życia wiecznego nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie.

Każda istota ludzka musi dokonać wyboru i jej życie będzie zależało ściśle od jej wyboru. Innych opcji nie ma!

Nie będzie żadnych dyskusji na Ziemi, poza wystąpieniem publicznym dwóch świadków Boga, które będzie trwało 3.5 roku. Cały świat będzie poinformowany o straszliwej winie szatana i upadłych aniołów. Przeczytajmy uważnie poniższe wersety.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

Mamy więc biblijny opis działalności owych dwóch świadków Boga, ujawniających światu zbrodnie szatana, upadłych aniołów oraz ich zbrodniczego potomstwa.

Za śmierć potomstwa, które zaistniało z woli tych zbrodniarzy odpowiadają wyłącznie szatan i jego aniołowie.

W poniższym tekście mamy wersety z księgi Henocha, którą z Biblii usunięto z tej oraz z wielu innych przyczyn. Jest to opis snu Henocha, jak doszło do tego skażenia za pomocą metafory opisu zwierzęcego, aby zbyt nie pogłębiać tego niełatwego tematu.

I Henocha 86:1 Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków. 2 Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim. 3 Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi. 4 Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie [byki] wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły. 5 Wszystkie byki przestraszyły się ich i bały się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami. 6 W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać. 87. 1 Ponownie zobaczyłem, jak jeden drugiego bódł i kąsał, a ziemia zaczęła krzyczeć. 2 Znowu podniosłem moje oczy ku niebu i ujrzałem wizję. Oto przybyły z nieba istoty podobne do białych ludzi. Czterech wyszło z tego miejsca oraz trzej [inni] z nimi. 3 Ci trzej, którzy wyszli jako ostatni, pochwycili mnie za rękę, podnieśli mnie z pokolenia ziemskiego i zanieśli na wysokie miejsce. Pokazali mi wieżę wysoką nad ziemią, wobec której wszystkie pagórki były małe. 4 Powiedziano mi: "Pozostań tutaj, aż zobaczysz wszystko, co ma się stać ze słoniami, wielbłądami, osłami, gwiazdami i wszystkimi bytami". 88. 1 Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna. 2 Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała. 3 I gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i pochwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki [były] jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi.

Są także inne opisy planów upadłych aniołów, którzy dokonali swoje zbrodnie na ludziach stworzonych przez Boga i ich wypowiedzi mówią nam, że oni zrobili to w z pełną premedytacją i z zimną krwią, nie dbając o ludzkość oraz ich bezpieczeństwo tylko dbając ponad normę o ich seksualne zboczone preferencje.

Pierwsza grupa już jest uwięziona.

2 Piotra 2:(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;

Niestety ten przykład nie powstrzymał drugiej grupy, której kara dla pierwszej grupy wcale nie przyhamowała. Nowi zbrodniarze także istnieją od kilkuset lat na ziemi i także znęcają się na ludźmi, a w szczególności nad kobietami.

Podsumowanie...

Poznane problemy według Biblii oraz ten artykuł ukazują nam rzeczywistość, o której nikt nie odważa się nawet mówić. Ale to się wkrótce diametralnie zmieni.

Żyją na ziemi pośród nas istoty, które nigdy nie powinny istnieć, ponieważ mają one poważne problemy z płcią i nie są w stanie się rozmnażać. Jest to potomstwo szatana i upadłych aniołów oraz rezultat nieustannego mieszania genów z powodu dzikiego stylu życia, jaki obecnie panuje na ziemi, a dziewictwo jest uważane za skrajne zacofanie.

Owa opinia jest kreowana przez szatana oraz szatańskie media i władze. Wiedzmy jednak, że nie jest to nasza wina. Nie mamy na to wpływu, ale jesteśmy narażeni na zmieszanie się z takiego rodzaju ludźmi nawet w małżeństwo, które ma nikłe szanse na posiadania normalnego potomstwa.

Bądźmy więc bardzo ostrożni, ponieważ zły wybór może nas bardzo drogo kosztować.

 

www.zbawienie.com