Wstęp do Prawdy

Objawienie 4:11 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało.

By poznać nieco Prawdę, musimy najpierw dojść do właściwej Biblii, która nie jest zmanipulowana. Istnieje sposób znany wielu ludziom dobrej woli na znalezienie czystej prawdy Bożej poprzez znane i bezsporne księgi Biblii, które nie są rozpowszechnianie masowo, aczkolwiek są doskonałą częścią Słowa Bożego.

Biblia jest podzielona na dwie części, które są fundamentalnym dowodem na czystą prawdę Bożą. Są to Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament jest nieco zniekształcony. Nowy Testament posiada księgi trzech fałszywych Żydów, którzy nigdy nie byli apostołami Isusa. Które księgi są więc wiarygodne?

Zacznijmy od Starego Testamentu.

Ta część jest niezwykle prosta. Najstarszy ST to Septuaginta LXX, napisana w języku greckim. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych z oryginalnego języka odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem króla Ptolemeusza II, który zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z nich przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami.

Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne.

Nie mamy szans, aby poznać oryginalny język, jaki istniał przed Septuagintą LXX.  Syn Boży Isus czytał publicznie Stary Testament w języku greckim do Izraelitów w Izraelu, którzy także mówili po grecku i tłumacz nigdy nie był potrzebny! Dokładne informacje dowodowe są dostępne w tym właśnie linku.

Nowy Testament czyli Chrześcijańskie Pisma Greckie jest bardzo skażony przez trzech oszustów, o których żaden pisarz o ich 'dziełach' nigdy nie wspomniał.  Owi oszuści to trzej Żydzi; apostoł Paweł, ewangelista Łukasz oraz Marek. W Biblii nie mamy nawet potwierdzenia, że oni kiedykolwiek istnieli.

Biblia zawsze potępia Żydów! Paweł, Łukasz i Marek to żydowscy oszuści biblijni, którzy nigdzie przez nikogo nie zostali uznani za rzeczywistych pisarzy Nowego Testamentu i tylko oni chwalą zawsze Żydów. Żadna część Nowego Testamentu nie podaje nam żadnych dowodów o ich istnieniu oraz o ich pracach.

Podsumowując to wszystko... rzeczywista Biblia składa się wyłącznie z dwóch części, czyli z greckiej Septuaginty LXX (Stary Testament) oraz Chrześcijańskich Pism Greckich czyli Nowego Testamentu. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek istnieli; Paweł, Łukasz, Marek i Estera

Starsze oszustwa biblijne opierają się na Starym Testamencie, ale wyłącznie poza grecką Septuagintą LXX. Natomiast Nowy Testament jest straszliwie skażony przez Pawła, Łukasza i Marka. Co jest niezwykłym dowodem na ich fałsz; oni NIGDY nie cytują Boga i Syna, ale podają własne oszustwa.

Wystarczy poznać dokładniej tych pisarzy, aby zorientować się, że niemal wszystkie cytaty z Nowego Testamentu są dziełem Pawła i Łukasza i są cytowane przez WSZYSTKIE religie. Pozostałe wersety są cytowane jedynie wtedy, kiedy nie negują tekstów Pawła i Łukasza.

Po usunięciu fałszu tych oszustów jest oczywiste, że Biblia jest niezwykle dokładna i nie jest nigdy ze sobą sprzeczna!

Wystarczy nieco lepiej poznać Biblię, aby natychmiast zauważyć różnicę pomiędzy listami Pawła, a ewangelią Mateusza czy Jana. Różnica jest olbrzymia! Ani Mateusz ani Jan nie wydają żadnych swoich nauk - ja wam to mówię - ale opisują to, co zostało im przekazane przez Boga oraz Isusa.

W poniższym wersecie Paweł nie tylko pisze od siebie, ale faworyzuje on Żyda ponad Greka. Niestety Biblia nigdzie nie wywyższa Żyda od greka czy też odwrotnie. Obie grupy są skazane przez Boga na śmierć i jedynie posłuszeństwo wobec Przykazań oraz Boga i Syna może im dać życie... wieczne!

Rzymian 1:(16) Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, (17) Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

A sprawiedliwy z wiary żyć będzie."  - jedno z największych kłamstw Pawła.

Wystarczy przeczytać 10 Przykazań, nawet wystarczy nam nazwa - 10 Przykazań Boga, które muszą być wykonywane, aby żyć pośród Izraelitów oraz być pod opieką Boga i Isusa. Innej drogi i prawa dla ludzi nie ma. Boże Prawo jest sprawiedliwe i koniczne do życia dla każdej osoby.

Każdy sąd, także Boży odbywa się zawsze po podporządkowaniu się wobec 10-ciu Przykazań, ale nigdy z naszej wiary. Bóg wymaga posłuszeństwa wobec swego ludu.

W jaki sposób to doszło do obecnej sytuacji?

Najprawdopodobniej już wiesz, że szatan rządzi światem od wydarzeń w ogrodzie Eden i wszystkie religie świata oraz wszystkie rządy są mu posłuszne. Bałagan na Ziemi oraz śmierć każdego człowieka to wina szatana, który prawem wzgardził.  Utraciliśmy życie wieczne z powodu działań szatana w ogrodzie Eden.

Czy wiesz, dlaczego światowa cenzura szatańska nigdy nie zakazała nam posiadania Biblii? Ponieważ Słowo Boże chroni sam... Bóg!

Skąd się bierze wszelkie zło na Ziemi?

Początek nastąpił w ogrodzie Eden, w którym Ewa oszukana przez szatana zerwała zabroniony prawnie owoc z drzewa życia i będąc po zjedzeniu owocu chętna do seksu, natychmiast miała ona stosunek z szatanem. Kain był jej pierwszym synem. Temat ten jest rozległy i jest dokładnie wyjaśniony w osobnym artykule.

Za złamanie zakazu Boga jedzenia owoców z drzewa życia, Adam z Ewą otrzymali zgodnie z Prawem Bożym wyroki śmierci. Oboje umarli mając prawie 1000 lat! Natychmiast po narodzinach Kaina i Abla Adam i Ewa rozmnażali się dalej napełniając Ziemię ludzkim potomstwem.

Nie tylko ludzkie potomstwo pojawiało się na Ziemi. Także Kain, syn szatana wybierał sobie córki Adama i Ewy i z jego potomstwa Ziemia była napełniania nasieniem węża czyli potomstwem szatana. Także grupa upadłych aniołów wyszła z Nieba i czyniła dokładnie to samo, płodząc gigantów, których Bóg musiał zniszczyć dla ochrony ludzi.

I to nie pomogło zbyt wiele i z powodu działalności Adama i Ewy oraz szatana i jego potomstwa, Bóg zadecydował zniszczenie wszelkiego zbrodniczego ciała ludzkiego na Ziemi z pomocą potopu. Jedynie Noe i jego rodzina została uratowana dzięki posiadaniu arki, w której rodzina Noego przeżyła wielki potop.

Po potopie zapanował krótki pokój ze strony szatana, ale nie na długo. Tak szatan jak i upadli aniołowie nadal współżyli z ziemskimi kobietami, które nadal rodziły z czasem nową grupę nasienia węża. Celem szatana i jego grupy był świat złożony głównie z potomstwa szatana i aniołów.

 Czym się różni potomstwo Adama i Ewy od potomstwa szatana?

Główną cechą potomstwa szatana i aniołów jest absolutny brak ludzkich sumień. Ich radość i szczęście polega na wyrządzaniu szkody, cierpień i śmierci rzeczywistym ludziom, a ich wrodzona przez szatana nienawiść do ludzi Bożych jest głównym motywem ich mordów. Ulubionym ich grzechem jest pedofilia i ten grzech jest nadal masowo popełniany przez wszystkie elity rządowe na całej Ziemi!

Obecnie liczba rzeczywistych ludzi, stworzonych przez Boga jest bardzo mała. Wynosi ona  OKOŁO 20-65 mln ludzi na całej Ziemi. Główny trzon Ludu Bożego stanowią Polacy! I ta wiedza o istnieniu potomstwa szatana i potomstwa Adama i Ewy wyjaśnia nam niemal wszystko, co dzieje się na Ziemi przez tysiąclecia.

Jesteśmy na krawędzi totalnego zniszczenia Polaków i Słowian przez szatańskie nasienie węża, które dąży do całkowitego zniszczenia Ludu Bożego wiedząc, że sam Bóg z Synem Isusem stanie tym razem w naszej obronie. Nasienie węża jest także nazywane. Żydami Słowo Żyd w rzeczywistości oznacza potomstwo szatana i jego aniołów. Istnieją różne potomstwa z powodu grzesznego seksu pomiędzy ludźmi Boga a nasieniem węża.

Pierwszym aktem Boga w ochronie Polaków będzie wzięcie do Nieba wybranych przez Boga do wiecznego życia w Niebie. Drugim aktem będzie wymarsz pod ochroną Boga i Syna reszty Polaków na znaną nam pustynię, na której Polacy będą osądzeni oraz przemieszczeni na ziemię w Izraelu.

Dlaczego tytułuję 10 pokoleń Izraela Polakami? Wyjaśnienie jest w II księdze Ezdrasza!

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę, gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Ziemia Arzaret to nasza Polska, w której mieszka już mała ilość Polaków, czyli 10 pokoleń Narodu Wybranego. Pozostałe 2 pokolenia to nasi bracia w Izraelu. Oni chyba o tym nadal nie wiedzą, ale zostaną oni o tym przez Boga we właściwym czasie poinformowani.

Najwyraźniej z tego powodu, czyli dowodu na to, że Polska to biblijny Arzareth a mieszkańcy Polski to w małej już liczbie Polacy, którzy pozostali po wielkim Narodzie Bożym i większość o tym niczego nawet nie wie! Księga II Ezdrasza została usunięta z Biblii, abyśmy o tym się nie dowiedzieli. Ale jest ona nadal dostępna... w Biblii Mesjańskiej!

Owo działanie Boga jest w pełni widoczne. Mój wyjazd z Polski (Arzaret) do Australii, nauczenie się języka angielskiego, założenie www.zbawienie.com oraz to, co teraz zrozumieliśmy; ujawnia nam wszystkim stałą opiekę Boga od dnia, w którym zostaliśmy poczęci. Bóg uratował moje życie w Australii kilkakrotnie! Dopiero teraz zrozumienie, kim w rzeczywistości jesteśmy, daje nam skrzydła! Świat szatana o tym doskonale wie i rozumie!

Czy Bóg obiecał ponowne zjednoczenie Izraela oraz sprowadzenie ich na Ziemie Obiecaną? Oczywiście że tak i to wiele razy. Z tego wynika, że Izrael nadal istnieje i będzie zaprowadzony przez samego Boga oraz Isusa ponownie do Ziemi Obiecanej.

Film. The 10 Lost Tribes of Israel - Are They Really Lost? (EN) Można wstawić polskie napisy!!! Część ludzi nadal szuka 10 Pokoleń Izraela, ale jedynie na tej witrynie jest to dokładnie opisane oraz szczegółowo wsparte wieloma wersetami biblijnymi. Tego nie da się w żaden sposób podważyć!

Wracając do artykułu, mówi on nam wyraźnie o jedynie trzech grupach ludzi na Ziemi. Nasienie węża - to szatański pomiot bez ludzkich sumień. Polacy czyli Lud Boży oraz pewna część rasy białej, która wywodzi się także od Adama i Ewy. Reszta ludzi otrzyma prostą propozycję od Boga,

Albo podporządkują się Bogu i jego Prawu i będą żyli w pokoju z Bogiem, Isusem i Ludem Bożym, albo odmówią i zginą. Innych opcji nie ma. Wiemy z Objawienia, że olbrzymia ilość nasienia szatańskiego wybierze śmierć, ponieważ nie są oni w stanie żyć bez mordów, pedofilii i tortur niewinnych ludzi.

Najbardziej zezwierzęceni 'ludzie' są na najwyższych rządowych stanowiskach i niemal wszyscy są pedofilami. Jest to przed nami pieczołowicie ukrywane, ale wystarczy nam wiedza o nich, która jest zaciekle ukrywana przed nam i tego nie daje się całkowicie ukryć przed całym światem.

Wiemy, kim oni są i co oni robią. W samych USA w ciągu roku co najmniej 40 tysięcy dzieci jest mordowanych dla krwi, dla części ich ciał oraz są używani przez pewien czas do seksu dla 'przyjemności' elit nasienia węża. Także w Polsce mieliśmy sporo informacji o podobnych wyczynach, ale nikt nie rozpoczął śledztwa, nikt nie został ukarany a handel dziećmi i zbrodnie nadal istnieją.

Te bestialskie zbrodnie istnieją we wszystkich państwach na Ziemi i są one przed światem z wiadomych przyczyn ściśle ukrywane.

Finał walki z Bogiem tego szatańskiego świata

Sataniści dążą do wymordowania białej populacji Ziemi. Biała rasa jest w dużej części Narodem Wybranym przez Boga. Sataniści swego planu przed nami nie ukrywają i już są w USA masowe ataki na rasę białą. Celem Covid-19 jest zniszczenie największej ilości ludzi!

Celem satanistów jest zabicie w nas genu samego Boga, VIMAT2 czyli pozbawienia nas... duszy ludzkiej!

W celu zniszczenia Bożego planu odnośnie rzeczywistego Narodu Wybranego, Żydzi założyli fałszywy Naród Wybrany w Palestynie.  Ale władze Izraela do Boga się nie modlą i nie są one Bogu posłuszne. Oni wielbią szatańską... Kabałę.

I to są przyczyny, dlaczego nikt na świecie nie ujawnia rzeczywistych Bożych planów dla rzeczywistego Bożego Narodu Wybranego, czyli Polaków, prześladowanych od wieków przez szatana i jego sług, czyli nasienia węża i jego zbrojnych armii.  Ciągłe wojny były głównie skierowane przeciwko Polakom.

Oto przyczyna, dlaczego jest nas coraz mniej, w szczególności mało jest Polaków w Polsce, ponieważ znacznie więcej jest w Polsce Żydów oraz Ukraińców. Ale istnieje olbrzymia i wspaniała dla nas tajemnica, o której niemal nikt na świecie nigdy nie wspomina.

Bóg nie zrezygnował z Narodu Wybranego - Polaków, którzy obejmą wkrótce całą Ziemię, którą dał im sam Bóg i Ziemia znowu będzie należeć do Ludu Bożego!

Ta witryna jest jedyną na Ziemi, która ukazuje nam prawdę opartą ściśle na Biblii. Biblia jest autorstwa Boga oraz Isusa. Oryginalna Biblia była napisana językiem starożytnych Polaków. Tora, nazywana błędnie Starym Testamentem zaginęła i oryginał nie jest nam znany.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna i nie podważona jest Biblia, czyli słowa samego Boga. Owszem istnieje wielka niechęć satanistów do Biblii oraz wszelkich kościołów i religii a także niechęć głów religijnych. Ale nikt jeszcze nie podważył skutecznie Biblii i nie udowodnił jej jako fikcji! Wrogowie Boga i Biblii robili wiele, aby zniekształcić tekst Tory oraz drugiej części Biblii, zwanej Nowym Testamentem.

Dlaczego trzeba wierzyć Biblii?

Biblia jest jedynym źródłem na Ziemi, które mówi nam czystą prawdę o Bogu, o Synu oraz o historii całego świata. Istnienie fałszywego Izraela w Izraelu jest jednym z wielu dowodów dokładności Biblii. Nie znaczy to, że żydowski Izrael jest narodem wybranym, ale znaczy to, że Żydów wybrał sam szatan.

To zaledwie jeden bardzo mocny dowód na wiarygodność Biblii. Istnieje jednak znacznie więcej dowodów, jak istnienie Jerozolimy, jej struktura i pozostałości zabudowań oraz cała ziemia Izraela, posiadająca mnóstwo miejsc opisanych w Biblii, co potwierdza nam całkowicie jej wiarygodność.

Najważniejszym dowodem wiarygodność Biblii są wszystkie fałszywe religie, które jednoznacznie potwierdzają księgi biblijne, ale odrzucają II Księgę Ezdrasza. Niestety ich interpretacja Biblii jest całkowicie błędna lub nie jest ona dla nas dostępna.

Dowodów na prawdę biblijną jest olbrzymia ilość. Dlatego wrogowie Biblii unikają jej za wszelką cenę - np. Kościół Katolicki czy inne religie, które nigdy się ze sobą nie zwalczają, aczkolwiek ich nauki i interpretacje są często całkowicie odwrotne od tekstów Biblii. Problem polega także na tym, że Bóg nigdy nie założył żadnej religii i słowo religia nigdzie w Biblii nie występuje.

Co jest najciekawsze, Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną księgą na całej Ziemi

Poniżej jest przypadkowa Prawda z Wikipedii, znanej z masowych kłamstw.

Według Listu Arysteasza na zaproszenie króla Ptolemeusza II Filadelfia do Aleksandrii w Egipcie miało przybyć siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich, po sześciu z dwunastu plemion Izraela, którzy po oficjalnym podjęciu na dworze rozpoczęli przekład Tory na grekę (koine).

Dlatego list Arysteasza jest wyjątkowo znienawidzony przez Żydów!

Oni mieli pracować osobno, a potem wymienić się efektami tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Przekład ukończyli po siedemdziesięciu dniach. Wówczas okazało się, że teksty tłumaczenia są identyczne, co odebrano jako znak od Boga [2]. Król chciał znać dzieło, którym posługiwała się diaspora żydowska. Septuaginta znalazła się wśród rękopisów w zbiorach Biblioteki Aleksandryjskiej[3].

Szczegóły w tych linkach. Przedmowa. oraz Wstęp do Biblii Mesjańskiej.

Problem biblijny polega na kłamstwie żydowskim, które nie tylko umieściło Żydów w Izraelu, ale uważa ich za naród wybrany przez Boga. Na tej podstawie świat forsuje kłamstwo Żydów, czyli ich rzekome  pochodzenie. To kłamstwo jest oczywiste, kiedy poznamy to wszystko nieco bliżej.

W Torze nie występuje słowo Żyd i Żydzi nie są Bożym narodem wybranym. Są nim Polacy! Żydzi kategorycznie odrzucają Syna Bożego i Nowy Testament, ponieważ on opisuje krytycznie Żydów w Ewangeliach oraz w Objawieniu. Nam się wmawia, że Tora (Stary Testament) to Kodex Leningradzki z roku 1863. Sprawdź szczegóły tego oszustwa.

Największym problemem Kodeksu Leningradzkiego jest jego nieznane pochodzenie. Jest on napisany po hebrajsku a autor nie jest światu znany. Najgorszym dziełem Kodeksu Hebrajskiego są rzekome imiona Boga, jak Jahwe czy Jehowa. Ani Nowy Testament po grecku ani Stary Testament, także po grecku nie używają nigdy innego imienia Stwórcy, oprócz słowa Bóg!

Słowo Bóg jest jedynym imieniem naszego Stworzyciela. Stary Testament, Ewangelia Mateusza i Ewangelia Jana a także księga Objawienia nigdy nie używają innego imienia, poza słowem Bóg!

Wszelkie inne imiona Boga są w rzeczywistości imionami samego szatana!

Biblia zawsze potępia Edomitów (Żydów)

Mamy oryginalną Torę w języku greckim, z której cytował Chrystus w synagodze bez jakiegokolwiek tłumacza. Septuaginta i Nowy Testament - obie części po grecku - były w użyciu przez setki  lat, ponieważ Septuaginta LXX istnieje od roku 285 p.n.e. Tłumaczenia na grecki nie były i nie są potrzebne.

To wszystko ma olbrzymie i decydujące znaczenie dla studiów Biblii. W Septuagincie imieniem Boga jest Bóg, podobnie jest w Nowym Testamencie. Nie ma żadnego Jahwe, Jehowy czy innych kłamliwych i ubliżających Bogu imion. Także imię Chrystusa jest olbrzymim i celowym oszustwem.

Słowo Jezus także nie istnieje w oryginalnym Nowym Testamencie, ponieważ Jezus nie jest imieniem Syna Bożego. Sataniści katolicyzmu w taki sposób nas oszukali. Syn Boży posiada imię greckie Isus. Na całym świecie panuje zwyczaj używania rzeczywistych imion... polityków.

Ale o rzeczywiste imię Syna Bożego, Watykan i religie zupełnie nie dbają!

Żydzi nie byli nigdy i nie są nadal narodem wybranym, ponieważ odrzucają oni Boga i Syna. Rzeczywista Biblia nie zawiera ksiąg Pawła czy Łukasza.

Nie tylko usunięto z niej kilka ksiąg, ale dodano nam do niej fałszywe księgi żydowskie: Apostoła Pawła, Łukasza, Marka i Esterę. Są to Żydzi i oczywiście są oni oszustami, ponieważ ich nie wybrał ani Bóg, ani Syn, a oni rzekomo żyli w czasach Isusa, którego oni nie znali, a On o nich także milczał w Objawieniu.

Oni nie używają rzeczywistego greckiego imienia Chrystusa, czyli imienia - Isus. Ani Mateusz ani Jan nigdy o tych fałszerzach nie wspomnieli. Nie ma o nich ani jednej wzmianki w Objawieniu!

W jaki sposób powstały więc fałszywe religie? Powstały one niemal wyłącznie na listach dwóch Żydów; Pawła i Łukasza (listy Pawła, Ewangelia Łukasza i Dzieje apostolskie). To na nich opiera się fałszywe chrześcijaństwo. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, który otworzy tobie oczy na prawdę.

Niemal wszystkie doktryny Kościoła Katolickiego oraz innych religii są oparte na listach 'apostoła' Pawła oraz na Ewangelii i Dziejach Apostolskich Łukasza.

Inne problemy biblijne

Religie zgodnie twierdzą, że wszystkie teksty w Biblii to Słowa Boże. Czyż słowa szatana, Heroda, faryzeuszy i wielu innych grzeszników to także są słowami Bożymi?

W tym linku masz także najnowszy artykuł Prawda o świecie, w którym są omówione wydarzenia nie omówione w tym wydaniu. To ci ukaże prawdę, że nasza historia to jeden olbrzymi stek kłamstw i oszustw. Świat jest oparty na kłamstwach, ponieważ jest to świat kontrolowany przez szatana! O oszustwie Covid-19 niemal niczego nie wiemy także, a mamy przecież Internet, TV i smartfony!

Dlatego istnieją tysiące fałszywych religii, abyśmy zawsze byli członkami religii szatańskiej, która skutecznie odsunie nas od czystej Prawdy biblijnej!

Czy myślisz, że 200 lat temu posługiwano się kiedykolwiek prawdą? Oczywiście że nie i nawet rok 2023 jest zawyżony co najmniej 1300 lat!

Weź po uwagę fakt, że niemal wszystkie władze od czasu potopu we wszystkim nas oszukują, a ataki sił medycznych są w rzeczywistości atakami szatana na całą ludzkość; w szczególności na rasę białą. Wiedz także, że sataniści bardzo wierzą w Boga ale... panicznie się Go boją.

Sprawdź artykuł pt: Szatańska rzeczywistość.

Obejrzyj chociaż część filmów z zacytowanego wcześniej artykułu lub... czytaj dalej!

Bóg jest Autorem Biblii

Biblia jest nazywana Słowem Bożym, ponieważ jej Autorem jest sam Bóg - nieomylny Stwórca Nieba, Ziemi oraz człowieka. Bóg jest najwyższym Umysłem znanym wszystkim mieszkańcom Nieba i Ziemi.

Nie istnieje żadna istota, która mogłaby w czymkolwiek dorównać Bogu!

To oznacza, że dla nas istnieje wyłącznie Bóg oraz Jego Prawo. Powinniśmy więc żyć wobec Prawa Bożego. Świat szatański dlatego zawsze od niego ucieka.

Wyobraźmy sobie, że zepsuł się nam wspaniały samochód Mercedes. Czy pójdziemy po naprawę do eksperta od Toyoty? Ależ skąd! Musimy iść do fachowca od Mercedesa.

Z wyborem Boga jest podobnie. On jest dla nas najwyższym Fachowcem, ponieważ On nie tylko stworzył Niebo i Ziemię, ale także stworzył nas, czyli ludzi. Bóg jest jedyną osobą we Wszechświecie, która doskonale nas zna, ponieważ to Bóg nas stworzył i wie wszystko o naszych potrzebach.

Szatański świat stara się nam Boga odsunąć, a rządy szatana są największym ludzkim problemem, jaki zaistniał od czasu pobytu szatana w ogrodzie Eden.

Krytyka Boga jest grzechem z powodu braku szacunku dla Boga i Jego mądrości oraz braku naszej wiedzy i mądrości. Powód jest prosty. Używamy zaledwie 10% naszego mózgu i jest niemożliwe, aby zbyt wiele zrozumieć o Bogu i o Jego dziełach. Musimy się więc Bogu bezwzględnie podporządkować oraz całkowicie Mu zaufać.

Szatański świat pokazuje nam wyraźnie, że żadne władze, autorytety z szatanem czy aniołami włącznie nie mogą się równać z mocą i mądrością Boga. Jest wręcz odwrotnie! Świat szatański to rekord największych porażek w dziejach nieba i ziemi.

Nie bez przyczyny Biblia nazywa nas... owcami! Bóg upoważnił proroków oraz swego Syna do ujawniania Jego planów (proroctw) oraz wyjaśnił nam potrzebę i obowiązek ścisłego przestrzegania 10 Przykazań Bożych.

Szatan nie zdołał zrobić niczego dobrego na Ziemi przez tysiące lat!

Jesteśmy stworzeni przez Boga, żyjemy na Jego Ziemi i naszym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań. Innego autorytetu nie ma!

Poza Synem Bożym, Isusem oraz prorokami jak Izajasz czy Ezechiel oraz DWÓCH wybranych przez Boga dla Chrystusa ewangelistów, jak Mateusz oraz Jan, nie mamy innych osób autoryzowanych przez samego Boga. Osoby te są szanowane w Biblii z jednej niezwykle ważnej przyczyny.

Oni wszyscy służyli Bogu, szanowali Boże Prawa oraz wszelkie informacje z ich dzieł pochodzą wyłącznie od Boga. Także Chrystus opierał się wyłącznie na Bogu i On także się do Boga się modlił.

Nawet słów króla Salomona, nie możemy traktować jako słowa Boże i z Psalmami jest podobnie, aczkolwiek są wyjątki. Dlatego część Psalmów jest proroczym przekazem od samego Boga.

Fałszywy apostoł, faryzeusz Paweł (Saul) nigdy nie wyjaśniał nauk i proroctw Boga, ale nauczał on swoich osobistych doktryn oraz własnych, fałszywych proroctw.Tego nie czynił żaden rzeczywisty apostoł.

Podstawa Bożego planu

Bóg stworzył Ziemię i umieścił na niej parę ludzką, Adama i Ewę, aby napełnili  całą Ziemię swoim potomstwem.

Bóg zamierzał Ziemię wypełnić miliardami ludzi. Czy Bóg zrealizował swój plan? Wiemy, że to jeszcze nie nastąpiło i znamy tego przyczyny. Księga Objawienia mówi nam wyraźnie, że Bóg nigdy tego planu nie zaniechał i w najbliższym czasie Bóg zacznie swój oryginalny plan realizować.

Dwa ostatnie rozdziały Objawienia (Apokalipsy) 21 i 22 także mówią nam, że plan ten jest nadal realizowany przez Boga, pomimo wysiłków wrogów Boga, czyli szatana i upadłych aniołów.

Ziemia wypełniona miliardami posłusznych Bogu ludzi to plan Boga i główna doktryna całej Biblii.

Ziemia została zniszczona przez potop i przez upadłych aniołów. Jej zmienione warunki nie pozwalają na życie wieczne. Osobami winnymi tej sytuacji są szatan oraz grupa upadłych aniołów wraz z ich ziemskim potomstwem, zwanym nasieniem węża oraz... Żydami.

Nic nie powinno interesować nas bardziej, niż wszystko, co pochodzi od samego Boga, ponieważ Bóg da posłusznym ludziom życie wieczne na Ziemi.

Jakikolwiek pisarz czy 'apostoł', jak Paweł, jeżeli nie przekazuje nam słów samego Boga lub Syna oraz nie wyjaśnia szczegółów powyższego planu, człowiek taki ubliża Bogu, a ci, którzy takiego cytują czy słuchają go, pogardzają samym Bogiem oraz Jego planem.

W ten sposób fałszerze jak Paweł czy Łukasz dyskredytują Boga jako nieudolnego Stwórcę, który nie był w stanie przeprowadzić swojego planu i doprowadzić swojego aktu stworzenia do pełnej realizacji.

Sprawdź informacje o trzech fałszywych pisarzach Biblii; Pawła, Łukasza i Marka, a twoje oczy otworzą się szeroko!

Każdy człowiek, który naucza zbawienie dla wszystkich ludzi z łaski Bożej stoi po stronie szatana, który zdołał powstrzymać na pewien czas plan Boga Wszechmogącego.

Jeżeli jesteś chrześcijaninem, masz obowiązek służyć Bogu duchem oraz prawdą wprost z Biblii. Brak posłuszeństwa wobec Boga pozbawi cię szansy na życie wieczne!

Naród Wybrany przez Boga

Naród Wybrany jest atakowany od czasów ogrodu Eden, przed potopem, podczas Grunwaldu, rewolucji bolszewickiej i dwóch wojen światowych, które wywołał szatan przeciwko Polakom, czyli przeciwko rzeczywistemu Narodowi Wybranemu przez Boga.

To za nas, za Polaków Syn Boży, Isus Mesjasz złożył ofiarę ze swego życia za wiele naszych grzechów. Wielu Polaków nadal jest kontrolowanych przez szatana. Można to rozpoznać po ohydnym bałwochwalstwie Polaków i wielbienia nieżyjącej od wieków Marii, matki Isusa.

Wielbiący szatana Kościół Katolicki oraz prawosławie uprawia masowe bałwochwalstwo narzucając je zwiedzionym Polakom oraz wszystkim ludziom białym, pochodzącym od Polaków.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kto i dlaczego prowadzi 3 witryny oraz forum poświęcone informacjom biblijnym o Narodzie  Wybranym, przeczytaj ten artykuł - Pokarm żywota.

Dużo ludzi unika religii, ponieważ religie są skomplikowane, natarczywe i wielce kłamliwe. Nawet Biblia jest częściowo skomplikowana i zniekształcona dzięki trójce 'pseudo apostołów' umieszczonych przez szatana. Są to fałszywi pisarze Biblii, którzy napisali szatańską wersję Ewangelii.

Ci fałszywi pisarze to apostoł Paweł, Łukasz oraz Marek. Oni uwielbiają Żydów, pomimo, że Chrystus nazywał Żydów... plemieniem żmijowym.

Wszystkie religie chrześcijaństwa cytują głównie tych trzech pisarzy, ponieważ ich dzieła są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii, gdyż ci pisarze nigdy nie zostali autoryzowani przez Boga lub Syna Bożego do występowania w Jego imieniu.

Jedynie ci oszuści uważają Żydów za wybrany przez Boga Lud Boży, ale w Objawieniu Jan nazywa Żydów... synagogą szatana. Na na tych trzech kłamcach opiera się żydowski, fałszywy Naród Wybrany. Jesteśmy przez szatańskich oszustów oszukiwani, ponieważ nie znając Biblii często polegamy na szatańskich oszustach religijnych.

Teksty fałszywych apostołów są... fałszywą 'Biblią' fałszywego chrześcijaństwa.

Ktoś może zapytać: a co ty robisz?

Ja nikomu nie wydaję żadnych poleceń i niczego od nikogo nie wymagam. Kieruję ludzi ku Prawdzie biblijnej wyjaśniając dobrze mnie znane plany Boga. Nie ma to niczego wspólnego z jakąkolwiek religią.

Nie jestem żadnym księdzem czy członkiem jakiekolwiek religii. Zacząłem poznawać Biblię w roku 1973, poznaję ją nadal i dzielę się na Internecie swoimi biblijnymi odkryciami. Nie wydaję żadnych poleceń poza zachętą do poznawania Biblii. O nic nie pytam ale zachęcam do posłuszeństwa wobec Boga, co znaczy do stosowania się do 10 Przykazań.

Szatan kontroluje Watykan wraz z wiernym jego sługą, papieżem i masonerią, nazywaną czasami iluminatami (Rothschildowie, Rockefellerzy oraz wszystkie światowe rodziny królewskie) Reszta świata wykonuje potajemnie wydawane rozkazy szatańskie a światowy Covid-19 jest tego wymownym dowodem. Demokracja i wybory to jedynie iluzja dla wyjątkowo naiwnych ludzi.

Masoneria używa potajemnie symbole satanizmu i jedynie pozornie separuje się od szatańskiego symbolizmu. Szatan posiada także na ziemi grupę upadłych aniołów, którzy są kontrolowani i ukrywani przez Watykan. To oni mają przejąć władzę po szatanie i Biblia nazywa tę grupę Bestią lub Zwierzęciem.

Sposób rządów szatana jest opisany w tym artykule. Najprawdopodobniej 'zasłużeni' politycy światowi to właśnie upadłe anioły w ludzkich ciałach, kontrolowane nadal przez Watykan.

Zwróć uwagę, że kłamliwe mas media niemal nigdy, oprócz demonicznych filmów fabularnych, nie wyjaśniają szatana czy upadłych aniołów, aczkolwiek WSZYSTKIE władze są przez szatana kontrolowane. Władze o tym oczywiście wiedzą i potajemnie wielbią szatana i realizują jego plany. Sam szatan pozostaje w ukryciu, ponieważ nie ma on absolutnie niczego, czym mógłby się nam pochwalić.

Wszystkie szatańskie plany prowadzą go do olbrzymiego upadku oraz bolesnej śmierci z jeziorze ognia, co nastąpi po 1000 letnim uwięzieniu go pod ziemią.

Zwróćmy także uwagę na to, że szatan i jego klika rządowa nigdy się nam nie pokazuje. Oni nigdy niczego dobrego dla ludzkości nie zrobili i nigdy nie zrobią. Ich szatański plan trzech wojen światowych i Protokoły mędrców Syjonu to bezsporne dowody ich działań oraz braku rozumu Bożego.

Wszyscy ludzie na światowych świecznikach to nasienie węża, wielbiące szatana. Żadna wyższa pozycja w jakiekolwiek organizacji nie jest w rękach ludzi stworzonych przez Boga.

Cały świat zwalcza Boga, Biblię oraz rasę białą, która pochodzi właśnie od Narodu Wybranego przez Boga.

Wstęp do Prawdy - część II