Wielki ucisk po porwaniu

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Wiemy już, że porwanie jest już bardzo bliskie. W II Ezdrasza mamy niezwykłe proroctwo, które zapowiada reakcję świata na porwanie, któremu nie będzie nikt w stanie zapobiec.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona." [BM]

Z tego tekstu widzimy, że pierwszy etap zbawienia, czyli porwanie wywoła u wielu ludzi dobrej woli bardzo pozytywne reakcje, które będą stale narastały. Oczywiście nie wszyscy ludzie będą tak pozytywnie reagowali. Porwanie będzie olbrzymim szokiem dla większości mieszkańców ziemi, która nie wierzy w Boga, a tutaj nagle, na oczach całego świata, nawet na przekór wszelkim naukom Chrześcijaństwa ukaże się znak Syna Bożego, Isusa Mesjasza i natychmiast po tym znaku nastąpi kolejny cud, czyli porwanie 144.000 ludzi do nieba na oczach całego świata.

Oczywiście część religii nagle się obudzi i zacznie szukać gorączkowo wielu dowodów w Biblii. Inni zaczną sprawdzać artykuły z tłumaczem na angielski z naszych witryn oraz z postów na forum. Te materiały być może pośród wielu ludzi wierzących wzbudzą wiarę, jakiej do tej pory większość ludzi jeszcze nie doświadczyła. Pewna część ludzi zacznie to traktować na poważnie i będzie czekać na następny cud Boga i Isusa czyli na wyprowadzenie Słowian na pustynię.

Cudowne wyprowadzanie Słowian spowoduje to, że niemal wszystkie kościoły, religie i sekty upadną z powodu natychmiastowego  odpływu ludzi od nich odchodzących, ponieważ rozpocznie się olbrzymie przebudzenie wielu uczciwych ludzi ku Bogu i ku Isusowi, którzy porzucą okłamujące ich haniebnie szatańskie religie.

To strasznie rozwścieczy szatana, wyrzuconego już na zawsze z nieba po przegranej wojnie z nieba. Nie wiemy, jakie widoki na niebie będą obserwowalne dla narodów na ziemi, ale najprawdopodobniej będą one widzialne z ziemi także i wiele ludzi będzie się domyślało, co się w niebie dzieje. Większość świata będzie także obserwowała zbieranie się i ucieczkę mieszkańców z wielu państw Słowian, dążących do organizowanego przez Boga i Isusa wymarszu w kierunku pustyni. Ale trzeba się liczyć z tym, że sataniści zastosują ścisłą cenzurę i wszelkie informacje z Internetu na zawsze już zostaną ocenzurowane.

Nastąpi początek Wielkiego Ucisku dla całego świata

Świat szatana nie podda się łatwo i wielki ucisk nastąpi w momencie postawienia na miejscu świętym, najprawdopodobniej w Jerozolimie, na miejscu byłej rzeczywistej świątyni Bożej, nie znanej jeszcze dokładnie ohydy czyniącej spustoszenie. Owa ohyda będzie posągiem Bestii czyli grupy siedmiu upadłych aniołów. Będzie to bałwochwalczy posąg Bestii, którego wielbienie będzie wymagane przez Bestię pod groźbą śmierci przez ucięcie głowy.

Zanim to się wydarzy, nastąpi ostatni w dziejach świata atak szatana na Lud Boży, który zostanie powstrzymany mocą Boga. Szatan po przegranej wojnie w niebie zostanie wyrzucony z niego wraz z jego upadłymi aniołami.

Objawienie 12:13 A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. 14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. 15 I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. 16 Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. 17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. [BM]

Widzimy trzecią grupę Słowian w wersecie 17, przeciwko której także wystąpi szatan, aby podjąć z nią walkę.

Skrzydła wielkiego orła - jest to metafora - ponieważ od momentu porwania Bóg rozpocznie używanie swojej olbrzymiej mocy. Chodzi najwyraźniej o poruszanie się niewiasty w nieznany nam sposób po ziemi oraz pochłonięcie ataku szatana czyli najprawdopodobniej armii zbrojnej szatana, za pomocą otwarcia przez Boga gardzieli ziemi. Armia szatańska zostanie pochłonięta przez rozstępującą się ziemię, podobnie jak wody Morza Czerwonego pochłonęły armię faraona wraz z samym faraonem.

Ponownie szatan sromotnie przegra tę walkę o Naród Wybrany, ale dla świata będzie to niezwykły moment, w którym praktycznie cały świat zobaczy na własne oczy i dowie się, w jaki sposób Bóg dokonał tylu cudów i wyprowadził ponownie Naród Wybrany na pustynię i to tę samą, na której kilka tysięcy lat temu Izrael także przebywał przez 40 lat.

Okaże się także, że żadne wojska szatana i żadna technologia nie zda egzaminu w walce szatana przeciwko Bogu.

Porwanie 144.000 oraz uprowadzenie narodu Wybranego na pustynię będzie olbrzymim świadectwem dla całego świata, ukazującym światu niezwykłą moc Boga, Isusa oraz pełną realizację od dawna zapowiedzianych proroctw, o których kościoły Chrześcijaństwa praktycznie nigdy nie mówiły. Dlatego zostaną one całkowicie opuszczone a Prawda biblijna zacznie tryumfować.

Na początku 3.5 letniego pobytu Słowian na pustyni rozpocznie się okres sądu Boga nad Słowianami a także nad całą  populacją ziemi. Dwóch świadków Bożych będzie ujawniało mnóstwo zbrodniczych sekretów szatana oraz jego szatańskiej armii zbrodniarzy, pedofilów, morderców i wszelkiej innej maści złoczyńców.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. 7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. [BM]

Niedługo będzie trwała radość z powodu śmierci 2 świadków.

Co jest ciekawe, w bardzo interesujący sposób Biblia ukazuje nam dzisiejszą technologię a nowoczesny język nie jest przecież używany. Na ich zwłoki będzie patrzył cały świat, a dopiero dzisiaj wiemy jak to jest możliwe i wiemy, że ten tekst podał ktoś niezwykle mądry i inteligentny 2000 lat temu i my dzisiaj to rozumiemy. TV oraz Internet ukaże nam owe zwłoki oraz... ich zmartwychwstanie.

Objawienie 11:8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. 9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. 10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Wrogowie Boga nie będą w tym momencie zachwyceni, ponieważ rozpocznie się czas wyroku śmierci na zbrodniarzach nasienia węża.

Usunięcie ofiary wieczystej i postawienie obrzydliwości spustoszenia

Daniela 12:(11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto czeka i dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. [BM]

Ofiarą wieczystą jest wielbienie Boga, czytanie Biblii, omawianie jego Prawa itp, włącznie z pisaniem i publikowaniem artykułów wychwalających Boga i obwieszających wypełnianie się na naszych oczach rozpoznanych proroctw biblijnych. Jest to ofiara wieczysta, która trwa wiecznie.

Owa ofiara wieczysta zostanie na pewien czas usunięta po porwaniu 144.000.

Zaraz po porwaniu zostaną ocenzurowane przez Bestię, szatana i władze wszelkie źródła informacji biblijnych a w zamian pojawi się w Jerozolimie na miejscu byłej świątyni obrzydliwość spustoszenia. Mateusz nam przychodzi z pomocą z informacją o tym właśnie wydarzeniu, które będzie znakiem do natychmiastowej ucieczki Słowian na pustynię.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

Niezwykłe działanie Boga, który ukrył te proroctwa przed wszystkimi, nawet Syn Boży o tym dokładnie nie wiedział, ale dopiero w ostatnich latach te proroctwa zostały odpieczętowane. Bóg podał poprzez anioła proroctwo o ohydzie spustoszenia Danielowi, a wiele lat potem Syn Boży powtórzył dokładnie to samo i nadal do tej pory nikt z nas nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi.

Wersety 21 i 22 wyjaśniają nam, że nastąpi wielki ucisk ze strony sług szatana, jakiego jeszcze na świecie nie było. Ucisk ten rozpocznie się w momencie, w którym ZOBACZYMY ohydę spustoszenia na miejscu świętym (Jerozolimie?) i celem tego ucisku będą Słowianie.

Nie będzie to ucisk, którego celem będzie cały świat, ponieważ większość ludzi nawet nie wierzy w Boga i Syna, ale będzie to głównie ucisk skierowany przeciwko Narodowi Wybranemu, znanego z masowego wielbienia Boga.

Z czasem zapanuje ucisk na inne narody, ale głównym celem jest nacisk na rasę białą, która jest blisko spokrewniona z Narodem Wybranym, jak ludy Europy, USA i Kanady.

Głównie Słowianie czyli rzeczywiści Izraelici byli i są nadal uciskani przez siły szatana przez tysiące lat (także w Egipcie) i ten ucisk nasili się w jeszcze większym stopniu, będzie większy niż kiedykolwiek w przeszłości. A ucisków na Izrael oraz wojen przeciwko niemu było mnóstwo.

Szatan posunie się tak daleko, że jeżeli Bóg nie zainterweniuje w naszej ochronie, nikt ze Słowian nie ocaleje.

Po porwaniu oraz ujawnieniu się światu samego Boga wielki ucisk dramatycznie się nasili i po krótkim czasie reszta Izraela zostanie wyprowadzona przez Boga na pustynię i będzie tam przebywała bezpiecznie pod opieką Boga i Syna. Nie wiemy, czy jakakolwiek ilość Słowian zginie z rąk szatana przed wyprowadzeniem na pustynię czy też Bóg do tego już raczej nie dopuści.

Czy uciskiem będą wysoce niebezpieczne... szczepienia?

Jest to możliwe i ludzie dający się szczepić są już teraz pod pewnym uciskiem i jeżeli są zaszczepieni, wielu z nich umiera. Ale szczepienia nie są uciskiem zapowiedzianym przez Daniela i Syna Bożego.

Ucisk ostateczny będzie miał ścisłe powiązanie z obrzydliwością spustoszenia.

Istnieje także jeden bardzo ważny element, który koniecznie trzeba omówić. Pewne detale nadal są i będą do samego końca przed nami ukryte. Dlatego Isus, Syn Boży polecił nam nieustanne czuwanie.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Będziemy więc zaskoczeni pewnymi wydarzeniami, które nigdy nie były opisane. Najwyraźniej Bóg ma w tym swój cel i Jego działania zaskoczą Bestię oraz szatana, podobnie jak śmierć i zmartwychwstanie Isusa ich totalnie zaskoczyły.

Wiemy mnóstwo, ale nie wiemy wszystkiego i dużo więcej Bóg nam raczej już nie ujawni. Zobaczymy to dopiero na własne oczy. I to jest celem naszego czuwania

Wystarczy przeczytać cały rozdział 12 Daniela oraz sprawdzić Mateusza 24 rozdział a natychmiast zauważymy, że wielbiony przez Chrześcijaństwo Paweł nie miał zielonego pojęcia o proroctwach biblijnych.

Przemyślmy nieco modlitwę Isusa - Ojcze Nasz... przyjdź królestwo Twoje a zrozumiemy czystą Bożą Prawdę, odmienną diametralnie od oszustw faryzeusza Pawła.

Nowe zrozumienie proroctw czasów końca

Większość wyjaśnionych powyższych proroctw była i jest w części zrozumiała. Dalsze zrozumienie dodaje pewnych detali, dotychczas nie rozpoznanych ale są dwa detale, które są zupełnie nowe i trzeba je jeszcze raz powtórzyć a nawet podkreślić.

1. Według Daniela 12:(11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona...

To oznacza, że wszelkie witryny czy blogi omawiające czasy końca, omawiające Biblię i krzewiące prawdę o Bogu i Isusie zostaną uciszone przez władze szatana i Bestii. Właśnie w tym celu Bestia podsunie światu swoją obrzydliwość czyniąca spustoszenie, jako ripostę za porwanie.

2. Mateusza 24:20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

O jakim ucisku mówił Isus? Najwyraźniej mówił On o ucisku na Naród Wybrany!!! Ucisk będzie tak wielki, że jeżeli Bóg nie skróci owych dni, nie ocaleje żadna istota. Bóg doskonale wie, że większość narodów utraci życie z Jego wyroku i z Jego ręki. To będzie sprawiedliwe wykonywanie koniecznego i zasłużonego wyroku na wrogach Boga i Syna. Ucisk zmuszający Boga do dramatycznej akcji wyzwolenia narodu Wybranego jest uciskiem, o którym mówi werset 22... i ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Nie oznacza to masowej śmierci Słowian ale oznacza to, że jeżeli Bóg czy Isus tego nie powstrzyma, nikt ze Słowian nie uratuje swego życia.

Jest także oczywiste, że chrześcijanie nie będący Słowianami, także rozpoznają Prawdę i także będą w dużym stopniu prześladowani.

Głównym celem szatana i upadłych aniołów zawsze było 144.000 oraz Słowianie, czyli Naród Wybrany.

Dlatego już istnieje masowe prześladowanie rasy białej, a Covid-19 jest tego narzędziem, ponieważ rasa biała pochodzi właśnie od Słowian. Prześladuje się białych jako rzekomych suprematystów od pewnego czasu w całej Europie oraz w Ameryce Północnej czyli USA oraz w szczególności w Kanadzie. Utrata władzy nad światem przez szatana niczego w tej materii nie zmieni a pałeczkę szatana przejmie po nim Bestia i zmienią się jedynie metody prześladowań.

Pomimo otwartych już prześladowań rasy białej - są one jedynie odwróceniem uwagi od rzeczywistego celu, czyli 144.000 oraz Słowian, czyli Narodu Wybranego.

144.000 Bóg nie pozwoli skrzywdzić ale Naród Wybrany oraz pozostali Chrześcijanie zostaną przez Boga przesiani jak przez sito.

Daniela 12:(10) Wielu musi być wypróbowanych i dokładnie wybielonych, sprawdzonych ogniem i wyświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. [BM]

To dotyczy to 144.000, Narodu Wybranego i reszty chrześcijan. Pośród 144.000 nie będzie przestępców, ale będą oni pośród Narodu Wybranego, który w ten sposób będzie oczyszczony z grzechów oraz winy.

Mamy także pewną zagadkę.

Czym będzie ohyda czyniąca spustoszenie na miejscu świętym?

Rządy Antiocha IV Empifalesa pierwowzorem... Trumpa?

Antioch IV był władcą Judei, którą starał się zhellenizować. Zabronił kategorycznie wszelkich ksiąg biblijnych, prawa Bożego i dążył do wykorzenienia wiary w Boga Judejczyków, karząc śmiercią za jakiekolwiek złamanie jego praw odnośnie zakazu wielbienia w jakiejkolwiek formie naszego Boga.

Z Wikipedii... Ostatecznym krokiem, który doprowadził do powstania żydowskiego było przemienienie świątyni jerozolimskiej w przybytek syro-fenickiego kultu boga Baal-Szamona, którego Grecy nazywali Zeusem[4]. Tego typu posunięcia stanowiły jeden z elementów polityki hellenizacji na terenach imperium seleukidzkiego. Doprowadziły jednak do wieloletniej wojny, której pierwszy etap zakończył się w grudniu 164 roku p.n.e. zdobyciem Jerozolimy przez przywódcę powstania, Judę Machabeusza.

Rządy te są proroczo zapowiedziane przez anioła w dwóch rozdziałach Daniela. Zwróćmy szczególną uwagę na mały róg, który reprezentuje jednego z aniołów Bestii i najwyraźniej anioła, który jest najpotężniejszy.

Daniela 7:(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. (8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. (9) A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. [BM]

Termin - oczy jakby oczy ludzkie - wskazuje na Trumpa, ponieważ sugeruje, że Trump nie jest w pelni człowiekiem. Jego mowa była w dużym stopniu bluźniercza, zwłaszcza w odniesieniu do fałszywego Izraela a szczególnie postawa Trumpa do Bożego miasta czyli Jerozolimy. Oddanie Jerozolimy w ręce fałszywego Izraela nasienia węża oraz najbardziej zbrodniczej sekcie szatańskiej, Chabad Lubawitch jest wyjątkowym bluźnierstwem Donalda Trumpa, także wyjątkowego zuchwalca, uważającego się za człowieka bez grzechu, co jest szczególnym bluźnierstwem przeciwko Bogu. Trump jest znany z 5-cio piętrowych kłamstw i oszustw. 

Na temat małego rogu mamy także proroctwo w  rozdziale 8 Daniela.

Daniela 7:(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. 21 A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, 22 Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo. [BM]

Dalsze wyjaśnienie tego rogu.

Daniela 7:(23) A on rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, zdepcze ją i zniszczy. (24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. [BM]

W tym przypadku mamy kolejny fragment rozdziału 7 Daniela który ujawnia nam coś, o czym wcześniej raczej nikt nie pomyślał. ów mocny król, który obejmie władzę po dziesięciu królach, ponieważ  król przewyższy wszystkich poprzednich króli w swej niegodziwości.

Zwróćmy SZCZEGÓLNĄ uwagę na ostatni cytowany werset 25. Król otrzyma władzę na okres czas, czasu i połowę czasu.  Dlaczego to jest ważne?

Jest to okres wielkiego ucisku oraz władzy Bestii i najwyraźniej ów król jest częścią Bestii czyli jednym z kilku aniołów Bestii.

Zwróćmy szczególną uwagę na niemal identyczne wersety w obu proroctwach.

Objawienie 13:4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? 5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. 6 I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. 7 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. 8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. [BM]

Bestia także będzie działała przez 3.5 roku czyli 42 miesiące. Ten sam okres czasu - czas, czasy i połowa czasu czyli 3.5 roku.

Król i Bestia będą bluźnić  przeciwko Bogu, przeciwko jego imieniu i jego świętym miejscu pod świątynię. Będą oni zwalczać ludzi wierzących w Boga aż do kulminacyjnego punktu, czyli do momentu zmuszania ludzi do wzięcia znaku 666 na czoło lub rękę, pod karą ścięcia głowy.

 Objawienie 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. 15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. [BM]

Na wszystkie te rzeczy Bóg zezwoli Bestii

Najważniejsze jest to, że Bóg osobiście wyrazi zgodę na te wszystkie wybryki Bestii i jej ostatniego króla - nadal Trump tutaj wyraźnie pasuje - ponieważ Bestia to siedmiu króli anielskich i ten najmocniejszy jest jednym z nich, a sama Bestia jest ósmym symbolicznym aniołem.

Co jest także bardzo istotne, Bestia i jej królowie oraz fałszywy prorok nie będą działały bez jakichkolwiek hamulców, ponieważ będzie także działało w tym samym czasie; 3.5 roku dwóch świadków Boga, którzy będą w odpowiedni sposób reagowali na łajdactwa i bluźnierstwa Bestii.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. 7 A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. 8 A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. 9 I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. 10 A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. 11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. [BM]

Skończy się całkowicie wolność władców i nie będzie z żadnej strony jakiejkolwiek cenzury.

Odbędzie to wielki, publiczny sąd nad siłami zła, które do tej pory powodowały olbrzymie katastrofy na całej ziemi na przestrzeni wielu wieków.

Najwyraźniej będzie to ogromny spektakl wsparty cudami dwóch świadków oraz cudami Bestii przez 3.5 roku. Wielu wspaniałych sług Boga utraci dosłownie głowy, ale tylko po to, aby natychmiast zmartwychwstać do życia wiecznego.

Poniżej sąd Isusa nad zbrodniarzami Bestii.

II Ezdrasza 12:(30) taka jest interpretacja: to są ci, których zachował Najwyższy na koniec orła; to był rząd krótki i pełen zamieszania tak, jak to widziałeś. (31) Odnośnie lwa, którego widziałeś powstającego z lasu ryczącego i mówiącego do orła, strofującego go za jego niesprawiedliwości i jak słyszałeś wszystkie jego słowa. (32) Ten jest Mesjaszem, którego Najwyższy zachował ku dniom ostatnim, który powstanie z potomstwa Dawida, przyjdzie i będzie do nich przemawiał; on ich potępi za ich bezbożność oraz za ich nikczemność i rzuci przed nimi ich pogardliwe interesy. (33) Najpierw postawi ich na żywo przed jego sędziowskim tronem: kiedy ich zgani, wtedy ich zniszczy. (34) Ale on wyzwoli w miłosierdziu resztę ludu mego, tych, którzy zostali zbawieni poprzez moje granice i uczyni ich radosnymi, zanim koniec nadejdzie, dzień sądu, o którym tobie na początku mówiłem. [BM]

Poniższe jest za czasów Antiocha, nie są to czasy końca!!! Ale to nam obrazuje, czym może być obrzydliwość czyniąca spustoszenie.

Daniela 8:(23) Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. 24 Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. 25 Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. [BM]

Jak widzimy z opisów Daniela, część tego proroctwa już się wypełniła właśnie za czasów Antiocha IV.

Objawienie zapowiada,  że na świętym miejscu stanie posąg Bestii, który za sprawą szatana będzie przemawiał.

Mieliśmy niedawno króla, którego uwaga jest skierowana ku ziemi prześlicznej, byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Jest znane na filmie, że Trump odwraca się od kamer i proklamuje głośno: "Ja jestem tym wybranym". Po angielsku Trump powiedział dosłownie: I'm the chosen one. Gdyby Trump powiedział - I'm chosen one - mogłoby to oznaczać inne formy, jak: wybrano mnie w wyborach do czegoś tam, do jakiejś roli politycznej, do jakiejś funkcji w jakimś zebraniu czy cokolwiek innego, poza bycia mesjaszem. Ale Trump bardzo wyraźnie powiedział: I'm the chosen one, co dosłownie oznacza, że: ja jestem TYM wybranym i jest to oczywisty pewnik, że Trump uważa siebie za wybranego... do jakiegoś arcyważnego celu!

To Trump wypowiadał bluźniercze słowa przeciwko Bogu, obwieszczając światu kłamliwie fałszywy naród Boży, czyli Żydów jako rzeczywisty Izrael. Sprawdź artykuł wcześniejszy - Bluźniercza popularność Trumpa.

Proszę z uwagą przeczytać zalinkowany artykuł, który powstał w Sierpniu 2019 roku. Jeszcze wtedy nawet mi na myśl nie przyszło, że Trump może być upadłym aniołem. Ale przeczytawszy go ponownie widzę, że nie istniał w nowożytnych czasach żaden człowiek, który by tak dokładnie pasował do proroctw biblijnych.

Trump także zaakceptował bluźnierczo przed całym światem Jerozolimę, czyli święte miasto Boga za stolicę żydowskiego, szatańskiego fałszywego Izraela.

Trudno o większą obrazę Boga, jak uznanie morderczych prześladowców Narodu Wybranego za naród wybrany i pseudo właścicieli świętego miasta Boga, czyli Jerozolimy. Nie wiemy, jak daleko posunie się Trump - wielbiciel Apolla, nie Boga - ale wiemy, że Żydzi mają plany odbudowy fałszywej świątyni na miejscu świętym oraz mówi się wiele na temat pojawienia się fałszywego mesjasza czy też proroka.Oczywiście kandydatem jest... Trump.

Zwróćmy uwagę na to, że Biblia nie zapowiada odbudowy świątyni oraz pokazania rzeczywistej Arki Przymierza, która jest w niebie.

Od kilku lat Żydzi twierdzą, że żydowski mesjasz już istnieje i jest w Izraelu, ale nie ujawniony!

Najwyraźniej Donald Trump potwierdził siebie jako satanistę wielbiącego szatana, 'boga' nasienia węża,

Prawdopodobieństwo, że jest on zapowiadanym upadłym aniołem na czasy wielkiego ucisku jest nie do podważenia. Innego kandydata na upadłego anioła... NIE MA!!!

Słowianie nie powinni więc darzyć zaufaniem żadnego satanisty z Trumpem włącznie, ale polegać tylko na słowach Boga rzeczywistego Izraela!

W Izraelu mieszkają także 'żydzi ortodoksyjni' bardzo zaciekle prześladowani rzeczywiści Izraelici Tory!

A to wskazuje wyraźnie na to, że Trump jest pierwszym władcą, który będzie w stanie powtórzyć okrutną strategię, jaką stosował Antioch IV.

Istnieje niezwykłe prawdopodobieństwo wypełnienie się tego proroctwa w najbliższym czasie.

Daniel 7:(23) I rzekł: czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które przewyższy wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, i podepcze ją i zniszczy. (24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. (26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie. [BM]

Dziesięć rogów oznacza najwyraźniej Bestię 10-ciorożną z Objawienia. 10 rogów to liczba jej wszystkich króli, którzy nie są aniołami. Tych jest siedmiu. Owo królestwo działa od wielu lat i jest najgroźniejsze ze wszystkich dotychczasowych królestw. 10 rogów oznacza 10-ciu króli, którzy obejmą władzę. Liczba 10 najczęściej oznacza WSZYSTKICH króli.

Łącząc to samo proroctwo z rozdziałem 13 Objawienia widzimy wyraźnie, ze jest to dosłownie ta sama Bestia. Werset 24 mówi nam o 10-ciu królach, którzy przeminą.

Objawienie 12:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; [BM]

Powyższy tekst mówi nam o szatanie jako smoku, który ma siedem głów, dziesięć rogów a na głowach siedem koron (diademów). Owe siedem głów oznacza Bestię siedmiogłową, czyli złożoną z siedmiu aniołów i na każdej głowie jest korona. Dziesięć rogów oznacza innych, ludzkich władców i oni koron nie mają.

Co jest ciekawe, istnieje w USA trend, aby zmienić obecny kalendarz na kalendarz żydowski, czyli księżycowy. A wiadomo także, że nie jest to Boży kalendarz biblijny, który wprowadził Bóg dla ludzkości. Objawienie mówi nam o zmianie 10 króli na nowych 10 króli.

Czy Trump zastąpi okrutnego Antiocha? Bardzo możliwe, ponieważ Trump bardzo gorliwie popiera fałszywy Izrael będąc samemu w opozycji ku Bogu oraz uważa się za 'tego wybranego' co niedawno oświadczył on publicznie, oraz podpisał się osobiście pod szatańskimi i morderczymi prawami noachdzkimi odrzucając tym Boże Przykazania. Czyli działa przewrotnie jak... smok! Nie wierzmy mu na ani jedno słowo.

Czy Trump jako upadły anioł Bestii nie jest przesadą?

Wahałem się o tym pisać, ale podczas pisania tego artykułu nie mam już żadnych wątpliwości. Mamy wiele proroctw, które doskonale pasują właśnie do Trumpa ale dla osób nie znających proroctw mam kilka faktów.

Dlaczego nikt z 'przeciwników' Trumpa go nie zamordował? Ponieważ wszyscy wraz z demokratami są po tej samej stronie. Przed nami kłamliwe media odgrywały i nadal ogrywają komedię. Oni wszyscy to nasienie węża, stojące przeciwko Bogu, przeciwko Królestwu Bożemu a zwłaszcza przeciwko Prawu Bożemu. Ci ludzie bez masowego przelewu krwi Chrześcijan, bez pedofilii, tortur, gwałtów, mordów oraz seksu nawet z niemowlętami nie są w stanie funkcjonować i oni doskonale wiedzą, że za takie grzechy mają oni wieczną śmierć jak w banku.

Z tych prostych przyczyn nikt nie zwalcza tych zbrodni i otrzymujemy wysoce niepewne i niepotwierdzone informacje o rzekomych aresztowaniach pedofilów, gwałcicieli i morderców. Cały system nasienia węża stoi za tymi zbrodniarzami a nawet dąży od kilku lat do legalizacji pedofilii. A mas media nasienia węża robią wszystko, abyśmy myśleli, że mamy wybór oraz szanse na normalność. Właśnie widzimy początki ich normalności czyli NWO. Zupełne szaleństwo, które doprowadzi do naszego wyzwolenia rękami Boga z ich zakrwawionych i brudnych łap.

Jest także oczywiste, ze pośród tych zbrodniarzy są także osoby normalne, które liczą, że coś z tym można zrobić. Oni tak myślą dzisiaj, ale w momencie pojawienia się znaku Isusa większość uczciwych ludzi od nich się szybko odseparuje.

Oni doskonale wiedzą, że owa wojna przeciwko Bogu będzie przegrana i że oni wszyscy zginą. Każdy, kto stoi za szatanem jest ich przyjacielem. Jeżeli zamordowano Johna Kennedy'ego, najprawdopodobniej także upadłego anioła, czy wiele innych osobistości, gdyby Trump był ich wrogiem, nie przeżyłby kilku dni. Oni grają totalną komedię, podobnie jak grają drugą komedię o Covid-19.

Ponad 10 tyś. lekarzy uważa Covid-19 za zupełny nonsens i słusznie. Ale władze zupełnie oszalały a jedynym lekarstwem dla nich jest... wykonany na nich sprawiedliwy wyrok Boga. Oni wszyscy doczekają się wyroku który ich nie ominie.

Ale zanim do tego dojdzie, wielu z nas będzie miało nieco niebezpiecznej jazdy po bardzo nieprzyjaznym gruncie.

Powrót na stronę główną