Wielka Nierządnica

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Kościół Rzymski był i jest najbardziej skrumpowaną religią w dziejach świata. W chwili obecnej Watykan przeszedł wszelkie granice. Został on kilka dni temu zjednoczony z innymi religiami, z islamem włącznie i nowa nazwa tej Nierządnicy to - Chrislam.

Kościół Katolicki nie wierzy w Boga Wszechmogącego i nie stoi on po stronie Boga i Syna Bożego, Isusa, którego on poniża, pokazując go na specjalnie zniekształconym krzyżu, którego użytek zapoczątkował... 'polski' papierz, Jan Paweł II.

Kościół Rzymski wielbi szatana pod przykrywką fałszywego boga, Dagona.

Starożytni Filistyni oraz Amoryci czcili kombinację człowieka i ryby, Dagona. Według ich wierzeń Dago reprezentował płodność oraz seksualną aktywność. Dagon był według ich wierzeń ojcem Baala. Więcej w linku z Wikipedii po polsku.

"Przez chrześcijan Dagon uznawany jest za demona."  Słowo Boże wymienia Dagona w kilkunastu wersetach.

1. Jozuego 19:27; 2. Sędziów 16:23; 3.  1 Samuel 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7; 4. 1 Chronicles 10:10.

Wielu księży katolickich tłumaczyło Biblię (Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska). Wzmianki o Dagonie filistyńskim nie mogły podczas tłumaczenia ujść uwadze tłumaczom!

Wikipedia polska nie podaje nam ani jednego zdjęcia Dagona. Ale wizerunek kapłana 'boga' Dagona jest dla nas bardzo ważny.

Zwróćmy uwagę na nakrycie głowy kapłana Dagona. Widzimy wyraźnie, że jego okryciem jest duża ryba, a nakryciem głowy jest rybia głowa. Zwróćmy także uwagę na znak, jaki kapłan nosi na obu rękach, na przegubie.

Po czym rozpoznajemy przedstawicieli religii czy... biznesów, armii itp. pozycji? Po nakryciu głowy. Znamy wiele nakryć ozdób, medali, gwiazd określających rangę czy stopień oficera, wojska czy szefa straży pożarnej. Rozpoznajemy w ten sposób osobę oraz jej stopień i rangę.

 

Nakrycie głowy wskazuje, komu dany człowiek jest ściśle podporządkowany. Jego czapka czy nakrycie ujawnia nam jego szefa, lub... boga. Spójrzmy na poniższe zdjęcie.

Wyraźnie widzimy podobieństwo do starożytnego kapłana bożka Dagona. Wizerunków jest znacznie więcej na Internecie.


Papież służy Dagonowi a jego lewa ręka (lewica!?) trzyma bałwochwalczą i zniekształconą postać Syna Bożego na zniekształconym fałszywym posągu krzyża. To zdjęcie uwłacza Bogu Wszechmogącemu oraz Synowi Bożemu, ale nie ubliża... Dagonowi. Ludzie na tronie papieskim doskonale wiedzą co czynią i nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce!

Gdyby była to prawdziwa religia, Bóg z pewnością by ich skorygował!

Wielka Nierządnica - taką nazwę otrzymał apostoł Jan z ust naszego Zbawiciela - Isusa. Biblia nazywa bałwochwalstwo nierządem. Terminem tym także określa ona przyjaźń sług Bożych ze światem szatana. 

Nierząd  Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony z bałwochwalstwem oraz działaniom politycznym, sprzecznym z planami Boga oraz Jego wolą. W szczególności widzimy opozycję Kościoła w stosunku do planów Boga ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.

Kościół wielbiący Boga byłby jedynym kandydatem do wysokich pozycji w Królestwie Bożym.

Oto rzeczywista tożsamość owej tajemniczej postaci opisanej w 17 rozdziale Apokalipsy. Jej biblijne imię - Wielka Nierządnica. Opis nie budzi żadnych wątpliwości co do charakteru tej postaci. Jest to Wszetecznica!

Oto obraz źródła mocy tej kobiety, czyli szkarłatnego zwierzęcia posiadającego siedem głów i dziesięć rogów.

Apokalipsa17:(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

Apokalipsa17:(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Elementy jej nierządu sprawiają jej wielką przyjemność!

Werset piąty wyraźnie podkreśla tajemnicze znaczenie imienia - Wielki Babilon.

Dlaczego Babilon i dlaczego tajemnicze znaczenie? Nierządnica ma na czole napis - Babilon Wielki, którego Biblia nie nazywała Wielkim i pozornie on nie istnieje.

Wielka Nierządnica i Babilon Wielki to różne postacie!

Nierządnica nosi  na swoim czole jego imię - Wielki Babilon. W jakim celu?

Babilon Wielki jest jej narzędziem, które wykonuje jej rozkazy, która się nim afiszuje grożąc nieposłusznym jego mocą... militarną.

Kobieta jest Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni - tajemniczy Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon czy... Babel posługiwał się jednym językiem i także występował przeciwko Bogu. Była to gromada Nefilimów o wysokiej technologii uzyskanej od nieprawych rodziców, upadłych aniołów.

Dzisiaj USA, Anglia - podobnie Nefilimowie czyli 13 rodów Iluminatów są wzajemnie ze sobą spokrewnione. Kraje wspólnoty brytyjskiej posługują się językiem angielskim i oba mocarstwa - USA i Anglia są otwarcie wrogami Boga i Jego Prawa.

Oni uprawiają czary, magię, pedofilię i satanizm na światową skalę. Satanizm i czary są źródłem sukcesów tak Nierządnicy jak i Babilonu. Babilon Wielki był do niedawna największym i najbardziej groźnym militarnie państwem na ziemi. USA to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Głównym celem Rzymu/Watykanu było i nadal jest zabijanie chrześcijan, czyli ludzi wiernych Bogu i Isusowi. Wojny w Syrii czy w Ziemi Obiecanej, w niemal całej Afryce potwierdzają nam masowe mordy Chrześcijan, popełniane przez bliżej nam nie znane siły jak ISIS czy Al Kaida.

Rzeczywista władza Watykanu

Niewielu zdawało sobie sprawę z rządów Rzymu nad całym światem! Watykan jest w Rzymie i jest jego częscią. Jest to ukryta władza starożytnego Rzymu, która trwała do niedawna. Oszukano nas z kalendarzem i latami. Mamy obecnie rok 480 n.e, nie 2022.

Te lata dodał nam Watykan po to, aby odsunąć ludzi od swojej rzeczywistej tożsamości. W ten sposób większość ludzi nie wie, że Rzym nadal rządzi, lub raczej rządził światem, ukrywając się z powodu proroctw biblijnych jako Kościół ale, to już jest historią Rzymu.

Bardziej dokładne opisy rządu Rzymu znajdziemy w tym linku - Watykan.

Ogólnie Rzym rządził jeszcze za czasów Isusa na ziemi i był zawziętym wrogiem chrześcijan od samego początku. Z czasem przetworzył się Rzym w Watykan i nazwał się Kościołem Katolickim. Ale religia nie była jego głównym zajęciem.

Rzeczywistą rolą Watykanu była całkowita władza nad światem.

Dowody jego olbrzymich zbrodni znajdziemy w tym linku. NWO! Napisałem sporo o Watykanie ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, że Rzym/Watykan nie jest już ani władcą świata ani nie jest Katolicyzmem, ponieważ Watykan zjednał się z Islamem i wszystkimi innymi religiami.

Oczywiście Watykan wielbił zawsze Lucyfera i nadal go wielbi, a do grupy 'świętych' kardynałów dołączył on niemal wszystkie religie świata i nazwał je Chrislamem.

Jest to największa zdrada w dziejach świata, zdrada Boga oraz Syna Bożego oraz zdrada wszystkich wiernych katolików.

Nie dość, że kobieta zdradza Boga, któremu powinna służyć i Go wielbić, wielbi ona Astarte (Królowa Niebios) a nawet wielbiąc Lucyfera, owa kobieta uwielbia zadawanie cierpień i zabijanie sług Bożych. Zwłaszcza w ostatnich kilku latach Nierządnica używając mocy Babilonu wyposażyła w broń oraz szerokie wsparcie moralne fanatyków islamskich, a ci uczynili w krajach arabskich wielką rzeź Chrześcijan. Najwyraźniej watahy ISIS planują kolejny etap mordów na Chrześcijaństwie z pomocą sprowadzanych emigrantów do rasy białej. W USA w rządzie i kłamliwych mediach jest już otwarta nienawiść do Boga i do Biblii.

Obie wojny światowe zostały także rozpętane przez Wielką Nierządnicę i były przez nią finansowane oraz nadzorowane według planu masońskiego - planu trzech wojen światowych.

Papież JP II całował Koran a papież Franciszek myje nogi Muzułmanom oraz je całuje! Oczywiste bluźnierstwo przeciwko Bogu!

Na domiar złego, Watykan realizuje politykę wyniszczania nie tylko białej populacji na ziemi powodując skrajny rasizm przeciwko rasie białej, ale Watykan jest orkiestratorem Unii Europejskiej, która jest instrumentem wyniszczania białej rasy poprzez wymuszaną emigrację oraz zimną realizację planu Kalergiego, czyli morderczej depopulacji rasy białej w USA i we wszystkich krajach europejskich z Rosją włącznie.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Mamy więc dokładną lokację owej kobiety - czyli siedem pagórków w mieście Rzymie na których ona istnieje. Interesuje nas także wyrok na Nierządnicy - kto i w jaki sposób go na niej wykona.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Główną rolę w jej zniszczeniu odegrają królowie całej ziemi oraz szkarłatne zwierzę, nazywane często Bestią, która otrzyma władzę z rąk 10-ciu króli, którzy niespodziewanie obejmą władzę w jakimś wielkim politycznym przewrocie.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. (BM)

Wykonanie wyroku na Nierządnicy jest sądem Boga. Owa kobieta jest także nazwana wielkim miastem panującym nad władcami ziemi. Połączywszy to razem mamy miasto siedmiu wzgórz - Rzym czy też Watykan!

Tyle mówi nam opis 17-tego rozdziału Apokalipsy. Bestia czyli zwierzę otrzyma władzę od 10-ciu nowych króli czyli nastąpi to po jakimś dużym przewrocie politycznym a znacznie mocniejsze tajemnicze zwierzę wraz z nimi wypełnią wyroki Boga.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu

Wielka Nierządnica zostanie unicestwiona przez 10-ciu króli z udziałem tajemniczego zwierzęcia, czyli Bestii.

Mamy więc proroczą zapowiedź miasta - kobiety, które dominuje ponad niemal całym światem, miasta bogatego i odurzonego piciem krwi ludzkiej, miasta, które kontroluje także owo zwierzę, na którym jest umieszczone. Szczególnie ciekawy jest jeden detal w cytowanych wersetach. Biblia Warszawska mówi o ogołoceniu jej, co niekoniecznie znaczy: rozebrania jej do naga.

Przekład Dosłowny mówi:

...będzie spustoszona i naga, i jej ciało będą jedli i spalą ją w ogniu.

W proroczym znaczeniu nagość oznacza ujawnienie ukrywanych zbrodni. Według Biblii odsłonięcie czyjejś nagości oznacza ukazanie negatywnej o nim prawdy ukrywanej, niewygodnej i wstydliwej.

Poprzedni papież został skazany za 25 lat więzienia za zbrodnie przeciwko dzieciom a obecny papież Franciszek otrzymał wyrok dożywotniego więzienia za zbrodnie pedofilii oraz satanistycznych mordów rytualnych dzieci!

Owo proroctwo spełnia się na naszych oczach i Nierządnicę widać już prawie nagą! Papież nie ukrywa już swej wrogości do Boga i Jego Prawa!

Tożsamości Wielkiej Nierządnicy

Objawienie 17:1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu».

Miasto siedmiu wzgórz -RZYM

Zwróćmy uwagę na kilka biblijnych szczegółów, które dadzą nam więcej elementów, które z kolei uchylą rąbka tajemnicy tożsamości Wielkiej Nierządnicy. Najpierw detaliczne wyjaśnienie proroctwa.

  1. Kobieta jadąca na Bestii to religia.
  2. Religia, która zdradziła Boga - Wielka Nierządnica.
  3. Kobieta to miasto znane światu jako miasto siedmiu wzgórz.
  4. Sprawuje rządy nad wieloma wodami (narodami)

Co jest szczególnie ciekawe, na owych wzgórzach przed powstaniem Rzymu składano ofiary demonom. W czasach apostoła Jana, pisarza Apokalipsy Cesarstwo Rzymskie było symbolem korupcji, luksusu, rozwiązłości, wyuzdania oraz wielu zboczeń seksualnych, a Rzym był znany jako miasto siedmiu wzgórz.

Tacyt tak napisał o Rzymie: "... miejsce, w którym wszystkie okropne i bezwstydne rzeczy się zgromadziły znalazłszy tam swój dom" (Tacitus, Annals. xv.44)

Także wiele żydowskich apokaliptycznych pism nazywa Rzym... Babilonem. Dzisiaj Rzym jest także znany jako miasto siedmiu wzgórz.

Według Normana Perrina, "Rzym jest nazywany Babilonem, ponieważ jego armie, podobnie jak armie Babilonu, zniszczyły tak świątynię jak i miasto." (Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58) 

Oczywiście wojska rzymskie zniszczyły tak świątynię jak i całe miasto w roku 70 n.e. Niemniej starożytny Rzym, na wzór jego poprzednika, czyli Babilonu, pod berłem Nebukadnesara spełnił identyczna rolę i wykonał ponownie wyrok na odstępczym Izraelu. Apostoł Piotr także nazwał Rzym Babilonem:

I Piotra 5:13 Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybraną, oraz Marek, mój syn.

Według ST Babilon był symbolem przemocy oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy Dagonowi. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. To w Babilonie czczono Astarte, boginię demoniczną, nazywaną także Królową Niebios.

Cesarstwo Rzymskie utraciło na pewien czas swoją moc i siłę. W jego miejsce powstała religia chrześcijańska zwana Kościołem Katolickim, która z kolej podzieliła się  na dwie części - katolicyzm oraz kościół prawosławny. Z czasem powstało jedno wielkie imperium religijne, które panowało nad całym światem.

W XVI rozpoczęła się kolonizacja Ameryki Północnej. Z czasem Ameryka Północna uzyskała niezależność w roku 1776 i w ten sposób powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, znane dzisiaj jako USA, także znane już wielu jako... Babilon Wielki.

Kościół Rzymski i jego stolica - Watykan

Wielka Nierządnica - KRK ujeżdżający bestię

Jest to jedyna organizacja na ziemi, która posiada wszystkie cechy biblijnej Wielkiej Nierządnicy.

Watykan jest w rzeczywistości Imperium Religii fałszywej, a Biblia nazywa ten twór Wielką Nierządnicą.  Powodem jest jej symboliczny nierząd - zdrada względem Boga. Oficjalnie KRK pozornie wielbi Boga ale w rzeczywistości jest odwrotnie - KRK wielbi potajemnie Lucyfera.

Powstanie USA nastąpiło z inicjatywy Wielkiej Nierządnicy, której masońskie kohorty stanowiły trzon rządu USA. Z czasem Watykan zdołał przejąć całkowitą kontrolę nad USA i Anglią a w roku 1913 przejął on całkowitą kontrolę nad Bankiem Federalnym USA. USA stały się w ten sposób Babilonem Wielkim - siłą zbrojną Watykanu.

Ale w tym filmie autorzy nie mówią nam najważniejszej informacji. Watykan, masoneria, systemy bankowe to domena nasienia węża, żydowskich syjonistów, którzy także stanowią główną część watykańskiego kleru, papiestwa oraz najbardziej zbrodniczej części Kościoła Katolickiego - Zakonu Jezuitów.

Wszystkie części owego zbrodniczego organizmu wielbią potajemnie Lucyfera, który wydaje polecenia w kwestiach światowej polityki, wojen światowych czy lokalnych, jak 2 wojny światowe, wojna wietnamska, wojna w Afganistanie, wojna w Iraku i wiele innych konfliktów. Za wszystkie zbrodnie światowe odpowiedzialny jest Watykan oraz jego potężna armia USA - Babilonu Wielkiego. System finansowy jest oparty na bogactwach rodzin - Rothschild oraz Rockefeller. Władza w Anglii jest sprawowana przez żydowską rodzinę pochodzenia niemieckiego, Saxe-Coburg Gotha; której nazwę zmieniono na Windsor.

Przez wiele stuleci Watykan był w stanie kontrolować przepływ wszelkich informacji, ale od roku 1995, roku, w którym Internet rozpoczął swoją wędrówkę do domu każdego przeciętnego człowieka, owo pasmo milczenia zostało brutalnie przerwane i zaczęło się wypełniać niezwykłe proroctwo, zapisane niemal 2000 lat temu w Ewangelii Mateusza.

Mateusza 10:26 Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Dzięki Internetowi mamy możliwości sprawdzić niemal każdą informację czy tajemnicę. Jeszcze przed rokiem 1995 niewielu ludzi na świecie słyszało o Protokołach Mędrców Syjonu, o Zakonie Jezuitów, Masonach czy Iluminatach. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których wszelkie tajemnice są nam wyjawiane. Nie znaczy to, że wszyscy o tym już wiedzą ale wiedza ta stopniowo i systematycznie wzrasta.

Główną siłą KRK jest Zakon Jezuitów. Nie jest to zakon religijny ale raczej Zakon militarny. Podobnym zakonem był Zakon Najświętszej Maryi Panny Kawalerów Mieczowych, zwany potocznie Krzyżakami oraz znany także Zakon Templariuszy.

Na czele Zakonu Jezuitów stał przez długi czas Generał -  Peter-Hans Kolvenbach zwany także Czarnym Papieżem!

Nowy Generał Arturo Sosa

Generał Jezuitów ma także swojego władcę, który wydaje mu polecenia i rozkazy. Owym władcą jest Lucyfer. Inna nazwa Szatana. Syjoniści nie wielbią Szatana, ale Lucyfera. Dlatego też Nowy Świata Porządek nazywa się lucyferiańskim.

Ostatnio Peter Hans Kolvenbach ustąpił ze stanowiska Generała Jezuitów a zastąpił go znacznie młodszy Adolfo Nicolas - pochodzenia hiszpańskiego. W Październiku 2016 roku roku Adolfo Nicolas został wybrany na kolejnego Generała Zakonu Jezuitów. Niektórzy nazywają Generała Jezuitów najbardziej wpływowym człowiekiem na świcie. Nazywany jest także czarnym papieżem.

Watykan wielbi Lucyfera

Wszyscy generałowie Zakonu Jezuitów są czarownikami, lucyferianami. Jeden z byłych członków zakonu Jezuitów, Alberto Rivera [EN] ukazał nam prawdziwe oblicze tego morderczego Zakonu oraz wiele szczegółów dotyczących wielbienia Lucypera w KRK. To on wyjawia, że generałowie jezuiccy zbierają się na "Czarnych Mszach" w Hiszpanii, podczas których wielbi się Lucyfera. Wszyscy uczestnicy owych "mszy" są przybrani w czerń. Według pewnych źródeł, podczas czarnych ceremonii Lucyfer przybywa osobiście, aby wydawać rozkazy oraz odbierać wielbienie. Rivera został zamordowany za ujawnianie owych tajemnic.

Według Ojca profesora Uniwersytetu Georgetown, byłego egzorcysty Malachi Martina, w jego wydanej w roku 1996 książce "Windswept House: A Vatican Novel" mamy takie oświadczenia.

"Dym szatana wszedł do Świątyni" papież Paweł VI - 1963. Słynny cytat Pawła VI.
"Okultystyczne akty szatańskiej pedofilii w Kościele Katolickim są rozważane przez profesjonalistów jako kulminacja rytuałów 'Umieszczenia na tronie Upadłego Archanioła Lucyfera" w Watykanie.

Na stronie 492 Martin napisał:

"Nagle stało się ewidentne że podczas obecnego pontyfikatu, Rzymski Kościół wprowadził stałą obecność księży wielbiących Szatana i kochających go; biskupów i księży którzy sodomizowali tak chłopców jak siebie samych; zakonnic przeprowadzających "Czarne rytuały" Wicca, które żyły w lesbiańskich związkach.... każdego dnia, czy to Niedzieli czy Dni  Świątecznych, działania  herezji i bluźnierstwa, gniewu i faworytyzmu były pozwalane i popełniane na świętych ołtarzach przez mężów, których nazywamy księżmi. Świętokradcze czyny i obrzędy nie tylko wykonywano na ołtarzach Chrystusa, ale otrzymywano cichą aprobatę  albo co najmniej ciche pozwolenie pewnych kardynałów, arcybiskupów, i biskupów."

Martin twierdzi, że wysokiej rangi członkowie Kościoła przysięgają Szatanowi swoje dusze podpisując się własną krwią w precyzyjnie opracowanych rytuałach. ( Patrz - Bohemian Grove)  Nie jest on odosobniony w tych oskarżeniach.

Arcybiskup Milingo, egzorcysta, autor książki "Twarzą w twarz z szatanem" napisał takie słowa:

Teraz, trzeci wymiar (zła) jest najbardziej niebezpieczny. To jest subtelne i najokropniejsze. I nie uwierzyłbym gdym nie odkrył tego trzeciego wymiaru zła. Trzeci wymiar to ludzie, którzy idą za instrukcjami satanistycznych sekt.

Teraz z tym trzecim wymiarem, mówię ze smutkiem, że nasz kościół do tego należy. Bardzo mi przykro, nie mogłem zrozumieć siebie, i nawet teraz nie rozumiem. Ale jedyna pociecha, którą mam jest - Judasz Iscariot był jednym. Razem z Isusem trzy lata, ale nigdy się nie zmienił. W takim razie rozumiem, że trzeci wymiar zła zaistniał nie dopiero teraz ale istniał nawet wtedy. Ponieważ nic nie mogło zmienić serca Judasza - nic!.

Diabeł w Kościele Katolickim jest tak chroniony ponieważ on jest jak zwierzę chroniony przez rząd; gra on w grę, która wyjmuje spod prawa każdego, specjalnie łowców, którzy chcieliby to zwierzę złapać i zabić. Diabeł w Kościele jest dziś w rzeczywistości chroniony przez pewne władze kościelne przed oficjalnym łowcą w Kościele, przed egzorcystą. Jest aż tak źle, że egzorcysta ma zakazane atakowanie diabła. Diabeł jest chroniony, a ten, kto jest myśliwym, egzorcystą, jego praca jest zabroniona.

10 Marca 2010 ukazał się także artykuł w TimesOnLine - "Główny egzorcysta o. Gabriel Amorth twierdzi, że diabeł mieszka w Watykanie."

Ojciec Gabriele Amorth, 85, jest głównym egzorcystą Watykanu do 25 lat i mówi, że zajmował się 70.000 przypadkami opętania, powiedział, że konsekwencjami szatańskiej infiltracji są walki o władzę w Watykanie, jak również "kardynałowie, którzy nie wierzą w Isusa, i biskupi, którzy są związani z Demonem ". Więcej w linku - link

Istnieje o wiele więcej dowodów na współpracę KRK z Lucyferem, pomimo ścisłej kontroli mediów przez Watykan. Największym dowodem jest czynny udziału KRK podczas wprowadzania lucyferiańskiego NWO. To KRK jest bezpośrednim twórcą EU!

Obejrzyj koniecznie ten film! https://www.youtube.com/embed/LvvpFdwknss

Watykan nie tylko wielbi Lucyfera potajemnie. Owo wielbienie jest jaskrawo widoczne w symbolizmie i liturgii Kościoła. Niemal każda święta postać ma tzw. halo czy aureolę za głową - co zdaniem Kościoła jest znanym znakiem świętości. Faktycznie Watykan podsuwa nam wszelkie możliwe bóstwa starożytne, nakładając nań postacie świętych.

Spójrzmy na główny ołtarz w Watykanie.

Czyj jest ten pusty tron?

Kult maryjny jest niczym innym jak kultem Bogini Astarte, Święta Wielkanocy do dokładna kopia symbolizmu płodności (królik.  jajka i kiełbasa) z dodatkiem Drogi Krzyżowej oraz zmartwychwstania Isusa. Ani data ani ceremoniały nie mają wiele wspólnego z Biblią, natomiast większość ceremonii to czyste pogaństwo.

Święta Bożego Narodzenia to nic innego jak staro rzymskie Saturnalia, dzień narodzenia Słońca po najkrótszym dniu 24 Grudnia. Czci się i Chrystusa i symbol Słońca, czyli Lucyfera.

Kolejną cechą charakterystyczną Babilonu Wielkiego jest częste używanie symbolu Czaszki I Piszczeli. Symbole te były używane przez piratów, SS i Gestapo, oczywiście są także emblematami stosowanymi przez Jezuitów.

Zasięg władzy nad światem

Kościół Rzymsko Katolicki posiada znacznie większą władzę nad całym światem niż posiadał starożytny Babilon.

KRK jest oczywistą kontynuacją starożytnego Rzymu. Stał się religią państwową starożytnego Rzymu - prześladowcy chrześcijan i od roku 325 n.e. panuje nad niemal całym światem.  Szczególnie rządy KRK wzmocniły się w roku 1776, kiedy to Żyd, Jezuita, Adam Weishaupt pod rozkazami Watykanu założył podwaliny pod Zakon Iluminatów (Oświeceni, Zakon Iluminatów czy też Bractwo Świetliste).

Zakon Iluminatów stał się głównym orężem Papiestwa w planach wprowadzenia Nowego Porządku Świata. Najprawdopodobniej w skład Iluminatów wchodzą upadli aniołowie!

Celem Iluminatów jest:

Nieco później, Theodor Herzl - austro - węgierski dziennikarz żydowskiego pochodzenia, twórca i główny ideolog syjonizmu, w sierpniu 1897 roku na I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei (Szwajcaria) przyczynił się do powstania Światowej Organizacji Syjonistycznej.  Ruch ten wysunął hasło: Ziemia bez ludu, dla ludu bez ziemi . Kościół początkowo oponował Syjonizm ale z czasem rozpoczął z tym ruchem intensywną współpracę.

KRK kontynuuje także masowe mordy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie, rękami USA (Babilonu Wielkiego) oraz NATO. Przypomnę, że plan trzech wojen światowych to oczywiście plan masonów watykańskich i ściśle realizowany przez Watykan..

Celem KRK od wieków była władza nad światem ze stolicą w Jerozolimie.  Z tego powodu organizowano wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej czyli Palestyny. Przez 1600 lat KRK nie był w stanie ziścić swoich marzeń. Najwidoczniej Bóg nie pozwalał nikomu na osiągnięcie tego celu.

Jerozolima wraz z Syjonem to święte miejsce Boga i do dzisiaj Bóg nie pozwolił nikomu na całkowitą i wyłączną kontrolę tego miasta.

Dopiero od osiemnastego wieku KRK rozpoczął zwiększoną współpracę z Żydami w dążeniach do Nowego Świata Porządku. KRK finansował Syjonizm a członkowie Zakonu Jezuitów napisali słynne Protokoły Mędrców Syjonu - swój najbardziej perfidny plan działania w kierunku NWO. Wszelkie cele Zakonu Jezuitów były wykonywane  rękoma syjonistycznych Żydów, oraz okupowanych przez syjonistów rządów innych państw, aby potem obarczyć ich winą za owe zbrodnie.

Detaliczny szatański plan wprowadzenia Globalizacji czyli NWO jest oczywistym celem Watykanu. NWO nie jest już przed nami zbyt ukrywany a papież Franciszek wręcz propaguje publicznie ten bezbożny i zbrodniczy plan szatana.

Posiadający w swoim arsenale takie organizacje, jak Syjonizm oraz Masoneria, Watykan rozpoczął finałowy marsz w kierunku ustanowienia bezbożnego, Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata.

Syjonizm, Iluminaci, Masoni, rządy państw oraz KRK charakteryzuje jedna szczególna cecha.

Odrzucają oni Boga i Syna, Isusa, wielbiąc potajemnie Lucyfera.

Więcej na temat syjonistów w linku... syjonizm

Zmiana ról!

W ostatnich latach nastąpiła zdecydowana zmiana strategii Watykanu oraz Izraela, który wymknął się spod kontroli Watykanu. Prezydent Trump także wystąpił przeciwko Watykanowi stając całkowicie po stronie Izraela, który wraz z USA rządzi w chwili obecnej całym światem. W ten sposób już obserwujemy upadek władzy Watykanu a władzę zaczyna przejmować oficjalnie Izrael, który dąży do wprowadzenia zbrodniczych praw noachidzkich. Planuje się ścinanie głów wszystkim bałwochwalcom. Szczególnym celem są najbardziej bałwochwalcze narody świata, narody Słowian, czyli Narodu Wybranego przez Boga!

Wiele publicznych wystąpień papieża Franciszka jest dla wielu wystarczającym dowodem na koordynatora owych planów - Watykan.

Władza Watykanu była do tej pory najbardziej despotyczną władzą, jaką świat kiedykolwiek widział. Władza w USA sprawowana jest nadal poprzez wiele organizacji watykańskich. Główne organizacje w USA to  CIA, FBI, NSA, w Anglii MI5, MI6, Council on Foreign Relations, CFR (Rada  Stosunków Międzynarodowych) , Masoneria, Iluminaci, Bilderberg Group, Rycerze Malty, Klub Rzymski, Opus Dei i wiele, wiele innych.

Do likwidacji niesfornych Watykan używa włoskiej mafii, Mossadu, CIA i FBI

Przyszła władza Watykanu miała się opierać na... Jerozolimie, której to Watykan jest w 70% właścicielem. Ale Izrael w chwili obecnej stanął na przeszkodzie przy wsparciu prezydenta Trumpa, który ustanowił Jerozolimę jako stolicę Izraela oraz wystąpił otwarcie przeciwko organizacji watykańskiej ONZ!

Watykan kontroluje także Bank Federalny USA oraz Bank Angielski, który z kolei kontroluje Federalny Bank Australii, Nowej Zelandii czy Kanady państwa tzw. Commonwealth.

Jak powiedział jeden z Rothschildów - "...kontrolując Bank Federalny nie dbam, kto ustala prawa"

Patrząc ze strony finansowej nigdy nie płacący podatków Watykan ma pod sobą mniejszych bankierów, którzy z kolei są właścicielami mediów, MTV, Hollywood, sieci jak CNN, Reuter, Associated Press -AP czy sieć FOX Ruperta Murdocha.

Papieże nie kłaniają się nikomu i nie całują niczyich pierścieni ale jest odwrotnie. Większość mężów stanu całuje pierścień papieski i głęboko się przed każdym papieżem kłania.

Wielka Nierządnica ujeżdża Bestię

Finanse watykańskie.
18 Czerwiec 1815: odbyła się finałowa bitwa Napoleona pod Waterloo. Obecna giełda w Londynie była niezwykle nerwowa a Nathan Mayer Rothschild wysłał gołębia (inne źródła podają inną historię) z fałszywą informacją, że Napoleon wygrał bitwę. Tak więc londyńska giełda natychmiast zareagowała w taki sposób, że określone akcje gwałtownie spadły a inne gwałtownie wzrosły. Znając rzeczywisty rezultat tej bitwy Nathan Mayer Rothschild sprzedał akcje za wygórowane ceny i natychmiast wykupił wraz z Jezuitami wszystkie te, które drastycznie spadły w cenie. W ten sposób Rothschild, wyszkolony oraz kontrolowany przez Watykan, czy też Jezuitów stał się właścicielem Banku Angielskiego i rozpoczęła się era bankowa rodziny Rothschild.

Żydowska Encyklopedia Vol 2, strona 497 mówi, "Jest to w jakiś sposób ciekawa sekwencja do ustanowienia Katolickiego konkurenta przeciwko Rothschildów, którzy w tym momencie (Rok 1905) stali się strażnikami papieskiego bogactwa"

Znany historyk, Eustace Mullins pisze, że Rothschildowie przejęli wszystkie finansowe światowe operacje Kościoła Katolickiego w roku 1823. W dzisiejszych czasach duża bankowość oraz finansjera biznesowa KK jest wielkim systemem ściśle powiązanym z rodziną Rothschild. Poszukiwania w tej materii dają mnóstwo linków.

http://tinyurl.com/28x7zc

Pośród elity bankierów owe powiązania są doskonale znane i udokumentowane. Różnią się jedynie opinie, kto kim rządzi, Rodzina Rothschild Kościołem Katolickim czy też jest odwrotnie. Rodzina Rothschild są ojcami Izraela, czyli syjonistami - Synagogą Szatana złożoną z fałszywych Żydów.

Krążą nie potwierdzone informacje, że Rothschildowie są bezpośrednimi synami... Lucyfera.

Najbardziej ohydne symbole starożytne, jakie można znaleźć na globie ziemskim mieszczą się w Watykanie i także w Waszyngtonie. Obie stolice świata wielbią w obeliskach Lucyfera!

Czy można wymierzyć większy policzek Chrystusowi?

Pozornie nie, ale dalsze dowody są jeszcze bardziej szokujące! Oto symbol - krzyż Baala. (Fotografia lewa) Na następnej fotografii także widzimy identyczny symbol!

       

W tym linku jest znacznie więcej na temat demonicznych czarów KRK.

Więcej na temat symbolizmu w linku - symbolizm.htm [PL]

Niezwykle ciekawy film ukazujący znacznie więcej szczegółów jaskrawego bałwochwalstwa KRK. YouTube już to cenzuruje, więc lepiej zobacz ten film z tego linku. https://www.youtube.com/watch?v=HBH0D-vywaE

W tym linku jest najnowszy artykuł ujawniający wiele szokujących szczegółów bałwochwalstwa Babilonu Wielkiego. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że bałwochwalstwo jest największym grzechem a zakaz bałwochwalstwa jest pierwszym przykazaniem Bożym. Znacznie więcej w linku - Rzeczywisty wygląd Isusa.

Szatańskie rytuały

Wielu z nas słyszy często oskarżenia KRK o pedofilię, ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pedofilia jest jednym z aktów ceremonialnych podczas wielbienia Szatana czy demonów. W rytuałach szatańskich stosuje się gwałty dzieci a nawet niemowląt, pedofilię, zabijanie na ofiarę, picie krwi ofiar i wiele innych niezwykle ohydnych detali. Pedofilia odgrywa wielką rolę w ceremonialnych aktach wielbienia szatana i demonów.

Z tych przyczyn homoseksualizm, pedofilia oraz walka z instytucją małżeństwa ustanowioną przez Boga to kolejne elementy buntu szatana, rozpowszechniane na cały świat przez media kontrolowane przez Watykan i Syjonistów.

Najwyższy procent homoseksualistów oraz pedofilów jest pośród kapłaństwa KRK. KRK jest także znany z niezmiennej pozycji w stosunku do celibatu. Czyż nie jest on najdoskonalszym narzędziem w rękach Lucypera w wszczepianiu akceptacji wszystkich tych rzeczy za pomocą kontrolowanych mediów?

Właśnie dzięki mediom nasila się kampania faworyzująca wszelkiego rodzaju zboczenia, z homoseksualizmem włącznie. Media reklamują nam poparcie dla gejów a wszelkie przypadki pedofilii w rankach Kościoła są w miarę możliwości zmiatane pod dywan. Ostatnio w zachodnich niezależnych mediach można przeczytać bardzo wiele na temat galopującej pedofilii. Ostatnie akcje prezydenta Trumpa budzą nadzieję na przynajmniej częściowe przyhamowanie owych nieludzkich  i zbrodniczych rytuałów.

Parady gejów opanowały większą część świata i nie są to próby reklamy ale z przemocą wtłacza się w nasze umysły akceptację homoseksualizmu oraz ideologii gender, która zadaje potężne ciosy psychiczne dzieciom.

Pod pozorami rzekomej nienawiści do gejów jakakolwiek krytyka jest napiętnowana a nawet można znaleźć się na ławie oskarżonych za dezaprobatę wmuszanej nam na siłę akceptacji tego grzechu.

Homoseksualizm prowadzi wprost do pedofilii.

Niemal cały świat zachodni jest w znacznym stopniu uwikłany w pedofilię, a wszelkie sprawy z tym nieludzkim procederem są tuszowane przez mas media, a śledztwa są wstrzymywane, ponieważ najczęściej prowadzą one do najwyższych sfer rządowych czy religijnych, nie wyłączając Białego Domu.

Znany skandal z lat 80-tych, dotyczący Białego Domu nie jest łatwy do odnalezienia nawet na necie. Więcej w linku - Satanizm.htm

Poniżej kilka linków w języku angielskim. Ja podaję jeden link, w którym jest wiele innych linków.

http://rense.com/general63/hey.htm [EN]

Składanie dzieci na ofiary Mardukowi, czy innym szatańskim 'bożyszczom' są także rzadko wymieniane przez główny strumień mediów. Rytualne morderstwa, czy też okaleczenia, wszelkiego rodzaju informacje o tego typu aktywności są przez media ignorowane oraz ukrywane przed nami.

Istnieje także wiele innych materiałów, jak książka Johna W. Decamp'a - "The Franklin Cover-Up" dostępna w Amazon.com czy książka Brice Taylor - Thanks For The Memories oraz Kathy O'Brien kilka książek na temat satanistycznych rytuałów oraz kontroli umysłu.

Temat jest przeogromny, zasięg przestępstw, zbrodni oraz ilość przestępców jest olbrzymia i rezultaty śledztw najczęściej prowadzą wprost do najwyższych sfer rządowych. 

Najnowsze oceny zasięgu i popularności tych zbrodni to 26 mln ofiara od zakończenia II Wojny Światowej.

Według ostrożnych ocen Dawida Icke pośród najwyższych władz, służ policyjnych, kleru, mas mediów czy świata muzyki co najmniej 30% ludzi to pedofile. W jednym z jego filmów Dawid ujawnił, że istnieje tylko jedno wyjaśnienie ukrywania pedofilii. Co najmniej 30% tych ludzi jest w to uwikłanych.

[1/3] David Icke-PEDOFILIA I SATANIZM -STRUKTURA SIECI

https://www.youtube.com/Mh9K2crtNOw

Dlatego jest to uciszane, ponieważ pozostałe 70% jest o tym doskonale poinformowana i w milczeniu to akceptuje i zmiata wszelkie oskarżenia pod dywan. Jest niemal pewne, że owe 70% jest także uwikłane w ten zbrodniczy proceder w nieco innym wymiarze i z tej prostej przyczyny wszelkie próby rozwiązania owego problemu są praktycznie niemożliwe. Nowy prezydent USA, Donald Trump rozpoczął ostrą walkę w tym problemem i czas pokaże nam, czy odniesie on jakikolwiek sukces.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Cały temat jest przerażający i świadomość, że ci sami ludzie, którzy stopniowo wprowadzają nas w Nowy Świata Porządek, będą bezkarnie popełniać ze wzmożoną aktywnością owe ohydne przestępstwa na skalę globalną - myśl taka budzi straszliwy dreszcz na całym ciele. 

Podsumowując powyższe, Babilon Wielki, używając Syjonistów do najbrudniejszej roboty zmierza do Globalizacji czyli NWO. Obiecując żydowskim Syjonistom także władzę nad światem (po to utworzył im państwo Izrael) ujeżdżając Bestię znalazł się w konflikcie przeciwko nasieniu Szatana, Syjonizmowi.

Nadchodzące zniszczenie Wielkiej Nierządnicy

Objawienie 17:3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Szkarłatna Bestia to Bestia upadłych aniołów, o których dowiadujemy się ostatnio coraz więcej. Temat ten jest dokładnie omówiony w oddzielnym artykule - Wyjaśnienie tożsamości Bestii z Apokalipsy

Objawienie 17:4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Purpura i szkarłat oznacza wszelkie znaki dostojeństwa i władzy, a złoto, drogie kamienie i perły ukazują wręcz bezwstydny przepych. W całym owym przepychu Nierządnica trzyma w ręku swoim złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.

Zwróćmy szczególną uwagę na jeden osobliwy element tego proroctwa, który jest niezwykle ważny.

Objawienie nazywa niewiastę Wielką Nierządnicą a nie Babilonem Wielkim.

Oznacza to swoistą symbiozę pomiędzy Babilonem Wielkim a Wielką Nierządnicą.

Język biblijny nazywa nierządem oddawanie czci fałszywym bogom. Bałwochwalstwo oraz czczenie fałszywych bóstw to biblijne duchowe bałwochwalstwo. Ów nierząd duchowy jest główną charakterystyczną cechą Nierządnicy.

Nierządnica jest wierną kopią bałwochwalczego Babilonu z jedną dużą różnicą. Robi wszystko na skalę światową. Jest także uwikłana w białą a nawet czarną magię, identyczną, jaką uprawiał starożytny Babilon. Niemal wszystko, co czyni owa nierządnica jest sprzeczne z wolą Boga oraz skierowane przeciwko Niemu oraz Jego Synowi.

Obrońcy KRK twierdzą, że figury i obrazy czczone w kościele to jedynie reprezentacja świętych osób i ludzie się do nich nie modlą ale do postaci reprezentowanych przez owe rzeźby i obrazy. Ale nie chcą oni zrozumieć dowodów na to, że  Watykan wielbi i to oficjalnie szatana, nazywając go Lucyferem.

Katolicy nie zdają sobie sprawy z tego, że jakakolwiek forma bałwochwalstwa jest zdecydowanie potępiona  przez Boga.

Objawienie 17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Isusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.

Nierządnica zawsze była i jest nadal wielkim prześladowcą prawdziwie oddanych Bogu Chrześcijan. Zawsze ich prześladowała, czy to podczas rzymskich igrzysk, czy podczas wojen krzyżackich, podczas krwawej i okrutnej Inkwizycji czy też podczas obu wojen światowych, których była ona bezpośrednim dyrygentem.

To KRK wyposażył Hitlera do II WŚ, Lenina do rewolucji rosyjskiej i także Stalina. KRK brał żywy udział w zbrodniach ustaszowców na terenach byłej Jugosławii, bezlitośnie mordując setki tysięcy Serbów - członków kościoła prawosławnego, nie uznającego papiestwa. Stalin mordował tak Żydów jak i ortodoksyjnych Chrześcijan, czyli... 'wrogów' KRK.

Objawienie 17:7 I rzekł do mnie anioł: «Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 10 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. 11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Pomimo Internetu, siły dezinformacyjne Szatana nadal skutecznie ukrywają wiele owych informacji przed nami starając się za pomocą całkowicie kontrolowanych przez siebie mediów wprowadzać w błąd 'nawet i wybranych'.

Inną metodą ukrywania Prawdy jest rozpowszechnianie na Internecie wielu warstw kłamstw, poprzez które trudno jest się przebić nawet doświadczonemu poszukiwaczowi Prawdy.

Przekazanie władzy Bestii oraz wykonanie wyroku Boga nad Wielką Nierządnicą będzie aktem sądu i wykonaniu wyroku Boga!

Taki jest plan Stwórcy - Jego celem jest wykonanie wyroku Boga na Wielkiej Nierządnicy oraz na Babilonie Wielkim. Obserwując wydarzenia światowe można zauważyć, że ów plan ma olbrzymie szanse na realizację.

Warto także dodać, że obserwacja owych wydarzeń jest przykazaniem Isusa!

Podsumowanie

Wielka Nierządnica niezwykle trafnie wypełnia proroctwa Apokalipsy.

Czy wszyscy katolicy są odpowiedzialni za te wszystkie rzeczy?

Oczywiście że nie. W KRK jest wielu bogobojnych i wspaniałych ludzi i księży, którzy ciężko pracują nad tym, aby zapoznać innych z Bożymi Przykazaniami. Wielu katolików uczęszczających w mszach jest wzorowymi obywatelami, ojcami, matkami i... naszymi braćmi w wierze. Większość z nich wierzy w Chrystusa i Boga i się do Niego modli. Egzorcyści katoliccy mocą imienia Jezusa (Isusa) wypędzają demony.

Niestety religia katolicka myli się w niemal każdym dogmacie. Dlatego wszystkie inne religie chrześcijańskie powstały z powodu odkryć wielkiej różnicy pomiędzy naukami Kościoła a Biblią czyli naukami Boga i Isusa.

Musimy zrozumieć jedną podstawową kwestię. Każdy człowiek będzie miał szansę, wcześniej lub później poznać Boga oraz Jego rzeczywiste prawa. Potrzeba na to mocy Bożej ponieważ to Bóg odkrywa te rzeczy przed innymi. To Isus otwiera nam oczy na Prawdę biblijną.

Nie mamy prawa osądzania kogokolwiek w kwestii zbawienia. Sąd należy do Boga.

Co powinieneś zrobić, jeżeli zdałeś sobie sprawę z tego, że twoje wejście do jakiegokolwiek kościoła i złożenie ukłonu przed jakimkolwiek posągiem czy obrazem jest jaskrawym przekroczeniem prawa Bożego?

Jeżeli rzeczywiście miłujesz Boga, powinieneś zrobisz wszystko, aby nie zasmucać Jego oblicza.

Od czego więc zależy zbawienie? Odpowiedź znajdziesz w tym linku - Jak dostąpić zbawienia?