Zbawienie, jak je można uzyskać?

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Kto uzyska zbawienie? Filmowa forma tego artykułu.

"Wszystko jest odwrotnie; wszystko jest do góry nogami. Lekarze niszczą zdrowie, prawnicy niszczą sprawiedliwość, uniwersytety niszczą wiedzę, rządy niszczą wolność, mas media niszczą informacje a religie niszczą nas duchowo"

Jest także krótsza wersja tego tematu. Ojcze Nasz i 10 Przykazań zapewnią ci zbawienie.

Praktycznie wszystko co wiesz o świecie, historii, nauce, wiadomościach a także religiach pochodzi z tego samego kłamliwego źródła. Głównym aparatem tego źródła jest tzw. skrzynka dla idiotów, czyli... telewizja oraz wszelkie inne media oraz gazety i programy w TV.

Możesz zaprzeczyć i przedstawić kontra argument. Przecież szkoły, uniwersytety, muzea, świat artystyczny, polityczny oraz świat religijny nie są częścią telewizji czy radia. Jest oczywiste, że ludzie kontrolujący mas media kontrolują także najważniejsze elementy wiedzy, z NASA włącznie. Przez nich kontrolowane są rządy, uniwersytety itd. i 95% informacji z powyższych źródeł posiada identyczną wartość, jaką przedstawia sobą telewizja.

Wszystkie te elementy współpracują ściśle ze sobą, a prostym dowodem jest fakt, że zawsze się ze sobą zgadzają. Czasami pozornie wybucha konflikt, który jest przez tych samych osobników kontrolowany i jak zwykle o wszystkim jesteś poinformowany... błędnie.

Jeżeli twoja edukacja jest na poziomie... radia i telewizji, jest czas na otwarcie oczu!

Dlatego tutaj o tym piszę, ponieważ nie oglądając TV od kilkudziesięciu lat zacząłem częściej używać swojego umysłu, oraz rozumieć obecny świat, którego nie można już uwielbiać a posłuszeństwo wobec władz jest zwykle... grzechem!

Sprawdź te filmy!

oraz

Posłuchaj uważnie, kim dla nich jesteś!!!

Podobnie jest z religiami. Ludzie, którzy należą do religii są identycznie manipulowani, jak widzowie TV. Czy wiesz, że religie nigdy się nie krytykuą i nie zwalczają? Ponieważ one WSZYSTKIE cię okłamują i zdecydowana część ich nauk jest bardzo do siebie podobna.

Jeżeli wierzysz w religię i wierzysz w TV, nie masz zbyt dużej szansy na jakąkolwiek rzetelną wiedzę o czymkolwiek. Gorzej już być nie może!

Świat jest napędzany jednym szczególnym paliwem - kłamstwem. Ojcem kłamstwa jest szatan, który jest władcą tego świata. Skoro świat tkwi w kłamstwie - czy wiesz gdzie jest Prawda? Wszystkie władze i media stosują starą zasadę Hitlera i Goebbelsa.

"Im większe kłamstwo, tym więcej ludzi w nie uwierzy."

Bądź wierzącym w Boga uczciwym człowiekiem

Kiedy Isus został zapytany, co trzeba czynić, aby być zbawionym, odpowiedział On w taki sposób.

Mateusza 19:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. [BM]

Słowa Syna Bożego ponownie mówią nam wprost, że jeżeli ktoś chce żyć wiecznie, musi przestrzegać Bożych Przykazań.

Bóg ceni ludzi posłusznych, prawych i sprawiedliwych w stosunku do Boga oraz do ludzi.

W wszystkich niemal religiach, nie tylko chrześcijańskich są ludzie prawi i sprawiedliwi. Jeszcze jako Świadek Jehowy znałem wielu Świadków bardzo prawych i wyjątkowo oddanych Bogu. Poza Prawem Bożym byli oni posłuszni prawu Strażnicy. Ale wyjątkowo uczciwi ludzie nieoficjalnie ignorowali specjalne prawa Strażnicy, które godziły w Przykazania. Dlatego złamanie Prawa Bożego u tych ludzi było praktycznie niemożliwe.

Z czasem zorientowałem się, że w innych religiach jest bardzo podobnie. Czasami mam kontakty z ludźmi, którzy są w innych fałszywych religiach, ale oni także nie poddają się grzechom i są oni ludźmi wyjątkowo prawymi i uczciwymi. Religie ich raczej nie demoralizują.

Ale istnieje jedna niezwykle ważna przyczyna, dlaczego wielu ludzi jest w fałszywych religiach ale Bóg ich nie kieruje ku religii prawdziwej. Zapytasz, dlaczego! Dlatego, że przeciętnego człowieka musi ktoś pouczas i nadzorować. Jesteśmy jak owce w wielkim stadzie i bez nadzoru nie czujemy się bezpiecznie. Jeżeli nie ma prawdziwej religii, gdzie Bóg cię powinien zaprowadzić?

Weźmy przykład człowieka katolika, który w każdej procesji czy drodze krzyżowej niesie krucyfiks. Oczywiście w oczach Boga jest to grzech, ale ten człowiek o tym nie wie i jest przekonany, że nosząc bałwochwalczy krzyż służy właśnie Bogu.

Ale poza noszeniem krzyża jest on człowiekiem nieskazitelnym. Czy ten człowiek jest winny temu, że został oszukany przez Kościół i nie zdając sobie z tego sprawy łamie Przykazanie Boże?

Takich ludzi są dosłownie miliony. Są i tacy, którzy wierzyli oraz nadal wierzą, że zabijając drugich ludzi w wojnach czy krucjatach religijnych oni nadal służą Bogu.

Na takich manipulacjach szatańskich istnieją wszystkie religie. Szatan na wszelki wypadek zorganizował takie religie, które wyławiają ludzi uczciwych, którzy otwarli oczy na katolicyzm z jego fałszem i religie na nieco wyższym poziomie krzykliwie ogłaszają się jako jedyna źródła Prawdy.

Wiarę w nowie wierzenia powoduje prawda biblijna, która odrzuca wiele kłamstw katolicyzmu sprawiając przy tym wrażenie, że skoro Kościół kłamie, to nowa religia na pewno mówi prawdę ponieważ cytuje Słowo Boże.

To brzmi bardzo logicznie dla byłego katolika. Dlatego wielu z nich staje się Świadkami Jehowy, Baptystami, Ewangelikami, Adwentystami czy należy do kościołów zielonoświątkowych. W każdym nowym kościele czy zboże cytuje się Biblię, ale każdy robi to inaczej i swoich doktryn żadna religia nie zmienia. Ale każdy nowy członek jest zachwycony tym, co postrzega jako prawdę. Byłem taki sam po staniu się Świadkiem Jehowy i dopiero po wielu latach odkryłem, że błędy ŚJ są nieco mniejsze niż Kościoła, ale są także olbrzymimi błędami.

Nie każdy posiada olbrzymią silną wolę i odporność na kolejne kłamstwa. Większość pozostaje w 'nowych' religiach starając się nie dociekać rzeczywistej prawdy biblijnej. Część z nich poznawszy kolejne kłamstwa... całkowicie porzuca Boga i Biblię.

Oznacza to, że nie przynależność do religii daje zbawienie, ale zbawienie daje nam Bóg  według naszego przestrzegania Bożego Prawa.

Postępowanie według Praw Bożych czyni nas człowiekiem prawym i sprawiedliwym, który z czasem zostanie pouczony dokładniej o Prawdzie i Bogu i będzie żył wiecznie na ziemi.

Co to w sumie znaczy?

Każdy człowiek prawy i sprawiedliwy będzie żył wiecznie. Członkostwo w jakiekolwiek religii nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie z wierzeń religijnych jesteśmy rozliczani ale z naszego postępowania według Praw Boga.

Jesteś więc człowiekiem prawym. I co dalej? Jeżeli to prawda, będąc uczciwy na pewno zainteresujesz się Bogiem, a zwłaszcza Jego planami, które ciebie dotyczą.

Ewangelia - Dobra Nowina o Królestwie Bożym

Teraz wpadniesz w szok.

99.9% ludzi nie ma najmniejszego pojęcia o Królestwie Bożym, które będzie istnieć tutaj na ziemi. Przecież wszyscy o tym wiedzą! Nieprawda!

Jedynie Świadkowie Jehowy o tym wiedzą, ale wiedzą zaledwie połowę tego, o czym w rzeczywistości mówi Biblia.

Świadkowie Jehowy nie wiedzą, kto jest Narodem Wybranym przez Boga!

Bóg zapowiedział wielokrotnie przez proroków Starego Testamentu, że w czasach końca Isus połączy 12 pokoleń rzeczywistego Izraela razem w jeden Naród Wybrany i zaprowadzi ten naród na pustynię i na niej oczyści ten Naród z grzechów i odseparuje grzeszników. Chrystus ponownie wprowadzi Izrael do Ziemi Obiecanej, czyli na tereny obecnie zamieszkane przez fałszywy, syjonistyczny Izrael. Przedtem Ziemia Obiecana będzie oczyszczona przez Boga z wszelkich nieczystości. "Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie, że wykona swój odwieczny plan na oczach całego świata.

Bóg wielokrotnie zaprzysiągł wykonanie tego planu na samego siebie, że tego dokona i w ten sposób ponownie uświęci swoje święte imię, jak to uczynił w przeszłości wyprowadzając Izraelitów ze starożytnego Egiptu. Sprawdź wiele biblijnych dowodów - Cudowne wybawienie Ludu Bożego a poznasz niezwykłą tajemnicę Boga, która zgodnie z Jego proroczą zapowiedzią została ujawniona właśnie w dzisiejszych czasach.

Jest to najwspanialsza Dobra Nowina, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałeś.

Większość ludzi ma całkowicie błędne wyobrażenie Boga, Chrystusa. Biblii, religii oraz zbawienia. Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, że słowa: religia, Biblia, Bóg i Chrystus oraz... zbawienie budzą u wielu ludzi niepokój, zakłopotanie, niesmak a nawet gniew. Najchętniej większość uciekłaby od takiego tematu.

Mówiąc bardzo krótko...

Zbawienie jest wyzwoleniem ludzkości spod rządów szatana, oraz uwolnienie nas od największego wroga człowieka - śmierci. Unicestwienie śmierci da nam życie wieczne.

Sprawdź osobiście o czym mówi Biblia, ponieważ nikt o tym nigdzie nie naucza!

Szkaluje się Biblię, że jest to żydowskie źródło napisane przez żydowskich pastuchów przedstawiające żydowski sposób widzenia. W Starym Testamencie Bóg nigdy nie uzył słowa - Żyd! Używa On słowa - Izrael!

Także pada kłamstwo, że Chrystus był Żydem. Całkowity nonsens. Chrystus był Judejczykiem. Słowo Żyd pojawiło się dopiero w XVII wieku, czyli 1700 lat po śmierci Isusa. Słowo - Żyd - to nigdy nie występowało w żadnych manuskryptach i jeżeli jest ono w twojej Biblii, jest to najczęściej rezultat oszustwa.

Sprawdź Biblię osobiście i dowiedz się, że uzyskasz życie wieczne w nowym Rządzie na Ziemi, którego Królem będzie sam Chrystus!

Czy myślisz, że jest to niemożliwe? Czy Bóg - Stwórca człowieka i DNA jest w stanie naprawić naszego DNA i spowodować doskonałą regenerację całego naszego ciała oraz usunąć z niego kod śmierci? Przecież nauka także twierdzi, że jest bliska takiego osiągnięcia! 

Czy tak trudno jest uwierzyć w możliwości Boga?

Czy jest możliwe, że Bóg może się posłużyć swoją bezprzewodową komunikacją w podczas naszego snu i zrobić uaktualnienie naszego DNA? Czy jest możliwe, że Bóg może uaktywnić nasz cały mózg a nawet wpisać do niego tłumacza wszystkich języków?

Ale Bóg i człowiek nie potrzebują komórek telefonicznych do kontaktów z nami. Mamy je wbudowane w nasze umysły i możemy mieć osobisty kontakt z Nim poprzez modlitwę. On zna nasze wszystkie myśli i wszystkie nasze uczynki - dobre i złe.

Sprawdź wszystkie podane tutaj fragmenty Biblii i przekonaj się, że z łatwością możesz uzyskać zbawienie i bezkresne życie wieczne.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zbawienie?

Isus to podał w bardzo prosty sposób.

Mateusza 22:37 ...Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Czyli... miłuj Boga i bliźniego. Oznacza to posłuszeństwo wobec Przykazań Bożych, które zabraniają krzywdzenia Boga i bliźnich.

10 Przykazań Bożych to najmądrzejsze Prawo. Dlatego szatan tak go nienawidzi!

Nie trzeba być geniuszem, aby natychmiast zauważyć, że prawo to jest bardzo rzadko stosowane. Ziemia jest wypełniona przemocą, przelewem krwi, satanizmem, czarami... słowem - zło powszechnie panuje na ziemi.

Ale Bóg posiada odwieczny plan zmiany warunków życia na Jego Ziemi. Aby tego dokonać, musi On usunąć z ziemi tych, którzy uwielbiają zło i je nieustannie popełniają. Dlatego wyznaczył swego Syna na Króla nad całą ziemią. Boże Prawo, czyli Przykazania będą prawem dla całej ziemi. 

Większość religii nie wspomina o usunięciu z ziemi rządów, ponieważ mają one na sobie wyrok Boga.

Nasz Ojciec, Bóg jest niezwykle wyrozumiały i wie, że olbrzymia część ludzi na świecie ma zniekształconą wiedzę o Nim, a religie chrześcijańskie robią z Boga, Biblii, Chrystusa i ze zbawienia zupełny cyrk!

Z tych przyczyn Bóg pokaże wielki znak swego Syna, Isusa (Jezusa)na niebie i ukażą się dziwne i nieznane nam dzisiaj zjawiska, aby każdy człowiek mógł osobiście poznać Boga, Jego majestat oraz Jego niezwykłą mądrość i moc. W ten sposób każdy z nas nie tyle będzie w niego wierzył ale każdy będzie Go także znał.

Nie wierzysz w swoich rodziców, prawda? Ty ich znasz osobiście i żadna wiara nie jest ci do tego potrzebna!

Potrzebujesz także nabrać identycznego zaufania do Boga, którego nazywamy także Ojcem. Oto wiara, jakiej potrzebujesz. Wielu ludzi argumentuje, że jeżeli nie grzeszą - także będą zbawieni.

Ci ludzie mają 100% rację! Nie koniecznie są oni pastorami czy księżmi a ich opinia jest oparta tylko i wyłącznie na osobistym poczuciu sprawiedliwości. Wiesz dlaczego? Ponieważ mają oni i ty wpisane Prawo Boga w nasze umysły i naszą duszę.

Niestety wielu ludzi jest wprowadzonych w błąd ciągłymi atakami na Boga, Biblię i nie mają oni potrzeby na dokładne sprawdzenie informacji, jakie prezentują nam znani ateiści pokroju Richarda Dawkinsa. Religie także przedstawiają skażony pogląd Boga oraz Jego Prawa a osobisty przykład przywódców powoduje notoryczne zgorszenia wielu uczciwych ludzi.

Kto może być zbawiony?

Byłem przez wiele lat masowo okłamywany przez religię katolicką, przez sektę Świadków Jehowy oraz przez mas media. Byłem, ponieważ TV nie oglądam od co najmniej 6 lat, nie uczęszczam do żadnego kościoła, a także odrzuciłem fałszywe księgi biblijne, czyli księgi nie zawierające słów Boga - odrzuciłem księgi 'apostoła' Pawła oraz  'ewangelisty' Łukasza czyli Ewangelią Łukasza oraz jego Dzieje Apostolskie.

Zdałem sobie także sprawę z tego, że przynależność do jakiejkolwiek religii nie ma wiele wspólnego ze zbawieniem.

Pośród 12 apostołów Baranka był Judasz, także pośród ksiąg Biblii mamy podobną sytuację.

Odsunąwszy na bok kłamstwa i czytając wyłącznie słowa wypowiedziane przez samego Boga i Chrystusa, dotarłem do najczystszej formy Prawdy, która istnieje tylko i wyłącznie w słowach Boga oraz Jego Syna.

Owa Prawda dopiero teraz spowodowała we mnie uczucie wolności od kłamstw świata, jego religii i światowych mediów, nauki a nawet historii i sztuki. Świat szatana zrobił wszystko, aby nam Boga obrzydzić, czy raczej... obŻydzić i w ten sposób pozbawić nas zbawienia..

Stale wzrasta fala ateistów, a powodem są szaleńcze religie chrześcijańskie obdarzone dogmatami tak ze sobą sprzecznymi, że  Chrześcijaństwo stało się synonimem religijnego szaleństwa.

Nie jest to wina Boga.

Wszystkiemu winien jest szatan kontrolujący cały świat, rządy, religie i naukę, który atakuje zaciekle Biblię i Chrześcijaństwo oskarżając nas za swoją wywrotową robotę .

Ludzkość oszukiwana, manipulowana i kontrolowana przez świat szatana jest często niewinna, pomimo masy grzechów - rezultatu szatańskiej kontroli umysłów.

Jak funkcjonują religie?

Czytając Ewangelie natychmiast zauważysz, że Isus nie założył żadnej religii, a także nie zamianował żadnych pastorów, księży, starszych, biskupów czy papieży.

Nie ustanowił On żadnej hierarchii czy systemu kapłaństwa. Nie polecił żadnych błazeńskich strojów, jarmułek, frędzli, lasek, krzyży, datków, wielkich budowli kościelnych, konfesjonałów, relikwii, pochodów, świętych rzeźb, obrazów czy ceremonii religijnych i rytuałów.

To zdjęcie przedstawia raczej Sanhedryn niż religię Bożą!

watykański szatan

Rzeczywisty 'bóg' Watykanu!

Owszem, istniało starotestamentowe kapłaństwo w Izraelu oraz istniała Świątynia Boża. Kapłaństwo służyło tak Bogu jak i Izraelowi w świątyni, której  od 70 roku n.e. - czyli daty jej zburzenia w chwili obecnej kapłaństwa już nie ma, ponieważ kapłaństwo świątynne nie ma sensu istnienia z powodu braku świątyni.

Żaden z kapłanów nie ma prawa wydawania tobie rozkazów i nie posiada nad tobą żadnej duchowej władzy poza samym Bogiem. Tylko i wyłącznie Bóg będzie sądził cię według swego Prawa Bożego. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje zbawienie, czyli za otrzymanie od Boga życia wiecznego, lub... nie.

Pamiętaj o tym, że Prawo Boże w Biblii nie zmusza cię do posłuszeństwa wobec tych ludzi.

Kontrola religii nad człowiekiem polega na poniższych trzech religijnych kłamstwach.

Zdecydowana większość religii różni się jedynie formą tych schematów. Katolicyzm straszy czyśćcem i piekłem, Świadkowie Jehowy anihilacją w Armagedonie a reszta popiera te kłamliwe schematy za pomocą własnej indoktrynacji. Powód?

Wszystkie religie są kontrolowane przez szatana.

W większości religii chrześcijaństwa istnieje tzw. faryzeizm biblijny, który charakteryzuje się specyficznym językiem, slangiem oraz manią cytowania wersetów biblijnych autorstwa Pawła i Łukasza. Bez obydwu fałszywych pisarzy Biblii religie te nie miałyby szans na istnienie.

Zrób eksperyment i poproś jakiegokolwiek Chrześcijanina, znającego dobrze Biblię, aby dzisiaj nie cytował Pawła i Łukasza, ale cytował wyłącznie słowa Boga lub Chrystusa.

Cisza cię ogłuszy. Zielonoświątkowcy myślą, że mają osobiste kontakty z Bogiem, co się objawia w 'cudach', jakie czynią. Są to kontakty z demonami i można je rozpoznać po doktrynach, jakie rozpowszechniają. Zielonoświątkowcy także nie mają zielonego pojęcia o Bożym planie ponownego zjednoczenia na ziemi 12 pokoleń Izraela, czyli... Słowian, którzy są rzeczywistymi Izraelitami.

Sprawdź, jaka ilość biblijnych wersetów to potwierdza!

Zadaniem masowego cytowania Pawła i Łukasza jest nadawanie sobie autorytetu oraz wywołanie olbrzymiej presji i nacisku na doskonałe stosowanie się do ludzkich nauk religijnych, a nie do nauk samego Boga czy Syna Bożego. Jesteśmy niedoskonali więc każdy z nas grzeszy.

Poniżej mamy zarzuty, jakie nam stawiają liderzy Chrześcijaństwa.

Albo za mało głosimy, albo za mało dajemy na tacę czy do skrzynki, albo za mało udzielamy się w życiu zborowym czy kościelnym i w rezultacie nie mamy Bożego błogosławieństwa ponieważ mamy zbyt niski poziom duchowy.

Totalne religijne kłamstwo! Powoduje ono u wielu rozpacz i przygnębienie. Przeczytajmy Kazanie na Górze i sprawdźmy, czy mowa Chrystusa spowoduje także przygnębienie! Link - Kazanie na Górze.

Zadaj sobie poniższe pytania.

Którą religię poparł Chrystus? O której zbawionej religii mówi nam Objawienie?

Fałszywe nauki Chrześcijaństwa

Czy kiedykolwiek próbowałeś dotrzeć do sedna trójcy lub sabatu? Jest to niemożliwe, ponieważ Biblia z Pawłem i Łukaszem jest w stanie udowodnić tobie obie strony dyskusji. Wszystko zależy od sługi 'Bożego' który chce tobie to wyjaśnić ale ostrzega cię, abyś przypadkiem nie pytał innych religii o opinię!

Biblia nie mówi, że twoje zbawienie zależy od tego, czy znajdziesz PRAWIDŁOWĄ wersję takiej czy innej doktryny.

Ale religie wtłaczają nam właśnie taki pogląd i twierdzą, że niewłaściwe zrozumienie trójcy i sabatu spowoduje twoją śmierć z rąk Boga. Kłamstwo!

Popatrz i odpowiedz sobie na pytanie. Kogo Bóg powinien zabić?

ads

Adwentystów?

sj

Czy Świadków Jehowy?

Świadkowie Jehowy nie wierzą w Eellen G. White i nie celebrują sabatu - adwentyści nie uznają Towarzystwa Strażnica jako Bożego wysłannika i nie wielbią Boga pod imieniem Jehowa. Obie religie błądzą.

Czy obie grupy Chrześcijan miłują Boga i Jego Syna?

W większości tak.

Trudno uwierzyć, ale większość religii twierdzi, że wszystkie inne religie zginą z ręki miłosiernego Boga.

Takie różnice występują we niemal wszystkich religiach kontrolowanych przez szatana i słudzy szatana stają z boku i naśmiewają się z Boga, jako Autora Biblii oraz Jego wyznawców, którzy prowadzą między sobą walki na wersety biblijne, cytując głównie fałszywego apostoła Pawła, bez którego owe religie nie są one w stanie istnieć. Biblia mówi tylko o 12 apostołach!

Objawienie 21:14 A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Zastanówmy się teraz nieco i zadajmy sobie kolejne pytanie.

Czy Chrystus nakazał nam gruntowne przestudiowanie Biblii i spieranie się na temat znaczenia takich czy innych wersetów biblijnych? Zbawienie nie zależy od dogłębnego poznania Biblii, ale zbawienie zależy tylko i wyłącznie od naszego zastosowania się do przykazań miłuj Boga i miłuj bliźniego. Abraham i Hiob nigdy nie trzymali Biblii w ręku.

Będziemy sądzeni tylko i wyłącznie za nasze postępowanie, a nie za nasze zrozumienie dogmatów czy wersetów biblijnych.

Co jest rzeczywistym celem religii?

Celem jest totalna szatańska kontrola Chrześcijan oraz powstrzymywanie nas od poznawania czystej Prawdy Boga, jego obietnic zbawienia i obietnic przebaczenia grzechów. Ostatecznym ich celem jest zachwianie wiary wielu, którzy przygnębieni wieloma troskami życiowymi i świadomi, że coś tutaj jest nie w porządku, popadają w depresję, tracą wiarę a nawet stają się ateistami.

Z powodu szczelnej kontroli Chrześcijan doszło do niezwykłego absurdu.

Większość Chrześcijan czytających Biblię nie ma najmniejszego pojęcia co jest tematem Biblii!

Znają wiele wersetów i wiedzą, że Bóg po ich śmierci zabierze ich do nieba albo do piekła. Bardziej oświeceni wierzą w porwanie do nieba, aczkolwiek takich jest bardzo niewielu.

Chrześcijanie nie wiedzą o tym, że Królestwo Boże jest głównym tematem Biblii.

Świadkowie Jehowy twierdzą, że jest to Królestwo Jehowy - osoby, której imię nie występuje ani razu w Starym czy Nowym Testamencie, ponieważ owo imię powstało dopiero w XII wieku i jest wynalazkiem człowieka a nie Boga.

Świadkowie Jehowy ogłaszają Królestwo Boże, ale... nie nie wiedzą, który naród jest Narodem Wybranym przez Boga.

Ale Paweł oraz Łukasz głoszą najłatwiejsze zbawienie z łaski. Jeżeli wyznasz Chrystusa przed ludźmi, zbawienie masz w kieszeni i możesz dalej grzeszyć.

Czy religie wiedzą, za co umarł Isus Chrystus? Czy za grzech pierworodny? Oczywiście że nie, ponieważ nadal umieramy. Chrystus oddał swe życie za swoje owce.

Jana 10:14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. 16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Umarł On za grzechy swoich owiec.

Mateusza 26:28 Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Religie nie wiedzą, kim są owce Chrystusa! Właśnie Jego śmierć uwalnia Jego owce od grzechów i umożliwia im życie wieczne.

Kim są więc owce Chrystusa i kiedy zostaną zebrane w Ziemi Obiecanej?

Cel Bożego planu zbawienia.

Bóg zamierza odnowić Ziemię Obiecaną, czyli tereny dzisiejszego Izraela do stanu raju oraz umieścić tam zebrany z wielu narodów pozornie zagubiony Izrael, czyli głównie narody Słowian, oraz część ortodoksyjnych Żydów czyli Judejczyków.

Bóg przysiągł swą obietnicę wielokrotnie na samego siebie.

Detale w linku. Link.

Bóg zbierze ponownie swój lud, istniejący do dziś Izrael, oswobodzi ich z rąk zbrodniczych rządów, przeniesie w cudowny sposób na pustynię, gdzie nastąpi 3.5 letnia edukacja z ust samego Boga i Syna. Odbędzie się także sąd nad tymi, którzy pracowali w zborach i kościołach dla szatana, odwracając Prawdę do góry nogami. Po oczyszczeniu Izraela Syn Boży wprowadzi zjednoczony Naród Wybrany do oczyszczonej Ziemi Obiecanej, czyli na tereny dzisiejszego Izraela. Wzorem przyszłej akcji Boga jest cudowne wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej i wprowadzenie do Kanaanu - czyli Ziemi Obiecanej. Ta historia się powtórzy.

Najciekawsze jest to, że rzeczywistym imieniem Jozuego jest... Isus, ponieważ rola obu jest jednakowa. Wprowadzenie Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej. Tłumacze Biblii ukryli to przed nami.

Obietnica Boga o powrocie Narodu Wybranego do Palestyny jest przemilczana przez wszystkie religie świata.

Tylko jedna religia o tym mówi, aczkolwiek okłamuje ona cały świat.

Co jest najciekawsze, wszystkie rządy tej religii wierzą i ją w pełni oficjalnie popierają.

Czy wiesz o jakiej religii piszę?

Jest to religia Żydów syjonistycznych, którzy uzurpują sobie tytuł Narodu Wybranego przez Boga.

Dlatego stosując się częściowo do Bożego planu zajęli oni w roku 1948 ziemię starożytnego Izraela twierdząc, że to Bóg wprowadził ich do Ziemi Obiecanej. Oczywiście dowodów na udział Boga nie ma!

Sprawdź ten artykuł, w którym jest masa dowodów na to, że oni kłamią!

Większość Chrześcijaństwa nic nie wie o tym planie Boga. Dlatego syjonistyczny Izrael przy wsparciu całego politycznego świata i dużej części pro syjonistycznych religii uzurpuje sobie tytuł Narodu Wybranego. Bazują oni na Biblii, a ich  szatański porządek świata to NWO (NPŚ) w którym chcą oni sprawować rządy nad światem i stosować wobec nas szatańskie prawa noachidzkie.

Co jest konieczne do zbawienia?

Miłuj Boga i miłuj bliźniego.

Miłość do Boga i bliźniego zupełnie nam wystarczy do zbawienia. Nawet nie trzeba znać Biblii i być biegłym w jej cytowaniu.

Apokalipsa 12:17 I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Sąd Boży to sąd naszych uczynków!

Cały świat będzie sądzony przez Boga, ale najpierw nastąpi sąd nad Narodem Wybranym. Sąd opierał się będzie na 10-ciu Przykazaniach.

Nie oznacza to, że składanie świadectwa czy znajomość Biblii są niepotrzebne. Ale uczynki zgodnie z Przykazaniani do zbawienia wystarczą. Postępujesz właściwie, miłujesz Boga i ludzi - będziesz zbawiony i będziesz żył wiecznie. Tak obiecuje nam Bóg i syn Boży, Isus Chrystus.

Brak zrozumienia doktryn biblijnych nie jest grzechem, ponieważ nie jest to złamaniem Prawa.

Jeżeli nie rozumiesz, że bałwochwalstwo jest grzechem, ponieważ Kościół ci to tak wbił w głowę, Bóg ci wybaczy, pod warunkiem że czyniłeś to nieświadomie. Większość bałwochwalców modlących się do Królowej Niebios nie jest świadoma tego grzechu z powodu intensywnego prania ich umysłów przez bałwochwalczy kler.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z niezwykłej mocy kontroli umysłów. Każdy człowiek myśli, że na niego owa kontrola nie działa. OLBRZYMI BŁĄD!

Byłem 20 lat w sekcie znanej z niezwykle mocnego i skutecznego prania mózgów, pod 'opieką' Towarzystwa Strażnica. Byłem pewien, że mnie nikt mózgu nie pierze.  Jakże się myliłem!

Tobie nikt mózgu nie pierze? Jesteś pewien? Przecież powtarzasz stale zdania z TV, czyli skrzynki dla idiotów.

Jeżeli wierzysz swojej religii, że inne religie zniszczy Bóg za wyjątkiem twojej, to świadczy o intensywnym praniu TWEGO mózgu - czy to się tobie podoba czy nie.

Biblia wskazuje nam Naród Wybrany, który także musi być posłuszny Przykazaniom.

Jeżeli nie wiesz nic o planie Boga wyzwolenia Izraela z niewoli, na wzór wyprowadzenia Izraelitów ze starożytnego Egiptu, to jeszcze wymowniej świadczy o tym, że działa na ciebie ścisła religijna kontrola umysłu, blokująca tak ważną dla ciebie informację.

Sprawdź kilka detali planu Boga!

Kilka wersetów ukazujących rzeczywiste obietnice samego Boga.

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem. (20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale z z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

Czyli lud Boży to masa grzeszników, praktycznie nie warta zbawienia. Jedynie miłosierdzie jest w tym przypadku właściwym rozwiązaniem. Przyczyna takiego stanu rzeczy - masowe medialne i religijne pranie mózgów.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach.

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

Bałwochwalcy do katolicy oraz chrześcijanie ortodosyjni - najbardziej bałwochwalczy lud na ziemi. Zwróćmy uwagę, że Bóg to uczyni po zebraniu nas ze wszystkich ziem - Bóg zbierze swój bałwochwalczy lud z wielu kontynentów.

Więcej szczegółów w linku - Link.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Widzimy wyraźnie niezwykły sposób, w jaki Bóg pieczętuje swoje proroctwa. Przeczytajmy uważnie te wersety!

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi, który ją zapisał. Zwróć uwagę, że Bóg zwraca się do bałwochwalców, czyli katolików oraz chrześcijan ortodoksyjnych. Żydzi nie są bałwochwalcami!

Ezechiela 20: (32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (BM) (Przeczytaj cały rozdział z linku!)

Zwróćmy uwagę, że Bóg określa bałwochwalstwo ohydnymi praktykami!

Następna wielkiej wagi nowina.

Bóg przysiągł to na siebie a aniołowie przysięgali na samego Boga!

Daniela 12:7 (7) I usłyszałem człowieka odzianego w lnianą szatę, który był nad wodą rzeki, i podniósł swą prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, że powinno to trwać przez czas, czasy i pół czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te rzeczy.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Wersetów potwierdzających ową zapowiedź Boga jest znacznie więcej! Link!

Wielu religiantów cytuje nam pojedynczy werset z jakiegoś listu Pawła i opiera na tym całe dogmaty religijne. Tymczasem w ST a także w Objawieniu jest duża ilość zapowiedzi Boga o wyratowaniu w cudowny sposób całego niemal Izraela.

A Izrael stanowią ludy Słowian. Nic dziwnego, że my Słowianie mówimy niemal tym samym językiem!

Taka interpretacja owych proroctw była także rozumiana za czasów Chrystusa. Judejczycy czekali na Mesjasza i wierzyli, że Chrystus wyzwoli Izrael z niewoli Rzymu. Dlatego właśnie tak wierzono, ponieważ proroctwa o wyzwoleniu Izraela były Judejczykom znane, kapłanom i faryzeuszom także.

Mroczne czasy niewiedzy nastały dopiero po śmierci Isusa i Jego apostołów i trwają one do dzisiaj. Ale światło Prawdy zaczyna ową ciemność coraz bardziej rozświetlać.

Kto będzie zbawiony?

Cały świat jest pod masywną kontrolą umysłów. Jest to kontrola medialna a także... religijna.

W identyczny sposób działa pranie mózgów w samych religiach! Jest to główna przyczyna, że Bóg wybaczy nam większość naszych grzechów, ponieważ niemal wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu ofiarami szatańskiej kontroli umysłów.

Dlatego nie powinniśmy potępiać w czambuł ofiar prania mózgów, ponieważ Bóg zamierza niemal wszystkie ofiary prania mózgów zbawić.

Boże miłosierdzie góruje ponad sprawiedliwością a mocą owego miłosierdzia jest zapłata krwią Isusa za nasze grzechy.

Królestwo Boże istniało w przeszłości

Najpierw było to miniaturowe królestwo trojga osób. Bóg oczywiście był królem rodzaju ludzkiego w Edenie.

Drugi przykład to dzieje Izraela za czasów Mojżesza, sędziów oraz króla Dawida i króla Salomona. Bóg był królem nad Izraelem i osobiście wyprowadził On Izrael z Egiptu. Mojżesz jedynie wykonywał polecenia Króla. Potem Jozue był drugim władcą po Bogu, podobnie jak Mojżesz i w niemal doskonały sposób wypełniał Jego rozkazy.

Okresy rządów króla Dawida a zwłaszcza jego syna, Salomona to okres największej świetności Izraela pod władzą Boga, którego polecenia wykonywali sumiennie obaj królowie. Za Salomona Izrael był najbogatszym państwem na ziemi, w którym srebro było uważane za nic, a największe potęgi świata płaciły Izraelowi daniny - 666 talentów złota rocznie.

I Królewska 10:(14) Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów...  (23) Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi

Warto przeczytać cały rozdział opisu tego Królestwa Bożego na ziemi. Link - I Królewska 10.

Oczywiście świat szatana starannie to przed nami ukrywa i neguje istnienie Salomona, aczkolwiek masoni mają szacunek dla Salomona, ponieważ Salomon u schyłku życia zaprzedał się wielbieniu fałszywych bogów.

Podobnie jest z planem Boga, polegającym na ustanowieni ponownie Królestwa Bożego na ziemi pod panowanie Jego Króla, czyli Isusa Chrystusa. Wszelkie informacje o Królestwie Bożym na ziemi są przez światem szczelnie ukrywane a powody są oczywiste.

Owo Królestwo zniszczy wszystkie szatańskie rządy na Ziemi.

Przecież Żydzi spodziewali się Mesjasza wiedząc z proroctw, że to On miał wyzwolić Izrael z rąk Rzymian. Dlatego szatan źle zrozumiał proroctwa i zabił rękami kapłanów i Rzymian Isusa Chrystusa.

Świat szatana bał się panicznie już w tym czasie wypełnienia się owych proroctw o wyzwoleniu Izraela z niewoli wszelkich wrogów.

Co jest znamienne, Dobra Nowina nie była ogłaszana po śmierci apostołów, którzy z pewnością za życia o tym mówili. Paweł o Królestwie milczał a Dzieje Apostolskie napisane przez Łukasza, który osobiście nie widział nigdy ani Chrystusa ani nawet żadnego apostoła, także nie znał planów Boga o odrestaurowaniu Królestwa Bożego. Dlatego szatan rozpoczął drastyczne tuszowanie owych informacji i masakrowanie proroctw Biblii.

Szatańskim koniem trojańskim jest para - Łukasz i Paweł, która skutecznie odwróciła uwagę Chrześcijan od najważniejszych rzeczy, koniecznych do zbawienia.

Ponieważ czas jest bardzo bliski, siły szatańskie wyniszczają najszybciej, jak to możliwe narody słowiańskie i Chrześcijaństwo. Dlatego obserwujemy takie zaciekłe ataki na Boga, Biblie i Chrześcijaństwo.

Dlatego Chrześcijaństwo jest opanowane przez Watykan, aby ukryć przed nim rzeczywiste zamiary Boga wobec Narodu Wybranego. Wrogowie Boga najwyraźniej nie doceniają Stwórcy i uważają, że ich indoktrynacja mas jest tak skuteczna, że Bóg nie będzie w stanie już tego naprawić. O naiwności!

Zbliża się czas niezwykłej radości a nie smutku!

Po raz kolejny Bóg zapowiada zjednoczenie wszystkich plemion Izraela i sprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, czyli Izraelowi.

Ezechiela 37: (1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości. (2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe. (3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia.

(6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan. (7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie,  a kości zbliżyły się, każda do swego stawu. (8) I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia.

(9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka.

(11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani.

(12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów. (14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan.

((15) I doszło mnie słowo Pana mówiąc: (16) Synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na nim: Juda i dzieci Izraela, jego popleczników, i weź sobie także drugą laskę i napisz na nim: Józef, laska Efraima, i wszystkie dzieci Izraela należące do niego.  (17) połączysz razem je obydwa, tak, że one powinny się połączyć w jeden pręt w twoim ręku. (18) A gdy to się wydarzy, wtedy dzieci twego ludu odezwą się do ciebie: Dlaczego nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? (19) Wtedy im powiesz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wezmę plemię Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i dodam ich do pokolenia Judy, i oni staną się jedną laską w ręce Judy.

(20) Laski, na których napisałeś, będą w twoim ręku na ich oczach .

(21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela.

(22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa.

(23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem.

(24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je.

(25) I będą mieszkać w swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać,  a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na wieki.

(27) I mój przybytek będzie pośród nich; będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem.

((28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który ich uświęca, gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki. BM.

Nie chodzi tutaj o zmartwychwstanie!

Podkreślony werset mówi o żywym ludzie Bożym, który stał się w oczach Boga martwym, nie widząc dla siebie żadnej nadziei! Skrajne przygnębienie i martwota duchowa.

Większość Chrześcijan to chodzące kościotrupy, wyniszczani przez wrogów naszych i Boga i z pozoru nie widać dla nas nadziei. Nasze oczy często nie patrzą w stronę Boga i jesteśmy jak suche kości, zatruci, oszukiwani i wycieńczeni przez siły szatana.

Inny bardzo dobitny cytat z Biblii.

Najciekawsze jest to, że pomimo przemieszczania się części Słowian, zdecydowana większość Słowian mieszka dokładnie tak, jak to opisał Ezdrasz ponad 2000 lat temu. Właśnie w II Ezdrasza, odrzuconej z tej przyczyny mamy dokładny opis miejsca istnienia plemion Izraela, które zostały usunięte z Izraela.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. [BM]

Czerwona linia wskazuje na góry Kaukazu.

Ezechiela 11:19 Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, 20 Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. 21 Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy - mówi Wszechmocny Pan.

Nie ze znajomości wersetów będziemy zbawiani ale z naszych uczynków!  Za ohydy i obrzydliwości bałwochwalstwa zostaną na pustyni ukarani ci, którzy będą próbowali kontynuować bałwochwalstwo i Królową Niebios!

Miłosierdzie Boga oparte na krwi jego Syna góruje nad sprawiedliwością i usprawiedliwi wielu grzeszników na podstawie przelanej krwi Chrystusa, która jest ceną miłosierdzia Boga.

Miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością - właśnie na podstawie ofiary Chrystusa.

Jan Chrzciciel powiedział o Chrystusie:

Jana 1:29 Nazajutrz ujrzał Isusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Nie powiedział - grzech Izraela czy Świadków Jehowy ale powiedział - grzech świata.

Apokalipsa 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

Oznacza to praktycznie większość ludzi na ziemi. Zbawiony będzie nie tylko Izrael czy 144.000 wybranych z 12 pokoleń Izraela. Zbawieni zostaną WSZYSCY ludzie, którzy zechcą żyć w Królestwie Bożym.

Apokalipsa 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Ale będą i tacy, którzy w końcu uznają prawo Boże i oddadzą cześć i chwałę Bogu i... zostaną zbawieni.

Apokalipsa 11:13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Nawet najgorsi ludzie otrzymają szansę na życie w Królestwie.

Podsumowanie

Widać wyraźnie, że nie tylko świat polityki i nauki całkowicie kontroluje większość naszych umysłów. Najbardziej ścisła kontrola obejmuje wszelkie działania religijne, a powodem owej szatańskiej kontroli jest zapowiedziane przez Chrystusa odstępstwo tzw. chwastów, ludzi pozornie służących Bogu, ale w rzeczywistości składających ofiary.... Lucyferowi.

Dla szatana jest to główny priorytet.

Wielu pastorów, starszych i księży w szatańskie sabaty składa krwawe ludzkie ofiary Lucyferowi, popełnia pedofilię a w niedzielę wykłada Biblię w kościołach.

Dlatego z tych podiów jeszcze nigdy nie słyszałeś o tej niezwykłej Dobrej Nowinie. Niewielu ludzi wie, co znaczy pojęcie Dobra Nowina o Królestwie Bożym. A przecież jest o niej w znanej modlitwie - Ojcze nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Informacje o rzeczywistym Królestwie Bożym a zwłaszcza o Narodzie Wybranym przez Boga są najbardziej strzeżonymi informacjami na świecie!

To jest przyczyna istnienia państwa Izrael! Siły szatana odbierają tobie nadzieję na błogosławieństwa Królestwa i co najgorsze, jeżeli owej nadziei szukasz, twoi przywódcy religijni zrobią wszystko, aby do owej nadziei cię zniechęcić. Ponieważ ani szatan, ani upadłe anioły nie unikną kary śmierci za swoje olbrzymie zbrodnie na przestrzeni kilku tysięcy lat.

Bądź odważny i zapytaj w swoim kościele lub zborze, dlaczego o tym nigdy nie mówią i nie piszą!

Pokaż im te artykuły i pokaż im te wersety biblijne! Wersety o planie Boga. Zobacz ile ich jest!

Zapytaj, dlaczego nikt w twoim zborze nie udowadnia, że to są jakieś olbrzymie pomyłki. Niektórzy z nich mogą się przecież obudzić.

Wybranie ze wszystkich kontynentów członków Ludu Wybranego będzie przedsięwzięciem tak niezwykłym, że dzisiaj niewiele możemy zrozumieć czy dociec sposobu w jaki to Bóg zrobi. Czekają nas olbrzymie wspaniałe niespodzianki.

W taki widoczny dla całego świata sposób Bóg okaże się na Izraelu Świętym! Pokaże On światu, jak mocnym, mądrym, miłosiernym, cudownym i sprawiedliwym jest Bogiem!

Zwróć uwagę na to, że świat szatana w to wierzy i drży ze strachu, starając się odebrać tobie zbawienie. Nie liczą się koszty i nakłady pracy.

Ponieważ Bóg zaprzysiągł plan wyzwolenia Izraela na samego siebie, właśnie oni traktują Jego przysięgę bardzo poważnie. Kim są oni? Szatan i upadłe anioły oraz... nasienie węża.

Cóż powinieneś uczynić w kierunku zbawienia?

Zacznij się modlić do Boga i zacznij przestrzegać Bożych Przykazań. To już ci wystarczy do zbawienia.

Jeżeli tobie to nie wystarczy i chcesz wiedzieć więcej, zacznij czytać Biblię - LINK! i pamiętaj, że Słowo Boże zawiera teksty wypowiedziane także przez samego Boga oraz Chrystusa. Proś samego Boga o zrozumienie Jego Słowa.

Postępuj według tego, co wyczytasz w słowach Boga i Syna.

Pamiętaj, że Bóg przysiągł wyzwolenie Izraela na samego siebie!

Do zobaczenia w Królestwie Bożym!