Wielka Nierządnica - część 2

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Kościół Rzymski jest najbardziej skrumpowaną religią w dziejach świata. Ostatnio został on zjednoczony z innymi religiami, z islamem włącznie i nowa nazwa tej Nierządnicy to - Chrislam. Kościół Katolicki nie wierzy w Boga Wszechmogącego i nie stoi on po stronie Boga i Syna Bożego, Isusa, którego on poniża, pokazując go na specjalnie zniekształconym krzyżu, którego użytek zapoczątkował... 'polski' papierz, Jan Paweł II.

Kościół Rzymski wielbi szatana pod przykrywką fałszywego boga, Dagona.

Co jest największym problemem Katolicyzmu? Brak jakiegokolwiek oparcia o Słowo Boże czyli Biblię. Jest oczywiste, że katolicyzm jest zorganizowany przez samego szatana, który dodał do Biblii dwóch wyjątkowych oszustów: Pawła i Łukasza, którzy w kościele są najbardziej świetymi postaciami biblijnymi i one są cytowane w pierwszej kolejnosci, a reszta jest dodawana w przypadku pasowania do prac tych obu fałszywych pisarzy.

Nierząd Wielkiej Nierządnicy czyli Watykanu jest utożsamiony z wszelkim złem w masowym bałwochwalstwie oraz wszelkim działaniom politycznym, które są sprzeczne z planami Boga oraz Jego wolą. W szczególności owa Nierządnica  jest w zdecydowanej opozycji do planów Boga ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.

To Watykan wybrał Żydów i spowodował istnienie fałszywego Izraela, sugerując światu, że Żydzi to rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga. Bóg nigdy nie podał pozytywnej opinii o Żydach. Dlatego nasienie węża aż tak nienawidzi samego Boga oraz potajemnie wielbi szatana.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywisty kościół wielbiący publicznie Boga i przestrzegający 10 Przykazań miałby najwyższą pozycję w Królestwie Bożym. Mało tego, taki kościół już dzisiaj wprowadzałby na ziemi Królestwo Boże z wielkim błogosławieństwem samego Boga.

Ale wielbienie szatana przez Nierządnicę wyklucza ją totalnie jako organizację błogosławioną przez Boga i Bóg wydał na nią karę śmierci. Oto rzeczywista tożsamość owej tajemniczej postaci opisanej w 17 rozdziale Apokalipsy. Jej biblijne imię - Wielka Nierządnica, nazywana także wszetecznicą.

Zwróćmy szczególną uwagę na moc jej autorytetu. Pamiętajmy, że elementy tego proroctwa są symbolami, a nie są to rzeczywiste postacie. Bóg to w taki sposób nam przedstawił i miał ku temu bardzo ważne przyczyny.

Apokalipsa 17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Dlaczego Watykan jest przedstawiony jako Nierządnica? Kościół Katolicki (Watykan) w oczywisty sposób zdradza Boga, którego oficjalnie on rzekomo wielbi. Ową zdradę Bóg słusznie nazywa nierządem a kościół uprawiający nierząd sakralny Bóg słusznie nazywa Wielką Nierządnicą.

Opis jest jednoznaczny i nie budzi żadnych wątpliwości co do jej charakteru. Jest to wszetecznica, z którą bałwochwalczy nierząd uprawiają królowie ziemi a winem jej nierządu upijają się mentalnie mieszkańcy ziemi. Jest z tego opisu oczywiste, że Nierządnica panuje od setek lat nad całym światem i nierząd z nią uprawiają nadal władcy tego świata. Nie istnieje żadna inna bałwochwalcza religia, która mogłaby zastąpić Watykan!

Zwróćmy także szczególną uwagę na to, że jest to nie jedynie religia ale jest to światowy rząd, z którym nierząd duchowy... uprawiają władcy tego świata, wielbiąc razem z Nierządnicą szatana.

Posiada ona całą światową władzę i używając jej powoduje ona równie bałwochwalczy nierząd pośród członków swej wszetecznej organizacji. Wystarczy wejść do jakiegokolwiek kościoła katolickiego, a natychmiast zobaczymy ohydne bałwochwalstwo, jak Isusa półnagiego na krzyżu oraz obrazy Jego matki, jako rzekomej matki boskiej. Isus jest synem Bożym ale nie jest Bogiem, ponieważ Bóg jest tylko jeden i nie jest On żadną trójcą.

Apokalipsa 17:(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

W tym opisie mamy podane źródło mocy tej kobiety, oraz mamy podany opis szkarłatnego zwierzęcia posiadającego siedem głów i dziesięć rogów, na którym siedzi owa Nierządnica.

Apokalipsa 17:(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Zwróćmy uwagę na 5-ty werset. Imię jest znacznie większe niż dwa słowa. Jej imię to: "Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi."

To znaczy, że Nierządnica szatańska jest odpowiedzialna za wszystkie działania Wielkiego Babilonu i jest jego matką!!! Babilon Wielki wykonuje jej najdziksze rozkazy wojen, pornografii, pedofilii, rozpusty seksualnej, rozwodów, przerywania ciąży, masowej pedofilii i innych obrzydliwości ziemi.

Najwyraźniej owe elementy wchodzące w skład jej nierządu sprawiają jej wielką przyjemność oraz są one jej głównym dumnym zajęciem.

ok

Werset piąty wyraźnie podkreśla tajemnicze znaczenie imienia - Wielki Babilon.

Wielka Nierządnica i Babilon Wielki - różne postacie!

Nierządnica nosi ona na swoim czole jego imię - Wielki Babilon. W jakim celu?

Babilon jest jej głównym narzędziem, które wykonuje rozkazy Nierządnicy, która się nim afiszuje grożąc nieposłusznym jego militarną mocą.

Kobieta jest Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni - tajemniczy Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon czy... Babel posługiwał się jednym językiem i występował przeciwko Bogu. Dzisiaj USA, Anglia - podobnie Nefilimowie czyli 13 rodów Iluminatów są wzajemnie ze sobą spokrewnione. Wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej posługują się tym samym językiem - angielskim i nie ulega wątpliwości, że oba mocarstwa - USA i Anglia są otwarcie wrogie Bogu i Jego Prawu oraz uprawiają oni czary, magię, pedofilię i satanizm na światową skalę.

Satanizm i czary są źródłem sukcesów tak Nierządnicy jak i Babilonu. Babilon Wielki jest to największe i najbardziej groźne militarnie państwo na świecie, kontrolowane ściśle przez Watykan. Jedynie Donald Trump odważył się podważyć status globalistyczny Watykanu i publicznie go potępić.

USA - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ściśle współpracują z Wielką Brytanią.

Apokalipsa 17:(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Głównym celem kobiety jest zabijanie świętych i męczenników Isusowych czyli ludzi wiernych Bogu i Synowi. Wydarzenia w Syrii, w Ziemi Obiecanej i w niemal całej Afryce potwierdzają nam masowe mordy Chrześcijan, popełniane przez bliżej nam nie znane siły jak ISIS czy Al Kaida. Wszystkie mordy chrześcijan na całym świecie zawsze były i są nadal organizowane przez Watykan, który owych rzezi nigdy nie potępiał.

Kobieta nie tylko zdradza Boga, któremu powinna służyć i Go wielbić. Wielbi ona także Astarte (matka boska) oraz wielbi ona Lucyfera. Watykan to czysty satanizm i okultyzm.

Owa zbrodnicza Nierządnica uwielbia zadawanie cierpień i zabijanie sług Bożych.

Zwłaszcza w ostatnich kilku latach Nierządnica używając mocy Babilonu wyposażyła w broń oraz szerokie wsparcie moralne i finansowe fanatyków islamskich, a ci uczynili w krajach arabskich wielką rzeź Chrześcijan. Najwyraźniej watahy ISIS planują kolejny etap mordów na Chrześcijaństwie z pomocą sprowadzanych na siłę emigrantów do państw europejskich rasy białej. Owi emigranci są nauczani nienawiści do chrześcijan oraz przygotowywani do walki przeciwko Europie.

Papież to publicznie pochwala nazywając to braterstwem.

W rządach USA/Anglii i kłamliwych światowych mediach jest powszechnie widoczna otwarta nienawiść do Boga, do Biblii oraz do rasy białej.  Przyczyna jest oczywista. Zdecydowana większość władców będących pod parasolem Watykanu to członkowie syjonistycznego nasienia węża.

Zbrodnie Watykanu są olbrzymie. Zawsze ich celem była i jest nadal rasa biała, w szczególności cała biała Europa. Działania Watykanu i Unii Europejskiej spowodowały wiele milionów Chrześcijan wymordowanych nie tylko w Europie. Dane te są przed nami ukrywane.

Skąd bierze się ta nienawiść do rasy białej?

Rasa biała pochodzi od Słowian, którzy są rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga i są pod Jego szczególną ochroną. Tylko dlatego nadal istniejemy, że Bóg nas chroni przed totalnym zniszczeniem.

Masowe mordy białych rozpoczęły się w rewolucji francuskiej. Po tej rzezi Watykan zorganizował dwie rewolucje w Rosji. W rezultacie wymordowano rękami syjonistycznych bolszewików ponad 66 mln niewinnych rosyjskich Słowian.

Ale te rzezie nie zadowalały szatana, czyli 'boga' Watykanu i natychmiast z rozkazów Watykanu rozpoczęła się I Wojna Światowa w sercu rasy białej. Oczywiście była to wojna w Europie a po niej nastąpiła II Wojna Światowa, także w Europie a pierwszą ofiarą owej rzezi watykańskiej była Polska! Tak, to były zbrodnie watykańskie, który poparł wszystkie zbrodnie Hitlera, zwłaszcza w krajach Słowian.

Dawniejsze, znane nam zbrodnie Watykanu na Polskę to najazd całego rycerstwa Europy i zwycięska bitwa Polaków pod Grunwaldem. Następnym atakiem był najazd szwedzki, najprawdopodobniej także finansowany przez Watykan i nigdy nie potępiany przez Kościół.

Na tym nie kończą się zbrodnie Watykanu.

Watykan realizuje politykę wyniszczania nie tylko białej populacji na ziemi powodując skrajny rasizm przeciwko rasie białej używając krytycznej teorii rasy (białej). To Watykan jest organizatorem i władcą Unii Europejskiej i wszystkich światowych organizacji, jak CDC i wielu innych. Są one instrumentami wyniszczania białej rasy poprzez wymuszaną emigrację oraz zimną i brutalną realizację planu Kalergiego, czyli morderczej depopulacji rasy białej w USA i we wszystkich krajach europejskich, z Rosją włącznie.

Autorem tego największego rasizmu na całym świecie jest... Watykan!

Skąd taka pewność?

Ponieważ nie ma absolutnie żadnej krytyki tak straszliwego rasizmu i inwazji Islamu na Europę ze strony Watykanu! Jest wręcz odwrotnie! Watykan zmusza do tej zbrodniczej działalności UE i wszystkie europejskie rządy.

Czy można oskarżyć Watykan o zbrodnię światową - Covid-19? Nie ma żadnych wątpliwości, kto ową zbrodnię zapoczątkował i nadal ją aktywnie popiera, z papieżem włącznie! (Podobno już nie żyje!)

Prawidłowe wyjaśnienie wyjątkowo trudnego tekstu

Objawienie 17:(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Największy problem z tym proroczym tekstem jest powszechne przekonanie, że... owo zwierzę posiada siedem głów i dziesięć rogów i to powoduje dalsze błędne wyjaśnienia. Dlatego mamy ostrzeżenie o potrzebie umysłu obdarzonego mądrością. Po czym werset wyjaśnia, że siedem głów to siedem pagórków oraz siedmiu króli znanych nam z przeszłości. Nie znaczy to, że Bestia będzie się składała z siedmiu króli! Kobieta rozsiadła się na siedmiu pagórkach a zwierzę jest reprezentowane przez siedmiu króli z przeszłości.

Werset 8 jest wyjątkowo interesujący.

Mówi on nam wyraźnie około roku 100 n.e. że w tym okresie czasu tego zwierzęcia już nie było, ale że znowu w przyszłości owo zwierzę wyjdzie z otchłani.

Najciekawsza informacja jest w następnym zdaniu!

I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Osoby zapisane w księdze życia wiecznego,to kandydaci do porwania do nieba. Tylko oni będą tego świadomi i nie będą tymi wcale zaskoczeni!

Tak brzmi ten tekst po odwróceniu i nie zmienia swej rzeczywistej treści.

Werset 11 nam wyjaśnia inną część tego proroctwa. Samo Zwierzę pochodzi z siedmiu ale ono jest ósmym i pojedynczym królem.

Objawienie 17:(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

To wszystko oznacza, że ósme zwierzę być może już jest kontrolowane przez Wielką Nierządnicę. To zwierzę posiada mentalność i sposób działania siedmiu poprzednich króli.

Ósme zwierzę to pojedyncze zwierzę idące ku śmierci.

Czwarte zwierzę z opisu Daniela

Daniel tak opisuje to ostatnie królestwo świata, czyli Watykan, znany także jako Kościół Katolicki.

Daniela 7:(23) A on rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, zdepcze ją i zniszczy. (24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. (26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie. [BM]

Na poniższym obrazku mamy ukazane cztery imperia światowe, które rządziły i nadal rządzą całym światem.

Poprawiłem nieco dane na temat Imperium Rzymskiego, ale to i tak nie ma zbytniego sensu i najprawdopodobniej rządy Rzymu rozpoczęły się tuż po upadku mocarstwa greckiego - Aleksandra Wielkiego i jego następców.

Dopiero niedawno otrzymaliśmy pewne informacje, które pomogły nam bliższe zrozumienie proroctw biblijnych. W poniższym linku mamy dostęp do filmów z polskimi napisami, które ujawniają nam olbrzymią masę dowodów na to, że nie tylko dodano do naszej historii około 400 lat, co jest obecnie bezsporne, ale są przypuszczenia, że razem dodanych lat jest około 1400.

Sprawdź niektóre filmy z tego linku... szatańska rzeczywistość.

To nam rzuca o wiele więcej światła na dokładność proroctw biblijnych oraz w sumie potwierdza nam, że właśnie za pomocą fałszywych dat i sfałszowanej historii Watykan dąży do ukrycia prawdy o jego rządach i zbrodniach. Dopiero owe ujawnienia mają głęboki sens i są one doskonale zrozumiane w kwestiach proroctw biblijnych. Właśnie ukrycie owych wydarzeń i dodanie lat jest  wyjaśnieniem oraz dowodem na to, że Chrystus umarł około 400 lat temu.

Poniżej potwierdzenie tego samego proroctwa w rozdziale 2 Daniela .

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Czwarte królestwo to Rzym, który zmienił nazwę swej królewskiej siedziby na... Watykan.

To także wyjaśnia nam motywy papieży do zmian kalendarza, którego celem było ukrycie rzeczywistych dat, najprawdopodobniej z powodu istnienia niezwykle precyzyjnych, biblijnych proroctw Bożych. Świadczy to także o niezwykłym strachu przed samym Bogiem.

Jeżeli aż tak boją się Boga i Prawdy... po co stawiają Bogu opór i chcą go zwalczyć, skoro nie mają absolutnie żadnych szans?

Kto obejmie władzę po Nierządnicy?

Biblia daje nam bardzo mocny ślad, który prowadzi nas wprost to Aleksandra Wielkiego, czyli największego starożytnego króla Grecji, który umarł w młodym wieku.

Aleksander III Macedoński (stgr. Ἀλέξανδρος ὁ Τρίτος ὁ Μακεδών Aleksandros ho Tritos ho Makedon) zwany też Aleksandrem Wielkim (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας Aleksandros ho Megas) i niezwyciężonym (άνίκητος) (ur. 19–20 lipca 356 p.n.e.[1] w Pelli, zm. 10 czerwca 323 p.n.e. w Babilonie) – król Macedonii z dynastii Argeadów w latach 336–323 p.n.e. Jest powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. Okres panowania Aleksandra wyznacza granicę między dwiema epokami historii starożytnej: okresem klasycznym i epoką hellenistyczną. Wikipedia...

To on stał się największym królem Grecji tworząc z niej największe dotychczasowe mocarstwo. Krążą nie potwierdzone informacje, że on był jednym z upadłych aniołów. Ale są ku temu bardzo poważne poszlaki.

Z kolei Lizymach prawdopodobnie zainteresował młodego księcia twórczością Homera, ulubionego autora Aleksandra, który później często starał się dorównać bohaterom Iliady i Odysei, a zwłaszcza Achillesowi[12]. Aleksander był też dobrze zaznajomiony z resztą literatury greckiej[12]. Niezbędnym elementem wychowania każdego macedońskiego arystokraty były również nauka jazdy konnej i posługiwania się bronią[11]. Wikipedia...

Te wieloletnie homoseksualne związki romantyczne Aleksandra miały być powodem troski o możliwość spłodzenia następcy. Wikipedia...

Niektóre źródła podają, że Aleksander był obojnakiem, co potwierdza poważne podejrzenie, że on był właśnie upadłym aniołem. To są podejrzenia i przypuszczenia, ale zastanówmy się na czymś bardziej konkretnym.

Rozważmy znaną powszechnie mitologię grecką, Olimpiadę i wiele innych dowodów.

Pozornie są to jedynie mity i obyczaje Greków. Ale... greckie plemię Izraelitów mieszkało o stóp góry Hermon, po której schodzili upadli aniołowie w celu seksu z kobietami ziemskimi. Było to tak dewastujące, że jako niepełna już rasa Izraela opuściła to miejsce tworząc Grecję, w której właśnie mamy wielkie opisy mitologii greckiej, wojnę trojańską i mnóstwo innych bogatych wydarzeń, nazywanych czystą mitologią. Grecja nie jest obecnie częścią 12 pokoleń Izraela z tych właśnie przyczyn.

Ale... Biblia nie nazywa historii Grecji... mitologią.

Spójrzmy na posąg 'boga' greckiego, Apolla w tym linku. Apollo 1. Spójrzmy na wiele jego rzeźb. Spójrzmy na zdjęcia rzeźb Aleksandra Wielkiego. Sprawdźmy ten starszy artykuł. http://www.zbawienie.com/nasienie_weza1.htm Są tam zdjęcia Aleksandra Wielkiego i wygląda on na... Apolla. Koniecznie obejrzyj te zdjęcia!

Najbardziej poważne dowody na ten temat są przedstawione w tym linku. Tajemnica Bestii ujawniona. Jest tam pokazanych mnóstwo zdjęć posągów oraz ich genitaliów, które z reguły są dwu płciowe. Jeżeli te wszystkie elementy połączymy razem, podejrzenia nasze są bardzo bliskie bezspornych faktów, aczkolwiek 100% dowodu nie mamy.

Sprawdźmy to osobiście a będziemy mieli jasny obraz na tę sytuację. Co jest najciekawsze, autor tego filmu - Grek - mówi otwarcie, że w tych miejscach w Grecji istnieją międzynarodowe siły zbrojne i za złamanie ich zakazów poruszania się w tych miejscach można otrzymać... karę śmierci.

Podobnie jest ze złamaniem zakazu udawania się na górę Hermon.

Najwyraźniej siły upadłych aniołów nadal z mocą działają a my mamy dużą dozę bardzo wiarygodnych podejrzeń. Nie twierdzę, że to jest absolutna prawda, ale uważam, że warto o tym wszystkim wiedzieć, ponieważ to wszystko na pewno się wkrótce wyjaśni i to w 100%.

Trump według wielu źródeł ma obsesję w kwestii Apolla oraz Aleksandra Wielkiego.

Dawniej napisałem artykuł podejrzewając Kennedy'ego jako możliwego kandydata na ostatniego króla, czyli także upadłego anioła. Teraz zorientowałem się, że zamordowany w Dallas John Kennedy (JFK) nie mógłby być Aleksandrem Wielkim, ale na pewno mógł być hybrydą anielską lub upadłym aniołem.

Cała historia jego śmierci, czyli mordu rządu USA na własnym prezydencie, najwyraźniej z rozkazu Watykanu jest co najmniej podejrzana i do dzisiaj nikt nie zna przyczyn nie tylko jego śmierci, ale nikt nie wie, czy on rzeczywiście wtedy umarł. Podobna tajemnica jest utrzymywana dla jego syna, który... zaginął ale podobno nadal żyje.

Sprawdźmy także ten artykuł. Upadli aniołowie na ziemi.

Jak byśmy na to nie patrzyli, warto poznać te detale a niedługo to WSZYSTKO zostanie dokładnie wyjaśnione przez dwóch Bożych świadków.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

Warto przejrzeć te linki i zdjęcia.

Temat ten będzie kontynuowany...

Powrót na stronę główną