Zbawienie

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Co to jest zbawienie?

Wbrew powszechnemu mniemaniu, mamy dwie zasadnicze prawdy, które także nie są w pełni rozumiane, aczkolwiek jedna z nich jest przez świat akceptowana.

Zbawienie jest więc usunięciem dwóch powyższych problemów.

Istnieją więc dwie olbrzymie przeszkody na naszej drodze życiowej. Rządy szatana oraz śmierć.

Królestwo Boże pod władzą Isusa usunie rządy szatana wraz z tymi, którzy aktywnie je popierają, a wszystkim wzywającym Imienia Pańskiego zapewni bezkresne życie na ziemi pod sprawiedliwym i miłosiernym panowaniem Króla owego Królestwa, Isusa Chrystusa.

Oto jest zbawienie - usunięcie rządów szatana oraz przywrócenie życia wiecznego - zwycięstwo nad szatanem i śmiercią.

Czy owe plany i nadzieje to czyste fantazje?

Świat pod władzą szatana chciałby, abyś tak myślał. Dlatego wszystkie religie są przez świat szatana w poważnym stopniu kontrolowane. Wiedza o zbawieniu jest celowo gmatwana i ściemniana, abyś odrzucił koncept zbawienia i nie zaprzątał sobie nim głowy. Jedynie pozornie zbawienie jest skomplikowane. 

Na świecie toczy się wielka wojna - pomiędzy dobrem a złem - pomiędzy szatanem a Bogiem. Świat szatana zadaje sobie wiele trudu, aby za pomocą masowej propagandy szatańskiej podważyć Biblię oraz jej autora, czyli Boga. Dochodzi do tego, że publiczne cytowanie pewnych wersetów biblijnych jest zakazane i niewiele brakuje, aby Biblia znalazła się na indeksie dzieł zakazanych.

Szatan i jego klika upadłych aniołów nienawidzą Boga oraz nienawidzą człowieka. Człowieka dlatego, że człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo samego Boga oraz ma obietnicę życia wiecznego, dzięki przelaniu krwi Isusa Chrystusa. Ani szatan ani jego aniołowie nie mają już szansy na życie wieczne i to właśnie jest przyczyną takich zawziętych ataków na Boga oraz Jego sług!

Plan Boga był i jest nadal  jasny i logiczny.

Bóg stworzył niebo - miejsce zamieszkiwane przez Jego samego oraz Chrystusa wraz z potężną armią stworzeń duchowych - aniołów. Jednym z nich był szatan, zwany dzisiaj przez świat Lucyferem.

Gdziekolwiek istnieje jakakolwiek społeczność - musi także istnieć Prawo, które ustali pewne normy postępowania. Celem Prawa jest porządek oraz ochrona istot będących pod Prawem. Prawo jest więc protekcją przed złem. Prawo to zakłada posłuszeństwo wobec Boga. Bóg jest Stwórcą oraz właścicielem wszystkich istot i według wszczepionej nam moralności, wszystkie istoty istnieją z Jego woli. Dlatego są zobowiązane do posłuszeństwa wobec Stwórcy.

Prawo można porównać do kodeksu drogowego. Ograniczenia w kodeksie ratują życie większości kierowcom, ale każdy z nich ma wolną wolę wyboru celu jazdy.

Kiedy Bóg stworzył Ziemię oraz umieścił na niej człowieka, określił On pierwszej parze ludzkiej podstawowe Prawo, którego przestrzeganie gwarantowało im bezkresne życie w szczęściu w raju na ziemi - czyli początkowo w ogrodzie Eden.

Warunkiem było posłuszeństwo wobec Boga i Jego Prawa. Posłuszeństwo także zawierało szacunek dla Niego oraz wdzięczność za Jego niezwykłe akty twórcze. Cokolwiek stworzył Bóg, było i jest bardzo dobre oraz bardzo przyjemne dla człowieka. Niemal każda czynność jest dla nas przyjemnością.

Nienaturalny proces starzenia się i rezultat starzenia się - czyli śmierć - obie rzeczy nie należą do przyjemnych! Nie zostały one stworzone przez Boga, nie są one naturalnym procesem. Nie taki był jego oryginalny plan.

Trudno jest sobie wyobrazić większość radość, jak umieszczenie nas w doskonały zdrowiu w raju, gdzie smaczna żywność rośnie wszędzie w obfitości i w zasięgu ręki, a zadanie brzmi - napełnić ziemię potomstwem. Bezpośrednie stworzenia Boga, Adam i Ewa znajdowali się w takich właśnie rajskich warunkach!

Najpiękniejsze stworzenia w świecie materialnym zachęcane przez samego Boga do rozmnażania się i życia w bezkresnym szczęściu, korzystając z wielu przyjemności życia.

Owe przyjemności to: jedzenie, picie, sen, seks, obserwacje niezwykłych dzieł Bożych oraz możliwość konwersacji z samym Bogiem. Warunkiem trwałego ich szczęścia było posłuszeństwo wobec Niego.

Dlaczego posłuszeństwo wobec Boga jest dla każdej istoty tak niezwykle ważne?

Ponieważ On jest Stwórcą, Projektantem i zna nas o wiele bardziej dokładnie, niż... konstruktor samochodu. Owszem, konstruktor potrafi niemal wszelką usterkę naprawić, ale żadne jego dzieło nie jest i nigdy nie było doskonałe. Dlatego pojawiają się coraz nowsze i coraz lepsze marki samochodów.

Tymczasem Bóg stworzył wszystko w doskonały sposób i poprawek nie potrzeba. Dlatego Jego wiedza o nas wymaga zaufania do Niego. On zna nas bardzo dokładnie - zna dokładnie nasze ciała oraz zna także nasz umysł, nasze pragnienia, przyjemności i pomysły. Zna także nasze instynkty, ponieważ On to wszystko tak właśnie zaprojektował i stworzył.

Dlatego powinniśmy mieć do Niego bezgraniczne zaufanie i być Mu posłuszni, ponieważ celem Boga jest nasze szczęście.

A Bóg czerpie z naszego szczęścia wielką przyjemność.

On naszym Ojcem! Bóg zaufał swoim stworzeniem dając im wolną wolę.  Niemniej wolność ta posiada pewne ograniczenia, określone Jego Prawami. Owe ograniczenia także istniały i istnieją nadal dla naszego dobra i trwałego szczęścia.

I tutaj mamy sedno całej sprawy.

Adam, Ewa i szatan wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo. Szatan oskarżył Boga o kłamstwo i zasiał wątpliwości w umyśle Ewy! Ona z kolei zdołała ona przekonać Adama  i on także przyłączył się do ich buntu.

Rodzaju 3:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Jest oczywiste, że szatan (wąż) zarzucił Bogu kłamstwo, oraz pychę i zazdrość.

Według szatana Bóg niesłusznie i niesprawiedliwie zabronił człowiekowi owego owocu, oszukał pierwszą parę grożąc im śmiercią, a motywem Boga była zazdrość i pycha, ponieważ Bóg rzekomo obawiał się, że ludzie dorównają Mu mądrością.

To był otwarty, wysoce nieuczciwy bunt przeciwko Ojcu Niebiańskiemu.

Na czym polegał grzech Ewy i Adama?

Ewa zaczęła pożądać mądrości, o której mówił szatan. Owo pożądanie doprowadziło ją do złamania bezpośredniego zakazu Boga. Karą za to jaskrawe złamanie Bożego prawa była śmierć. Adam za jej przykładem postąpił identycznie.

Zwróćmy uwagę na wagę ich błędu.

Bóg był ich Stwórcą, Ojcem i nawet Przyjacielem. Zwłaszcza Adam miał z Bogiem bardzo bliski kontakt. Kiedy zauważył obserwując zwierzęta, że brakuje mu partnera, dobry Bóg tylko czekał na taki sygnał!

Adam otrzymał od Boga w darze prześliczną żonę!

Niestety oboje wykazali zupełny brak zaufania do Stwórcy i Ojca oraz zakwestionowali Jego intencje oraz Jego mądrość i autorytet. Pragnęli samolubnie posiąść Jego mądrość i dorównać samemu Bogu. W ten sposób całkowicie wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo.

Trudno o większy dowód nieuczciwości i niewdzięczności. Było to haniebna zdrada oraz otwarty bunt!  Co działoby się, gdyby dysponowali taką mocą, jaką posiadał szatan? Czy poszliby w jego ślady? Bez wątpienia tak!

Bóg temu zapobiegł i zdradziecka dwójka otrzymała od Boga zasłużony wyrok śmierci. Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju.

Rodzaju 3:(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. (8) A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. (9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? (10) A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. (11) Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? (12) Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. (13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Zwróćmy uwagę na to, że w momencie zjedzenia owocu, 'otworzyły im się oczy'. Poznali, że są nadzy oraz wystąpił u nich strach przed Bogiem. Ukrywali się przed Nim. Zrzucali winę - jedno na drugie. Adam oskarżał Ewę oraz Boga, że mu dał taką żonę - Ewa zrzucała całą winę na węża.

W całym tym dramacie można zaobserwować ewidentny brak pokory i chęci pojednania się z Bogiem.

Oboje mieli usprawiedliwienie i sami we własnych oczach byli niewinni. Owa niewinność była jednak pozorna. Oskarżały ich jednak ich własne sumienia. Rezultat dramatu edeńskiego już znamy.

Rodzaju 3:(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. (20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. (21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich.

Mamy tutaj kilka ważnych punktów.

W Edenie ludzie i zwierzęta żywiły się wyłącznie roślinnością.

Rodzaju 1:(29) Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! (30) Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało.

Najwyraźniej pokarmem dla człowieka były nasiona i owoce. Pokarmem zwierząt były wszystkie rośliny. Ziemia miała być wypełniona miłością i wszystkie stworzenia były roślinożerne. Ewa miała rodzić potomstwo bez bólu i była na równych prawach z Adamem. Rezultatem buntu były bóle porodowe, oraz panowanie mężczyzny nad kobietą.

Z powodu Adama ziemia została przez Boga przeklęta. Gromadzenie pożywienia stało się dla człowieka mozołem a ciernie i osty stały się smutną rzeczywistością. Życie stało się trudne, pełne potu i łez. Rezultatem są także choroby i śmierć.

Tak więc komary, ciernie, osty, jedzenie mięsa, bóle porodowe, Prawo Murphy'ego i wszystkie inne przeciwności i trudności są rezultatem owego buntu.

Z relacji biblijnej wynika jeszcze jedna niezwykle istotna kwestia, która do tej pory nie była właściwie zrozumiana..

Adam i Ewa mogliby żyć wiecznie po tym buncie..

Nie byli oni stworzeni jako ludzie nieśmiertelni. W celu życia wiecznego musieli oni spożywać owoce z drzewa życia.

Rodzaju 3:(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! (23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. (24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

Gdyby spożyli po swym buncie owoce z drzewa życia, żyliby do dzisiaj. Ale stali by się podobni w swych działaniach do szatana. Jest oczywiste, że bunt pierwszej pary otworzył im oczy, czyli uruchomił ich sumienia. Ale ów bunt nie pozbawił ich doskonałości, jak uczy wiele religii. Poznali oni zło, a zło uruchomiło ich sumienia. Sumienie działa w przypadku popełnienia zła. Kiedy popełnimy zło, sumienie wkracza na scenę oraz nas oskarża.

Niestety, ich sumienia nie wskazały im właściwej drogi ku Bogu po popełnieniu aktu buntu.

Odebranie możliwości jedzenia owoców z drzewa życia było dla nich równoznaczne z wyrokiem śmierci.

Drzewo życia było nieodzowne do życia wiecznego. Jego owoce zatrzymywały proces starzenia się oraz śmierć. Ludzkość pozbawiona drzewa życia została skazana w ten sposób na starzenie się, choroby oraz śmierć.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (Obj. 22:14,  21:6, 22:17-19, 2:7.)

Rozważmy jeszcze jeden bardzo ważny aspekt buntu Adama i Ewy.

Dlaczego Bóg postawił 'cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia'?

Nikt z buntowniczej trójki nie wykazał po buncie żadnych pozytywnych cech. Nikt nie próbował Boga przepraszać! Nie było widać żadnego objawu żalu i skruchy.

Bóg doskonale wiedział, że Adam i Ewa z pewnością nie uhonorują drugiego zakazu i uniemożliwił im uzyskanie w ten sposób życia wiecznego. Powstrzymał On kolejny krok - ewentualną kradzież.

Powszechnie używany nie biblijny termin - grzech pierworodny nie odzwierciedla we właściwy sposób dramatu w ogrodzie Eden oraz zmniejsza drastycznie winę szatana, Adama i Ewy. Bunt szatana i pary ludzkiej posiadał wiele elementów na kilku płaszczyznach i świadczył o wyjątkowej niegodziwości całej trójki

W ten sposób szatan przyczynił się do śmierci pierwszej pary ludzkiej i praktycznie zabił ich rękami samego Boga. Szatan,  Adam i Ewa popełnili karygodny i niezwykle bolesny dla Boga akt zdrady. Nie była to pierwsza pomyłka czy małe przewinienie, jak nam sugeruje nieadekwatny termin - grzech pierworodny.

Był to otwarty i zupełnie świadomy bunt skierowany przeciwko samemu Bogu.

Bóg mógł natychmiast wykonać wyrok na całej trójce, ale nie udowodniłby tym swych racji - pokazałby On jedynie swoją moc, której nikt nie kwestionuje.

Jednak dzięki Jego mądrości, miłości i wyrozumiałości dał On niedoskonałym ludziom nadzieję na zbawienie.

Bóg zachował rodzaj ludzki, aby doprowadzić go do oryginalnej rajskiej doskonałości.

Jesteśmy potomkami grzeszników, Adama i Ewy i odziedziczyliśmy skłonności do grzechu. Nasze życie trwa zaledwie 80 lat.

Bóg jednak przedsięwziął odpowiednie kroki, aby tych, którzy zaakceptują Jego, Jego Prawa  oraz Jego autorytet wybawić z owych okropnych warunków, w jakich się obecnie znajdujemy.

W tym celu Bóg pozwolił szatanowi na objęcie władzy nad ziemią, aby on, szatan zwany Lucyferem mógł pokazać całemu Wszechświatu, że rządy bez praw Boga nie są  korzystne dla nikogo i jedynie stosowanie się do Praw Bożych może zapewnić człowiekowi życie wieczne w szczęściu na rajskiej ziemi.

Odbywa się wielki spektakl na oczach wszystkich stworzeń Bożych, tak ludzi, jak aniołów, podczas którego widać oczywistą prawdę.

Nikt nie może istnieć we Wszechświecie bez Boga, Jego praw oraz bez połączenia duchowego z Jego niezwykłą mądrością.

Wszyscy odbieramy bolesną lekcję. Lekcja ta kieruje poważną część rodzaju ludzkiego ku jedynemu Źródłu życia i szczęścia - Bogu. Każdy człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że istnieje tylko i wyłącznie z Jego woli, zależy od Niego i On, Stwórca jest naszym właścicielem, czyli Panem naszego życia i śmierci. On jest dawcą życia i ma pełne prawo, aby owo życie nam odebrać. Zwłaszcza, kiedy na nie nie zasługujemy.

Posiadanie wolnej woli nie jest równoznaczne z samowolą. Nasza wolność polega na zaufaniu do Stwórcy oraz na skrupulatnym przestrzeganiu Jego Praw. Mamy wolną wolę aby dokonać wyboru - życia wiecznego w posłuszeństwie lub śmierci z powodu nieposłuszeństwa.

Spodziewa się On od nas nie tylko posłuszeństwa wobec siebie ale także wdzięczności. Nagrodą będzie nie tylko przywrócenie Edenu, wiecznego życia w szczęściu. Bóg obiecuje nam dalsze akty stwarzania - czyli jeszcze większą radość z życia, jaką początkowo posiadali nasi pra rodzice. Warunkiem jest szacunek, wdzięczność i dziękczynienie dla Niego oraz... posłuszeństwo.

Brakuje nam wyobraźni tego, co można jeszcze oprócz raju otrzymać od dobrego Boga!

Ofiara Isusa Chrystusa.

Na świecie mamy dwa wielkie problemy.

Żyjemy pod rządami szatana oraz starzejemy się i umieramy. Jesteśmy niejako okaleczeni - nie mamy dostępu do drzewa żywota.

Winnymi owego stanu są nasi pra rodzice oraz szatan. Nieznośne warunki naszego życia, oraz choroby i śmierć to wynik ich buntu. Wielu może twierdzić, że jesteśmy przecież niewinni i nie zasługujemy na karę. Niestety wszyscy utraciliśmy wiele cech pierwszej pary ludzkiej i jesteśmy grzesznikami. Dlatego Bóg wybrał kierując się miłością do nas dał nam wyjście z owej tragicznej sytuacji.

Sprawiedliwość jest głównym atrybutem Boga i nie może ona pójść na jakikolwiek kompromis.

W celu uchylenia swego wyroku oraz w celu umożliwienia powrotu do doskonałości oraz życia wiecznego przeznaczył On swego Syna, Isusa Chrystusa. Jego ochotnicza śmierć za nasze grzechy otwiera nam drogę do Edenu i życia wiecznego.

To Isus poniósł nasze wszystkie grzechy, słabości i pomyłki na krzyż - zapłacił za nasze grzechy własnym życiem i własną krwią. Stał się On niewinną ofiarą za nasze grzechy i zapłacił Bogu nasz grzeszny dług. Uwolnił nas od przekleństwa grzechu - śmierci oraz uwolnił on wybranych ludzi spod władzy szatana. Zostaliśmy więc wykupieni z szatańskiej sieci.

Jana 3:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jest tylko jeden sposób, w jaki można z Jego ofiary skorzystać.

Trzeba Go poznać, poznać Jego Prawo, trzeba się zadeklarować, że Prawo to nam odpowiada i zobowiązujemy się do posłuszeństwa. Nazywa się ów proces ponownym narodzeniem. Wszyscy ponownie narodzeni deklarują Chrystusowi swoje oddanie się Jemu, chęć do życia wiecznego pod Jego Prawami.

Akt ponownego narodzenia się otwiera nam drogę ku zbawieniu. Musimy starać się podstępować według tego, w co uwierzyliśmy. Musimy żałować naszego grzesznego postępowania i starać się jak najmniej grzeszyć. Jeżeli sumienia nas dręczą, jest to sygnał, że stajemy na właściwej drodze.

Nie każdy człowiek ma sumienie.

Proces zbawienia jest nieco skomplikowany dzięki dalszej ingerencji w ludzkie wysiłki szatana i jego demonów. Grupa zbuntowanych aniołów skaziła rodzaj ludzki hybrydami ludzko-anielskimi. Przed potopem była tego tak olbrzymia plaga, że Bóg był zmuszony zniszczyć wszelkie skażone genetycznie ciało i pozostawił przy życiu zaledwie 8 osób. Rodzaju 6 rozdział.

Obecnie nie wiemy do jakiego stopnia ludzkość jest skażona, niemniej wiemy, że skażenie to jest nadal realne, aczkolwiek nie ma aż takiego zasięgu jak w czasach potopu. Ludzie skażeni genami demonów nie posiadają sumień. (Więcej wskazówek w linku - Nasienie węża.)

Dlatego oni sami eliminują jakiekolwiek szanse na swoje zbawienie. Nie posiadając sumień ludzie ci nie mogą żałować za grzechy. Ludzie ci nie mają prawa do życia i nie są stworzeniami Bożymi. Brak sumienia jest być może równoznaczny z brakiem ludzkiej duszy. Śmierć ofiarna Isusa Chrystusa jest dla nas także obrazem niezwykłej miłości do rodzaju ludzkiego - tak Ojca jak i Syna. Obaj zadali sobie wiele trudu, poświęcili mnóstwo czasu, energii, wykazując tym swoją miłość do stworzeń ludzkich.

Bóg Ojciec zademonstrował nam olbrzymią dozę wyrozumiałości a także poświęcił własnego syna, który został wystawiony jako cel szatana - tak podczas kuszenia jak i podczas Jego ofiarnej i bolesnej śmierci. Bóg wiedział, że Jego Syn miał wolną wolę i mógł odmówić owej ofiary a nawet stanąć po stronie szatana, jak to zrobił inny syn Boży, czyli Adam i Ewa.

Dlatego szatan kusił Isusa widząc w tym wielką szansę dla siebie. Bóg znalazł się w trudnej sytuacji, w której postawił Go szatan. Jednak nie zawiódł się na swoim Synu, ofiara została złożona, szatan został pokonany i nadchodzi czas na wykupienie ludzkości, której dług wobec szatana - króla grzechu został spłacony krwią Chrystusa.

Każdy, kto chce skorzystać z korzyści wynikających z anulowania owego długu, musi zaakceptować Boży plan zbawienia w wyraźny sposób i wesprzeć go tak wiarą jak i uczynkami.

Bóg zaopatrzył nas w jeszcze jeden niezwykły dar. Każdy z nas posiada dostęp do Biblii. Zapoznanie się z nią otworzy nam oczy na jedyną prawdę we wszechświecie.

Podsumowanie.

Zbawienie jest wyzwoleniem ludzkości od rządów szatana, oraz unicestwienie największego wroga człowieka - śmierci, co da nam życie wieczne.
Oto właściwe oraz biblijne znaczenie słowa - zbawienie

Środkiem do uzyskania życia wiecznego jest drzewo żywota, które w odpowiednim czasie zostanie udostępnione tym, którzy pragną się podporządkować Bogu.

Plan Boga nie uległ zmianie.

Ziemia ponownie będzie się cieszyć Jego błogosławieństwami a zamieszkująca ją ludzkość odzyska doskonałe zdrowie, bezkresne życie, a ci, którzy śpią snem śmierci dostąpią zmartwychwstania.

Co trzeba robić, aby dostąpić zbawienia?

Odpowiedź znajdziesz w tym artykule - Jak być zbawionym?.