Powrót

Schemat rządów nad światem

1

 Lucyfer

Oko w trójkącie na tle słońca to jego główny symbol.

2

 Gromada upadłych aniołów ściśle współpracująca z Lucyferem

3

Demony, czyli dusze zmarłych Nefilimów i olbrzymów, jak Goliat

Poniżej tych trzech działa na ziemi ludzka część władzy, ściśle kontrolowana przez powyższą nadprzyrodzoną trójkę.


4

Ziemska grupa hybryd, Iluminatów, czyli rezultatu seksu upadłych aniołów z córkami ziemskimi oraz ich dalsze potomstwo - nasienie węża


Nasienie węża - czysto 'ludzka' dalsza rodzina szatana, pochodząca od Kaina oraz z późniejszych działań samego Lucyfera.

 

Wszechwidzące oko Lucyfera jest  widywane w Watykanie oraz wśród Masonów.

ANNUIT COEPTIS - WEDŁUG JEGO WOLI

NOVUS ORDO SECLORUM - NOWY PORZĄDEK WIEKÓW

LUCYFERIAŃSKI NOWY PORZĄDEK ŚWIATA - N.W.O.

Napisy w języku łacińskim - języku liturgicznym Kościoła Katolickiego, głównego wykonawcy tego szatańskiego planu.

Piramida symbolizuje społeczeństwo świata. Pełna piramida symbolizuje społeczeństwo pod bezpośrednim rządem Boga. Piramida z uciętym szczytem czyli trapez jest symbolem ludzkości pozbawionej Bożego kierownictwa.

Szczyt, czyli mała piramida odseparowana od trapezoidu oznacza oko Lucyfera, który rządzi ponad ludzkością i nie chce on mieć z nią niczego wspólnego. Stąd separacja Lucyfera od ludzkości.  Słońce za piramidą to symbol iluminizmu doktryną Lucyfera, która jest odwrotnością 10 Przykazań Bożych.

Watykan - Kościół Rzymsko-Katolicki

Watykan jest najwyższą oraz najbardziej wtajemniczoną w lucyferianizm grupą ziemskiej władzy. Watykan jest właścicielem niemal wszystkich banków świata oraz posiada największą bibliotekę na świecie, w której są przechowywane największe tajemnice okultyzmu, magii, czarów oraz wszelkie dzieła naukowe i historyczne, zarezerwowane tylko dla najbardziej wtajemniczonych Jezuitów watykańskich.

Watykan ściśle współpracuje z masonerią. ONZ. UE, Bilderberg Group, i wiele innych stowarzyszeń i ośrodków kontroli społeczeństwa.

Watykan ujeżdża Bestię - upadłych aniołów

Illuminaci to głównie potomstwo gigantów, czyli Nefilimów.

 

Iluminaci to ziemska rodzina, spłodzona przez upadłych aniołów.

Struktura

Watykan= KRK = Wielka Nierządnica

Imperium światowych fałszywych religii

Wielka Nierządnica ujeżdża Bestię, całkowicie ją kontrolując.

Bestia to grupa upadłych aniołów

Wbrew pozorom ujeżdżana przez Watykan Bestia upadłych aniołów jest podporządkowana całkowicie Lucyferowi,  wielbionemu przez Watykan. Ujeżdżanie oznacza zapewnianie Bestii bezpieczeństwa oraz anonimowości. Upadli aniołowie są śmiertelni w postaciach ludzi na ziemi.

Elity bankierów i rodzin arystokratycznych: Windsor, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Loebl, Russell, Oppenheimer, czy Dupont to część grupy Iluminatów
Banki, korporacje naftowe i farmaceutyczne są własnością tych rodzin.

 

Banki

Federal Reserve ( USA )
European Central Bank ( BCE )
International Monetary Fund ( IMF )
World Bank ( banque mondiale)
World Trade Organisation ( WTO )
National Central Banks
Multinational Corporations
Foundations
( Rockefeller foundation,
Nobel foundation,….)
International Banking Elite
( Rothschild,
Chase Manhattan Bank,Deutsch Bank,
Bank of England,Goldman-Sachs,…)

Tajne stowarzyszenia

Masoneria Scottish Rite / York Rite)
Komitet 300
Klub Rzymski
Skull & Bones
Grand Orient Lodge
Grand Alpina Lodge
Knights Templar
Royal Order of the Garter
Priory de Sion
Rosicrucians
Thule Society
Knights of Malta
Knights of Columbus
P2 Lodge

 

Religie

World Council of Churches
National Council of Churches
World Parliament of Religions
New Age movements ( esoterism )
Unity Church
Unitarian/Universalist Church
Baha'i
Temple of Understanding
Theosophical Society
Nation of Islam (USA)
Hamas & Hesbollah

 

 Instytucje   wywiadowcze

CIA (USA)
FBI (USA))
NSA ( program Echelon ) (USA)
KGB ( Russia )
MOSSAD ( Israel )
BND ( Germany )
DGSE ( France )
British Intelligence ( MI5 - MI6 - SIS)
Communist Party
Interpol & Europol
Drug Cartels
Mafia / Organized Crime
F.E.M.A ( Shadow government USA)
Secret Services of Pakistan

Stowarzyszenia edukacyjne

UNESCO
World Peace Groups
Planetary Congress
World Federalist Association
World Constitution and Parliementary Assoc
Environmental Groups
WWF
Greenpeacee
Lucis Trust ( lucifer trust)
World Goodwill
World Union
Esalen Institute
Media Establishment (all the medias)
American Society for Microbiology

Stowarzyszenia polityczne

Bohemian Grove
United Nations
Bilderberg
Trilateral Commission
Council on Foreign Relations (CFR)
Aspen Institute
Club of Rome
European Union
NATO (OTAN)
Pilgrim Society
Fabian Society
Round Table
Royal Institute of International Affairs (RIIA)
 

Media - instrument promujący DOKTRYNĘ LUCYFERIAŃSKĄ

MEDIA -TV/RADIO/PRESS

Kinematografia - Hollywood

Biznes Muzyczny - MTV

 

Doktryna Lucyferiańska

nienawiść do Boga oraz do bliźniego - odwrotność Przykazań Bożych

Zasady lucyferiańskiej doktryny są wprowadzane do szkół przez władze.
Wszystkie uniwersytety i wyższe uczelnie kontrolowane są przez Watykan - (Georgetown centrum)
oraz
prywatne fundacje, jak fundacja Rockefellera, Rothschild lub Sorosa. 

Plan realizacji planów NWO...

 jest podany... w planie trzech wojen światowych

oraz detale są ujawnione w... Protokołach Mędrców Syjońskich,

Protokoły są kodem Protokołów NWO.

Dla bezpieczeństwa zostały one zakodowane jako plan żydowskiej dominacji świata (Mędrcy Syjonu)
a zwykli ludzie są nazwani Gojami, według nomenklatury żydowskiego Talmudu oraz PMS.

W rzeczywistość jest plan Lucyfera wdrożenia NWO!

Plany NWO są niemożliwe do zrealizowania pomimo wielu wysiłków ze wszystkich możliwych stron. Wygląda na to, że próba zjednoczenia świata pod parasolem NWO nigdy się nie powiedzie. Ale istnieje poważna szansa na NWO po przejęciu władzy przez Bestię z rąk szatana, który odda jej całą swoją władzę.

To Bestia będzie wymuszała pod karą śmierci na gilotynie wzięcie znaku Bestii czyli 666.

 

Napisano: 14 Stycznia 2008.

Ostatnie uaktualnienie: 22 Lipca 2018

 

Powrót