Szatańskie oszustwa

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Najtrudniejszym oraz zniekształconym przez satanistów dziełem jest... Biblia! Czytam ją od roku 1978 i nadal nie rozumiem wszystkiego, kiedy Biblię czytam. Nie znaczy to, że Biblia jest zła a ja jestem mało wykształcony. Biblia została napisana przez samego Boga oraz najlepszych sług wybranych przez Boga.

Dlatego Biblia nie jest łatwą do całkowitego zrozumienia. Posiada ona także kilku oszustów, głównie Pawła i Łukasza, ale nie posiada ona także jednej wspaniałej oraz bardzo ważnej księgi: II Księgi Ezdrasza. Oczywiście Pawła i Łukasza nie umieścił Bóg. Zrobił to sam szatan!

Aby przestać grzeszyć musimy być posłuszni 10 Przykazaniom Bożym! Większość ludzi o tym nadal nie wie. Poniżej mamy czysto biblijny tekst Przykazań.

Wyjścia 20 - link!

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Jest to najważniejsze nasze Prawo od samego Boga. Tymczasem szatan zniekształcił nieco Biblię i przekonuje nas, aby ją dobrze poznać. A to jest przyczyna wielu ludzi, którzy uciekają od tego pomysłu i dlatego wierzą... kościołom i pastorom. Niestety niemal wszyscy łamią powyższe Przykazania, które są dla nas NAJWAŻNIEJSZE. Te przykazania - jeżeli są przestrzegane, mogą nam dać życie wieczne!

Zachęcam gorąco do przeczytania artykułu - 10 Przykazań Bożych.

 

Dopiero niedawno zorientowałem się, kim są w rzeczywistości Amerykanie. To nie są Amerykanie, ale to są Żydzi, którzy ufają swojemu koszernemu, żydowskiemu rządowi i pomimo posiadania olbrzymiej ilości wszelkiej broni, amerykańscy Żydzi jeszcze nigdy nie sprzeciwili się rządowi USA!  USA to państwo czysto żydowskie, posiadające prawie 80% obrzezanych mężczyzn. Oczywiście kobiety w USA są także Żydówkami. Reszta to głównie Polacy i Słowianie - lud Boży oraz mniejsza część innych ludzi.

Żydzi w USA dlatego mają wielkie zaufanie i miłość do ich żydowskiego rządu! Dlatego Żydzi posiadając olbrzymie ilości wszelkiej broni, oni mają do rządu USA absolutne zaufanie. Rząd USA także doskonale wie, kim są Amerykanie, czyli Żydzi, a Amerykanie oczywiście wiedzą także, jakiej narodowości jest rząd USA!

USA to największy i najmocniejszy światowy tron żydowskiego narodu !

To jest dla nas niezwykle ważne, ponieważ dopiero teraz zrozumiemy, dlaczego Bóg ukarze USA czyli... Babilon Wielki.

Ogólny wskaźnik obrzezania w Stanach Zjednoczonych wynosi około 80.5%. Sami Amerykanie stanowią 71.2%

Izraelska wojna w Gazie przeciwko Palestyńczykom jest znana z masowych i nieludzkich zbrodni Izraela na niewinnych Palestyńczykach. To jest szczególnie ważne dla wiadomości Ludu Bożego, Polaków i Słowian oddanych całkowicie Bogu; ponieważ mamy światowe ujawnienie fałszu Żydów, którzy zajęli Izrael, pozując siebie jako 'lud Boży'. Oszukali oni praktycznie większą część całego świata!

Wszystkie działania 'Izraela' ukazują bezspornie, że Żydzi zajmujący ziemię Izraela nie mają żadnego pojęcia o tym, co oni powinni robić, jako rzeczywiści ludzie Boga Wszechmogącego. Dlatego od Żydów z Izraela nie słychać niczego, co świadczyłoby, że Żydzi izraelscy wierzą i wielbią Boga Wszechmogącego oraz są oni Bogu posłuszni!

Przyjrzyjmy się bliżej państwu żydowskiemu, które zajęło Izrael podając się fałszywie za Izrael Boży. Najpierw sprawdźmy, czy artykuł szatańskiej Wikipedii w ogóle używa słowo - Bóg. Wikipedia nie wspomina żadnym słowem o tym, że Izrael zajął 'swoją' Ziemię, ponieważ uważa się on za lud Boga. W tym artykule nawet nie ma słowa - Bóg! (God)

Co jest także niezwykłe; Izrael nie używa słowa Bóg w żadnym ze swych artykułów. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ dawniej w pewnych artykułach 'uczono' nas o ważnej nazwie Żydów, jako Izraelitów oraz nazwy państwa - Izraela. Ostatnio nie znalazłem w żadnym ich artykule tak oczywistego i ważnego słowa!

Judaizm jest oszustwem!

To brzmi niezbyt ładnie, ale to jest fundamentalna prawda zgodna z Biblią, która posiada 4 pisarzy żydowskich, którzy propagują kłamliwie i za wszelką cenę miłość Boga do Żydów. Oczywiście jest to wielkie kłamstwo. Biblia była i jest nadal anty żydowska, ponieważ jest to księga Boga, który Żydów zawsze potępiał i nadal potępia!

Żydzi nie są narodem wybranym, ani nie są Izraelitami. Biblia zawsze nazywa ich Żydami, ale nie nazywa ich Ludem Bożym! Warto przeczytać powyższy artykuł, który posiada wiele dowodów na to, że Żydzi zawsze byli wrogami Boga oraz wrogami ludu Bożego, który był często przez Żydów prześladowany  - szczególnie za życia Isusa Mesjasza. Inny olbrzymi artykuł antyżydowski.

Niewielu ludzi pamięta oraz zdaje sobie sprawę z tego, że do niedawna Żydzi w Izraelu starali się za wszelką cenę nas przekonać, że oni zajęli Izrael, ponieważ oni są rzekomo ludem samego Boga. Absolutne kłamstwo! Żydzi nie mają w Izraelu nawet własnej stolicy dla Boga!

Tel Aviv - obecna stolica Izraela - jest światową stolicą... gejów! Poniżej cytat z Tel_Awiw-Jafa

Choć stolicą 'proklamowaną' przez Izrael jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu, dlatego większość ambasad mieści się w Tel Awiwie.

Wikipedia podaje nam teraz taki niezwykły tekst! (Warto przeczytać ten artykuł w całości!)

Wyniki przeprowadzonego w 2009 roku badania „Zwyczaje, obrzędy i wartości wśród izraelskich Żydów” pokazały, że 80% izraelskich Żydów wierzy w Boga, a 46% określa się jako osoby świeckie. Jednocześnie aż 70% uważa, że Żydzi są narodem wybranym, co wskazuje na szczególny związek łączący ich z Bogiem[14].

W ten sposób owa próba przekonania świata o tym, że Żydzi są ludem Bożym okazuje się niestety nieskuteczna. Żydzi nie mieli i nadal nie mają żadnych szans na wybudowanie świątyni Bożej. Jest oczywiste, że Bóg na to nie pozwolił, aby Żydzi zniesławiali Boga w taki właśnie ohydny i kłamliwy sposób!

Bardzo ważny cytat z podanego wcześniej linku.

Religia w Izraelu zajmuje centralne miejsce w państwie oraz odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu izraelskiej kultury i stylu życia. Godnym podkreśleniem jest to, że religia pełniła bardzo ważną rolę również w historii Izraela. Źródło.

Od czasu zajęcia miejsca Izraela, Żydzi nie byli w stanie wybudować dla Boga świątyni! A to jest oczywistym i bezspornym dowodem na to, że Żydzi nie wielbią Boga, który nie obiecał im absolutnie niczego.

Żydzi wiedzą, że muszą opuścić miejsce przeznaczone przez Boga dla rzeczywistego Izraela, czyli dla Polaków i Słowian!

Musimy pamiętać o jednej niepodważalnej sytuacji Żydów w Izraelu. Wyłącznie Izraelici; a nie Żydzi, otrzymali ziemię Izraela z rąk samego Boga, ponieważ tylko Izraelici byli i są nadal Ludem Bożym. Oni zawsze byli Izraelitami. Natomiast Żydzi zawsze byli wrogami rzeczywistych 12 pokoleń Izraela.

Jana 18:(37) Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Isus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. (38) Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. (39) Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego?

Identyczne kłamstwa żydowskie widzimy w dzisiejszych czasach, kiedy Żydzi, ale nie Izraelici, bez Bożej aprobacji zajęli Ziemię Bożą czyli Ziemię Izraela, pozując w ten sposób na Izraelitów. Jest to kłamstwem i wyjaśnia nam dobitnie, że Bóg Żydom nie pozwolił na budowę fałszywej świątyni na świętym Bożym miejscu!

Żydzi także używają swoją własną nazwę: Izraelczycy, czyli oni nie są... Izraelitami!

A gdzie przebywają rzeczywiści Izraelici? Głównie w Europie, gdzie mieszka 10 pokoleń Izraela. Są nimi Polacy i Słowianie. Pośród Żydów istnieją pozostałe 2 pokolenia Izraela, ale oni raczej o nas Polakach niewiele wiedzą. Być może Polacy w Izraelu nie wiedzą, kim w rzeczywistości oni są !

Szatańskie władze

Światem nadal rządzi szatan aż od czasu ogrodu Eden. Posiada on także aniołów usuniętych z Nieba, a oni oraz ich potomstwo do dzisiaj zapładnia kobiety ludzkie, aby uzyskać od nich własne potomstwo, które było, jest i zawsze będzie po stronie szatana oraz upadłych aniołów. To potomstwo także nie ma serc ludzkich.

Niestety cały świat jest nadal pod władzą szatana i aniołów, wraz z ich potomstwem. Władze szatańskie zawsze dążą do tego, aby ludzie Boży stali po stronie szatana. Nie zawsze jest to możliwe i dlatego Bóg zabierze do Nieba wybranych przez siebie Polaków oraz wyprowadzi na pustynię resztę Ludu Bożego.

Sytuacja Polaków jest więc poważna, ponieważ 'polski' rząd dąży do usunięcia Polaków z Polski oraz do zmiany nazwy Polski na Polin. Ale według proroctw Biblii nasza obecna sytuacja jest właśnie bardzo pozytywna.

Mała część Polaków i Słowian zostanie wzięta do Nieba, a reszta już niedługo będzie mieszkała na pustyni pod opieką samego Boga Wszechmogącego oraz Syna Bożego, Isusa Mesjasza.

Polacy i Słowianie będą na pustyni całkowicie bezpieczni pod ochroną Boga i Isusa!

Dopiero wtedy pod ścisłą ochroną Boga i Isusa, szatan nie będzie miał absolutnie żadnego dostępu do Polaków i Słowian.

Tylko my, Polacy otrzymamy Bożą ochronę

Sataniści doskonale wiedzą, kim są Polacy i Słowianie, a nasz problem polega na tym, że zdecydowana większość Polaków nie wie, kim w rzeczywistości jesteśmy, znani jako Polacy. Ale większość z nas wie, że inne narody, zwłaszcza USA i Europy nie są przyjaciółmi Polaków. Żydzi natomiast wiedzą, kim jesteśmy!

Polacy nie mają żadnego pojęcia, że są oni Ludem samego Boga, który niedługo im się objawi i będzie Polaków bronił i chronił.

Niewielu ludzi wie, że lud Boży pochodzi od samego Boga, który planuje dla nas bezpieczne miejsca do życia. Boża pomoc chroniła Polaków przez wieki wieków, dlatego nadal żyjemy jako Polacy! Ale nie wszyscy Polacy byli zawsze pod ochroną Boga. Dużą ich część wymordowano: w Katyniu czy w innych mniej znanych nam miejscach.

To wygląda bardzo strasznie, ale... dzisiaj... gdyby oni nie zostali wymordowani, teraz także byliby martwi. Ale oni zostaną wzbudzeni z martwych z wieloma innymi Polakami: także z tymi, którzy walczyli o Polskę 15 Lipca roku 1410 w Bitwie pod Grunwaldem, znaną z tego, że posiadała ona najmocniejszą armię średniowiecznej Europy.

Szatańscy Krzyżacy dążyli zaciekle do zniszczenia wszystkich Polaków oraz Litwinów, ludzi także wierzących w Boga. To było przyczyną, dlaczego nasz Bóg Ojciec nie zezwolił na całkowite zniszczenie świętego Ludu Bożego, który Bóg stworzył jeszcze w ogrodzie Eden.

Korzenie Izraelitów są w Izraelu

Problem polega na tym, że Żydzi nigdy nie byli i nadal nie są Izraelitami. Rzeczywistymi Izraelitami byli oraz są nadal Polacy i Słowianie. W jakim kraju mieszka najwięcej Polaków? Oczywiście żyją oni w Polsce a także żyją oni w USA, ponieważ Żydzi wiedzą, że nie są Izraelitami a są nimi Polacy, dlatego Żydzi amerykańscy aż tak bardzo nienawidzą Polaków.

Artykuł. Jakie stereotypy krążą o Polakach w Izraelu? Jedno zdanie, które szczególnie warto przeczytać.

Polacy byli gorsi niż Niemcy – uważa wielu Izraelczyków. To zresztą jedyny chyba narodowy stereotyp, z którym się w tym kraju nie walczy.

Problem leży zupełnie w innym miejscu. Polacy nie wiedzą nawet, kim oni są, ale Żydzi o tym doskonale wiedzą i dlatego oni nas z taką pasją nienawidzą. Ich celem było i nadal jest ukrycie naszego rzeczywistego pochodzenia. Nie bądźmy zmartwieni - to się niedługo wyjaśni, kiedy z rozkazu Boga wszyscy Żydzi opuszczą Izrael.

Jeszcze jeden dowód!

Wszyscy wiedzą, że Bułgaria nie wydała swoich Żydów, ale nikt nie pamięta, że wysłała do Treblinki 11 tys. macedońskich Żydów i prawie nikt z nich nie przeżył. Mimo to Bułgaria cieszy się taką dobrą reputacją, że ma plac w Jerozolimie!

To oznacza, że istnieje jakiś wyjątkowy powód, dlaczego Żydzi aż z taką pasją nienawidzą Polaków. Żydzi, aczkolwiek nie wszyscy - doskonale wiedzą, że nie są oni Izraelitami, ale że są oni Żydami. Jeżeli Żydzi nie są Izraelitami, to kim są w rzeczywistości Polacy?

Czy teraz już wiemy, kim w rzeczywistości jesteśmy? Bóg to nam niedługo potwierdzi i w pełni pokaże!

W tym linku mamy artykuł ujawniający nam początek istnienia Polaków. Jest w nim wiele dowodów naszego pochodzenia. Polacy to 10 pokoleń Izraela. Oczywiście szatański świat zna te informacje, które bardzo starannie przed nami ukrywa. Żydzi o tym doskonale wiedzą, ale dowodów o nas jest bardzo wiele.

I to jest przyczyna nienawiści Żydów i wielu innych narodów, które są pod kontrolą Żydów, jak żydowskie USA, które rządziło całym światem do niedawna przez ponad 300 lat! Z tych właśnie przyczyn Polacy są najbardziej znienawidzonymi ludźmi na całej Ziemi, którą rządzą głównie... Żydzi!

Wielka część ludzi nienawidzących nas doskonale wie, kim my, Polacy jesteśmy.

Jest także inny powód, dlaczego jesteśmy znienawidzeni. Jesteśmy zbyt zdolni, inteligentni, pracowici oraz potrafimy wspaniale pracować, budować, grać i śpiewać, komponować muzykę i zwykle jesteśmy ogólnie najzdolniejszym oraz najbardziej walecznym narodem, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi!

Anioły oraz ich potomstwa

Wbrew pozorom, aniołowie żyjący na Ziemi nie są naszymi przyjaciółmi, a powód jest oczywisty. Bóg nie stworzył aniołów do życia na Ziemi, ale stworzył ich do życia w Niebie. Istnieje jednak na Ziemi duża grupa aniołów - a wielu ludzi wierzy, że oni są święci i że jest to znanym nam wszystkim faktem.

Mieszkający na Ziemi aniołowie to istoty usunięte przez Boga z Nieba!

Ale dowód ich istnienia jest przerażający, ponieważ jest to grupa aniołów z Nieba, która została usunięta przez Boga na Ziemię. Nie są to wspaniali aniołowie, ale są to aniołowie wyjątkowo nienawidzący Boga i Bożego Prawa, którego oni nie mogli i nadal nie mogą znieść. Dlatego oni także nienawidzą z pasją rzeczywisty lud Boży.

Poniżej mamy linki do filmów, które obiecują nam, że wielu ludzi posiada cudowne kontakty ze 'wspaniałym' aniołami, które istnieją na Ziemi. Co jest najbardziej ciekawe, ci aniołowie miewają często seks z kobietami ludzkimi, które rodzą aniołom potomstwo anielsko-ludzkie, które także nie posiada sumień ani ludzkich cech.

To skażone potomstwo nie wielbi oczywiście Boga i rozmnaża się dalej, tworząc wiele grup ludzi, które nigdy nie powinny żyć na Ziemi stworzonej przez Boga. Owe potomstwa są bardzo różne od normalnych ludzi Bożych i najczęściej są one nienawistne w stosunku do Ludu Bożego.

Takie działania satanistów oraz tego typu potomstwa są niezwykle nieludzkie i najczęściej to oni lub one są szatańskim potomstwem na najwyższych szczeblach władzy. Takie działania powodują wielkie zamieszania pośród ludzi Bożych i jedyną szansą dla nas jest trzymanie się od takich 'ludzi' z daleka. Nie zawsze jest to możliwe!

Zorientowałem się pomiędzy niektórymi ludźmi, że nie są oni czystymi ludźmi Bożymi i oczywiście nie posiadają oni ludzkich sumień. Według  mojej wiedzy w tym temacie, podam pewne przykłady oraz dowody, które poznałem osobiście. Co jest najgorsze,  jest to z pewnością częsta sytuacja!

Istnieją czasami rodziny mieszane, czyli ojciec jest czystym Polakiem, ale jego żona jest... Żydówką. Może jednak być odwrotnie. Obie osoby często uważają się za Polaków a ich pierwsze ich dziecko jest być może także Polakiem (Polką), ale drugie dziecko jest Żydem, ale o tym oboje rodziców początkowo niczego nie wiedzą.

Może być także całkowicie odwrotnie oraz odwrotne rezultaty takich połączeń małżeńskich, czy też... zdrad swoich małżonków czy małżonek. Jak to często się dzieje pośród takich małżeństw, tego nie wiem, ale takie małżeństwa mogą powodować wielkie różnice pomiędzy potomkami tego samego małżeństwa.

Dwoje dzieci tej samej pary, czyli Polaka i Żydówki będą zupełnie różne od siebie i często... nienawidzące się nawzajem. Zwykle osoba żydowska z takiego małżeństwa nienawidzi osób nie żydowskich, ale osoba nieżydowska nie ma pojęcia, dlaczego jego siostra czy brat tak go z pasją nienawidzi.

To wszystko jest OLBRZYMIM problemem i rzeczywistych ludzi Bożych rozpoznajemy po grupie krwi, zwykle 0 + lub 0 -. Nie wiem, czy istnieją inne grupy krwi, ponieważ po wyjeździe z Polski nie poznawałem zbyt wielu Polaków i Polek w Australii. Niemniej to, co podałem powyżej daje nam od razu pewne informacje, kim jest wobec nas brat czy siostra. Nasuwa się więc bardzo trudne pytanie.

Kto w takim przypadku jest Polakiem a kto jest Żydem? Czy może ktoś być także zupełnie innym potomkiem... upadłego anioła!?.

Jak ich można rozpoznać? Po budowie ciała, ale głównie rozpoznajemy ich po ich zachowaniu. Polacy posiadają sumienia, ale nasz wygląd może być bardzo różny. Być może grupa krwi jest najważniejszym dla nas dowodem.

Sumienia ludzkie na całym świecie posiadają wyłącznie Polacy i Słowianie.

Dlatego szatan dąży za wszelką cenę do wymieszania wszelkiego rodzaju osób, aby ich w taki sposób zniszczyć, w szczególności Polaków i Słowian. Upadli aniołowie także brali w tym udział, jednak Bóg na to najprawdopodobniej już im nie pozwala!

Strzeż się aniołów!

Są ludzie, którzy żyją na Ziemi, by spełnić określoną misję. Ezoterycy nazywają ich ziemskimi aniołami, bo mają specjalne powołanie. Są tu po to, aby pomagać innym, szerzyć dobroć, współczucie i zmieniać świat, wnosząc światło i miłość z wyższych sfer duchowych do fizycznej rzeczywistości.15 August 2022. Google.com

Oczywiście w powyższym tekście Google drastycznie kłamie! Wszystko dzieje się odwrotnie!

Istnieje spora grupa aniołów na Ziemi, która działa nie dla naszych potrzeb, ale potrzeb anielskich a także żądań szatańskich. Tutaj pojawia się jedna przestroga anty anielska, którą dla własnego bezpieczeństwa musimy stosować. Wbrew informacji z różnych religii, a w szczególności Kościoła Katolickiego, istnieje duża grupa aniołów na całej Ziemi.

Wystarczy napisać: 'aniołowie na Ziemi' a natychmiast mamy wiele odpowiedzi, które są bez wyjątku fałszywe i wysoce niebezpieczne. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że oni są z nami tutaj na naszej Ziemi. Problem jest ogromny, ponieważ ziemscy aniołowie są naszymi zaciekłymi wrogami, ale owej nienawiści nam nie pokazują.

Co jest szczególnie niepokojące, ci aniołowie są niemal przez wszystkie religie i Kościoła uważani za wspaniałych posłańców samego Boga. Nic dalszego od prawdy!!!

Aniołowie na Ziemi to aniołowie, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i zostali oni usunięci z Nieba. W tym linku jest typowy artykuł o aniołach.

Ten artykuł oraz wiele innych pisze o nich tak; możemy mieć pewność, że podawane są nam informacje całkowicie sprzeczne z faktami. Czy anioły rzeczywiście istnieją na Ziemi? Oni rzeczywiście istnieją! Wystarczy poszukać na Internecie, a będziemy dokładnie poinformowani, że anioły rzeczywiście istnieją na naszej Ziemi.

Wszelkie o nich informacje najwyraźniej pochodzą od Kościoła Katolickiego; co znaczy, że świat szatana jest o tym doskonale poinformowany i to on właśnie stoi za owymi aniołami. A to oznacza, aby trzymać się jak najdalej od wszelkiego rodzaju aniołów, ponieważ są to wyłącznie źli aniołowie, usunięci z Nieba.

Praktycznie znaczy to, że jakiekolwiek spotkania czy rozmowy z tymi aniołami mogą być dla nas bardzo niebezpieczne!

Poniżej mamy dwa linki do filmów o aniołach, które są wychwalane przez pewną kobietę. Jedynym plusem w tych filmach jest to, że większość normalnych ludzi unika zaciekle tego tematu. Ale istnieją grupy ludzi, którzy wierzą w kościelne poparcie tych aniołów na Ziemi, a głównym wsparciem okazuje się właśnie Kościół Katolicki.

Obejrzyj koniecznie te dwa filmy!  Spotkanie z aniołami I, Spotkanie z aniołami II.

Tymczasem prawda o tych szczególnych aniołach jest przerażająca. W podanych linkach doskonale to można to poznać. Przeczytaj także obszerny artykuł, omawiający upadłych aniołów.

Co jest jeszcze ciekawe, istniejący od pewnego czasu aniołowie będą sprawowali władzę wyjątkowo okrutną i morderczą w ostatniej części 3.5 roku, czyli czterdzieści i dwa miesiące.

Objawienie 13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. 2 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. 3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. 4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? 5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

W tym czasie Polacy i Słowianie będą niemal w całości na pustyni a w Niebie będzie grupa wybranych przez Boga oraz wybranych mężczyzn w liczbie 144.000. A co się będzie działo z pozostałymi ludźmi na Ziemi?

Niewielu ludzi pozostanie przy życiu na Ziemi w czasie władzy morderczych aniołów!

Powrót na stronę główną