Tajemniczy Babilon Wielki część II

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. " [BM]

Babilon Wielki jest byłą siłą zbrojną Watykanu, który gwarantował papiestwu skuteczną kontrolę papieży nad państwami na całej Ziemi.

Biblia nam zapowiedziała, że Babilon Wielki będzie najbardziej morderczym państwem, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi.

Dlatego wyrok Boga na Babilon Wielki - oto dzisiejszy USA - który jest od dawna zapowiedziany w proroctwach biblijnych. Biblia ujawnia masowe i ohydne zbrodnie USA. Dzięki ujawnieniu ich wielu zbrodni sprawiedliwość Boga oraz Boży wyrok śmierci na USA jest dla nas coraz bardziej zrozumiały.

USA wraz z Donaldem Trumpem są całkowicie odpowiedzialni za Covid-19. USA oraz Trump; oboje są nadal częścią tej największej zbrodni, czyli zaawansowanego planu eksterminacji większości ludzi całego świata za pomocą szczepionek Covid-19, które są najbardziej morderczym oszustwem, jakie świat kiedykolwiek widział.

Co jest najbardziej żałosne, nikt na świecie nie podał żadnej przyczyny, aby kogokolwiek zaszczepić. Nikt nie widział żadnej niezwykłej choroby, która mogłaby masowo zabijać niewinnych ludzi, ale absolutnie nic w tym stylu się na całym swiecie nie wydarzyło. Po prostu nie było absolutnie żadnej potrzeby na... szczepienia!

Rząd Babilonu Wielkiego pod władzą Donalda Trumpa zaakceptował produkcję morderczej szczepionki oraz rozpoczął wywierać niezwykle mocne naciski na ludzi zdrowych na całej Ziemi, na używanie morderczych szczepionek, które spowodowały śmierć milionów zdrowych osób.

Główną odpowiedzialność za masowe zgony z powodu straszliwych schorzeń, jak... utrata wzroku, słuchu, płodności, masowe poronienia itp. szkody, ponosi ten właśnie prezydent USA, który ten zbrodniczy plan wprowadził w życie na całym świecie. Znacznie więcej informacji o tym mamy w tym linku. Tajemniczy Babilon.

Rząd USA dąży oficjalnie do wielkiego resetu oraz masowej depopulacji do poziomu 500 mln ludzi na całej Ziemi. Jest to okrutny plan największej zbrodni, jaką ktokolwiek i kiedykolwiek zaplanował na Ziemi

Jest to wyjątkowo okrutny plan największej zbrodni w dziejach świata!

Co jest bardzo przerażające, nadal większość mieszkańców USA, nawet liderzy religijni uważają morderców USA za wyjątkowych bohaterów oraz patriotów. Oni niemal wielbią tych zbrodniarzy jako bohaterskich morderców i bezlitosnych żołnierzy, którzy wymordowali miliony niewinnych ludzi na całej Ziemi!

Odkryte proroctwo Objawienia o Babilonie Wielkim

Niektóre proroctwa nie są zbyt łatwe do zrozumienia. Także i w tym przypadku to nie było bardzo łatwe, ale już jest to skorygowane. Najpierw wyjaśnijmy, kto w całym rozdziale jest kim i dopiero wtedy zrozumiemy to niezwykłe proroctwo.

Objawienie 17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

Objawienie 17 mówi nam o wszetecznicy (1) ale w (3) zdaniu nazywa ją kobietą! Oba słowa wskazują nam na tę samą osobę, którą jest.. Watykan, który jest kobietą i wszetecznicą, która siedziała na czerwonym zwierzęciu, ale sama była ubrana w purpurę i szkarłat oraz przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Co jest szczególnie ciekawe, miała ona w ręce złoty kielich napełniony obrzydliwością i nieczystością jej nierządu. Dziesięć rogów zwierzęcia poznamy nieco dalej!

Owa kobieta zwana także wszetecznicą reprezentuje Kościół Katolicki, a jej ubiór wskazuje na księży. Szeroko jest nam znany złoty kielich, używany podczas każdej mszy. Kielich jest wypełniony obrzydliwością i nieczystością jej nierządu. To wyraźnie ukazuje nam Kościół Katolicki, który zamiast wielbić Boga, wielbi złoto kielicha i uwielbia swój nierząd, który on popełnia, zamiast wielbić Boga. 

Wszystkie jego działania w tym opisie wskazują nam bardzo wyraźnie na Watykan, nazywany także Wielką Nierządnicą z powodu nierządu i zdrady Boga Wszechmogącego nieczystością jej działań. Znana zbrodnia Watykanu to oficjalna i bliska współpraca z samym Hitlerem i jego zbrodniarzami.

Współpraca Watykanu z Niemcami wskazuje nam wyraźnie, że II WŚ była rozpoczęła się z rozkazu Watykanu, o czym raczej jest trudno znaleźć inne dowody niż werset w Biblii, który nam ujawnia, że to Watykan rządził jeszcze do niedawna całym światem, ale to było przed nami ukrywane.

Objawienie 17:(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Ta kobieta całkowicie kontroluje Watykan, który ma na czole symboliczne imię: Babilon Wielki, który ma siedem głów i dziesięć rogów. To zdanie wyjaśnia nam, że Watykan ma na czole imię Babilon Wielki, co znaczy, że ta Kobieta wskazuje światu, że Babilon Wielki jest jej poddanym i dlatego ta kobieta go nosi. 

Objawienie 17:(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

Poniżej mamy już wersety wyjaśniające nam bliżej Babilon Wielki.

Objawienie 17:8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

To zwierzę już było i jest zapowiedź, że ono znowu wyjdzie z otchłani. Pierwszym razem ono wyszło jako Babilon, który nie był nazywany Wielkim. Mieszkańcy Ziemi nie znający Biblii, zdziwili się, że Babilon powrócił, ale to nie jest ten sam Babilon. Jest tym razem drugi Babilon jest nazwany Babilonem Wielkim.

Z tych przyczyn jedynie my oraz mała garstka innych chrześcijan także tą część proroctwa rozumie.  Czytajmy to bardzo uważnie, a wszystko będzie dla nas całkowicie zrozumiałe.

Objawienie17:9 Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

Kobieta to Watykan istniejący nadal  na siedmiu pagórkach Rzymu. Ósme Zwierzę, czyli Babilon Wielki to USA jest ósmym i idzie ono ku własnej śmierci. Poniżej mamy nowe zrozumienie biblijne losu Zwierzęcia czyli USA, które na krótki okres czasu obejmie władzę razem z dziesięciu królami na bardzo krótki okres czasu.

Owe dziesięć rogów to dziesięciu króli, którzy oddadzą swoją władzę Zwierzęciu. Ich celem jest walka z Barankiem, co także potwierdza USA (Zwierzę), że będzie ono  także istniało  po powrocie Chrystusa na Ziemię, przeciwko którym Zwierzę będzie walczyło!!! Oczywiście Chrystus w tej potyczce zwycięży.

Objawienie 17:(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Co jest bardzo ciekawe, nowych 10-ciu króli dopiero się pojawi, ale tylko na krótki okres czasu, czyli na jedną godzinę, co oznacza także 3.5 roku.

Kobieta to Watykan, czyli także Wielka Nierządnica. Zwierzę to Babilon Wielki, czyli poprzednik starożytnego  Babilonu. Co jest najciekawsze, Babilon Wielki będzie walczył z Barankiem, czyli z samym Isusem Mesjaszem, który Babilon Wielki zwycięży.

Wróćmy więc do dalszej zapowiedzi działań Zwierzęcia, czyli Babilonu Wielkiego (USA). Poniższy cytat ujawnia nam to wyraźnie i wiemy doskonale, że wszetecznica (Watykan) ma być całkowicie zniszczona przez 10 rogów (10 króli) oraz sam Babilon Wielki czyli... USA!

Objawienie 17:(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Co jest bardzo ważne, owe działania dziesięciu rogów (króli) oraz Babilonu Wielkiego będą kotrolowane przez samego Boga. A to oznacza, że sam Bóg Wszechmogący rozpocznie ponownie swoje działania na Ziemi w tym właśnie momencie. To także oznacza, że Isus Mesjasz także już będzie na Ziemi.

W tym czasie mała część ludzi wybranych przez Boga już będzie w Niebie, a na Ziemi będzie istniał nadal Lud Boży; także pod ochroną Isusa i Boga na pustyni. To wskazuje nam początek działań Isusa oraz Boga Ojca na Ziemi, które w ciągu około sześciu lat doprowadzi do usunięcia z Ziemi wrogów Boga i Syna.

Owo usunięcie spowoduje ich śmierć za odmowę podporządkowania się Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi Nieba, Ziemi i ludzkości.

Koniec tajemniczego Babilonu Wielkiego

Bardzo ważne!!! Koniec USA (Babilonu Wielkiego) nastąpi już podczas istnienia na Ziemi Boga i Syna

Objawienie 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

Najwyraźniej Babilon Wielki w tym opisie jest już upadły i to w oczywistym stanie. Demony się zebrały w nim wraz nieczystym ptactwem. Co jest wyjątkowo ciekawe, a poniższe wersety nam to omawiają,  Babilon Wielki (USA) nadal będzie istniał, ale zaczną się zaplanowane przez Boga plagi, które go całkowicie zniszczą.

Objawienie 18:(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Tym razem mamy podany czas, w jakim to się dzieje. Głos z Nieba mówi do Ludu Bożego, zamieszkującego USA i ponagla ich, aby wyszli z USA i nie byli uczestnikami jego grzechów, za które mogą otrzymać karę czyli plagi, spadające na Babilon Wielki. A w USA jest duża grupa Polaków i Słowian.

To wszystko pomaga nam rozwiązać czas, kiedy to się wszystko wydarzy, a to już się zaczyna. Weźmy pod uwagę, że Polacy i Słowianie będą zabrani przez Boga z USA na pustynię. W ten sposób wiemy, że to wszystko wydarzy się w bardzo szybkim czasie, tuż po wzięciu do Nieba wybranych ludzi przez Boga oraz być może jeszcze podczas marszu Polaków i Słowian na pustynię.

W tak bliskim czasie Bóg zabierze okrętami Polaków i Słowian z USA i oni będą zawiezieni okrętami na pustynię. Krótko po wzięciu Polaków i Słowian nastąpi całkowite zniszczenie USA; nie w jednym dniu ale to nastąpi jako początek w jednym dniu, w którym zaczną się jego olbrzymie boleści.

Objawienie 18:(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

Nastąpi więc wkrótce kara Boża za zbrodnie Wielkiego Babilonu, a zbrodni tych była i jest nadal olbrzymia masa! Bóg rozkazał odpłatę dla USA, ale w podwójnej mierze. Poniższe wersety ukazują nam smutek i płacze tych, którzy współpracowali z Babilonem zarabiając wielkie ilości pieniędzy.

Objawienie 18:(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. (10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, (12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru, (13) I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. (14) I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.

Werset 10 mówi nam o sądzie jednej godziny oraz przerażenie i płacz kupców z powodu braku kupujących. Reszta tej części pokazuje nam właśnie upadek tych ludzi, którzy utracą możliwości dalszych sprzedaży towarów, złota, srebra itp. rzeczy.

Ale werset (13) podaje nam najbardziej ohydny 'biznes' z USA, czyli handel niewolników oraz życia ludzkiego. W USA nadal istnieje olbrzymi biznes ludźmi czyli raczej młodymi głównie dziewczętami, które były i są nadal porywane ze wszystkich niemal państw na Ziemi, z Polską włącznie!

Oczywiście o handlu młodzieżą w Polsce raczej za wiele nie słyszeliśmy, nie czytaliśmy, a ci, którzy odważali się cokolwiek na ten temat podać na Internecie, bywali uwięzieni. Amerykański zbrodniczy handel dziećmi był i nadal jest największym tego rodzaju handlem dziećmi na Ziemi.

Objawienie 18:(15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając (16) Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17) W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? (19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! (20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.

Biblia zwykle nazywa państwa miastami, które są władzą określonego państwa. Nawet przed naszą erą tak było, ale w nieco mniejszej skali a biblijne nazewnictwo zawsze podaje nam nazwę miasta a nie państwa, według dawniejszych określeń, czyli miasta które stanowiło właśnie całe państwo.

USA było najbardziej bogatym państwem na Ziemi, niemal wszystkie biznesy współpracowały głównie z USA, zarabiając olbrzymie pieniądze, wraz z handlem ludźmi oraz wielkim handlem porywanych czy kupowanych dzieci z całego świata.

Te zbrodnie nadal dzieją się w USA i niemal nikt nas o tym nie informuje!

Objawienie 18:(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna; (23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

W tym fragmencie mamy podany całkowity koniec USA (Babilonu Wielkiego), który tak zniknie, jak znika cokolwiek wrzuconego do do morza. Werset 23 mówi nam o tym, że nie będzie już głosów osób podczas żadnych wesel. To potwierdza całkowite zniszczenie USA wraz ze wszystkimi mieszkańcami, poza Polakami i Słowianami, którzy będą musieli opuścić USA.

Werset 23 mówi nam o czarach, które rząd USA stale stosował, czyli... posługiwał się on demonami oraz samym szatanem, który jest nadal wielbiony przez elity Amerykanów. Amerykańskie czary były oraz są nadal bardzo ważnym elementem mocy Babilonu Wielkiego, czyli USA.

Przeczytaj także starszy artykuł, w którym jest znacznie więcej informacji o Trumpie oraz wiele innych informacji o Babilonie Wielkim - część I.