Nawigacja - najstarsza część witryny!


Wybierz witrynę, którą chcesz przeszukać:   

Artykuły najważniejsze!
 • Boży Plan dla białej rasy.
 • Polacy są Narodem Wybranym przez Boga!
 • Wzięcie do Nieba.
 • Polacy to 10 pokoleń Izraela.
 • Polacy to 10 pokoleń Izraela - 2.
 • Polacy to 10 pokoleń Izraela - wersety.
 • Ziemia nie jest kulą!
 • Czy można używać słowa - amen?
 • Co się niedługo wydarzy?
 • Początek władzy Boga nad światem
 • Początek władzy Boga nad światem, część 2
 • Boży wyrok nad USA!
 • Trafiłeś na witrynę Prawdy
 • Kto przeżyje sąd Boży
 • Wyzwolenie Narodu Wybranego.
 • Zagrożenia nadmiaru soli

  • -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Istnieje jedno źródło prawdy. Jest to Biblia, która jest Słowem Bożym. Są w niej trzej Żydzi, którzy nie są wybrani przez Boga: apostoł Paweł, autor listów Pawła, Łukasz; autor ewangelii Łukasza oraz Dziejów Apostolskich, oraz Marek, autor ewangelii Marka. Inne teksty biblijne nigdy nie chwalą Żydów!

  Biblia potępia Żydów, zwłaszcza w Ewangeli Mateusza (rozdział 23) oraz w tekstach Jana. Nikt oprócz Boga oraz Syna Isusa nie ma prawa mówić czytelnikowi, co ma robić i komu powinien być posłuszny. Posłuszeństwo obowiązuje nas wobec Boga Wszechmogącego, który jest Autorem Biblii oraz także Syna Bożego.

  Ja oraz Bartek, poznawszy nieco Biblię, wyjaśniamy jej księgi. Reszta należy do czytelników. Waszym i naszym celem jest poznanie Prawdy Bożej oraz posłuszeństwo wobec Boga i Syna, ponieważ tylko posłuszeństwo wobec Boga i Syna może dać nam życie wieczne.

  Co jest najciekawsze, pewna część artykułów tej witryny ujawniających wypełnianie się proroctw biblijnych jest całkowicie pominięta przez wszystkie religie chrzescijaństwa w Polsce oraz w USA!

  Artykuły ważne

  Trafiłeś na witrynę Prawdy - Skrótowe wyjaśnienie tematów Biblii.

  Ziemia nie jest kulą - Obfite dowody płaskości i brak dowodów na kulę!

  Wstęp do Prawdy - Najważniejsze tematy - fundament wiedzy biblijnej.

  Wzięcie do Nieba Bardzo obszerny artykuł. Sprawdź detale i wersety!

  Która religia jest prawdziwa? - Absolutnie żadna! Wszystkie głoszą nonsensy!

  Nasienie węża - 'Ludzie', których Bóg i Syn nazywają nasieniem węża.

  Stop bałwochwalstwu - POWSTRZYMAJ SIĘ OD BAŁWOCHWALSTWA!!!

  Odnaleziono zaginione 12 pokoleń Izraela - Słowianie są Narodem Wybranym.

  12 pokoleń Izraela istnieje. Wersety - Mnóstwo wersetów o Narodzie Wybranym.

  Imperium kłamstw i zbrodni - USA - Poznaj prawdę o zbrodniczym USA.

  Przestrzeganie 10 Przykazań da ci życie wieczne - Wszystkie religie cię oszukują!

  Imię naszego Zbawiciela - Miłuj Isusa używając Jego rzeczywiste imię!

  Zbawienie - jak je można uzyskać? - Poszerzony artykuł, jak uzyskać życie wieczne.

  Apostoł Paweł - Fałsz 'apostoła' Pawła, rzeczywistego 'boga'... Chrześcijaństwa

  Jak zwracać się do Boga? - Czy za pomocą obrazów, posągów i różańca?

  Kain synem Lucypera - Kain był rzeczywistym synem szatana

  Prawo Boże Prawem wiecznym - Omówienie wiecznej ważności Prawa Bożego.

  Kresy we krwi - Witryna ukazujące oblicza szatańskich morderców Polaków.

  Artykuły nowe

  15.09.2023- Nowy -  Biblia nie zachęca do jedzenia soli. Nowy artykuł!

  11.08.2023- Nowy -  Dlaczego rzeka Eufrat? Nowy artykuł, bardzo na  czasie!

  09.08.2023- Nowy -  Polacy są Narodem Wybranym przez Boga!  Nowy artykuł!

  18.07.2023- Nowy -  Boży wyrok nad USA.  Nowy artykuł!

  30.04.2023- Uakt.  -  Jak obliczyć rzeczywistą datę.

  25.04.2023- Nowy -  Początek Działań Boga i Syna. Bóg już działa wraz z Synem.

  23.03.2023- Nowy -  Komu wierzyć?. - Nowy podstawowy artykuł!

  21.03.2023- Nowy -  Upadek władzy szatana.. -Nowy artykuł!

  06.03.2023- Nowy -  Film zapowiadający wielki reset!. -Także poprawiony artykuł!

  06.03.2023- Nowy -  Na progu klęski szatana. -Poprawiony znacznie artykuł!

  25.02.2023- Nowy -  Bliski koniec szatańskiego świata. -Jest blisko końca tego systemu!

  13.02.2023- Nowy -  Upadek szatańskiego planu - Szatan już go przegrał!.

  01.02.2023- Nowy -  Początek rządów Boga - Artykuł budujący nas.

  28.01.2023- Nowy -  Nasze wyzwolenie jest bliskie - Artykuł bardzo na czasie!

  21.01.2023- Nowy -  Bąźmy gotowi Bóg nas wyzwoli - Artykuł bardzo na czasie!

  10.01.2023- Nowy -  Cztery proroctwa - Ponownie nowy i mocny artykuł!

  29.12.2022- Nowy -  Rzeczywista Prawda Boża - Nowy i mocny artykuł!

  17.12.2022- Uakt.  -  Tajemniczy Babilon Wielki - Również bardzo wzbogacony artykuł!

  13.12.2022- Uakt.  -  Płaska Ziemia - Bardzo wzbogacony artykuł!

  10.12.2022- Nowy -  Oszustwo rzekomego wszechświata - Oni rzadko mówią Prawdę.

  04.12.2022- Nowy -  Szatański system świata - Oto jak on działa w rzeczywistości.

  18.11.2022- Nowy -  Chrześcijaństwo to czysty satanizm To nie jest przesada!

  16.11.2022- Nowy -  Nowe zrozumienie Objawienia 5 Jest bliżej a detale są niezwykłe!

  26.10.2022- Nowy -  Bliskie plany Boga - To już jest bliskie!

  03.10.2022- Nowy -  Upadek Wielkiej Nierządnicy – Aż tak blisko!!!

  30.09.2022- Nowy -  Chrislam - Watykan zdradził Boga. - To PRAWDA!

  15.09.2022- Nowy -  Boże działania na ziemi – Dzieją się na naszych oczach!

  28.08.2022- Nowy -  Czasy końca - kary i znakiWspaniały artykuł Bartka

  18.08.2022- Nowy -  12 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

  16.08.2022- Nowy -  11 rozdział Księgi Daniela - Historia z góry zapowiedziana!!!

  09.07.2022- Nowy -  Czy Chazarzy powrócą do Chazarii? - Wyjątkowe dowody!!!

  22.06.2022- Nowy -  24 rozdział Mateusza - Staramy się bardziej to zrozumieć

  17.06.2022-  Uakt  -  Módlmy się tylko do Boga - Jest to jedyna modlitwa!!

  01.03.2022- Nowy -  Tajemnicze słowa Isusa - Nowy i ciekawy artykuł!

  09.07.2021- Nowy -  Pokarm żywota Kto go rozdaje? Artykuł Bartka

  22.02.2021- Nowy - 144 000 zrodzonych przez Boga. Bardzo ważny artykuł Bartka

  08.02.2021- Nowy - Świadomy Wybór - dobro czy zło 2 Wspaniały artykuł Bartka

  19.10.2020- Nowy - Słowianie czyli błogo Sławiony lud Boga.  Artykuł Bartka.

  18.07.2020- Nowy - Błogosławieni czystego serca... Ciekawy artykuł... Bartka!