.


Wybierz witrynę, którą chcesz przeszukać:   

Historia szatańskiego świata oraz o szatańskich religiach jest niezwykle bogata. Także wiele artykułów na tej witrynie jest obszernych, ponieważ kłamstwa światowe są olbrzymie. Niemal wszystko, co wiemy o świecie jest wielkim szatańskim kłamstwem. Dlatego mamy cenzurę!

Biblia jest dziełem Boga i jest ona źródłem Prawdy o Bogu, o Synu Bożym oraz o bliskim wypełnieniu się planów Boga, zapowiedzianych dla świata w proroctwach biblijnych.

Także część artykułów jest obszerna. Niektóre są bogate w bardzo ważne detale. Najlepiej je czytać oraz wszystko dokładnie sprawdzać. Jest to konieczne dla zrozumienia rzeczywistej Prawdy Bożej, ponieważ wiedza tej Prawdy może dać tobie życie wieczne.

Najbardziej pomoże nam modlitwa do Boga z prośbą o zrozumienie Prawdy Bożej!

Spróbuj taką modlitwę, a nie będziesz zawiedziony!

Artykuły najważniejsze

Trafiłeś na witrynę Prawdy - Skrótowe wyjaśnienie tematów Biblii.

Wstęp do Prawdy - Najważniejsze tematy - fundament wiedzy biblijnej.

Wzięcie do Nieba - Bardzo obszerny artykuł. Sprawdź detale i wersety!

Która religia jest prawdziwa? - Absolutnie żadna! Wszystkie głoszą nonsensy!

Nasienie węża - 'Ludzie', których Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

Stop bałwochwalstwu - POWSTRZYMAJ SIĘ OD BAŁWOCHWALSTWA!!!

Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela - Słowianie są Narodem Wybranym.

12 pokoleń Izraela istnieje. Wersety - Mnóstwo wersetów o Narodzie Wybranym.

Imperium kłamstw i zbrodni - USA - Poznaj prawdę o zbrodniczym USA.

Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

Imię naszego Zbawiciela - Miłuj Isusa używając Jego rzeczywiste imię!

Zbawienie - jak je można uzyskać? - Poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

Apostoł Paweł - Fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

Kain synem Lucypera - Kain był rzeczywistym synem szatana

Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

Artykuły najnowsze

30.04.2023- Uakt.  -  Jak obliczyć rzeczywistą datę.  Bardzo zmieniony artykuł!

25.04.2023- Nowy -  Początek Działań Boga i Syna. Bóg już działa wraz z Synem.

23.03.2023- Nowy -  Komu wierzyć?. - Nowy podstawowy artykuł!

21.03.2023- Nowy -  Upadek władzy szatana.. -Nowy artykuł!

06.03.2023- Nowy -  Film zapowiadający wielki reset!. -Także poprawiony artykuł!

06.03.2023- Nowy -  Na progu klęski szatana. -Poprawiony znacznie artykuł!

25.02.2023- Nowy -  Bliski koniec szatańskiego świata. -Jest blisko końca tego systemu!

13.02.2023- Nowy -  Upadek szatańskiego planu - Szatan już go przegrał!.

01.02.2023- Nowy -  Początek rządów Boga - Artykuł budujący nas.

28.01.2023- Nowy -  Nasze wyzwolenie jest bliskie - Artykuł bardzo na czasie!

21.01.2023- Nowy -  Bąźmy gotowi Bóg nas wyzwoli - Artykuł bardzo na czasie!

10.01.2023- Nowy -  Cztery proroctwa - Ponownie nowy i mocny artykuł!

29.12.2022- Nowy -  Rzeczywista Prawda Boża - Nowy i mocny artykuł!

17.12.2022- Uakt.  -  Tajemniczy Babilon Wielki - Również bardzo wzbogacony artykuł!

13.12.2022- Uakt.  -  Płaska Ziemia - Bardzo wzbogacony artykuł!

10.12.2022- Nowy -  Oszustwo rzekomego wszechświata - Oni rzadko mówią Prawdę.

04.12.2022- Nowy -  Szatański system świata - Oto jak on działa w rzeczywistości.

18.11.2022- Nowy -  Chrześcijaństwo to czysty satanizm To nie jest przesada!

16.11.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 5 Jest bliżej a detale są niezwykłe!

26.10.2022- Nowy -  Bliskie plany Boga - To już jest bliskie!

03.10.2022- Nowy -  Upadek Wielkiej Nierządnicy – Aż tak blisko!!!

30.09.2022- Nowy -  Chrislam - Watykan zdradził Boga. - To PRAWDA!

15.09.2022- Nowy -  Boże działania na ziemi – Dzieją się na naszych oczach!

28.08.2022- Nowy -  Czasy końca - kary i znakiWspaniały artykuł Bartka

18.08.2022- Nowy -  12 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

16.08.2022- Nowy -  11 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

09.07.2022- Nowy -  Czy Chazarzy powrócą do Chazarii? - Wyjątkowe dowody!!!

22.06.2022- Nowy -  24 rozdział Mateusza - Staramy się bardziej to zrozumieć

17.06.2022-  Uakt  -  Módlmy się tylko do Boga - Jest to jedyna modlitwa!!

01.03.2022- Nowy -  Tajemnicze słowa Isusa - Nowy i ciekawy artykuł!

09.07.2021- Nowy -  Pokarm żywota Kto go rozdaje? Artykuł Bartka

22.02.2021- Nowy - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

08.02.2021- Nowy - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

19.10.2020- Nowy - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

18.07.2020- Nowy - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!

Podstawowa prawda biblijna!

Biblia jest błędnie rozumiana przez cały świat. Porównajmy Księgę Rodzaju 3 z rozdziałem 22 Objawienia. Księga Rodzaju mówi nam o utraceniu raju i drzewa życia.

Objawienie 22 mówi nam o powrocie do raju i do drzewa życia. Plan Boga, który się rozpoczął w Księdze Rodzaju będzie nadal zrealizowany według opisu w Objawieniu 22 rozdziale. Religie niemal nigdy nie ujawniają oczywistego planu Boga - powrotu do raju i do drzewa życia.

Plan Boży nigdy się nie zmienił! Szatan na krótko go powstrzymał, ale Bóg swój plan zrealizuje. Szatan jest synem stworzonym przez Boga, ale synem potępionym z powodu buntu przeciwko Bogu i Jego planu. Biblia opisuje nam dokładnie cały szatański bunt.

W niedługim czasie szatan zostanie pozbawiony władzy na Ziemi!

Jeżeli zajrzałeś tutaj po raz pierwszy, zacznij czytać najprostszy artykuł p.t. - Komu wierzyć. Powód jest prosty. Żadna religia na świecie nie uczy Prawdy z Biblii a podstawowej nauki Biblii niemal nikt na świecie nie zna, nawet fałszywy Izrael, który ogłosił się kłamliwie narodem wybranym przez Boga.

Zastanów się teraz i zadaj sobie takie pytanie.

Dlaczego politycy i religie 'wierzą', że Bóg wybrał Żydów za Naród Wybrany?

Żydzi syjonistyczni w roku 1948 zajęli zbrojnie i morderczo Palestynę bez udziału Boga, przedstawiając siebie jako naród wybrany przez Boga. To jest kłamstwo i oni nie będą żyli wiecznie. Syn Boży osobiście nazwał Żydów plemieniem żmijowym, synagogą szatana oraz nasieniem węża.

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Ten znany cytat ukazuje nam rzeczywistą postawę Boga oraz Syna Bożego do Żydów. Oto przyczyna, dlatego Żydzi Boga i Syna z pasją nienawidzą. To Żydzi wprowadzili wielu ludzi na Ziemi w kłamstwo, że oni są Narodem Wybranym przez Boga. Jedynie rzeczywisty Naród Wybrany otrzyma wkrótce Ziemię Obiecaną od samego Boga.

Ta witryna jest jedyną na świecie, która wyjaśnia czystą prawdę biblijną i wypełnianie się biblijnych proroctw. Drastyczny upadek USA za ich  morderczą władzę na Ziemi jest zapowiedzianym aktem Boga za masowe zbrodnie USA, które Biblia nazywa Babilonem Wielkim.

Jest to jedyne miejsce, w którym podana jest czysta prawda biblijna oraz dokładnie wyjaśnione Boże proroctwa dla całego świata.

Sprawdź chociaż jeden prosty dowód!

W Księdze Rodzaju mamy opis grzechu Adama i Ewy, który pozbawił ich życia wiecznego.

Bóg nie zmienił swego planu i w 21 Księdze Objawienia mamy ukazany powrót nowej Ziemi do dawnej chwały oraz życie wieczne dla posłusznych Bogu mieszkańców.

Religie o tym nie mówią, ale obiecują wszystkim pójście do Nieba, bo rzekomo Chrystus oddał swoje życie za grzechy wszystkich ludzi. Olbrzymie kłamstwo! On oddał swe życie dla dwóch POSŁUSZNYCH grup ludzi, którzy niedługo będą już żyli wiecznie. Jedni w Niebie a drudzy na Ziemi.

Naród Wybrany uzyska życie wieczne dopiero po upływie 1000 lat rządów Syna Bożego na Ziemi, którego przodkowie dzisiejszych Żydów ukrzyżowali rękami Rzymian. Dlatego Żydzi, tak Boga oraz Syna z pasją nienawidzą.

Żydzi wielbią potajemnie i w ukryciu szatana. To oni stanowią trzon masonerii, wszelkie władze oraz mas media z wszelką rozrywką włącznie i to oni pod najrozmaitszymi nazwami oszukują nas twierdząc, że to nie są oni.

Będąc fałszywym 'Narodem Wybranym',  ich głównym obowiązkiem powinno być głoszenie Dobrej Nowiny autorstwa Boga oraz Syna Bożego. Oczywiście byłoby to zrozumiałe, gdyby oni rzeczywiście wielbili Boga i Syna. Ale oni ich NIENAWIDZĄ

Dlaczego nikt nie krytykuje Żydów za podawanie się za Naród Wybrany?

Dlaczego Żydzi nienawidzą z pasją słowiańskich chrześcijan?

Ponieważ Słowianie z Polakami włącznie są rzeczywistym Narodem Wybranym  stworzonym przez Boga w Ogrodzie Eden i który nadal istnieje na świecie.

Plan Boga dla Narodu Wybranego Żydzi rozpoznali prawidłowo i w ten sposób podali oni całemu światu olbrzymie świadectwo o tym Bożym planie. Ich problem polega na tym, że pochodzenie Żydów chazarskich nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia w Biblii.

Biblia zawsze ukazuje nam Żydów jako wrogów Boga, Syna oraz... Izraela!

Z tych powodów  niemal nikt na świecie nie zna rzeczywistego Narodu Wybranego oraz wierzy światowe w kłamstwa o obecnym Izraelu.

Zrozumienie Narodu Wybranego, zgodne z Biblią istnieje wyłącznie na tej witrynie, na blogu Bartka oraz na naszym forum. Sprawdź dowody na to, że podawane nam pochodzenie Żydów to zupełny fałsz. Ich właściwa nazwa to Żydzi chazarscy.

Oni nie są narodem, nie są Izraelitami ale są Izraelczykami lub... Żydami. Biblia nigdy nie nazywa Narodu Wybranego... Żydami!

Co jest najciekawsze, Świadkowie Jehowy mają swoją religię wyjątkowo szanowaną w... IZRAELU!!! Nie jest to zbytnio rozgłaszane na świecie. Świadkowie Jehowy w Izraelu całkowicie wyjaśniają nam bardzo wiele, a zwłaszcza ich własną Biblię.

W szczególności wyjaśnia nam to, że ŚJ wielbią NIEŚWIADOMIE szatana pod imieniem Jehowa czy Jahwe i jako 'rzeczywistą' Biblię uważają oni Kodeks Leningradzki, czyli oszustwo z XIX wieku. To jest źródło używania szatańskich imion: Jehowy oraz Jahwe.

Żadne z tych szatańskich imion nie istnieje ani w Septuagincie, ani w Chrześcijańskich Pismach Greckich!

Świadkowie Jehowy głoszą królestwo szatańskie odrzucając rzeczywistą Biblię oraz rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga, czyli Słowian!

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających najważniejsze tematy.


Watykan wielbi Lucypera 
Stop bałwochwalstwu!
Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?
Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.
Papież Franciszek skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości.