www.zbawienie.com

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Wzięcie do nieba

Głównym problemem  w tych poszukiwaniach w Biblii jest używanie niewłaściwej nazwy. Pójście do nieba nie jest nigdzie opisane jako PORWANIE ale jako wzięcie. Ten termin zadomowił się wiele lat temu w fałszywym chrześcijaństwie i także obecnie jest on używany. Wszyscy używaliśmy tego przestępczego słowa, które nie występuje nigdzie w Biblii.

Wikipedia o porwaniu. (Inne znaczenie to tytuły dwóch filmów, nie mających z porwaniem do nieba niczego wspólnego. Także negatywne określenie.)

Słowa są bardzo ważne, zwłaszcza słowa wypowiedziane przez Boga i Syna i cokolwiek omawiamy, musimy używać słów, jakich używa Bóg i Isus. To jest także przyczyną, dlaczego odrestaurowałem imię Syna Bożego z Jezusa na Isus. Zwłaszcza imion nie wolno nikomu zmieniać, ponieważ jest to ubliżanie osobom, którym zmieniono ICH imienia.

Termin - porwanie - uwłacza Bogu oraz Synowi.

Ubliżaliśmy bezwiednie Bogu nazywając wzięcie PORWANIEM.

Syn Boży zabierze swoich wybranych z ziemi a nie porwie ich po cichu w nocy, jak złodziej! Tak postępują  zbrodniarze oraz szatan!

Aby zrozumieć świat, powinniśmy poznać PRAWDĘ. Struktura rządów nad ziemią: szatan, masoneria, jezuici, Rzym (kościół katolicki) i niemal wszystkie inne religie świata, kontrolowane przez Rzym. Sprawdź koniecznie ten link. Sataniści starają się cię przekonać, że Bóg nie istnieje. Według nich szatan istnieje i jest przez satanistów wielbiony, pomimo, że on nie zrobił nigdy niczego dobrego; ani w niebie ani na ziemi!

Posłuszeństwo wobec Boga gwarantuje nam życie wieczne. Zdajmy sobie sprawę z tego, że żadne wymagania Boga nie są rozpowszechniane przez religie, ponieważ WSZYSTKIE są fałszywe z powodu fałszywych doktryn. Używają oni bałwochwalstwa (katolicyzm) fałszywego słownictwa jak Jahwe czy Jezus, terminu - porwanie, oraz cytują głównie fałszywych pisarzy Biblii, czyli Łukasza, Pawła i Marka oraz prac wielu liderów 'religijnych', czyli satanistów.

Bóg nigdy nie założył żadnej religii!

Naród Wybrany - Słowianie

Obecny w Palestynie Izrael jest fałszywym narodem wybranym. Rzeczywistym Narodem Wybranym jest Słowiaństwo - 12 pokoleń, które zostanie wkrótce wyzwolone z rąk szatana. Po 3.5 rocznym pobycie na pustyni w celu sądu Boga i Syna, (Słowianie czyli rzeczywisty 12 pokoleniowy Izrael) i oczyszczenia go z bałwochwalców, Słowiaństwo czyli rzeczywisty Izrael ponownie obejmie władzę w Palestynie pod berłem Isusa, Syna Bożego. Wtedy w Jerozolimie będzie odbudowana ponownie Świątynia Boża.

Obecny 'Izrael' nie zdołał wybudować świątyni dla Boga, co przekreśla go, jako naród wybrany przez Boga.

O planach Boga - czyli o wyzwoleniu Słowian, poza ich małą garstką niemal nikt na ziemi nie wie, że oni są Wybranym Narodem. Przyczyną są fałszywe religie, które skutecznie blokują słowami Pawła te informacje, które są i były zawsze dostępne dla nas w Biblii.

Wersety poniżej cytowane zapewniają nas o tym i w chwili obecnej tylko kandydaci do wzięcia do nieba o tym wiedzą. Ale to się wkrótce diametralnie zmieni.

Boży plan ponownego połączenia 12 pokoleń Izraela to wydarzenie, jakie jeszcze nie nigdy miało miejsca od czasu usunięcia Izraelitów z Palestyny przez Boga!

Nie jest to teoria oparta na jednym czy dwóch błędnie zrozumianych wersetach.

Plan Boga uratowania Narodu Wybranego jest głównym tematem całej Biblii.

Chrześcijanie o tym nie wiedzą, ponieważ istnieje ważny biblijny powód, dlaczego cały świat trwa w ciemności w tych sprawach. Słowianie są jedynym narodem, który został osobiście stworzony przez Boga. Słowianie więc są potomkami Adama i Ewy oraz Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Aby ukryć, czyli zapieczętować plan zjednoczenia 12 pokoleń Izraela przed światem. Bóg przysięgał  wielokrotnie na samego Siebie i także aniołowie przysięgali ów plan na samego Boga.

Boży plan zjednoczenia 12 pokoleń jest ukrywany przez fałszywe religie chrześcijaństwa

Zapieczętować plan znaczy dosłownie: umieszczenie pieczęci na dokumencie. Nie można dokumentu przeczytać bez jego otwarcia, czyli bez złamania jego pieczęci.

W obliczu istniejących obecnie znaków Czasów Końca oraz bliskim Wielkim Ucisku ten wspaniały plan Boga został częściowo już ujawniony i czytelnicy forum oraz naszych witryn już o tym wiedzą. Ale chrześcijaństwo o tym ogólnie niczego nie wie, pomimo że te wiadomości nie były ukrywane, ale były zapieczętowane przed zrozumieniem niewłaściwych osób.

Poniższe wersety w pełni to potwierdzają, że owe słowa prorocze są już odpieczętowane, a zrozumienie należy wyłącznie do tych, którzy ten temat badają i są Narodem Wybranym.

Daniela 12:(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. [BM]

Dowodów na to jest znacznie więcej! Wersety biblijne ujawniają nam niezwykłą strategię Boga, której celem jest ochrona nas przed szatanem oraz upadłymi aniołami, którzy chętnie pokrzyżowaliby Boże plany. Powyższy werset mówi nam o planie odpieczętowania proroctw Daniela i że owo odpieczętowanie rozpocznie się w czasach ostatecznych i poznanie wzrośnie, co nie znaczy, że wszystko od razu zrozumiemy. Tak jak w przypadku... 'porwania'.

Daniela 12:(7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który był nad wodami rzeki, i podniósł swoją prawą oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że to powinno trwać czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. [BM] (Septuaginta LXX)

Ponownie niezwykłej wagi treść. Anioł przysiągł na samego Boga, że wydarzenia Wielkiego Ucisku będą trwały około 3.5 roku. W tym właśnie okresie rozproszenie Izraelitów (Słowian) się skończy i dopiero po zjednoczeniu na pustyni oni będą te rzeczy znali. Oni to... zgromadzeni Słowianie.

Z tych przyczyn fałszywy Izrael złożony z Żydów tak drastycznie nienawidzi rzeczywistych Izraelitów i zamordował on nawet Isusa, Syna Bożego.

Zwróćmy jeszcze raz na te słowa: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy.

Jeżeli przyjrzymy się temu jeszcze bliżej, zwrócimy uwagę na to, że owo proroctwo Daniela nie dotyczy... nas, ponieważ jesteśmy unikalną grupą, która ma nadzieję na wzięcie do nieba. Po końcu rozproszenia Słowianie będą już o tym dobrze poinformowani.

To znaczy, że my już wiemy więcej, niż wie reszta Izraela (Słowian).

Jeżeli to już rozumiemy, zatem posiadamy niezwykły przywilej!!!

Reszta Słowian otrzyma poznanie Prawdy dopiero podczas sądu na pustyni!!!

Szatan znał część tych proroctw i dlatego ogłosił fałszywy żydowski Izrael jako 'naród wybrany' przez Boga. (Nie chciałbym być w skórze Żydów zamieszkujących teraz Palestynę!)

Świat ukazuje nam swoje ohydne i bezbożne postępowanie, które z czasem nasili się aż do momentu konieczności działania Boga i Syna oraz wzięcia wybranych do nieba, które jest już bardzo bliskie.

W II Ezdrasza mamy proroctwo zapowiadające reakcję świata na widok wzięcia do nieba. Nikt nie będzie w stanie temu zapobiec. Wzięci ludzie do nieba będą żyli wiecznie. Cel wzięcia nie jest nam podany w detaliczny sposób, ale wiemy, że mężczyźni będą mieli królewskie pozycje, czyli będą królami.

Przeczytajmy z wielką uwagą poniższy tekst z II Księgi Ezdrasza, która z tej oraz z wielu innych przyczyn została usunięta z Biblii. Bóg pozwolił na to, ponieważ On sam ukrył w ten sposób swoje plany przed światem szatana.

Oto dowód z II Księgi Ezdrasza, gdzie mamy kolejną i wyraźną zapowiedź o ujawnianej prawdzie.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona." [BM]

Nagle na oczach całego świata ukaże się znak Syna Bożego, Isusa Mesjasza i natychmiast po tym znaku nastąpi cud, czyli zgromadzenie wybranych ludzi przez samego Boga do wzięcia do nieba. Świat to zobaczy na żywo w TV, na Internecie itd.

Nie tylko świat zobaczy zgromadzenie i wzięcie wybranych do nieba ale cały świat będzie także w pełni świadomy działania na ziemi Boga oraz Isusa, który uczyni ten spektakl celowo, aby świat był już przygotowany na bliski sąd i miał jeszcze nieco czasu na dokonanie wyboru: życia, lub... śmierci!

Wzięcie do nieba wybranych wywoła u ludzi dobrej woli bardzo pozytywne reakcje.

Ale nie wszyscy ludzie będą tak pozytywnie reagowali. Wzięcie publiczne będzie olbrzymim szokiem dla większości mieszkańców ziemi, którzy nie chcą wierzyć w Boga, ponieważ większość ludzi uwielbia grzechy, które szatański świat im dostarcza. Dlatego zdecydowana większość ludzi stanie przeciwko Bogu, przeciwko Synowi Bożemu oraz przeciwko Bożemu Prawu.

Ta większość to...  nasienie węża!

Część uczciwych członków chrześcijaństwa nagle się obudzi i zacznie szukać gorączkowo wielu dowodów w Biblii. Oczywiście obecność Isusa na ziemi będzie olbrzymim dowodem zupełnie błędnych nauk chrześcijaństwa. Inni zaczną sprawdzać artykuły z naszych witryn oraz z postów na forum.

Te materiały oraz działania Boga i Syna wzbudzą wielką wiarę u ludzi dobrej woli, jakiej do tej pory większość z nich nigdy nie doświadczyła.

Boże cuda na oczach całego świata zniszczą natychmiast wszystkie fałszywe kościoły, religie i sekty, które przestaną istnieć z powodu masowego odpływu rozczarowanych i oszukanych przez nich ludzi. Rozpocznie się olbrzymie przebudzenie uczciwych ludzi ku Bogu i Isusowi. Ludzie porzucą z niesmakiem okłamujące ich szatańskie religie.

To strasznie rozwścieczy szatana wyrzuconego na zawsze z nieba po przegranej wojnie w niebie. Cały świat będzie obserwował zgromadzenie oraz wymarsz Słowian pod ochroną Boga w kierunku znanej już nam pustyni. Będzie to ucieczka, czyli sytuacja będzie nieco dramatyczna. To wszystko także oznacza, że w tym czasie 3.5 lat wszyscy ludzie będą wierzyli w Boga i Syna. Ale nie znaczy to, że wszyscy będą Bogu i Synowi posłuszni.

Mateusza 24:20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. [BM]

O jakim ucisku mówił Isus w tym wersecie? Najwyraźniej mówił On o Wielkim Ucisku, kiedy będzie już po zabraniu do nieba wybranych, a Naród Wybrany będzie już bezpieczny na pustyni. Na tej pustyni szatan poniesie kolejną klęskę, kiedy zaatakuje Słowian będących pod opieką Boga i Syna. Szatan będzie osobiście atakował Słowian podczas marszu na pustyni. Ale świat poza ową pustynią będzie w opłakanym stanie z powodu wrogości przeciwko Bogu i Synowi.

Objawienie 12: (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Istnieją cztery grupy ludzi na ziemi, które są własnością Boga i Syna.

Niewiasta i jej potomstwo nie będzie żyło wiecznie w 1000 letnim Królestwie Bożym, ponieważ obecna Ziemia nie nadaje się do życia wiecznego. Bóg przygotuje jej mieszkańcom Nowe Niebo oraz Nową Ziemię. (Sprawdźmy rozdział 21 Objawienia.)

Dopiero na Nowej Ziemi będzie drzewo życia i będą dostępne źródła wody życia.

Biblia wyjaśnia nam dokładnie wzięcie i kobiet i mężczyzn do nieba, wybranych przez Boga. Nie znamy ich liczby, ale już wiemy, że nie są to współkrólowie czyli 144.000, ponieważ 144.000 sami mężczyźni!

Kiedy nastąpi wzięcie do nieba?

Nie posiadamy wielu detali, które dawałyby większe oparcie w kwestii czasu wzięcia. Wszelkie dotychczasowe przewidywania były błędne. Istnieje jedynie kilka słów w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, które także nie mówią nam o wzięciu ale mówią nam o zgromadzeniu wybranych.

Wzięcie do nieba nastąpi nieco później, po ich zgromadzeniu.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Tekst ten w ostatnim wersecie mówi nam o zgromadzeniu wybranych przez Boga i owo zgromadzanie będzie jaskrawo widoczne dla całego świata i nie będzie ono ukrywane ale celowo światu obwieszczane. Stąd aniołowie z wielką trąbą, wysłani do zgromadzania wybranych.

Jest to detaliczny opis pojawienia się znaku Syna Bożego oraz celu jego powrotu na ziemię.

Jest to bardzo dokładny scenariusz, który wskazuje nam, że czas na działania Syna Bożego w celu  ratowania Narodu Wybranego jest bardzo bliski.

Także poniższe wersety nie mówią nam dosłownie o wzięciu do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To będzie wzięcie wybranych w bezpieczne miejsce. Zwróćmy szczególną uwagę na werset 42. To jest polecenie, rozkaz Isusa, naszego Króla!

Mamy czuwać i to bardzo uważnie, aby nie przeoczyć przyjścia Pana.

Najważniejsze w tym proroctwie jest to, że w momencie zaćmienia słońca i księżyca oraz spadanie gwiazd i widzialny dla całego świata znak Syna Bożego, Isusa będzie początkiem naszej niezwykłej radości oraz straszliwego i panicznego strachu dla wrogów Boga i Prawa.

Nie wiemy, jak długo będą trwały te znaki. Jest możliwe, że być może w jedną zaledwie noc. Właśnie podczas ich trwania musimy być stale gotowi do wzięcia nas w bezpieczne miejsce, a potem będziemy wzięci do nieba! Najwyraźniej nasza gotowość i nasze czuwanie musi być aktywne w momencie pokazania się tych znaków na niebie.

Nawet godzina może mieć wielkie znaczenie.

 Zwróćmy także uwagę na jeden szczegół. Jakiekolwiek zmiany na słońcu czy księżycu jako zaćmienie, czegoś takiego szatan i jego sługa, USA z Watykanem czy Bestia nie będą oni w stanie je podrobić.

Proroctwo jest tak precyzyjne, że mówi nam kilkakrotnie o dniu a nawet o godzinie.

Widząc te znaki na niebie musimy czuwać. Nasze czuwanie będzie sprawdzianem naszej wiary i miłości do Boga! Wiemy jedynie, że wzięcie do nieba odbędzie się już w bliskim już czasie.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona." [BM]


Dlaczego tak mało ludzi się tym interesuje?

Muszę się przyznać, że od kilku lat głowiłem się nad jedną rzeczą. Zadawałem sobie ciągle powyższe pytanie. Powyższy tekst dopiero teraz jest już zrozumiany.

Teraz w pełni to zrozumiałem i mam nadzieję że czytający ten artykuł także to zrozumieją a wersety cytowane nie budzą żadnej wątpliwości, że to wszystko było tak właśnie przez Boga z góry zaplanowane.

Dopiero teraz nastał czas, aby to dobrze zrozumieć i w pełni docenić i Boga i Syna.

Cały świat będzie oglądał wzięcie do nieba i dlatego 'odmieni się serce mieszkańców ziemi.' Kto wie, czy nie będzie to filmowane czy oglądane na żywo!

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki. (35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność. (36) Uciekajcie przed cieniem tego wieku: odbierzcie radość swej chwały, oświadczam publicznie mego Zbawiciela jako świadka. (37) Otrzymajcie dar, który Pan wam powierzył i weselcie się dziękując temu, który was powołał do królestwa niebiańskiego. (38) Powstańcie i stójcie i zobaczcie ucztę Pana, liczbę tych, którzy zostali zapieczętowani (39) Tych, którzy odeszli od cienia tego wieku i otrzymali chwalebne szaty od Pana. (40) Weź ponownie swoją pełną liczbę, o Syjonie i zamknij listę twych ludzi w białe szaty ubranych, którzy wypełnili Prawo Pana. (41) Zupełna jest liczba dzieci twoich, których pożądałeś. Błagaj moc Pana, aby lud twój, który został wezwany na początku, mógł być uczyniony świętym. (42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego.

Jedna uwaga... już istnieje lista w niebie tych, którzy mają być wzięci do nieba i ich charakterystycznym znakiem są białe szaty czyli ubrania do nieba. Czy to jest symbol życia wiecznego? Wiemy wszyscy, że aniołowie i Isus noszą w niebie białe szaty.

Wyznanie imienia Pańskiego najwyraźniej oznacza nasze informowanie innych o tych planach Bożych.

Co jest jeszcze bardzo ciekawe, ci wybrani założyli szatę nieśmiertelną oraz są koronowani, podobnie jak 144.000, ponieważ oni wyznali publicznie Syna Bożego, Isusa. Imię jest także ważne - Isus. Zwróćmy uwagę, że oni wyznali imię na świecie i teraz są przeznaczeni do królestwa niebiańskiego. Jeszcze raz sprawdźmy poniższy werset.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

W trzeciej linijce jest mowa o Isusie, który jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.  Pamiętamy niedawny artykuł o czasie dodanym do naszych kalendarzy? Przeczytajmy go jeszcze raz, ponieważ temat - wieku Bożego - jest tutaj także potwierdzony.

W tym wersecie mamy powtórzony termin - wiek - który jest ostatnim 12 wiekiem tego okresu, w jakim żyjemy. Mamy podkreślenie, że jest on w zasięgu ręki. Kolejne potwierdzenie tego, że nasz kalendarz został przez świat zmasakrowany i mamy obecnie rok 480 n.e. A teraz kończy się właśnie 12 wiek!

Biblia jest aż tak dokładna a proroctwa Boga są bardzo zrozumiałe, po warunkiem, że Bóg pozwoli nam w nie wniknąć nieco głębiej i je lepiej zrozumieć.

Dlatego mamy polecenie, aby nieustannie czuwać. Powodem ukrywania detali przez Boga jest... nasze bezpieczeństwo.  Szatan dokładnej daty nie wie ale i my jej także nie znamy. Poznamy ją dopiero w dniu zebrania i wzięcia oraz wszelkie szczegółowe wskazania, co wydarzy się tuż przed wzięciem do nieba.

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich  Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy werset 29, który mówi nam, co się będzie DOKŁADNIE działo po udręce owych dni.

Termin - udręka najwyraźniej nawiązuje do światowego oszustwa, zwanego Covid-19. Jeszcze takiego szaleństwa szatańskiego nikt z nas nigdy nie widział i o czymś takim nie słyszał.

Mamy więc olbrzymie prawdopodobieństwo wsparte wieloma innymi znakami, że owo proroctwo może się wypełnić w każdej chwili. Poniżej mamy tekst, który nie był właściwie zrozumiały.

Inny tekst z II Ezdrasza.

II Ezdrasza 15:(14) Niestety biada światu oraz tym, którzy mieszkają na nim. (15) Bo przybliżył się miecz i nieszczęście: a powstanie naród przeciw narodowi do walki, z mieczem w swych rękach. (16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców. (17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł. (18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu. (19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku.

Poniższy tekst podaje nam więcej detali o dosłownym wzięciu wybranych mężczyzn i kobiet.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Zwróćmy szczególną uwagę na werset 42. To jest polecenie, rozkaz Isusa, naszego Króla!

Proroctwo jest tak precyzyjne, że mówi nam o dniu i godzinie.

Widząc znaki na niebie musimy czuwać, jeżeli chcemy skorzystać z porwania. Nasze czuwanie będzie sprawdzianem naszej wiary i miłości do Boga! Nie wiemy, jak długo będą trwały owe znaki i nie znamy być może innych znaków, które celowo nie są opisane. Szatan zostanie ponownie wprowadzony w błąd, podobnie, jak został potraktowany przed śmiercią Isusa. Szatan niechcący pomógł Isusowi oddać Jego życie za wybranych oraz za 144.000.

To proroctwo o pojawieniu się ZNAKU Syna Bożego jest najważniejszym dla nas i dla świata wydarzeniem. Jest to także niezwykła strategia Boga, który w ten sposób wymanewruje swoich wrogów i uratuje swoich wybranych oraz uratuje On cały Naród Wybrany.

Poniżej mamy interesujący werset.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Trudno o większą i jaśniejszą przestrogę. Isus mówi nam nie o pokoleniach, 100 latach, 10 latach czy 10 miesiącach.

On mówi o dniu i godzinie. Jest to niezwykłe  precyzyjne ostrzeżenie!!!

Bóg Ojciec nie chciał (najwyraźniej) aby owo proroctwo było zbyt wcześnie znane szatanowi i upadłym aniołom. Poniższy tekst także nam to szczerze wyjaśnia. Rozważmy to przez chwilę.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Potop był straszliwą klęską dla szatańskiego świata. Dlatego jest to także dla nas wielkie ostrzeżenie, które jest trafne, dosadne i już zrozumiałe. Zwróćmy także uwagę na to, że potop był sądem nad mieszkańcami ziemi i zaledwie 8 osób się uratowało. Zginęły... miliardy!

Co jest ciekawe, przed potopem świat widział znak - budowę arki przez Noego!

Ale nikt nie czuwał!!!

Kolejny sąd na mieszkańcami ziemi nie będzie wodny a raczej ogniowy i będzie oparty na tych samych zasadach. Oczywiście sąd Narodu Wybranego na pustyni będzie trwał 3.5 roku a w tym samym czasie będzie zeznawać publicznie dwóch świadków Boga.

Nie wiemy za wiele o warunkach życia przed potopem, ale wiemy z wielu źródeł, że już wtedy istniała zaawansowana technologia a ziemia została przez to poważnie ograbiona z surowców. Wulkany dzisiejsze są tego dowodem. Istnieją nadal olbrzymie miasta podwodne sprzed potopu. Jedno z miast znamy - Atlantyda - ale za wiele o innych miastach nie wiemy.

Dawniej można było znaleźć filmy z wieloma zdjęciami podwodnych zatopionych miast. W chwili obecnej jest to przed nami ukrywane, podobnie jak ukrywana jest przed nami Antarktyda. Za zbytnie zbliżenie się do jej lodów można stracić życie.

Mamy więc dwa biblijne terminy. Czasy Końca, mamy także Udrękę owych dni oraz Wielki Ucisk.

Czasy Końca i ucisku oraz udręki to obecne wydarzenia przed zebraniem Słowian.

Wielki Ucisk dla reszty świata nastąpi po wzięciu wybranych do nieba, czyli podczas rządów Bestii oraz jej fałszywego proroka.

Co jest najbardziej interesujące, Wielki Ucisk nie będzie dotyczył Izraela czyli Narodu Wybranego, ale będą pod wielka próbą inne narody, z których poważna część także już dzisiaj wielbi Boga i po zgromadzeniu Izraela na pustyni porzuci fałszywe religie. Ci ludzie będą także wielbić Boga i będą zbawieni.

Większość z nich to ludzie biali, tak wściekle znienawidzeni przez Żydów za taką wielką szansę od Boga!

Daniela 12:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

Ten tekst wyjaśnia nam, że żaden człowiek łamiący Prawo Boże czyli przestępca Prawa nie otrzyma od Boga zrozumienia oraz zbawienia. Ludzie nie świętujący sabatu i nieposłuszni 10 Przykazaniom łamią Prawo Boże, czyli są... przestępcami Prawa!

Przyczyny nonsensów chrześcijaństwa są w ten sposób całkowicie wyjaśnione.

Katolicy są wyjątkowo jaskrawymi przestępcami Prawa Bożego, dlatego oni niczego z tego nie rozumieją. Zamiast ufać Bogu, ufają oni królowej niebios oraz sprzedajnemu i wrogiemu Ludowi Bożemu klerowi pedofilskiemu nasienia węża.

Wszyscy bałwochwalcy będą jednak mieli szanse na natychmiastowe porzucenie bałwochwalstwa. Ale nie wszyscy to porzucą podczas wymarszu na pustynię oraz podczas pobytu na pustyni.

Brak posłuszeństwa wobec Boga spotka się najpierw z odrzuceniem od szeregów Narodu Wybranego a dalszą karą dla niepoprawnych bałwochwalców będzie... wieczna śmierć.

Jedynie osoby posłuszne Bogu i Przykazaniom dostąpią zbawienia.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Zwróćmy szczególną uwagę na powyższe detale. Nie wszyscy Słowianie zostaną zbawieni. Będzie to jedynie mała część, która się nawróci, zwana także w powyższym cytacie resztką!

Reszta świata, która odrzuci Boga pomimo widzialnych Jego cudów zostanie zgładzona na zawsze.

Taki los czeka wszystkich wrogów Boga i Jego Prawa podczas jawnych dowodów Boga i Isusa na ziemi!

Nic nie przekona złych ludzi do akceptacji życia wiecznego w posłuszeństwie Prawa.

Nie patrzmy więc na to, co inni robią ale przestrzegajmy Przykazania i słuchajmy Boga i Syna. Bóg jest stanowczy i nie jest pobłażliwy.

Mamy także interesujące polecenie czuwania  od samego Isusa!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

W powyższym cytacie mamy ponaglenie, aby czuwać ze względu na nieznaną nam godzinę. Ale powyższy werset mówi nam wyraźnie, że nie będziemy się domyślać owej GODZINY. Najwyraźniej owa godzina będzie pewną pułapką i nie warto jej dociekać, ponieważ Isus wiedział o niej i wiedział także, że wszelkie nasze przypuszczenia będą błędne.

Przykład częściowego zwiedzenia

Poniżej mamy błędnie interpretowany werset przez WSZYSTKIE religie chrześcijańskie.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Twierdzą, że to jest o nich i że oni głoszą Ewangelię. Syn Boży nie powiedział, że... "wy będziecie głosić ewangelię ale powiedział, że ewangelia będzie głoszona." Nie powiedział wtedy - przez kogo! 

Objawienie nam wyjaśnia, że ową Ewangelię będą głosili sami aniołowie!

To, co Chrześcijaństwo nazywa Ewangelią jest oczywistym kłamstwem.

Słowo Ewangelia znaczy: Dobra Nowina.  Dobra Nowina, ale... o czym!?

Jest to rzeczywiście Dobra Nowina, że Naród Wybrany już nigdy nie będzie w szatańskiej niewoli oraz w niewoli fałszywych i szatańskich religii. Naród Wybrany od wielu stuleci jest w niewoli. Nawet podczas pobytu Isusa na ziemi pokolenie Judy było w niewoli nasienia węża.

Herod był Edomitą (nasienie węża) a zbrodniczy Sanhedryn, saduceusze oraz faryzeusze, nazwani przez Chrystusa nasieniem węża prześladowali Isusa oraz Judejczyków.

Religie światowego chrześcijaństwa nic nie wiedzą o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego. Większość ślepo wierzy, że żydowski Izrael jest 'narodem wybranym'.

Jest to dowodem, że ich doktryny są nie biblijne, ale są to doktryny szatańskie, skopiowane od fałszywych apostołów, głównie Łukasza i faryzeusza Szawła, który żydowskim zwyczajem także zmienił sobie imię na Paweł. To Paweł wprowadził do Biblii termin 'duchowego' wypełnienia się proroctw.

Taki termin nigdzie indziej w Biblii nie istnieje, poza listami Pawła! Zastanówmy się na tym nieco poważniej. Fałszywe dogmaty Pawła i Łukasza nie mają żadnego potwierdzenia w Biblii i są z resztą Biblii sprzeczne.

Jeżeli obecny syjonistyczny Izrael jest rzeczywistym narodem wybranym, dlaczego Bóg planuje jego wyzwolenie? Wyzwolenie Izraela od czego czy też od kogo?

Ale jeżeli Słowianie są Narodem Wybranym w niewoli nasienia węża, a w niewoli rzeczywiście jesteśmy i nie mamy nawet własnych rządów i jesteśmy masowymi bałwochwalcami... to w takiej sytuacji plan wyzwolenia Słowian oraz ich ucieczka na pustynię ma wielki sens! Żydzi nie są bałwochwalcami!

Apokalipsa 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Ten fragment Objawienia mówi nam o aniele, który zwiastuje ewangelię reszcie świata. Dlaczego anioł zwiastował całemu światu Ewangelię?

Ponieważ świat Ewangelii nie znał i nadal jej nie zna!

Ostrzeżenie Isusa o ważności czuwania

Przeczytajmy uważnie poniższy tekst - słowa Isusa!

Mateusza 25:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Trudno jest o bardziej stanowcze i otwarte ostrzeżenie od samego Syna Bożego.

Isus uznał osoby ignorujące Jego ostrzeżenia za osoby... głupie.

Jeżeli już wiesz tyle, że rozumiesz proroctwa Boże, ale je bagatelizujesz i realizujesz swoje jakieś tam plany, wyjazd z granicę czy kupno domu itp rzeczy, bo jesteś przekonany, że jeszcze masz wiele czasu, nie jesteś osobą mądrą w oczach Isusa, naszego Króla.

Jeżeli będziemy widzieli z proroctw, że wzięcie może nastąpić w każdej chwili, nie planujmy żadnych podróży, żadnej działalności, która mogłaby nas pozbawić tego przywileju. Zbędne plany to.... podróże samolotem, pociągiem, statkiem czy operacja medyczna, która może poczekać... czy jakiekolwiek inne plany, które mogą trochę poczekać na wyklarowanie się sytuacji.

Jeżeli zignorujesz czuwanie, przywilej może być dla ciebie cofnięty!

Aż tak dosadnie ostrzega nas sam Syn Boży. Sprawdź jeszcze raz to wyjątkowe proroctwo.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Udręka Covid jest udręką na skalę światową, być może zostanie ona przez Boga powstrzymana lub zostanie powstrzymana przez nowe władze. Jeżeli nagle władze nam powiedzą, że 'epidemia' została pokonana szczepieniami i nie ma żadnych restrykcji, natychmiast obserwujmy słońce, księżyc i niebo.

Jeżeli się słońce i księżyc się zaćmią i spadać będą gwiazdy; nie miejmy żadnych wątpliwości i czekajmy cierpliwie na nasze zgromadzanie!!!

Studiuję Biblię od około roku 1974, ale nigdy wcześniej z tym tematem się nie zapoznałem. Znałem wszystkie te wersety, ale ich nie rozumiałem. Zrozumiałem je dokładnie dopiero teraz i jestem przekonany, że to Bóg mnie pozwolił na ich zrozumienie, jak to jest u Boga w zwyczaju.

Dlatego w taki zdecydowany sposób ostrzegam wszystkich tych, którzy także znają dobrze Biblię. Tak dokładnego zrozumienia tych proroctw nigdy nie miałem i nigdy nie doświadczyłem.

Weźmy także pod uwagę, że Bóg już teraz kontroluje wiele wydarzeń, które doprowadzą do wypełnienia się Jego woli. Świat nie ma i nigdy nie miał szansy na jakikolwiek opór wobec Boga!

Sprawdź wszystkie wersety, nie tylko te zacytowane i upewnij się, że zgromadzenie i wzięcie do nieba może być bardzo bliskie. I pamiętaj o najważniejszym.

Zrozumienie daje wyłącznie Bóg. Zawsze proś Boga o zrozumienie!

Twoje zrozumienie tego tematu oznacza, że otrzymałeś zaproszenie od samego Boga!

2 Ezdrasza 8: (3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

II Ezdrasza 2:(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

 

Powrót na stronę główną