Wzięcie do Nieba jest bliskie!

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Jeżeli chcesz poznać wiele detali i dowodów w temacie o wzięciu do Nieba, przeczytaj uważnie ten bardzo szczegółowy i obszerny artykuł - Wzięcie do Nieba. Posiada on znacznie więcej dowodów na wzięcie do Nieba, ale nie podaje on nam dokładnego czasu, w którym to wzięcie się odbędzie.

Natomiast ten artykuł skupia się na bliskim czasie wypełnienia się tych proroctw! Jest on bardzo skomplikowany, ale jest on bardzo ważny dla tych, którzy będą wzięci do Nieba!

Wzięcie do Nieba jest bardzo bliskie!

Trzeba przemyśleć coś ważnego. Nie jestem wybranym przez Boga prorokiem! Jedynie interpretuję proroctwa. Robię to z własnej woli a początek moich artykułów był daleki od artykułów najnowszych. To jest dowodem, że jestem omylny. Biblia także nie zapowiada proroka na okres czasów końca!

Moje zrozumienia nie są obowiązkowe, ale polecenia Boga i Syna dla nas, ze mną włącznie, są obowiązkowe, jeżeli chcemy żyć wiecznie. Wszyscy będziemy sądzeni przez Boga i Syna!

Sprawdźmy kilka dowodów.

Wcześniej podałem dużą część informacji w tym artykule Początek rządów Boga. Omówiłem bardzo dokładnie tekst z Objawienie 6 rozdziału. Duża część tego proroctwa już się wypełnia na naszych oczach. Sprawdźmy także poniższe proroctwo Ezdrasza.

2 Ezdrasza 2: (34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

To proroctwo jest skierowane do ludzi wybranych, którzy czytają i rozumieją proroctwa. Pierwszy ważny werset.

"Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Jak można zrozumieć termin "przyjścia na zakończenie wieku." Według obliczeń biblijnych jeden wiek trwa 373.7 lat.

Od momentu wzięcia Ezdrasza do nieba i do rozpoczęcia rządów na Ziemi przez Isusa i Boga powinno upłynąć 934.3 lat.

Isus zapowiedział, że On jest tym... "który przyjdzie na zakończenie wieku."

Według powyższego wersetu Isus przyjdzie na zakończenie wieku. Problem ze zrozumieniem polega na tym, że wiek trwa 373.7 lat. Jak można obliczyć koniec tego wieku? To już jest spekulacja ale możemy zaryzykować, że zakończenie wieku biblijnego może trwać od 20 lat do nawet lat 50.

A to znaczy, że Isus już jest raczej na Ziemi od pewnego czasu, ale... nie mamy na to żadnych dowodów. Są to jedynie przypuszczenia. Celem takiego proroctwa jest najwyraźniej poinformowanie nas o planie wzięcia do Nieba ale działania Isusa mogą trwać już od kilku lat Jego pobytu na Ziemi!

Na domiar złego nie mamy ani słowa o czasie wzięcia wybranych przez Boga do Nieba. Dlatego mamy nakaz, abyśmy od pewnego momentu uważnie czekali na wzięcie do Nieba. Wszystko to jest podyktowane agresywną postawą szatana i jego zamiaru powstrzymania nas i Isusa.

Dlatego przyjście Isusa nie jest dla nas widzialne, aczkolwiek tego nie można wykluczyć. To zdanie nie mówi wcale o wzięciu do Nieba, ani o szczególnej dacie wzięcia. Mamy jednak konkretną informację o celu przybycia Isusa w tym czasie na Ziemię.

Tym celem jest...

II Ezdrasza 2:(37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył

Sprawdźmy to jeszcze raz! Normalnie mówi się o czasie w ten sam sposób, w jaki mówi nam sama Biblia. Zastanówmy się ponownie nad tym, ale nieco głębiej. Poniżej mamy werset z Mateusza, doskonale nam znany, ale niewłaściwie do tej pory rozumiany.

Wcześniej zrozumiałem błędnie, że Pasterz jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku i natychmiast wybrani zostaną wzięci do Nieba. To był mój błąd! Isus przyjdzie, ale nie ma ani słowa o natychmiastowym zabraniu wybranych przez Boga do Nieba.

To szczególne proroctwo jest niezwykle trudne do zrozumienia i nic dziwnego, ponieważ szatan z pewnością wszystko dokładnie obserwuje i będzie próbował za wszelką cenę zapobiec wzięciu do Nieba wybranych, a on będzie chciał ich wszystkich zniszczyć.

Z proroctwami często są problemy, ponieważ na całym świecie było już wiele fałszywych zapowiedzi "końca świata". W tym przypadku tekst ten nie mówi o końcu świata, ale mówi wyłącznie o wzięciu wybranych przez Boga do Nieba.

Fałszywe religie kłamały celowo pod kontrolą szatana, aby nikt i nigdy w żadne proroctwa nie uwierzył.

Ale w Biblii są słowa ponaglania nas do obserwowania proroctw w wielu tekstach biblijnych, jak ten zacytowany powyżej, w którym mamy wyraźne polecenie od Boga. "Oczekujcie pasterza waszego..." Oczekujemy z powodu naszego poznania biblijnych proroctw.

To pierwsze przyjście Isusa niekoniecznie musi być dla nas widzialne. To proroctwo nie mówi jeszcze o wzięciu do Nieba ani o szczególnej dacie wzięcia. Zastanówmy się nad tym nieco głębiej. Mamy werset z Mateusza, doskonale nam znany, ale także był on do tej pory niedokładnie zrozumiany.

Mateusza 24:(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Jak to wszystko zrozumieć i połączyć?

Niestety popełniamy czasami błędy. Nasze zrozumienie większości proroctw jest raczej dokładne i mamy już mnóstwo niepodważalnych dowodów, że jesteśmy na progu Królestwa Bożego. Obecne czasy wypełniają większości Bożych proroctw, dotyczących czasów końca. Wzięcie do Nieba jest więc bardzo bliskie!

Szatańskie siły na świecie także o tym doskonale wiedzą i przyspieszają swoje zbrodnicze działania.

Powinniśmy być od tej chwili przygotowani mentalnie na zabranie nas do Nieba.

Warto rozważyć, w jakim celu Isus przyszedł na Ziemię według II Ezdrasza i że Jego pojawienie się niekoniecznie musi oznaczać natychmiastowe wzięcie do Nieba wybranych. Być może Isus się przygotowuje do tej misji, ale żadnych dodatkowych informacji nie posiadamy.

Nie ma także słowa o tym, że przygotowania do wzięcia muszą być przez nas widoczne. Są to działania, które nie są ujawnione i najprawdopodobniej one takimi pozostaną. Naszym głównym zadaniem jest stałe czuwanie, ponieważ czas wzięcia nie jest nam podany.

Problemem jest obliczenie rzeczywistej daty biblijnej. Owa data w tym roku - 6 Kwietnia 2023.

Rzeczywista data mówi nam o błędnym obchodzeniu tego święta. Powodem jest katolicka regulacja dni tygodnia, co jest ignorancją nakazanych przez Boga świąt. Katolicyzm przesuwa błędnie dzień pełni księżyca, która sygnalizuje nam wyznaczone święto. Watykan anulował w rzeczywistości wszystkie rzeczywiste święta i zmienił je według swojego rozeznania.

Watykan porzucił księżycowy rok Boży i zamienił go na zupełnie inny kalendarz, który bazuje na Niedzieli a nie na pełni Księżyca.

Watykan święci Niedzielę zamiast Soboty (Sabatu), ponieważ jest on przeciwny Prawu Boga. Święto Paschy było oryginalnie obchodzone w pełni Księżyca. Fazy księżyca stanowiły także cały kalendarz Boży, który co kilka lat posiadał 13 miesięcy. Święto to zawsze było celebrowane w pełni Księżyca.

To wszystko zmienił Watykan zwalczając Boga i Jego Przykazania poprzez błędne daty wymaganych świąt oraz faz Księżyca, które także są dostosowane przez Boga ich względem. Dlatego święto Wielkanocy w Katolicyzmie w tym roku 2023 będzie jak zwykle błędnie obchodzone w Niedzielę 9 Kwietnia.

Pełnia Księżyca podczas której Bóg nakazał świętowanie będzie w tym roku 6 Kwietnia. Ale przeważają szatańskie pomysły, które nadal stosuje Kościół Katolicki, aby nikt nie celebrował żadnych świąt według kalendarza Bożego. Dlatego to święto jest w tak bluźnierczy sposób celebrowane.

Świętem, które my, jako Lud Boży powinniśmy celebrować jest 6 Kwietnia 2023 roku. Nie ma polecenia w Nowym Testamencie, aby celebrować to święto. Po tej dacie powinniśmy być już gotowi do wzięcia do Nieba. 6 Kwietnia 2023 - jest początkiem nowego wieku. Nasz obowiązek jest podany poniżej.

2 Ezdrasza 2: (34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Dlatego wcześniej, przed 6 Kwietnia 2023 roku pojawi się na Ziemi ponownie nasz Król i Pasterz, Isus Mesjasz. Najprawdopodobniej Isus przygotuje bezpieczne wzięcie wybranych do Nieba. Spodziewajmy się wzięcia do Nieba każdego dnia po 6 Kwietnia.

6 Kwietnia jest początkiem nowego wieku!

Jeżeli będziemy mieli oczy, uszy i serca otwarte, to wzięcie do Nieba nas nie ominie!

Poniżej mamy bardzo ważne ostrzeżenia Isusa, który przygotował nas do tego Bożego planu.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Powyższy werset posiada olbrzymie znaczenie.

Poprzedni werset mówi nam o przybyciu Isusa na Ziemię ale nie podaje nam konkretnych przyczyn. Natomiast przyjście Isusa po wybranych do Nieba nastąpi w nieco innym czasie, o czasie i godzinie, której się nie domyślamy.

Zwróćmy szczególną uwagę na okres naszej gotowości. "i wy bądźcie gotowi". Cóż w tym takiego ważnego?

Musimy być już gotowi, zanim przyjdzie po nas Syn Człowieczy!

Dlaczego? Jeżeli będziemy gotowi i Syn Człowieczy przyjdzie po nas z pewnością, że nikt z nas nie pominie owej godziny, której jeszcze się nie domyślamy. Bądźmy stale czujni, ponieważ Isus przyjdzie po nas w jednym z tych dni! Jeszcze raz sprawdźmy detale tego fragmentu II Ezdrasza.

2 Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego.

Musimy naszego Pasterza oczekiwać według tych proroctw!

Nasz umiłowany Pasterz, który swoją śmiercią odkupił nas od śmierci, On da nam wieczny odpoczynek. Jakiekolwiek udręki przestaną istnieć a my otrzymamy zapłatę Królestwa. Mamy także wielkie ostrzeżenie.

Uciekajmy przed cieniem tego wieku, który jest szatański, zły, śmiertelny i nienawistny w stosunku do nas. Ten wiek to kłamstwo niemal wszystkiego oraz grzech śmiertelny. Trzymajmy się od świata z daleka, a odbierzemy radość naszej chwały. Ezdrasz poświadczył Syna Bożego jaki świadka jego słów.

Weselmy się więc w dziękczynieniu Temu, który nas do tego przywileju powołał! Żyjemy w ostatnich i najbardziej kłamliwych czasach w dziejach szatańskiego świata. Jest to kulminacyjny okres, w którym sataniści dwoją się i troją, aby pozostać przy władzy i przy życiu.

Biblia nam mówi wyraźnie, że będziemy się spodziewać wzięcia do Nieba, ale nie o określonej godzinie.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Ten cytat wyjaśnia nam niemal wszystko.

2 Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Czuwamy i jesteśmy blisko, ale początek nie był zbyt wspaniały, niemniej wiemy, że nie znamy dnia, którego Pan nasz przyjdzie do nas i po nas. Ale wiemy, że Isus już być może jest na Ziemi!  Najbardziej budujące jest to, że wiemy, że wzięcie jest bardzo blisko, ale dnia ani godziny nie znamy.

Godziny przyjścia do nas się nie domyślimy, dlatego musimy nieustannie czuwać.

Wiemy wyjątkowo dokładnie, kiedy nastąpi wzięcie do Nieba i werset z Mateusza nam to w pełni potwierdza, ale dnia i godziny nikt z nas odgadnie. Wiemy, że już jest blisko ponieważ cały czas czuwamy, ale dnia i godziny wzięcia nas nie rozpoznamy! Ale mamy wyraźne polecenie samego Isusa.

"Oczekujcie pasterza waszego..."

Dla mnie jest to kolejny dowód na to, że w wielu proroctwach Biblia jest tak precyzyjna, że trzeba dobrze głową ruszyć, aby je DOKŁADNIE zrozumieć. Ja często próbuję rozwiązać te proroctwa i nie zawsze to się w 100% udaje.

Omawiam wiele, ale nigdzie nie podaję, że jest to zrozumienie na 100% i że czegokolwiek od czytelników wymagam. Nie jestem człowiekiem doskonałym, pomimo, że wiele proroctw prawidłowo rozszyfrowałem i jako pierwszy (chyba) człowiek rozpoznałem i rozpowszechniłem istnienie rzeczywistego Ludu Bożego według opisów biblijnych, czyli Słowian i Polaków.

Różnica pomiędzy mną a apostołami i prorokami polega na tym, że oni byli pouczani bezpośrednio przez samego Boga i Chrystusa. Ja zrozumiałem wiele biblijnych prawd i zdecydowana większość z nich jest prawidłowa, aczkolwiek nie jest ona doskonała w 100%.

Poniższy tekst napisał Piotr po śmierci Isusa!

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.[BM]

Ten werset mówi nam, że Niebo jest dla nas już przygotowane a my już jesteśmy pod ochroną mocy Bożej przez naszą wiarę w zbawienie. Bardzo ciekawe jest także zdanie (5) które podaje nam, że moc Boża nas strzeże przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się właśnie w tych niezwykłych czasach!

Niebo jest od wielu lat gotowe na nasze przybycie!

Świat także robi wszystko, aby nikt nie wiedział absolutnie niczego o Narodzie Wybranym przez Boga oraz o planie Boga wyzwolenia tego Narodu z istniejącego szatańskiego świata. Ale my o tym już doskonale wiemy i oczekujemy wyzwolenia nas przez Boga i Isusa.

A wyzwolenie nas już jest bliskie, a sytuacja szatańskiego świata w pełni to nam wszystkim potwierdza!

Ostatnio mamy mnóstwo kłamstw o UFO, które nigdy nie istniało i nadal nie istnieje, ponieważ przestrzeni kosmicznej nie ma, gdyż w rzeczywistości żyjemy na płaskiej Ziemi i nawet nie mamy pojęcia, jaka jest wielka nasza Ziemia.

Nasuwa się pytanie: w jakim celu sataniści propagują UFO? Może dlatego, że wzięcie do Nieba wyjaśnią światu jako zbrodnię popełnioną przez UFO?!

Jest to także próba odciągania naszej uwagi od powrotu Isusa  Mesjasza!

Rządowi kłamcy zdają sobie sprawę z tego, że czasy łatwe się już skończyły i niedługo zacznie się przeciwko wrogom Boga straszliwa wojna, w której niemal 80% satanistów pożegna się z życiem za swe zbrodnie. Duża ich część będzie za wielkie zbrodnie 'wynagrodzona po śmierci...' torturami.

II Ezdrasza 9:(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

Poniżej mamy opis naszej teraźniejszości. Sataniści dążą za wszelką cenę do ukrycia tych informacji, ale to nie jest możliwe. Oni chcą nas przekonać, że UFO jednak istnieje a nasze obserwacje nie mają nic wspólnego z Synem Bożym i jego armią aniołów, która już rozpoczyna konkretne działania na Ziemi.

Warto przypomnieć sobie masowe oszustwa władz odnośnie... wszystkiego.

Te wszystkie znaki, zapowiedziane przez Biblię przekonują nas w pełni, że nadszedł już czas na Sąd Boży nad wszystkimi mieszkańcami całej Ziemi.

Podsumowanie...

Podane przeze mnie wcześniejsze zrozumienie o powrocie Isusa na Ziemię, czyli 7 Marca było błędne! Jest to wynik mojego wieku i upadającej mojej pamięci, za co serdecznie przepraszam! 

Isus albo już powrócił i jest na Ziemi, albo niedługo powróci na Ziemię według proroctwa z II Ezdrasza najpóźniej 5 Kwietnia, przed pełnią Księżyca. Jest to także właściwa data celebrowania biblijnej Paschy, której Kościół (wielbiący zmarłą Marię) nie celebruje. Nie oznacza to, że Isusa zobaczymy tuż po powrocie, ale zobaczymy Go podczas zabrania nas do Nieba.

Po 6 Kwietnia czyli od początku nowego wieku możemy się spodziewać wzięcia do Nieba w każdej możliwej chwili. Proroctwa są jasne i dokładne a nam pozostaje uważne oczekiwanie na wzięcie niektórych z nas do Nieba.

Proroctwa o wzięciu do Nieba polegają na tym, że rozumiemy opisane prorocze zapowiedzi.

II Ezdrasza 8:(3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych.

To jest cudowny plan Boży! Miejmy to na uwadze i nie pomińmy tak ważnej Bożej nagrody!

Czuwajmy więc, mając oczy szeroko otwarte!