Nawigacja całej witryny


Szukaj i wybierz witrynę:   

Przetłumacz na inny język.

Po naciśnięciu na link, po prawej stronie wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć witrynę i naciśnij po prawej stronie na www.zbawienie.com/. Wszystkie artykuły będą przetłumaczone!

W poniższych wyselecjonowanych dwóch listach są najnowsze i najbardziej aktualne artykuły, które ukażą tobie najbardziej potrzebne treści, które zostały opisane stosunkowo niedawno lub są ostatnio zaktualizowane.

Artykuły najnowsze

19.01.2022- Nowy -  Co jest celem naszego życia. Najważniejszy artykuł dla... wielu!

13.01.2022- Nowy -  Wzięcie do nieba. Zmieniony artykuł, więcej szczegółów!

10.01.2022- Nowy -  Masowa hipnoza świata. Jeszcze tego nikt z nas widział!

08.01.2022- Nowy -  Szatan władca świata Ujawnienie jego zbrodni oraz Bestii.

09.01.2022- Nowy -  Jak obliczyć rzeczywistą datę? - Czy wiesz, że nasza era jest oszustwem?

31.12.2021- Nowy -  Wielka Nierządnica II. Niemal nowe zrozumienie proroctw!

25.12.2021- Nowy -  Watykańskie imperium upada. Jest lepiej niż myśleliśmy!

10.12.2021- Nowy -  Szatańskie i anielskie zbrodnie. Żyjemy w zbrodniczychy czasach.

27.11.2021- Nowy -  Dwa uciski. Nowe detale czasów końca.

18.11.2021- Nowy -  Prawda o świecie. Druga część podobnego artykułu.

13.10.2021- Nowy -  Covid-19 atak szatana.  Jest to wyjątkowe oszustwo szatana!

09.10.2021- Nowy -  144.000 współkróli.  Oni będą wybranymi królami

01.10.2021- Nowy -  Wybrani przez Boga Niektórzy z nas pójdą do nieba!

27.09.2021- Nowy -  Nie masz wolności i wolnej woli. Jesteś drastycznie okłamywany!

25.09.2021- Nowy -  Detale czasów końca. Były one dotychczas nam nie znane.

18.09.2021- Nowy -  Światowy atak nasienia węża. Czas porwania się bardzo przybliżył!

11.09.2021- Nowy -  Covid - szatański trik. Nie daj się oszukać!

28.08.2021- Nowy -  Szaleństwa władz. Myślisz, że oni są mądrzy!?

19.08.2021- Nowy -  Doktryna lucyferiańska. Dokładne jej wyjaśnienie...

13.08.2021- Nowy -  Szatańskie manipulacje proroctw. Szatańska próba zwiedzenia.

17.07.2021- Nowy -  Co to jest marksizm? System polityczny nasienia węża.

09.07.2021- Nowy -  Pokarm żywota Kto go rozdaje? Artykuł Bartka

22.02.2021- Nowy - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

08.02.2021- Nowy - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

19.10.2020- Nowy - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

18.07.2020- Nowy - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!

Linki po prawej i lewej stronie zawierają starsze artykuły.

Artykuły najważniejsze

Jak obliczyć rzeczywistą datę? - Czy wiesz, że nasza era jest oszustwem?

Wstęp do Prawdy - Najważniejsze tematy - fundament wiedzy biblijnej.

Trafiłeś na witryne - Skrótowe wyjaśnienie tematów Biblii.

Zaczynają się czasy cudów! Już jest bardzo blisko!

Sprzeczne doktryny w Biblii - Oto przyczyna istnienia wielu religii!

Stop bałwochwalstwu - POWSTRZYMAJ SIĘ OD BAŁWOCHWALSTWA!!!

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela -  Słowianie są Narodem Wybranym.

Fałszywy prorok Apokalipsy - Wyjaśnienie tożsamości fałszywego proroka z Objawienia.

12 pokoleń Izraela istnieje. Wersety - Mnóstwo wersetów o Narodzie Wybranym.

Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

Czy miłujesz Jezusa? - Miłować Jezusa (Isusa) oznacza posłuszeństwo wobec Niego!

Zbawienie - jak je można uzyskać? - Poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

Apostoł Paweł - Fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Wersety Piotra o Pawle - Czy Piotr potwierdził apostolstwo Pawła?

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

Kain synem Lucypera - Kain był rzeczywistym synem szatana

Nasienie węża - 'Ludzie', których Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

Która religia jest prawdziwa? - Absolutnie żadna!!! Wszystkie głoszą nonsensy!

Jeżeli zajrzałeś tutaj pierwszy raz, zacznij o tego artykułu - Wstęp do Prawdy. Powód jest prosty. Żadna religia na świecie nie rozumie Biblii. Tego, co znajdziesz tutaj nikt na świecie nie rozumie, poza... Izraelem, który dla zwiedzenia nas ogłosił się kłamliwie Narodem Wybranym przez Boga.

Izrael także wierzy... w Królestwo Boże!

Współczesny Izrael popiera prorotwo o Narodzie Wybranym i Żydzi syjonistyczni zajęli zbrojnie i morderczo Palestynę bez jakiekolwiek pomocy Boga pozorując za Naród Wybrany.

Oni nie są Narodem Wybranym i nie będą żyli wiecznie. Syn Boży nazwał ich plemieniem żmijowym, synagogą szatana i nasieniem węża. Jedynie rzeczywisty Naród Wybrany ma obietnicę otrzymania Ziemi Obiecanej. Życie wieczne uzyskają oni po upływie 1000 lat rządów Syna Bożego, którego przodkowie dzisiejszych Żydów ukrzyżowali rękami Rzymian.

Dzisiejsi Żydzi Boga oraz Syna z pasją nienawidzą. Oni wielbią szatana i stanowią trzon masonerii oraz wszystkich władz, mediów i elit na ziemi. Nie głoszą oni Dobrej Nowiny i nigdy jej nie głosili. Dlaczego nikt z nich nie krytykuje Żydów za podawanie się za Naród Wybrany przez Boga?

I jeszcze mocniejsze pytanie.

Dlaczego Żydzi nienawidzą Chrześcijan, którzy ich nigdy nie krytykują?

Plan Boga dla Narodu Wybranego w Królestwie Bożym na ziemi Żydzi prawidłowo rozpoznali i dali światu wielkie świadectwo o tym Bożym planie. Szatański świat o tym jest doskonale zorientowany.

Tego zrozumienia nie ma żadna religia na świecie, poza Żydami.

Ale zrozumienie zgodne z Biblią istnieje wyłącznie na tej witrynie., na blogu Bartka oraz na naszym mini forum. Sprawdź dowody na to, że oficjalne pochodzenie Żydów to fałsz. Oni nie są narodem, nie są Izraelitami ale są Izraelczykami lub... Żydami. Biblia nigdzie nie nazywa Narodu Wybranego Żydami

Świadkowie Jehowy także głoszą Królestwo Boże, ale oni całkowicie odrzucają Naród Wybrany przez Boga!

Zwróćmy także uwagę na odrzucenie obu ksiąg Henocha przez wszystkie religie chrześcijaństwa.

Poniżej biblijna zapowiedź o tym, że Biblia będzie atakowana oraz fałszowana!

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszunapiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą .(BM)

Proroctwo z księgi Henocha, które wkrótce zacznie się wypełniać!

Henocha 1:38. 1 ... Kiedy ukaże się społeczność sprawiedliwych i grzesznicy z powodu swoich grzechów zostaną osądzeni i wypędzeni z powierzchni ziemi, 2 kiedy Sprawiedliwy objawi się sprawiedliwym i wybranym, których uczynki zaniesiono przed Pana Duchów, i kiedy światło oświeci sprawiedliwych i wybranych żyjących na ziemi, to gdzie będzie mieszkanie dla grzeszników i odpocznienie dla tych, którzy zaparli się Pana Duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się byli nie narodzili. 3 Kiedy zostaną objawione tajemnie sprawiedliwych, zostaną osądzeni grzesznicy i niegodziwi odpędzeni od sprawiedliwych i wybranych, 4 wówczas ci, którzy posiadają ziemię, stracą swą potęgę i wielkość i nie będą mogli patrzeć na twarz świętych, ponieważ światło Pana Duchów ukaże się na obliczu świętych, sprawiedliwych i wybranych. 5 Wówczas potężni królowie zostaną rozproszeni i wydani w ręce sprawiedliwych i świętych. 6 Odtąd nie będzie nikogo, kto mógłby wstawić się za nimi do Pana Duchów, albowiem życie ich skończy się.

Czasy Końca już się zaczęły. Przygotowujmy się więc do powrotu Chrystusa! Nasienie węża atakuje świat coraz agresywniej. Wzięcie wybranych może wydarzyć się w każdej chwili. Krótko po porwaniu nastąpi powrót samego Chrystusa, wyprowadzenie Słowian na pustynię oraz rozpocznie się Wielki Ucisk dla całego świata, wywołany przez Bestię oraz szatana.

Udrękę już mamy. Jest to Covid-19 i są szanse, że to będzie powstrzymane przez... wzięcie do nieba! Ewangelia Mateusza tak to opisuje.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Tych znaków nikt na świecie nie podrobi!  

UFO nie istnieje i nikt nas już nie oszuka, ponieważ... Bóg na to im nie pozwoli!

W taki sposób powróci Isus Mesjasz, nasz Król i cały świat Go wkrótce zobaczy!

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających najważnie tematy.

Stop bałwochwalstwu!
Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.
Papież Franciszek skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości.
Watykan wielbi Lucypera  Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?