Wzięcie do Nieba II

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Nadszedł czas na pierwszy cud Boży

Jest to druga, detaliczna część pierwszego artykułu, omawiającego nam wzięcie do nieba.

W ostatnich dwóch latach trwa na całej ziemi olbrzymia udręka, która wkrótce się zakończy. Zbrodnicze i szatańskie władze wymordowały szczepieniami wiele milionów ludzi. Większość zwykłych ludzi jest głodna z powodu celowej próby eksterminacji białej populacji Ziemi.

Wielu ludzi traciło prace, mienie, domy a nawet rodziny i trwają domowe kłótnie w temacie - szczepić się czy nie szczepić. Nastąpił wielki rozłam społeczeństwa  i zaczynają się poważne ruchy ludzi, którzy odrzucają małżeństwa oraz seks z osobami zaszczepionymi z powodów nieznanych jeszcze problemów i zagrożeń, które mogą się ujawnić osobom zaszczepionym.

Głównym zbrodniarzem światowym jest Klaus Schwab, szef organizacji WEF czyli światowej organizacji ekonomicznej, która planuje masową rzeź 95% mieszkańców ziemi.  Wszystkie władze świata z polskim rządem włącznie w pełni wspierają tego obłąkanego człowieka, .

Schwab został odznaczony m.in. francuską Legią Honorową (odznaczenie rycerskie), Krzyżem Wielkim z Gwiazdą Niemieckiego Orderu Zasługi, Wielkim Kordonem Japońskim Orderu Wschodzącego Słońca[30] oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej[31]. Został również odznaczony nagrodą Dana Davida[32] i został mianowany przez królową Elżbietę II jako Kawaler Komandor Orderu św. Michała i św. Jerzego. Wikipedia.

W rezultacie skoordynowanych i morderczych działań rządów, świat szybko upada gospodarczo a obłąkani przywódcy światowi dążą do wojny nuklearnej. Wiemy, że taka broń nie istnieje i nigdy nie istniała, ale oni zawsze kłamią. Ich znany tekst: „Nic nie będziesz posiadać i będziesz szczęśliwy”!

Jest oczywiste, że Bóg także nas ostrzega o tej udręce i zapowiada nam, że po jej zakończeniu ukarzą się znaki na słońcu i księżycu, które będą dziełem Boga i znakiem, że Bóg niedługo wkroczy wraz z Synem Isusem do dzieła uwolnienia Narodu Wybranego z opresji sług szatana.

Analiza 9 rozdziału II Księgi Ezdrasza!

Przeanalizujmy dokładniej 9 rozdział II Księgi Ezdrasza, ponieważ ona ujawnia nam szczególnie ważne części czasów końca. Jedna ważna uwaga, zanim zaczniesz to czytać.

Bóg używa wiele metod, czasami nieco zaawansowanych aby podawać nam w OBECNYM czasie proroctwa spisane ponad 450 lat wcześniej. Ponieważ Bóg w taki sposób przekazuje nam wiele informacji, zwłaszcza w Księdze Ezdrasza, musimy te rzeczy poznać, aby teksty te zrozumieć.

Bóg rozmawia z Ezdraszem, ale potem dowiadujemy się, że to mówi anioł z polecenia Boga. Powinniśmy to jednak odbierać jako słowa samego Boga.

(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. [BM]

Już te dwa zdania mówią nam, że w taki sposób Bóg nam przekazuje swoje proroctwa, a Ezdrasz je dla nas spisuje. 2 werset mówi nam, że nastąpi czas, w którym Bóg (Najwyższy) ponownie odwiedzi świat, który On stworzył. Dlatego mamy to niezwykłe proroctwo o bardzo bliskich czasach końca.

(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku.

Te dwa zdania ukazują nam wyraźnie, że jesteśmy w czasach planowanego przez Boga powrotu na ziemię, w celu zaprowadzenia na niej wielkiego porządku. Bóg zapowiedział to także w innych księgach Biblii, jak w Daniela czy Ezechiela czy też w Objawieniu.

(5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Zawsze widzimy ciekawy początek oraz dramatyczny koniec, który dopiero na końcu staje się jawny. W ten sposób Bóg widzi najpierw cuda i wielkie dzieła, a na końcu widzi się karę za notoryczne złamanie Bożych Przykazań.

(7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku.

Tutaj mamy zasady sądu Boga nad nami. Zbawienie będzie zależało od uczynków oraz od wiary. Taki człowiek przeżyje zapowiedziane niebezpieczeństwa i zobaczy Boże zbawienie. Zwróćmy uwagę na tekst: w zasięgu moich granic. Chodzi o Ziemię Obiecaną, którą obecnie okupują Żydzi.

(9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów,

(9) werset jest oczywisty i tacy będą cierpieć a nawet już cierpią. Następne zdanie mówi nam o tym, o czym niewielu ludzi myśli. Wszystko, co posiadamy z życiem włącznie, jest darem Boga. Nie uznanie Dawcy życia jest największą zbrodnią człowieka, popełnianą przeciwko samemu Bogu.

(11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci.

Bóg wyjaśnia, że jedni pogardzali prawem zamiast skruchy i poprawy. Ale ci, którzy umarli nie uciekli od sprawiedliwości i po śmierci ich dusze żyją w mękach, na które w pełni zasłużyli.

(13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony."

Nie dowiadujmy się zbyt wiele o bezbożnych, ale dowiadujmy się o detalach naszego zbawienia, po to, aby nam niczego nie brakowało ku zbawieniu.

(19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili.

Z powodu lepszych warunków życia świat jednak się zepsuł a Boża ziemia stała się coraz bardziej wyniszczana przez rządzących oraz przez ich korporacje i biznesy. Ziemi grozi coraz większe niebezpieczeństwo z powodu celowego jej wyniszczania przez zbrodnicze władze, które nas gnębią.

(21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości.

'Bóg odpuścił niektórym' - najwyraźniej chodzi o tych, którzy znając Prawo Boże i Biblię, nie stosują się do Prawa z całego serca. Bóg z niechęcią odpuści ich grzechy ale grzeszący raczej zginą.

Zostaną jednak dwie osoby; szczep winny i jedna roślina, które sam Bóg doprowadzi do doskonałości.

Poniżej ponownie omówiony tekst z II Księgi Ezdrasza w całości.

II Ezdrasza 9:(1) I Odpowiedział i rzekł: "Zmierz dokładnie w swym umyśle: i kiedy zobaczysz, że pewna część przepowiedzianych znaków przeminęła, (2) wtedy będziesz wiedział, że to jest ten czas, kiedy Najwyższy ma właśnie odwiedzić świat, który uczynił. (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach. (7) I stanie się, że każdy, który będzie zbawiony i będzie mógł zbiec ze względu na swe uczynki, lub ze względu na wiarę, przez którą wierzył, (8) przeżyje przepowiedziane niebezpieczeństwa i będzie oglądał moje zbawienie w mojej ziemi i w zasięgu moich granic, które poświęciłem dla siebie od początku. (9) Wtedy ci, którzy naruszyli moje drogi będą zdumieni i ci, którzy odrzucili je z pogardą będą mieszkać w cierpieniach. (10) Ponieważ jak wielu nie uznało mnie w podczas ich życia, ale korzystali z moich darów, (11) i jak wielu, którzy pogardzili moim prawem kiedy jeszcze mieli wolność i nie rozumieli ale pogardzali nim podczas okazji na skruchę i poprawę, która była im dostępna, (12) tak oni muszą w mękach przyznać to po śmierci. (13) Dlatego nie bądź zbyt ciekawy, jak bezbożni będą ukarani, ale dowiaduj się, jak sprawiedliwi będą zbawieni, ci, do których ten wiek należy i dla których został on uczyniony." (14) I odpowiedziałem i rzekłem: (15) "Powiedziałem przedtem, powiem i teraz i powiem to ponownie: więcej jest tych, którzy giną, niż tych którzy będą zbawieni, (16) tak jak większe są fale niż kropla wody." (17) I odpowiedział mnie i rzekł: "Jaka jest rola, takie jest nasienie: a jakie są kwiaty, takie są i barwy: jaka jest praca, takie są dzieła, jaki jest rolnik, takie jest klepisko. (18) Ponieważ był czas w tym wieku, kiedy przygotowywałem dla nich którzy teraz istnieją, zanim został świat został stworzony aby w nim mieszkali, i nikt się nie sprzeciwiał mnie, ponieważ nikt nie istniał; (19) lecz teraz ci, którzy zostali stworzeni w tym świecie, z zawsze pełnym stołem i w niewyczerpanych pastwiskach, świat został zepsuty w swych drogach. (20) I rozważyłem mój świat, a oto był zgubiony i oto moja ziemia była w niebezpieczeństwie z powodu urządzeń tych, którzy się pojawili. (21) I widziałem i odpuściłem niektórym z wielkim trudem, i oszczędziłem dla siebie jeden owoc z grona i jedną roślinę z wielkiego lasu. (22) Niechże zginie mnóstwo tych, którzy się na próżno narodzili, ale niech zostanie mój szczep winny, i jedna roślina bo wielką pracą doprowadziłem ich do doskonałości. [BM]

Jest to niezwykle dokładny opis obecnych czasów i warto się nad tym głęboko zastanowić. Mamy od Boga kilka ważnych ostrzeżeń i musimy sobie zdać sprawę z tego, że istnieją obecnie te właśnie czasy, w których żyjemy i powinniśmy je potraktować bardzo poważnie.

Bóg ubolewa, że pomimo Jego obietnic wzięcia do Nieba, niektóre osoby co prawda wierzą w to, ale ich uczynki zbyt często mówią Bogu coś odwrotnego. Mówiąc wprost, nie wszyscy, którzy wierzą że pójdą do Nieba rzeczywiście będą do Nieba wzięci.

Sama wiara nie wystarczy i trzeba za pomocą czynów, nie tylko modlitw przekonać Boga, że będziemy dobrym materiałem na wzięcie do Nieba i Boży dar Nieba jest przez nas właściwie doceniany, co jest widoczne (lub nie!) w naszych uczynkach.

(21) ... i odpuściłem niektórym z wielkim trudem,

Miejmy to na uwadze, że nie znamy granicy sądu Boga, którą On używa dla sądu nad nami. Żyjmy więc w taki sposób, aby Bóg nie miał przeciwko nam jakichkolwiek zarzutów łamania Prawa Bożego, z sabatem włącznie. Pamiętajmy o jednym.

Bóg nie będzie nas prosił! To my musimy Boga przekonać naszym postępowaniem i modlitwami, że zasługujemy na wzięcie do Nieba!

Jest oczywiste, że Isus przelał za nas swoją krew jako wykupienie nas od grzechów naszych. Ale czy rzeczywiście przestaliśmy jakichkolwiek powtórek naszych grzechów?

Kiedy nastąpi wzięcie do Nieba?

Sprawdźmy niezwykłe detale, podane nam w Ewangelii Mateusza. Jest tam podany dokładny w miarę czas wzięcia wybranych do Nieba, chociaż jeszcze jest przed nami... ukryty.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Miejmy na uwadze, że  będzie to bardzo delikatny początek działań Boga i Syna człowieka. Pierwszym działaniem Boga będzie wzięcie do nieba ludzi wybranych z grona Narodu Wybranego. Rozważmy dokładnie powyższe znaki, które będą temu towarzyszyły.

Wzięcie ludzi do Nieba będą obserwowały miliony a nawet miliardy ludzi.

Zaraz po udręce tych dni - oznacza to koniec udręki, a wzięcie do nieba nastąpi tuż po tej udręce. Po udręce tych okropnych dni rozpocznie się zebranie oraz wzięcie grupy ludzi wybranych do nieba.

Słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem - znaki te będą pokazane ludziom całego świata dla otwartego ostrzeżenia, że czasy obecnego zła już zbliżają ku końcowi i Bóg z Isusem wkroczą na Ziemię w celu dokonania sądu oraz kary na bezbożnych mieszkańcach Ziemi.

Ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego - kolejny znak, także będzie celowo pokazany całemu światu. Weźmy pod uwagę to, że nie ukarze się światu sam Isus, ale będzie to jedynie Jego bardzo wymowny znak, widoczny dla mieszkańców całej Ziemi.

Wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi - jest to dowód, że świat dobrze wie, że Bóg istnieje a nawet wie, jakie są Boże plany. Ten tekst jest wymownym dowodem na to, że słudzy szatana wiedzą dokładnie, co owe proroctwa zapowiadają. Wiedzą oni także, że proroctwa się spełnią.

Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą - to jest ostatnia faza tego szczególnego proroctwa, która mówi nam, że świat ujrzy samego Króla Isusa, przybywającego z mocą na ziemię.

Sataniści panicznie Boga się boją i wiedzą doskonale, co ich czeka za ich masowe zbrodnie na całej Ziemi. Będą oni rozpaczać ze strachu o swoje życie, ale się Bogu nie poddadzą. Oni chcą rządzić Bogiem, ale oni nie chcą, aby Bóg rządził nimi. Większość z nich to nasienie węża!

Podsumowanie wersetów posiadających pięć znaków zapowiedzianych przez Isusa.

Numer 1 jest punktem kluczowym tego niezwykle mocnego, ale dotychczas niezbyt rozumianego proroctwa.

Po udręce nastąpi wzięcie do Nieba!

Będzie to pierwsze działanie Boga i Isusa, które nastąpi po tej udręce, czyli po całkowitym upadku obecnego, najbardziej zbrodniczego systemu władzy na ziemi.

Będzie to niezwykle ważny okres czasu, ponieważ z wielu źródeł wyraźnie widać, że obecny system syjonistyczny nie zdołał wymordować olbrzymiej ilości ludzi z pomocą szczepień Covid-19, a szczepienia są coraz szybciej w krajach porzucane lub nawet zakazane.

Mordercze szczepienia Covid i globalizacja to największe zbrodnie szatana na ziemi, które pozbawią szatana jego obecnej władzy nad całym światem.

Nie ma pewności, czy wojna USA przeciwko Rosji już się zakończyła, czy też dopiero się ona zacznie. Do tej pory Babilon Wielki w morderczy sposób realizował plany watykańskiej kontroli całego świata, nawet po całkowicie utraconej władzy Wielkiej Nierządnicy, czyli Rzymu/Watykanu.

USA drukując szaleńczo masy pieniędzy doprowadziły się do niemal całkowitego bankructwa i lada dzień utracą resztę ich okrutnej i zbrodniczej władzy. Od II WŚ wymordowali oni ponad 20 mln niewinnych ludzi na całej ziemi i mordy nadal trwają w różnych formach, w tym na Ukrainie.

Według Biblii jest to... Babilon Wielki, czyli zbrojna, okrutna siła Watykanu czy też Rzymu, czyli... Kościoła Katolickiego.

Ta udręka świata trwa znacznie dłużej, ale ostatnie dwa lata są najgorsze w ciągu naszych czasów. Rzeczywiste liczby zmarłych osób z powodu szczepień są skrupulatnie przed światem ukrywane. Cenzura jak zwykle stoi na straży masowych kłamstw rządowych i medycznych o szczepieniach.

Nie wiadomo, ile ludzi jeszcze umrze z powodu szczepień, ile ciąż zostanie dramatycznie przerwanych i jakie będą dalsze konsekwencje tego największego i najbardziej okrutnego masowego mordu, jaki się wydarzył na Bożej ziemi.

Jakie potwory się urodzą z zaszczepionych ludzi i jak daleko to się rozprzestrzeni!? Już teraz zaczyna się ruch odrzucania partnerów do seksu z obu stron płci z powodu obaw zakażenia siebie, martwych porodów czy też jeszcze grożących dalszych nieznanych nam zniszczeń.

Są to czasy wielkiej udręki, a zakończenie udręki będzie wydarzeniem, po którym każdego dnia będziemy mogli spodziewać się wzięcia ludzi wybranych przez Boga do nieba.

Reszta informacji w tym fragmencie Ewangelii Mateusza mówi nam o dalszych wydarzeniach, które będą miały miejsce po wzięciu wybranych do Nieba!

Jest to jedyny biblijny znak zapowiadający wzięcie do nieba, po udręce tych dni!

Pozostałe wymienione wydarzenia odbędą się już po tej udręce oraz po wzięciu ludzi do Nieba.

Wzięcie do nieba będzie pierwszym wydarzeniem Bożym po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa. Z tych właśnie przyczyn zaczynamy rozumieć detale dotyczące wzięcie do Nieba, aby zacząć nasze czuwanie i być gotowymi na wzięcie do Nieba.

Wzięcie do Nieba wybranych Boga będzie pierwszym dziełem Boga na ziemi od czasów Isusa Mesjasza. Reszta działań Boga oraz Isusa na świecie właśnie od tego zabrania do nieba weźmie swój początek.

Także apostoł Piotr o tym wyraźnie napisał.

I Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.[BM]

Piotr podaje nam, że moc Boża nas strzeże z powodu naszej wiary, a zbawienie będzie objawione w czasie ostatecznym!

Zwróćmy szczególną uwagę na podawane szczegóły tych wyrażeń. Sam tekst apostoła Piotra do tej chwili nigdy nie był zrozumiany w taki właśnie sposób. Piotr także był o tym poinformowany i ten werset jest tego niezbitym dowodem. Jest możliwe, że Piotr i Jan to dwóch świadków Boga!

Istnieje więc możliwość, że Piotr i Jan mogą być dwoma świadkami Boga podczas rządów Bestii i jest także możliwe, że oni obaj nadal żyją! Informacje Watykanu czy Wikipedii o śmierci Piotra nie posiadają absolutnie żadnej wiarygodności!

Tradycja głosi, że Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim[3]. Zginął męczeńsko na krzyżu głową w dół (na własną prośbę), ponieważ mówił, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus[3] Wikipedia

"Tradycje" Watykanu posiadają wiarygodność równą zeru!

Spójrzmy także na wiele innych dowodów biblijnych, które dopiero teraz stają się zrozumiałe i w pełni popierają niezwykłe plany Boga. Szczególnie wiele napisał o wzięciu do nieba Ezdrasz, który napisał pierwszą oraz II księgę Ezdrasza.

Im więcej szukamy w Biblii, tym więcej znajdujemy i to ukazuje nam niezwykłą mądrość Boga. To jest wymownym dowodem jednego Autora Biblii, czyli Boga Wszechmogącego. Dlatego nie widzimy żadnych biblijnych sprzeczności.

To wszystko jest niezwykłym dowodem, że we bliskim już czasie nastąpi wzięcia wybranych do nieba i te detale i ostrzeżenia są już ujawniane!

Te proroctwa nie są  oparte na jednym podejrzanym wersecie z niezbyt pewnej Biblii, ale są to masy solidnych informacji biblijnych; wraz z II Księgą Ezdrasza, która nam o tym wyraźnie mówi. Z tego powodu została ona usunięta z Biblii, ale w Biblii Mesjańskiej Księga II Ezdrasza istnieje!

Biblię umieściłem na Internecie w roku 2013 a II Ezdrasza dodałem w roku 2016. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o planie wzięcia wybranych do Nieba!

Podnieśmy więc oczy w górę, ponieważ Biblia jest bezbłędna, ponieważ jest dziełem samego Boga i wszystkie Boże plany zostaną zrealizowane w doskonały jak zwykle sposób.

Miejmy także na uwadze, że musimy wytrwać do momentu wzięcia do Nieba i być na wzięcie gotowi oraz przygotowani mentalnie. Pamiętajmy także, że wielu jest powołanych, ale nie wiemy ilu i kto będzie wzięty do nieba.

Nie daruj Boże zbrodniarzom żadnej ich zbrodni!

-----------------------------------------------------------------------------

Uaktualnienie.... 06.11.2022

Miałem wymianę myśli z Bartkiem i doszliśmy do pewnych niezwykłych wniosków, odnośnie zapowiedzi wzięcia wybranych do Nieba.

Po jeszcze dokładniejszym rozważeniu tego proroctwa, dodałem poniższą część artykułu.

Mateusza 24:(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

Nie chodzi tutaj o tekst tego cytatu, ale zwróćmy uwagę na to, do kogo Isus te słowa mówił! Mówił on do apostołów, a nie do całego świata.

Mateusza 24:(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

Nie tyle chodzi o treść ostrzeżenia, ale ważne jest do kogo te słowa są adresowane przez Isusa.

Ponownie... Isus mówi to do swoich apostołów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Naród Wybrany jako główny trzon, czyli Polska i Polacy, to słowa o wzięciu do Nieba nie są skierowane do całego świata ale są skierowane do Narodu Wybranego.

Jestem także członkiem Narodu Wybranego. A tutaj w Australii także nie ma już żadnej udręki. To znaczy bez wątpienia, że możemy spodziewać się wzięcia do Nieba w każdej możliwej chwili. Jak to właśnie opisał Bartek na forum. Link!!!

Razem to znaczy, abyśmy JUŻ teraz byli na to przygotowani!

Nie wiemy, jak długo mamy czekać, ale już miejmy oczy i uszy otwarte na możliwość wzięcia niektórych z nas w każdej możliwej chwili. Zwróćmy także uwagę na to, że opis wzięcia do nieba mówi nam o przerwaniu pracy w dzień.

W Polsce spodziewałbym się w dzień ale w Australii jest wtedy noc. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na ten tekst.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni...

To znaczy dosłownie, że zaraz po ustaniu udręki. To ostrzeżenie trzeba rozróżnić od dobrobytu, który może być po owej udręce.

Mówiąc najprościej, wzięcie do Nieba odbędzie się po ustaniu udręki.

Udręka właśnie ustała! Możemy się więc spodziewać wzięcia do nieba każdego dnia!

 Ku chwale Boga Ojca i Syna Isusa!