Wielbienie duchem i prawdą

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Zwróćmy uwagę na jeden szczególny rozdział Ewangelii Mateusza i rozważmy kilka kwestii w nim poruszonych. Rozdział ten wiele ujawnia, aczkolwiek nie jest on całkowicie rozumiany.

Mateusza 10:(1) I przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (2) Oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, (3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. (5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc głoście: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

Przygotowani przez Isusa uczniowie otrzymali więc zadanie do wykonania.

Zwróćmy szczególną uwagę na polecenia Mesjasza. Zakazał im głosić poganom oraz Samarytanom. Mesjasz powiedział, aby poszli raczej do owiec Izraela. Te wersety ponownie w pełni potwierdzają Boży plan dla Narodu Wybranego - Izraela, który w tej właśnie chwili się realizował. Sam Król Królestwa Niebios na ziemi judzkiej wydał im takie oto polecenie.

Jako dowód prawdziwości tego Bożego planu uczniowie ci otrzymali dary Ducha Bożego i mogli czynić wielkie cuda. To działo się w czasach współczesnych Chrystusowi. Ale w swojej mowie Isus zmienił; czas misji oraz jej zasięg.

Mateusza 10:(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. (17) I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. (18) I z mego powodu zaprowadzą was przed namiestników i króli, abyście złożyli dowód przeciwko nim i narodom. (19) A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; ponieważ będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. (20) Ponieważ nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. (21) A wyda na śmierć brat brata swego, i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą ich zabijać. (22) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (23) A gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. (BM)

Właśnie ostatni werset upewnia nas, że Chrystus te właśnie słowa mówi do nas. Miasta Izraela to niemal wszystkie miasta świata, może poza Chinami czy wieloma miastami Afryki.

Zanim wszystkie miasta Izraela zostaną poinformowane, Syn Człowieczy powróci.

Jest oczywiste, że w czasach końca nienawiść do Syna Bożego jest już olbrzymia. Dlaczego? Świat szatana zdaje sobie sprawę z tego, że sąd nadchodzi, że ich uczynki są złe i czeka ich kara śmierci za ich niewyobrażalne zbrodnie.

Ich nienawiść do imienia Isus czy raczej Jezus - tak ONI go nazywają - jest dowodem na bliskość Jego powrotu, tym razem powrotu jako Króla całego świata.

Gdyby Syn Boży nie zmartwychwstał, traktowano by owe wieści na podobnym poziomie, na jakim traktuje się opowieści o potworze Spaghetti, czy o myszce Mickey. Nikt nie zaprzątałby sobie Isusem głowy. Ale oni doskonale wiedzą, że zbliża się dzień Jego powrotu oraz sądu. Oni wiedzą także, że tym razem Chrystus pała wielkim gniewem i odpłaci surowo wszystkim zbrodniarzom odpowiedzialnym za opłakany stan świata, w którym żyjemy, świat wojen, masowych zbrodni, kłamstw i... złowieszczego satanizmu.

Z tych właśnie powodów szatańscy władcy świata nie ignorują orędzia Królestwa Bożego ale zieją niezwykłą nienawiścią do Isusa, Boga, Biblii i każdego, kto o sądzie i rzeczywistym Mesjaszu i Królu cokolwiek wspomni.

W poniższym fragmencie mamy znak dzisiejszych czasów. Odkrywane są szatańskie plany i spiski przeciwko Bogu i jego Prawu.

Mateusza 10:(26) Więc nie bójcie się ich; ponieważ nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani tajnego, o czym dowiedzieć by się nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów. [BM]

Jest to niezwykła zapowiedź, niezwykłe proroctwo, a także... Przykazanie Boże.

Zapowiedź ta i proroctwo są zdumiewające i nie ma żadnych wątpliwości, że chodzi o współczesne czasy oraz o Internet. Pomimo Internetu istnieje nadal masowe zakłamanie niemal wszystkiego. Mas media wykonują kłamliwą robotę i występuje interesujący paradoks. Faszeruje się nas ateizmem i satanizmem nazywając to progresywnością.

Jednak słudzy Boga otrzymali polecenie - Co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów.

W wielu kręgach chrześcijańskich istnieje głębokie aczkolwiek zupełnie błędne przekonanie, że czytywanie informacji o spiskach i konspiracjach to coś, czego Chrześcijanin powinien za wszelką cenę unikać. Nic dalszego od prawdy!

Powyższe wersety nakazują nam ujawnianie szatańskich kłamstw. Cokolwiek nam ktoś szepnie jakąś prawdę na ucho czy też w sekrecie, naszym zadaniem jest ujawnianie o tym z dachu.

Oczywiście jest to forma obrazowa, która doskonale pasuje do Internetu, do YouTube oraz innych niezależnych portali, na których Prawda o zbrodniach i zakłamaniach syjonistyczno-szatańskich jest właśnie ujawniana.

W ten właśnie sposób Boga wielbi się duchem i Prawdą. Czytanie Biblii czy modlitwa jest wielbieniem. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście podobać się Bogu, oddawajmy Mu cześć w duchu, czyli nie na pokaz ale w ukryciu, oraz głośmy prawdę w tym wyjątkowo zakłamanym świecie.

Co jest najważniejsze - Bóg Ojciec takich ludzi właśnie szuka!

Jana 4:(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

W jaki sposób oddajemy Bogu chwałę w duchu?

Oddajemy ją cicho i prywatnie, w duchu, we własnych myślach, a nie w głośnej mowie. Nie po to, aby wszyscy widzieli, jak ten czy inny człowiek miłuje Boga.

Modlić się trzeba tylko w taki sposób, aby adresatem modlitwy był wyłącznie Bóg! Czyli głównie musimy się modlić w duchu.

W jaki sposób oddajemy chwałę Bogu w prawdzie?

Poprzez stosowanie prawdy w naszym życiu, czyli nie pozoranctwo i kłamstwo, czy też półkłamstwa lub nieuczciwe, manipulacyjne stawianie siebie wyżej nad innych - takie szatańskie tricki nie wchodzą w rachubę.

Musimy ściśle stosować prawdę we wszystkim, co robimy, co mówimy i za kogo staramy się uchodzić. Prawda jest naszą pieczęcią Bożą.

Istnieją też inne elementy prawdy, za pomocą których wielbimy Boga.

Także zadajemy kłam wszelkim oszustwom i kłamstwu, czyli ujawniamy... 'z dachów' prawdę o Bogu, o Jego obietnicach, planach i proroctwach oraz prawdę o współczesnym zakłamanym świecie oraz o szatańskiej kontroli wszystkich niemal religii na świecie.

To co w tajemnicy do nas dotarło ujawniamy na publicznych miejscach takich jak fora, witryny, blogi, YouTube i inne media, łatwo dostępne dla mas ludzkich.

Ukazujemy prawdę o szatańskich dziełach władz, które praktycznie nie rozumieją słowa - Prawda, ponieważ prawdą nigdy się posługują.

Notoryczni zwodziciele na piedestałach to władze, rządy, senatorzy, politycy, media, TV, szatański przemysł muzyczny, prawnicy, dilerzy, medycyna, szkolnictwo i oświata, nauka w większej części - słowem cały establishment sprawujący kontrolę nad społeczeństwem oraz... wtłaczający nam w mózgi kłamliwą szatańską indoktrynację - odwrotność Przykazań Bożych.

Do owej grupy należą także niemal wszystkie religie Chrześcijaństwa, kontrolowane przez siły szatana. Owo Chrześcijaństwo popiera najczęściej nieświadomie wszystkie kłamstwa establishmentu oraz aktywnie wspiera moralnie a nawet finansowo zbrodniczy i morderczy Izrael, jak Boży Naród Wybrany, w ten sposób obrażając Boga.

Świat jest w szponach szatana i jest on okłamywany doktrynami szatańskimi i kłamstwami w niemal każdym aspekcie.

Chcąc wielbić Boga Prawdą, musimy ją wbrew prześladowaniom ujawniać dla jak największej ilości ludzi.

Modlitwy w duchu są łatwe do wykonania, ale wielbienie Prawdą wymaga wysiłku, nabywania wiedzy oraz dzieleniu się ową wiedzą z innymi. Wielbienie Prawdą może nas nawet pozbawić życia w świecie szatana.

Dlatego Bóg takich odważnych szuka, którzy by mu tak właśnie cześć oddawali.

Mateusza 10: (28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. (29) Czyż nie sprzedają dwu wróbli za pieniążek? Jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. (30) Nawet wszystkie włosy wasze na głowie są policzone. (31) Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. (32) Każdego więc, który do mnie się przyzna przed ludźmi, i ja przyznam do niego przed Ojcem moim, który jest w niebie; (33) Ale tego, kto by się mnie wyparł przed ludźmi, i ja się wyprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. (34) Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową. (36) Tak się staną wrogami człowieka jego domownicy. (37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. (38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. (39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je. (40) Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał. (41) Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. (42) A ktokolwiek by napoił jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody dla imienia ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.

W dalszej części rozdziału 10 Isus ukazuje wartość pracy w Prawdzie, stanie po stronie Boga, Syna i Królestwa oraz smutną rzeczywistość dzisiejszych czasów.

Ponad 1.8 mln Chrześcijan wymordowano w Syrii, Iraku, Libanie, Libii czy Egipcie w ostatnich 5 latach. Trwają także prześladowania z powodu imienia Isusa (Jezusa) w niemal wszystkich państwach rasy białej.

Władze często zakazują wzmianki o Bogu czy Chrystusie. Zabrania się w wielu państwach krytyki aborcji czy pochwał dla małżeństw heteroseksualnych. Wmawia się nam zbrodniczą ideologię gender oraz LGBTQ na przekór temu, że w naszych DNA jest podana nasza płeć i tego nikt nie jest w stanie zmienić.

Naszymi wrogami stają się często nasze rodziny, przyjaciele, współpracownicy a ich nienawiść do nas jest spowodowana tym, że my miłujemy Boga i duchem i prawdą, a zdecydowana większość naszych prześladowców to osoby indoktrynowane przez mas media, głównie Telewizję, zwaną skrzynką dla idiotów. Pewna ich część to nasienie węża, które z nienawiści do nas zaciekle nas prześladuje i ośmiesza.

Co jest jeszcze gorsze, 'nasze' władze zamyślają dla na wielki ucisk i planują i to oficjalnie stosowanie wprost z szatańskiego Talmudu tzw. praw noachidzkich, które skazują każdego, kto wielbi Boga i Syna na ścięcie głowy. To nie jest żadna konspiracja i dowodów na te mordercze plany jest sporo.

Ale nie tylko prześladowania nam towarzyszą.

Mamy także wiele radości widząc stopniowe przebudzanie się narodów, które porzucają zawsze kłamliwe media i zaczynają otwierać swoje oczy szerzej i widzieć znacznie więcej.

Owe przebudzenie to zasługa tych, którzy wielbią Boga duchem i Prawdą.

W ten sposób okazujemy posłuszeństwo wobec przykazania Syna Bożego - co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów.
Ludzie tak czyniący posiadają wrażliwe na Prawo Boże dusze, które w ten sposób się ujawniają swe człowieczeństwo Boże na zewnątrz. Bycie osobą prawdomówną to znak niemal czystego genetycznie stworzenia Bożego. Jaskrawym przeciwieństwem jest... zawsze kłamliwa synagoga szatana.

Objawienie 3:(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. (BM)

Owszem, jest także wielu pseudo głosicieli. Ale ich praca, nawet pomimo skażenia pewnymi kłamstwami także wnosi wiele pożytku i coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać różnicę pomiędzy światem szatana a ludźmi miłującymi Boga i Syna. Jeszcze niedawno większość ludzi nie miała pojęcia o tym, że świat medialny pokazuje nam lucyferianizm.

Dla wielu ludzi już jest oczywiste, że światem rządzą sataniści i oni zawsze dążą do masowego przelewu ludzkiej krwi. Ci 'ludzie' służą Lucyferowi i stopniowo tracą swą kontrolę nad ludźmi miłującymi Boga... duchem i Prawdą.

Zwłaszcza ostatnie światowe dzikie pomysły w kwestii Korony wirusa ukazują nam absolutny i to na skalę światową absurd rzekomej troski o populację całego świata. Tymczasem doskonale wiemy, w jaki sposób nas trują i prześladują wojnami.

Dlatego wszyscy służący Bogu Prawdą, czy ujawniający kłamstwa szatana są niezwykle cennymi Bożymi sługami. Im więcej Prawdy na świecie, tym bardziej imię i Boga i Syna jest przez nas wywyższone.

Wspólna ogromna praca tych sług powoduje przebudzanie się świata. Nawet ludzie nie znający Boga ale ujawniający Prawdę, wcześniej czy później ową Prawdę o Bogu znajdą.

Ponieważ ktokolwiek, kto miłuje prawdę, umiłuje z czasem Boga Prawdy.

Wielu uczciwych ludzi jest uprzedzonych do religii kontrolowanych przez... szatana. Jest to zjawisko zupełnie normalne.

Zwróćmy uwagę na to, że Isus obiecuje wytrwałym naśladowcą zachowanie w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat! Oznacza to przeżycie fizyczne prześladować.

Objawienie 2:(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. (26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

Jest więc oczywiste, że ci, którzy będą pełnić takie uczynki w duchu i Prawdzie otrzymają władzę nad narodami nazywanymi przez Biblię narodami pogańskimi, które będą musiały się podporządkować Prawu Bożemu. Owi słudzy posiadający władzą podobną do władzy samego Chrystusa będą transformować narody pogańskie w lud Boga posłuszny Jego Przykazaniom.

Zachariasza 8:23 Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Inaczej mówiąc, posiadający władzę nad poganami to 144.000 współkróli z Chrystusem.

Objawienie 12:(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Tekst z rozdziału 7 tak to ukazuje.

Objawienie 7:(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Według tych wersetów 144.000 opatrzonych pieczęcią Bożą to symboliczny chłopczyk, urodzony przez Niewiastę, którego rolą będzie sprawowanie rządów nad wszystkimi narodami świata. Rządy te będą surowe i stanowcze. Kontynuacja łamania Prawa Bożego będzie karana srogo i z tej przyczyny Bóg podaje nam termin - rządy laską żelazną. Owe rządy można także nazwać sądem tych narodów.

Objawienie 2:(27) ... i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

Najwyraźniej po usunięciu szatana nastąpi oczyszczanie naszej ziemi z resztek synagogi szatana. Oczywiście będą szanse na zmianę postępowania, posłuszeństwo wobec Boga i w rezultacie życie wieczne w raju na ziemi. Nieposłuszni działający nadal przeciwko Bogu, Prawu oraz swym bliźnim będą jak... skruszone naczynia gliniane. Bóg już nigdy nie dopuści, aby człowiek prześladował i zabijał drugiego człowieka łamiąc tym Prawo Boże.