Wyzwolenie Narodu Wybranego

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Szatański plan trzech wojen opublikowano w roku 1871

Plan mamy opisany w tym linku. Tym razem spróbuję omówić wyłącznie trzecią wojnę światową, która się wydarzy częściowo. Nie wiemy jednak, jak dalece Bóg pozwoli zorganizować na Ziemi ten trzeci szatański pomysł. Warto jednak to przeanalizować na podstawie tego, co już wiemy od wielu lat.

Oryginalny plan szatana był wydrukowany w roku 1925, czyli znacznie wcześniej, niż wybuchła II WŚ. Poniżej mamy w wielkim skrócie plan II WŚ, po której ma się wyłonić trzecia wojna według planu szatana.Po jej zakończeniu ma się wyłonić 'zwycięstwo' szatana w walce przeciwko Bogu oraz przeciwko Ludowi Bożemu.

"Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.
Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.
W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu" (link III WŚ (EN)

Zwróćmy najpierw uwagę na szatański język, który nam ujawnia, kto rzeczywiście rządzi światem. Celem II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz... utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego. Teraz nadszedł już czas na wywołanie III Wojny Światowej.

Komunizm się wzmocnił na tyle, aby zrównoważyć chrześcijaństwo.

To nie Bóg spowodował powstanie Izraela w roku 1948 ale masońscy lucyferianie wraz z samym Hitlerem (Operacja Haarvara) byli założycielami Izraela. Sprawdźmy detale rzekomego narodu wybranego przez Boga. Czy współczesny Izrael jest narodem wybranym przez Boga?

Jakie były przyczyny utworzenia FAŁSZYWEGO państwa Izrael?

Planowana III Wojna Światowa to wojna religijna.

Celem III WŚ jest zniszczenie wszystkich religii - Syjonizmu, Chrześcijaństwa i Islamu.Poniżej mamy szatański plan Trzeciej Wojny Światowej

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." Link do oryginału EN)

Trzeba zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt szatańskiego planu. Nie jest to proroctwo Boga! Jest oczywiste, że plan szatana nie będzie w całości zrealizowany. Jedynie proroctwa Boże są realizowane w 100%. Istnieje także możliwość, że szatan popełni jakiś olbrzymi błąd i jego plan zostanie zniszczony. 

Z powodu utraty swej władzy, szatan przekaże ją Bestii złożonej z upadłych aniołów.

Pierwsze słowa tego planu ujawniają nam, że główną organizacją szatańską są Iluminaci. Grupa ta rządzi światem według bezpośrednich instrukcji. Celem jest spowodowanie wielkiego konfliktu pomiędzy Islamem a Izraelem syjonistycznym. Obie strony powinny się wzajemnie zniszczyć.

Jest oczywiste, że w chwili obecnej takie napięcie już istnieje i w każdej chwili może wybuchnąć wojna pomiędzy Żydami a Islamem. Napięcie pomiędzy dwoma przeciwnymi sobie religiami zostało nagle drastycznie wzmocnione. Doszło do tego w szatański sposób i sytuacja już jest na krawędzi wojny.

Upadek całkowity USA, które było wielką ochroną dla Izraela oraz wielkim wrogiem Islamu, spowodował  to, ten plan jest bardzo realny. Z tej przyczyny państwa arabskie, które obecnie zrzuciły z siebie kontrolę USA, stały się wreszcie wolne a ich zawzięty wróg, czyli Izrael nie ma już żadnej ochrony.

Wiele informacji w tym temacie do nas nie dociera, ponieważ świat interesuje się obecnie zmaganiami wojennymi na Ukrainie, która już nie jest zdolna do walki. A USA czy ktokolwiek inny, nie jest w stanie pomóc Ukrainie, a z nią upada całkowite zaufanie w dotychczasowe imperium stojące za Ukrainą, czyli nieudolne i posiadające bardzo przestarzałą broń, czyli... USA!

Sergiey Ławrow także uważa, że USA nie jest w stanie pomóc Ukrainie. Oznajmił on, że ostatnie walki na Ukrainie całkowicie usuną wszelkie wątpliwości odnośnie ich siły militarnej. Ukraina nie ma ani wyszkolonych żołnierzy ani nowoczesnej broni. W każdej chwili może także nastąpić całkowity upadek USA.

Upadek taki, według Ławrowa, będzie oznaczać całkowity koniec wojny oraz armii ukraińskiej. Powiedział on dosłownie: "Świat będzie całkowicie inny na końcu tego konfliktu". To w sumie oznacza, że USA utracą wszelką moc przeciwko największemu mocarstwu na Ziemi, czyli... przeciwko Rosji.

Upadek USA jest bardzo bliski i oznacza on koniec rządów USA nad całą Ziemią.

Jest także oczywiste, że kraje arabskie są w pełni świadome, że USA już nigdy nie pomogą Izraelowi. Wybuchnie więc wojna pomiędzy Izraelem a państwami Islamu. Nie jest trudno przewidzieć jej zakończenie. Mamy już wiele informacji o bardzo nowoczesnym uzbrojeniu krajów arabskich.

W takim przypadku Izrael nie ma żadnych szans na wygranie tej wojny. Są jednak pewne poszlaki, że Rosja może wprowadzić syjonistyczny Izrael do oczyszczonej z nazistów Ukrainy.

"Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie."

Nihiliści to ludzie pozbawieni wiary w Boga, odrzucający  moralność, ponieważ według nich życie na Ziemi nie ma sensu. Takie wydarzenie może być ukazane całemu światu po to, aby go całkowicie zniechęcić do wielbienia Boga. Istnieje także plan Boga, który już jest znany wielu czytelnikom Biblii.

Bóg rozpocznie wkrótce swoje działania na Ziemi.

Niedługo nastąpi wydarzenie, które zmieni serca wielu ludzi dobrej woli.

Będzie to wzięcie do Nieba grupy ludzi z Narodu Wybranego, czyli Polaków, bardzo miłujących Boga. Nie znamy zbyt wielu detali tego planu Bożego, ale wiemy już od czasu tegorocznej Paschy, że w każdej chwili może się to wydarzyć. Isus nas poinformował w taki sposób!

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To jest jedyna część Biblii, która nam mówi, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Ona dosadnie ujawnia nam, że akcję wzięcia do Nieba zorganizuje Isus! Nasze zadanie oraz polecenie Isusa to nieustanne nasze czuwanie, ponieważ ów złodziej z tego cytatu; szatan nie może znać pory wzięcia do Nieba!

Mówiąc jeszcze inaczej, od pewnego okresu czasu, czyli od tegorocznej Paschy musimy czuwać, co oznacza naszą codzienną gotowość do wzięcia nas do Nieba. Musimy być bardzo czujni i musimy być w każdym czasie według tego proroctwa gotowi do wzięcia niektórych z nas do Nieba.

Ten fragment wyraźnie nam mówi o wadze naszego czuwania oraz bardzo mocno nas ostrzega, abyśmy mentalnie byli ku temu całkowicie przygotowani. Idziemy spać... nie bądźmy pewni, że wzięcie do Nieba nie nastąpi, ale bądźmy przygotowani, że to może się nawet w nocy wydarzyć.

Dopiero teraz staje się jasne, że szatan nadal ma wielką władzę. On spodziewa się wzięcia wielu z nas do Nieba i będzie robił wszystko, aby temu zapobiec. Jest oczywiste, że nie mamy żadnego pojęcia, co zrobi szatan i oczywiście nie wiemy, w jaki sposób przygotował się do tej akcji Bóg oraz Syn Boży.

Dlatego każdy dzień czy każda noc są możliwe, ale nie znamy planów szatana, ani nie znamy strategii Isusa!

Dla naszego bezpieczeństwa MUSIMY nieustannie czuwać, czyli musimy być gotowi na wzięcie, czy to podczas dnia czy podczas nocy. Podczas wzięcia nie będzie czasu na nic, jak tylko na wykonanie natychmiastowe polecenia Isusa lub anioła, co powinniśmy w takim momencie uczynić.

Żadnych pytań czy żadnych próśb. Na to raczej nie będzie czasu. Dlatego musimy być zawsze gotowi. Jedziemy do pracy? Może już nie wrócimy do domu. Jedziemy do sklepu czy do rodziny... taka sama powinna być nasza postawa. Kładziemy się spać... może nas obudzić anioł lub... Chrystus!

Najprawdopodobniej od wzięcia do Nieba rozpocznie się ostra konfrontacja pomiędzy Isusem a szatanem!

My już to wszystko wiemy i Isus o tym wie także oraz także o tym wie szatan. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, z powodu którego szatan utraci swoją władzę na Ziemi.

Jedna ważna uwaga, która jeszcze nigdy nie była poruszona. Najprawdopodobniej osoby wybrane do wzięcia do Nieba nie tylko mieszkają w Polsce. Wielu Polaków miesza w USA, w Niemczech, w Austrii, w Anglii czy innych miejscach. Z pośród tych ludzi także będą wybrane osoby do pójścia do Nieba.

Najprawdopodobniej są to tacy, którzy znają doskonale temat i proroctwo rozumieją.

Tak jest opisana część tej sytuacji w Objawieniu.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Wersety biblijne są tak niezwykłe, że trzeba bardzo uważnie je czytać, zwłaszcza teksty proroctw Bożych. Co jest ciekawe w tym cytacie, widać wyraźnie, że szatan nie zaatakuje wybranych przez Boga do Nieba. To wskazuje nam, że nie będzie on miał żadnej szansy na jakikolwiek atak!

Ale zaatakuje on pozostały Lud Boży, czyli Niewiastę, którą będzie próbował zniszczyć, ale sama Ziemia jej pomoże. Próba ataku szatana na Niewiastę spowoduje wzięcie jej na pustynię na 3.5 roku. Werset 17 mówi nam, że szatan podda się z powodu klęski i będzie prześladował resztę jej potomstwa.

Można przypuszczać, że szatan już teraz prześladuje Niewiastę i jesteśmy w coraz większym ucisku. Prześladowania szatana spowodują wyprowadzenie jej na pustynię! Im bliżej do tych wydarzeń, tym większe poznanie proroctw, które są niezwykle precyzyjne i w taki sposób są one przez Boga realizowane.

Dopiero teraz wiemy, kim jesteśmy!

Wiele informacji o tożsamości Polaków, czyli Izraelitów mamy w poniższych linkach. Świat ukrył to przed nami, ale jest to już całkowicie ujawnione. Sprawdź dowody!

Część Izraelitów czyli Polaków, małą ich grupkę Bóg w każdej możliwej chwili zabierze do Nieba. Co jest dla świata najważniejsze w tym planie Boga i będzie to pierwszy akt Boży w nowoczesnym świecie i czasie, który będzie zrealizowany na oczach całego świata.

Będzie to dzieło Boga oraz Syna Bożego, Isusa, które wydarzy się ludziom na Ziemi. W ten sposób rozpocznie się sąd nad Polakami. Jedni zostaną osądzeni jako ludzie przeznaczeni do życia wiecznego w Niebie.

Krótko po wzięciu do Nieba nastąpi także zgromadzanie Izraelitów (Polaków) z całego świata w celu zaprowadzenia ich na tę samą pustynię, na której przebywali pierwsi Izraelici pod berłem Mojżesza, po wyjściu z niewoli Egiptu.

Te wydarzenia z pewnością wywrą poważny wpływ na szatana oraz jego sług i w rezultacie po pewnym okresie czasu szatan odda władzę Bestii jako pokonany przeciwnik Boga.

Szatan popełni wielki błąd

Szatan nie jest w stanie przewidzieć reakcji ludzi, których wielka część zmieni swoją postawę i uwierzy w Boga i Syna z powodu cudu wzięcia do Nieba ludzi wybranych przez Boga. Wtedy świat przekona się o tym, że wszystkie religie zawsze pracowały pod ścisłą kontrolą szatana.

Jest na to bardzo prosty dowód.

Żadne religie 'chrześcijańskie' nie mają pojęcia o proroctwach Bożych i nie wiedzą, że istnieje na Ziemi według Biblii rzeczywisty Lud Boży. Dopiero umieszczenie swego Ludu przez Boga na pustyni oraz ochrona przed szatanem, spowoduje masowe odejście wielu chrześcijan od szatańskich religii.

To z kolei spowoduje pozytywną reakcję wielu ludzi dobrej woli, którzy zobaczą na własne oczy działania Boga i Isusa. Zobaczą oni także upadek samego szatana, który nie będzie w stanie kontrolować żadnych swoich planów.

Bóg także zorganizuje powrót Izraelitów Narodu Wybranego z USA oraz z innych państw na pustynię i Polacy z USA wielbiący Boga także połączą się z już zebranymi Polakami z innych państw na tej samej pustyni, kontrolowanej przez Boga i Isusa.

Kto otrzyma życie wieczne?

Musimy czuwać z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to rozpoznanie proroctw. O tym wszyscy czytelnicy już wiedzą. Ale druga przyczyna jest nieco trudniejsza do zrozumienia. Większość czytelników myśli, że oni nie będą wzięci do Nieba z powodu grzechów. Jest to postawa błędna.

MUSIMY ZROZUMIEĆ, że Isus umarł za NASZE GRZECHY. Isus nie umarł za nasze wzięcie do Nieba, ale umarł za nasze grzechy, które On wziął na siebie. Właśnie dlatego nasze grzechy zostały anulowane przez Isusa i dlatego wielu będzie wziętych do Nieba z powodu ofiary Isusa za grzechy.

Owszem, Isus dokonał wyboru spośród wielu grzeszników i wybrał tych, których zabierze Bóg do Nieba. Wszyscy jesteśmy grzesznikami z powodu ostatniej grupy ludzi, którzy są najbardziej słabi intelektualnie a nawet moralnie. To proroctwa Boże zapowiedziały i to jest przyczyną Bożego wyboru tych, którzy nadal jeszcze grzeszą z takiej właśnie przyczyny.

Nie jesteśmy zbyt mocni w swoim prawym postępowaniu!

To jest przyczyna, dla której Isus oddał swoje życie za nasze grzechy, a nie za nasze pójście do Nieba. Otrzymaliśmy nagrodę za nasze częste i dobre postępowanie, a nadmierne czasami grzechy zostały oczyszczone Isusa ofiarą z grzechy. Poniżej mamy werset z Ezdrasza, który to nam wyjaśnia.

II Ezdrasza 16:(73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

W tym fragmencie jest mowa o wybranych przez Boga, którzy będą sprawdzeni jak złoto przez ogień.

Jeżeli Bóg jest twoim przewodnikiem, ale strzeżesz Przykazań, nie pogrążaj się swoim grzechom i niech twoje grzechy nie przeważają całkowicie nad tobą.

Właśnie za te grzechy umarł Isus!

Sąd wziętych do Nieba polega właśnie na tym, że grzechy wybranych są odkupione. Dlatego część pójdzie do Nieba. Także 144.000 współkróli skorzysta z tej samej ofiary Isusa. Z tej przyczyny odkupienia naszych grzechów wybrani do Nieba oraz 144.000 to osoby, za które Chrystus poniósł śmierć.

Dlatego wybrani oraz 144.000 otrzymają życie wieczne.

Śmierć Isusa za grzechy niektórych z nas da właśnie nam życie wieczne!

Na tym polega ofiara Isusa za nasze grzechy. Inni z tej ofiary nie skorzystają i przez pierwsze 1000 lat Królestwa Bożego wszyscy po 100 latach życia będą nadal umierali. Dopiero po tym tysiącleciu będzie można w Bożych warunkach życia żyć bezgrzesznie i uzyskać życie wieczne.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.

To wszystko będzie zrealizowane dopiero na Nowej Ziemi. Niebo także będzie nowe. Ten temat 21 i 22 rozdziału Objawienia będzie jeszcze dokładnie omawiany a te wydarzenia odbędą się dopiero po 1000 lat. Dopiero wtedy będzie dla wszystkich ludzi życie wieczne.

Dlatego istnieją tylko dwie grupy ludzi, zbawionych z odkupu krwi Chrystusa.

Nikt inny nie otrzyma życia wiecznego, które będzie dostępne dopiero po 1000 lat Królestwa Bożego.

Oto nasz niezwykle cudowny dar życia wiecznego, ponieważ za nasze grzechy umarł Isus Mesjasz. Bądźmy za to bardzo wdzięczni Bogu oraz Synowi. Nagroda taka jest dla nas niezwykle cenna!