Zrozumienie Boga Biblii

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Wbrew pozorom treść Biblii jest światu nieznana, a powód jest bardzo prosty. W Nowym Testamencie mamy kilku pseudo pisarzy, którzy nie podali nam połączenia swoich dzieł z Biblią, a zrobili wszystko, aby usunąć rzecz najważniejszą; czyli początek Biblii - Księgę Rodzaju - 5 części i koniec Księgi Objawienia - 22 części.

Jan podał nam tekst, który jest całkowicie błędnie zrozumiany przez religię Kościoła Katolickiego. Isusa zamordowano na krzyżu i w ten sposób oddał On swoje życie za wielu grzeszników. Ale nie ma w tym cytacie żadnego słowa o jakimkolwiek wielbieniu Isusa czy też jego posągów. Nie ma słowa o wielbieniu Isusa niemal nagiego na krzyżu.

Jana 3:(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, (14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Drugi problem. Syn Człowieczy nie umarł za wszystkich ludzi. Ten werset mówi nam, że Isus umarł za nasze grzechy i ktokolwiek w niego uwierzy, uzyska żywot wieczny. W tym linku mamy krótki artykuł, który ujawnia nam olbrzymie kłamstwo, które mówi nam, że Bóg jest w trzech osobach, czyli jest trójcą - Ojca, Syna i Ducha świętego. Wersetu o trójcy nam nie podano, ponieważ werset taki nigdy istniał i nadal nie istnieje.

Jako dowody podane są fałszywe cytaty fałszywych pisarzy. „Panie Jezu, przyjmij ducha mego” (Dzieje Apostolskie 7.59). Mamy także... „dziękczynienie za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Efezjan 5.20), także mamy cytat Rzymian 8:26 oraz Judy 1:20, który także o tym wcale nie wspomina!

Co jest bardzo ważne, aczkolwiek o tym niemal nikt nie wie, jedynie dwie grupy Polaków i Słowian otrzymają życie wieczne, za które Isus zapłacił swoją krwią i życiem. Reszta będzie żyła na obecnej Ziemi aż do śmierci, ale dopiero po zmianie starej Ziemi powróci na nową Ziemię reszta ludzi po zmartwychwstaniu do życia wiecznego. Mówi o tym księga Objawienia.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

Fałszywi pisarze Biblii

Paweł i Łukasz byli fałszywymi pisarzami, których celem było ukrycie rzeczywistej treści Biblii, która jest dziełem samego Boga Wszechmogącego.

Biblia jest dziełem Boga; Paweł oraz Łukasz to zwykli oszuści, których Bóg nigdy nie ustanowił pisarzami Biblii. Ich dzieła to oczywiste kłamstwa. Ich oszustwa są drastycznie sprzeczne z Biblią, która tych autorów nigdzie nie popiera. Ani Paweł ani Łukasz nie otrzymali pozwolenia od Boga na pisanie w Biblii!

Musimy zdać sobie sprawę, że nie wszyscy znamy Biblię, która jest czystą Bożą Prawdą, oraz ogólnie nie mamy żadnej wiedzy o tym, kto nami w rzeczywistości rządzi. Także nie wiemy, do jakich celów szatańskie władze Ziemi w rzeczywistości dążą. Jest niestety jeszcze gorzej i to także nie jest przesadą!

Do kogo więc powinniśmy się modlić? Wyłącznie do samego Boga. Biblia nam nie mówi o Bogu potrójnym a Bóg jest ponad wszystko i ponad wszystkich!

Niemal nikt na świecie nie wie, do kogo rzeczywiście powinniśmy się modlić!

Według fałszywych proroków, Żydzi są świętymi ludźmi, a my powinniśmy modlić się do Isusa. Oni nazywają go Jezusem! Tymczasem Biblia nam mówi zupełnie co innego. Bóg jest naszym Bogiem i Stworzycielem Nieba i Ziemi. Bóg także stworzył aniołów i innych mieszkańców Nieba, człowieka oraz Isusa, który jest prawą ręką Boga.

Księga Wyjścia (3):14 A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was! (15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.

Precyzja i mądrość tego cytatu mówi nam to Bogu, co musimy zrozumieć. Bóg podał otwarcie, kim On jest oraz podał swoje święte Imię, czyli Bóg. Bóg dodał także Abrahama, Izaaka i Jakuba jako swoich świadków oraz wyjaśnił bezspornie, że słowo Bóg jest Bożym imieniem i tym imieniem muszą Boga nazywać wszyscy ludzie na Ziemi.

Ponieważ my nie znamy Biblii, nie mamy także pojęcia, kim w rzeczywistości jesteśmy!

Jako Polacy jesteśmy potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba i musimy nazywać naszego Ojca i Stworzyciela... Bogiem!

Największym problemem ludzi na Ziemi jest zupełny brak wiedzy o tych, którzy nami rzeczywiście rządzą, a których nikt nigdy nie wybrał. Praktycznie nie mamy absolutnie żadnych informacji o tym, kim  są w rzeczywistości nasze władze i jakie są ich cele. Ale coraz więcej z nas domyśla się o ohydnych planach satanistów przeciwko Bogu!

Kto stanowi władzę na Ziemi?

Poniżej mamy rysunek ukazujący nam pseudo system szatańskiej władzy nad Ziemią. Jest to szatańskie 'ujawnienie' władzy nad nami czyli jest to nadal wielkie oszustwo. Oko jest symbolem samego szatana, który Bożym ludziom nigdy się nie przedstawił. Szatan jest absolutnym władcą nad całą Ziemią; to on jest odpowiedzialny za wszystkie wojny oraz za naszą śmierć, ponieważ dzięki szatanowi Adam i Ewa utracili życie wieczne, wraz z całym ich potomstwem, czyli mamy śmierć z powodu... szatana.

Praktycznie jest to także szatańskie oszustwo. Ludzi, którzy są na najwyższym szczycie piramidy w ogóle nie znamy. Powyższa Rada 13 jest najprawdopodobniej podana nam przez nich! Oni są najbardziej odpowiedzialni za całą naszą Ziemię oraz za wszystkich jej mieszkańców. Jest to najwyższa czerwona część najohydniejszych i najbardziej zbrodniczych satanistów.

Druga grupa to najbogatsze 6 rodzin, które także ukrywają się przed nami. Następna trzecia grupa to Komitet 300 - najmocniejsze rodziny na Ziemi, które już znamy, jak Bill Gates czy innego rodzaju istoty... 'nieludzkie'. Nieco dalej mamy już bezpośrednich sługusów rządowych, widzianych czasami w TV.

Inne miejsca zajmują wszelkiego rodzaju właściciele największych banków świata. To oni okradają nas jak najbardziej zaciekle i utrzymują nas zwykle w maksymalnych długach. Dalej istnieją wielkie fabryki czy też korporacje, które także okradają nas w podobny sposób.

Niemal na końcu mamy najbardziej nieudanych ludzi na Ziemi, czyli nasze bezpośrednie władze, media czyli TV, gazety, filmy itp. oraz szkolenie, czyli masowe ogłupianie nas, że Ziemia rzekomo jest kulą, a 'najmądrzejsi' latają od wielu lat na Księżyc. Oczywiste i jawne kłamstwo.

To my, Polacy jesteśmy grupą ludzi na Ziemi, którzy są przez nich kontrolowani, okradani, oszukiwani oraz mordowani w każdej możliwej wojnie.

Ludzie Boży są pod kontrolą szatana, ale oni są także obserwowani przez naszego Boga, który nigdy nie dopuści do naszej całkowitej zagłady. Sataniści o tym doskonale wiedzą i już zaczynają drżeć ze strachu wiedząc, że  ich większość zostanie pozbawiona życia na zawsze, a niektórzy z nich; ci najbardziej okrutni sataniści, będą ukarani w ogniu przez wiele lat. Zasłużyli na to!

Oni są nasieniem węża, które jest dosłownie potomstwem szatana i upadłych aniołów. Oni nie mają sumień i nie dla nich została stworzona przez Boga nasza Ziemia. Są skazani na śmierć, która już niedługo ich wszystkich pochłonie, a szatan zostanie uwięziony na 1000 lat w samotności pod Ziemią. Potem zostanie pozbawiony życia na zawsze.

Kim są władcy szatańskiego świata?

Są nimi ludzie nazywani przez wielu nasieniem węża, czyli jest to potomstwo szatana oraz upadłych (grzesznych) aniołów oraz wszelkich innych ludzi, którzy odeszli od czystego Ludu Bożego, który zawsze cierpi z powodu wielkiej nienawiści władz do rzeczywistych ludzi, stworzonych przez Boga.

Sataniści doskonale wiedzą, kim są Polacy i Słowianie.

Istnieją dwie główne grupy ludzi na Ziemi. Istnieje nasienie węża oraz istnieje Lud Boży. Nasienie węża to olbrzymia grupa szatańska, która charakteryzuje się brakiem sumień. Natomiast Lud Boży posiada sumienia w sercach swoich. Jest to jedyna grupa ludzi na Ziemi, stworzona przez samego Boga. Nasienie węża, szatan i upadli aniołowie to najwięksi wrogowie Boga oraz Bożego Ludu.

Nasienie węża to niemal wszystkie władze na całej Ziemi!

Oni służą wyłącznie szatanowi. Dopiero niedawno duża ilość mieszkańców Ziemi zwróciła wreszcie uwagę na to, że nasze szatańskie władze to sataniści i że są oni straszliwie skorumpowani, a ich celem jest wyrządzanie ludowi Bożemu jak największych krzywd, ale w taki sposób, abyśmy tego nigdy nie zauważali. Ale wielu z nas o tym wie!

Wielu ludzi także już wie, kim jest nasienie węża oraz kto spowodował Covid-19 i w jakim celu. Ta informacja zaczyna się rozszerzać, ponieważ z powodu 'morderczych szczepień'  dla ludzi całkowicie zdrowych, wielka ilość ludzi na Ziemi zorientowała się, kto rzeczywiście nami rządzi, oraz dlaczego jesteśmy aż tak prześladowani.

Biblia pociesza nas w poniższy sposób!

Mateusza 10:(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Jak wielu to widzi, ten werset zaczął się już całkowicie sprawdzać. Słowa te wypowiedział sam Isus Mesjasz, ale one nie tyle mówiły o tamtych czasach, ale ten tekst jest szczególnie ważny dla nas w czasie obecnym. Coraz częściej są ujawniane  zbrodnie, kłamstwa, wojny, mordy i wiele innych olbrzymich zbrodni satanistów nasienia węża. Dopiero teraz widzimy olbrzymie mordy i zbrodnie Izraela na niewinnych Palestyńczykach, którzy im krzywdy nigdy nie zrobili!

Do niedawna ludzie nigdy nie podejrzewali władz o takie horrendalne zbrodnie, jak mord wielu milionów ludzi, spowodowany śmiertelnymi szczepieniami, którymi nadal mordują oni wielkie ilości ludzi na całej Ziemi. Szczepienia otworzyły szeroko oczy wielu uczciwych ludzie na ohydne i mordercze władze świata.

Masy ludzi utraciły także zaufanie do lekarzy z powodu ich ohydnych zbrodni wszczepiania trucizn i mordowania dla pieniędzy milionów niewinnych ludzi, a nawet niewinnych dzieci. Niewielu ludzi wie o tym, że w USA i w innych państwach olbrzymie masy dzieci są często od wielu lat bardzo drastycznie gwałcone oraz mordowane.

USA mordują bestialsko co najmniej 40 tysięcy dzieci każdego roku.

Ale to jeszcze nie wszystko! Coraz częściej zwykli ludzie dowiadują się o zbrodniach na niewinnych osobach i to wszystko coraz szybciej wzrasta na całej Ziemi, a świat ludzi normalnych oraz ludzi Bożych zaczyna wreszcie to zauważać oraz rozumieć istnienie ludzi, którzy nie posiadają ani dusz, ani sumień.

Według dokładnych opisów biblijnych oraz według naszych obserwacji możemy mieć pewność, że w niedługim czasie zakończy się władza szatana i jego 'ludzi', a  ludzie stworzeni przez Boga będą żyli według praw Boga i pod berłem Syna Bożego, Isusa Mesjasza.

To znaczy, że niedługo skończy się władza szatana, jego sług oraz jego aniołów a na całej Ziemi, a w zamian rozpocznie się pierwszy raz władza samego Isusa Mesjasza oraz władza samego Boga, który będzie swój Lud Boży wspomagał sądem, oraz także będzie wielu obdarzał wieloma wspaniałymi darami.

Co nastąpi w najbliższym czasie?

Jedna wielka przestroga! Informacje o planach Boga są rozumiane jedynie przez małą grupkę Polaków i Słowian w Polsce i poza Polską. Reszta świata nie posiada tych informacji. Jest to najwyraźniej plan samego Boga, który ujawni te plany dopiero w momencie ich realizacji!

To nas z pewnością niezwykle interesuje. Biblia zapowiada to, częściowo w Ewangelii Mateusza oraz w Objawieniu. Nikt z nas nie dowiedział się absolutnie niczego; ani od Pawła ani od Łukasza, którzy nie znali przeszłości, a zwłaszcza nie potrafili nam podać najbliższej przyszłości. Oni niczego nam nie zapowiedzieli!

Jesteśmy obecnie na skraju olbrzymich światowych wydarzeń. Mamy także wiele informacji biblijnych o najbliższych planach Bożych i  jesteśmy obecnie w trudnej sytuacji. Najpierw nastąpi pierwsze niezwykłe dla świata wydarzenie, które będzie obserwowane przez masy ludzi.

To Isus ujawni się światu po to, aby zorganizować wzięcie do Nieba ludzi wybranych przez Boga.

Oczywiście sataniści będą próbowali nas całkowicie wprowadzić w błąd. Ewangelia Mateusza nam ujawnia takie informacje.

Mateusza 24:(4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

To już się wydarzyło! Mieliśmy wielu oszustów podających się za Isusa. Oto, co nadal może się w każdej chwili wydarzyć.

Mateusza 24:(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

To się teraz właśnie zaczęło. Zaczynają się trzęsienia Ziemi, głody i wielkie problemy w USA i w wielu innych państwach wskazują nam, że w każdej chwili mogą nastąpić wojny. W tym samym czasie wielu braci i sióstr będzie wydawanych na udrękę a nawet niektórzy z nich będą zabijani.

Mateusza 24:(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ale następny fragment jest bardzo ważny i mamy także mocną przepowiednię Daniela.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Od wielu lat na świętym miejscu mieszkają nasi bracia, czyli są to dwa brakujące nam plemienia.  Polacy i Słowianie to 10 plemion Izraela. Oczywiście miejscem świętym jest wzgórze na szczycie tej góry w Izraelu. Na jej miejscu wrogowie Boga i Syna umieszczą według powyższego cytatu ohydę spustoszenia, według proroctwa Daniela.

Oto, co podaje nam Daniel.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Daniela 12:(7) Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

To, co podaje nam Daniel dotyczy powrotu Isusa na Ziemię oraz niemal szaleństwo w postaci ucisku nad ludźmi Boga, jakiego jeszcze do tego czasu nie było. 7-my  werset Daniela podaje nam czas tych rzeczy, czyli czas, dwa czasy i pół czasu, czyli 3.5 czasu. Ten czas jest podany także w Objawieniu.

Objawienie 13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Objawienie 17 mówi nam o tym samym wydarzeniu.

Objawienie 17(:3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Zniszczenie Wielkiej Wszetecznicy!

Rozdział 17 jest wyjątkowo trudny do zrozumienia. Werset 1 mówi nam, że cały rozdział ukazuje nam sąd nad wielką wszetecznicą, która jest także nazywana kobietą!  Wszetecznica  i kobieta w tym rozdziale jest tą samą postacią. Poniżej jest tego wyjaśnienie.

Objawienie 17:(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Objawienie 17 ujawnia nam zniszczenie kobiety (Watykanu) przez USA czyli przez... zwierzę (USA)! Kobieta wszetecznica nadal zasiada na czerwonym zwierzęciu, który ma siedem głów i dziesięć rogów. Są to główne przedstawiciele całej światowej organizacji.

Wszetecznica a także kobieta, to Kościół Katolicki - czyli jest to Wielka Nierządnica, która do tej chwili nadal całkowicie kontroluje USA, czyli... Babilon Wielki, który jest także nazywany zwierzęciem, na którym siedzi kobieta wszetecznica, nazywana także... Wielką Nierządnicą.

Podsumujmy to, aby lepiej to zrozumieć. Jest to celowo ukryte przez Boga i najwyraźniej Bóg nam to wszystko ujawnił z czasem, kto reprezentuje kogo w tym oraz w następnym rozdziale.

Kobieta to wszetecznica, która ujeżdża czyli kontroluje USA, czyli zwierzę, nazywane także w rozdziale 18 Babilonem Wielkim.

W największym skrócie podane są poniżej wszystkie nazwy tych dwóch grup, co nam ułatwia całkowite ich zrozumienie.

W tym przypadku mamy interesujące działanie Boga, który poruszył ich serca, by wykonali jego zamysł, czyli plan samego Boga! Rozdział 17 jest szczególnie ciekawy, ponieważ Bóg weźmie częściowo w nim udział.

Jest oczywiste, że Bóg w ten sposób przyspiesza swoje wyroki, a zbrodniarze szatańscy są karani za ich olbrzymie grzechy, a nie za wypełnienie Bożego postanowienia, które ukazuje nam rzeczywistą karę za wszystkie ich zbrodnie z całej i dobrze znanej nam ich zbrodniczej działalności.

Objawienie 17:(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

W Objawieniu 17 mamy werset 17, mówiący nam, że to Bóg natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie. Nie za 'natchnięcie' zostaną oni pozbawieni życia. Postanowienie Boga to Boży wyrok na Watykanie czyli na Wielkiej Nierządnicy, która rządziła całą Ziemią wywołując dwie wojny światowe.

Ten rozdział jest wyjątkowo trudny do zrozumienia i opiszę to znacznie lepiej, aczkolwiek to, co mamy w tej chwili powinno nam całkowicie wystarczyć. Najbardziej trudny jest Watykan czyli wszetecznica, ponieważ Watykan zawsze się przed światem ukrywał jako główny król świata, który także kontrolował USA (Babilon Wielki), które nigdy nie przyznawały się do tego, że Nierządnica Watykanu wydawała im wszystkie rozkazy oraz polecenia.

W niedługim czasie kobieta - Watykan czyli Wielka Nierządnica i zwierzę - USA czyli Babilon Wielki - oboje upadną i zostaną całkowicie zniszczeni.

Co się wydarzy po karze USA i Watykanu?

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Jesteśmy na ostatniej księdze Biblii, czyli na Księdze Objawienia Isusa Chrystusa, która ma 22 rozdziałów, w których są omawiane poszczególne części, które są ostatnimi częściami wydarzeń przed Nowym Światem, który zawładnie po usunięciu z całej Ziemi wszystkich wrogów Boga oraz Ludu Bożego.

Ta część Objawienia zakończyła się na rozdziale 18, a pozostały nam jeszcze cztery rozdziały, czyli 19-22, które ujawniają nam, w jaki sposób Bóg wraz z Isusem stoczą walkę z resztą satanistów nasienia węża, oraz w jaki sposób Ziemia powróci do swego dawnego Bożego pokoju.

Objawienie 19:(5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

Większość Polaków modli się do martwej Marii, inni modlą się do Jezusa, a jeszcze inni do wszystkich świętych. Polacy nie zdają oni sobie sprawy, że wszelkie modlitwy skierowane nie do Boga są wielkim grzechem człowieka, który pomija samego Boga. Przeczytajmy bardzo uważnie poniższe wersety.

Objawienie19:(5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

Za wszystko musimy dziękować Bogu Wszechmogącemu!

Musimy pamiętać o niezwykłej mocy Boga, o cudownym stworzeniu Nieba, Ziemi oraz wszystkiego, co istnieje w Niebie oraz niemal wszystko, co jest na Ziemi, ponieważ było stworzone przez Boga Wszechmogącego.

Nikt inny poza Bogiem nie jest w stanie stworzyć absolutnie niczego!

Dlatego wszelkie działania oraz stwarzanie pochodzą jedynie od samego Boga. Dlatego nasze podziękowania i dziękczynienia; a w szczególności wielbienie powinniśmy adresować wyłącznie do naszemu Boga, ponieważ to On wszystko uczynił i Jemu należy się dziękczynienie za wszystko.

Owszem, mamy prawo do podziękowania naszym rodzicom, przyjaciołom, współpracownikom czy rodzinom za wszelkie inne rzeczy, z których skorzystaliśmy i nawet nadal korzystamy. W tym nie ma absolutnie niczego złego. Ale wielbienie należy się wyłącznie Bogu Wszechmogącemu, ponieważ On uczynił wszystko i to On obdarzył nas życiem, oraz da nam życie wieczne.

Nikt inny tego nie potrafi i dlatego szatan, który próbował uczynić swoich ludzi ludźmi nieśmiertelnymi i wspaniałymi, szatan nie potrafił absolutnie niczego dokonać bez używania Bożych zasad oraz Bożych pomysłów. A jakość istot stworzonych przez szatana i upadłych aniołów jest równa... śmierci, której nasienie węża nie jest w stanie pominąć.

Żadni wrogowie Boga nie potrafili i nie potrafią Bogu w niczym dorównać.

Z tych przyczyn musimy dziękować niemal za wszystko wyłącznie Bogu, ponieważ WSZYSTKO na Ziemi i w Niebie jest dziełem naszego Boga i tylko Bogu należy się podziękowanie za Jego wspaniałe dzieła. Nie zapominajmy o najważniejszej rzeczy.

Bóg jest naszym Bogiem a my jesteśmy Bożym Ludem!

Tymczasem niemal wszyscy ludzie na Ziemi wielbią martwą matkę boską, czyli Marię, wielbią więc ludzkich jako świętych, zamiast wielbić Boga. Niektórzy pozornie wielbią Isusa Mesjasza a w rzeczywistości oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet Isus Mesjasz także wielbi swego Ojca, czyli Boga.

Na tym polega nasze oddanie się Bogu Wszechmogącemu, któremu dziękujemy za wszystko, co Bóg dla nas stworzył. Mamy obowiązek podziękowania Isusowi czy nawet aniołom za ich pracę, podobnie jak dziękujemy rodzicom, za to, że nas... wychowali.

Ale wielbienie za wszystko, co jest stworzone; należy się i zawsze będzie należało do naszego wspaniałego Boga Wszechmogącego, który stworzył wszystko oraz wszystkich, oprócz nasienia węża. Bóg musi być wielbiony, a człowiekowi powinniśmy z radością dziękować za pomoc czy za inne wspaniałe dzieła.

Bóg jest jeden, a jego imię brzmi... Bóg!

Podesłano mnie dwa bardzo mocne cytaty biblijne w tym temacie. Serdecznie za to dziękuję!

2 Henocha 66: Jeśli spojrzysz w niebo, oto Pan jest tam; bo Pan stworzył niebo. Jeśli spojrzysz na ziemię, to Pan jest tam; ponieważ Pan założył ziemię i umieścił na niej wszystkie swoje stworzenia. Jeśli rozważasz głębiny oceanu i wszystko, co jest pod ziemią, wtedy Pan jest tam. Ponieważ Pan stworzył wszystko. Nie kłaniajcie się niczemu, co jest uczynione przez człowieka, ani niczemu stworzonemu przez Boga, a więc nie popełniajcie odstępstwa przeciwko Panu wszelkiego stworzenia. Żaden rodzaj czynu nie jest ukryty przed obliczem Pana. Chodźcie moi dzieci, w długiej cierpliwości, w łagodności, w uczciwości, w ucisku, w niedoli, w wierności, w prawdzie, w nadziei, w słabości, w szyderstwie, w atakach, w pokusie, w deprawacji.
Miłujcie się nawzajem, aż wyjdziecie z tego wieku cierpienia, abyście stali się spadkobiercami niekończącego się wieku.

Oraz...

Jana 5:(30) Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.